Đề cương khoa học lãnh đạo và quản lý hoàn chỉnh 1

12 21 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:17

đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý đề cương môn khoa học lãnh đạo và quản lý Đề cương khoa học lãnh đạo quản Câu Quản gì? Anh chị phân tích nhận định quản vừa khoa học vừa nghệ thuật? liên hệ - Quản tác động chủ thể quản đến đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề - Quản vừa khoa học vừa nghệ thuật  Là khoa học : + mơn khoa học độc lập, có đối tượng ,phương pháp nghiên cứu riêng ,nghiên cứu mối quan hệ quản + hệ thống tri thức bao gồm khái niệm, phạm trù, quy luật , nguyên tắc , phương pháp kỹ khái quát thành hệ thống + có hiểu biết kế thừa kết môn khoa học khác vào thực tế : tổng hợp môn khoa học : triết học, xã hội học, kinh tế học ,… + muốn làm tốt công tác quản phải nắm tri thức khoa học, quy luật vận động chẳng hạn : thị trường năm ,giá sản phẩm A cao trước muốn sản xuất bán sản phẩm A người quản phải xem xét ,đánh giá đưa kế hoạch cụ thể , tiềm tương lai sản phẩm ,…muốn làm điều người quản phải hiểu rõ sản phẩm vận dụng kiến thức khoa học đưa định có nên sản xuất hay bán sản phẩm hay khơng Q trình quản đặt nhiệm vụ cho nhà quản Khoa học quản khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều mơn khoa học khác, đồng thời làm sở nghiên cứu cho mơn khoa học Khoa học quản khoa học có tính ứng dụng cao : người học quản ứng dụng tri thức học vào sống ngày Khoa học quản mơn khoa học có phát triển nhanh lí luận thực tiễn lĩnh vực khác phát triển phục vụ cho quản lí phát triển Khoa học quản có q trình hình thành, phát triển mạnh mẽ ngày trở thành mơn khoa học quan trọng Nhờ có tri thức khoa học mà nhà quản đề giải pháp quản có cứ, phù hợp với quy luật khách quan vấn đề quản cụ thể Tính khoa học quản đòi hỏi nhà quản trước hết phải nắm vững quy luật liên quan đến trình hoạt động tổ chức Nắm vững quy luật thực chất nắm vững hệ thống luận quản Tính khoa học quản đòi hỏi nhà quản phải biết vận dụng phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý, biết sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật (như phương pháp đo lường, định lượng, dự đoán, phương pháp tâm xã hội học, công cụ xử lý, lưu trữ, truyền thông, công nghệ thông tin v.v ) vào cơng tác quản - Tính nghệ thuật + quản tình diễn đa dạng phực tạp việc sử lí tình phụ thuộc vào nhận thức , tình cảm thái độ, phong cách… chủ thể quản Cùng tình nhà quản lại có cách xử lí riêng Ví dụ : nhân viên A muộn + thân đối tượng quản khơng giống , có nét chung có khác nên có cách đối xử ,xử lí, tác động , trình độ nhận thức khác người phải xử lí khác + Quản lí cần trải nghiệm thực tiễn , kinh nghiệm giúp ích nhiều Vì có tính ứng dụng cao ví dụ , quản lí cần thường xuyên xem xét , học hỏi bên ngồi để có thêm kinh nghiệm quản lí giúp phát triển công ty ngồi chỗ đạo , đưa định không phù hợp với thực tiễn làm cho công việc không phát triển , + hoạt động thực tiễn có lúc người lãnh đạo ,quản lí đưa giải pháp ,cách thức tác động vào đối tượng quản lí kết thu mong đợi ,vượt ngồi dự kiến chí coi thần kì tạo bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cục diện tình thế…đỉnh cao nghệ thuật => Tóm lại, quản vừa khoa học vừa nghệ thuật chúng có tác động qua lại tương tác, bổ sung cho nhau:  Nghệ thuật phải dựa hiểu biết khoa học làm tảng cho  Khoa học nghệ thuật quản không đối lập, loại trừ mà không ngừng bổ xung cho  Khoa học phát triển khóa học quản cải tiến theo - Liên hệ : , Phải dựa hiểu biết sâu sắc quy luật khách quan chung riêng (tự nhiên, kỹ thuật xã hội) Đặc biệt cần tuân thủ quy luật quan hệ cơng nghệ, quan hệ kinh tế, trị; quan hệ xã hội tinh thần Vì vậy, quản trị phải dựa sở luận ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật tốn học, điều khiển học, tin học, cơng nghệ học, v.v ứng dụng nhiều luận điểm thành tựu môn xã hội học, tâm học, luật học, giáo dục học, văn hoá ứng xử Việc tiến hành hoạt động quản trị thực tế, điều kiện cụ thể xem vừa khoa học vừa nghệ thuật Trong bối cảnh kinh tế xã hội giới đại ngày nay, công tác quản trị hầu hết lĩnh vực không vận dụng nguyên tắc, phương pháp quản lý, đòi hỏi cán quản trị phải có trình độ đào tạo định Nghệ thuật quản trị yếu tố nhằm đạt mục tiêu đề cho toàn hệ thống hay tổ chức xem xét Nghệ thuật quản trị “bí quyết” biết làm đạt mục tiêu mong muốn với hiệu cao Chẳng hạn, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật định, nghệ thuật giải vấn đề ách tắc sản xuất, nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật giải mâu thuẫn Câu Kể tên chức quản nêu mối quan hệ chức Phân tích chức cụ thể liên hệ - Chức quản sứ mệnh ,hoạt động quản mà chủ thể quản thực nhằm đạt mục tiêu - Các chức quản : + chức dự báo + chức lập kế hoạch + chức tổ chức + chức điều khiển/chỉ huy + chức kiểm tra, điều chỉnh - Mối quan hệ chức : chức có mối quan hệ hữu với nhau, chức tiền đề chức kia, chúng đan xen hỗ trợ lẫn trình thực - - - Các chức tạo thành hệ thống thống với trình tự chặt chẽ , quản không coi nhẹ chức Phân tích chức tổ chức ( ghi) Liên hệ : Bất kỳ lĩnh vực hoạt động xã hội cần phải có tham gia hoạt động quản Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp Việt Nam thực thay đổi hệ thống quản Với thời thách thức hoạt động kinh doanh, việc thay đổi hệ thống quản cho phù hợp với điều kiện cạnh tranh, với sức ép quốc tế hố ngày tăng, u cầu có tầm quan trọng chiến lược trình phát triển lâu dài doanh nghiệp Việt Nam Hiệu hệ thống quản tổ chức thể cụ thể qua hiệu quả, tính hợp cấu tổ chức, hệ thống nhân sự, tuyển dụng, đánh giá thực công việc, đào tạo… Hệ thống quản tiên tiến đòi hỏi phải tương xứng với máy quản doanh nghiệp Xuất phát từ điều máy quản tổ chức ngày trở nên quan trọng vai trò quản Nhưng máy quản muốn hoạt động tốt trước hết cần phải có cấu tổ chức máy phù hợp, cấu chuyên tinh, gọn nhẹ, hợp chồng chéo Bộ máy quản hoạt động tốt đòi hỏi chất lượng đội ngũ quản phải ngày cao Do vậy, việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo sử dụng cán phải phù hợp với lực thực yêu cầu vị trí quản Việc tổ chức máy quản cho đáp ứng mục tiêu tổ chức vấn đề làm đau đầu nhà lãnh đạo Ngày xu hướng chuyển giao quản trực tiếp doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi) tạo ảnh hưởng lan toả, tích cực góp phần nâng cao lực cán chất lượng hệ thống quản doanh nghiệp Việt Nam Thấy vai trò quan trọng cấu tổ chức quản hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nên thời gian thực tập công ty xây dựng phát triển hạ tầng Tân Thành, giúp đỡ người công ty em nghiên cứu tìm hiểu cấu tổ chức quản công ty để hiểu rõ tác động cấu tổ chức quản hoạt động công ty, thấy mặt ưu mặt hạn chế Câu Kể tên nguyên tắc quản phân tích nội dung nguyên tắc cụ thể.liên hệ - Nguyên tắc quản quy tắc đạo tiêu chuẩn hành vi mà chủ thể quản đặt - - - - Là hệ thống quan điểm định hướng quy định ,quy tắc bắt buộc Chủ thể quản phải tuân thủ việc thực chức nhiệm vụ giao Hệ thống quan điểm quản triết quản lý,phương châm quản lý,văn hóa quản Hệ thống quy định quy tắc quản mang tính bắt buộc pháp luật ,nội quy,quy chế Các nguyên tắc + tập trung dân chủ + kết hợp hài hòa lợi ích + tiết kiệm hiệu + chun mơn hóa + đổi mới, sang tạo + khách quan, toàn diện + ưu tiên xử giải cơng việc Phân tích ngun tắc tập trung dân chủ ( ghi) Liên hệ : Việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng có chuyển biến tích cực, tăng cường sức chiến đấu Đảng, phù hợp với biến đổi, yêu cầu đổi chế nhà nước pháp quyền, dân chủ hoá đời sống xã hội Đại hội Đảng từ khoá VII XI đánh giá: Trong Đảng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có tiến thực dân chủ Đảng lãnh đạo thực dân chủ xã hội Các cấp uỷ đảng xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hố ngun tắc tập trung dân chủ vào công việc Sinh hoạt cấp uỷ dân chủ, cởi mở cấp uỷ đảng từ Trung ương đến sở trọng thu thập ý kiến cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cấp Các cấp uỷ viên mạnh dạn trình bày thẳng thắn ý kiến riêng, chất vấn cấp uỷ Bên cạnh tiến rõ rệt, việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ bộc lộ nhiều yếu hầu khắp cấp, ngành, hình thức, mức độ khác Đại hội IX, X, XI nhận định: số cán cấp uỷ chưa tôn trọng chưa thực nguyên tắc tập trung dân chủ Bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cục địa phương phổ biến, thái độ kèn cựa, tính cá nhân chủ nghĩa nặng Khơng nơi, nội đồn kết nghiêm trọng Trong công tác tư tưởng hoạt động luận Đảng, có lúc, có nơi chưa tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ Trong sinh hoạt đảng, mặt tình trạng dân chủ hình thức nặng nề, chưa phát huy tốt tự tư tưởng; mặt khác, kỷ cương, kỷ luật lỏng lẻo, bề ngồi trí với nghị bên cố ý làm trái với nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nhiều nơi, người đứng đầu cấp uỷ, cán chủ chốt không dám chịu trách nhiệm, chí dựa dẫm tập thể Điều nguy hiểm là, số cấp uỷ địa phương, sở nhân danh tập thể để đưa nghị, định trái với nghị cấp trên, vi phạm sách, pháp luật Nhà nước vượt q thẩm quyền Khơng nơi có tình trạng bí thư vượt quyền ban thường vụ, ban thường vụ vượt quyền ban chấp hành, ban chấp hành tự ý làm trái nghị đại hội Trong sinh hoạt cấp uỷ, vấn đề tranh luận phức tạp ý kiến khác hội nghị thường bị né tránh “gác lại” Trong đánh giá, phê bình thường nêu ưu điểm, thành tích, lướt qua biện hộ cho yếu kém, khuyết điểm - Nguyên nhân hạn chế do: Trước hết trách nhiệm người đứng đầu chưa cao Tiếp đến việc phân công, phân nhiệm thiếu rõ ràng, chí chồng chéo Cán quyền cấp tham gia cấp uỷ chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm lãnh đạo cấp uỷ Cán bộ, đảng viên bị đè nặng tư duy, tác phong, lối sống sản xuất nhỏ, tâm cục bộ, địa phương, vị Vẫn thói quen thời tập trung quan liêu bao cấp, tổ chức đảng bao biện làm thay quyền, cấp “lo” hết cho cấp dưới, người lãnh đạo “nghĩ” hết cho người thừa hành v.v - Một nguyên nhân quan trọng khác việc hướng dẫn, xây dựng quy chế, chế độ cụ thể để cấp thực tiến hành chậm chủ yếu dừng quy định chung chung Tinh thần, ý chí đảng viên tự phê bình phê bình, bảo vệ chân khơng cao Tình trạng né tránh, khơng nói thẳng, nói thật, dĩ hồ vi q, dễ người dễ ta phổ biến Để nắm giữ địa vị quyền lợi mình, có người lãnh đạo ngại mở rộng dân chủ, khơng tiếp thu ý kiến trái ý mình, nhấn mạnh tập trung thực chất quan liêu, tập trung mệnh lệnh hành Vì lợi ích cá nhân, cục bộ, cấp không thực quy định cấp trên, cố ý làm trái, lợi dụng sơ hở quản để trục lợi, bị phát giác đổ lỗi cho khách quan, lực hạn chế, quan liêu - Hiện nước ta, số sở ,thường hay vi phạm nguyên tắc Nó thể chỗ vi phạm quyền lợi cục đơn vị mà lãnh đạo quần chúng đồng tình làm sai quy chế quản vi phạm pháp luật ( trốn thuế ) Câu Phương pháp quản gì? Kể tên phương pháp quản phân tích phương pháp cụ thể liên hệ - Phương pháp quản cách thức chủ thể quản tác động vào đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề - Các phương pháp + phương pháp hành tổ chức + phương pháp kinh tế + phương pháp tâm lý-xã hội - Phân tích phương pháp kinh tế ( ghi) - Liên hệ : Câu Cơng cụ quản gì? Kể tên số công cụ quản vĩ mô nhà nước phân tích cơng cụ quản cụ thể Liên hệ - Công cụ quản toàn phương tiện ,thiết bị mà chủ thể quản sử dụng tác động vào đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề - Các công cụ : + thuế + lãi suất + tỉ giá hối đoái Câu Động lực quản gì? Kể tên phương pháp tạo động lực phân tích phương pháp tạo động lực cụ thể - Động lực quản yếu tố định vận động, phát triển toàn hệ thống quản nhằm hướng đến mục tiêu xác định Động lực “cái thúc đẩy làm cho biến đổi phát triển”, tác động trực tiếp đến hành vi cá nhân, tập thể; từ tạo khả thực mục tiêu hoạch định - Sở hữu nguồn nhân lực dồi sẵn sàng hoàn thành tốt công việc giao điều kỳ vọng chủ doanh nghiệp Nhưng tổ chức, thuộc lĩnh vực tồn khơng cá nhân lao động với chất lượng thấp lực thật thân họ Dù cố gắng thuyết phục tạo điều kiện tốt để thúc đẩy suất làm việc họ, nhiều nhà quản trị không thành công Nguyên nhân từ đầu, họ khơng xóa bỏ ý nghĩ sai lệch việc kích thích hưng phấn nơi cấp Cho đồng tiền tất Hẳn nhiên, trả công hậu hĩnh, nhân viên sẵn sàng làm tất bạn bạn mạnh tay chi tiền mua tặng phần quà đắt giá để tưởng thưởng cho thành công đạt được, người nhận vơ hạnh phúc Nhìn chung, cấp ln cố gắng làm việc theo đuổi ý nghĩ thưởng nhiều tiền Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy cảm giác phấn khích thù lao cao tồn ngắn Chỉ vòng sáu tháng, nhân viên hồn tồn qn giá trị phần quà họ cấp tặng chí vài tuần sau nhận quà, tác động từ việc khen thưởng cấp trở nên lu mờ dần hiệu Nên nhớ việc xác nhận công trạng vị nhân viên yếu tố kích thích thực gia tăng thành làm việc Chẳng hạn, với nhân viên bán hàng xuất sắc, việc nhận quà thưởng chẳng khác khoản tiền hoa hồng cấp sẻ chia, lời khen từ cấp tán thưởng từ người chung quanh, đồng nghiệp lẫn khách hàng, hoàn toàn khác Nên khen ngợi nhân viên làm việc tốt có cố gắng Do đó, ban tặng hội cho nhân viên ưu tú hội phát triển nghề nghiệp (nhận thêm nhiều chức vụ trách nhiệm hơn) mở rộng nghề nghiệp (hướng đến chức trách khác nhau) Bỏ mặc xung đột Nhiều doanh nhân ngại liên lụy đến xung đột Cũng lẽ ấy, hầu hết ông chủ hay nhà quản trị thường chọn lựa cách bỏ qua gác lại bên thay phải làm rõ trắng đen Một số nhà quản trị khác lại cho quan tâm đến vấn đề cấp khiến thân khơng hồn tất cơng việc nên tốt đừng xen vào Song im lặng hồn tồn vơ tâm với khuất mắc nhân viên khơng khơng giúp ích họ, mà lâu dài tạo rắc rối khó lường cho nhà quản trị Quan niệm có mẫu nhân viên chẳng thể cơng việc Đây sai lầm phổ biến Sự thật tất người trở thành nhân viên tận tâm với nghề Nhà quản trị trơng thấy chơi game máy tính gửi email cá nhân hiểu cá nhân chẳng nhiệt tình có trách nhiệm cơng việc Song cách nghĩ sai Đơi người nhân viên “vi vu” lại nổ, nổ lại không hướng trực tiếp đến cơng việc, chẳng tạo suất cho cơng ty Thay nghĩ đến việc tìm kiếm cá nhân thay thế, điều thử thách nhà quản trị khám phá yếu tố thực kích thích hưng phấn làm việc nhân viên vận dụng với công việc thường nhật Không cần thiết phải thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên nhanh trí giỏi giang Nhanh trí nét đặc sắc quan trọng văn hóa doanh nghiệp Tất ơng chủ mong muốn có người nhanh trí, thơng minh làm việc cho họ họ học nhanh, thích nghi tốt tạo suất cho tổ chức Vì lẽ ấy, người chủ thường hay sai lầm cho không cần thiết phải dành nhiều thời để chăm sóc cấp Có khơng cá nhân tài giỏi mà khơng thể tìm động lực giúp thành cơng nghiệp, dễ chán chường tuyệt vọng Điều không may thông minh tinh thần nổ lúc Có khơng cá nhân sáng dạ, tài giỏi mà khơng thể tìm động lực giúp thành cơng nghiệp, họ thường có khuynh hướng dễ chán chường tuyệt vọng Kết không tạo lợi nhuận lẫn suất Vậy nhà lãnh đạo làm gì? Hãy tạo không gian cho phép khuyến khích tất nhân viên trở nên động, nhiệt tình cơng việc Đồng thời cần tìm hiểu rõ công việc cấp mong chờ thực phần đóng góp giúp cơng ty vươn lên cảm nhận điều hấp dẫn, thú công việc thường ngày họ Mười cách thức để thúc đẩy phấn chấn cấp dưới: 1.Khen ngợi nhân viên hiệu làm việc tốt, dù họ làm nửa 2.Nếu cấp trở nên buồn chán với công việc tại, giúp họ tìm lối mới, hướng đến thỏa mãn cao Nếu có thể, cân nhắc việc thăng chức họ dựa cấp bậc thành tựu đạt 3.Nói rõ mong đợi bạn kết công việc 4.Đảm bảo công việc thường nhật nhân viên gắn liền với nhiều nhiệm vụ khác 5.Làm cho nhân viên thấy tác động công việc người toàn hoạt động doanh nghiệp phần việc người xung quanh 6.Cho nhân viên cảm giác phận họ ý nghĩa 7.Luôn đưa ý kiến phản hồi nhận xét cho nhân viên, tích cực lẫn tiêu cực 8.Cho phép cấp độ tự quản vừa phải nhân viên dựa thành tựu họ đạt Gia tăng chiều rộng lẫn chiều sâu công việc mà người nhân viên làm 10 Mang đến cho nhân viên hội thành công ngang Câu Quyết định quản gì? Phân tích u cầu định quản lý.liên hệ - Quyết định quản lựa chọn phản án ,giải pháp ,biện pháp tối ưu chủ thể quản nhằm thực nhiệm vụ mục tiêu đề Yêu cầu loại định Quyết định quản có hiệu lực hiệu đảm bảo yêu cầu sau: a) Yêu cầu tính hợp pháp: Quyết định quản hành vi tập thể cá nhân nhà quản nên phải tuân theo pháp luật người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Tính hợp pháp định quản thể hiện: - Quyết định đưa phạm vị thẩm quyền tổ chức, cá nhân - Quyết định không trái với nội dung mà pháp luật quy định - Quyết định ban hành thủ tục thể thức b) Yêu cầu tính khoa học Các định có tính khoa học định phù hợp với luận thực tiễn khách quan u cầu định quản có tính khoa học thể hiện: - Phù hợp với định hướng mục tiêu tổ chức - Phù hợi với quy luật, xu khách quan, nguyên tắc nguyên khoa học - Quyết định đưa sở vận dụng phương pháp khoa học - Phù hợp với điều kiện cụ thể, với tình cần đưa định c) Yêu cầu tính hệ thống (thống nhất) Tính hệ thống định quản phải đảm bảo: - Các định quản ban hành cấp, phận chức phải thống theo hướng Hướng mục tiêu chung xác định - Các định ban hành thời điểm khác không mâu thuẫn, trái ngược phủ định Quyết định hết hiệu lực không phù hợp cần phải loại bỏ d) Yêu cầu tính tối ưu Yêu cầu tính tối ưu định quản đòi hỏi phương án mà định lựa chọn phải phương án tối ưu Phương án tối ưu phương án thỏa mãn cao mục tiêu đồng thời phù hợp với ràng buộc định, ủng hộ thành viên cấp tổ chức d) Yêu cầu tính linh hoạt Yêu cầu tính linh hoạt đòi hỏi định quản phải phản ánh nhân tố mới, phản ánh tính thời đại, môi trường mà định đời thực Tính linh hoạt định đòi hỏi việc xử tình phải linh hoạt, khéo léo tránh rập khn, máy móc, giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa e) Yêu cầu tính hiệu lực (phạm vi, thời gian, đối tượng tác động) Các định quản phải có tính hiệu lực, tức phải có thời gian ban hành, thời gian thực hiện, đối tượng phạm vi điều chỉnh phải rõ ràng cụ thể Liên hệ : , * Ưu điểm: +Hàng tháng, quý, năm Đảng ủy quyền địa phương cụ thể hóa đường lối sách Đảng Nhà nước Nghị quyết, định + Các định lãnh đạo, quản quyền địa phương ban hành thẩm quyền, thể thức Đúng đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước +Các định hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể cá nhân nên định lãnh đạo, quản ban hành triển khai thực có hiệu + Các định cụ thể đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội + Ngôn ngữ, văn phong định lãnh đạo quản địa phương ban hành rõ ràng dễ hiểu, ngắn gọn, xác + Các định ban hành quy trình bước cụ thể sáng kiến ban hành, soạn thảo định,xem xét thông qua dự thảo, định + Các định tổ chức thực đạt hiệu * Hạn chế: + số định sai thể thức Nội dung chưa sát với yêu cầu thực tế + Quá trình tổ chức thực số định bỏ qua khâu tổng kết, đánh giá thực định * Nguyên nhân: + Do số cán soạn thảo định chưa nắm vững thể thức văn bản, quy trình tổ chức thực định + Do khối lượng cơng việc xã nhiều, + Trình độ, lực số CBCC hạn chế * Giải pháp: + Tăng cường lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương + Tập huấn nâng cao trình độ soạn thảo ban hành định quản lý, lãnh đạo cho cán công chức xã + Bố trí thời gian, triệt khai quy trình ban hành, tổ chức thực định quản lãnh đạo để đạt hiệu cao Câu Cán quản gì? Nêu yêu cầu cán quản phân tích đặc điểm lao động quản Vở ghi Câu Bộ máy quản gì? Kể tên mơ hình máy quản phân tích ưu ,nhược mơ hình cụ thể Vở ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương khoa học lãnh đạo và quản lý hoàn chỉnh 1, Đề cương khoa học lãnh đạo và quản lý hoàn chỉnh 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay