tiểu luận xử lý tình huống nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:16

Lời cảm ơn Qua thời gian học tập nghiên cứu, tiếp thu kiến thức lớp bồi dưỡng quản Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 48 năm 2018 mở Trường Chính Trị Tỉnh Kiên Giang trang bị thêm kiến thức quan trọng QLNN nhiều lĩnh vực, nâng cao trình độ lỷ luận nhận thức để phục vụ công tác ngày tốt Bản thân tự nhận thấy trình tiếp thu chuyên đề quản nhà nước sổ kỹ giảng viên truyền đạt bổ tự nhận thấy thân có tiến rõ rệt nhận thức tích lũy kinh nghiệm bổ ích cơng tác cải cách hành quản Nhà nước nói chung cải cách hành chỉnh lĩnh vực Nơng nghiệp nói riêng Để hiểu rõ thuyết mà thân học qua thầy cô giảng dạy hoạt động Quản Nhà nước thân chọn tình “Xử lỷ tình trạng ni tơm ngồi vùng quy hoạch ” địa bàn Xã Đơng Hòa, huyện An Minh, làm sở vận dụng kiến thức học vào thực tỉển Qua trình học tập nghiên cứu, trình độ tiếp thu nhận thức có giới hạn nên kiến thức thân thể tiểu luận không tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp ý kiến giúp đỡ tận tình thầy để thân có thêm kinh nghiệm thực nhiệm vụ tốt Tôi xỉn chân thành cảm ơn Ban giảm hỉêụ Trường Chính trị, quý thầy cô giảng dạy ban tổ chức lớp học tạo điều kiện, giúp đỡ cho em hồn thành khóa học hướng dẫn em hồn thành tiểu luận tình cuối khóa Một lần em xỉn chân thành cảm ơn./ I Lời mở đầu Huyện An Minh có diện tự nhiên 72.604 ha; diện tích đất nơng nghiệp 67.123 ha, bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp 45.615 ha, đất lâm nghiệp 18.932 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2.575 (năm 2007) loại diện tích khác Huyện có điều kiện tự nhiên với tiểu vùng sinh thái đa dạng Đối với tiểu vùng nước lợ - mặn đa dạng hóa đối tượng ni vùng quy hoạch tôm - lúa, vùng chuyên nuôi trồng thủy sản vùng tán rừng phòng hộ ven biển Đồng thời huyện bốn vùng kinh tế tỉnh nói riêng vùng u Minh Thượng nói chung, mạnh sản xuất nơng-ngư-lâm nghiệp Trong năm qua, sở phương án quy hoạch sản xuất cho thời kỳ UBND huyện phê duyệt đạo thực hiện, điều kiện sản xuất vùng cải thiện, tiềm năng, lợi khơi dậy phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển Tuy nhiên, hạn chế yếu tố tự nhiên đất đai bị nhiễm phèn, mặn đặc biệt chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn năm qua cộng với yếu kết cấu hạ tầng, mặt dân trí thấp nên sản xuất phát triển thiếu vững bị lệ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, cấu sản xuất chuyển dịch chậm, kinh tế nông nghiệp - nơng thơn tăng trưởng thấp Căn Tờ trình số 523/TS-KH ngày 14/11/2003 sở Thủy sản Kiên Giang việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh lại quy hoạch nuôi tôm thống chủ trương UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Trong giao cho sở Thủy sản chủ trì phối hợp với ngành địa phương liên quan tiến hành diều chỉnh lại quy hoạch Căn đề nghị ƯBND huyện An Minh việc xin mở rộng diện tích ni tơm phía bờ Đơng UBND tỉnh phê duyệt với diện tích cho phép 12.000 UBND huyện đạo phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn phơi hợp phòng Tài huyện với quyền xã, thị trấn điều chỉnh bô sung quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tồn huyện, có quy hoạch vùng ni tôm sú Cộng với nỗ lực nông dân phong trào nuôi trông thủy sản An Minh phát triên mạnh mẽ đặc biệt nuôi tôm sú Phong trào nuôi tôm phát triển mạnh bên cạnh gia tăng tình trạng ni tơm tự phát, ạt vùng quy hoạch Việc quy hoạch phát triển ni tơm sú chưa chặt chẽ; số vùng quyền địa phương quy hoạch nuôi tôm sú nhiều hộ dân lại trồng lúa ngược lại Từ hàng năm xảy tranh chấp nguồn nước ngọt, mặn hộ dân việc đóng mở cống ngăn mặn Việc phát triển ni tơm nhanh, có hiệu kinh tế mức rủi ro cao gây tình trạng người ni tơm bán đất, bán nhà, Sau vài năm thực hiện, phương án quy hoạch nuôi tôm thể dần thực tế với kết bước đầu đạt phản ánh phù hợp quy hoạch, xong đặt số vấn đề cần phải nghiên cứu xác định Trong đó, vùng khơng quy hoạch ni tơm lại phát huy tình trạng ni tơm tự phát diện rộng, gây xáo trộn cấu mùa vụ sản xuất, đồng thời gây khó khăn cho cơng tác quản lý, đạo điều hành nghiệp vụ phát triển kinh tế xã hội cấp quyền địa phương ngành chức Từ đẫn đến thực trạng tranh chấp ni tơm trồng lúa người dân nơi gây tổn thất không nhỏ kinh tế cho địa phương thân họ Để làm rõ vấn đề trên, vận dụng kiến thức học hỏi thực tế trình bày tình huống: “ Xử tình ni tơm ngồi vùng quy hoạch ấp Xáng II, xã Đơng Hòa, huyện An Minh” II Mơ tả tình Ơng Phạm Văn Hùng, Bí thư ấp Xáng II cho biết, địa bàn ấp hình thành vùng sản xuất Một sản xuất lúa vụ/năm tuyến giáp với xã An Minh Bắc (U Minh Thượng), hai vụ lúa - vụ tôm Những năm gần đây, giá lúa bấp bênh lợi nhuận thấp sản xuất lúa gặp nhiều khó khăn, điều kiện biến đổi khí hậu ngày diễn biến phức tạp Tiếp đến, giá trị kinh tế tôm so với lúa cao gấp nhiều lần Đên với khu vực kinh KT1, xã Đông Hòa (An Minh) ngày thấy nghịch lý, bất cập hạn chế sản xuất nông nghiệp Một bên người trồng lúa tranh thủ, tận dụng nguồn nước trời mưa xuống giống vụ Hè Thu; bên, người nuôi tôm cải tạo đồng ruộng, thiết kế đầm vng, bơm nước mặn vào thả tơm ni Ơng Trần Thanh s, ấp Xáng 2, xã Đơng Hòa nói: hecta đất gia đình năm qua sản xuất lúa 02 vụ nhiều hạn chế nguyên nhân xuất phát từ việc có 02 trường hợp lân cận tự ý phá vỡ quy hoạch vùng lúa 02 vụ, cố tình đưa nước mặn vào để ni tơm, nên năm đất bỏ trống, chưa gieo sạ nước nhiễm mặn từ vuông nuôi tôm Năm nay, tiếp tục phát sinh thêm hàng chục hộ ni tơm, với diện tích ngày lớn nên lượng nước mặn bơm vào vuông nuôi tôm nhiều làm nhiễm mặn vùng lúa không sống Tương tự, Nguyễn Văn D ngụ địa xuống giống hacta, lúa khoảng 30 ngày tuổi không phát triển mà theo ông nước mặn vuông nuôi tôm xâm nhập vào gây thiệt hại lúa Từ nên nhiều hộ dân tự phát chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi tôm nhiều năm qua Cụ thể vùng ven sông Xáng xẻo Rô địa bàn xã chuyển đổi sang nuôi tôm khoảng 5.200 hiệu tôm mang lại rât lớn Sức hút nuôi tôm lớn so với trồng lúa hộ nuôi tôm vùng ven sông Xáng xẻo Rơ trúng đậm vào mùa tơm, ngồi có thu nhập thêm từ đơi đượng cua biên, tơm xanh Khơng hộ ni tơm vụ mùa thu từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng hacta tơm ni Vì vậy, hình thành nên “cơn sóng” chuyển đổi đất trồng lúa sang ni tôm phận nông dân Bức xúc trước tình trạng đại diện cho hộ dân nói ông Trần Thanh s ấp xáng II, xã Đơng Hòa, huyện An Minh mang đơn đến UBND xã Đơng Hòa, phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn phòng tiếp dân huyện Anh Trần Thanh s bảo huyện giải không thỏa đáng anh mang đơn lên tuyến tỉnh để khiếu nại tiếp tục khiếu nại vấn đề giải hợp Huyện An Minh nói chung xã Đơng Hòa nói riêng, vấn đề ni tơm ngồi vùng quy hoạch khơng vấn đề xa lạ với chúng ta, tình trạng tiếp diễn Mặc dù giai đoạn quy hoạch nhiều nơi địa bàn ln có tranh chấp người ni tơm người trồng lúa số hộ dân khơng chịu chuyển đổi cấu sản xuất Bên cạnh vấn đề xảy giúp ta suy ngẫm lại cần phải có biện pháp để tình trạng khơng kéo dài người dân khiếu nại, khiếu kiện vấn đề chung tranh chấp hộ ni tơm trồng lúa Tình trạng năm giải tình trạng khiếu nại hộ trồng lúa nuôi tôm nằm vùng quy hoạch tiếp tục kéo dài, phải cách xử ngành có chức chưa mang tính triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế, chế chưa rõ ràng hay trình độ chun mơn, nghiệp vụ phận cán cấp sở hạn chế, phân bổ cán không chuyên môn dẫn đến việc giải không triệt để dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo ngày nhiều vượt cấp Đồng thời huyện An Minh huyện chủ yếu sản xuất theo hướng nông - ngư - lâm nghiệp chủ yếu, chủ lực nuôi tôm - lúa hai đối tượng sản xuất chủ lực huyện, mơ hình tơm-lúa giúp cho bà nơi nâng cao hiệu sản xuất cải thiện sống, nhiều hộ lên nhờ hai đối tượng người dân cần phải tn theo quy định chung sách Đảng, pháp luật Nhà nước đê làm giàu đáng khơng trái với quy định chế đưa Chính ngành chun mơn phải tìm biện pháp khắc phục hữu hiệu có chế tài xử khả thi mang tính khách quan, thiết thực để người dân ý thức tác hại việc khơng tn thủ pháp luật nói chung việc ni tơm ngồi vùng quy hoạch nói riêng Vì việc tuyên truyền pháp luật Nhà nước cấp sở đến với người dân rẩt cần thiết thiết thực để người dân tự ý thức vấn đề giải triệt để xin ý kiến nhân dân khu vực chuyển dịch sang mơ hình ni tơm - lúa trình UBND huyện xin ý kiến đạo cấp Bản thân tơi mong với phương án, tình xử mà thân đưa giúp giải hiệu vấn đề đề cập khơng tình trạng người trồng lúa khiếu nại người nuôi tôm tránh việc đáng tiếc xảy đưa biện pháp xử muộn II Xác định mục tiêu xử tình ủy ban nhân dân xã khẩn trương điều tra, rà soát lại quy hoạch sản xuất toàn địa bàn khu tranh chấp trồng lúa nuôi tôm kinh KT thuộc ấp Xáng II Những tiểu vùng có đủ điều kiện sản xuất ln canh lúa - tơm, nơng dân đồng thuận chuyển đổi theo yêu cầu người dân Đồng thời xử tiểu vùng không đủ điều kiện người dân khơng đồng thuận có biện pháp, chế tài xử hộ nuôi tôm ngồi vùng quy hoạch nhằm bảo đảm sản xuất có hiệu quả, ổn định vững đảm bảo môi trường sinh thái phát triển bền vững, trì ổn định trật tự xã hội vùng Tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy chuyển dịch nhanh cấu sản xuất cấu sản xuất nông nghiệp - nông thơn phát triển theo hướng tốt, góp phần cải thiện nâng cao điều kiện sống sinh hoạt người dân; Thông qua việc xử lý, lập lại kỷ luật, kỷ cương việc thực quy định quản Nhà nước; bước nâng cao ý thức chấp hành tổ chức cá nhân việc thực quyêt định quản Nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quản quan Nhà nước lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội III Phân tích nguyên nhân hậu Phân tích nguyên nhân Tình trạng ni tơm tự phát ngồi vùng quy hoạch diện rộng năm qua, từ năm gần có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, song chủ yếu là: Trong điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản đến năm 2001-2010 UBND tỉnh Sở thủy sản Kiên Giang phê duyệt, khu vực điều kiện đất đai, địa hình, kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nơi sản xuất ổn định, trồng, vật nuôi truyền thống như: lúa, mía, cá, Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nắng hạn kéo dài, mưa dẫn đến thiếu nước để sản xuất nông nghiệp năm gần nên hộ xung quanh giữ nước mặn để nuôi tơm làm tồn vùng bị mặn xâm nhập mặn ảnh hưởng đến diện tích hộ dân canh tác lúa tạo áp lực hội dẫn đến việc tranh chấp làm cho người dân vùng chuyển đổi diện tích sản xuất sang ni tơm-lúa Nhận thức người dân quy hoạch việc tuân thủ quy hoạch chưa đầy đủ Phần lớn quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, quan tâm đến lợi ích tổng thể, lâu dài kể kinh tế - xã hội môi trường sinh thái Một phận hộ dân ý thức chấp hành chưa tốt, chí cố tình khơng chấp hành cho dù nhắc nhở, kể bị xử phạt vi phạm hành Ơng Ngyễn văn p, chủ tịch UBND huyện cho biết, vùng trọng điểm An Minh sản xuất nông nghiệp gần phụ thuộc vào thiên nhiên, nơng dân hồn tồn bị động trồng lúa Nguyên nhân hai cống thủy lợi quy mô lớn sông Cái Lớn kinh xáng xẻo Rô chưa đầu tư xây dựng; tuyến đê ven biển An Minh - An Biên tình trạng sạt lở nghiêm trọng việc đầu tư xây dựng, nâng cấp triển khai chậm, điểm xuất phát thấp Tiếp đến, 30 cống thỷ lợi ngăn mặn, giữ tuyến đê biển An Minh - An Biên đâu tư băng ngn vơn Trung ương hơ trợ có mục tiêu hàng năm, triển khai cống Do đó, vùng sản xuất nơng nghiệp trọng điểm Ư Minh Thượng thời gian qua lên việc tranh chấp trồng lúa nuôi tôm Mặc khác nuôi tôm sớm cho đời sống kinh tế ổn định so với trồng rừng nhiều trồng khác lợi nhuận thu cao nuôi theo hướng bền vững vụ tôm vụ lúa kích thích địa phương ạt chuyển sang nuôi tôm điều kiện cần đủ chưa có chưa lường tới hậu lâu dài xảy Chính quyền địa phương vận động người dân không bỏ lúa để nuôi tôm, nhiên lúng túng định hướng hiệu kinh tế nên nhiều người dân không đưa nước mặn vào ban ngày mà lúc đưa vào ban đêm Quản Nhà nước quy hoạch, kế hoạch chưa quan tâm mức, tuyên truyền giải thích người dân hiểu rõ nội dung quy hoạch, từ vận động tổ chức nhân dân thực theo quy hoạch Có nơi bn lỏng quản lý, thiếu kiên đạo điều hành biểu thực tế là: Trong vùng quy hoạch chưa thực theo kế hoạch chưa lấy ý kiến dân trình lãnh đạo cấp huyện việc chuyển dịch vùng sản xuất, chưa ý kiến đạo chưa tổng kết đánh giá đầy đủ hiệu kinh tế nuôi trồng sinh thái (nuôi tôm - trồng lúa) lại để phát sinh ni tơm tự phát ngồi vùng quy hoạch khơng xử sớm, dứt điểm để lan diện rộng không kiểm sốt Phân tích hậu Việc chuyển ni tơm ngồi vùng quy hoạch, mặt thể tích cực người dân chuyển đổi cấu sản xuất dựa lợi hạn chế điều kiện tự nhiên: tháng nước mặn, tháng nước phù hợp với việc nuôi trồng vụ tôm, vụ lúa với mong muốn có sống lên từ thực tế chuyển nuôi tôm bước đầu giúp nhiều hộ dân sử dụng lao động nơng nhàn, có thu nhập đời sống nâng lên Song làm nảy sinh mâu thuẫn, khó khăn trước mắt đặt nhiều vấn đề cần phải giải quyêt là: vùng sản xuât lúa vụ ôn định xuât mâu thuẫn, bất đồng nội nhân dân người trồng lúa người nuôi tôm gây trật tự xã hội chí làm thiệt hại sản xuất cho hai phía Do ni tự phát không nằm vùng quy hoạch nên kết cấu hạ tầng không đáp ứng sản xuất hộ phải đầu tư chi phí lớn, kiểm sốt dịch bệnh, mơi trường khó khăn dẫn đến hiệu thấp, tỷ lệ rủi ro cao nhiều hộ dân không hổ trợ khoa học - kỹ thuật thiếu kinh nghiệm sản xuất nên nuôi tôm bị thiệt hại, đời sống gia đình gặp khó khăn hon Việc ni tơm ngồi vùng quy hoạch trực tiếp gián tiếp gây hậu không tốt tới việc đạo thực nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội địa phưong chung huyện năm nay, ảnh hưởng vài ba năm tới, xem xét điều chỉnh lại cấu sản xuất, quy mô, cấu đầu tư lâu dài việc phát triển ni tơm tự phát ngồi vùng quy hoạch không xử phù hợp làm xáo trộn đời sống ảnh hưởng tới đời kinh tế địa bàn huyện nói chung đời sống người dân nói riêng Bởi vậy, cần thiết phải nghiên cứu đưa phương án giải tình hình IV Xây dựng phương án, giải lựa chọn phương án 1 Xây dựng phương án 1.1 Phương án Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống, đập ngăn mặn ven biển Giúp nhân dân chủ động việc lấy nước phục vụ sản xuất Đầu tư xây dựng hoàn thành đồng hệ thống cơng trình thủy lợi đê biển, hệ thống thủy lợi nội đồng cần thiết cấp bách Qua giúp người nơng dân hạn chế thấp mâu thuẫn phát sinh trình sản xuất * Cơ sở đề xuất phương án này: Nhằm chủ động việc điều tiết nước mặn phục vụ cho nhu cầu sản xuất Đồng thời việc đầu tư xây dựng hệ thống cống thủy lợi đê biển cần thiết nhằm khép kín tuyến đê biển, đáp ứng mục tiêu kiểm sốt mặn, ứng phó với bất lợi biến đổi khí hậu nước biển dâng hên địa bàn tỉnh Qua đó, vừa ngăn mặn, giữ ngọt, chủ động nguồn nước cho sản xuất an toàn, bền vững, hiệu vừa bảo vệ sở hạ tầng, cộng đồng dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển địa bàn lân cận * Mặc tích cực phương án này: Điều vừa đáp ứng mục tiêu kiểm soát mặn, quy hoạch vùng sản xuất nơng nghiệp an tồn, bền vững đồng thời giải dứt điểm tranh chấp người trồng lúa người nuôi tôm Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng hồn chỉnh, vừa đảm bảm cho nơng dân sản xuất hiệu quả, thu hai nguồn kinh tế lúa tôm, vừa giải mâu thuẫn “mặn, ngọt” đan xen đồng đất ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày diễn biến phức tạp sản xuất nơng nghiệp an tồn, bền vững, hiệu cho vùng sản xuất Ư Minh Thượng Cùng với đó, rà sốt lại quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp vùng U Minh Thượng bị ảnh hưởng đên biên đơi khí hậu nhiêu nhât, bơ trí cấu mùa vụ, trồng, vật ni thích hợp, giúp nông dân sản xuất đạt kết quả, tạo sản phẩm nơng sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao * Những khó khăn, hạn chế: - Thu hồi đất: Tiểu dự án có tác động tái định cư cho 58 hộ với 132.240 m2 đất nông nghiệp 6.882 m2 đất - Tiểu dự án đề xuất khơng có tác động thu hồi đất người dân tộc thiểu số - Tái định cư: Di dời hộ xây dựng nhà tạm tuyến đê biển - Tác động đến sinh kế: Một số hộ gia đình bị ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nơng nghiệp q trình xây dựng cản trở lại; Tiêu thoát nước bị ảnh hưởng trình thi cơng cống * Giải pháp chủ yếu: - Có sách tạo việc làm cho người bị thu hồi đất như: Là tạo điều kiện phát huy tiềm lực sẳn có địa phương nhằm tạo việc làm ổn định thỏa mãn nhu cầu cho đời sống hàng ngày cho người bị thu hồi đất - Hỗ trợ tái định cư cách giao đất hay đất nơng nghiệp tối thiểu phải đảm bảm diện tích đất cho hộ tái định cư tương tương với mức trung bình hộ địa phương (theo quy định Luật hỗ trợ bồi hoàn Nhà nước) - Bên cạnh phải tạo sinh kế cho người dân như: Trạm Khuyến nông huyện đạo tổ Kinh tế kỹ thuật định hướng mơ hình nơng hộ cho nơng dân tạo nguồn sinh kế ổn định phát triển lâu dài cho hộ dân 1.2 Phương án Rà soát lại quy hoạch sản xuất địa bàn, khu vực tranh chấp trồng lúa nuôi tôm ấp Xáng II Tiểu vùng có đủ điều kiện sản xuất luân canh lúa - tôm, nông dân đồng thuận chuyển đổi sang sản xuất lúa - tôm Cơ sở đề xuất phương án này: Nông dân chuyển đổi từ sản xuất hai vụ lúa suất thấp sang mơ hình ln canh tơm - lúa đạt hiệu kinh tế cao Với ưu điểm cho sản phẩm sạch, rủi ro dịch bệnh thấp, hiệu kinh tế cao bền vững, mơ hình tơm - lúa ngày khẳng định vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp địa phương Để cho việc xảy tranh chấp, thưa kiện nội nhân dân mặt khác sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định đa số người dân muốn chuyển nuôi tơm việc chấp thuận cho chuyển đổi khơng làm phát sinh mâu thuẫn bất đồng nhân dân cần thiết * Mặc tích cực phương án này: Việc quy hoạch lại vùng nuôi tôm - lúa dẫn đến không xảy “xung đột” q trình sản xuất mơ hình “thơng minh” Vào mùa khơ, nước ngồi sơng, rạch mặn lấy vào ni tơm, mưa xuống nước đưa vào trồng lúa Thực tế cho thấy phát triển mô hình vụ lúa - vụ tơm mang lại hiệu kinh tế cao gấp 2,2 lần so với sản xuất vụ lúa, góp phần quan trọng tạo bền vững môi trường Luân canh tôm - lúa lần chứng minh phát triển sản xuất bền vững, mơ hình chủ lực định hướng chuyển dịch cấu kinh tế địa phương Thành cơng việc chuyển đổi mơ hình hồn hồn phù hợp với tình hình thực tế tỉnh bối cảnh biến đổi khí hậu Riêng vấn đề nghiên cứu lai tạo loại giống lúa có khả chịu mặn cao để thích ứng với môi trường đất đai nhiễm phèn, nhiễm mặn tỉnh Kiên Giang trọng Công tác nghiên cứu lai tạo, nhân giống lúa thực Trung tâm giống nông lâm ngư nghiệp, Trung tâm Khuyến nông hệ thống mạng lưới sở sản xuất giống tư nhân, HTX, THT với tổng diện tích khoảng 3.500 ha/vụ, khả cung ứng giống xác nhận cấp với số lượng 15.000 tấn, chiếm 40% giống xác nhận cấp với số lượng 5.000 chiếm 10% nhu cầu giống lúa toàn tỉnh Ngoài nghiên cứu lai tạo, nhân giống lúa xác nhận, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp tập trung nghiên cứu giống lúa có nhiều đặc tính tốt, phù hợp với mơ hình tôm - lúa giống lúa GKG1 chọn tạo thành công đạt tiêu chuẩn QCVN 01-54:2011/BNNPTNT * Những khỏ khăn, hạn chế: Điều kiện để nuôi tôm chưa bảo đảm tỷ lệ rủi ro cao số phận nhân dân đời sống khó khăn Những nơi nuôi tôm tiếp giáp vùng sản xuất nông nghiệp lấy nước mặn qua vùng sản xuất đất nông nghiệp có khả gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất đất nông nghiệp Môi trường vùng nuôi tôm bị nhiễm mặn, khó có khả cải tạo đa dạng hóa sản xuất chuyển đổi sản xuất nuôi tôm gặp bất lợi Vùng trồng lúa phải đắp đập giữ nước hàng năm bị áp lực đòi chuyển đổi ni tơm việc đắp đập khó khăn * Giải pháp chủ yếu: Các cấp ủy Đảng, quyền từ huyện đến sở phải cụ thể hóa phương pháp thực quy hoạch, coi nhiệm vụ trọng tâm địa phương, tập trung đạo, kiểm tra, đơn đốc, kịp thòi tháo gỡ khó khăn, mạnh dạn tham mưu sách phù hợp để thực mơ hình tơm lúa đạt hiệu cao Các ấp giao tiêu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn xã rà sốt nắm bắt tình hình kịp thời báo tổ đạo để có hướng xử kịp thời cách tổ chức thực Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật; thực mơ hình trình diễn làm điểm nhân rộng; hỗ trợ cho bà nơng dân giống, thức ăn, phân bón Đặc biệt để kiểm sốt quan trắc mơi trường nước đầu nguồn, vùng ni, phòng trừ dịch bệnh Liên kết với trạm Chăn nuôi - Thú y huyện chủ động đề xuất hỗ trợ chlorine xử nước trước thả ni, nâng cao ý thức "phòng bệnh hon chữa bệnh" người nuôi tôm Khoanh bao khu vực nuôi tôm hệ thống kênh mương, bờ bao có làm phải nằm vùng quy hoạch Đồng thời thực triệt để việc nuôi vụ tôm, vụ lúa để bảo đảm tính bền vững mơ hình 1.3 Phương án Xử kiên quyết, dứt điểm không cho nuôi tôm khu vực đất lúa vụ/năm * Cơ sở đề xuất: - Không cho nuôi tôm đất vụ lúa nhằm không làm xáo trộn cấu sản xuất định hình đời sống nhân dân nơi ổn định, tránh tượng sản xuất “ da beo” tôm - lúa phận lớn hộ dân chưa đồng ý chuyển đổi giữ môi trường sinh thái tốt cho sản xuất đời sống dân cư * Mặc tích cực phương án này: Diện tích đất nơng nghiệp ngày hẹp lại nhờ áp dụng tiến kỹ thuật nên xuất lúa ngày cao, sản lượng lúa không ngừng tăng lên, phận hộ dân lên nhờ chuyển đổi sản xuất làm lúa cao sản, cánh đồng mẫu lớn có hiệu vài năm Sản xuất vụ lúa giảm chi phí sản xuất: Cơng lao động, phân bón, giống, thuốc trừ sâu Đất có thời gian nghĩ ngơi, cắt mầm móng sâu bệnh, tiết kiệm nước góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước gây mùa vào vụ Hè Thu đồng thời chủ động thời vụ sản xuất * Những khỏ khăn, hạn chế: Hệ thống thuỷ lợi vùng dù đầu tư nhiều lại chưa có quy trình vận hành cụ thể có cơng trình chưa vào sử dụng, nước mặn vào thường xuyên, kể mùa mưa nên không đảm bảo ngăn mặn, giữ cho vùng Trong đó, hệ thống đê bao vùng khơng có, có tuyến lộ đóng vai trò bờ bao Tuy nhiên, hệ thống bờ bao sông trục không đủ cao, vào mùa mưa thường bị tràn ngập úng thời gian dài Bên canh đó, giá lúa thương phẩm mức thấp vật tư đầu vào lại tăng cao nguyên nhân khiến cho diện tích lúa vụ huyện năm gần đạt thấp, khoảng 50% so với kỳ có dấu hiệu giảm dần theo năm Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân diện tích đất lúa, đất lúa vụ/năm bị thu hẹp lại Từ thực tế q trình ữiển khai vùng ni trồng thuỷ sản ln mức ổn định, đòi sống người dân bước nâng cao Trong vùng hoá lại liên tục biến động, trồng lúa suất thấp, giá lúa bấp bênh, đặc thù sản xuất lúa vụ/năm hoàn toàn phụ thuộc vào nước mưa , khiến người nơng dân vùng hóa "quay lưng" với lúa * Giải pháp: Trước thực trạng trên, huyện An Minh cơng văn u cầu ấp địa bàn có vùng hóa khẩn trương có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân tự ý đưa nước mặn vào vùng quy hoạch lúa vụ/năm để nuôi tôm, đồng thòi đẩy mạnh cơng tác tun truyền cho người dân ý thức tác hại nước mặn xâm hại vùng hố; cơng khai quy hoạch để người dân hiểu, tự giác chấp hành thực quy hoạch; giữ nguyên trạng vùng, khẩn trương rà soát điều chỉnh tái cấu ngành nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu Để khắc phục tình trạng thiếu nước vùng cần trữ nước mưa tận dụng tối đa nguồn nước từ Sông Hậu thơng qua Sơng Cái Lớn; Hồn thiện hệ thống đê biển, tiếp tục xây dựng tuyến đê dọc sông Cái Lớn; Xây dựng hệ thống cống ven biển Tây, cống xẻo Rô hệ thống cống ngăn mặn ven Sông Cái Lớn; tăng khả tiêu úng xổ phèn Lựa chọn phương án Phương án 2: Rà soát lại quy hoạch sản xuất địa bàn, khu vực tranh chấp trồng lúa nuôi tôm ấp Xáng II, xã Đơng Hòa Tiểu vùng có để diều kiện sản xuất luân canh lúa - tơm, nơng dân đồng thuận chuyển đổi sang sản xuất lúa-tôm Nuôi tôm quảng canh cải tiến vụ lúa (tơm-lúa), phát triển năm nay, có nhiều thay đổi, cải tiến kỹ thuật sâu vào vùng lúa suất thấp tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu Thường từ tháng đến nuôi tôm, tháng - làm lúa Luân canh tôm - lúa cho hiệu kinh tế cao hẳn chuyên canh tôm lúa Khảo sát nuôi tôm quảng canh cải tiến vụ lúa (tôm-lúa): tỉnh Bạc Liêu thu 77,8 triệu đồng/ha/năm, lời 55,4 triệu; Cà Mau thu 54,2 triệu đồng/ha, lời 39,1 triệu; Kiên Giang thu 81,4 triệu đồng/ha, lời 50,9 triệu Thu nhập tỉnh Bạc Liêu Cà Mau cao có thả kết hợp tơm xanh Xét tỷ suất lợi nhuận đồng vốn đầu tư, thấy cao 1,67 - 2,59 lần hiệu xã hội môi trường, nuôi tôm quảng canh cải tiến vụ lúa (tôm- lúa) bền vững nay; đầu tư thấp nên phù hợp với điều kiện tài trình độ đa số nông hộ Mức độ rủi ro thấp mơ hình chun tơm lúa Nghiên cứu năm 2004, số hộ bị lỗ Cà Mau Bạc Liêu khoảng - 6%, thấp nhiều nuôi tôm bán thâm canh lúa tỉnh Sóc Trăng 14 - 21% Ni tơm thưa, lượng thức ăn bổ sung thấp nên xem mơ hình canh tác thơng minh tác động biến đổi khí hậu, ba mặt: an ninh lương thực, khả thích ứng giảm phát thải VI Kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn Quan điểm tỉnh tập trung giải vấn đề thủy lợi theo hướng hài hòa lợi ích, tránh xung đột sản xuất trồng lúa phát triển nuôi tôm nước lợ Quy hoạch thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo nguồn cấp nước mặn cho nuôi trồng thủy sản; tiêu thoát nước cho vùng trũng, thoát nước cho vùng nuôi trồng thủy sản ven biển; đầu tư hệ thống đê bao, ô bao, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp Những quan điểm, định hướng nội dung Dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Hàng năm tỉnh bố trí nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương, vốn TW hỗ trợ có mục tiêu, đặc biệt nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ô thủy lợi huyện An Biên An Minh Sở Nông nghiệp PTNT đạo cho Trung tâm Khuyến Nông phối kết hợp với phòng Nơng nghiệp PTNT khẩn trương tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hộ nông dân nuôi tơm ngồi vùng quy hoạch; cử cán theo dõi hướng dân kỹ thuật địa bàn nuôi tập trung, điêu kiện sản xuât có nhiều khó khăn - UBND huyện giao Phòng NN & PTNT huyện chủ trì, phối họp với phòng, ban quyền địa phương tổ chức thực có hiệu nội dung quy hoạch, định kỳ hàng quý báo cáo kết thực UBND huyện để theo dõi có hướng đạo - Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện phối hợi trạm Khuyến Nông huyện dạo tổ Kinh Tế kỹ Thuật phối kết hợp với quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra thực hiện; báo cáo thường trực UBND huyện theo quy định để có biện pháp đạo xử vướng mắc, phát sinh - UBND xã tuyên truyền cho hộ dân chuyển nuôi tôm thực giải pháp bảo đảm an toàn sản xuất cho hộ dân khu vực xung quanh không nuôi tôm phải tự thỏa thuận bồi hồn thiệt hại (nếu có) Trường họp hộ dân khơng tự thỏa thuận, quyền địa phương phải có trách nhiệm giải quyết, không để xảy khiếu kiện vượt cấp, làm ổn định trị - kinh tế - xã hội cộng đồng dân cư - Cơng bố lịch thời vụ tun truyền, giải thích cho người dân ni tơm ngồi vùng quy hoạch thấy rủi ro, ảnh hưởng nuôi tôm ạt, tự phát Trên ruộng luân canh tôm - lúa thả tôm từ tháng đến tháng dương lịch, trồng lúa từ tháng đến tháng 01 dương lịch năm sau Xử hộ nuôi trái thời vụ cách triệt để VII Kết luận kiến nghị Việc ni tơm tự phát ngồi vùng quy hoạch thời gian qua, cho dù chưa hiệu hay có hiệu biểu vi phạm quy định Quản Nhà nước quy hoạch, kế hoạch cần phải xem xét xử theo quy định xử vi phạm hành Trong việc này, đối tượng vi phạm chủ yếu người dân, nhận thức hạn chế, động vi phạm xuất phát từ nguyện vọng đáng muốn chuyển đổi cấu sản xuất để có sống hơn; Mặt khác, phương án quy hoạch cố định mà nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dựa định hướng phát triển sản xuất đắn, phù hợp Thông qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quản điếu hành quan Quản Nhà nước Bởi phương án xử lý, mặt quan Quản Nhà nước cần tăng cường quản quy hoạch, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục người dân thực theo chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước quy định; Mặt khác phải tìm hiểu nghiên cứu thực tế, phân tích có sở khoa học vấn đề phát sinh để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch Đồng thời với việc thực thi định Quản hành Nhà nước, cần phải nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung định cho phù hợp với tình hình thực tế Biện pháp xử nêu giải trước mắt tình hình ni tơm vùng quy hoạch, chưa thể giải cách toàn diện, bản, lâu dài cho vấn đề quy hoạch thực quy hoạch muôi tôm huyện Bởi riêng thân đưa số kiến nghị sau: - Sở Nông nghiệp PTNT đạo cho Trung tâm Khuyến Nông nghiên cứu đánh giá hiệu vụ lúa sau vụ tôm, xây dựng hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác lúa sau vụ nuôi tôm (sử dụng giống cao sản, chất lượng cao) đạt hiệu - UBND huyện định, văn xử rõ ràng trường hợp vi phạm nhằm tăng hiệu lực công tác quản - Phòng Nơng nghiệp PTNT phối hợp phòng Thống kê tiến hành điều tra kinh tế hộ nuôi tôm qua năm chuyển đổi cấu sản xuất để có chủ trương, giải pháp quy hoạch đầu tư phát triển năm tới phù hợp, có hiệu - Phòng Cơng thương, phòng Tài ngun - Mơi trường nghiên cứu đánh giá tác động việc nuôi tôm đến môi trường đất, nước, hệ sinh thái khu vực nuôi tôm vùng phụ cận để có giải pháp bảo đảm cho môi trường sinh thái phát triển bền vững UBND xã, thị trấn vào chức nhiệm vụ phạm vi quản nhà nước địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiệu Bên cạnh cần theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dân để có hướng xử lý./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tờ trình số 215/TT-VP huyện ngày 29 tháng 12 năm 2003 việc xin chuyển đổi quy hoạch vùng sản xuất huyện An Minh Báo cáo số 55/BC-ƯBND huyện ngày 04 tháng 07 năm 2006 việc kết chuyên dịch nuôi trông thủy sản địa bàn huyện An Minh giai đoạn 2001- 2005 Báo cáo số 25/BC-ƯBND xã ngày 15 tháng 11 năm 2004 việc kiểm tra tình hình hộ dân ni tơm ngồi vùng quy hoạch Tờ trình số 24/TT-VP xã ngày 20 tháng 02 năm 2005 việc xin chuyển đối quy hoạch vùng sản xuất địa bàn xã Đơng Hòa ... đặc biệt nuôi tôm sú Phong trào nuôi tôm phát triển mạnh bên cạnh gia tăng tình trạng ni tơm tự phát, ạt ngồi vùng quy hoạch Việc quy hoạch phát triển nuôi tôm sú chưa chặt chẽ; số vùng quy n địa... Kết luận kiến nghị Việc ni tơm tự phát ngồi vùng quy hoạch thời gian qua, cho dù chưa hiệu hay có hiệu biểu vi phạm quy định Quản lý Nhà nước quy hoạch, kế hoạch cần phải xem xét xử lý theo quy. .. phương án, tình xử lý mà thân đưa giúp giải hiệu vấn đề đề cập tình trạng người trồng lúa khiếu nại người nuôi tôm tránh việc đáng tiếc xảy đưa biện pháp xử lý muộn II Xác định mục tiêu xử lý tình
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận xử lý tình huống nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch, tiểu luận xử lý tình huống nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay