Đề HSG Vật lý 9 cấp huyện (2018 - 2019)

25 82 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:13

Đề: 01ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019MÔN: VẬT LÝ LỚP 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)(Đề thi chính thức – Phòng GDĐT huyện Đông Sơn)ĐỀ BÀICâu 1 (4.5 điểm):Hải, Quang và Tùng cùng khởi hành từ A lúc 8 giờ để đi đến B, với AB = 8 km. Do chỉ có một xe đạp nên Hải chở Quang đến B với vận tốc v1 = 16 kmh, rồi liền quay lại đón Tùng. Trong lúc đó Tùng đi bộ dần đến B với vận tốc v2 = 4 kmh.a. Hỏi Tùng đến B lúc mấy giờ? Quãng đường Tùng phải đi bộ là bao nhiêu km?b. Để Hải đến B đúng 9 giờ, Hải bỏ Quang tại một điểm nào đó rồi lập tức quay lại chở Tùng cùng về B, Quang tiếp tục đi bộ về B. Tìm quãng đường đi bộ của Tùng và của Quang. Quang đến B lúc mấy giờ ? Biết xe đạp luôn chuyển động đều với vận tốc v1, những người đi bộ luôn đi với vận tốc v2.Câu 2 (4.0 điểm):Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ tA = 200C và ở thùng chứa nước B có nhiệt độ tB = 800C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước C đã có sẵn một lượng nước ở nhiệt độ tC = 400C và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm vào nó. Tính số ca nước phải múc ở mỗi thùng A và B để có nhiệt độ nước ở thùng C là 500C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc nước.Câu 3 (4.0 điểm) Hai gương phẳng G1, G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và hợp với nhau một góc nhọn  như hình 1.Chiếu tới gương G1 một tia sáng SI hợp với mặt gương G1 một góc . a. Vẽ tất cả các tia sáng phản xạ lần lượt trên hai gương trong trường hợp =450, =300 . b. Tìm điều kiện để SI sau khi phản xạ hai lần trên G1 lại quay về theo đường cũ.Câu 4 (5.5 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ 2. Đặt vào 2 điểm A, B một hiệu điện thế không đổi U = 6V. Các điện trở R1= 1,5 , R2= 3 , bóng đèn có điện trở R3= 3 . RCD là một biến trở con chạy. Coi điện trở bóng điện không thay đổi theo nhiệt độ, điện trở của anpe kế và các dây nối không đáng kể. a. Khóa K đóng, dịch chuyển con chạy đến khi M trùng C thì đèn sáng bình thường. Xác định số chỉ ampe kế, hiệu điện thế và công suất định mức của đèn.b. Khóa K mở, dịch chuyển con chạy M đến vị trí sao cho RCM= 1 thì cường độ dòng điện qua đèn là A. Tìm điện trở của biến trở.c. Thay đổi biến trở ở trên bằng một biến trở khác có điện trở 16 . Đóng khóa K. Xác định vị trí con chạy M để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhấtCâu 5 (2.0 điểm)Hãy trình bày một phương án xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng L không có phản ứng hoá học với các chất khi tiếp xúc. Dụng cụ gồm: 01 nhiệt lượng kế có nhiệt dung riêng là CK, nước có nhiệt dung riêng là CN, 01 nhiệt kế, 01 chiếc cân Rôbecvan không có bộ quả cân, hai chiếc cốc giống hệt nhau (cốc có thể chứa khối lượng nước hoặc khối lượng chất lỏng L lớn hơn khối lượng của nhiệt lượng kế), bình đun và bếp đun.Hết(Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . . . . . Đề: 01HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019MÔN: VẬT LÝ LỚP 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)(Đề thi chính thức – Phòng GDĐT huyện Đông Sơn).BàiNội dungThang điểmCâu 1(4.5 điểm)a) (2 điểm) Gọi C là điểm gặp nhau của Hải và Tùng. Trong cùng khoảng thời gian t1 : Hải đi xe đạp đoạn đường s + s1 và Tùng đi bộ quãng đường s3.Ta có: s + s1 = v1.t1 ; s3 = v2.t1 ; s1 + s3 = s s + s1 + s3 = v1.t1 + s3 2s = v1.t1 + v2.t1 t1 = 0,8 (h) Sau đó từ C, Hải và Tùng cùng về B với vận tốc v1 trong thời gian t2 : t2 = = = 0,3 (h) Thời gian tổng cộng của Tùng đi là : t = t1 + t2 = 0,8 + 0,3 = 1,1(h) = 1 giờ 6 phút. Vậy Tùng đến B lúc 9 giờ 6 phút và quãng đường Tùng đi bộ là : s3 = v2.t1 = 4.0,8 = 3,2 (km).0,5 0,5 0,5 0,5b) (2,5 điểm)Gọi t1 là thời gian Hải đi xe đạp chở Quang từ A đến D rồi quay về E, cũng là thời gian Tùng đi bộ từ A đến E (AE = s3). s3 = v2.t1 (1)Sau đó Hải và Tùng cùng đi xe đạp từ E đến B (EB = s1) trong khoảng thời gian t2. Ta có : s1 = v1.t2 (2) t1 + t2 = 9 – 8 = 1 (h) (3) s3 + s1 = 8 (km) (4)Từ (1), (2), (3) và (4), giải ra ta có: t1 = (h) Quãng đường đi bộ của Tùng là : s3 = v2.t1 = ≈ 2,67 (km) Ta cũng có : AD + DE = v1.t1 (5) Từ (1) và (5) => AD + DE + AE = 2AD = v1.t1 + v2.t1 = t1(v1 + v2) => AD = = = (km) Quãng đường đi bộ của Quang : DB = s2 = AB – AD = 8 = ≈ 1,33 (km) Tổng thời gian Quang đi từ A B là : t3 = + = + = (h) = 45 ph Vậy Quang đến B lúc 8 giờ 45 phút.0,50,50,250,50,250,5Câu 2(4 điểm) Gọi : c là nhiệt dung riêng của nước ; m là khối lượng nước chứa trong một ca; n1 và n2 lần lượt là số ca nước múc ở thùng A và thùng B ; (n1 + n2) là số ca nước có sẵn trong thùng C. Nhiệt lượng do n1 ca nước ở thùng A khi đổ vào thùng C đã hấp thụ là : Q¬1 = n1.m.c(50 – 20) = 30cmn1 Nhiệt lượng do n2 ca nước ở thùng B khi đổ vào thùng C đã toả ra là :Q¬2 = n2.m.c(80 – 50) = 30cmn2 Nhiệt lượng do (n1 + n2) ca nước ở thùng C đã hấp thụ là :Q¬3 = (n1 + n2)m.c(50 – 40) = 10cm(n1 + n2) Phương trình cân bằn nhiệt : Q¬1 + Q¬3 = Q¬2 30cmn1 + 10cm(n1 + n2) = 30cmn2 2n1 = n2 Vậy, khi múc n ca nước ở thùng A thì phải múc 2n ca nước ở thùng B và số nước đã có sẵn trong thùng C trước khi đổ thêm là 3n ca.0,50,50,51,01,00,5Câu 3(4 điểm)Hình vẽ đúnga) Trường hợp  = 450,  = 3001.0Gọi I, K, M, N lần lượt là các điểm tới trên các gương, Vừa vẽ HS vừa tính các góc:OIK= =300; IKO = 1050; IKM =300; KMI=1200; KMN =600; MNO == 150 từ đó suy ra NS’ không thể tiếp tục cắt G1 Vậy tia sáng chỉ phản xạ hai lần trên mỗi gương0.50.5Tia sáng SI sau khi phản xạ trên gương G1 thì chiếu tới G2 theo đường IN và phản xạ tới G1 theo đường NK Để tia sáng phản xạ trở lại theo đường cũ thì NK phải vuông góc với G1, Gọi NM là pháp tuyến của G2 tại N (M G1)Xét tam giác vuông OMN (vuông tại N)có OMN = 90o αXét tam giác MNI có: OMN = MNI + MIN mà MIN =  và MNI = (Tam giác INM vuông tại K) Suy ra: 90o α =+  450 α =  = 900 2αVậy để có hiện tượng trên thì điều kiện là: α < 450 và   = 900 2α0.50.50.50.5Câu 4(5,5 điểm)a) Khi k đóng, di chuyển con chạy M trùng C. Mạch gồm (R2R3)ntR1Rtd= Cường độ dòng điện trong mạch chính:I= U3=IR23=2.1,5=3V →Uđm=U3=3VCông suất định mức của đèn: Pđm= Số chỉ ampe kế 0,250,250,250,25b) Khi k mở mạch như hình vẽ: Đặt RMD=x = RCD=x+RCM=1+3=4Ω0,250,250,250,250,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Đề: 01 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi thức – Phòng GD&ĐT huyện Đơng Sơn) ĐỀ BÀI Câu (4.5 điểm): Hải, Quang Tùng khởi hành từ A lúc để đến B, với AB = km Do có xe đạp nên Hải chở Quang đến B với vận tốc v1 = 16 km/h, liền quay lại đón Tùng Trong lúc Tùng dần đến B với vận tốc v2 = km/h a Hỏi Tùng đến B lúc giờ? Quãng đường Tùng phải km? b Để Hải đến B giờ, Hải bỏ Quang điểm quay lại chở Tùng B, Quang tiếp tục B Tìm quãng đường Tùng Quang Quang đến B lúc ? Biết xe đạp chuyển động với vận tốc v1, người với vận tốc v2 Câu (4.0 điểm): Dùng ca múc nước thùng chứa nước A có nhiệt độ tA = 200C thùng chứa nước B có nhiệt độ tB = 800C đổ vào thùng chứa nước C Biết trước đổ, thùng chứa nước C có sẵn lượng nước nhiệt độ tC = 400C tổng số ca nước vừa đổ thêm vào Tính số ca nước phải múc thùng A B để có nhiệt độ nước thùng C 500C Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa ca múc nước Câu (4.0 điểm) G1 S Hai gương phẳng G1, G2 có mặt phản xạ  quay vào hợp với góc nhọn  I hình Chiếu tới gương G1 tia sáng SI hợp với mặt G2 α gương G1 góc  O a Vẽ tất tia sáng phản xạ hai gương trường hợp =450, =300 Hình b Tìm điều kiện để SI sau phản xạ hai lần G1 lại quay theo đường cũ Câu (5.5 điểm): K Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào điểm A, B hiệu điện không đổi U = 6V R3 A+ - B R1 Các điện trở R1= 1,5  , R2=  , bóng đèn có X điện trở R3=  RCD biến trở chạy Coi điện trở bóng điện khơng thay đổi theo nhiệt R2 độ, điện trở anpe kế dây nối khơng M A đáng kể D C a Khóa K đóng, dịch chuyển chạy đến Hình M trùng C đèn sáng bình thường Xác định số ampe kế, hiệu điện công suất định mức đèn Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 b Khóa K mở, dịch chuyển chạy M đến vị trí cho RCM=  cường độ dòng điện qua đèn A Tìm điện trở biến trở c Thay đổi biến trở biến trở khác có điện trở 16  Đóng khóa K Xác định vị trí chạy M để cơng suất tỏa nhiệt biến trở đạt giá trị lớn Câu (2.0 điểm) Hãy trình bày phương án xác định nhiệt dung riêng chất lỏng L phản ứng hố học với chất tiếp xúc Dụng cụ gồm: 01 nhiệt lượng kế có nhiệt dung riêng CK, nước có nhiệt dung riêng CN, 01 nhiệt kế, 01 cân Rơbec-van khơng có cân, hai cốc giống hệt (cốc chứa khối lượng nước khối lượng chất lỏng L lớn khối lượng nhiệt lượng kế), bình đun bếp đun Hết (Cán coi thi khơng phải giải thích thêm) Họ tên: SBD: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Đề: 01 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi thức – Phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn) Bài Thang điểm Nội dung a) (2 điểm) C - Gọi C điểm gặp Hải s3 s1 s Tùng - Trong khoảng thời gian t1 : Hải xe đạp đoạn đường s + s1 Tùng quãng đường s3 Ta có: s + s1 = v1.t1 ; s3 = v2.t1 ; s1 + s3 = s  s + s1 + s3 = v1.t1 + s3  2s = v1.t1 + v2.t1  t1 = B 0,5 2s  0,8 (h) v1 + v 0,5 - Sau từ C, Hải Tùng B với vận tốc v1 thời gian t2 : t2 = Câu (4.5 điểm)  4.0,8 s1 s - s3 = = 0,3 (h)  v1 v1 16 - Thời gian tổng cộng Tùng : t = t1 + t2 = 0,8 + 0,3 = 1,1(h) = 0,5 phút - Vậy Tùng đến B lúc phút quãng đường Tùng : 0,5 s3 = v2.t1 = 4.0,8 = 3,2 (km) b) (2,5 điểm) A E D B s Gọi t1 thời gian Hải xe đạp chở s3 s1 Quang từ A đến D quay E, 0,5 s thời gian Tùng từ A đến E (AE = s3) s3 = v2.t1 (1) -Sau Hải Tùng xe đạp từ E đến B (EB = s1) khoảng thời gian t2 Ta có : s1 = v1.t2 (2) t1 + t2 = – = (h) (3) s3 + s1 = (km) (4) 0,5 Từ (1), (2), (3) (4), giải ta có: t = (h) - Quãng đường Tùng : s3 = v2.t1 = ≈ 2,67 (km) 0,25 - Ta có : AD + DE = v1.t1 (5) - Từ (1) (5) => AD + DE + AE = 2AD = v1.t1 + v2.t1 = t1(v1 + v2) => AD = = = - Quãng đường Quang : DB = s2 = AB – AD = 0,5 (km) = ≈ 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Bài Thang điểm Nội dung 1,33 (km) - Tổng thời gian Quang từ A  B : t3 = Câu (4 điểm) Câu (4 điểm) + = + 0,5 = (h) = 45 ph Vậy Quang đến B lúc 45 phút - Gọi : c nhiệt dung riêng nước ; m khối lượng nước chứa ca; n1 n2 số ca nước múc thùng A thùng B ; (n1 + n2) số ca nước có sẵn thùng C - Nhiệt lượng n1 ca nước thùng A đổ vào thùng C hấp thụ : Q1 = n1.m.c(50 – 20) = 30cmn1 - Nhiệt lượng n2 ca nước thùng B đổ vào thùng C toả : Q2 = n2.m.c(80 – 50) = 30cmn2 - Nhiệt lượng (n1 + n2) ca nước thùng C hấp thụ : Q3 = (n1 + n2)m.c(50 – 40) = 10cm(n1 + n2) - Phương trình cân bằn nhiệt : Q1 + Q3 = Q2  30cmn1 + 10cm(n1 + n2) = 30cmn2  2n1 = n2 - Vậy, múc n ca nước thùng A phải múc 2n ca nước thùng B số nước có sẵn thùng C trước đổ thêm 3n ca Hình vẽ 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1.0 G1 S  M I S’  α O K G2 N a) Trường hợp  = 450,  = 300 Gọi I, K, M, N điểm tới gương, Vừa vẽ HS vừa tính góc: OIK= =300; IKO = 1050; IKM =300; KMI=1200; KMN =600; 0.5 MNO == 150 từ suy NS’ tiếp tục cắt G1 Vậy tia 0.5 sáng phản xạ hai lần gương G1 I  S 0.5 M K O α G2 N Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Bài Thang điểm Nội dung Tia sáng SI sau phản xạ gương G1 chiếu tới G2 theo đường IN phản xạ tới G1 theo đường NK Để tia sáng phản xạ trở lại theo đường cũ NK phải vng góc với 0.5 G1, Gọi NM pháp tuyến G2 N (M G1) Xét tam giác vng OMN (vng N)có OMN = 90o- α Xét tam giác MNI có: OMN = MNI + MIN mà MIN =  MNI = Suy ra: 90o- α =+ 90 o   (Tam giác INM vuông K) 90 o     450 - α =  = 900 - 2α 2 Vậy để có tượng điều kiện là: α < 450   = 900 - 2α 0.5 0.5 a) Khi k đóng, di chuyển chạy M trùng C Mạch gồm (R2//R3)ntR1 Rtd= R1  R2 R3 3.3  1,5   3 R2  R3 33 0,25 Cường độ dòng điện mạch chính: I= Câu (5,5 điểm) U   2A Rtd 0,25 U3=IR23=2.1,5=3V →Uđm=U3=3V Công suất định mức đèn: Pđm= U đm   3W R3 0,25 Số ampe kế Ia  I2  U3   1A R2 0,25 b) Khi k mở mạch hình vẽ: Đặt RMD=x R2 ( x  R3 ) 3( x  3)  R2  x  R3 6 x 3( x  3) 3( x  3) 24  5,5 x Rtd  RCM  RNM  R1    1,5  2,5   6 x 6 x 6 x U 6( x  6) I  Rtd 24  5,5 x I3 R2 R2 6( x  6) 18   I3  I =  A  x  3 I R3  x R2  R3  x  x 24  5,5 x 24  5.5 x RMN  RCD=x+RCM=1+3=4Ω 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Bài Thang điểm Nội dung c) Đặt điện trở đoạn mạch AM y (y>0) 0,25 Điện 0,25 RAN trở đoạn mạch AN là: 33  y   6 y 0,25 3y  4,5 y  18  1,5  y6 y6 U 6 y  6  Cường độ dòng điện mạch là: I  RAB 4,5 y  18 Điện trở đoạn mạch AB là: R AB  R AN  R1  0,25 0,25 R R3 6 y  6 18 I  Ta có:   I y  I3 y  R2 y  R2  R y  4,5 y  18 4,5 y  18 Iy Công suất tỏa nhiệt biến trở : 0,5   18 18  y  P y  I y2 y    4,5 y  18    18  4,5 y     y    18  Để công suất biến trở đạt giá trị lớn  4,5 y  đạt giá y   trị nhỏ Mà: 4,5 y  0,25 18 18  4,5 y  18 y y Dấu “=” xảy 4,5 y  Mà: y  18  y  4 y RCM RMD = 4Ω RCM  RMD RCM+RMD = 16Ω →RCM=RMD = 8Ω →Khi chạy M biến trở cơng suất tỏa nhiệt biến trở đạt giá trị cực đại Câu (2điể m) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Bước 1: Dùng cân để lấy lượng nước lượng chất lỏng L có khối lượng khối lượng NLK Thực sau: - Lần : Trên đĩa cân đặt NLK cốc 1, đĩa cân đặt cốc 0.5 Rót nước vào cốc cân bằng, ta có mN = mK - Lần : Bỏ NLK khỏi đĩa 1, rót chất lỏng L vào cốc thiết lập cân Ta có: mL = mN = mK 0,25 Bước : Thiết lập cân nhiệt cho mL, mN mK - Đổ khối lượng chất lỏng mL cốc vào NLK, đo nhiệt độ t1 0.25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Bài Thang điểm 0,25 0,25 Nội dung NLK - Đổ khối lượng nước mN vào bình, đun đến nhiệt độ t2 - Rót khối lượng nước mN nhiệt độ t2 vào NLK, khuấy Nhiệt độ cân t3 Bước : Lập phương trình cân nhiệt : 0,25 m N c N (t - t ) = (m L c L + m K c K )(t - t1 ) 0,25 Từ ta tìm : cL = c N (t - t ) - cK t - t1 -Hết - Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Đề: 02 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi thức – Phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn, ngày 24/10/2018) ĐỀ BÀI Câu 1( 3,0 điểm) Cùng lúc có xe xuất phát từ địa điểm A B cách 60km, chúng chuyển động chiều từ A đến B Xe thứ từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ từ B với vận tốc 40km/h (Cả xe chuyển động thẳng đều) a) Tính khoảng cách xe sau kể từ lúc xuất phát ? b) Sau xuất phát 1h30ph xe thứ đột ngột tăng tốc đạt tới vận tốc 50km/h Hãy xác định thời điểm vị trí xe gặp nhau? Câu 2( 2,0 điểm) Một phao thể tích V= 3,4 m3, ngập nửa nước Treo cầu sắt nhờ sợi dây buộc vào phao, phao lập lờ mặt nước Tính khối lượng cầu sức căng sợi dây, biết khối lượng riêng nước sắt DN = 1000Kg/m3 , Ds = 7800kg/m3 (bỏ qua khối lượng kích thước dây) Câu 3( 4,0 điểm) Dẫn m1 = 250g nước nhiệt độ t1 = 1000C từ nồi vào bình chứa cục nước đá m2=0,8kg t0= 00C Hỏi có cân nhiệt khối lượng nhiệt độ nước bình bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng nước C = 4200J/kg.K; nhiệt hoá nước L= 2,3.106J/kg nhiệt nóng chảy nước đá  = 3,4.105 J/kg (Bỏ qua hấp thụ nhiệt bình chứa) Câu ( 5,0 điểm) U R6 _ Cho mạch điện hình vẽ Biết : R1 = R3 = R4 = Ω ; + R1 R3 R6 = 3,2 Ω ; R2 giá trị phần điện trở tham gia vào mạch C A B biến trở Hiệu điện hai đầu đoạn mạch không đổi U = 60 V a, Điều chỉnh R2 cho dòng điện qua điện trở R5 R5 khơng Tính R2 lúc dòng điện qua điện trở b, Khi R2 = 10 Ω, dòng điện qua R5 A Tính R5 D R4 R2 Câu (4 điểm) Hai gương phẳng AB CD chiều dài L (cm), đặt thẳng đứng, song song, hai mặt sáng quay vào nhau, cách d = L/3 Điểm sáng S nằm đường AC vuông góc gương, cách mép A C a Nêu cách vẽ đường tia sáng xuất phát từ S gặp gương AB I, phản xạ gặp gương CD K tiếp tục phản xạ tới gương AB B Tính độ dài đường SIKB tia sáng b Giữ nguyên vị trí hai gương S, giả sử độ dài hai gương lớn Xét tia sáng SM xuất phát từ S tới gương AB lập với gương góc 600 Cho gương AB quay góc α nhỏ quanh trục vng góc mặt phẳng tới, cho đầu A lại gần gương CD, để tia phản xạ gương AB chắn khơng gặp gương CD gương CD phải quay quanh trục vng góc mặt phẳng tới qua C góc có giá trị bao nhiêu? Câu (2,0 điểm) Cho nguồn điện chưa biết hiệu điện thế, điện trở R chưa rõ giá trị, ampe kế vôn kế loại không lí tưởng Hãy trình bày cách xác định điện trở R, ampe kế vôn kế (Chú ý tránh cách mắc làm hỏng ampe kế ) Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Đề: 02 Câu (3đ) (2đ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi thức – Phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn, ngày 24/10/2018) Lời giải Điểm a) điểm Sau 1h hai xe quãng đường 0,5 Xe1: S1 = v1 t1 = 30.1 =30 (km) Xe 2: S2 = v2 t2 = 40.1 = 40 (km) 0,5 Sau 1h xe cách khoảng S = SAB - S1 + S2 = 60 - 30 +40 = 70(km) b) điểm Sau 1h30ph hai xe quãng đường Xe1: S/1 = v1 t2 = 30.1,5 = 45(km) 0,25 / Xe 2: S = v2 t2 = 40.1,5 = 60(km) + Khoảng cách xe lúc S/ = SAB - S/1 +S/2 = 60 -45 +60 =75(km) 0,25 / + Sau 1,5h xe tăng tốc tới V = 50km/h Gọi t thời gian xe đến 0.25 lúc gặp nhau( Tính từ lúc xe tăng vận tốc) Quãng đường xe đến lúc gặp 0,5 Xe1: S//1 = v/1 t = 50.t (km) Xe 2: S//2 = v/2 t = 40.t (km) Do xe chuyển động chiều gặp nên ta có 0,25 / // // S = S - S Hay 75 = 50.t - 40.t Giải tìm t = 7,5(h) 0,25 Vậy sau 7,5h hai xe gặp Khi vị trí gặp cách A khoảng L = S//1 + S/1 = 50.t + S/1 = 50 7,5 +45 = 420(km) 0,25 + Gọi P1 trọng lượng phao , Khối lượng riêng chất làm phao Dv ,khi chưa treo cầu sắt phao ngập nửa nước Ta có phương trình sau: FA = P1 10Dn V: = 10 DVV => Dv = 500(kg/m3) + Biểu diễn lực tác dụng lên phao cầu treo cầu sắt  hình bên , T sức căng   sợi dây , P1 ; P2  F1  T  F2  P1  T  P2   trọng lực phao cầu , F1 , F2 lực đẩy Acsi mét nước lên 0,5 0,5 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 phao lên cầu Điều kiện để phao cân : P1 + T = F1 -> T = F1 – P1 = 10V(Dn – DV)= 17000(N) Điều kiện cân cầu : P2 = F2 + T  P2 - F2 =T  10m2(Ds – Dn): Ds = T  m2 = T.Ds : 10 (Ds – Dn ) = 1950 (kg) (4đ) + Giả sử m1 = 250g= 0,25(kg) nước ngưng tụ hết thành 1000C toả nhiệt lượng là: Q1= mL = 0,4 2,3.106 = 575000 (J) + Nhiệt lượng m2 = 0,8(kg) nước đá nóng chảy hết là: Q1’ = m2  = 0,8 3,4.105 = 272000 (J) Do Q1 > Q1’ chứng tỏ m2 = 0,8(kg) nước đá nóng chảy hết tiếp tục nóng lên, giả sử nước nóng lên đến 1000C + Nhiệt lượng nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ 00C đến 1000C là: Q’= m2C ( t1-t0) = 0,8 4200 (100-0) = 336000 (J)  Q1’ + Q’ = 272000 +336000 = 608000 (J) + Do Q1 < Q1’ + Q’ chứng tỏ nước dẫn vào ngưng tụ hết hỗn hợp nước bình có cân nhiệt có nhiệt độ t < 1000C Gọi t nhiệt độ nước bình có cân nhiệt + Nhiệt lượng 0,25(kg) nước toả vào để hạ nhiệt độ từ 1000C đến t0C là: Q2= m1.C( 100-t) + Nhiệt lượng 0,8(kg) nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 00C đến t0C là: Q2’= m2.C(t - 0) = m2.C.t + Khi có cân nhiệt: Q1 +Q2 = Q1’+Q2’  575000 +m1.C( 100-t) = 272000 + m2.C.t  m2.C.t + m1.C.t = 575000 +100m1.C- 272000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 0,25 0,25 0,5 303000  100m1C  92,5 C  t= (m1  m2 ).C Vậy có cân nhiệt, khối lượng nước bình : 0,8 + 0,25 = 1,05 (kg) nhiệt độ bình 92,50C 0,5 0,5 a, (2,0 điểm) (5đ) - Gọi I1, I2, I3, I4, I5, I dòng điện qua điện trở R1, R2, R3, R4, R5, R6 - Khi dòng điện qua R5 I5 = U5 = Mạch cầu cân 0, R6 U _ + R1 A R3 C B R5 D R2 - Do : = =1 0,25 R4 R2 = (Ω) 10 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 - Điện trở tương đương mạch điện : Rtđ = 0,25 0, + R6 = 5,2 Ω - Dòng điện qua R6 : I = = 11,54 (A) - Dòng điện qua điện trở : R13 = R24 I1 = I3 = I2 = I4 = I/2 = 5,77 (A) b, (3,0 điểm ) - Giả sử dòng điện qua R5 có chiều từ C D Tại nút C : I3 = I1 – I5 = I1 - (1) Tại nút D : I4 = I2 + I5 = I2 + (2) - Hiệu điện hai đầu đoạn mạch AB: U + I A I1 R1 0,5 0,5 R6 _ I3 C R3 B I5 I2 R5 R2 D I4 R4 UAB = U1 + U3 = U2 + U4 R1I1 + R3I3 = R2I2 + R4I4 (3) - Thế (1), (2) vào (3) : UAB = 2I1 + 2(I1 - 2) = 10I2 + 2(I2 + 2) (4) 4I1 = 12I2 + I1 = 3I2 + (5) - Mặt khác : U = UAB + U6 = UAB + R6.(I1 + I2) (6) - Thế (4), (5) vào (6) ta có : 60 = 10I2 + 2.(I2 + 2) +3,2.(4I2 + 2) I2 = = (A) - Thay I2 vào (5), ta có : I1 = 3.2 + = (A) - Hiệu điện hai đầu R5 : U5 = UCD = - UAC + UAD = - I1R1 + I2R2 = - 8.2 + 10.2 = (V) Vậy : R5 = = (Ω) (4đ) a.( 2,5điểm) Vẽ hình + Nhận xét tia phản xạ IK kéo dài qua ảnh S1 S qua gương AB, tia phản xạ KB kéo dài qua ảnh S2 S1 qua gương CD Cách vẽ: Lấy S1 đối xứng với S qua AB ảnh S qua gương AB, Lấy S2 đối xứng S1 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 qua gương CD ảnh S1 qua gương CD D B 0,5 + Nối BS2 cắt CD K, nối KS1 cắt AB I đoạn gấp khúc SIKB tia sáng cần vẽ + Do tính chất tia phản xạ, xét tam giác  đoạn SIKB có độ dài đoạn S2B Tính S2A= L/2 K 0,5 I S1 Áp dụng Định Pitago tìm đoạn S2 B  S A S2 C L 61 (cm) b ( 1,5đ ) + Góc tới ban đầu tới gương AB 300 + Chứng minh tốn phụ: gương quay góc α trục D B quay nằm mặt phẳng gương, vng góc mặt phẳng tới tia phản xạ  quay góc 2α I 1M + Khi gương AB quay góc α , 60 tia phản xạ gương AB quay A C góc 2α tới gặp gương CD với  góc tới i/ = 300 + 2α; lập K H với gương CD góc β = 60 - 2α Vì α nhỏ, kích thước gương lớn nên để loại trừ trường hợp gặp gương AB tia sáng phản xạ vượt giới hạn CD +Để tia phản xạ chắn không gặp gương CD phải quay cho CD song song với tia phản xạ Kết luận gương phải quay góc có giá trị β = 600 - 2α (2) - Mắc mạch điện hình a: A 0,5 0,5 0,5 0, B A Hình a V 0, Vôn kế đo hiệu điện hai đầu ampe kế, giá trị U1, số am pe kế I1 ta xác định điện trở ampe kế: RA= U1 I1 - Để xác định điện trở vôn kế, mắc ampe kế vơn kế vào nguồn hình b: A A V B 0, 12 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 A điện trở Số chúng I2 U2 Khi A vơn kế là: RV= U2 B I2 Hình a - Mắc lại mạch điện hình c: V 0,5 Vơn kế U3, ampe kế I3 U1 +R) I1 U U Vậy giá trị R R= - I I1 Vì U3=I3(RA+R) = I3 ( A A Hình b A V B B A V Hình c Lưu ý: + HS có cách làm khác chất Vật lí cho điểm tối đa -Hết - 13 0,5 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Đề: 03 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Thi thử lần 1, ngày thi 10 tháng 10 năm 2018) ĐỀ BÀI Câu 1.(5,0 điểm): Lúc 6h sáng người xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B cách 180km với vận tốc v1 = 12km/h, lúc xe máy từ địa điểm B địa điểm A với vận tốc v2 = 48km/h a) Hai xe gặp lúc giờ, điểm gặp cách A km? b) Nếu đến A, xe máy quay trở lại B với vận tốc cũ gặp xe đạp lần thứ lúc giờ, điểm gặp cách A km (bỏ qua thời gian xe máy quay đầu) Câu 2.( 3,0 điểm): Có hai bình cách nhiệt đựng loại chất lỏng Một học sinh múc ca chất lỏng bình đổ vào bình ghi lại nhiệt độ cân bình sau lần đổ, bốn lần ghi là: t1 = 10 0C, t2 = 17,5 0C, t3 (bỏ sót chưa ghi), t4 = 25 0C Hãy tính nhiệt độ t0 chất lỏng bình nhiệt độ t3 Coi nhiệt độ khối lượng ca chất lỏng lấy từ bình Bỏ qua trao đổi nhiệt chất lỏng với bình, ca mơi trường bên ngồi Câu 3.( 5,0 điểm): R1 R2 Cho mạch điện hình vẽ UAB = 30V M R1 = R3 = 10  , R2 = 20  , R4 =  , RA = 0, a/ Tìm cường độ dòng điện qua điện trở A A số ampe kế + R3 R4 b/ Thay ampe kế vơn kế có điện trở N lớn Xác định số vôn kế cho biết chốt dương vôn kế mắc với điểm nào? c/ Thay ampe kế điện trở R5 = 25  Tính cường độ dòng điện qua R5 Câu 4.(5,0 điểm): Hai gương phẳng G1 G2 hợp với góc  , hai mặt phản xạ hướng vào Điểm sáng S đặt khoảng gương Gọi S1 ảnh S qua G1 S2 ảnh S1 qua G2 Hãy nêu cách vẽ đường tia sáng từ S phản xạ qua G1 G2 qua S Chứng tỏ độ dài đường SS2 G2 B G1 S α Câu 5.(2,0 điểm): Cho dụng cụ sau: Nguồn điện có hiệu điện khơng đổi U (v) biết trị số; điện trở R0 biết trị số điện trở Rx chưa biết trị số; vơn kế có điện trở Rv chưa xác định Hãy trình bày phương án xác định trị số điện trở Rv điện trở Rx Hết -14 - Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Thi thử lần 1, ngày thi 10 tháng 10 năm 2018) Đề: 03 Câu Câu Nội dung Điểm 5,0 điểm a) Gọi t thời gian hai người kể từ lúc xuất phát đến lúc gặp 0,5 (t>0) Vì hai xe chuyển động ngược chiều nên chúng gặp ta có : 0,5 SAB = v1.t +v2.t = t(v1 + v2 )  t = SAB : (v1 + v2) 0,5 =180 (12 +48) = (h) 0,5 Với t = ta có S1= v1.t = 12.3= 36km 0,5 Vậy xe gặp lúc + = 9h , nơi gặp cách A 36km b) Gọi t1 thời gian xe chuyển động từ lúc xuất phát đến lúc gặp 0,5 lần (t1 > h) Ta có: Từ lúc khởi hành đến lúc gặp lần thứ xe máy nhanh xe 0,5 đạp quãng đường AB nên ta có phương trình: s 0,25 (v – v )t = S  t = AB 1 AB v2  v1 =180: (48- 12) = 5(h) Vậy xe gặp lúc + = 11(h) Điểm gặp cách A quãng đường là: S = v t1 =12.5= 60(km) 0,25 0,5 0,5 3,0 điểm Câu Gọi khối lượng ca chất lỏng múc từ bình m0, khối lượng chất lỏng bình ban đầu m, nhiệt dung riêng chất lỏng c Sau lần đổ nhiệt độ bình tăng dần đến 250C nên t0 > 250C Sau lần đổ thứ nhất, khối lượng chất lỏng bình (m + m0) có nhiệt độ t1 = 100C Sau đổ lần 2, phương trình cân nhiệt : c(m + m0)(t2 - t1) = cm0(t0 - t2) (1) Sau đổ lần 3, phương trình cân nhiệt (coi hai ca tỏa cho (m + m0) thu vào): c(m + m0)(t3 – t1) = 2cm0(t0 – t3) (2) Sau đổ lần 4, phương trình cân nhiệt (coi ba ca tỏa cho (m + m0) thu vào): c(m + m0)(t4 – t1) = 3cm0(t0 – t4) (3) 15 0,5 0,5 0,5 0,5 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Từ (1) (3) ta có: 0,5 t t t2  t1   t0  400 C t4  t1 3(t0  t4 ) t t t2  t1 Từ (1) (2) ta có:   t3  220 C t3  t1 2(t0  t3 ) 0,5 5,0 điểm Câu a) Mạch điện vẽ lại hình vẽ (R1//R3)nt(R2//R4) Ta có: R13= R1 R3  5 R1  R3 R24= R R4  4 R2  R4 I2 = A R1 R2 R3 R4 0,5 0,5  Rtd = R13 + R24 =  => I13 = I24 = I = => I1 = I3 = U 10  A Rtd A I4 = A 0,5 0,5 => IA = I1 – I2 = 1A b b) Mạch điện vẽ lại hình vẽ (R1ntR2)//R3ntR4) R1 R2 0,5 R3 Ta có: U1 + U2 = U = 30V; U3 + U4 = U = 30V; U R1   U R2 U R3  2 U R4 R4 0,25 => U1 = 10V; U2 = 20V 0,25 => U3 = 20V; U4 = 10V 0,5 0,5 UMN = U3 – U1 = 10V; Vậy vôn kế 10V, chốt dương vôn kế mắc điểm M R1 Giả sử dòng điện từ M->N Tại nút M ta có: I1 = I2 + I5 => M R2 A U1 U U U 30  U U  U      R1 R2 R5 10 20 25 R3 A B R4 0,25 N (1) Tại nút N ta có: I3 + I5 = I4 => U3 U5 U4 U U  U 30  U    3  R3 R5 R4 10 25 0,25 (2) Từ (1) (2) => U1 = 250 400 V ; U3 = V 21 21 16 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 380 230 150 V ; U4 = V ; U5 = U3 – U1 = V 21 21 21 25 19 40 46 => I1 = A; I  A; I  A; I  A  I  I1  I  A 21 21 21 21 21 => U2 = 0,25 5,0 điểm vẽ hình 1,0 Câu S1 K S α I S2 0,25 0,25 - Dựng S1 đối xứng với S qua G1 - Dựng S2 đối xứng với S1 qua G2 - Nối S2 với S cắt G2 I - Nối I với S1 cắt G1 K - Nối K với S - Vậy đường là: S  K  I  S 0,5 0,5 0,5 CM : SK + KI + IS = SS2 Ta có : SK + KI + IS = S1K + KI + SI Vì SK = S1K = S1I + SI Vì SK = S1K Vì S1K + KI = S1I = S2I + IS = SS2 Vì S1I = S2I ( ĐPCM) Câu 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 điểm + - Mắc mạch điện hình U1 số vơn kế Mạch gốm (R1//R0) nt Rx, theo tính chất đoạn mạch nối tiếp ta có: R0 _ Rx V Rv R0 Rv Rv  R0 Rv R0 U1 (1)    R R U Rv  Rx v  Rx Rv R0  Rv Rx  R0 Rx Rv  R0 17 Hình 0,5 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Xét mạch điện mắc vôn kế song song Rx Gọi U2 số vôn kế Mạch gồm R0 nt (Rv//Rx) Xét mạch điện hình vẽ: + _ R0 Rx Xét mạch điện mắc vôn kế song song Rx Gọi U2 số vôn kế Mạch gồm R0 nt (Rv//Rx) Theo tính chất đoạn mạch nối tiếp ta có: Rv Rx Rvx Rv  Rx Rv Rx U2    Rv Rx U R0  Rvx  R0 Rv R0  Rv Rx  R0 Rx Rv  Rx V Hình (2) U R U1 R0  (3) Rx = U Rx U1 R0 U Thay (3) vào (1) ta có: Rv = U  U1  U Chia vế (1) (2) => Lưu ý: - Điểm tồn làm tròn đến 0,25 đ; - HS làm cách khác, cho điểm tối đa 18 0,5 0,5 (3) 0,5 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Đề: 04 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Thi thử lần 2, ngày thi 22 tháng 10 năm 2018) ĐỀ BÀI Câu (4 điểm): Hai vật chuyển động đường thẳng Nếu chúng lại gần sau phút khoảng cách chúng giảm 330m Nếu chúng chiều (cùng xuất phát với vận tốc cũ) sau 10 giây khoảng cách chúng lại tăng thêm 25m Tính vận tốc vật Câu (3 điểm):Trong bình cách nhiệt giống chứa lượng dầu có nhiệt độ ban đầu Đốt nóng thỏi kim loại thả vào bình thứ Sau bình thứ thiết lập cân nhiệt ta nhấc khối kim loại cho sang bình thứ hai Sau bình thứ hai thiết lập cân nhiệt ta nhấc khối kim loại cho sang bình thứ ba Hỏi nhiệt độ dầu bình thứ ba tăng dầu bình thứ hai tăng 50C bình thứ tăng 200C? Câu (4 điểm) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào tạo với góc 60 Một điểm S nằm khoảng hai gương a) Hãy vẽ hình nêu cách vẽ đường tia sáng phát từ S phản xạ qua G1, G2 quay trở lại S b) Tính góc tạo tia tới xuất phát từ S tia phản xạ qua S Câu (4 điểm) RV Cho mạch điện hình Biết: U = 180V; V R1 = 2000; R2 = 3000 R2 R1 a) Khi mắc vơn kế có điện trở Rv song song với R1, vôn kế U1 = 60V Hãy xác định cường A C B độ dòng điện qua điện trở R1 R2 b) Nếu mắc vôn kế song song với điện trở R2, vôn kế bao nhiêu? U  + Câu (5 điểm) Cho mạch điện hình Hiệu điện Hình hai điểm A B 20V không đổi R4 A B Biết R1 =  , R2 = R4 = R5 =  , R3 =  + Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể R5 Khi khố K mở Tính: R3 R a) Điện trở tương đương mạch K b) Số ampe kế R2 Thay điện trở R2 R4 điện trở Rx A Ry, khố K đóng mở ampe kế Hình 1A Tính giá trị điện trở Rx Ry trường hợp -Hết 19 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Đề: 04 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT - LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) (Thi thử lần 2, ngày thi 22 tháng 10 năm 2018) Câu (4 điểm) Hai vật chuyển động đường thẳng Nếu chúng lại gần sau phút khoảng cách chúng giảm 330m Nếu chúng chiều (cùng xuất phát với vận tốc cũ) sau 10 giây khoảng cách chúng lại tăng thêm 25m Tính vận tốc vật Nội dung cần đạt Điểm Gọi vận tốc hai vật v1 v2 (giả sử v1 < v2) 0,50 Đổi phút = 60s Khi vật ngược chiều: Quãng đường vật vật phút là: 0,50 S1 = 60.v1 (1) S2 = 60.v2 (2) Mà khoảng cách chúng giảm 330m, tức là: S1 + S2 = 330 Thay (1), (2) vào (3) Ta có: 60.v1 + 60.v2 = 330  v1 + v2 = 5,5 Khi vật chiều: Quãng đường vật vật 10 giây là: S1' = 10.v1 S2' = 10.v2 Mà khoảng cách chúng tăng 25m, tức là: S2' - S1' = 25 Thay (5), (6) vào (7) Ta có: 10.v2 - 10.v1 = 25  v2 - v1 = 2,5 Giải hệ phương trình (4) (8), ta có : v1 = 1,5m/s ; v2 = 4m/s (3) 0,50 0,50 (4) (5) (6) (7) 0,50 0,50 0,50 (8) 0,50 Câu (3 điểm) Trong bình cách nhiệt giống chứa lượng dầu có nhiệt độ ban đầu Đốt nóng thỏi kim loại thả vào bình thứ Sau bình thứ thiết lập cân nhiệt ta nhấc khối kim loại cho sang bình thứ hai Sau bình thứ hai thiết lập cân nhiệt ta nhấc khối kim loại cho sang bình thứ ba Hỏi nhiệt độ dầu bình thứ ba tăng dầu bình thứ hai tăng 50C bình thứ tăng 200C? Nội dung cần đạt Điểm 20 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Gọi nhiệt độ ban đầu dầu bình t0 ; nhiệt dung bình dầu q1 khối kim loại q2 ; độ tăng nhiệt độ bình x Sau thả khối kim loại vào bình nhiệt độ bình dầu cân nhiệt là: t0 + 20 Sau thả khối kim loại vào bình nhiệt độ bình dầu cân nhiệt là: t0 + Phương trình cân nhiệt thả khối kim loại vào bình là: (1) q1.5  q2  t0  20    t0     q2 15 Phương trình cân nhiệt thả khối kim loại vào bình là: q1.x  q2  t0     t0  x   q2   x  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 (2) Chia vế với vế (1) (2) ta được: 15  x 5 x 0,50  x  1, 250 C Vậy độ tăng nhiệt độ bình là: 1,250C Câu (4 điểm) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào tạo với góc 60 Một điểm S nằm khoảng hai gương a) Hãy vẽ hình nêu cách vẽ đường tia sáng phát từ S phản xạ qua G1, G2 quay trở lại S b) Tính góc tạo tia tới xuất phát từ S tia phản xạ qua S Nội dung cần đạt Điểm a) 1,00 Cách vẽ: + Lấy S1 đối xứng với S qua G1 + Lấy S2 đối xứng với S qua G2 + Nối S1 S2 cắt G1 I cắt G2 J + Nối S, I, J, S đánh hướng ta tia sáng cần vẽ 21 0,25 0,25 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 b) Ta phải tính góc ISR Kẻ pháp tuyến I J cắt K Trong tứ giác IKJO có góc vng I J có góc O = 600 Do góc lại IKJ = 1200 Suy ra: Trong  JKI có: I1 + J1 = 600 Mà cặp góc tới góc phản xạ I1 = I2; J1 = J2 Từ đó:  I1 + I2 + J1 + J2 = 1200 Xét  SJI có tổng góc : I + J = 1200  IS J = 600 Do vậy: ISR = 1200 (Do kề bù với ISJ) Câu (4 điểm) Cho mạch điện hình Biết: U = 180V; R1 = 2000; R2 = 3000 a) Khi mắc vơn kế có điện trở Rv song song với R1, vôn kế U1 = 60V Hãy xác định cường độ dòng điện qua điện trở R1 R2 b) Nếu mắc vôn kế song song với điện trở R2, vôn kế bao nhiêu? Nội dung cần đạt 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 RV V A R2 R1 B C + U  Hình Điểm a) V IV I1 R2 0,50 B R1 U Cường độ dòng điện qua R1 là: I1 = U1 60   0,03( A) R1 2000 0,50 Cường độ dòng điện qua R2 là: I2 = U  U AB 180  60   0,04( A) R2 3000 0,50 b) V A I1 R1 R2 C B + 0,50 U  22 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 Trước hết ta tính RV: Từ hình vẽ câu a ta có: I2 = IV + I1 Hay: IV = I2 – I1 = 0,04 - 0,03 = 0,01(A) Vậy: RV = 0,50 U1 60   6000() I V 0,01 0,50 U R BC R  R BC R R U = V RV R2 RV  R2 R1  RV  R2 Ta có: UBC = I.RBC = 0,50 Thay số vào ta được: UBC = 90V Vậy vôn kế 90V 0,50 Câu (5 điểm): Cho mạch điện hình Hiệu điện hai điểm A B 20V không đổi Biết R1 =  , R2 = R4 = R5 =  , R3 =  Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể 1) Khi khố K mở Tính: a) Điện trở tương đương mạch b) Số ampe kế 2) Thay điện trở R2 R4 điện trở Rx Ry, khố K đóng mở ampe kế 1A Tính giá trị điện trở Rx Ry trường hợp A B + - R5 R4 R3 R1 R2 K A Hình Nội dung cần đạt 1) Khi K mở ta có mạch sau : {(R1 nt R3 ) // (R2 nt R4)} nt R5 a) Điện trở R13: R13 = R1+ R3 = + =  Điện trở R24: R24 = R2 + R4 = + =  R R 4 Điện trở R1234 = 13 24   2 R13  R24  Điện trở tương đương mạch: RAB = R5 + R1234 = + 2=  Điểm b) Cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB: 0,25 23 0,25 0,25 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 U 20   5A RAB Vì R5 nt R1234 nên I5 = I = 5A Hiệu điện đoạn mạch mắc song song: U1234 = I  R1234 =  = 10V Vì R13 // R24 nên U13 = U24 = U1234 = 10V Cường độ dòng điện qua R24 : U 10 I24 = 24   2,5 A R24 Số ampe kế: IA = I24 = 2,5A I= 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2) Khi K mở ta có cấu trúc mạch sau : R5 nt [(R1 nt R3) // (Rx nt Ry)] Cường độ dòng điện qua mạch: U I ( R  R3 ).( Rx  Ry ) R5  R1  R3  Rx  Ry 20(4  Rx  R y ) 20   4.( Rx  Ry ) 2(4  Rx  R y )  4.( Rx  R y ) 2  Rx  R y 10(4  Rx  Ry ) (1)  (4  Rx  Ry )  2.( Rx  Ry ) 0,25 Vì R13 // Rxy nên :  Rx  Ry IA R1  R3 hay   I  I R1  R3  Rx  Ry I  Rx  R y 0,25 (2) Từ (1) (2) suy ra: 10(4  Rx  Ry )  Rx  R y  (4  Rx  Ry )  2.( Rx  Ry ) Biến đổi  Rx + Ry = 12  (3) Từ (3) (4)  < Rx; Ry < 12 Khi K đóng: R5 nt (R1 // Rx ) nt (R3 // Ry) Cường độ dòng điện mạch chính: 20 I'  R R R R R5  x  y R1  Rx R3  Ry 24 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật – Lớp – Năm học: 2018 - 2019 20 I'   20 Ry Rx 12  Rx Rx 2    Rx 13  Rx  Rx  Ry 20(3  Rx )(13  Rx ) I'  2(3  Rx )(13  Rx )  3Rx (13  Rx )  (12  Rx )(3  Rx ) 2 Vì R1 // Rx nên: IA R1  ' I R1  Rx  Rx hay I '   ' I  Rx (5) 0,25 0,25 (6) Từ (5) (6) suy ra:  Rx 20(3  Rx )(13  Rx )  2(3  Rx )(13  Rx )  3Rx (13  Rx )  (12  Rx )(3  Rx )  6Rx – 128Rx + 666 = Giải phương trình bậc hai ta hai nghiệm Rx1 = 12,33 , Rx2 = theo điều kiện (4) ta loại Rx1 nhận Rx2 =  Suy Ry = 12 – Rx = 12 – = 3V Vậy Rx= 9V; Ry = 3V Hết - 25 0,25 0,25 0,25 0,25 ... SBD: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật lý – Lớp – Năm học: 2018 - 20 19 Đề: 01 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 20 19 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian:... -Hết - Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật lý – Lớp – Năm học: 2018 - 20 19 Đề: 02 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 20 19 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian: 150 phút... ampe kế ) Đề thi học sinh giỏi cấp huyện – Môn: Vật lý – Lớp – Năm học: 2018 - 20 19 Đề: 02 Câu (3đ) (2đ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 20 19 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG Vật lý 9 cấp huyện (2018 - 2019), Đề HSG Vật lý 9 cấp huyện (2018 - 2019)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay