TÁC ĐỘNG của các HIỆP ĐỊNH THƯƠNG mại tự DO THẾ hệ mới đến PHÁT TRIỂN KINH tế đối NGOẠI VIỆT NAM

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:09

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM Mở đầu Chương 1: Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) 1.1 Các khái niệm 1.2 Phân loại FTA Chương 2: Những lĩnh vực cam kết FTA hệ 2.1 Cam kết về thương mại hàng hoá 2.2 Cam kết về Quy tắc xuất xứ 2.3 Cam kết về tự hoá thương mại dịch vụ 2.4 Cam kết về tự hoá đầu 2.5 Cam kết về thoả thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế 2.6 Cam kết về mua sắm công 2.7 Cam kết về sở hữu trí tuệ 2.8 Cam kết về lao động 2.9 Cam kết về môi trường 2.10 Cam kết về minh bạch công tác chống tham nhũng Chương 3: Những tác động hiệp định thương mại tự hệ đến phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam 3.1 Các FTA ký kết thực thi - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AFTA) - ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) - ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) - ASEAN – Australia/New Zealand (AANZFTA) - ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) - ASEAN – Nhật Bản ( AJCEP) - Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) - Việt Nam – Chile (VCFTA) - Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) - Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu (EEUV-FTA) - Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - FTA với Liên minh Châu Âu EU (EVFTA) 3.2 Các FTA vòng đàm phán - Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - FTA ASEAN – Hồng Kông - FTA với Israel - FTA với Khối thương mại tự Châu Âu (EFTA) 3.3 Tác động Hiệp định thương mại tựViệt Nam tham gia đến phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam Chương 4: Những kiến nghị cho nền kinh tế Việt Nam cho xu Tài Liệu Tham Khảo Chương 1: Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) 1.1 1.1.1 Các khái niệm Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) Hiệp định Thương mại tự (FTA) kết thức q trình thương lượng hai hay nhiều quốc gia ký kết nhằm hạ thấp loại hẳn rào cản thương mại Một FTA thường bao gồm vấn đề quy định về thuế nhập khẩu, hạn ngạch lệ phí hàng hóa/dịch vụ giao dịch thành viên ký kết FTA nhằm cho phép nước mở rộng tiếp cận thị trường 1.1.2 Thương mại Thương mại hoạt động trao đổi cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v hai hay nhiều đối tác, nhận lại giá trị (bằng tiền thơng qua giá cả) hay hàng hóa, dịch vụ khác hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter) Trong trình này, người bán người cung cấp cải, hàng hóa, dịch vụ cho người mua, đổi lại người mua phải trả cho người bán giá trị tương đương 1.1.3 Hạn ngạch Hạn ngạch quy định nước về số lượng cao mặt hàng hay nhóm hàng phép xuất nhập từ thị trường thời gian định thơng qua hình thức cấp giấy phép (Quota xuất - nhập khẩu) 1.1.4 Khu vực mậu dịch Khu vực mậu dịch thể loại khối thương mại, nhóm quốc gia thiết lập mà đồng ý để loại trừ thuế quan, hạn ngạch, ưu đãi phần lớn trao đổi thương mại hàng hóa dịch vụ quốc gia nhóm Nó coi giai đoạn thứ hai Hội nhập kinh tế 1.2 Phân loại FTA 1.2.1 Căn theo quy mô, số lượng thành viên tham gia FTA chia thành FTA song phương (BFTA), FTA khu vực FTA hỗn hợp 2.1.3 FTA song phương (BFTA) BFTA loại FTA có nước tham gia ký kết, hiệp định có giá trị ràng buộc quốc gia BFTA đặc điểm có thành viên nên trình đàm phán việc đạt thỏa thuận trở nên dễ dàng, nhanh chóng so với FTA đa phương Trong sóng ký kết FTA tồn cầu BFTA loại FTA ký kết nhiều nhất, phát triển mạnh về số lượng chất lượng cam kết 2.1.4 FTA khu vực FTA khu vực hiệp định thương mại tự có tham gia từ nước thành viên trở lên, thông thường nước có vị trí địa lý gần Những nước tham gia FTA khu vực thường với mục đích tận dụng ưu về vị trí địa lý để tăng cường trao đổi thương mại, thắt chặt mối quan hệ láng giềng nâng cao vị quốc gia trường quốc tế 2.1.5 FTA hỗn hợp FTA hỗn hợp FTA ký kết khu vực tự thương mại (FTA khu vực) với nước, số nước khu vực tự thương mại khác Có thể coi FTA hỗn hợp dạng FTA song phương đặc biệt bên quốc gia bên khu vực mậu dịch tự (hoặc liên minh thuế quan), nhiên để đạt FTA hỗn hợp khó khăn phức tạp nhiều so với FTA song phương, về khía cạnh đàm phán hệ Tuy nhiên bất chấp phức tạp đàm phán, FTA phát triển tăng nhanh chóng về mặt số lượng FTA hỗn hợp tạo khu vực thương mại tự lớn cách tương đối so với FTA song phương hay FTA khu vực Mỗi bên đều có lợi ích định tham gia FTA hỗn hợp Đối với nước đối tác, lợi ích họ hội tiếp cận với thị trường rộng lớn, đa dạng về nhu cầu Còn khu vực thương mại tự do, về lý thuyết, họ có lợi đàm phán vượt trội về quân số, có lợi đưa yêu sách chấp nhận 1.2.2 Căn theo tiến trình hội nhập 2.1.6 1.2.2.1 FTA truyền thống Theo quan điểm truyền thống, FTA hiệp định hợp tác kinh tế nhằm cắt giảm hàng rào thương mại, cụ thể thuế quan, quota nhập (và hàng rào phi thuế quan khác), đồng thời thúc đẩy thương mại hàng hóa dịch vụ nước với FTA truyền thống dừng lại phạm vi thương mại hàng hóa, mức độ cam kết tự hóa dừng lại cắt giảm thuế quan số quy định thương mại khác 2.1.7 1.2.2.2 FTA hệ Các FTA hệ có phạm vi rộng cam kết tự hóa sâu Khơng dừng lại phạm vi cam kết cắt giảm thuế quan hàng rào phi thuế quan, ngày FTA bao gồm nhiều vấn đề rộng thuận lợi hóa thương mại, hoạt động đầu tư, mua sắm phủ, sách cạnh tranh, biện pháp phi thuế quan, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, chế giải tranh chấp, tiêu chuẩn hợp chuẩn, lao động, môi trường, đề cập nhiều đến thể chế, pháp lý lĩnh vực DN nhà nước, mua sắm phủ , chí vấn đề “ngồi kinh tế” hay “kinh tế trị” dân chủ, nhân quyền hay chống khủng bố Điểm bật FTA hệ quan tâm tới quyền, lợi ích điều kiện làm việc người lao động vấn đề bảo vệ môi trường Tuy nhiên, FTA “thế hệ mới” không đưa tiêu chuẩn riêng về lao động môi trường, mà khẳng định lại tiêu chuẩn lao động Tổ chức lao động quốc tế (ILO), tiêu chuẩn môi trường phát triển bền vững Liên hợp quốc (UN) Ngoài ra, FTA “thế hệ mới” bao gồm nhiều nội dung như: đầu tư, cạnh tranh, mua sắm công, thương mại điện tử, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật cho nước phát triển dành thời gian chuyển đổi hợp lý để nước sau điều chỉnh sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển mình, … Chương 2: Những lĩnh vực cam kết FTA hệ Tùy vào số lượng, cấu thành phần bên tham gia kết đàm phán, FTA hệ có nhiều nội dung cam kết khác Tuy nhiên, nhìn chung FTA hệ thường bao gồm nội dung cam kết sau: 2.1 Cam kêt vê thương mại hàng hóa 2.1.1 Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa: Thường bên tham gia cam kết mở cửa thị trường danh mục hàng hóa phép xuất nhập vào nước FTA có hiệu lực Kèm theo lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết mức hạng ngạch xuất nhập cho loại sản phẩm 2.1.2 Cam kết hàng rào thuế quan: Các cam kết dỡ bỏ rào cản thuế quan hàng hóa xem nội dung trọng tâm FTA Các bên cam kết xóa bỏ thuế quan, áp dụng mức thuế suất 0% hầu hết mặt hàng thường quy định cụ thể danh mục như: danh mục hàng hóa dỡ bỏ thuế ngay, danh mục hàng hóa cắt giảm thuế với lộ trình cắt giảm thuế, danh mục hàng nhạy cảm, danh mục loại trừ không đưa vào cắt giảm Hiện ngày có mặt hàng nằm danh sách loại trừ hơn, mặt hàng danh sách loại trừ thường nhóm hàng nơng phẩm, hàng hóa liên quan đến an ninh, văn hóa, phong tục tập quán quốc gia Còn lại hầu hết mặt hàng thơng thường đều nằm danh mục cắt giảm thuế Bên cạnh đưa danh mục cắt giảm thuế cụ thể, FTA đưa lộ trình cụ thể cho việc thực cam kết nước thành viên Lộ trình đàm phán dựa tiềm lực, khả tự hóa quốc gia chí tính chất riêng số mặt hàng 2.1.3 Cam kết hàng rào phi thuế quan: Trong FTA ngày nay, cam kết không dừng lại việc quy định dỡ bở hàng rào thuế mà quy định về biện pháp hạn chế định lượng rào cản kỹ thuật khác Có thể kể đến như: - Rào cản kỹ thuật thương mại (TBT): thường Việt Nam bên thỏa thuận tăng cường thực quy tắc Hiệp định về Rào cản kỹ thuật thương mại WTO (Hiệp định TBT), Việt Nam cam kết tăng cường sử dụng tiêu chuẩn quốc tế ban hành quy định về TBT - Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS): Các bên thường thỏa thuận về số nguyên tắc về SPS nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thương mại sản phẩm động vật, thực vật - Các biện pháp phi thuế quan khác: Các FTA thường bao gồm cam kết theo hướng giảm bớt hàng rào thuế quan khác (ví dụ về cam kết về cấp phép xuất khẩu/nhập khẩu, thủ tục hải quan…) nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập hai bên Ngồi ta, bên tham gia FTA thống quy định về tự vệ đặc biệt, chống bán phá giá, chống trợ cấp khuôn khổ Hiệp định FTA 2.2 Cam kêt vê Quy tắc xuất xứ Để cung cấp quy tắc xuất xứ đơn giản, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực, giúp đảm bảo nước tham gia FTA Bên hưởng lợi Hiệp định khơng phải nước khác, bên thường trí về quy tắc xuất xứ để xác định liệu hàng hóa cụ thể có xuất xứ từ nội khối đủ điều kiện để nhận ưu đãi thuế quan FTA Các quy tắc xuất xứ cụ thể đính kèm với tồn văn Hiệp định Các Bên đặt quy tắc nhằm đảm bảo doanh nghiệp dễ dàng hoạt động toàn khu vực cách tạo hệ thống chung FTA cho phép hiển thị xác minh hàng hoá sản xuất khu vực FTA đáp ứng quy tắc xuất xứ Nhà nhập yêu cầu áp dụng ưu đãi thuế quan, miễn họ có tài liệu chứng minh đủ điều kiện áp dụng Ngoài ra, chương cung cấp cho quan có thẩm quyền thủ tục để xác minh yêu cầu cách thích hợp Nội dung quy chế quy định hàm lượng nội địa định Hàng hóa nhập vào nước đối tác phải đáp ứng tỷ lệ nội địa hưởng ưu đãi về thuế so với hàng hóa từ nước thứ ba Ngồi ra, quy tắc xuất xứ giúp ngăn chặn việc chuyển hàng hóa nhập vào lãnh thổ hải quan thành viên có mức thuế quan thấp để xuất sang thành viên khác 2.3 Cam kêt vê tự hóa thương mại dịch vụ Tự hóa thương mại dịch vụ có nghĩa nước tham gia FTA cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho nhau, nhiên phạm vi mức độ mở cửa lớn hay nhỏ FTA tùy thuộc vào quốc gia tham gia ký kết Các nước phát triển ký kết với mức độ tự hóa thương mại dịch vụ thường khơng cao thương mại hàng hóa Nhưng FTA có tham gia Mỹ hay số nước phát triển khác thường đòi hỏi mức độ tự hóa dịch vụ cao, chí đòi hỏi mở cửa tuyệt đối Ví dụ: Trong EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa rộng cho nhà cung cấp dịch EU so với WTO lĩnh vực: - Dịch vụ kinh doanh (business services) - Dịch vụ mơi trường - Dịch vụ bưu chuyển phát - Ngân hàng - Bảo hiểm - Vận tải biển Việt Nam cam kết loạt quy tắc ràng buộc liên quan đến lĩnh vực dịch vụ tài chính, viễn thơng, vận tải biển bưu Đặc biệt: EVFTA bao gồm điều khoản cho phép cam kết cao Việt nam FTA đàm phán thời điểm đưa vào EVFTA – nguyên tắc 2.4 Cam kêt vê tự hóa đầu Các cam kết hướng tới tự hóa đầu ngày xuất nhiều FTA, đặc biệt FTA có tham gia nước phát triển Nội dung cam kết thường quy định dỡ bỏ rào cản nhà đầu nước đối tác, tạo điều kiện thuận lợi cho họ ký kết đầu tư, ví dụ: bảo vệ nhà đầu hoạt động đầu tư, áp dụng quy chế đối xử quốc gia chủ đầu hoạt động đầu tư, cấm biện pháp cản trở đầu tư, đảm bảo bồi thường thỏa đáng trường hợp quốc hữu hóa, đảm bảo tự lưu chuyển khoản… 2.5 Cam kêt vê thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh Trong FTA, nội dung thường thấy thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế nước đối tác như: phát triển nguồn nhân lực, du lịch, nghiên cứu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin viễn thông, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, phát truyền hình,… lĩnh vực chia sẻ thông tin khác 2.6 Cam kêt vê mua sắm công Các nước tham gia FTA thường chia lợi ích chung việc tiếp cận thị trường mua sắm công thông qua qui định minh bạch, dự đốn, khơng phân biệt đối xử Trong chương về mua sắm công, nước thường cam kết nguyên tắc quan trọng về đối xử không phân biệt đối xử quốc gia Các nước thống việc công bố kịp thời thông tin liên quan nhằm giúp cho nhà cung cấp có đủ thời gian nhận hồ sơ mời thầu tham gia dự thầu, tiếp nhận xử lý hồ sơ dự thầu cách công không thiên vị, đồng thời bảo mật thơng tin Ngồi ra, nước tham gia FTA thường thỏa thuận sử dụng thông số kỹ thuật cách công khách quan, lựa chọn nhà thầu (ký hợp đồng) dựa tiêu chí đánh giá ghi thông báo hồ sơ mời thầu, xây dựng thủ tục pháp lý phù hợp để chất vấn xem xét kiến nghị về việc lựa chọn nhà thầu 2.7 Cam kêt vê sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ FTA bao gồm sáng chế, thương hiệu, qùn, thiết kế cơng nghiệp, dẫn địa lý, bí mật thương mại, hình thức sở hữu trí tuệ khác, thực thi quyền sở hữu trí tuệ lĩnh vực mà nước FTA đồng ý hợp tác 2.8 Cam kêt vê lao động Thường tất nước tham gia FTA đều thành viên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công nhận tầm quan trọng việc thúc đẩy quyền lao động quốc tế công nhận Trong FTA, thành viên đồng ý thơng qua trì luật thơng lệ qùn người lao động thừa nhận Tuyên bố 1998 ILO, quyền tự liên kết quyền thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; xóa bỏ lao động trẻ em cấm hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; loại bỏ phân biệt đối xử về việc làm nghề nghiệp Các thành viên đồng ý có luật quy định mức lương tối thiểu, số làm việc, an toàn sức khỏe nghề nghiệp Những cam kết áp dụng với khu chế xuất Các nước FTA đồng ý không miễn trừ giảm hiệu lực pháp luật quy định việc thực thi quyền người lao động để thu hút thương mại đầu tư, thực thi cách hiệu pháp luật liên quan đến lao động cách bền vững đều đặn có ảnh hưởng tới thương mại đầu nước FTA Bên cạnh cam kết nước FTA nhằm xóa bỏ lao động cưỡng nước mình, chương Lao động bao gồm cam kết khơng khuyến khích việc nhập hàng hóa sản xuất lao động cưỡng lao động trẻ em, sử dụng nguyên liệu đầu vào sản xuất lao động cưỡng bức, nước xuất xứ có phải nước tham FTA hay khơng 2.9 Cam kêt vê mơi trường Với cách quốc gia chiếm phần đáng kể về dân số, động vật hoang dã, thực vật sinh vật biển giới, Việt Nam thường cùng nước FTA cùng ký cam kết bền vững về việc bảo vệ bảo tồn môi trường, bao gồm hợp tác việc giải thách thức về môi trường ô nhiễm môi trường, buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác gỗ bất hợp pháp việc bảo vệ môi trường biển,… 2.10 Cam kêt vê minh bạch công tác chống tham nhũng Chương về Sự minh bạch công tác chống tham nhũng FTA nhằm mục đích thúc đẩy mục tiêu chung tất nước việc tăng cường quản trị tốt giải tác động tiêu cực việc hối lộ tham nhũng gây nên cho nền kinh tế nước Các nước thỏa thuận đảm bảo quyền lợi theo thủ tục cho nhà đầu nước FTA với tranh chấp hành chính, bao gồm việc xem xét nhanh chóng thơng qua tòa án thủ tục cơng về pháp hành Các nước đồng ý thơng qua trì pháp luật về hình hóa đề nghị, u cầu, lợi ích khơng đáng cơng chức, hành vi tham nhũng ảnh hưởng đến thương mại đầu quốc tế Chương 3: Những tác động hiệp định thương mại tự hệ đến phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam ... thương mại tự mà Việt Nam tham gia đến phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam Chương 4: Những kiến nghị cho nền kinh tế Việt Nam cho xu Tài Liệu Tham Khảo Chương 1: Hiệp định thương mại tự hệ (FTA)... Các FTA vòng đàm phán - Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - FTA ASEAN – Hồng Kông - FTA với Israel - FTA với Khối thương mại tự Châu Âu (EFTA) 3.3 Tác động Hiệp định thương mại. .. 1.1 1.1.1 Các khái niệm Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) Hiệp định Thương mại tự (FTA) kết thức trình thương lượng hai hay nhiều quốc gia ký kết nhằm hạ thấp loại hẳn rào cản thương mại Một FTA
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG của các HIỆP ĐỊNH THƯƠNG mại tự DO THẾ hệ mới đến PHÁT TRIỂN KINH tế đối NGOẠI VIỆT NAM, TÁC ĐỘNG của các HIỆP ĐỊNH THƯƠNG mại tự DO THẾ hệ mới đến PHÁT TRIỂN KINH tế đối NGOẠI VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay