pwp môn Luat kinh doanh: luật lao động

64 17 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:47

PAGE Hoạt động người Lao động Của cải vật chất , giá trị tinh thần gì? hồn thiện thân Quyền nghĩa vụ công dân ghi nhận hiến pháp luật liên quan PAGE TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm học 2018-2019 Nhóm LUẬT LAO ĐỘNG SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH LUẬT LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH PAGE Nguyễn Ngô Phúc Vân Phạm Gia Anh Trực Hồ Thị Yến Nhi Dương Hoàng Vương Long Lưu Thị Kim Thoa Lý Ngọc Trân Huỳnh Thùy Dương Đinh Phương Thảo Tống Kiều Nguyên Đàm Thùy Trang Võ Thị Kim Ngân PAGE A B C D Khái quát chung luật lao động Hợp đồng lao động Quyền lợi nghĩa vụ người lao động người sử dụng Nội dung lao động Trò chơi PAGE NGƯỜI LAO ĐỘNG  Từ đủ 15 tuổi trở lên  Có khả lao động, làm việc theo hợp đồng lao động  Được trả lương, chịu quản lý, điều hành người sử dụng lao động PAGE NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Doanh nghiệp, Hợp tác xã, quan, tổ hộ gia đình Cá nhân chức Thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Phải có lực hành vi dân đầy đủ PAGE A KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT LAO ĐỘNG Khái niệm Tổng hợp quy phạm pháp luật nhà nước ban hành PAGE LOẠI PHƯƠNG PHÁP Phương pháp điều chỉnh Nhóm quan hệ lao động người lao động làm công ăn lương người sử dụng lao động Được sử Phương Việcpháp làm vàphổ học nghề biến lao động yếu người lao động) pháp đặc người sử dụng lao động thù lĩnh vực tổ chức quản luật lao lý2014 điều Thiệt hại bồi thường vật chất Phương Công đoàn (đại diện cho Bảo hiểm xã hội động Đối tượng điều chỉnh luật dụng chủ ngành luật hànhlao laođộng sử Luật động Giải quyếttổng tranhhợp dụng chấp hợp đồng loại phương lao động Quản lý, tra lao động Phương pháp Phương pháp pháp Sự tham gia thỏa thuận mệnh lệnh cơng đồn10 PAGE 15 START Câu hỏi 3: Nếu làm thêm giờ, người lao động ngày lễ Tết hưởng so với lương ngày thường? PAGE 50 14 10 08 09 07 06 04 05 03 02 00 01 15 13 12 11 Câu hỏi 3: Nếu làm thêm giờ, người lao động ngày lễ Tết hưởng so với lương ngày thường? — 300% lương PAGE 51 15 START Câu hỏi 4: Đối với nhân viên có thâm niên lao động 10 năm năm nghỉ ngày phép? 14 10 08 09 07 06 04 05 03 02 00 01 15 13 12 11 Câu hỏi 4: Đối với nhân viên có thâm niên lao động 10 năm năm nghỉ ngày phép? — 26 ngày phép 15 START Câu hỏi 5: Thời gian lao động nữ hưởng chế độ thai sản theo Điều 157, Bộ luật Lao động 2012 14 10 08 09 07 06 04 05 03 02 00 01 15 13 12 11 Câu hỏi 5: Thời gian lao động nữ hưởng chế độ thai sản theo Điều 157, Bộ luật Lao động 2012 — tháng 15 START Câu hỏi 6: Những quan có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu? PAGE 56 08 04 00 14 09 10 05 06 07 01 02 03 15 11 12 13 Câu hỏi 6: Những quan có thẩm quyền tun bố hợp đồng vơ hiệu? — Tồ án Nhân dân PAGE 57 15 START Câu hỏi 7: Sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động để có tổ chức tập thể lao động để nhằm giải tranh chấp lao động khái niệm gì? PAGE 58 14 10 08 09 07 06 04 05 03 02 00 01 15 13 12 11 Câu hỏi 7: Sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động để có tổ chức tập thể lao động để nhằm giải tranh chấp lao động khái niệm gì? — Đình cơng PAGE 59 15 START Câu hỏi 8: Bộ Luật Lao động thông qua ngày 23/6/1994 có bìa màu gì? PAGE 60 14 10 08 09 07 06 04 05 03 02 00 01 15 13 12 11 Câu hỏi 8: Bộ Luật Lao động thơng qua ngày 23/6/1994 có bìa màu gì? — Vàng PAGE 61 15 START Câu hỏi 9: Bộ Luật lao động thơng qua ngày 23/6/1994 có hiệu lực từ ngày hết hiệu lực từ ngày nào? 14 10 08 09 07 06 04 05 03 02 00 01 15 13 12 11 Câu hỏi 9: Bộ Luật lao động thơng qua ngày 23/6/1994 có hiệu lực từ ngày hết hiệu lực từ ngày nào? — 1/1/1995 đến 1/5/2013 PAGE 64 ... PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm học 2018-2019 Nhóm LUẬT LAO ĐỘNG SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH LUẬT LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH PAGE Nguyễn Ngô Phúc Vân Phạm... Khái quát chung luật lao động Hợp đồng lao động Quyền lợi nghĩa vụ người lao động người sử dụng Nội dung lao động Trò chơi PAGE NGƯỜI LAO ĐỘNG  Từ đủ 15 tuổi trở lên  Có khả lao động, làm việc... Nhóm quan hệ lao động người lao động làm công ăn lương người sử dụng lao động Được sử Phương Việcpháp làm vàphổ học nghề biến lao động yếu người lao động) pháp đặc người sử dụng lao động thù lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: pwp môn Luat kinh doanh: luật lao động, pwp môn Luat kinh doanh: luật lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay