NGHIÊN CỨU DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN ÉP PHUN (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)

94 14 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:20

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1 LỜI CẢM ƠN 2 CHƯƠNG I 3 TỔNG QUAN VỀ KHUÔN VÀ 3 QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHUÔN ÉP PHUN 3 TỔNG QUAN VỀ KHUÔN ÉP PHUN: 3 1.1 CHỌN LOẠI KHUÔN THIẾT KẾ: 4 1.1.1 Khuôn hai tấm: 4 1.1.1.1 Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội: 4 1.1.1.2 Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng: 5 1.1.2 Khuôn ba tấm: 6 1.2 TÍNH GIÁ KHUÔN: 7 1.3.1 Số lòng khuôn: 8 1.3.2 Cách bố trí lòng khuôn: 9 1.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN NHỰA: 10 1.5.1 Cuống phun (Sprue): 10 1.5.2 Kênh dẫn nhựa (Runners): 12 1.5.2.1 Kênh dẫn nguội: 12 A. :Các loại tiết diện ngang của kênh dẫn nhựa: 12 B. :Kích thước kênh dẫn nhựa: 13 1.5.2.2 Kênh dẫn nóng : 13 A. Các loại kênh dẫn nóng : 14 1.5.3 Miệng phun cho kênh dẫn nguội: 15 1.5.3.1 Các loại miệng phun cắt bằn tay: 15 1.5.3.2 Phân loại miệng phun: 15 a) Miệng phun bằng tay: 15 b) Miệng phun kiểu băng(Tab gate): 16 c) Miệng phun cạnh (Edge gate): 16 d) Miệng Phun kiểu gối(Overlap gate): 16 e) Miệng phun kiểu quạt: 17 1.5.3.3 Miệng phun tự ngắt: 17 a) Miệng phun điểm( point gate): 17 b) Miệng phun ngầm(tunners gate or submarine gate): 18 c) Miệng phun của kênh dẫn nóng: 19 1.6 HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG: 20 1.6.1 Chốt dẫn hướng: 20 1.6.1.1 Chốt trơn không có vai: 20 1.6.1.2 Chốt trơn có vai: 20 1.6.2 Bạc dẫn hướng : 20 1.6.2.1 Loại có vai: 1.6.2.2 Loại không có vai: 20 1.6.2.3Loại không có vai tự bôi trơn: 1.6.2.4 Loại có vai tự bôi trơn: 21 1.7HỆ THỐNG LÕI MẶT BÊN:(HỆ THỐNG TRƯỢT): 21 1.7.1 Các kết cấu tháo lỏi mặt bên nhờ hướng mở khuôn: 21 1.7.1.1 Cam chốt xiên: 21 1.7.1.2 Chốt có mặt cam: 21 1.7.1.3 Chốt xiên: 21 1.7.1.4 Chốt dẻo : 22 1.7.1.5 Cam chân chó : 22 1.7.2 Tháo lỏi bên bằng xilanhpittông: 22 1.7.2.1 Kiểu có nêm khóa : 22 1.7.2.2 Kiểu khóa : 22 1.8HỆ THỐNG LÀM NGUỘI: 23 1.8.1 Các phương pháp làm nguội : 23 1.8.2 Thiết kế hệ thống làm nguội : 23 1.9THIẾT KẾ HỆ THỐNG RẢNH THOÁT KHÍ TRÊN MẶT PHÂN KHUÔN: 24 1.10 HỆ THỐNG ĐẨY: 24 1.10.1 Các loại hệ thống đẩy thường dùng: 24 1.10.1.1 Hệ thống đẩy dùng chốt đẩy: 24 1.10.1.2 Hệ thống đẩy dùng lưởi đẩy: 25 1.10.1.3 Hệ thống đẩy dùng ống đẩy: 26 1.10.1.4 Hệ thống đẩy dùng tấm tháo: 26 1.10.1.5 Hệ thống đẩy dùng khí nén : 26 1.11 HỆ THỐNG ĐÀN HỒI : 27 1.12 GIỚI THIỆU CẤU TRÚC MỘT BỘ KHUÔN: 27 CHƯƠNG II:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUÔN 29 2.1 VẬT LIỆU NHỰA: 29 Đặc tính : 29 Ứng dụng: 29 Điều kiện gia công: 29 2.2 CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM: 30 2.3 CHỌN SỐ KHOAN TẠO HÌNH: 30 2.4 TÍNH TOÁN LỰC KẸP TỐI THIỂU VÀ CHỌN MÁY: 30 2.5 CHỌN SƠ BỘ KẾT CẤU CỦA KHUÔN: 32 2.5.1 Chọn các chi tiết của khuôn: 33 A Tấm khuôn trên: 33 B Tấm khuôn dưới: 34 C Tấm hẹp trên và dưới : 35 D Gối đỡ: 35 F Tấm giử: 36 C Vòng định vị: 36 C Chốt dẫn hướng 36 C Bạc dẫn hướng: 37 D Bạc cuống phun: 37 E Chốt hồi về: 38 2.6 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LÀM NGUỘI CHO SẢN PHẨM: 38 Kết luận: dựa vào các nhận xét và phân tích trên ta thấy bố trí làm nguội theo kiểu 1 là hợp lý nhất..............................................................................40 CHƯƠNG III 41 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SẢN PHẨM ÉP VÀ 41 KHUÔN ĐỰC VÀ KHUÔN CÁI ỨNG DỤNG PHẦN MỀN PROW4.0 41 3.1Thiết kế sản phẩm ép :Khi nhận được bản vẽ (3D,3D) nhà thiết kế đi tiến hành vẽ sản phẩm khi vẽ sản phẩm nhà thiết kê cần chú ý tới các nguyên tắc cơ bản về thiết kế sản phẩm để tiến hành thiết kế khuôn cho nó.Theo đề tài được giao ta có bản vẽ chi tiết của sản phẩm cần thiết kế khuôn là cánh quạt: 41 3.1.1 Ứng dụng phần mền prow4.0 để thiết kế sản phẩm : 41 3.1.1.1 Giới thiệu phần mền prow 4.0: 41 3.1.1.2 Ứng dụng prow4.0 thiết kế sản phẩm phôi ép: 43 3.2 Thiết kế khuôn đực và khuôn cái: 54 3.2.1 Tạo một Model mới: 54 3.2.2 Kiểm tra góc thoát khuôn: 55 3.2.3 Cải tạo lòng khuôn theo hệ số co rút: 56 3.2.4 Tạo mặt phân khuôn: 57 3.2.5 Tách khuôn: 58 3.2.6 Mở khuôn: 58 CHƯỜNG IV:ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VÕ KHUÔN 60 4.1:TỔNG QUAN VỀ EMX: 60 4.1.1 Giới thiệu về EMX: 60 4.1.2 Nhiệm vụ của EMX: 60 4.2 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ KHUÔN VỚI EMX: 60 4.3 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI EMX: 61 4.3.1 Tạo môi trường làm việc: 61 4.3.2 Đặt võ khuôn vào môi trường làm việc: 63 4.3.3Tạo lòng khuôn cho hai tấm cavity: 67 4.3.4 Thêm các linh kiện vào võ khuôn: 68 4.3.3.1 Lắp các linh kiện vào võ khuôn: 68 4.3.3.2 Ví dụ lắp các linh kiện vào võ khuôn: 68 Tạo ty lói sản phẩm : 69 4.3.5 Thiết kế vòng định tâm: 71 4.3.5 Thiết kế cuống phun: 72 3.4.6 Thiết kế Thanh đẩy (Knoc kout): 74 3.4.7 Thiết kế hệ thống làm mát : 76 3.4.8 Thiết kế LatchLock: 77 4.4 HIỆU CHỈNH QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ: 78 4.5 MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ: 79 CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH MOLDFLOW 80 5.1 Giới thiệu phần mềm Moldflow: 80 5.2 Moldflow Plastic Insight (MPI) và các bước chuẩn bị cho quá trình phân tích: 80 5.2.1 Creat New Project: 81 5.2.2 Import đối tượng: 82 5.2.3 Chia lưới đối tượng(Create mesh): 83 5.2.4 Chọn quá trình phân tích: 83 5.2.5 Lựa chọn vật liệu : 84 5.3 Các quá trình phân tích tối ưu trong MIP: 84 5.3.1 Xác định vị trí miệng phun tốt nhất: 85 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CHỌN VỊ TRÍ TỐT NHẤT CHO MIỆNG PHUN LÀ: 5.3.2 Phân tích quá trình điền đầy: 87 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH QÚA TRÌNH ĐIỀN ĐẦY. 88 Nhận xét: 93 Phụ lục: 94 EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHN VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHN ÉP PHUN 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHUÔN ÉP PHUN: Một thiết kế bắt đầu nhà thiết kế nhận vẽ hay mẩu sản Phẩm.Các thông số lúc sẻ : Máy gia công thuộc lọai Nào? Có long khn khn?Loại nhựa dùng cho sản Phẩm ?Nhận thấy thông tin thực quan trọng Chúng ta cần lưu ý tới vấn đề sau : Các tính chất cúa nhựa làm sản phẩm Số lượng sản phẩm cần sản xuất để ta tính tốn sơ Bộ tuổi thọ khn Chu kì ép hết thời gian Nơi sản phẩm sử dụng sản phẩm dùng vào việc gì? Dung sai lắp gép sản phẩm (nếu có ) Độ co rút nhựa làm sản phẩm Góc khn phù hợp Loại hệ thống phù hợp ,Kênh dẩn nguội hay kênh dẩn nóng Hay hai loại Vị trí miệng phun ,dòng chảy ,đường dẩn ,nơi lổi sản phẩm 10.Kích thước miệng phun 11.Trên khn có khắc họa hoa văn hay kí tự khơng? 12.Các chi tiết thay cho khuôn cần thiết 13.Các thông số máy ép phun ,kích cở ,kích thước đầu phun ,cơng suất làm dẻo 14.Tính tự động hóa máy 15.Thời gian hồn thành 16.Giá thành Ngoài vấn đề nhà thiết kế cần phải tiếp nhận thêm môt số Thông tin từ phía khách hàng để có thiết kế thỏa mãn nhu cầu Khách 1.2 CHỌN LOẠI KHUÔN THIẾT KẾ: 1.2.1 Khn hai tấm: 1.2.1.1 Khn hai có kênh dẫn nguội: GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Khuôn hai loại khuôn đơn giản nhất.So với khuôn hai ba Thì giá khn hai rẻ chu kì ép phun ngắn hơn.Đối với khn hai Tấm có lòng khn khơng cần đến kênh dẫn nhựa nhựa điền Đầy trực tiếp vào khn thơng qua bạc cuống phun.Đối với khn hai Có nhiều lòng khn ta nên quan tâm nhiều đến việc thiết kế kênh dẫn Và miệng phun cho nhựa điền đầy vào lòng khn lúc (vấn đề cân dòng chảy nhựa).Trước bắt đầu thiết kế khuôn Loại ta nên dùng mẫu để phân tích thử phần mềm để tìm vị Trí đặt miệng phun thích hợp nhất.Khi xét thấy vị trí miệng phun Đặt thẳng hàng với lòng khn việc dùng khn hai thích Hợp Hình 1.1: Khn hai có kênh dẫn nguội Vì vấn đề cân dòng đòi hỏi miệng phun phải bố trí Thẳng hàng với lòng khn mà việc thiết kế khn hai có nhiều Lòng khn gặp nhiều hạn chế số loại nhựa định.Do Để khắc phục nhược điểm người ta dùng đến khn ba Khn hai có kênh dẫn nóng GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 1.2: Kết cấu khn hai có nhiều lòng khn 1.2.1.2 Khn hai có kênh dẫn nóng: Khn hai dùng kênh dẫn nóng ln giữ cho nhựa chảy Bạc cuống phun, kênh dẫn miệng phun nhựa đông đặc chảy Vào lòng khn Khi khn mở có sản phẩm (đơi có kênh Dẫn nguội) lấy ngồi.Khi khn đóng lại nhựa kênh Dẫn nóng tiếp tục điền đầy vào lòng khn cách trực tiếp Kênh dẫn khn bao gồm kênh dẫn nguội kênh dẫn Nóng Hình 1.3: Kết cấu khn hai có kênh dẫn nóng Đối với loại khn này, miệng phun phải vị trí trung tâm Của Các lòng khn điều có nghĩa kênh dẫn phải đặt xa Mặt Phân khuôn.Nhưng điều không gây trở ngại cho việc Thiết Kế Loại khuôn phù hợp với khuôn có nhiều lòng khn với Kích Thước nhỏ hay khn mà hệ thống kênh dẫn phức tạp phí Nhiều Vật liệu + Ưu điểm : + Tiết kiệm vật liệu + Khơng có vết miệng phun sản phẩm + Giảm thời gian chu kỳ + điều khiển điền đầy dòng chảy nhựa + Nhược điểm : + Giá thành cao khuôn hai có kênh dẫn nguội + Khó đổi màu vật liệu GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM + Hệ thống điều khiển nhiệt độ dễ bị hỏng + Khơng thích hợp với vật liệu chịu nhiệt 1.2.2 Khuôn ba tấm: So với khuôn hai thi hệ thống kénh dẫn khuôn ba Đặt thứ hai song song với mặt phân khn chính.Chính nhờ Thứ hai mà kénh dẫn cuống phun rời khỏi sân phẩm Khn tự mở (tự cắt keo) Hình 1.4: Kết cấu khn ba Khuôn ba sử dụng mà tồn hệ thống kénh dẫn Khơng thể đặt trén mặt phẳng khn hai tấm.Điều Do: > Khn có nhiều lơng khn > Khn có lòng khn phức tạp nên cần Một vi trí phun nhựa > Khó khàn việc chọn vi trí phun thích hợp khác > Vì phải cần bang dơng nhựa kénh dẩn với Nén buộc phải thiết kế kénh dản không nằm trén mặt phan Khuôn Điểm đặc trưng khuôn ba tự cắt keo GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM  Ưu điểm : Hình 1.5: Khn ba + Giá thành thấp so với khuôn hai có kénh dẩn nóng + Ít bi hỏng hóc khn có kénh dẩn nóng + Có thể phù hợp với vật liệu chiu nhiệt  Nhược điểm : + Chu kỳ ép phun tàng hành trinh đơng nhựa để điền đầy Lòng khn dài + Lãng phí nhiều vật liệu + Cần áp suất phun lân để điền đầy 1.3 TÍNH GIÁ KHN: Sau chọn loại khuôn cho thiết kế,điều quan trọng người Thiết kế phải đ a giá khuôn phù hợp cho khách hàng.Thông Thường giá khuôn tính người thiết kế hay người chuyên báo Giá phận kinh doanh.Khi báo giá thường dựa vào kinh nghiệm Giá loại khuôn đ ợ c thiết kế trứơc đó.Ngồi ra,người báo giá Cũng dựa vào tính phức tạp hay tính lạ sản phẩm để báo Giá.Mục đích cuối việc báo giá đưa giá hợp lý có Tính cạnh tranh thi trường.Do người báo giá người thiết kế cần Phải hiểu rõ loại khuôn làm họ thực phải ăn khớp với Để tránh trường hợp báo giá cao hay thấp.Tuy nhiên mộ số khách Hàng tính sơ giá khn trước họ đặt hàng giá khn Có thể định thời điển đặt hàng 1.4 THIẾT KẾ LỊNG KHN: 1.4.1 Số lòng khn: Ta cân nhắc để chọn số lòng khn phù hợp với thơng tin sau : GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM  Kích thước máy ép phun(Năng suất phun lớn lực kẹp lớn nhất)  Thời gian dao hàng  Yêu cầu chất lượng sản phẩm  Kết cấu kích thước khn  Giá thành khn Số lòng khn thơng thường thiết kế theo dãy số sau : 2,4,6,8,12,16,24,32,48,64,96,128.vì lòng khn sẻ dể dàn xếp theo hình chử nhật hình tròn Thơng thường ta tính số lòng khn cần thiết trén khuôn dựa vào: Số lựong sản phẩm, suất phun suất làm dẻo máy phun, Lực kẹp khn máy • Số lòng khn tính theo số lượng sản phẩm đơn đặt hàng : t m) n = L x K x tc / ( 24 x 3600 x Trong : n : Số lòng khn tối thiểu khn L : Số sản phẩm lô sân xuất K : Hệ số phế phẩm, K=1/(1-k) Với k tỉ lệ phế phẩm tc : Thời gian chu kỳ ép phun (s) tm: Thời gian hồn tất lơ sản phẩm này.(ngày) • Số lơng khn tính theo suất phun ép phun : n = 0,8xS/W Trong : n : Số lòng khn tối thiểu khn S : Năng suất phun máy(gam/mộtlầnphun) W : Trọng lựong sản phẩm (g) • Số lòng khn tính theo nàng suất làm dẻo máy : n = P/(X x W) Trong : n : Số lòng khn tối thiểu trén khuôn P : Năng suất làm dẻo máy (g/phút) X : Nần số phun phút (1/phút) W : Trọng lượng sản phẩm (g) GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM • Số lòng khn tính theo lực kẹp khuôn máy : n = S x P/ FP Trong : n : Số lòng khn tối thiểu trén khn S : Diện tích bề mặt trung bình sản phẩm kể rãnh dòng tính theo Hướng đóng khn.(mm2) Fp : Lực kẹp khuôn tối đa của máy (N) P : Áp suất khn (Mpa) 1.4.2 Cách bố trí lòng khn: Trên thực tế,người ta thường bố trí lòng khn theo kinh nghiệm mà Khơng có tính tốn hay mô nào.Nhưng làm Đôi ta gặp số lỗi sản phẩm,Đặc biệt khn có Những lòng khn khác khuôn ta phải sửa Loại khuôn(điều tốn công tốn thời gian tiền bạc).Do Để tránh việc xẩy ta nên mơ q trình điền đầy Lòng khn mà khơng có hệ thống kênh dẩn để biết chúng điền đầy Như nào.Khi ta thiết kế hệ thống kênh dẩn để tạo cân Dòng cho lòng khn Khi bố trí lòng khn ta nên bố trí lòng khn theo cách sau: Hình 1.6: Các kiểu bố trí lòng khn dạng hình chủ nhật GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 1.7: Các kiểu bố trí lòng khn dạng hình tròn đường thẳng 1.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN NHỰA: Hệ thống nhựa khuôn làm nhiệm vụ đưa nhựa từ vòi phun Máy ép phun vào lòng khuôn.Hệ thống gồm:cuống phun, kênh Dẫn miệng phun.Thông thường thiết kế người ta thiết kế kênh Dẩn miệng phun trước đến cuống phun kích thước cuống Phun phụ thuộc vào kích thước kênh dẫn miệng phun Hình 1.8 Hệ thống dẫn nhựa 1.5.1 Cuống phun (Sprue): Cuống phun nối trực tiếp với vòi phun máy ép phun để đưa Nhựa vào kênh dẫn qua miệng phun vào lòng khn GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 10 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Cuống Phun Hình 1.9: Vị trí cuống phun Đầu cuống phun nên nhỏ tốt vẩn phải đ ả m bảo Sự điền đ ầy đồng lòng khn với nhau.Góc côn Cuống phun cần phải đủ lớn để dễ khn đường kính Cuống phun đừng q lớn làm tăng thời gian làm nguội Tốn vật liệu.Trên thực tế người ta gia cơng cuống phun liền Khuôn (trừ khuôn đơn giản)mà người ta dùng bạc cuống phun Để tiện gia công thay Hiện thi trường có loại bạc cuống phun phổ biến có Đường kính ngồi 12mm,14mm,20mm.Tùy thuộc vào khối lượng Từng sản phẩm, kích thước kênh dẫn đường kính vòi phun Trên máy phun mà ta dùng loại bạc cuống phun cho phù hợp GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 11 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 1.10 : Bạc cuống phun khuôn Trên khuôn,cuống phun đẩy rời khỏi khuôn lúc với Sản phẩm.Do cần có phận kéo cuống phun lại di Động(tấm khuôn đực)khi mở khuôn để cuống phun rời khỏi bạc Cuống phun.Thêm vào đó,người thiết kế lợi dụng phần nhựa Để giữ cuống phun làm nguội chậm(cold slug well)nhờ mà Q trình điền đầy lòng khn tốt 1.5.2 Kênh dẫn nhựa (Runners): Các kênh dẫn nhựa cầu nối miệng phun cuống phun Chúng làm nhiệm vụ đưa nhựa vào lòng khn.Vì thiết Kế chúng cần phải tuân thủ số nguyên tắc kỹ thuật để đảm Bảo chất lượng cho hầu hết sản phẩm.Sau số nguyên tắc Mà ta cần phải tuân thủ: > Giảm đến mức tối thiểu thay đổi tiết diện kênh dẩn > Nhựa kênh dẫn phải khn dễ dàng > Toàn chiều dài kénh dẩn nên ngắn để tránh Mất áp nhiệt trình điền đầy > Mặt cắt kênh dẫn phải đủ lớn đ ể đảm bảo điền đầy cho tồn Bộ sản phẩm mà khơng làm thời gian chu kỳ dài, tốn thêm Nhiều vật liệu lực kẹp lớn 1.5.2.1 Kênh dẫn nguội: A :Các loại tiết diện ngang kênh dẫn nhựa: Kênh dẩn có nhiều dạng mặt cắt ngang khác Phổ biến loại kênh dẫn có mặt cắt ngang hình tròn,hình GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 12 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Chú ý lưới đối tượng chia nhỏ tính xac qua trình phân tích cao,tuy nhiên lúc đòi hỏi cấu hình may tính phải đáp ứng u cầu Hình 5.4 Hình 5.5 kết hình 6.5 Hồn tất chọn 5.2.4 Chọn q trình phân tích: Trên cơng cụ: Analysis→Select AnalysisSequence→Chọn q trình…-OK Hình 5.6 Chọn Q trình phân Tích 5.2.5 Lựa chọn vật liệu : Thư viện moldflow cung cấp đầy đủ loại vật liệu tìm kiếm theo nhà sản xuất(Manufacturer) tên gọi thị trường (trade name) GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 82 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 5.7 Chọn vật liệu Chọn để xem chi tiết tính chất vật liệu,Chọn OK để kết thúc 5.3 Các q trình phân tích tối ưu MIP: Xác định vị trí tốt để đặt miệng phun(Best_gate Mơ qua trình điền đầy định hình (Fill+Flow) Mơ qúa trình làm nguội thời gian làm nguội(Cool) Phân tích cong vênh co rút sản phẩm( Warp+Shrink) Xác định nguyên nhân khuyết tật biện pháp khắc phục Hình 5.8 Các Quá Trình phân Tích Tối ưu Của MIP 5.3.1 Xác định vị trí miệng phun tốt nhất: Đây bước để bắt đầu bước phân tích tiếp theo.Đây ưu điểm Moldflow so với việc tìm vị trí miệng phun cách phân đoạn theo kinh nghiệm.Moldflow giúp tìm vị trí miệng phun ta cần ý yếu tố khác tính thẩm GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 83 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM mĩ sản phẩm, vị trí đuờng hàn, kết cấu khn mẫu.Dù qua trình phân tích ta phải dặt thơng số đầy dủ theo trình tự qua trình  Chọn  Chọn hình (File→Import) để nhập mơ hình (Mesh→Generate Mesh) để chia lưới cho mơ  Chọn (Analysis→Set Analysis Sequence) chọn trình cần phân thích: Gate Location (Analysis→Select Material) chọn vật liệu  Chọn PP( POLYPROPYLEN)  Chọn (Analysis→Set Injection Location) chọn vị trí đặt miệng phun,trong qúa trình phân tích Gate Location bỏ qua bước (Analysis→Process Setting Wizard)  Chọn nhập điều kiện qúa trình phân tích (Analysis -Analysis Now) để phần mềm bắt dầu phân  Chọn tích Sau tiến hành phân tích xong,Moldflow cho nơi nên đặt miệng phun để sản phẩm tạo khuyết tật hồn chinh.Tuy nhiên tùy vào tính thẩm mỹ,hay kết cấu khn mà vị trí ta dặt miệng phun khơng hồn tồn giống vị trí phần mền đề nghị,do qua trình phân tích chi có tính chất tương đối  KẾT QUẢ CỦA Q TRÌNH PHÂN TÍCH CHỌN VỊ TRÍ TỐT NHẤT CHO MIỆNG PHUN LÀ: Phần mền xác định vị trí miệng phun tốt Node = 2408 Chọn Modeling→Query Entities→Nhập T2408 chọn show→Điểm đặt miệng phun sẻ sáng lên.Dựa vào màu sắc ta xác định vị trí đặt miệng phun.Tuy kết cấu khn tính thẩm mỹ khơng thể đặt miệng phun vị trí phần mền đề nghị mà ta sẻ đặt vị trí gần để phù hợp với kết cấu khn Ta có bảng kết sau: GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 84 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Vị Trí Tốt Nhất Do Phần Mền Cung Cấp Hình 5.9 Vị Trí Điểm Đặt tốt Vị trí Do Người Dùng Đặt Hình 5.10 Vị Trí Người Dùng Đặt 5.3.2 Phân tích trình điền đầy: Phân tích q trình điền đầy củng qua bảy bước q trình phân tích xác định vị trí chọn miệng phun tốt thao tác bước 3,5,6 khác GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 85 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM (Analysis→Set Analysis Sequence) chọn  Bước 3: Chọn trình cần phân thích: Fill  Chọn (Analysis→Set Injection Location) chọn vị trí đặt miệng phun hình 6.10 (Analysis→Process Setting  Bươc 6:Chọn Wizard) nhập điều kiện qúa trình phân tích -Nhiệt độ bề mặt khn 50 độ C -Nhiệt độ tan chảy vật liệu từ 220-280 độ C (không vượt 280 độ C) -Cài đặ thơi gian Filling Control 2S - Sự thay đổi vận tốc áp suất dòng chảy nhựa phần trăn thể tích lòng khn điền đầy :99% thể tích điền đầy Chọn để thiết lập thông số nâng cao Thông số máy ép: -Áp lực phun:18Mpa -Lực kẹp khn:170 Hình 5.11 Các thồn số nâng cao  KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH QÚA TRÌNH ĐIỀN GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 86 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM ĐẦY Hình 5.12 Bảng kết Nhận xét :  V:Vận tốc dòng chảy  P:Áp suât phun  V/P: Q trình điều khiển trạng thái vận tốc dòng chảy thay trạng thái áp suất ép.đây giai đoạn điền đầy khn.Q trình sẩy thời điểm 594.07% lòng khn điền đầy thời điển áp suất phun cực đại lực kẹp khn cực đại vận tốc dòng nhựa lỏng bắt đầu giảm dần lòng khn điền đầy GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 87 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 5.13 Thời gian điền đầy Hình 5.14 Áp suất thời điêm giử khn GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 88 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 5.15 Áp suất cuối trình phun Hình 5.16 Đồ thi lực kép máy so với thời gian ép GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 89 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 5.17 Hướng vật liệu Vị trí đường hàn Hình 5.18 Vị trí đường hàn GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 90 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 5.19 Vị trí rổ khí Hình 5.20 :Áp suất cuối q trình GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 91 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM Hình 5.21 Nhiết độ cuối trình Nhận xét:  Thời gian điền đầy(hình 6.13) 1.714 (s)  Áp suất thời điểm giử khn(hình 6.14)236.9Mpa.tại thời điểm giử khn chưa điền đầy hết lòng khn,áp suất ép sẻ trì nhự điền đầy long khuôn.So sánh phân bố màu sắc sản phẩm va cột bên phải ta thấy áp suất vị trí miệng phun lớn giảm dần đến vị trí đầu cánh quạt  Áp suất cuối trình phun 189.6 /236.9Mpa cánh quạt điền đầy khơng có tượng hụt vật liệu  Nhờ phân tích ta hình dung vị trí đường hàn rổ khí.Ngun nhân miệng phun đặc chưa tốt dòng chảy nhựa đường gặp thành cản gây vết,nhựa chưa chảy đến nhiệt độ thích hợp.Khác phục cách bố trí lại vị trí miệng phun,tăng nhiệt độ điện trở,giảm tốc độ ép phun,tăng áp suất ép,sấy khơ vật liệu hồn tồn.Ngun nhân rổ khí khơng khí khơng GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 92 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM thoát khỏi lòng khơn bị nhựa dồn nén tich tụ lại.cần thiết kế hệ thống khí cho khuôn tốt NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Vinh ngày Tháng Năm Giảng viên hướng dẫn THS:Phạm Đình Quang GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 93 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM LỜI CẢM ƠN Với đề tài tương đối mẻ,em gặp khơng khó khăn việc tim kiếm tài liệu củng kiến thức chun mơn q trình thực hiện.Để hồn thiện đề tài em nhận hướng dẫn tận tình việc truyền đạt kiến thức chuyên mơn động viên khích lệ để em có đủ tự tin tâm hồn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô trong TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH –KHOA CƠ KÍ CHẾ TẠO.Đã dìu dắt hướng dẫn tận tình trang bị cho em kiến thức căm chuyên môn quý giá.Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy :Phạm Đình Quang hướng dẫn em thực đề tài này.Một lần nửa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhân tiên em củng xin cảm ơn đến nhóm tác giả tài liệu mà em tham khảo.Cuối em xin cảm ơn bạn sinh viên cán thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH động viên giúp đỡ em phương tiện tài liệu thực hiên đề tài Vinh ngày Tháng Năm Sinh Viên Thực Hiện THS:Nguyễn Thế Quang Phụ lục: Trang GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 94 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Error: Reference source not found LỜI CẢM ƠN Error: Reference source not found Phụ lục: 94 CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH MOLDFLOWError: Reference source not found 5.1 Giới thiệu phần mềm Moldflow: Error: Reference source not found 5.2 Moldflow Plastic Insight (MPI) bước chuẩn bị cho q trình phân tích: Error: Reference source not found 5.2.1 Creat New Project: Error: Reference source not found 5.2.2 Import đối tượng: .Error: Reference source not found 5.2.3 Chia lưới đối tượng(Create mesh): Error: Reference source not found 5.2.4 Chọn q trình phân tích: Error: Reference source not found 5.2.5 Lựa chọn vật liệu : Error: Reference source not found 5.3 Các q trình phân tích tối ưu MIP: Error: Reference source not found 5.3.1 Xác định vị trí miệng phun tốt nhất: Error: Reference source not found KẾT QUẢ CỦA Q TRÌNH PHÂN TÍCH CHỌN VỊ TRÍ TỐT NHẤT CHO MIỆNG PHUN LÀ: Error: Reference source not found 5.3.2 Phân tích q trình điền đầy: Error: Reference source not found KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH QÚA TRÌNH ĐIỀN ĐẦY Error: Reference source not found Nhận xét: Error: Reference source not found Phụ lục: 94 GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 95 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG EBOOKBKMT.COM - HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM GVHD:PHẠM ĐÌNH QUANG 96 SVTH:NGUYỄN THẾ QUANG ... 1.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN NHỰA: Hệ thống nhựa khuôn làm nhiệm vụ đưa nhựa từ vòi phun Máy ép phun vào lòng khuôn. Hệ thống gồm:cuống phun, kênh Dẫn miệng phun. Thông thường thiết kế người ta thiết. .. đầy Lòng khn dài + Lãng phí nhiều vật liệu + Cần áp suất phun lân để điền đầy 1.3 TÍNH GIÁ KHN: Sau chọn loại khuôn cho thiết kế, điều quan trọng người Thiết kế phải đ a giá khuôn phù hợp cho... khuôn, cuống phun đẩy rời khỏi khuôn lúc với Sản phẩm.Do cần có phận kéo cuống phun lại di Động(tấm khuôn đực)khi mở khuôn để cuống phun rời khỏi bạc Cuống phun. Thêm vào đó,người thiết kế lợi dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN ÉP PHUN (THUYẾT MINH + BẢN VẼ), NGHIÊN CỨU DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN ÉP PHUN (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay