TT 13 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BẢN VẼ KẾT CẤU HẠ TẦNG

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:18

BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI Số: 13/2005/TT-BGTVT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Ngày 07 Tháng 11 năm 2005 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Chính phủ Quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Thực Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 Chính phủ Quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường (sau gọi Nghị định 186/2004/NĐ-CP), Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sử dụng, khai thác phạm vi đất dành cho đường bộ; giải tồn sử dụng hành lang an toàn đường sau: I PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường gồm: đất đường bộ; hành lang an toàn đường bộ; phạm vi bảo vệ khơng, mặt đất, mặt nước có liên quan đến an tồn cơng trình đường an tồn giao thơng đường bộ, cụ thể sau: Đất đường phần đất xây dựng cơng trình đường sau đây: 1.1 Đường (nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố); 1.2 Cầu đường (cầu vượt sông, cầu vượt khe núi, cầu vượt đô thị, cầu vượt đường bộ, cầu vượt đường sắt); 1.3 Hầm đường (hầm qua núi, hầm ngầm qua sông, hầm chui qua đường bộ, hầm chui qua đường sắt); 1.4 Cơng trình chống va trơi, tường, kè chỉnh trị dòng nước, chống sạt lở; 1.5 Đảo giao thông, dải phân cách, rào chắn, tường hộ lan; 1.6 Nơi dừng xe, đỗ xe đường, trạm điều khiển giao thông, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí cầu, đường, thiết bị cân, đếm xe; 1.7 Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hầm kỹ thuật, kè đường bộ; 1.8 Bến phà, cầu phao, nơi cất giữ phương tiện vượt sông; 1.9 Hệ thống báo hiệu đường gồm đèn tín hiệu, biển báo hiệu, giá long môn, cọc tiêu, cột số, vạch kẻ đường; 1.10 Các mốc đo đạc, cột mốc lộ giới; 1.11 Các cơng trình phụ trợ an tồn giao thơng Hành lang an tồn đường phần đất dọc hai bên đường (kể phần mặt nước sông, suối dọc hai bên cầu, hầm, bến phà, cầu phao) nhằm bảo đảm an toàn giao thơng bảo vệ cơng trình đường bộ, bao gồm loại: 2.1 Hành lang an toàn đường (trong thị, ngồi thị, song song với sơng ngòi, kênh rạch, liền kề với đường sắt); 2.2 Hành lang an toàn cầu, cống đường bộ; 2.3 Hành lang an toàn hầm đường bộ; 2.4 Hành lang an toàn bến phà, cầu phao; 2.5 Hành lang an toàn kè đường Giới hạn phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường quy định từ Điều 13 đến Điều 17 Nghị định 186/2004/NĐ-CP Các quan quản lý đường xác định bề rộng hành lang an toàn đường phải cấp đường quản lý theo quy hoạch; cầu phải vào chiều dài cầu Giới hạn phạm vi bảo vệ bến xe, bãi đỗ xe, trạm điều khiển giao thông, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí cầu đường cơng trình phục vụ quản lý khai thác đường phạm vi vùng đất, vùng nước cơng trình quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quy định giấy phép sử dụng đất Phạm vi bảo vệ khơng: 5.1 Cơng trình có trước ngày Nghị định 186/2004/NĐ-CP có hiệu lực mà phạm vi bảo vệ không chưa quy định Nghị định 186/2004/NĐ-CP tạm thời giữ nguyên trạng 5.2 Cơng trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải bảo đảm đủ phạm vi bảo vệ không sau: a) Đối với đường chạy cầu vượt phạm vi bảo vệ khơng (tĩnh không) tối thiểu 4,75 (bốn mét bảy lăm) tính từ tim mặt đường đến điểm thấp cầu vượt khơng kể phần dự phòng cho tơn cao mặt đường; b) Đối với đường dây thông tin phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu từ mặt đường tới điểm thấp đường dây thông tin 5,50 mét (năm mét năm mươi); c) Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu đường dây dẫn điện điểm thấp dây trạng thái võng cực đại 4,50 mét (bốn mét năm mươi) cộng với khoảng cách an tồn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định Chủ cơng trình lưới điện chịu trách nhiệm đặt quản lý biển báo hiệu, biển hạn chế chiều cao vị trí giao chéo đường dây tải điện cao đường theo quy định Điều lệ báo hiệu đường Việt Nam hướng dẫn đơn vị trực tiếp quản lý đường Các cơng trình thiết yếu (đã quan quản lý đường có thẩm quyền cho phép) xây dựng ngầm mặt đất, mặt nước phạm vi đất đường bộ, hành lang an toàn đường phải chiều sâu khoảng cách theo chiều ngang không làm ảnh hưởng đến quản lý, bảo trì, khai thác bền vững cơng trình đường Chiều sâu khoảng cách theo chiều ngang quy định giấy phép thi công quan có thẩm quyền quản lý đường cấp Giới hạn khoảng cách an toàn đường theo chiều ngang đường dây thông tin, đường dây tải điện (đã quan quản lý đường có thẩm quyền cho phép) lắp đặt cột điện, cột đường dây thông tin hành lang an toàn đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu sau: 7.1 Đối với cột có chiều cao (tính từ mặt đất chân cột đến đỉnh cột) lớn 3,75 mét (ba mét bảy năm) khoảng cách tính từ chân mái đường đắp mép đỉnh đường đào đến chân cột tối thiểu 1,3 lần chiều cao cột; 7.2 Đối với cột có chiều cao (tính từ mặt đất chân cột đến đỉnh cột) nhỏ 3,75 mét (ba mét bảy năm) khoảng cách tính từ chân mái đường đắp mép đỉnh đường đào đến chân cột tối thiểu mét (năm mét) Hành lang chồng lấn đường đường sắt: Khi hành lang an toàn đường sắt chồng lấn hành lang an toàn đường phân định hành lang an tồn thực nguyên tắc ưu tiên bố trí đủ hành lang an toàn đường sắt phải bảo đảm giới hạn hành lang an tồn đường sắt khơng đè lên mái taluy phận cơng trình đường bộ, cụ thể: 8.1 Trường hợp cơng trình đường đường sắt sát có chung rãnh dọc, giới hạn hành lang an toàn đường phân định sau: a) Chân mái đường sắt đường giao tiếp mái đường sắt với đáy rãnh dọc nơi đường sắt cao đường bộ; b) Chân mái đường đường giao tiếp mái đường với đáy rãnh dọc nơi đường cao đường sắt 8.2 Trường hợp cơng trình đường bộ, đường sắt có mép ngồi cơng trình sát giới hạn hành lang an tồn đường mép ngồi cơng trình đó; 8.3 Trường hợp cơng trình đường bộ, đường sắt có hành lang an toàn chung hai đường nhỏ tổng cộng hành lang an toàn đường sắt đường theo quy định ưu tiên bố trí đủ cho hành lang an toàn đường sắt; trường hợp giới hạn hành lang an tồn đường sắt bố trí đủ đè lên cơng trình đường giới hạn hành lang an toàn đường sắt mép cơng trình đường Các cơng trình nằm hành lang an toàn đường ảnh hưởng đến hoạt động an tồn giao thơng đường phải tn theo quy định sau: 9.1 Lò vơi, lò đúc kim loại, lò gạch, lò thuỷ tinh, lò gốm phải cách chân đường 25m để tránh khói bụi nhiễm khơng khí làm giảm tầm nhìn người điều khiển an tồn vận hành phương tiện tham gia giao thông; 9.2 Nơi họp chợ điểm kinh doanh, dịch vụ phải nằm hành lang an toàn đường bộ, tuân theo quy hoạch quan có thẩm quyền phê duyệt hoạt động khơng để ảnh hưởng đến an tồn giao thông; 9.3 Các kho chứa chất nổ, chất độc, chất dễ cháy, mỏ khai thác mìn phải nằm hành lang khoảng cách an toàn theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm an toàn giao thông hoạt động khai thác xảy cố an tồn; 9.4 Các cơng trình khác hành lang an toàn đường ảnh hưởng đến hoạt động giao thơng an tồn giao thông đường quan quản lý đường có thẩm quyền phát yêu cầu khắc phục chủ cơng trình phải khắc phục kịp thời Trường hợp chủ cơng trình khơng tự giác thực quan quản lý đường lập hồ sơ kiến nghị Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật II SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ Đất đường bộ, hành lang an tồn đường dành để xây dựng cơng trình đường sử dụng, khai thác cho mục đích an tồn giao thơng vận tải đường Nghiêm cấm xây dựng cơng trình khác phạm vi đất đường bộ, hành lang an toàn đường trừ cơng trình thiết yếu quy định khoản Mục Trong trường hợp khó khăn địa hình, địa vật yêu cầu đặc biệt kỹ thuật mà khơng thể xây dựng cơng trình thiết yếu phạm vi đất đường bộ, hành lang an tồn đường cho phép sử dụng tạm thời đất đường bộ, hành lang an toàn đường để xây dựng cơng trình thiết yếu sau: cơng trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; cơng trình ngầm đường cáp quang, đường dây tải điện, đường ống cấp nước, cấp xăng dầu, khí đốt; cơng trình cột đường dây tải điện, cột đường dây thơng tin Chủ đầu tư cơng trình thiết yếu phải thực đầy đủ bước thoả thuận, cấp phép thi công theo quy định Thông tư quy định pháp luật có liên quan, đồng thời cam kết tự di chuyển cơng trình ngành đường có u cầu sử dụng khơng đòi bồi thường Việc sử dụng hành lang an toàn nơi đường bộ, đường sắt chồng lấn phải chấp thuận quan quản lý đường bộ, quan quản lý đường sắt có thẩm quyền thực theo quy định pháp luật Trong hành lang an toàn đường trồng lương thực, hoa màu, ăn quả, lấy gỗ, nuôi trồng thủy sản phải thực quy định khoản Điều 25 Nghị định 186/2004/NĐ-CP Tại khu vực đường giao với đường sắt đường giao với đường đường cong dễ bị che khuất tầm nhìn trồng loại có chiều cao không mét (một mét) so với vai đường khu vực Nghiêm cấm mở đường từ nhà dân đấu nối trực tiếp vào quốc lộ III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ Các cơng trình thiết yếu nêu khoản Mục II Thông tư trước xây dựng phạm vi đất dành cho đường bộ, tổ chức cá nhân có liên quan phải thực trình tự, thủ tục sau đây: 1.1 Đối với quốc lộ: a) Phải quan quản lý đường có thẩm quyền chấp thuận văn từ lập dự án thiết kế kỹ thuật trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Bộ Giao thơng vận tải phân cấp quan quản lý đường có thẩm quyền xem xét ban hành văn chấp thuận sau: - Cục Đường Việt Nam tiếp nhận giải dự án nhóm A, nhóm B; dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp I, đường quản lý theo quy chế riêng phải có ý kiến chấp thuận Bộ Giao thông vận tải - Khu Quản lý đường tiếp nhận giải dự án nhóm C cơng trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án liên quan đến quốc lộ khu vực Khu Quản lý đường phụ trách b) Sau có văn chấp thuận quan quản lý đường có thẩm quyền, thời hạn 12 tháng dự án nhóm A, nhóm B tháng dự án nhóm C dự án khác kể từ ngày nhận văn chấp thuận, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định quản lý đầu tư xây dựng để bảo đảm dự án phê duyệt triển khai xây dựng Trước thi công xây dựng, chủ đầu tư nhà thầu thi công phải lập hồ sơ xin cấp Giấy phép thi công gửi đến quan quản lý đường có thẩm quyền cấp giấy phép thi cơng theo quy định điểm c khoản Mục c) Cấp giấy phép thi cơng cơng trình thiết yếu nằm phạm vi đất đường bộ, hành lang an tồn đường bộ: Các cơng trình thiết yếu xây dựng phạm vi đất đường bộ, hành lang an tồn đường thi cơng có giấy phép thi công Khu Quản lý đường cấp, hồ sơ xin phép thi công gồm: - Đơn xin phép thi cơng hạng mục liên quan đến an tồn giao thơng, cơng trình đường bộ, hành lang an tồn đường kèm theo phương án thi công bảo đảm an tồn giao thơng, thời gian thi cơng; cam kết tự di chuyển cơng trình ngành đường có u cầu sử dụng khơng đòi bồi thường - Văn chấp thuận lập dự án thiết kế quan quản lý đường có thẩm quyền - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế tổ chức thi cơng cấp có thẩm quyền duyệt Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Khu Quản lý đường có trách nhiệm xem xét trực tiếp cấp giấy phép thi công (không ủy quyền cho cấp dưới) Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép phải trả lời văn nêu rõ lý để tổ chức, cá nhân xin cấp phép thi cơng thực Khu Quản lý đường có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chính, gửi văn thoả thuận, giấy phép thi công Cục Đường Việt Nam Thanh tra giao thông đường cấp để theo dõi, giám sát xử lý có vi phạm xảy theo quy định pháp luật 1.2 Đối với đường địa phương: Căn quy định khoản Điều 24 Nghị định 186/2004/NĐ-CP Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công phù hợp với quy định pháp luật Đấu nối đường từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào quốc lộ: 2.1 Để bảo đảm an tồn giao thơng tiêu chuẩn quốc lộ, hạn chế tối đa việc đấu nối trực tiếp đường từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào hệ thống quốc lộ Trường hợp triển khai xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải đạo Chủ đầu tư dự án xây dựng hệ thống đường gom nằm hành lang an toàn đường đấu nối đường gom vào hệ thống đường nhánh có trước đấu nối vào quốc lộ theo quy định khoản Điều 24 Nghị định 186/2004/NĐ-CP 2.2 Trường hợp khu vực chưa có đường nhánh có địa phương có nhu cầu cấp thiết cần đấu nối đường gom trực tiếp vào quốc lộ việc đấu nối phải có quy hoạch tổng thể thực theo trình tự sau đây: a) Bước thỏa thuận quy hoạch: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch tổng thể khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ có nhu cầu sử dụng hành lang an toàn đường để mở đường nối từ đường gom khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ quốc lộ phải thỏa thuận văn việc sử dụng hành lang an tồn đường bộ, vị trí đấu nối với Bộ Giao thông vận tải trước phê duyệt quy hoạch b) Bước chấp thuận thiết kế kỹ thuật đấu nối, tổ chức nút giao, điều kiện bảo đảm an tồn giao thơng cho thi cơng hạng mục cơng trình đường đấu nối với quốc lộ: Căn văn thỏa thuận Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền giao quan chức tỉnh, chủ đầu tư triển khai thực việc thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối cụ thể, hệ thống đường gom theo quy hoạch thỏa thuận, lập phương án tổ chức nút giao, điều kiện bảo đảm an tồn giao thơng khu vực đấu nối gửi hồ sơ đến quan quản lý đường sau để xem xét, chấp thuận: - Cục Đường Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹ thuật đấu nối (đoạn nằm hành lang an toàn đường bộ), phương án tổ chức nút giao, điều kiện bảo đảm an tồn giao thơng, lưu giữ hồ sơ điểm đấu nối liên quan đến quốc lộ cấp I, II, III đường cao tốc - Khu Quản lý đường chấp thuận thiết kế kỹ thuật đấu nối (đoạn nằm hành lang an toàn đường bộ), phương án tổ chức nút giao, điều kiện bảo đảm an tồn giao thơng, lưu giữ hồ sơ việc đấu nối liên quan đến quốc lộ cấp IV trở xuống c) Bước cấp giấy phép thi cơng bảo đảm an tồn giao thơng: Các cơng trình đường đấu nối vào quốc lộ phép thi cơng sau có giấy phép thi công Khu Quản lý đường cấp để bảo đảm an tồn giao thơng quốc lộ suốt thời gian thi công Hồ sơ xin phép thi công chủ đầu tư nhà thầu thi công lập gửi đến Khu Quản lý đường gồm: - Đơn xin phép thi công kèm theo phương án thi cơng bảo đảm an tồn giao thơng; thời gian thi công nhà thầu thi công; cam kết tự dỡ bỏ cơng trình thay đổi thiết kế đấu nối ngành đường có yêu cầu sử dụng khơng đòi bồi thường; - Văn thỏa thuận Bộ Giao thông vận tải văn chấp thuận thiết kế kỹ thuật đường nối, tổ chức nút giao, điều kiện bảo đảm an toàn giao thơng quan quản lý đường có thẩm quyền; - Thiết kế kỹ thuật thiết kế tổ chức thi cơng cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trong thời hạn không 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Khu Quản lý đường có trách nhiệm xem xét trực tiếp cấp giấy phép thi công (không ủy quyền cho cấp dưới) Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép phải trả lời văn nêu rõ lý Khu Quản lý đường có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ xin phép thi công gửi giấy phép thi cơng Cục Đường Việt Nam Thanh tra giao thông đường cấp để theo dõi, giám sát, xử lý có vi phạm xảy theo quy định pháp luật 2.3 Đối với dự án có vai trò quan trọng ổn định xã hội tái định cư, cải tạo môi trường, nhà máy điện, nước , dự án xây dựng đơn lẻ vị trí chưa hình thành khu cơng nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ tập trung thuộc địa bàn Miền Núi, Tây Nguyên, quốc lộ có lưu lượng vận tải thấp chờ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch xây dựng đường gom đường địa phương, Sở Giao thơng vận tải, Sở Giao thơng cơng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục dự án cấp thiết phải đấu nối vào quốc lộ (có văn thẩm định Sở Giao thơng vận tải, Sở Giao thơng cơng mức độ an tồn giao thơng khu vực đấu nối) gửi Cơ quan quản lý đường có thẩm quyền theo phân cấp điểm 2.2 khoản Mục III Thông tư (trừ bước thỏa thuận quy hoạch) để vào điều kiện thực tế xem xét, cho phép đấu nối tạm thời vào quốc lộ để phục vụ sản xuất, thi công với thời hạn năm gia hạn không năm; sau thời hạn này, địa phương phải chịu trách nhiệm đóng đường đấu nối tạm thực theo quy hoạch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch đấu nối thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải Đối với đường cấp 1, đường quản lý theo quy chế riêng tuyến quốc lộ đầu tư nâng cấp cải tạo phải có ý kiến chấp thuận Bộ Giao thông vận tải - Các trường hợp thay đổi, sửa đổi, bổ sung quy hoạch thỏa thuận phát sinh nhu cầu phải chấp thuận Bộ Giao thông vận tải 2.4 Đường gom đấu nối vào quốc lộ phải xây dựng hành lang an toàn đường bộ, trường hợp đặc biệt điều kiện địa hình, địa vật khó khăn khơng quỹ đất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép phần đường gom nằm hành lang an toàn đường Đường gom xây dựng theo hướng chờ để sử dụng cho dự án liên thông với dự án liền kề đấu nối vào quốc lộ điểm nhiều điểm khoảng cách điểm đấu nối không nhỏ 1500 mét (một nghìn năm trăm mét) Đấu nối đường giao thông công cộng địa phương vào quốc lộ: 3.1 Đường tỉnh, đường đô thị loại đặc biệt loại (sau gọi chung đường tỉnh) xây dựng đấu nối vào quốc lộ phải nằm quy hoạch phát triển hệ thống đường tỉnh đồng ý văn Bộ Giao thông vận tải theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 186/2004/NĐ-CP 3.2 Các loại đường khác xây dựng đấu nối vào quốc lộ phải có cấp kỹ thuật tối thiểu thấp cấp kỹ thuật quy hoạch quốc lộ cấp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch điểm đấu nối thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải trước phê duyệt quy hoạch 3.3 Cơ quan chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công đấu nối đường giao thông công cộng địa phương vào quốc lộ nâng cấp, mở rộng quy mơ đấu nối đường có thực theo quy định điểm 2.2 khoản Mục III Thông tư (trừ bước thỏa thuận quy hoạch) 3.4 Các đường địa phương đấu nối vào quốc lộ mang tính tự phát trước ngày Nghị định 186/2004/NĐ-CP có hiệu lực chưa ảnh hưởng đến an tồn giao thơng tạm thời tồn tại; Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thơng cơng phối hợp với quyền địa phương rà sốt trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phương án xử lý, đưa vào quy hoạch, làm đường gom xóa bỏ đường ngang vi phạm, khơng đủ điều kiện an tồn giao thơng 4 Đấu nối đường dẫn cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ: 4.1 Các cửa hàng xăng dầu xây dựng dọc quốc lộ phải bảo đảm yêu cầu sau: a) Nằm quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu quan có thẩm quyền phê duyệt thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải quy hoạch vị trí, khoảng cách cửa hàng xăng dầu, quy mô cửa hàng xăng dầu để bảo đảm an tồn giao thơng b) Các cửa hàng xăng dầu phải xây dựng hành lang an tồn đường bộ, vị trí quy hoạch bảo đảm quy mô thiết kế cửa hàng xăng dầu Bộ Thương mại quy định Riêng cửa hàng xăng dầu xây dựng bên đường cao tốc, đường cấp cao, đường khai thác theo quy chế riêng, đường cấp phải có quy mơ thiết kế loại loại theo Thông tư 14/1999/TT-BTM ngày 07 tháng năm 1999 Bộ Thương mại phép đấu nối vào quốc lộ c) Được quan quản lý đường có thẩm quyền chấp thuận văn thiết kế đoạn đường dẫn nằm hành lang an tồn, thiết kế vị trí đấu nối vào quốc lộ để bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thoát nước biển báo hiệu an tồn giao thơng theo quy định Điều lệ báo hiệu đường Việt Nam hành d) Chỉ san lấp, thi cơng hạng mục cơng trình nằm hành lang an tồn đường sau có giấy phép thi công đ) Cơ quan chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công đấu nối đường dẫn cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ thực theo quy định điểm 2.2 khoản Mục III Thông tư (trừ bước thỏa thuận quy hoạch) 4.2 Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng tự phát, đấu nối trái phép vào quốc lộ nằm hành lang an tồn đường bộ, quy mơ khơng bảo đảm tồn dọc quốc lộ, quan quản lý xăng dầu cấp tỉnh có trách nhiệm lập quy hoạch trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật 4.3 Các trường hợp bổ sung, thay đổi vị trí quy hoạch cửa hàng xăng dầu phát sinh nhu cầu phải thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải 5 Các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công quản lý Quốc lộ Bộ Giao thơng vận tải ủy thác quản lý có thẩm quyền cấp giấy phép thi công quốc lộ giao quản lý thẩm quyền Khu Quản lý đường quy định Thông tư Đối với đường nối, vị trí đấu nối hệ thống đường địa phương Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Nghị định 186/2004/NĐ-CP Thông tư quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công để phù hợp với pháp luật công tác quản lý đường địa phương IV GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI VỀ SỬ DỤNG HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH 186/2004/NĐ-CP CĨ HIỆU LỰC Các cơng trình nhà ở, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng đất hành lang an toàn đường (sau gọi sử dụng đất) chưa ảnh hưởng đến an tồn giao thơng, an tồn cơng trình đường tạm thời tồn phải giữ nguyên trạng không cơi nới, mở rộng người sử dụng đất phải cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã đơn vị trực tiếp quản lý đường Trường hợp sử dụng đất hành lang an toàn đường có ảnh hưởng đến an tồn giao thơng, an tồn cơng trình đường quan quản lý đường có thẩm quyền tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất giải bồi thường, hỗ trợ đất tài sản gắn liền với đất có trước hành lang an tồn đường cơng bố Cơ sở giải việc đền bù, giải toả bắt buộc di dời cơng trình tồn hành lang an tồn theo quy định Luật Giao thơng đường bộ, Luật Đất đai, Nghị định 186/2004/NĐ-CP Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Chính phủ phải mốc thời gian xây dựng cơng trình nằm hành lang an toàn đường Các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thơng vận tải, Sở Giao thơng cơng đạo đơn vị quản lý đường trực thuộc phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tài liệu điều tra, lưu trữ để lập bình đồ duỗi thẳng thể vị trí, thời gian xây dựng, quy mơ cơng trình nằm đất hành lang an tồn giao thơng quy định theo Nghị định 186/2004/NĐ-CP theo mốc thời gian sau đây: 2.1 Cơng trình xây dựng trước ngày 21 tháng 12 năm 1982 thời gian chưa có quy định cụ thể hành lang an tồn đường bộ; 2.2 Cơng trình xây dựng từ ngày 21tháng 12 năm 1982 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 giai đoạn cấm xây dựng, cơi nới hành lang bảo vệ đường theo Nghị định số 203/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ); 2.3 Cơng trình xây dựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 30 tháng 11 năm 2004 giai đoạn cấm xây dựng, cơi nới hành lang bảo vệ đường theo Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ cơng trình giao thơng cơng trình giao thơng đường bộ; 2.4 Cơng trình xây dựng sau ngày 30 tháng 11 năm 2004 giai đoạn cấm xây dựng, cơi nới hành lang an toàn theo Nghị định 186/2004/NĐ-CP quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đơn vị trực tiếp quản lý đường (đối với đường khai thác) chủ đầu tư (đối với đường triển khai dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo) chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án cắm mốc giới xác định hành lang an tồn đường trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Đồng thời chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã công bố công khai tổ chức việc cắm mốc lộ giới thực địa bàn giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ phạm vi hành lang an toàn đường cắm mốc lộ giới Đơn vị quản lý đường có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đình lập hồ sơ vụ việc tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang an toàn đường theo quy định Mục IV Thông tư Kịp thời báo cáo yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang an tồn đường bị vi phạm thông báo cho lực lượng Thanh tra giao thông cấp để xử lý theo thẩm quyền; phối hợp với lực lượng quyền địa phương để giải tỏa cơng trình lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường đơn vị trực tiếp quản lý, đồng thời định kỳ báo cáo lên quan quản lý đường cấp công tác quản lý hành lang an toàn đường Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thơng vận tải, Sở Giao thơng cơng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch biện pháp xử lý vi phạm hành lang an toàn đường phát sinh theo báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý đường mà chưa giải triệt để, đồng thời báo cáo kết khó khăn, vướng mắc Cục Đường Việt Nam (đối với quốc lộ) UBND tỉnh (đối với đường thuộc địa phương quản lý) để tiếp tục có biện pháp giải Cục Đường Việt Nam quy định Thông tư có trách nhiệm đạo hướng dẫn cơng tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường phạm vi nước, tổng kết báo cáo hàng năm công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quy định cụ thể nội dung bắt buộc phải có Giấy phép thi công để áp dụng thống nước Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm quản lý việc sử dụng đất hành lang an toàn đường theo quy định pháp luật cần quan tâm đến việc giao đất, cho thuê đất, cấp chứng quy hoạch, giấy phép xây dựng dọc đường để bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đường không ảnh hưởng đến an tồn cơng trình giao thơng hoạt động giao thông vận tải; ngăn chặn chấm dứt tình trạng dân xây dựng nhà dọc Quốc lộ, mở đường từ nhà đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ; đạo phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý đường lực lượng liên quan thực biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường kể việc bảo vệ mốc lộ giới Đối với trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường cần kiên giải tỏa không bồi thường cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật Các quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát thông báo kịp thời đến quan quản lý đường nơi gần hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Thanh tra giao thông đường quan bảo vệ pháp luật địa phương phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường theo thẩm quyền phối hợp với đơn vị quản lý đường việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Thông tư thay Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT ngày 31 tháng năm 2000 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực số điều Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ cơng trình giao thơng cơng trình giao thông đường bộ; Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng năm 2003 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải việc ban hành "Quy định thi công cơng trình đường khai thác" có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Trong trình thực hiện, quan, tổ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI chức cá nhân phản ánh kịp thời Bộ BỘ TRƯỞNG Giao thông vận tải vướng mắc (Đã ký) phát sinh để xem xét, giải quyết./ Đào Đình Bình ... kết cấu hạ tầng giao thông đường Thanh tra giao thông đường quan bảo vệ pháp luật địa phương phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ kết cấu hạ tầng. .. địa phương quản lý) để tiếp tục có biện pháp giải Cục Đường Việt Nam quy định Thơng tư có trách nhiệm đạo hướng dẫn công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường phạm vi nước, tổng kết báo cáo... vi phạm pháp luật Các quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát thông báo kịp thời đến quan quản lý đường nơi gần hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ kết
- Xem thêm -

Xem thêm: TT 13 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BẢN VẼ KẾT CẤU HẠ TẦNG, TT 13 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BẢN VẼ KẾT CẤU HẠ TẦNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay