TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG part 2

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:18

CÂU HỎI TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG Ơ TƠ Các đồng chí xem lại bổ sung thêm(màu đỏ chưa trả lời) trước hỏi thầy, nhớ soạn câu hỏi nhờ thầy xem! Lưu lượng xe thiết kế gì? - Lưu lượng xe thiết kế số xe quy đổi từ loai xe khác, thông qua mặt cắt đơn vị thời gian, tính cho năm tương lai Năm tương lai năm thứ 20 sau đưa đường vào sử dụng đường cấp I II, năm thứ 15 với đường cấp III IV, năm thứ 10 đường cấp V,VI đường nâng cấp cải tạo(Dự báo lưu lượng xe tính tốn năm tương lai thơng qua cơng thức tính tốn )  xe thiết kế gì? Là loại xe phổ biến dòng xe để tính tốn yếu tố đường kích thước xe thiết kế quy định TCVN 405405 Tốc độ thiết kế gì? - Tốc độ thiết kế tốc độ lớn xe chạy an tồn nơi sử dụng tiêu chuẩn hình học giới hạn điều kiện xe chạy đơn chiếc(vắng xe) *Dùng để làm gì? - - Dùng để tính tốn tiêu hình học giới hạn đường điều kiện khó khăn như: tầm nhìn, bán kính cong tối thiểu…(S,R…) Xác định cấp hạng kỹ thuật đường.? - Căn vào chức năng, ý nghĩa đường: phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng ,an ninh…? - Tùy theo địa hình - Lưu lượng xe thiết kế năm tương lai Tính tốn tiêu kỹ thuật, sử dụng làm đồ án.? - Là tiêu như: bề rộng mặt đường B dùng xác định phạm vi xe chạy, độ dốc ngang i dung thoát nước mặt đường, E, R… Các biểu đồ (hoa gió, mưa…) điều tra dùng để làm gì? - Vd:trong thiết kế ntn?(dựa vào để tính lưu lượng cho hệ thống thoát nước cấu tạo lớp vật liệu ) Trong thi công sao?(dựa vào để tính tốn bố trí thời gian thi cơng cho phù hợp với điều kiện thời tiết, chọn loại vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu ) - Mục đích để tính nước(biểu đồ mưa), chọn thời gian thi công hợp lý, để tùy chọn loại vật liệu… Bình đồ: a Phương pháp kẻ bình đồ: có phương pháp +đi theo đường tụ thủy –theo thung lũng (men sơng):ưu điểm: có địa chất ổn định, PVAD? Đối với đường đồng +đi theo sườn núi:(bám sát theo đường đồng mức có cao độ):ưu điểm:độ dốc tự nhiên thay đổi, nhược:địa chất thay đổi ổn định,phải triển tuyến nhiều lần, PVAD? Đối với đường đồi núi +đi theo đường phân thủy(trên đỉnh núi):ưu: phải làm cơng trình thoát nước,PVAD? Đối với đường đồi núi + nêu phạm vi áp dụng cho phương pháp b Nguyên tắc kẻ tuyến bình đồ(, kẻ bám sát đường chim bay hai đểm khống chế,tuân theo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đường,tránh qua Page vị trí bất lợi địa chất thủy văn,đoạn thẳng tuyến ko nên dài 3km,khi tuyến qua vùng đồi nên dung đường cong có bán kính lớn uốn theo địa hình tự nhiên,chọn vị trí thuận lợi giao cắt với nhánh suối,phải phối hợp tốt tuyến đường với cảnh quan vùng tuyến qua…) -Các điểm khống chế bình đồ(điểm cần tránh, điểm phải qua, cao độ cầu, cống…) Trắc dọc: c Phương pháp kẻ trắc dọc:3pp (đi bao, cắt hỗn hợp) +đi bao: Thiết kế đường bao làm cho đường đỏ lượn theo mặt đất mà có cao độ cao mặt đất chiều cao thiết kế Thiết kế đường bao phương pháp làm cho khối lượng đất nhất, thuận lợi cho việc sử dụng giới đồng thời làm cho đường chịu ảnh hưởng nước ổn định.,PVAD: phương pháp thiết kế đường bao phù hợp nơi có địa hình tương đối phẳng, khơng có chỗ qúa nhấp nhơ +đi cắt: Thiết kế đường cắt có nghĩa đường đỏ cắt đường đen số chỗ tức cao độ đường đỏ có chỗ cao mặt đất thiên nhiên, có chỗ thấp làm hình thành dọc tuyến đoạn đường đào đắp xen kẽ nhau.,PVAD: Phương pháp thường áp dụng nơi có địa hình khơng phẳng vùng núi +phương pháp hỗn hợp: pp kết hợp hai phương án trên.nếu tuyến phẳng ta bao, tuyến qua sườn dốc ta cắt d Nguyên tắc kẻ ĐƯỜNG ĐỎ:        Đường đỏ phải có độ dốc dọc khơng vượt q quy định quy trình đường thẳng đường cong Khi thiết kế đường đỏ phải ý cho khối lượng đào đắp nhất, đảm bảo ổn định đường, phải tránh xây dựng cơng trình phức tạp tốn kè chắn, tường chắn Khi kẻ đường đỏ cần ý đến điều kiện thoát nước từ đường hai bên đường Để đảm bảo thoát nước mặt tốt không làm rãnh dọc sâu, đoạn đường đào nên thiết kế độ dốc dọc tối thiểu 0.5% Độ dốc dọc nhỏ rãnh 0.5%, trường hợp cá biệt cho phép 0.3% Khi thiết kế trắc dọc Cần phối hợp chặt chẽ bình đồ, trac ngang, phối hợp đường cong nằm đứng, phối hợp tuyến với cảnh quan đảm bảo đường ko bị gãy khúc.hài hòa mặt thị giác Phải thiết kế đường cong nối dốc đứng chỗ đường đỏ đổi dốc mà hiệu đại số độ dốc dọc nơi đổi dốc lớn 1% (với đường có Vtt = 60 km/h) Về vị trí, đường cong đứng nên trùng với đường cong nằm Hai đường cong khơng chênh lệch qúa ¼ chiều dài đường cong ngắn Đối với cống không áp cao độ mép đường phải đảm bảo cao đỉnh cống 0.5m, lớn chiều dày lớp kết cấu áo đường (nếu chiều dày KCAD>0.5m) Đối với cống có áp cao độ mép đường phải đảm bảo cao mực nước dâng trước cống 0.5m Page Các điểm khống chế trắc dọc:là điểm cao độ đường xác định( điểm phải với đường sắt, cao độ cầu, cống…) Thốt nước: a Kể tên cơng trình nước đường…(cầu,cống,đường tràn,rãnh…),kể theo loại như: - Vật liệu:gạch, đá - Chức năng: cấu tạo, đại hình - Phân loại:tròn, hộp b Trình tự thiết kế cống:??? Từ khâu khảo sát thủy văn đến tính tốn, kiểm tốn dự tốn… Các hình thức gia cố rãnh: Như lát bê tong, gạch, đá… 10 Trắc ngang: - Các thông số trắc ngang định dựa vào đâu?dựa vào tính tốn tra với quy trình - Độ dốc ngang gi? Chọn dựa vào đâu?(dung thoát nước mặt đường, dựa vào vật liệu cau tao…) - Độ dốc mái ta luy(đào, đắp), dựa vào vật liệu, chiều cao đào đắp, địa chất - Phân tích khối lượng mặt cắt ngang:vét HC, đắp nền, lề… 11 Các biện pháp sử lý nên đất tự nhiên trước đắp: - i50: xây cơng trình chống đỡ:kè 12 Kết cấu áo đường: - Trình tự tính tốn KCAD:  Tính số trục xe tính tốn phần xe chạy sau quy đổi trục tiêu chuẩn  Tính số trục xe tính tốn tiêu chuẩn xe Ntt  Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy thời hạn tính tốn 15 năm  Dự kiến KCAD  Tính tốn kiểm tra cường độ chung kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi  Tính tốn kiểm tra cường độ chung kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất  Tính tốn kiểm tra cường độ chung kết cấu dự kiến theo tiêu chịu kéo uốn  Kết luận - Khi kiểm tra kéo uốn:khi vật liệu liền khối,vd:đáy lớp Bê tộng nhựa - Khi kiểm tra cát trượt:khi vật liệu rời rạc,vd:mặt lớp CPDD 13 Dự toán: - Căn để lập dự toán: khối lượng, định mức, đơn giá, văn liên quan… - Trình tự lập:…(có 2pp theo định mức theo đơn giá) - Tính chi phí khảo sát: có KL khảo sát…-> áp vào tính - Các bước lập Tổng mức đầu tư? 14 Các tiêu so sánh phương án tuyến: Sgk…: 15 Siêu cao đường cong: - Siêu cao gì? Mục đích nâng siêu cao? *Siêu cao gì? - Page Để đảm bảo cho xe chạy an toàn, ổn định từ đường thẳng vào đường cong đường cong có bán kính nhỏ ta cần phải bố trí siêu cao, tức nâng mặt đường bên lên độ dốc với bên Khi đó, mặt đường mái hai mái đường thẳng Độ dốc đường lúc gọi độ dốc siêu cao *mục đích: làm cho xe chạy êm thuận từ đường thẳng vào cong an toàn xe chạy, chống lật xe - Có pp nâng siêu cao(3pp:tim,lề, quanh trục ảo) - Các bước nâng siêu cao 16 Đường cong chuyển tiếp: - Khái niệm: xe chạy từ đoạn thẳng có bán kính  vào đoạn đường cong có bán kính R, điều kiện xe chạy bị thay đổi đột ngột, chịu tác dụng lực ly tâm C làm cho xe chạy ổn định, hành khách cảm thấy khó chịu,vì người lái xe thường giảm tốc độ Để đảm bảo tuyến đường phù hợp với quỹ đạo thực tế xe chạy hai đầu đường cong tròn người ta bố trí ĐCCT.( Chiều dài đường cong chuyển tiếp Lct không nhỏ chiều dài đoạn nối siêu cao đoạn nối mở rộng) - Tác dụng: +thay đổi góc ngoặt bánh xe trước cách từ từ để đạt góc quay cần thiết đầu đường cong tròn +giảm mức độ tăng lực ly tâm +làm cho tuyến đường hài hòa,luợn đều, gãy khúc Do làm cho xe chạy an tồn, gãy khúc - Các dạng ĐCCT?:(clotoic,dạng hoa thị, parabol bậc3,bậc 4…) - Tại chọn clotoic (vì có chiều dài đường cong ngắn, thay đổi cách từ từ hài hòa êm thuận so với đường cong khác): - Điều kiện bố trí ĐCCT: α≥2β 17 Bố trí mở rộng,tại sao? Vì xe chạy đường cong cần phải chốn thêm phần bề rộng mặt đường, xe vào đường cong có bán kính nhỏ cấu tạo hình học xe lớn Do đó, để đảm bảo an tồn xe chạy đường cong cần thiết phải mở rộng thêm mặt đường Trị số độ mở rộng mặt đường phải đảm bảo khoảng cách hai ôtô ôtô với mép mặt đường đường thẳng (vì diện tích chiếm chỗ xe chạy đường cong>đường thẳng) phụ thuộc vào R,xe… 18 Phá bỏ chướng ngại vật đường cong, pp, PVAD? - Có 2pp:đồ giải, giải tích - Pp đồ giải:thường áp dụng đường độ thị, cần có phạm vi dở bỏ xác tối ưu hơn(ít đền bù, giải phóng mặt bằng) - Pp giải tích: thường áp dụng cho đường ngồi thị 19 Trình tự thi cơng cống: - Định vị tim - Nắn dòng Page - Làm móng cống Lắp đặt cống Xây tường đầu, tường cánh Làm sân cống thượng, hạ lưu Đắp đất đối xứng lớp hai bên cống CÂU HỎI ĐỌC DUYỆT - - Câu hỏi 1: Trình bày cơng tác kiểm tra nghiệm thu đường đắp? Công tác kiểm tra: tiến hành thường xun suốt q trình thi cơng cán kỹ thuật đơn vị thi công cán Tư vấn giám sát đảm nhiệm để cơng tác kiểm tra nhanh chóng thuận lợi cần có phận thí nghiệm trường + kiểm tra trước thi công như: công tác khôi phục cọc,dọn dẹp mặt bằng,kiểm tra chất lượng vật liệu đường trước đắp, + kiểm tra trình thi công: xử lý mặt đất tự nhiên trước đắp,công tác rải lớp lu lèn phải đảm bảo với độ ẩm tốt nhất(mỗi lớp sau lu lèn≥30cm)…  Tiến hành Kiểm tra độ chặt sau lớp thi cơng, 1000m2 điểm Cơng tác nghiệm thu sau hoàn thành: + kiểm tra biên thực trình thi cơng + kiểm tra gia cố mái taluy (nếu có) + kiểm tra yếu tố hình học sau thi công:  Bề rộng đỉnh nền: không nhỏ thiết kế  Độ dốc ngang độ dốc siêu cao: ± 0.5%  Độ dốc taluy không dốc thiết kế:  Tim đường phép lệch : 10cm so với thiết kế  Độ dốc dọc:+1cm, -2cm  Độ phẳng mặt mái taluy:5cm  Kiểm tra độ chặt K  Kiểm tra cường độ đất E(nếu lớp đất có quy định) Câu hỏi 2: Trình bày tóm tắt bước thiết kế Bình đồ kỹ thuật, áp dụng đồ án? a Các bước thiết kế Bình đồ kỹ thuật: - Dựa vào điểm khống nguyên tắc bình đồ ta vạch phương án tuyến hợp lý bình đồ - Tính tốn yếu tố kỹ thuật đường cong (cụ thể đường cong chuyển tiếp V≥60 km/h)  Xác định bán kính: R, Rmin, Rsc…  Tính tốn bố trí siêu cao đường cong  Tính tốn bố trí mở rộng đường cong - Xác định tầm nhìn kiểm tra đảm bảo tầm nhìn - Phối hợp yếu tố bình đồ như: đoạn thẳng, đoạn cong cảnh quan-> tạo cho tuyến hài hòa mỹ quan - Điền tên cọc, tên lý trình cho tuyến, điền cao độ đường đồng mức - Thiết kế công trình nhân tạo đường: cầu,cống, cọc tiêu, biển báo… Page - Thiết kế taluy cho đường Ghi hướng tuyến Ghi địa hình, địa vật: nhà cửa, trụ điện… Lưới tọa độ mốc cao độ b áp dụng đồ án? Từ bước thiết kế trên, em tiến hành vạch tuyến tính tốn yếu tố sau: Chọn lý trình:km1+300-km2+300 phương án đồ án làm PA TKKT Chọn bán kính R=500m, độ dốc siêu cao tính tốn 2%, chiều dài đường cong chuyển tiếp L=70m, không bố trí mở rộng (do R>250m) Cự ly tầm nhìn theo sơ đồ S = 150m: xác định phạm vi giải tỏa pp giải tích, tính phạm vi cần phải dở bỏ: Z=5.6m Trên tuyến có cống địa hình lý trình km1+800, cống tròn đường kính D=1m, L=12,5m Page ... mặt đường, xe vào đường cong có bán kính nhỏ cấu tạo hình học xe lớn Do đó, để đảm bảo an tồn xe chạy đường cong cần thiết phải mở rộng thêm mặt đường Trị số độ mở rộng mặt đường phải đảm bảo. .. mép mặt đường đường thẳng (vì diện tích chiếm chỗ xe chạy đường cong >đường thẳng) phụ thuộc vào R,xe… 18 Phá bỏ chướng ngại vật đường cong, pp, PVAD? - Có 2pp :đồ giải, giải tích - Pp đồ giải:thường... thiết kế Bình đồ kỹ thuật, áp dụng đồ án? a Các bước thiết kế Bình đồ kỹ thuật: - Dựa vào điểm khống nguyên tắc bình đồ ta vạch phương án tuyến hợp lý bình đồ - Tính tốn yếu tố kỹ thuật đường cong
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG part 2, TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG part 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay