SỔ TAY HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

19 12 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:16

Bộ XD JICA Dự án Xây dựng Năng lực Lập Quy hoạch Quản lý Đô thị (CupCup) Bộ Sổ tay Hướng dẫn Lập Quy hoạch Đô thị CupCup S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần (Sửa đổi) Tháng 6/2010 VIAP Đoàn Chuyên gia JICA MỤC LỤC Lời mở đầu GIỚI THIỆU 1.1 1.2 1.3 1.4 Cơ sở lý luận Mục sổ tay Cách thức sử dụng Sổ tay hướng dẫn Định nghĩa thuật ngữ CÁC BƯỚC CHÍNH TRONG Q TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN & CHIẾN LƯỢC Bước 1: Thiết lập chế để xây dựng tầm nhìn, mục chung chiến lược Bước 2: Thực quy trình phản ánh tốt sách cỦa nhà nước ếng nói thành phố, người dân Bước 3: Cụ thể hóa tầm nhìn thành mục số khía cạnh phát triển bền vững gồm kinh tế, xã hội, môi trường quản lý thành phố 10 Bước 4: Xác định chiến lược liên kết hiệu tầm nhìn/mục chung với dự án/ chương trình hành động 11 Bước 5: Xây dựng đánh giá kịch phát triển cần thiết 11 Bước 6: Cụ thể hóa kết xây dựng tầm nhìn thành khung phát triển kinh tế-xã hội dựa kịch tăng trưởng lựa chọn làm sở để lập quy hoạch chung 11 PHỤ LỤC S3-1 S3-2 S3-3 Tầm Quan Trọng trình xác định tầm nhìn – Kinh nghiệm từ chiến lược phát triển thành phố (CDS) Đặc điểm tuyên bố tốt tầm nhìn Đề xuất tập xây dựng tầm nhìn (Từ Philippine) DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Bảng số 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Cấu trúc chung Sổ tay Hướng dẫn CupCup Đặc điểm tầm nhìn, Mục tiêu, chiến lược đối tượng Các yếu tố tầm nhìn Mục phát triển chung 10 Ví dụ mục chung số 10 Xác định chiến lược 11 Ma trận cụ thể hóa mục chung 11 Hình số 1.1 2.1 2.2 Tháp quy hoạch Lắng nghe ý kiến người dân Cách xây dựng tầm nhìn ii DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CDS CUPCUP DaCRISS HAIDEP HOUTRANSS IFI JICA SWOT TWG Chiến lược Phát triển Thành phố Dự án Xây dựng Năng lực Lập Quy hoạch Quản lý Đô thị Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết Đà Nẵng & vùng phụ cận nước CHXHCN Việt Nam Chương trình Phát triển Tổng thể Đô thị Thủ đô Hà Nội, nước CHXHCN Việt Nam Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Nghiên cứu Khả thi GTVT khu vực TPHCM Tổ chức Tài Quốc tế Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Tổ Công tác iii LỜI MỞ ĐẦU Bộ Sổ tay Hướng dẫn dự thảo lần hai chuẩn bị dựa đề cương sổ tay hướng dẫn trình bày thảo luận hội thảo đầu ên “Dự án Xây dựng Năng lực Lập Quy hoạch Quản lý Đô thị” tổ chức từ ngày 15 đến 25 tháng năm 20101 Trong Bộ Sổ tay dự thảo hướng dẫn lần hai chuẩn bị sơ có “Sổ tay Hướng dẫn Lập Quy hoạch chung” trình bày thảo luận hội thảo lần tổ chức vào ngày 27 - 28 tháng năm 2010 Tại Hội thảo lần đưa đề xuất thay đổi cấu trúc sổ tay hướng dẫn (tham khảo Bảng 1.1) Theo đó, sổ tay hướng dẫn chia thành hai nhóm: sổ tay hướng dẫn sổ tay hướng dẫn bổ trợ Giai đoạn dự án tập trung vào sổ tay “Lập Quy hoạch chung.” Dự thảo lần hai “Sổ tay hướng dẫn” thảo luận thêm để có sửa đổi bổ sung cần thiết, đồng thời áp dụng cho Nghiên cứu điểm Thành phố Hải Dương năm thứ hai Dự án nhằm kiểm nghiệm khả áp dụng thu thập ý kiến phản hồi nhằm nâng cao chất lượng sổ tay hướng dẫn Trong trình soạn thảo hoàn thiện sổ tay hướng dẫn, tham gia ch cực từ phía chuyên gia định làm đối tác trực ếp cần thiết Ngoài ra, mong nhận ý kiến đóng góp nhà quy hoạch chuyên gia quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch đô thị Việt Nam Thành phần tham gia hội thảo gồm có cán bộ, chuyên gia chuyên viên đến từ Bộ Xây Dựng, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị – Nông thôn Việt Nam (VIAP), quan hữu quan khác trực tiếp tham gia vào quy hoạch quản lý đô thị Các kết đạt hội thảo tập hợp báo cáo tiến trình hội thảo, bao gồm chương trình, tài liệu thuyết trình, nội dung thảo luận, đánh giá hội thảo iv S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở lý luận Bước đầu ên lập quy hoạch thị thực phân ch xác trạng thành phố nhằm đánh giá phát triển thành phố mối quan hệ với vùng, nước giới Phát triển thành phố trình động yêu cầu sống thị phức tạp Do đó, nhà quản lý thành phố cần dự báo nhu cầu tương lai dân số đô thị Thông qua việc xác định khoảng cách/bất cập điều kiện mong muốn tương lai, định gia xác định vấn đề cấp bách cần giải thành phố vùng trước mắt lâu dài Các quy hoạch tổng thể đóng vai trò định hướng cho phát triển thành phố tập trung chủ yếu vào khía cạnh sở vật chất kỹ thuật Các quy hoạch chi ết khơng cung cấp hồn tồn định hướng khía cạnh chiến lược để phát triển đô thị bền vững quản lý, sức cạnh tranh chấp nhận mặt môi trường/xã hội nhiều yếu tố khác Các quy hoạch chi ết khơng cung cấp cơng cụ mơ tả q trình cần thiết để giải vấn đề phức tạp thành phố phát triển kinh tế quản lý đô thị Các nhà quản lý thành phố cần có lực dự báo xảy xu hướng ếp tục diễn tương lai Dưới tác động yếu tố biến đổi khí hậu tồn cầu hóa nên thành phố khơng đơn “khơng-làm-gì” hài lòng với diễn trước Và đó, thành phố cần có tầm nhìn rõ ràng dài hạn với đồng thuận bên liên quan Tuy nhiên, tầm nhìn khơng tự động chuyển thành chiến lược hành động cụ thể Tầm nhìn kết nối với dự án hành động cụ thể thông qua mục êu, quy hoạch chiến lược (xem Hình 1.1) Cần xây dựng chiến lược phát triển thị với tầm nhìn tồn diện cụ thể phát triển khơng gian hình thành chiến lược (xem Hình 1.2) Hình 1.1 Tháp quy hoạch Tầm nhìn, Mục êu, Chiến lược, Dự án/Hành động Hiện tương lai kết nối nào? Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup 1.2 Mục sổ tay Cuốn sổ tay trình bày cách xây dựng tầm nhìn, mục chiến lược cách hiệu 1.3 Cách thức sử dụng Sổ tay hướng dẫn Trọng tâm sổ tay tạo điều kiện cho người sử dụng bám sát nội dung quy hoạch logic sở vận dụng cơng cụ phân ch đơn giản để có kết quy hoạch theo yêu cầu Do đó, sổ tay cấu cho bước quy hoạch trình bày theo trình tự logic Sổ tay đề cao việc thống bước thực quy hoạch hội thảo có bên liên quan tham gia Mục êu, kết quả, hành động bước tồn chu trình quy hoạch thảo luận tài liệu kèm theo tài liệu hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật, chi ết hóa bước phù hợp với loại hình quy hoạch Ngồi ra, sổ tay tổng hợp nhiều sổ tay quy hoạch có liên quan (Xem Bảng 1.1 Cấu trúc chung Sổ tay Hướng dẫn) S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup Bảng 1.1 Cấu trúc chung Bộ Sổ tay Hướng dẫn CupCup Nhóm Mã Tên Sổ tay hướng dẫn M1 Lập Quy hoạch chung M2 Lập Quy hoạch vùng M3 Lập Quy hoạch phân vùng M4 Lập Quy hoạch chi tiết M5 Quản lý Quy hoạch1 M6 Hiểu biết Quy hoạch Độ thị2 M7 Lập Quy hoạch Đặc biệt3 S1 Xây dựng & Quản lý sở liệu Sổ tay hướng dẫn S2 Phân tích Hiện trạng bổ trợ S3 Tầm nhìn & Chiến lược S4 Quy hoạch Sử dụng đất S5 Quy hoạch Giao thông S6 Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật S7 Quy hoạch Quản lý Môi trường S8 Quy hoạch Cảnh quan & Thiết kế Đô thị S9 Quy hoạch Không gian xanh & Công viên S10 Đánh giá điều kiện sống S11 Chương trình thực S12 Tham gia/Tham vấn cộng đồng S13 Ứng dụng GIS Quy hoạch Đơ thị S14 Phân tích Nhu cầu Giao thông S15 Thẩm định & Phê duyệt Dự án S16 Đánh giá Mơi trường Chiến lược Nguồn: Đồn Chun gia JICA Bao gồm: (1) Các yêu cầu kiểm sốt QH Đơ thị, (2) Phối hợp, Giám sát Đánh giá Quy hoạch, (3) Phân vùng & thực hiện, (4) Quy hoạch chi tiết, (5) Kiểm soát/cho phép phát triển, (6) Thu hồi đất/ Tái định cư Bao gồm: (1) Hệ thống QH Đô thị & thông lệ QHĐT Nhật Bản số nước khác, (2) Tiêu chuẩn & Quy chuẩn quy hoạch/thực phát triển Nhật Bản liên quan đến quy trình quy hoạch, (3) Các kinh nghiệm CDS, (4) Lập QH chuyên ngành (Du lịch), (5) Các phương pháp triển khai, (6) QH cơng trình/ khơng gian ngầm, (7) Cung cấp nhà ở, (8) Tiêu chuẩn QH số nước khác Loại quy hoạch đề xuất hội thảo lần hai, bao gồm QH du lịch QH phát triển bên đường, với loại khác QH lập năm thứ hai dự án S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup 1.4 Định nghĩa thuật ngữ 1) Tầm nhìn gì? Tầm nhìn tun bố mạnh mẽ mơ tả sinh động điều kiện mong muốn tương lai mà xã hội thành phố cần phải đạt với hợp phần cụ thể Tầm nhìn thể giá trị thành phố đó, thúc đẩy kế hoạch hành động hành vi cấu thành Tầm nhìn nhìn hướng nội hướng ngoại, thể cách mà thành phố vùng phát triển điều mà thành phố muốn mối quan hệ với giới bên Liên minh Thành phố định nghĩa cụ thể sau: tầm nhìn tun bố đích hướng tới thành phố tương lai, thường khoảng 10 – 15 năm Tuyên bố tầm nhìn cần phải cụ thể, thực ễn phải có nh thách thức Tầm nhìn cần nhấn mạnh điểm độc đáo thành phố Tầm nhìn cần ngắn gọn dễ hiểu, phải có ý nghĩa người dân Tầm nhìn nên định hướng cho có tính hướng ngoại song phải lưu ý đến nguyện vọng người dân Tầm nhìn có vai trò quan trọng giúp gắn kết bên liên quan hợp tác mục chung đề Mặc dù tầm nhìn định hướng lâu dài cần phải thúc đẩy hành động ngắn hạn Do đó, tun bố tầm nhìn cần có đặc điểm sau: a Có thể đạt được: Tầm nhìn phải tham vọng cần chắn đạt xây dựng có sở chắn dựa vào thực tế b Truyền cảm hứng: Tầm nhìn cần thúc đẩy cam kết kích thích nh thần lạc quan Một tuyên bố tầm nhìn tốt cần thu hút trí tưởng tượng, cổ vũ tinh thần khuyến khích hành động Tầm nhìn động lực lúc khó khăn c Dễ hiểu: Tầm nhìn cần rõ ràng, sử dụng từ ngữ đơn giản, lôi thuyết phục để người dân quan tâm hiểu nỗ lực đạt d Đặc thù khác biệt: Tầm nhìn cần xây dựng dựa đặc điểm riêng có so với thành phố vùng khác Phát triển quản lý thành phố q trình lâu dài phức tạp Do đó, vấn đề quan trọng thành phố phải có tầm nhìn lâu dài với đồng thuận bên liên quan Một số ví dụ: tuyên bố tầm nhìn: Hà Nội: “Hà Nội phải phát triển thành thủ đô đại phát triển, biểu tượng cho nước, đóng vai trò trung tâm quốc gia vùng trị, văn hố, khoa học, công nghệ, giáo dục, kinh tế thương mại quốc tế” (Pháp lệnh Thủ Đô số 1/2001/L-CTN) Đà Nẵng: “Đà Nẵng hướng tới thành phố mơi trường có nh cạnh tranh trường quốc tế khơng có nhiễm” (DaCRISS) Giao thông đô thị Tp HCM: “Đảm bảo động/ khả lại sử dụng dịch vụ đô thị cần thiết cho nhân dân cho toàn xã hội, điều kiện an toàn, thoải mái bình đẳng, trì hệ thống giao thông công cộng hiệu quả” (HOUTRANSS) Nguồn: HAIDEP, DaCRISS, HOUTRANS S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup 2) Mục chung mục cụ thể gì? Mục chung tuyên bố mong muốn cụ thể tuyên bố tầm nhìn Mục chung đáp ứng trực ếp điều kiện trạng Đối với phát triển đô thị, mục chung xây dựng dựa tảng giá trị bắt nguồn từ tầm nhìn thành phố Để thúc đẩy hành động chiến lược cụ thể hơn, tầm nhìn cần chuyển đổi thành mục chung xác định Các mục phát triển đô thị chung thể tốt hợp phần phát triển không gian, kinh tế-xã hội Mục cụ thể chi ết hóa mục chung Mục cụ thể xác định rõ điểm cần tới mục cần đạt Mục cụ thể thường định nghĩa kết dự án/hoạt động sử dụng thay thuật ngữ mục chung Đối với phát triển thành phố, tốt nên phân biệt rõ thuật ngữ 3) Chiến lược gì? Chiến lược kế hoạch hành động xây dựng kỹ lưỡng nhằm đạt mục chung nghệ thuật xây dựng thực kế hoạch Chiến lược tổ hợp hành động hướng ếp cận tới tương lai bao gồm (1) xem xét trạng yếu tố dự báo liên quan đến mơi trường ngồi thành phố, (2) xây dựng kịch hiệu theo cách sáng tạo (3) xác định sách, biện pháp nguồn lực để thực tầm nhìn Ví dụ chiến lược Chiến lược 1: Thiết lập trục không gian gồm “mặt nước”, “cây xanh” “văn hoá” nhằm đảm bảo nh bền vững môi trường, đồng thời tăng cường sắc Hà Nội Chiến lược 2: Phát triển khu vực đô thị theo hướng giao thông công cộng nhằm đảm bảo khả lại người dân khuyến khích xã hội thân thiện với mơi trường Chiến lược 3: Nâng cấp khôi phục khu vực xây dựng trung tâm thành phố khu vực ngoại vi, bao gồm khu Phố Cổ khu Phố Pháp nhằm cải thiện điều kiện sống, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế Chiến lược 4: Phát triển trung tâm đô thị đại có nh cạnh tranh để thu hút đầu tư đa dạng có chất lượng nhằm tạo thêm hội việc làm cải thiện ếp cận người dân dịch vụ cần thiết Chiến lược 5: Phát triển sở hạ tầng dịch vụ hiệu nhằm đảm bảo hoạt động kinh tế - xã hội thuận lợi có nh cạnh tranh có dịch vụ hợp với túi ền người dân, đặc biệt người nghèo Chiến lược 6: Chuẩn bị biện pháp phòng ngừa hiểm hoạ bảo vệ người dân khỏi thiên tai thảm họa người gây xuống cấp môi trường Chiến lược 7: Củng cố thể chế nhằm quản lý đô thị hiệu nâng cao lực, đảm bảo cung cấp hiệu dịch vụ thông qua tham gia bên liên quan Nguồn: HAIDEP S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup 4) Các số gì? Các số quan sát nh toán sử dụng để thể diện nh trạng điều kiện xu hướng Các số mô tả chuẩn cần đạt tầm nhìn mục chung, giúp đo lường kết thực mục chung mục cụ thể 5) Phân biệt tầm nhìn, mục chung, chiến lược mục cụ thể Bảng 1.2 Đặc điểm tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược mục cụ thể Đặc điểm Phạm vi Thời gian Tầm nhìn Điều kiện, tình kịch Rộng, tồn hệ thống Dài hạn Mục tiêu chung Hợp phần cụ thể hóa tầm nhìn Ngành Trung hạn Chiến lược Tổ hợp kế hoạch hành động, sách, biện pháp hướng tiếp cận theo thời gian Rộng, toàn hệ thống tập trung vào ngành Dài hạn trung hạn Mục tiêu cụ thể Kết dự kiến kết kế hoạch hành động hoạt động Cụ thể Ngắn hạn Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup CÁC BƯỚC CƠNG VIỆC CHÍNH BƯỚC 1: THIẾT LẬP CÁC CƠ CHẾ ĐỂ XÂY DỰNG TẦM NHÌN, MỤC TIÊU CHUNG VÀ CHIẾN LƯỢC Trước ên, thành phố cần định thực xây dựng tầm nhìn chuẩn bị biện pháp để xây dựng tầm nhìn với chia sẻ bên liên quan Thành phố cần thành lập ban đạo tổ cơng tác để dẫn dắt hồn thiện tun bố tầm nhìn Có thể xây dựng tun bố tầm nhìn thơng qua việc thực kết hợp khảo sát hộ gia đình, tham vấn bên liên quan, hội nghị chuyên đề, hội thảo vấn Nếu thành phố xây dựng tầm nhìn lần đầu, cần tổ chức hàng loạt hội thảo thảo luận nhóm nòng cốt với tham gia bên liên quan, trình bày lĩnh vực phát triển đô thị khác chuyên ngành (kinh tế, xã hội, hạ tầng, GTVT, bảo tồn di sản, môi trường thể chế, v.v.) với tham gia cộng đồng xã hội (phụ nữ, người địa, niên, doanh nhân, nhà nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự, tôn giáo, nông dân, v.v.) nhiều tốt Ở Việt Nam, thành phố nên coi tham gia bên liên quan cách tốt để phát triển ngành lĩnh vực cấp từ trung ương đến vùng, thành phố cấp xã/phường nhằm đảm bảo mức độ hợp tác hiểu biết cao Mỗi người dân thành phố cần tham gia xây dựng tầm nhìn Do đó, việc xây dựng tầm nhìn cần q trình có tham gia nhiều bên bao hàm việc xác định nh trạng điều kiện mong muốn nơi mà người dân sinh sống tạo lập sống Do đảm bảo để người dân tham gia vào hội thảo thảo luận lớn nên thành phố cần tổ chức hội thảo cấp xã/phường, tham vấn khảo sát để lắng nghe ý kiến người dân Các hội thảo cần tổ chức có hệ thống hơn, có mục cụ thể chọn lọc mặt đối tượng tham gia so với khảo sát tham vấn Hình 2.1 Hình 2.2 thể cách tổng hợp ý kiến người dân tầm nhìn thành phố Vì thế, cần ến hành Khảo sát Phỏng vấn Hộ gia đình (HIS) nghiên cứu trường hợp nhằm nắm bắt điều kiện sống mức độ hài lòng nhu cầu tương lai S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Lắng nghe ý kiến người dân (Ví dụ minh họa) 03 Nhà tốt 04 Cải thiện điều kiện vệ sinh 05 Bảo vệ môi trường tự nhiên Ngăn ngừa ô nhiễm Kinh tế – Xã hội Q1 Theo bạn, cần ưu tiên phát triển thị thành phố nào? 13 Giảm đói nghèo 01 Cải thiện an tồn/An ninh 07 Tăng cường cảnh quan 14 Tạo giàu có cho XH 02 Phòng tránh ngập lụt/thiên tai 08 Cải thiện DV cấp điện Môi trường sống Môi trường sống Hình 2.1 Sổ tay Hướng dẫn CupCup 09 Cải thiện DV cấp nước 10 Cải thiện DV thu gom rác 11 Cải thiện DV GTCC 12 Cải thiện DV GT nói chung 15 Cơng nghiệp hóa 16 Lĩnh vực dịch vụ (du lịch ) 17 Công nghệ cao đào tạo 18 Tạo công ăn việc làm Q2 Xin bạn cho biết lĩnh vực trọng tâm mà thành phố cần tập trung phát triển? 01 Cộng đồng gia đình lành mạnh 02 Xã hội hài hòa cơng 03 Văn hóa, lịch sử nghệ thuật 04 Vui chơi, giải trí 05 Khoa học, cơng nghệ cao 06 Sức khỏe vệ sinh môi trường 07 Trật tự công cộng 08 Tự nhiên môi trường tự nhiên Q3 Bạn muốn thành phố tương lai có hình ảnh nào? 01 Thành Thànhphố phốcông côngnghiệp nghiệp chế tạosản cácphẩn sảngiá phẩm giákhẩu rẻ chế tạo rẻ xuất thế giới giới 02 Trung tâm văn hóa, nghệ thuật du lịch 03 Trung tâm công nghệ cao đào tạo 04 Trung tâm chế biến nguồn lực tự nhiên miền Trung 09 Tầm nhìn quốc tế, tồn cầu 10 Thương mại, kinh doanh 11 Khác (nêu rõ ) 06 Cửa ngõ tới hành lang đông-tây tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 07 Trung tâm tăng trưởng miền Trung cạnh tranh với Hà Nội TP Hồ Chí Minh 08 Thành phố thân thiện với môi trường với dịch vụ du lịch 09 Khác (nêu rõ: ) 05 Thành phố du lịch đại với hoạt động vui chơi giải trí ngồi trời Nguồn: Đồn Chuyên gia JICA Hình 2.2 Cách xây dựng tầm nhìn • Ban đạo • Hội nghị chuyên đề/ hôi thảo • Họp bên liên quan Nguồn: Đồn Chun gia JICA Kết quả: Kết bước kế hoạch chương trình làm việc Tổ Cơng tác S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup BƯỚC 2: THỰC HIỆN QUY TRÌNH PHẢN ÁNH TỐT NHẤT CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TIẾNG NĨI CỦA THÀNH PHỐ, NGƯỜI DÂN Sau Ban Chỉ đạo/Tổ công tác chọn phương pháp thực xây dựng tầm nhìn, cần xác định khung thời gian thực tổ chức hội thảo để vạch tầm nhìn, mục chung chiến lược phát triển thành phố Các chuyên gia cần trình bày ý nghĩa, tầm quan trọng đặc điểm tầm nhìn tốt cho đối tượng tham gia hoạt động xây dựng tầm nhìn Ban Chỉ đạo sử dụng định nghĩa tầm nhìn, mục chiến lược phần sổ tay Các chuyên gia cần nhấn mạnh để đối tượng tham gia hiểu rõ đặc điểm mà tuyên bố tốt tầm nhìn cần có (xem Phụ lục) Cần yêu cầu bên tham gia mô tả điều kiện tương lai thành phố mà họ mong muốn theo đặc điểm mà họ muốn thành phố phát triển mối liên hệ thành phố với giới bên (đặc điểm hướng nội hướng ngoại) Bảng 2.1 Các yếu tố tầm nhìn Các yếu tố tầm nhìn Mơ tả Người dân với vai trò người kiến tạo xã hội Nắm vững thông tin lành mạnh, tự chủ, có khả Kinh tế địa phương Cạnh tranh, đa dạng, thân thiện với môi trường Tình trạng mơi trường thiên nhiên Sạch, an tồn phục hồi Điều kiện môi trường xây dựng Cân bằng, theo quy hoạch, hấp dẫn hiệu Năng lực chất lượng đội ngũ lãnh đạo/cán địa phương Cấp ến, động, có khả thích ứng Nguồn: Đồn Chun gia JICA Kết quả: Kết bước khẳng định tầm nhìn sơ sử dụng để xây dựng mục bước ếp theo S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup BƯỚC 3: CỤ THỂ HÓA TẦM NHÌN THÀNH CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ SỐ VỀ CÁC KHÍA CẠNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHÍNH GỒM KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ THÀNH PHỐ Bảng 2.2 Mục phát triển chung Tầm nhìn Các mục phát triển chung Xã hội Môi trường (tự nhiên xây dựng) Kinh tế q Các số q Các số q Các số q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược q Chiến lược Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA Sau xây dựng tầm nhìn sơ bộ, chi ết hóa tầm nhìn thành mục số phát triển theo lĩnh vực quan trọng thành phố Nên sử dụng khía cạnh kinh tế, xã hội môi trường phát triển để xây dựng mục Một số ví dụ tầm nhìn số tương ứng sau: Bảng 2.3 Ví dụ mục chung số Mục chung (Xã hội) Bảo tồn làm giàu giá trị văn hóa Chỉ số Các viện bảo tàng bảo quản tốt vật Bảo tồn khu di ch lịch sử (Xã hội) Đẩy nhanh dịch vụ y tế tăng mức độ an toàn Cung cấp dịch vụ y tế cho người dân Vỉa hè cho người cung cấp qua đường, đèn tín hiệu tuyến phố đông đúc (Kinh tế) Thiết lập hoạt động kinh tế hài hòa với hệ sinh thái Giảm nhiễm từ sở công nghiệp Sử dụng công nghệ hiệu lượng nhà máy (Môi trường) Xây dựng thành phố nhỏ gọn Tính động khả ếp cận cao cho người lao động dịch vụ Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA Kết quả: Kết bước danh sách mục chung số xây dựng từ tầm nhìn sơ Mục 2.2 10 S3 Xây dựng Tầm nhìn & Chiến lược Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH CÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT HIỆU QUẢ TẦM NHÌN/MỤC TIÊU CHUNG VỚI DỰ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Tiếp theo, tổ công tác cần xác định chiến lược nhằm đạt mục chung nêu thông qua việc đặt câu hỏi sau: Bảng 2.4 Xác định chiến lược Mục chung Chiến lược Đâu kế hoạch hành động hướng ếp cận mới, hiệu sáng tạo cần thiết để đạt Mục chung? Cần có sách, biện pháp nguồn lực để thực tầm nhìn? Cần xem xét xem chiến lược giúp giải yếu tố yếu tố dự báo mối liên hệ với môi trường bên bên thành phố Kết quả: Kết bước danh mục mục chung, số chiến lược xây dựng từ tầm nhìn sơ Mục 2.2 Sau bước này, Tổ Công tác thực bước lại cần đảm bảo phản ánh mục chung thảo luận trước BƯỚC 5: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN (NẾU CẦN THIẾT) Có thể cần phải xây dựng đánh giá kịch phát triển Rà soát trạng sử dụng phân ch nh xem lại phân ch SWOT Sau rà soát phân ch trạng, tổ cơng tác cần xem xét: có cần tun bố lại tầm nhìn? Thành phố có mục chung chiến lược tốt hơn? Kết bước tổ công tác bên tham gia thỏa mãn với kịch BƯỚC 6: CHUYỂN CÁC KẾT QUẢ XÂY DỰNG TẦM NHÌN THÀNH KHUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CƠ BẢN DỰA TRÊN KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG LỰA CHỌN LÀM CƠ SỞ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH CHUNG Có thể sử dụng ma trận để thảo luận: Bảng 2.5 Ma trận cụ thể hóa mục chung Tầm nhìn Mục chung Chỉ số Chiến lược Mục chung Mục chung Mục chung Kết quả: Tổ công tác chuẩn bị báo cáo cuối quy trình kết 11 PHỤ LỤC PHỤ LỤC S3-1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN: KINH NGHIỆM TỪ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ (CDS) Chiến lược phát triển thành phố chứng minh công cụ phù hợp với việc lập quy hoạch địa phương Sự gắn kết thể chế hóa chiến lược phát triển thành phố với hệ thống quy hoạch quốc gia quán với vai trò ngày tăng thành phố phát triển quốc gia cần thiết hệ thống quy hoạch quốc gia hài hòa CDS tập trung vào tăng cường sức cạnh tranh kinh tế giảm đói nghèo, bao gồm khía cạnh mơi trường, cấu trúc thị, kết cấu hạ tầng tài Q trình đảm bảo tham gia bên liên quan tất lĩnh vực xã hội Kết chiến lược phát triển, chiến lược tự vận động hoàn thiện để phù hợp với vị cạnh tranh ln thay đổi thành phố Do đó, CDS trình lập tầm nhìn dài hạn tương lai thành phố, sở xây dựng kế hoạch hành động ngắn hạn CDS thực nhiều hình thức tùy thuộc vào vị trí, bối cảnh bên tham gia nhìn chung có đặc điểm sau: 1) CDS trình kết thuộc quyền sở hữu thành phố cán chủ chốt, tổ chức tài quốc tế cơng ty tư vấn; 2) CDS có tầm nhìn dài hạn thể dạng kế hoạch hành động ngắn hạn; 3) Có tham gia rộng rãi bên liên quan vào trình đó, cam kết đạt kết quả; 4) Là sản phẩm mang nh chiến lược đa diện; Sản phẩm không bị áp đặt vấn đề đơn lẻ tài liệu bất biến QHTT; 5) Là trình giúp xây dựng cách suy nghĩ phát triển thành phố bền vững thành phố Nhiều đô thị bắt đầu tự nhìn nhận lại điều kiện thành phố bối cảnh địa lý kinh tế rộng lớn đánh giá vai trò mà thành phố đảm nhận kinh tế vùng Điều bao gồm việc xem xét lợi bất lợi thành phố xác định chiến lược phát triển kinh tế tham vọng khả thi PHỤ LỤC S3-2 ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT TUN BỐ TỐT VỀ TẦM NHÌN (1) Có thể đạt được: Tầm nhìn phải tham vọng cần chắn đạt xây dựng có sở chắn dựa vào thực tế (2) Truyền cảm hứng: Tầm nhìn cần thúc đẩy cam kết kích thích nh thần lạc quan Một tuyên bố tầm nhìn tốt cần thu hút trí tưởng tượng, cổ vũ nh thần khuyến khích hành động Tầm nhìn động lực lúc khó khăn (3) Dễ hiểu: Tầm nhìn cần rõ ràng, sử dụng từ ngữ đơn giản, lôi thuyết phục để người dân quan tâm hiểu nỗ lực đạt (4) Đặc thù khác biệt: Tầm nhìn cần xây dựng dựa đặc điểm riêng có so với thành phố vùng khác (5) Một tầm nhìn hiệu cần có hai hợp phần hướng nội hướng ngoại Hình 2.1 Cách xây dựng tầm nhìn • Ban đạo • Hội nghị chun đề/ thảo • Họp bên liên quan Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA PHỤ LỤC S3-3 ĐỀ XUẤT BÀI TẬP XÂY DỰNG TẦM NHÌN Khơi gợi ý tưởng bên tham gia việc họ muốn thành phố/đô thị 15-30 năm tới cách đặt câu hỏi sau: 1) Bạn muốn thành phố đảm nhận vai trò mối quan hệ với “thế giới bên ngồi”, ví dụ tỉnh, vùng, nước giới nói chung? 2) Bạn muốn người dân nào? Đâu nguyện vọng bạn với vai trò người dân? 3) Bạn muốn kinh tế địa phương phát triển nào? 4) Đâu ước mơ bạn điều kiện môi trường tự nhiên nhân tạo thành phố/đô thị bạn? 5) Bạn mong muốn từ quyền địa phương? Sau hỏi đối tượng tham gia xác định đặc điểm “yếu tố” sau tầm nhìn sử dụng cụm từ “mơ tả” nh từ 1) Chất lượng nguồn nhân lực với vai trò người kiến tạo xã hội 2) Bản chất kinh tế địa phương 3) Trạng thái môi trường tự nhiên 4) Điều kiện môi trường xây dựng 5) Năng lực chất lượng đội ngũ lãnh đạo địa phương ... 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup Bảng 1.1 Cấu trúc chung Bộ Sổ tay Hướng dẫn CupCup Nhóm Mã Tên Sổ tay hướng dẫn M1 Lập Quy hoạch chung M2 Lập Quy hoạch vùng M3 Lập Quy hoạch phân vùng M4 Lập Quy hoạch. .. 1.1) Theo đó, sổ tay hướng dẫn chia thành hai nhóm: sổ tay hướng dẫn sổ tay hướng dẫn bổ trợ Giai đoạn dự án tập trung vào sổ tay Lập Quy hoạch chung.” Dự thảo lần hai Sổ tay hướng dẫn thảo luận... (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup 1.2 Mục sổ tay Cuốn sổ tay trình bày cách xây dựng tầm nhìn, mục chiến lược cách hiệu 1.3 Cách thức sử dụng Sổ tay hướng dẫn Trọng tâm sổ tay tạo điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, SỔ TAY HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay