QUY HOẠCH GIAO THÔNG Ở NHẬT

33 4 0
 • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:16

Quy hoạch giao thông Nhật Nguyễn Xuân Long nxlong@yahoo.com Lời giới thiệu Mục đích phát biểu Giới thiệu quy hoạch giao thông Nhật „ Quy hoạch giao thơng giải vấn đề gì? „ Tự giới thiệu Mater of Transport Planning,Tohoku University „ Công ty tư vấn giao thông SHAKAI SYSTEM „ Quy hoạch giao thơng gì? Quan hệ số kinh tế lượng giao thơng Các loại hình điều tra năm Kế hoạch năm Điều tra dân số Điều tra giao thơng Điều traGDP Tính lượng giao thơng lương lai Lượng giao thông VITRANSS ? VITRANSS (JICA) Nghiên cứu sách Đầu tư sở hạ tầng: Benefit/Cost Giải kẹt xe ? ? 1999 2007 2010 2020 2030 Khái quát nội dung phát biểu Tình hình quy hoạch giao thông Nhật „ „ Lịch sử phát triển Điều tra giao thông „ „ „ Tổng quát Địa điểm – đến Dự đoán lượng giao thông tương lai Những vấn đề giải „ „ „ „ „ Ví dụ 1: Bản đồ lưu lượng giao thơng Ví dụ 2: Tính tốn tổn thất kẹt xe Ví dụ 3: Đánh giá hiệu xây dựng đường cao tốc Ví dụ 4: Bản đồ lưu lượng giao thơng tương lai Ví dụ 5: Bản đồ thời gian tới khu trung tâm Lịch sử phát triển 昭和 13 ・ 23 28 33 37 40 43 46 49 52 55 58 60 63 平成 11 (1928) (1933) (1938) (1948) (1953) (1958) (1962) (1965) (1968) (1971) (1974) (1977) (1980) (1983) (1985) (1988) (1990) (1994) (1997) (1999) 全国道路交通情勢調査始まる Điều tra tổng quát giao thông đường Điều tra điểm – đến 自動車起終点調査始まる Điều tra tốc độ xe 旅行速度調査始まる 自動車起終点調査を全国規模に拡大する Điều tra điểm – đến, mở rộng quy mơ tồn quốc 自動車起終点調査で休日調査を試行する Điều tra điểm – đến: ngày nghỉ cuối tuần (thử nghiệm) 現在の調査体系確立 「道路交通センサス」という通称が用いられる Điều tra tổng quát: ngày nghỉ cuối tuần 一般交通量調査で休日調査始まる Điều tra điểm – đến: ngày nghỉ cuối tuần 自動車起終点調査で休日調査始まる 駐車調査始まる Điều tra tình trạng đỗ xe Điều tra tổng quát :一般交通量調査のみ実施 Điều tra tổng quát :一般交通量・自動車起終点調査実施 Điều tra tính 機能調査始まる Điều tra điểm – đến Điều tra giao thơng: loại hình Tình trạng đường xá Điều tra tổng quát Lưu lượng giao thông Tốc độ giao thông Điều tra Điều tra điểm – đến giao (Điều tra OD) Điều tra đường vành đai Điều tra tính Điều tra tình trạng đỗ xe Phà Xe dùng cho cá nhân Điều tra vấn chủ xe thông Đường lộ vành đai Xe dùng cho tổ chức kinh doanh Điều tra tổng quát : nội dung (1) Tình trạng đường xá Điều tra tổng quát Lưu lượng giao thông Chiều rộng đường, số lượng nút giao thơng, lồi quy định lưu thông Quan sát 12 Quan sát 24 Tốc độ giao thông Điều tra tốc độ đoạn đường vào cao điểm Cơ quan điều tra: giao thông vận tải, sở giao thông tỉnh thành, cơng đồn kiến thiết đường cao tốc „ Đối tượng đường xá: quốc lộ, đường thành phố „ Điều tra 36,000 đoạn đường toàn quốc „ Công bố kết rộng rãi (trang web) „ Điều tra tổng quát: nội dung (2) Điều tra lưu lượng Điều tra tình trạng đường xá Đếm lượng giao thơng theo Hướng Quãng thời gian 12 tiếng 7:00 - 19:00 24 tiếng 7:00 - 31:00 Loại xe : xe khách, xe hàng, xe bánh Chiều rộng đường Số lượng nút giao thông Các loại biển báo quy định lưu thông: tốc độ giới hạn, đường chiều Điều tra tốc độ Đo tốc độ xe chạy cao điểm Output: đồ lượng giao thông 国道17号 大宮市三橋 線 野田 東武 川越線 幹線 越新 大宮市 北大 宮駅 2.3 2.3 60 宇都 宮線 高崎線 2.3 2.3 0 2.3 ・上 東北 交通量(台/12h、人/12h) 自動車類 52,147 動力付き二輪車類 665 自転車類 349 歩行者類 62 18.4 混雑時平均旅行 速度(km/h) 車線数 中央帯設置延長(km) 緑化済道路延長(km) 歩道設置延長(km) バス停留施設設置数 バス路線延長(km) 都計区域内延長(km) 規制区間延長(km) 騒音規制地域  一種及び二種  三種及び四種 振動規制地域 指定最高速度(km/時) 17 車線数 中央帯設置延長(km) 緑化済道路延長(km) 歩道設置延長(km) バス停留施設設置数 バス路線延長(km) 交通量(台/12h、人/12h) 都計区域内延長(km) 自動車類 14,107 規制区間延長(km) 動力付き二輪車類 741 騒音規制地域 自転車類 861  一種及び二種 歩行者類 612  三種及び四種 混雑時平均旅行 20.2 振動規制地域 速度(km/h) 指定最高速度(km/時) 駅 大宮 国道17号 大宮市桜木町 17 東北 線 新幹 越 ・上 線 東北 京浜 崎線 ・高 1.6 0.4 2.0 40 与野市 1.2 1.2 1.2 40 宮線 宇都 0.1 2.0 13 2.0 2.0 北与 野 交通量(台/12h、人/12h) 自動車類 11,958 動力付き二輪車類 495 自転車類 734 歩行者類 134 混雑時平均旅行 16.7 速度(km/h) 車線数 中央帯設置延長(km) 緑化済道路延長(km) 歩道設置延長(km) バス停留施設設置数 バス路線延長(km) 都計区域内延長(km) 規制区間延長(km) 騒音規制地域  一種及び二種  三種及び四種 振動規制地域 指定最高速度(km/時) 埼京線 大宮春日部線 大宮市三橋 0.6 1.2 1.2 1.2 Reference: SSRI Output: đánh giá chuyển dịch lượng giao thơng năm • Lượng xe chở hàng hóa sử dụng • Lượng giao thơng trung đường cao tốc có xu hướng giảm bình hàng năm tăng Xe chở hàng Xe chở khách 貨物車平均日交通量 乗用車平均日交通量 12時間平均交通量の伸び率(昭和55年度=1.0) 1.6 13,485 高速自動車 平成6 Đường cao 国道  9 tốc quốc lộ 11 高速自動車 平成6 14,115 国道  9 14,080 11 13,926 15,013 13,897 1.4 Đường 都市高速 平成6 cao tốc tỉnh lộ̣道路  9 11 35,532 都市高速 平成6 38,678 37,086 道路  9 41,852 一般国道 主要地方道 一般都道府県道 一般道路計 高速道路計 合計 1.54 1.47 1.46 1.37 33,741 1.26 1.23 26,451 11 1.2 Đường lộ 計   9 nói chung̣ 11 一般道路 平成6 3,719 一般道路 平成6 4,132 計   9 2,820 4,570 11 2,563 2,858 1.0 合 計 平成6 Tổng cộng̣ 4,102 合 計 平成6 3,292 4,590 3,280 11 5,010 11 3,030 10000 20000 30000 40000 50000 (台/24h) *交通不能区間を除く 0.8 10000 20000 30000 40000 50000 昭和55  58  60  63  平成2  6   9  11 (台/24h) Reference: SSRI 10 Tính tốn lượng giao thơng tương lai Tính tốn lượng giao thơng tương lai tức Tính lưu lượng xe trung bình ngày thời điểm tương lai Vùng quy hoạch (ZONE) Xe từ nhà (xuất phát) đến sở làm quay (tập trung) Thực tế không cần tính xác số lượng xe xuất phát – tập trung nhà Do vậy, đơn giản hóa nhiều nhà thành vùng quy hoạch (Zone), xe xuất phát – tập trung Zone Đơn giản hóa Xe xuất phát Xe tập trung Reference: SSRI 19 Mã số B-zone Mã số B-zone sử dụng quy hoạch giao thông dựa mã số khu vực hành 1 Tỉnh 2 1 2 3 Thành phố, quận, phường 1 2 B Mã số hành (5 ký tự) Mã số B-zone (7 ký tự) Tokyo Itabashi quận 1: 13 119 01 Tokyo Itabashi quận 2: 13 119 02 20 Mạng lưới giao thông: liệu DRM Đường „ „ DRM: digital road map Dữ liệu tọa độ, chiều dài đường Dữ liệu thuộc tính (làn xe ) Đường nhỏ „ „ Dữ liệu tọa độ, chiều dài đường Dữ liệu thuộc tính (làn xe ) Bối cảnh „ „ „ Dữ liệu hệ thống sơng ngòi Dữ liệu vị trí đường sắt Dữ liệu đồ hành Các thiết bị khác „ „ Vị trí hình dạng tòa nhà Vị trí thiết bị giao thơng công cộng 21 Mạng lưới giao thông: đồ Link Node Điểm hỗ trợ Ngã tư Namiki Hashi Reference: SSRI 22 Dự đốn lượng giao thơng tương lai: phương pháp phân tích Dự đốn số xe sở hữu Dự đốn số xe xuất phát – tập trung Lập biểu đồ OD tương lai Dự đốn số xe lưu thơng đường (phân phối dòng xe) Số xe sở hữu Từ tỉ lệ sở hữu lái xe, tỉ lệ gia tăng dân số để đoán số xe sở hữu tương lai Số xe xuất phát – tập trung Số lượng xe xuất phát tập trung đến Zone Biểu đồ OD Biểu đồ thể số xe từ Zone đến Zone khác Phân phối dòng xe lượng xe chạy đường từ Zone đến Zone khác 23 Lập biểu đồ OD tương lai (1) Dự đốn tồn quốc Tổng dân số, GDP Lượng xe.km, số xe sở hữu Bảng phân chia block (15 block) ブロック Dự đoán theo block Tổng dân số, GDP theo block 対象都道府県 北海道 北海道 北東北 青森県、岩手県、秋田県 南東北 宮城県、山形県、福島県 Lượng xe.km Số xe sở hữu Bảng OD Dự đoán theo zone Tổng lượng xe tương lai Mơ hình xe xuất Tổng dân số, số xe phát tập trung sở hữu theo zone Số xe xuất phát - tập trung Mơ hình phân bổ xe Bảng OD tương lai 関東内陸 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 関東臨海 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 東 海 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 北 陸 新潟県、富山県、石川県 近畿内陸 福井県、滋賀県、京都府、奈良県 近畿臨海 大阪府、兵庫県、和歌山県 山 陰 鳥取県、島根県 山 陽 岡山県、広島県、山口県 四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 北九州 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 南九州 熊本県、宮崎県、鹿児島県 沖 縄 沖縄県 24 Lập biểu đồ OD tương lai (2) Các sở giao thông tiến hành việc phân chia zone Tỉ lệ phân chia zone dựa vào tỉ lệ diện tích zone O A B Đi C D E 計 E D A B D C Đơn giản hóa B’ A’=A B’=E C’=B+C+D A ’ <OD表例> C’ A 50 11 2 71 O Đi B 10 30 21 10 79 Đến C D 20 15 40 30 30 100 104 153 D A' B' C' 計 A' 50 19 71 E 計 70 83 10 107 147 20 44 44 451 Đến B' C' 計 18 70 20 22 44 22 296 337 44 336 451 Reference: SSRI 25 Phân phối dòng xe tức Khi biết lượng giao thông – đến giũa vùng (dựa vào bảng OD), nhà quy hoạch cần dự đoán số xe đường ? Xây đường A Hiện B A Tương lai ? B phương pháp suy đoán ‡ Phân phối phân chia (đã sử dụng): Chia nhỏ lượng giao thông OD, phân phối lượng giao thông vào đường ngắn ‡ Phân phối cân (chuẩn bị đưa vào sử dụng): phân bố giao thông cho người lái xe dù chọn đường 26 thời gian (trạng thái cân bằng) Phân phối phân chia Đường A (4 phút) Số lần tính n=1 Tính lại thời gian link n=n+1 Phân bố lượng giao thông chia lần thứ n vào đoạn đường ngắn tính lượng giao thơng thêm vào link theo tỷ lệ (3:2:2:2:1) NG n=N? OK END Qn=0=10 Đường B (5 phút) Q1=3 Q2=2 Q3=2 7 10 Q4=2 Q5=1 10 10 2 27 Phân phối cân Số lần tính n=1 Tính lại thời gian link Phân bố lượng giao thông chia lần thứ n vào đoạn đường ngắn n=n+1 Tìm giá trị nhỏ hàm số đơn biến Tính lại lượng giao thơng link NG OK Điều kiện hội tụ END Price Supply Demand Phân phối phân chia Equilibrium Quantity Phân phối cân 28 Output: đồ lượng giao thông Đơn vị: trăm xe/ngày Reference: SSRI 29 Output: vùng phủ tiếng từ ga Tokyo 30 Reference: SSRI Output: Biểu đồ phân bố chiều dài trip 25000 Lượng giao thơng : 35000 chiếc/ngày Trung bình trip : 47.6 km 20000 15000 10000 5000 Reference: SSRI 200.0-***** 150.0-200.0 100.0-150.0 90.0-100.0 80.0- 90.0 70.0- 80.0 60.0- 70.0 50.0- 60.0 40.0- 50.0 30.0- 40.0 20.0- 30.0 10.0- 20.0 0.0- 10.0 31 Output: hiệu việc xây đường cao tốc Trước xây Tuyến đường giảm kẹt xe Sau xây Tuyến đường tăng kẹt xe Reference: SSRI 32 Email & Website Nguyen Xuan Long nxlong@yahoo.com Cau lac bo giao luu ky thuat Viet Nhat JVEEF http://www.nhatviet.net/jveef/web/modules/news/ • Dien dan • Tap san JVEEF • Hoat dong seminar 33 ... thiệu quy hoạch giao thông Nhật „ Quy hoạch giao thơng giải vấn đề gì? „ Tự giới thiệu Mater of Transport Planning,Tohoku University „ Công ty tư vấn giao thông SHAKAI SYSTEM „ Quy hoạch giao thông. .. lượng nút giao thơng, lồi quy định lưu thông Quan sát 12 Quan sát 24 Tốc độ giao thông Điều tra tốc độ đoạn đường vào cao điểm Cơ quan điều tra: giao thông vận tải, sở giao thông tỉnh thành, cơng... sách Đầu tư sở hạ tầng: Benefit/Cost Giải kẹt xe ? ? 1999 2007 2010 2020 2030 Khái quát nội dung phát biểu Tình hình quy hoạch giao thông Nhật „ „ Lịch sử phát triển Điều tra giao thông „ „ „
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH GIAO THÔNG Ở NHẬT, QUY HOẠCH GIAO THÔNG Ở NHẬT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay