Nghiên cứu lâm sàng và HPV trong U nhú thanh quản

130 15 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG HPV TRONG U NHÚ THANH QUẢN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG HPV TRONG U NHÚ THANH QUẢN Chuyên ngành: TAI MŨI HỌNG Mã số: 62720155 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PTS.TS LƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Trước hết tơi xin bày tỏ lòng tri ơn sâu sắc tới PGS.TS Lương Thị Minh Hương người thầy, người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập, trực tiếp hướng dẫn tơi thực nghiên cứu, góp ý sửa chữa luận án Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lương Thị Lan Anh, chủ nhiệm Bộ môn Y sinh học Di truyền - Trường Đại học Y Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội - Ban Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Dại học Y Hà Nội - Khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Đã tạo điều kiện trình học tập, nghiên cứu để giúp tơi hồn thành luận án Tơi xin tỏ lòng biết ơn đến bệnh nhân gia đình họ giúp tơi có số liệu để tạo nên luận án Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp, bạn bè động viên giúp đỡ tận tình góp nhiều ý kiến quý giá suốt trình học tập hồn thành luận án Tơi xin tỏ lòng biết ơn tới chồng, người bên động viên tôi, chỗ dựa vững để yên tâm học tập hoàn thành luận án Cuối cùng, tận đáy lòng, tơi xin ghi nhớ cơng ơn sinh thành, ni dưỡng tơi trưởng thành, ln giành tình yêu thương vô bờ bến bố mẹ tôi, đặc biệt người cha đáng kính tơi, động lực to lớn thúc đẩy tơi hồn thành luận án Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 Người viết Nguyễn Thị Hải Yến LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Hải Yến, nghiên cứu sinh khóa 29 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Mũi Họng, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PTS.TS LƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 Người viết cam đoan Nguyễn Thị Hải Yến MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU SINH LÝ THANH QUẢN 1.1.1 Giải phẫu quản 1.1.2 Sinh lý quản [13] 1.1.3 Một số điểm khác biệt TQ trẻ em TQ người lớn [14], [15]: .10 1.2 VAI TRÒ CỦA HPV TRONG U NHÚ THANH QUẢN .11 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu u nhú quản HPV 11 1.2.2 Nguyên nhân sinh bệnh u nhú quản 14 1.3 BỆNH HỌC U NHÚ THANH QUẢN 26 1.3.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng 26 1.3.2 Đặc điểm lâm sàng u nhú quản 27 1.3.3 Đặc điểm mô bệnh học u nhú quản 30 1.3.4 Chẩn đoán u nhú quản 35 1.3.5 Các phương pháp điều trị UNTQ 36 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .41 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 41 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 41 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: 41 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: 42 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu: 42 2.2.3 Các nội dung nghiên cứu .42 2.2.4 Quy trình bước nghiên cứu .51 2.3 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 52 2.4 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 54 2.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU: 54 2.6 BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ SAI SỐ 55 2.7 KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỀ TÀI .55 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG MÔ BỆNH HỌC CỦA U NHÚ THANH QUẢN 56 3.1.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 56 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng u nhú quản 57 3.1.3 Đặc điểm mô bệnh học UNTQ .65 3.2 TỶ LỆ NHIỄM HPV Ở NGƯỜI LỚN TRẺ EM, CÁC TYPE HPV CHÍNH MỐI LIÊN QUAN GIỮA TYPE HPV VỚI LÂM SÀNG 65 3.2.1 Tỷ lệ tìm thấy HPV theo lứa tuổi 65 3.2.2 Định type HPV 66 3.2.3 Liên quan type HPV với lâm sàng 66 Chương BÀN LUẬN 78 4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC CỦA U NHÚ THANH QUẢN 78 4.1.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 78 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng, nội soi u nhú quản 79 4.2 TỶ LỆ TÌM THẤY HPV THEO LỨA TUỔI, ĐỊNH TYPE MỘT SỐ TYPE HPV CHÍNH MỐI LIÊN QUAN GIỮA HPV VỚI LÂM SÀNG 90 4.2.1 Tỷ lệ tìm thấy HPV .90 4.2.2 Định type HPV theo nhóm tuổi .91 4.2.3 Liên quan type HPV với lâm sàng 92 KẾT LUẬN 98 KIẾN NGHỊ .101 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 102 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 Phụ lục 1: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 111 Phụ lục 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DNA : Deoxynucleotid Acid HPV : Human Papilloma virus MKQ : Mở khí quản NM PCR : Nested - Multiplex Polymerase Chain Reaction PCR : Polymerase Chain Reaction RDB : Reserse dot Blot RNA : Ribonucleotid acid TQ : Thanh quản UNTQ : U nhú quản DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tuổi khởi phát bệnh 57 Bảng 3.2 Tuổi khởi phát bệnh phân theo nhóm tuổi trẻ em 57 Bảng 3.3 Lý vào viện .57 Bảng 3.4 Thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc nhập viện 58 60 Bảng 3.5 Vị trí u nhú 61 Bảng 3.6 Hình ảnh nội soi u nhú 62 Bảng 3.7 Hình thái tổn thương mơ bệnh học UNTQ 65 Bảng 3.8 Tỷ lệ tìm thấy HPV theo trẻ em người lớn 65 Bảng 3.9 Phân bố type HPV trẻ em người lớn 66 Bảng 3.10 Liên quan type HPV với thời gian tái phát trẻ em .66 Bảng 3.11 Liên quan type HPV với thời gian tái phát người lớn 67 Bảng 3.12 Liên quan type HPV với mức độ khàn tiếng trẻ em 67 Bảng 3.13 Liên quan type HPV với mức độ khàn tiếng người lớn 68 Bảng 3.14 Liên quan type HPV với mức độ khó thở trẻ em .68 Bảng 3.15 Liên quan type HPV với vị trí u nhú trẻ em .69 Bảng 3.16 Liên quan type HPV với vị trí u nhú người lớn 70 Bảng 3.17 Liên quan type HPV với hình ảnh nội soi u nhú trẻ em 70 Bảng 3.18 Liên quan type HPV với hình ảnh nội soi u nhú người lớn .71 Bảng 3.19 Liên quan type HPV với thể lâm sàng trẻ em 72 Bảng 3.20 Liên quan type HPV với thể lâm sàng người lớn .72 Bảng 3.21 Liên quan type HPV với mở khí quản trẻ em 73 Bảng 3.22 Liên quan type HPV với mở khí quản người lớn .73 Bảng 3.23 Liên quan type HPV với mô bệnh học trẻ em 74 Bảng 3.24 Liên quan type HPV với mô bệnh học người lớn .74 Bảng 3.25 Liên quan type HPV với diễn tiến bệnh trẻ em 75 Bảng 3.26 Liên quan type HPV với diễn tiến bệnh người lớn 75 Bảng 3.27 Liên quan type HPV với di chứng trẻ em 76 Bảng 3.28 Liên quan type HPV với di chứng người lớn 76 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Brian J, W.Holand et al (2003) Overview of Recurrent Respiratory Papillomatosis Otolaryngology & Head and Neck Surgery, (11), 433-441 Byron J.B (1998) Laryngeal Papillomatosis Otolaryngology Head and Neck surgery, Lippincott Raven publisher, Vol.1 158-160 Naren N., Venkatesan, Harold S Pine and Micheel P (2012) Recurrent Respiratory Papillomatosis, Otolaryngol Clin North Am 2012 June, 671673 Nguyễn Thị Ngọc Dung (2008) Bệnh u nhú quản, Tai Mũi Họng, Nhà xuất Y học, 339-349 Nguyễn Thị Ngọc Dung (2005) Nghiên cứu vai trò HPV điều trị nội soi cắt hút bệnh u nhú quản trẻ em, Luận án tiến sĩ học, Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Văn Đức (2001) Nhận xét ban đầu u nhú quản người lớn gặp TT Tai Mũi Họng Tp HCM (10/1995 10/2000), Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt, 60 - 63 Corbitt.G, Zarod AP, Arrand.JR, Longson.M, (1988) Human Papillomavirus genotypes associated with laryngeal papilloma J Clin Pathol 1988, 41, 284-288 K.Sotlar D.Diemer, A.Dethleffs (2004) Detection and typing of Human Papillomavirus by E6 Nested Multiplex PCR, Journal of Clinical Microbiology, 3176-3184 Aaltonen Leena - Maia, Heikki Rihkanen (2002) Human papilloma virus in Larynx, The Laryngoscope, Lippincott Wiliam & Wilkins, (112), 700-707 10 Derkay C.S (2001) Recurrent respiratory papillomatosis: a clinical review, Laryngoscope, 111(1), 52-68 11 Peter G, Chris S, Piyush J, Margaret S et al (2008) Recurrent respiratory 105 papillomatosis: an overview of current thinking and treatment Eur Arch otorhinolaryngol 2008, 265, 147-151 12 Frank H Netter (2007) Atlas giải phẫu người 13 Phạm Tuấn Cảnh (2006) Bài giảng giải phẫu quản Handout 14 Lauren D Holinger, Rodney P Lusk, Christopher G.Green (1997) Anatomy Pediatrric laryngology and broncho esophalogy, Otorhinolaryngol, 19-33 15 Charles M Myer III, Robin T.Cotton, Sally R.Shott (1995) Developmental anatomy of ther larynx and trachea, Physiology of the airway Pediatric airway, an interdisciplinary approach, J.B Lippirco H Company ,25,123- 129 16 Nhan Trừng Sơn (1995) U nhú quản qua 10 năm (85 - 94) Bệnh viện Nhi đồng I, Tạp chí Y học thực hành, NXB Hội Y dược học Thành phố Hồ Chí Minh, 15-16 17 Lê Xuân Cành (1989) Kết hợp phương pháp điều trị palilloma quản trẻ em, Nội san Tai Mũi Họng - Số đặc biệt NXB Y học Hà Nội, 138-140 18 Nguyễn Thị Minh Tâm (2004) Đặc điểm lâm sàng - mô bệnh học, điều trị u nhú quản người lớn bệnh viện Tai Mũi Họng TW (2/2000 8/2004), Luận văn bác sỹ chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội 19 Đoàn Thị Nguyệt Ánh (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng Mở khí quản quy trình điều trị u nhú trẻ em Viện Tai Mũi họng Trung ương, Luận văn thạc sỹ Y học , Đại học Y Hà Nội 20 Trịnh Thị Hồng Loan ( 2010) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi tỷ lệ nhiễm HPV UNTQ người lớn, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà nội 21 Ma Chích Lâm (2012) Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, kết mô bệnh học u nhú quản người lớn kết điều trị phương pháp nội soi, vi phẫu, Luận án thạc sĩ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội 22 Kashima HK, Shah F, et al (1992) A Comparison of Risk Factors in 106 Juvenile - Onset and Adult - Onset Recurrent Respiratory Papillomatosis, Laryngoscope, Lippincott Wiliam and Wilkins 102, 9-13 23 Amstrong Lori R et al (1999) Initial results from the national registry for juvenile - onset recurrent respiratory papillomatosis, Archives otolaryngology head and neck surgery, 125, 743-748 24 Derkey Craig et al (1995) Task force on Recurrent Respiratory Papillomatosis, Arch, Otolaryngol Head Neck Surgery, 1386-1391 25 Nguyễn Thị Ngọc Dung (2004) Ứng dụng phương pháp nội soi cắt hút điều trị u nhú quản, Tập san Y học thành phố Hồ Chí Minh, Phụ chuyên đề Tai Mũi Họng - mắt, tập 8, 73-77 26 Lisa A Orloff (2000) Laryngeal recurrent respiratory papillomatosis, Current Opinion in otolaryngology Head and Neck surgery, 8, 485-488 27 Gabbott M, Cossant Y.E (1997) Human papilloma virus and host variables as predictors of clinical course in patients with Juvenile onset Recurrent respiratory papillomatosis, Journal of clinical microbiology, 3098-3103 28 Cook TA, Cohn AM (1973) Laryngeal papilloma: Etiologic and therapeutic consideration”, Ann Oto Rhinol Laryngol, 649 - 655 29 Kjer J, K.Eldon, Anne.D (1998) Maternal condyloma and juvenile laryngeal papillomatois in their children, Zentralblatt fur gynakologie, Band 110 Helf 2S, 107-110 30 Wiatrak BJ, Wiatrak DW, Broker TR, Lewwis L (2004) Recurrent respiratory papillomatosis: a longitudinal study comparing severity associated with human papilloma viral types and 11 and other risk factors in a large pediatric population, Laryngoscope 114, 1-23 31 Genetic Rodman (2014) Genetic Dysregulation in Recurrent Respiratory Papillomatosis, Laryngoscope 2014 August; 124, 320-325 32 Maria das Gracac Pereira Leto (2011) Human papillomavirus infection: 107 etiopathogenesis, molecular biology and clinical manifestations, Am Bras Dermatol, 2011, 86, 306-17 33 Zur Hausen H (2002) Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application, Nat Rev Cancer 2002 May, 2, 342-350 34 Smith E., Ritchie J., Summersgill K., (2004) Age, sexual behavior and human papillomavirus infection in oral cavity and oropharyngeal cancers International Journal of Cancer, Journal International Du Cancer 108, 766–772 35 Markus Schmitt, Maurts NC de Koning, Just AH Eekhof et al (2011) Evaluation of a Novel Multiplex Human Papillomavirus (HPV) Genotyping Assay for HPV Types in Skin Warts, J Clin Microbiol Sep 2011, 49, 3262326 36 Janaina Coser (2011) Human papillomavirus detection and typing using a nested - PCR-RFLP assay, Journal Diagnostico Molecular Avenida Farroupolha,Nov, 467-472 37 Mateja M.Jelen (2013) Identical Human Papillomavirus (HPV) Genomic Variants Persist in Recurrent Respiratory Papillomatosis for up to 22 Years, The Journal of Infectious Disếes 2013, 207, 583-587 38 Nguyễn Đình Phúc 2006 Nghiên cứu chẩn đoán lâm sàng gen Virus Epstein - Barr ung thư vòm mũi họng, Luận văn tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 39 Farrel J., Buchinsky, Craig S.Derkay, Brian J Wiatrak (2008) Age of Child, More than HPV Type, Is Associated with Clinical Course in Recurrent Respiratory Papillomatosis, Clinial Course of RRP, PloS ONE 3, 2263-2268 40 Brian J, Wiatrak (2003) Overview of Recurrent Respiratory papillomatosis, current opinion in Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 11, 433-441 41 Armbruster C, Kreuzed A (2001) Successful treatment of severe 108 sespiratory papillomatosis with intravenous cidofovir and interferon alpha 2b, European respiratory journal, Vol.17, 830-835 42 Graeme A.Mc Donald (1984) Respiratory papillomatosis: Keeping it under coutrol, The journal of respiratory disease,Vol 28, 36-42 43 Lindeberg H, S Oster, I Oxlund (1986) Laryngeal papiloma: classification and course, Clinical Otolaryngology, Vol M, 423-429 44 Doyle Debarah J (1994) Recurrent Respiratory papillomatosis Juvenile versus Adult form, Laryngoscope, Lippincott Wiliam and Wilkin, 104, 523527 45 World health organization Classifucation of tumors (2005) Pathology and Genetics of Head and Neck Tumors International Ageney for Research on Cancer 46 Strong MS JKO GJ (1972) Laser surgery in the larynx, Ann Oto Rhinol 91, 791 – 798 47 Graeme A Mc Donald (1984) Respiratory Papillomatosis: Keeping it under control, The Journal of respiratory disease, Vol 13,36-42 48 Tasca RA, Clarke RW (2006) Recurrent respiratory papillomatosis, Arch Dis Child 2006, 689 – 691 49 Kashima H, Moounts P (1993) Listen of prediction in recurrent respiratory papilomatosis, Ann Otol Rhinol Laryngol 102, 580-583 50 Bauman Nancy M (1996) Recurrent Respiratory Papillomatosis, Pediatric clinics North America Vol 43, 1385-1401 51 Shah Keerti V, William Stern (1998) Risk Factors for Junvenile - Onset Recurrent Respiratory Papillomatosis, Pediatric Infection Disease , 372 - 376 52 Schmitt M., et al (2006) Bead-based multiplex genotyping of human papillomaviruses J Clin Microbiol, 44, 504–512 53 Holland BW, Koufman JA, Postma et al (2002) Laryngopharyngeal 109 reflux and laryngeal formation in patients with pediatric recurrent respiratory papillomatois Laryngoscope 2002 Nov; 112, 1926-1929 54 Mc Kenna.M Brodsky L (1998) Extra esophageal acid reflax and recurrent respirarory papillomas, Laryngoscope, Lippincott Wiliam and Wilkins 104, 12-16 55 Hồng Thị Thùy Linh (2012) Nghiên cứu hình thái lâm sàng đặc điểm mô bệnh học UNTQ trẻ em, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 56 Steinberg BM, Rosenthal Dw, et al (2011) Recurrent respiratory papilomatosis, Ann Otol Rhino Laryngol, 538-547 57 Mc Clay John E (2001) Recurrent respiratory papillomatosis, Emedecin Journal Vol 2, 345 -349 58 Deunas L, Alcantud V, Alvarez F, (1997) Use of interferon-alpha in laryngeal papillomatosis: eight years of the Cuban national programme J Laryngol Otol 111, 134-140 59 Reeves William C, Derkey Craig S (2003) National Registry for Juvenileonset Recurrent respiratory papillomatosis, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 129, 976-982 60 Bitan M.A (2002) Powered Instrumention in the treatment of Recurrent Respiratory papillomatosis Arch Otolaryngol Head Neck Sugery, 128, 425428 61 Đỗ Tuấn Hùng (2001) Đặc điểm hình thái lâm sàng bước đầu đánh giá kết điều trị papilloma quản trẻ em viện Tai Mũi Họng Trung Ương, (5/1997-3/2002), Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 62 Brandwein, MS, Kapodia, SB, Gnepp DR (2001) Nonsquamous pathology of the larynx, hypopharynx and trachea In Diagnostic Surgical pathology of the Head and Neck, Edit by Gnepp DR WB Saunders Company, 239-325 63 Jarmo Ritari, Jenni Hultman (2012) Detection of Human 110 Papillomavirruses by Polymerase Chain Reaction and Ligation Reaction on Universal Microarray, HPV Fenotyping by Microarray PloS ONE 7, 34211 64 Pignatiri S, Smith E (1992) Detection of human papilloma virus infecton in desease and nondesease sites of the respiratory papillomatosis Patient by DNA hybridization, Ann Otol Rhinol Laryngol 101, 408 - 412 65 Boyle WF, Riggs JL, Oshiro LS (1973) identification of papilloma virus in “Electron-croscopic Laryngeal Papillomatois” Laryngoscope 83, 1102 - 1108 66 Derkay CraigS, Darrow D.H (2000) Recurrent respiratory papillomatosis of the larynx, Current Diagnosis and treatment surgery, Otolaryngologic clinics of North America, USA, 1127 – 1142 67 Derkay Craig S Darrow Davis H (1996) Recurrent respiratory papillomatosis pediatric Otolaryngology for the general Otolaryngologist, Igaku - shoin medical publisher Inc, Chapter 8, 115-129 68 Frank L Rimell (1998) What’s new in the management of Respiratory papillomatosis, Advance in Otolaryngology - Head and neek surgery, Mosby Inc Wel 12, 101-117 69 Rabah R, Lancaster W.D (2001) Human papilloma virus 11 associated Recurrent respiratory is more aggressive than Human papilloma virus associated disease, Pediatric an Developmental pathology, 4, 68-72 111 Phụ lục 1: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I PHẦN HÀNH CHÍNH - Họ tên bệnh nhân: - Năm sinh: - Giới:  Nam  Nữ  khó khăn  Đủ ăn - Địa chỉ: - Nghề nghiệp: - Tình trạng kinh tế: - Con thứ gia đình: - Tuổi mẹ lúc sinh con: - Cách thức sinh con:  sinh thường  mổ đẻ II LÝ DO VÀO VIỆN - Khàn tiếng đơn thuần:  Có  Khơng - Khó thở đơn thuần:  Có  Khơng - Khàn tiếng khó thở:  Có  Khơng - Lý khác:  Có  Không ………………………………………………………………………………… III TIỀN SỬ BỆNH 3.1 Bản thân 3.1.1 Tiền sử bệnh UNTQ - Tuổi phát bệnh: - Thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc nhập viện: - Thời gian tái phát trung bình:  Dưới tháng/.lần  tháng - tháng/ lần  tháng - tháng/ lần  tháng - 12 tháng/ lần  Trên 12 tháng/ lần - Tổng số năm điều trị: 112 - Mở khí quản:  Có  Khơng 3.1.2 Tiền sử bệnh lý khác 3.2 Tiền sử gia đình Trong gia đình có người mắc bệnh bệnh nhân:  Có  Khơng IV TRIỆU CHỬNG LÂM SÀNG 4.1 Triệu chửng toàn thân - Tình trạng tồn thân: Sốt  Có - Thể trang chung:  Khơng  Béo  TB  Có  Khơng  Nhẹ  Vừa  Có  Khơng  Độ  Độ - Ho:  Có  Khơng - Nuốt đau:  Có  Khơng - Nuốt khó:  Có  Khơng - Các triệu chứng khác:  Có  Khơng 4.2 Triệu chứng năng: - Khàn tiếng - Khó thở quản 4.3 Triệu chứng thực thể 4.3.1 Vị trí u nhú: - Thượng môn:  Thanh thiệt  Băng thất  Buồng thất - Thanh môn  Mép trước - Dây phải  1/3 trước  Mép sau Dây trái  1/3 trước  1/3  1/3  1/3 sau  1/3 sau  1/3 toàn  1/3 toàn  Gầy  Nặng  Độ 113 - Hai dây thanh:  1/3 trước  1/3  1/3 sau  1/3 toàn - Các vị trí khác:  Sụn phễu  Hạ mơn  Khí quản  Phế quản gốc P  Phế quản gốc T - U nhú vị trí khác ngồi khí phế quản:  U nhú mũi xoang  U nhú mũi họng (lưỡi gà, hầu) 4.3.2 Hình thể u nhú  Hình dâu  Hình súp lơ  Mảng, cục sùi 4.3.3 Số lượng u nhủ  Một khối  Nhiều khối 4.3.4 Màu sắc  Màu hồng  Màu xám 4.3.5 Sự di động dây  Di động bình thường  Hạn chế di động: Một bên – Hai bên ( Gạch chân ) 4.4 Mở khí quản:  Có  Khơng 114 4.5 Thể lâm sàng  Thể không xâm lấn  Thể xâm lấn 4.6 Kết giải phẫu bệnh  Condyloma phẳng  Condyloma nhọn đỉnh  Condyloma đảo ngược  U nhú có loạn sản 4.7 Kết PCR - Nhiễm HPV  Có  Khơng - Type HPV: 4.8 Điều trị  Điều trị nội khoa  Điều trị ngoại khoa kết hợp nội khoa 4.9 Di chứng sau phẫu thuật:  Có  Khơng  Sẹo dính mép trước  Sẹo dính mép sau  Xơ dính dây  Sẹo hẹp hạ mơn  Sẹo hẹp khí quản 4.10 Kết điều trị  Thoái triển  Tái phát  Ung thư hóa * Ghi chú: NGƯỜI LÀM BỆNH ÁN 115 116 117 118 ... nghiên c u u nhú quản HPV 11 1.2.2 Nguyên nhân sinh bệnh u nhú quản 14 1.3 BỆNH HỌC U NHÚ THANH QUẢN 26 1.3.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng 26 1.3.2 Đặc điểm lâm sàng u nhú quản. .. TRÒ CỦA HPV TRONG U NHÚ THANH QUẢN 1.2.1 Lịch sử nghiên c u u nhú quản HPV 1.2.1.1 Trên giới - Bệnh u nhú đượcc mô tả lần Marcellus Donalus vào kỷ thứ XVII, ơng gọi mụn cóc họng với tri u chứng... [5][6][7] UNTQ mơ tả lần đ u vào kỷ XVII Marcellus Donalus, UNTQ thu hút quan tâm nghiên c u nhà Tai Mũi Họng, Ung thư Giải ph u bệnh khắp giới [8][9] Từ trước đến có nhi u cơng trình nghiên c u UNTQ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lâm sàng và HPV trong U nhú thanh quản, Nghiên cứu lâm sàng và HPV trong U nhú thanh quản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay