Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh hải dương tom tat LA

27 23 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 15:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM QUANG THỊNH HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành : Kế tốn Mã số : 9.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 Công trình hồn thành Học viện Tài Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Trọng Cơ PGS, TS Nguyễn Thị Đông Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Tài Vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Kế tốn quản trị đóng vai trò quan trọng cung cấp thơng tin hữu ích để nhà quản trị đưa định điều hành hoạt động SXKD doanh nghiệp KTQTCP cần xác định đúng, đủ nguồn lực tiêu hao trình sản xuất: Làm để phân loại, tập hợp chi phí cách khoa học hợp lý; tổ chức lập dự tốn chi phí phân tích chi phí để phục vụ cho u cầu kiểm sốt chi phí; phân tích thơng tin để có sở định điều hành hoạt động SXKD vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm Hiện nay, thông tin kế tốn cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương cung cấp chủ yếu tập trung vào phục vụ thông tin cho việc lập BCTC mà chưa trọng nhiều đến thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp Trên thực tế công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương tập trung vào kế toán tài kế tốn thuế, chưa tổ chức áp dụng KTQT KTQTCP cách bản, khoa học, thơng tin hệ thống kế tốn cung cấp cho mục đích quản trị doanh nghiệp sơ sài Như vậy, nhà quản trị công ty sản xuất xi măng cần thông tin hữu ích phục vụ việc định hay lập kế hoạch SXKD chưa có sở tin cậy từ thực tiễn chi phí doanh nghiệp Chính vậy, việc hồn thiện KTQTCP cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương cần thiết vai trò quan trọng KTQTCP cung cấp thông tin cho nhà quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập dự tốn chi phí sản xuất, xây dựng định mức chi phí phù hợp, giúp quản lý kiểm sốt chi phí hiệu Chính lý đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu sinh 2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục đích phần tổng quan nhằm hệ thống phân tích nghiên cứu trước giới Việt Nam liên quan đến đề tài, vấn đề tồn mà luận án tập trung giải Thứ nhất, luận án nghiên cứu KTQTCP Thứ hai, đề tài, báo nghiên cứu KTQTCP Thứ ba, luận án nghiên cứu tổ chức, xây dựng kế toán quản trị Thứ tư, luận án, báo nghiên cứu KTQT liên quan đến lĩnh vực sản xuất xi măng - Khoảng trống nghiên cứu luận án - Những vấn đề luận án nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích tổng quát: Nghiên cứu hồn thiện KTQTCP cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Mục đích cụ thể: - Hệ thống hố, góp phần bổ sung lý luận KTQTCP doanh nghiệp sản xuất; Khảo sát, đánh giá thực trạng KTQTCP công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQTCP từ kết nghiên cứu để công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương tham khảo nhằm hoàn thiện KTQTCP điều kiện tầm nhìn đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận KTQTCP doanh nghiệp sản xuất thực trạng KTQTCP công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: nghiên cứu KTQTCP 15 công ty sản xuất xi măng Hải Dương Tuy nhiên, số liệu minh chứng thông tin liên quan tập trung vào cơng ty điển hình quy mơ, hình thức sở hữu vốn, trình độ cơng nghệ sản xuất trình độ quản lý là: Cơng ty xi măng vicem Hồng Thạch; Cơng ty xi măng Phúc Sơn; Cơng ty TNHH SX VLXD Thành Công (Thành Công Group) Công ty CP xi măng Trung Hải Luận án tập trung nghiên cứu hoàn thiện nội dung KTQTCP sản xuất xi măng, không nghiên cứu vấn đề khác tổ chức, quy trình liên quan đến KTQTCP, luận án không nghiên cứu KTQTCP sản phẩm khác - Về thời gian: từ năm 2013 trở lại chiến lược phát triển ngành sản xuất xi măng Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp định tính Ngồi ra, tác giả sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp quan điểm vật biện chứng kết hợp với vật lịch sử Đồng thời, luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, phân loại, hệ thống hoá để khái quát vấn đề lý luận KTQTCP, sử dụng phương pháp điều tra, thống trực tiếp 15 công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương để nghiên cứu thực trạng KTQTCP Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn quản trị chi phí công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái qt kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Có thể thấy cơng trình nghiên cứu KTQT KTQTCP có nhiều quan điểm cách hiểu khác Từ góc độ mục tiêu khác KTQT KTQTCP hiểu sau: 1.1.1.1 Về kế toán quản trị Từ quan điểm nhà khoa học KTQT tác giả cho chất KTQT bao gồm nội dung: + KTQT hệ thống thông tin cần thiết doanh nghiệp, thông tin lượng hóa, định lượng hoạt động doanh nghiệp; + KTQT nằm chuỗi quản lý doanh nghiệp, xuyên suốt trình quản lý từ khâu lập kế hoạch, triển khai thực đến khâu kiểm tra, kiểm soát đánh giá; + KTQT cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản lý doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc định kinh tế, tài kịp thời điều hành hoạt động doanh nghiệp cách tốt nhất; + Thu thập cung cấp thơng tin KTQT mang tính linh hoạt, khơng bắt buộc chưa có giá trị pháp lý; + Thông tin KTQT phận hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp, thơng tin kế tốn doanh nghiệp tồn diện có thơng tin KTQT thơng tin KTTC; + Kế toán quản trị tạo giá trị đảm bảo vấn đề thành công việc đóng góp q trình định thơng qua phân tích thơng tin đại diện cung cấp thơng tin để giúp tổ chức trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát chiến lược thực hiện; + Vận dụng KTQT doanh nghiệp đa dạng linh hoạt, phù hợp với cấp quản lý, mục tiêu quản lý nhu cầu thông tin để đưa định; + KTQT q trình hồn thiện khơng ngừng gia tăng giá trị hoạt động lập kế hoạch, xây dựng, đánh giá triển khai thông tin tài phi tài nhằm định hướng hành động quản trị, tạo động lực, hỗ trợ tạo giá trị văn hoá cần thiết để đạt mục tiêu chiến lược, chiến thuật hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên tiếp cận góc độ KTQTCP lại thấy nhiều tác giả nhìn nhận góc độ KTCP Thực chất KTCP phận cấu thành nội dung KTTC KTQT, KTCP trọng tâm vào việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin chi phí nhằm phục vụ cho việc lập dự tốn cho kỳ kế hoạch, kiểm sốt đánh giá chi phí phát sinh 1.1.1.2 Về kế toán quản trị chi phí Từ việc phân tích quan điểm KTQT KTQTCP, tác giả cho rằng: “KTQTCP phận KTQT, thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin chi phí để lập kế hoạch, đạo, kiểm sốt đánh giá phục vụ cho quản trị doanh nghiệp” Từ khái niệm KTQTCP tác giả thấy rằng: - KTQTCP phân hệ cấu thành quan trọng hệ thống KTQT nói riêng hệ thống kế tốn nói chung - Thơng tin KTQTCP thu thập, xử lý, cung cấp bao gồm thông tin khứ, tương lai nhằm giúp nhà quản trị lập kế hoạch, đạo tổ chức thực hiện, kiểm soát đánh giá thực để định đắn; - Về chức KTQTCP: phận KTQT nên KTQTCP phải có chức kế tốn nói chung KTQT nói riêng 1.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí Xuất phát từ nhu cầu thơng tin nhà quản trị bên doanh nghiệp với mong muốn định đắn, kịp thời, KTQTCP có vai trò giúp nhà quản trị lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đánh giá thực kế hoạch 1.2 Nội dung kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Horngren, et al (2008), “Introduction to management accounting” [38] cho nội dung KTQTCP tổng hợp mặt, yếu tố cấu thành nên kế toán quản trị chi phí Nội dung KTQTCP bao gồm: dự tốn chi phí; q trình tập hợp xác định chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng -lợi nhuận định quản lý Luận án Nguyễn Thị Mai Anh (2014) xuất phát từ nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ cho quản trị doanh nghiệp xác định KTQTCP gồm có nội dung là: nhận diện chi phí; xây dựng định mức lập dự tốn chi phí; xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí; phân tích biến động để kiểm sốt chi phí phân tích thơng tin chi phí để định [1] Từ quan điểm trên, tác giả thống với quan điểm xuất phát từ nhu cầu thông tin KTQTCP nhằm phục vụ quản trị doanh nghiệp việc xác định nội dung KTQTCP, đồng thời nội dung KTQTCP đạt lựa chọn xây dựng máy KTQTCP phù hợp Theo quan điểm tác giả xác định nội dung KTQTCP bao gồm: (1) Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí; (2) Nhận diện xác định trung tâm chi phí; (3) Nhận diện phân loại chi phí; (4) Phương pháp xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí; (5) Phương pháp lập định mức dự tốn chi phí; (6) Đánh giá sản phẩm dở dang xác định giá thành sản phẩm; (7) Hệ thống báo cáo phân tích báo cáo KTQTCP Tác giả trình bày nội dung KTQTCP theo trình tự phần luận án 1.2.1 Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí Bộ máy kế tốn doanh nghiệp thực dựa theo ba mơ hình tổ chức tổ chức máy kế tốn tập trung, tổ chức máy kế toán phân tán tổ chức máy kế toán hỗn hợp Tuy nhiên, với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý, với mơ hình tổ chức máy kế tốn lại thể mối quan hệ KTTC KTQTCP q trình thực KTTC tách biệt với KTQTCP, KTTC đồng với KTQTCP KTTC có mối quan hệ hỗn hợp với KTQTCP 1.2.2 Nhận diện xác định Trung tâm chi phí TTCP phận doanh nghiệp mà người đứng đầu chịu trách nhiệm chi phí kiểm sốt phát sinh phận Đây nơi phát sinh - tiêu dùng sử dụng nguồn lực TTCP thể dạng theo mơ hình TayLor hay mơ hình ABC: Có thể xem xét TTCP theo dạng TTCP tiêu chuẩn TTCP dự toán + TTCP tiêu chuẩn: TTCP mà yếu tố chi phí mức hao phí nguồn lực sử dụng để sản xuất sản phẩm xây dựng định mức đơn vị + TTCP dự tốn: TTCP mà yếu tố chi phí dự toán đánh giá nhiệm vụ giao, xác định cụ thể chi phí cho đơn vị sản phẩm, dịch vụ hay công việc giao 1.2.3 Nhận diện phân loại chi phí 1.2.3.1 Nhận diện chi phí Nhận diện chi phí cách thức doanh nghiệp theo dõi, quảnchi phí phát sinh theo tiêu thức định nhằm đạt việc kiểm sốt chi phí chặt chẽ Tồn chi phí phát sinh doanh nghiệp phải nhận diện cách phù hợp 1.2.3.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất Có nhiều thức phân loại chi phí khác doanh nghiệp, cách thức phân loại chi phí có mục tiêu định, phân loại chi phí theo tiêu thức sau đây: - Phân loại chi phí theo hoạt động (theo chức hoạt động) - Phân loại chi phí SXKD vào nội dung, tính chất kinh tế chi phí ( phân loại chi phí SXKD theo yếu tố) - Phân loại chi phí SXKD theo cơng dụng kinh tế chi phí - Phân loại chi phí SXKD theo mối quan hệ với khoản mục Báo cáo tài - Phân loại chi phí SXKD theo khả quy nạp chi phí vào đối tượng kế tốn chi phí - Phân loại chi phí SXKD theo mối quan hệ chi phí với quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm q trình kinh doanh - Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt động - Phân loại chi phí theo thẩm quyền định - Phân loại chi phí phục vụ cho việc lựa chọn phương án đầu tư 1.2.4 Phương pháp xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí - Phương pháp xác định chi phí thực tế; - Phương pháp xác định chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính; - Phương pháp xác định chi phí tiêu chuẩn/chi phí định mức; - Phương pháp xác định chi phí theo cơng việc/đơn đặt hàng; - Phương pháp tập hợp chi phí theo q trình sản xuất; - Phương pháp xác định chi phí theo mức độ hoạt động (phương pháp ABC): - Phương pháp chi phí mục tiêu: - Phương pháp Kaizen: phương pháp giảm chi phí Yashuhiro Monden phát triển sở phương pháp quản trị Kaizen, cách cải thiện hoạt động tiêu chuẩn hóa quy trình, loại bỏ lãng phí, ln thực cải tiến bước nhỏ để đảm bảo mục tiêu chi phí thực tế thấp chi phí ước tính Phần chi phí liên tục điều chỉnh linh hoạt 11 học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 1.3.1 Kế tốn quản trị chi phí số quốc gia giới KTQTCP Mỹ KTQTCP Nhật Bản KTQTCP Pháp KTQPCP Đức KTQTCP Trung Quốc 1.3.2 Bài học kinh nghiệm để hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cho doanh nghiệp Việt Nam Thứ nhất, tổ chức mơ hình KTQT; Thứ hai, phương pháp quản trị chi phí; Thứ ba, nhận diện phân loại chi phí; Thứ tư, thực phương pháp phân bổ chi phí; Thứ năm, phân tích chi phí định; Thứ sáu, nguồn số liệu KTTC quan trọng cho KTQTCP, coi số liệu khứ để phục vụ cho KTQTCP phân tích, đánh giá làm sở đưa kế hoạch, dự toán tương lai KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Khái quát công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Qua nghiên cứu, khảo sát tác giả nhận thấy địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều cơng ty sản xuất xi măng đa dạng loại hình, quy mơ vốn đầu tư, trình độ khoa học cơng nghệ sản xuất trình độ quản lý Như 12 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hồng Thạch (Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch) đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch công ty Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ Cơng ty có dây chuyền sản xuất xi măng lò quay, phương pháp khơ, chu trình kín có hệ thống cyclon trao đổi nhiệt buồng đốt canciner đầu lò Cơng suất dây chuyền I 1,1 triệu tấn/năm, dây chuyền II 1,2 triệu tấn/năm, dây chuyền III có cơng suất 1.2 triệu tấn/năm Trên địa bàn tỉnh có 01 cơng ty có vốn nước ngồi Cơng ty Cổ phần xi măng Phúc Sơn Đây doanh nghiệp liên doanh thành lập theo giấy phép đầu tư số 1470/GP ngày 06/01/1996 Bộ Kế hoạch đầu tư Tổng vốn đầu tư đăng ký 265 triệu USD, vốn điều lệ 79,5 triệu USD Sau nhiều lần thay đổi, đến năm 2008 vốn điều lệ xác định 46.500.000 USD theo tiền Việt Nam 744.400.000.000 VND Trong World Cement (Singapore) Pte.Ltd góp 41.850.000 USD tiền mặt, chiếm 90% vốn điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương góp 4.650.000 USD chiếm 10% vốn điều lệ giá trị quyền sử dụng đất, tài sản tiền mặt Với dây chuyền công nghệ sản xuất lò quay đại với tổng cơng suất 3.6 triệu tấn/năm Các công ty xi măng khác thành lập sau năm 1990 năm gần như: Công ty cổ phần xi măng Trung Hải; Công ty TNHH Hải Âu; Công ty Cổ phần Xi Măng Duyên Linh; Công ty TNHH Cường Thịnh; Công ty TNHH Phú Tân; Công ty kinh doanh Vật tư Minh Tuấn…, nhiên xét quy mô công ty không lớn, cơng nghệ lạc hậu chủ yếu sử dụng cơng nghệ lò đứng 2.1.2 Đặc điểm sản phẩm quy trình sản xuất Quy trình sản xuất xi măng gắn liền với quy trình cơng nghệ phức tạp kiểu chế biến liên tục, sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn chế biến Có thể cho bán thành phẩm Clinker để tiếp tục trình sản xuất tạo xi măng Clinker bán ngồi cho cơng ty xi 13 măng khác Tùy thuộc vào quy mô sản xuất, quy mô vốn, cơng ty có mức độ áp dụng công nghệ khác Nhưng khái quát quy trình sản xuất xi măng thể qua trình sau (sơ đồ 2.1) 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Nhìn chung tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh Công ty xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương hướng đến việc tinh giản lao động gián tiếp mức thấp Các phòng ban chức phân cấp quản lý rõ ràng, đảm bảo quán triệt nguyên tắc thủ trưởng, chế độ trách nhiệm cá nhân, đồng thời phát huy quyền làm chủ tập thể người lao động Công ty phù hợp với quy mô sản xuất, ứng với đặc điểm kinh tế Công ty, máy quản lý vừa đơn giản vừa hiệu Mỗi công ty tùy thuộc vào quy mơ lập đơn vị trực thuộc khơng có đơn vị trực thuộc - Đặc điểm tổ chức quảnCông ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch; - Đặc điểm tổ chức quảnCông ty Xi măng Phúc Sơn; - Đặc điểm tổ chức quảnCông ty Cổ phần Xi Măng Trung Hải; - Đặc điểm tổ chức quảnCông ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Thành Công 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty Sản xuất Xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương + Niên độ kế toán: niên độ kế toán theo năm dương lịch, ngày 1/1 đến ngày 31/12; + Kỳ tính giá thành cơng ty theo tháng 100%; + Tất công ty xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; + Chế độ kế tốn: Từ trước ngày 01/01/2015 cơng ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo định số 15/2006/QĐ - BTC ban hành ngày 20/3/2006; Thông tư số 244/2009/TT-BTC việc hướng dẫn 14 sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Từ ngày 01/01/2015 áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài thơng tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200 2.2 Những đặc điểm ảnh hưởng đến kế tốn quản trị chi phí cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 2.2.1 Đặc điểm tỉnh Hải Dương Vị trí địatài nguyên thiên nhiên; Dân số lực lượng lao động; Diện tích đất tự nhiên; Hệ thống giao thông sở hạ tầng; Kinh tế - Chính trị - Văn hóa; Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng 2.2.2 Đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất cơng nghệ ảnh hưởng đến kế tốn quản trị chi phí Thứ nhất, sản phẩm xi măng chủng loại, q trình sản xuất có tạo sản phẩm phụ; Thứ hai, quy trình sản xuất cơng nghệ; Thứ ba, nguồn ngun liệu để sản xuất xi măng lớn tập trung; Thứ tư, giá trị tài sản cố định đầu tư cho sản xuất xi măng lớn 2.3 Thực trạng kế toán quản trị chi phí cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 2.3.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán Kết khảo sát cho thấy Bộ máy kế tốn Cơng ty xi măng tổ chức theo mơ hình tập trung chiếm 80% Mơ hình phân tán chiếm 20% tập trung vào cơng ty có quy mơ lớn, có nghiệp trực thuộc thành lập chi nhánh phụ thuộc tỉnh Số lượng người làm việc Phòng kế tốn cơng ty trung bình từ 4- người chiếm 60%, từ 07 đến 10 người 26%, có Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch Cơng ty xi măng Phúc Sơn có số lượng 15 nhân viên kế tốn 10 người chiếm 14% Cũng theo kết khảo sát cơng ty chưa có phận KTQT riêng, công việc KTQT cán KTTC thực chưa thực rõ ràng hai loại hình kế tốn Tuy nhiên mong muốn tổ chức theo mơ hình kết hợp KTTC với KTQT tất cơng ty ủng hộ mơ hình phù hợp với điều kiện công ty sản xuất xi măng 2.3.2 Thực trạng nhận diện xác định Trung tâm chi phí Phân tích kết khảo sát cho thấy 100% Công ty xi măng Hải Dương thực tế chưa áp dụng kế toán trách nhiệm Việc xác định TTTN TTCP khối quản lý khối làm kế toán trực tiếp vấn đề xa lạ Mặc dù số công ty có phân cấp quản lý quy định trách nhiệm người phụ trách phận, nhiên chưa hiểu rõ trung tâm trách nhiệm trung tâm chi phí, chưa hiểu rõ tác dụng việc kiểm soát đánh giá chi phí thơng qua TTTN, TTCP 2.3.3 Thực trạng nhận diện phân loại chi phí Tại Bảng tổng hợp kết khảo sát dành cho cán kế toán, phụ lục 2.1e cho thấy chi phí sản xuất công ty xi măng chủ yếu phân loại theo khoản mục với tỷ lệ 100%, theo nội dung kinh tế 60% Với tiêu thức phân loại chi phí theo khoản mục tồn chi phí sản xuất chia thành chi phí NVL trực tiếp, chi phí NCTT chi phí SXC Đồng thời rõ mục đích việc phân loại CPSX nhằm để tính GTSP với tỷ lệ 80%, phân tích hiệu kinh tế 20% so sánh với dự toán 33% - Chi phí sản xuất phân loại theo khoản mục gồm: + Khoản mục chi phí NVL trực tiếp chiếm khoảng 59% -69% giá thành sản phẩm công ty chiếm 60%, bao gồm đất sét khai thác, loại đá vôi, loại quặng, đá bột, clinker, phụ gia, thạch cao… + Khoản mục chi phí NCTT chiếm khoảng 6% - 10% giá thành sản phẩm 10 công ty chiếm 67% + Khoản mục chi phí SXC chiếm 20% - 35% giá thành sản phẩm công ty chiếm 60% 16 2.3.4 Thực trạng phương pháp xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí - Xác định đối tượng kế tốn chi phí Kết khảo sát xem phụ lục 2.1e cho thấy công ty xi măng tập hợp chi phí theo q trình sản xuất sử dụng phương pháp xác định chi phí theo chi phí thực tế phát sinh Đối tượng tập hợp chi phí phân xưởng, đối tượng tính giá thành bán thành phẩm clinker 33% đối tượng tính giá thành loại sản phẩm (PCB30, PCB40, MC25 ) 100% - Phương pháp phân bổ chi phí chung Theo Bảng tổng hợp kết khảo sát phụ lục 2.1e, tất công ty sản xuất xi măng phân bổ chi phí chung theo chi phí NVLTT Đây tiêu thức phù hợp chi phí NVLTT chiếm tỷ trọng cao bỏ vào phần lớn giai đoạn đầu quy trình sản xuất 2.3.5 Thực trạng phương pháp lập định mức dự tốn chi phí 2.3.5.1 Đối với việc lập định mức chi phí Kết khảo sát thể hiện: 100% công ty xi măng địa bàn Hải Dương xây dựng hệ thống định mức chi phí NVLTT, xây dựng định mức chi phí NCTT 40% Căn cứ, sở để xây dựng định mức chi phí dựa số liệu khứ thực năm trước với 60% 40% dựa vào kết sản xuất Đối tượng để lập định mức chi phí cơng ty tập trung vào sản phẩm xi măng tương ứng với loại sản phẩm sản xuất Tất công ty xi măng có tham gia phận kế toán xây dựng định mức Đồng thời, hệ thống định mức lập đáp ứng yêu cầu quản trị tương ứng với cấp độ khâu lập kế hoạch; lập dự tốn; kiểm sốt chi phí đánh giá kết không đáp ứng 60% Kết cho thấy việc lập dự toán mặt hình thức hỗ trợ cơng ty quy trình quản lý sử dụng chi phí theo định mức chưa đáp ứng yêu cầu nhà quản lý Thành phần tham gia lập định mức chi phí 17 liên quan đến nhiều phận cơng ty, Ban giám đốc 100%, phòng kỹ thuật 100%, phòng kế hoạch 40%, phòng kế tốn 100% quản đốc phân xưởng 60%, việc điều chỉnh định mức chi phí hàng năm 20% 2.3.5.2 Đối với việc lập dự toán chi phí Theo nhà quảnkế tốn cơng ty có lập dự tốn chi phí 100%; dự tốn lập theo mơ hình tĩnh, từ lên 100% sử dụng dự tốn chi phí vào mục đích lập kế hoạch 82%, có 20% sử dụng cho kiểm sốt chi phí Tham gia vào q trình lập dự tốn bao gồm Ban giám đốc, phòng kế hoạch phòng kế tốn 100% Cơ sở lập dự toán giá lấy theo giá thị trường 40% giá bình quân 60% thực điều chỉnh dự tốn chi phí hàng năm 20% 2.3.6 Thực trạng đánh giá sản phẩm dở dang xác định giá thành sản phẩm Qua thực khảo sát thấy công ty xi măng thực đánh giá sản phẩm dở dang theo thực tế Số liệu khảo sát phụ lục 2.1e cho thấy có 67% cơng ty khơng tính giá thành nửa thành phẩm clinker, công ty không tự khai thác nguồn nguyên liệu đủ cơng nghệ để nung clinker Do phải mua clinker từ nhà máy xi măng có quy mô lớn, thực đánh giá sản phẩm dở dang theo CP NVLTT tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn Để tập hợp tất CPSX có liên quan đến tính giá thành sản phẩm, Công ty sử dụng TK 154 - CPSXKD dở dang, tài khoản mở chi tiết thành tài khoản cấp ứng với công đoạn sản xuất sản phẩm 2.3.7 Thực trạng hệ thống báo cáo phân tích báo cáo kế tốn quản trị chi phí Theo phương diện người quản lý yêu cầu cung cấp thông tin KTQTCP thông qua Báo cáo quản trị cần thiết, theo kết 18 khảo sát tổng hợp Phụ lục 2.1d 87% cho thông tin KTQTCP cung cấp để phục vụ công việc điều hành lĩnh vực phụ trách chưa tốt 13% cho tạm được.Theo kết khảo sát nhân viên trực tiếp làm làm kế tốn có báo cáo lập cơng ty là: + Báo cáo dự tốn chi phí lập: theo phân xưởng 40%, theo phận kinh doanh 40%; + Những Báo cáo tình hình chi phí thực hiện: theo phân xưởng 100%, theo phận bán hàng 100% theo phận quản lý 100%; + Báo cáo giá thành sản phẩm lập 100%; + Phân tích báo cáo quản trị chi phí: lập báo cáo chênh lệch chi phí tập trung số cơng ty sản xuất xi măng có quy mơ lớn chiếm 40%, báo cáo chênh lệch chi phí NVLTT 40%, báo cáo chênh lệch NCTT 40% báo cáo chênh lệch khác 20% 2.4 Đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 2.4.1 Những kết đạt 2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục Tổ chức Bộ máy KTQT; Nhận diện xác định trung tâm chi phí; Nhận diện phân loại chi phí; Phương pháp xác định chi phí; Hệ thống định mức lập dự toán; Hệ thống báo cáo KTQTCP phương pháp phân tích 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế Xuất phát từ yếu tố khách quan Nguyên nhân chủ quan KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 Chương CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Định hướng chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam tỉnh Hải Dương 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam (1) Quan điểm phát triển (2) Mục tiêu phát triển (3) Các tiêu quy hoạch (4) Phối hợp liên ngành 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển ngành xi măng tỉnh Hải Dương - Theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với trọng tâm phát triển công nghiệp - Bên cạnh đó, cơng ty sản xuất xi măng có định hướng phát triển riêng như: + Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch có định hướng: + Cơng ty xi măng Phúc Sơn có định hướng: + Cơng ty cổ phần xi măng Trung Hải có định hướng: + Với công ty xi măng khác: có chung kế hoạch mở rộng sản xuất, thay đổi cơng nghệ chuyển sang lò quay để nâng cơng suất, giảm tác động tiêu cực đến môi trường theo định hướng phát triển vật liệu xây dựng Nhà nước tỉnh Hải Dương Căn vào chiến lược phát triển công ty sản xuất xi măng Hải Dương, tác giả vận dụng mơ hình SWOT để phân tích điểm mạnh, 20 điểm yếu, hội thách thức (Strengths - Điểm mạnh, Weaknesses Điểm yếu, Opportunities - Cơ hội Threats -Thách thức) công ty sản xuất xi măng Hải Dương 3.2 u cầu hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cho công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Thứ nhất, đầy đủ, phù hợp, kịp thời, đa dạng Thứ hai, kế thừa chọn lọc thành tựu KTQTCP giới cho phù hợp với quy mô hoạt động, đặc điểm công ty sản xuất xi măng Hải Dương Thứ ba, kết hợp hài hòa với KTTC có độc lập định Thứ tư, tiết kiệm hiệu 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 3.3.1 Hoàn thiện tổ chức Bộ máy kế tốn quản trị chi phí Để KTQTCP thực tốt chức máy kế tốn cơng ty sản xuất xi măng địa bàn Hải Dương nên tổ chức theo mơ hình hỗn hợp Đây kết hợp mơ hình kết hợp mơ hình tách biệt Dựa tổ chức máy kế tốn có, cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho phận mở rộng chức KTQTCP mà khơng cần thay đổi máy kế tốn, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, gọn nhẹ hiệu tổ chức cơng tác kế tốn 3.3.2 Hoàn thiện nhận diện xác định Trung tâm chi phí Đề xuất xây dựng TTCP theo phận phân cấp quản lý gồm: - Trung tâm chi phí sản xuất: Đây TTCP tiêu chuẩn như: nghiệp khai thác mỏ, xưởng lò nung lanker, xưởng xi măng, xưởng đóng bao… - Trung tâm chi phí quản lý: TTCP dự tốn, bao gồm phòng ban có chức quản lý chung gián tiếp như: Phòng tổ chức hành chính; phòng kế tốn tài chính; phòng đời sống vv… - Trung tâm chi phí kinh doanh: Đây TTCP dự tốn gồm có trung tâm tiêu thụ sản phẩm phòng kế hoạch kinh doanh 21 3.3.3 Hoàn thiện nhận diện phân loại chi phí Các Cơng ty sản xuất xi măng cần phải nhận diện phân loại chi phí theo mức độ hoạt động chi phí sản xuất chi phí ngồi sản xuất Đồng thời, phân loại theo mức độ hoạt động hình thành 03 loại chi phí biến phí, định phí chi phí hỗn hợp Bên cạnh việc phân loại chi phí theo mức độ hoạt động, để kiểm sốt chi phí theo TTCP, cơng ty xi măng nên bổ sung thêm cách phân loại chi phí theo thẩm quyền định thành chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm sốt 3.3.4 Hồn thiện phương pháp xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí Với đặc thù sản xuất xi măng ổn định chủng loại, chất lượng định mức kỹ thuật, tác giả đề xuất phương pháp xác định chi phí cho cơng ty xi măng Hải Dương theo phương pháp chi phí thực tế kết hợp với định mức Vận dụng phương pháp chi phí Kaizen thường xuyên đổi sản xuất, cắt giảm chi phí khơng hợp lý khâu quy trình sản xuất xi măng từ hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh 3.3.5 Hoàn thiện phương pháp lập định mức dự toán chi phí 3.3.5.1 Hồn thiện lập định mức Quy trình xây dựng hệ thống định mức chi phí Xây dựng hệ thống định mức chi phí - Chi phí sản xuất -Chi phí ngồi sản xuất 3.3.5.2 Hồn thiện lập dự tốn Phương pháp lập dự tốn chi phí linh hoạt minh họa với bước là: + Xác định mức độ hoạt động theo khoảng; + Tập hợp biến phí, định phí; 22 + Tập hợp định mức chi phí đơn vị tương ứng với danh mục biến phí, định phí; + Lập bảng tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất linh hoạt 3.3.6 Hồn thiện hệ thống báo cáo phân tích báo cáo kế tốn quản trị chi phí 3.3.6.1 Hồn thiện hệ thống báo cáo quản trị chi phí Nhóm báo cáo để lập kế hoạch định hướng hoạt động: + Báo cáo dự tốn chi phí phân xưởng khai thác + Báo cáo dự tốn chi phí phân xưởng lò nung + Báo cáo dự tốn chi phí phân xưởng xi măng + Báo cáo dự toán chi phí phận bán hàng + Báo cáo dự tốn chi phí phận kinh doanh + Báo cáo dự tốn chi phí phận quản lý doanh nghiệp + Báo cáo dự tốn chi phí tồn doanh nghiệp Nhóm báo cáo phục vụ kiểm sốt chi phí: + Báo cáo t hực chi phí phân xưởng khai thác + Báo cáo thực chi phí phân xưởng lò nung + Báo cáo thực chi phí phân xưởng xi măng + Báo cáo thực chi phí phận bán hàng + Báo cáo thực chi phí phận kinh doanh + Báo cáo thực chi phí phận quản lý doanh nghiệp + Báo cáo thực chi phí tồn doanh nghiệp Nhóm báo cáo quản trị phục vụ cho việc định: + Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí + Báo cáo phân tích thơng tin thích hợp việc lựa chọn phương án hay báo cáo phận 3.3.6.2 Hồn thiện phân tích báo cáo quản trị chi phí - Phân tích biến động CPNVLTT: Việc phân tích biến động CPNVLTT thực cách so sánh CPNVLTT thực tế phát sinh với CPNVLTT dự toán phân xưởng sản xuất Chênh lệch CPNVLTT = CPNVLTT thực tế - CPNVLTT dự toán 23 + Phân tích biến động CPNCTT: - Phân tích biến động CPSXC chi phí ngồi sản xuất: Phân tích biến động chi phí phải dựa vào loại biến phí, định phí chi phí hỗn hợp để có cách thức phân tích cho phù hợp Đối với yếu tố chi phí biến phí xác định nhân tố ảnh hưởng tương tự mức tiêu hao CPNVLTT hay CPNCTT yếu tố Định phí mức độ biến động dễ dàng xác định khơng có thay đổi cơng suất hoạt động bình thường 3.4 Điều kiện để thực giải pháp 3.4.1 Đối với quan quản lý Nhà nước Thứ nhất: có định hướng định chiến lược phát triển ngành Xi măng nói chung xi măng Hải Dương nói riêng Thứ hai: hồn thiện cơng tác kế toán điều kiện hội nhập Thứ ba: Thành lập Hội kế tốn quản trị Thứ tư: tăng cường cơng tác tuyên truyền vai trò KTQTCP doanh nghiệp nói chung cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng 3.4.2 Đối với cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Thứ nhất, nhân tố nhận thức người; Thứ hai, xây dựng mơ hình tổ chức máy KTQTCP nội dung KTQTCP Thứ ba, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Trong phạm vi nội dung luận án này, tác giả sâu giải nội dung cụ thể sau: - Luận án khái quát cách có hệ thống logic lý luận KTQTCP - Luận án sử dụng phương pháp khảo sát, tổng hợp kết khảo sát để phân tích thực trạng KTQTCP áp dụng Công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương - Trên sở đánh giá thực trạng, tác giả đưa giải pháp nhằm hoàn thiện KTQTCP công ty xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai: Trong trình nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực trạng KTQTCP cơng ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương có hạn chế mặt khách quan chủ quan Những hạn chế ảnh hưởng đến kết nghiên cứu trình áp dụng KTQTCP vào thực tiễn công ty Trong điều kiện cụ thể, tác giả nghiên cứu đề tài phạm vi tỉnh Hải Dương, mẫu nghiên cứu tương đối hẹp Trong tương lai tác giả mong muốn mở rộng việc nghiên cứu hoàn thiện KTQTCP cho công ty sản xuất xi măng Việt Nam Trong trình viết luận án, tác giả cố gắng vận dụng kiến thức học được, ý kiến đóng góp từ Thầy, Cơ giáo, chuyên gia lĩnh vực sản xuất xi măng nhà quản lý, đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ PGS.TS Nguyễn Thị Đơng hướng dẫn tận tình, chu em hoàn thành luận án Tuy nhiên kết đạt nhiều hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô, chuyên gia bạn đọc để luận án hoàn thiện hơn./ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Phạm Quang Thịnh (2015), "Bản chất kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất", Tạp chí Thanh tra tài chính, (153), tr.40-41 Phạm Quang Thịnh (2017), "Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị doanh nghiệp xi măng", Tạp chí Tài chính, (662), tr.71-73 ... sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn quản trị chi phí công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty sản xuất xi măng địa bàn. .. TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Khái quát công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công. .. KTQTCP công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQTCP từ kết nghiên cứu để công ty sản xuất xi măng địa bàn tỉnh Hải Dương tham khảo nhằm hoàn thiện KTQTCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh hải dương tom tat LA, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh hải dương tom tat LA, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG, - Trung tâm chi phí kinh doanh: Đây là các TTCP dự toán gồm có trung tâm tiêu thụ sản phẩm và phòng kế hoạch kinh doanh.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay