Phát triển năng lực tư duy phê phán cho học sinh trong dạy học hóa học lớp 10 chuyên hóa học trường trung học phổ thông chuyên tom tat LA

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 15:38

1 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Sự phát triển vũ bão khoa học công nghệ kỉ XXI tạo vô số sản phẩm vật chất, tinh thần chất lượng cao cho xã hội đại Điều đòi hỏi quốc gia phải ln sáng tạo, thích ứng trước chuyển biến không ngừng sống Để giải thách thức đó, ngành Giáo dục Đào tạo cần đầu đảm nhận sứ mệnh nâng cao dân trí, phát bồi dưỡng nhân tài theo định hướng nâng cao giá trị chất xám Nói cách khác, giáo dục không quan tâm đến kết nhận thức mà cần trọng vào trình đổi để tạo nhân tài mang đầy đủ phẩm chất lực người kỉ XXI Kết luận nghiên cứu khẳng định số nước phát triển như: Hoa Kì, Canada, Anh Quốc, Nga,… Để có thành cơng đó, họ áp dụng lí thuyết phát triển phê phán (TDPP) giáo dục Hòa vào dòng chảy quốc tế, xu hướng phát triển lực (NL) cho người học triển khai theo chủ trương Đảng Nhà nước Nó xác định nhiệm vụ cấp thiết đất nước giai đoạn cơng nghiệp hóa đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo (Nghị số 29-NQ/TW) nhấn mạnh mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 (ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngảy 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ) “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” Như vậy, việc tập trung phát triển NL cho học sinh (HS) Đảng Nhà nước quan tâm trọng phát triển NL cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt HS khiếu Ngồi ra, chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo [18, tr.6] xác định 10 NL cốt lõi cần phát triển cho HS phổ thông gồm: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngơn ngữ, NL tính tốn, NL tìm hiểu tự nhiên xã hội, NL cơng nghệ, NL tin học, NL thẩm mỹ, NL thể chất Như vậy, NL NL Đảng Nhà nước quan tâm, đầu phát triển năm học tới Hóa học mơn khoa học vừa lí thuyết, vừa thực nghiệm nghĩa học thuyết, định luật, khái niệm, quan niệm, xuất phát kiểm nghiệm từ kết thực tế Vì để học tập nghiên cứu hóa học, người học phải có kĩ năng: quan sát, phân tích, đánh giá, phán đốn, vận dụng hợp lí kiến thức hóa học để tạo kết xác khoa học Phát triển lực phê phán dạy học hóa học (NLTDPPHH) giải pháp khả thi giúp HS rèn luyện kĩ có nhìn xác, sâu rộng, tồn diện chất đối tượng hóa học Nội dung phần kiến thức sở hóa học chung thuộc chương trình hóa học lớp 10 chun sâu nghiên cứu lí thuyết cấu tạo chất q trình hóa học dựa kết thực nghiệm, tính tốn hóa học lượng tử với giả thuyết nhà khoa học nhiều góc độ, khía cạnh, quan điểm khác Mỗi giả thuyết giải số vấn đề liên quan đến cấu tạo chất q trình hóa học Chính điều này, bộc lộ điểm hạn chế định quan điểm, nhận định riêng nhà khoa học Vì vậy, nội dung phần kiến thức sở hóa học chung có khả phát triển tốt NLTDPPHH cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên Do đề tài “Phát triển lực phê phán cho học sinh dạy học hóa học lớp 10 chun hóa học trường trung học phổ thơng chuyên” mang tính thiết thực, cập nhật, đáp ứng yêu cầu mặt lí luận lẫn thực tiễn việc đổi phương pháp dạy học hóa học Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ khái niệm NLTDPPHH, biểu cụ thể, tiêu chí báo mức độ đánh giá, xây dựng sử dụng công cụ đánh giá, vận dụng số phương pháp dạy học (PPDH) tích cực nhằm phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường THPT chuyên Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan sở lí luận thực tiễn đề tài: duy, hóa học, phê phán, NL, NLTDPP, NLTDPPHH, biểu NLTDPPHH, phát triển NLTDPPHH, PPDH tích cực (dạy học giải vấn đề, sử dụng tập hóa học, sử dụng thí nghiệm hóa học), cách kiểm tra, đánh giá biện pháp phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học Phân tích chương trình sách giáo khoa dành cho HS lớp 10 chuyên hóa học; điều tra thực trạng phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học dạy học phần kiến thức sở hóa học chung trường THPT chuyên Việt Nam - Đề xuất khung NLTDPPHH dành cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên - Đề xuất số biện pháp phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học dạy học phần kiến thức sở hóa học chung trường THPT chuyên: Biện pháp 1: Vận dụng PPDH giải vấn đề theo hướng đa chiều Biện pháp 2: Sử dụng tập hóa học Biện pháp 3: Sử dụng thí nghiệm hóa học 3 - Thiết kế sử dụng công cụ đánh giá NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học dạy học phần kiến thức sở hóa học chung trường THPT chuyên - Thực nghiệm sư phạm (TNSP) để đánh giá tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất Khách thể, đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học kiến thức sở hóa học chung trường THPT chuyên 4.2 Đối tượng nghiên cứu: NLTDPPHH biện pháp phát triển NLTDPPHH cho HS dạy học hóa học (phần kiến thức sở hóa học chung) lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên Giả thuyết khoa học Nếu xác định biểu hiện, tiêu chí, báo mức độ cụ thể NLTDPP, xây dựng sử dụng công cụ đánh giá phù hợp, vận dụng PPDH giải vấn đề theo hướng đa chiều, sử dụng tập hóa học, sử dụng thí nghiệm hóa học cách linh hoạt, hiệu phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường THPT chuyên Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phối hợp nhóm PP nghiên cứu đặc trưng nghiên cứu khoa học giáo dục: Nhóm PP nghiên cứu lí luận, nhóm PP thực tiễn, PP thống kê toán học Phạm vi nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu: phần kiến thức sở hóa học chung chương trình hóa học lớp 10 chuyên sâu Thời gian nghiên cứu: 12/2013 – 12/2017 Địa bàn nghiên cứu: khu vực phía Nam Nam Trung Bộ Điểm luận án - Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lí luận TDPP, NL, NLTDPP, NLTDPPHH - Khảo sát rút kết luận thực trạng phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên - Đề xuất khung NLTDPPHH HS chuyên hóa học trường THPT chuyên biện pháp phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học dạy học phần kiến thức sở hóa học chung - Thiết kế sử dụng công cụ đánh giá NLTDPPHH dạy học phần kiến thức sở hóa học chung thuộc chương trình Hóa học lớp 10 chuyên sâu Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu (6 trang), kết luận (2 trang), tài liệu tham khảo (122 tài liệu) phụ lục (124 trang), luận án có chương: Chương (45 trang), chương (69 trang), chương (32 trang) Ngồi có danh mục từ viết tắt, danh mục bảng (30 bảng), sơ đồ, hình vẽ (8 hình), danh mục cơng trình khoa học liên quan đến luận án cơng bố (5 cơng trình) CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 1.1 LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN CHO HỌC SINH Trình bày cơng trình khoa học nghiên cứu phát triển NLTDPP cho HS giới Việt Nam Hiện nay, chưa có nghiên cứu khoa học đề cập đến việc phát triển NLTDPP dạy học hóa học Việt Nam 1.2 DUY, DUY PHÊ PHÁN, DUY HÓA HỌC 1.2.1 Tổng quan 1.2.1.1 Khái niệm: Trình bày quan điểm góc độ Xã hội học Tâm lí học 1.2.2.2 Các cấp độ duy: Trình bày cấp độ theo thang Bloom 1.2.2 phê phán 1.2.2.1 Khái niệm phê phán: Trình bày, so sánh kết hợp hai nghĩa khác từ phê phán để đưa khái niệm phê phán 1.2.2.2 Khái niệm phê phán (TDPP): Phân tích quan điểm TDPP góc độ Tâm lí học Tốn học để thống khái niệm TDPP 1.2.2.3 Đặc điểm phê phán: Trên sở tổng hợp quan điểm ngành Tâm lí học, Giáo dục học, Tốn học đặc điểm TDPP gồm: phân tích vấn đề, đánh giá vấn đề, tổng hợp vấn đề 1.2.3 hóa học 1.2.3.1 Khái niệm hóa học q trình nghiên cứu mối liên hệ đặc điểm cấu tạo chất với quy luật biến đổi chất 1.2.3.2 Các thao tác hóa học cần phát triển cho học sinh phổ thơng: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái qt hóa, quy nạp, diễn dịch, loại suy 1.3 NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.3.1 Tổng quan lực Tổng hợp quan điểm NL tác giả nước Theo OECD, NL chia thành: NL chung NL chuyên môn Mỗi NL cấu thành thành tố, số hành vi, tiêu chí chất lượng 1.3.2 Đánh giá lực Đánh giá NL HS phổ thông trình sử dụng cơng cụ đánh giá để phân tích định tính, định lượng sản phẩm đầu ra, tới mức GV, HS bên liên quan hình dung tương đối khách quan, xác thành người học sau trình học tập 1.3.3 Năng lực phê phán học sinh phổ thông NLTDPP HS phổ thông khả kết luận giải vấn đề khoa học theo hướng tốt sở phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh ưu điểm, hạn chế tồn bên vấn đề nghiên cứu 1.3.4 Năng lực phê phán dạy học hóa học HS phổ thơng 1.3.4.1 Khái niệm: NLTDPPHH khả thực thao tác (phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa) để đưa nhận xét, kết luận phương án giải tối ưu vấn đề nảy sinh trình học tập nghiên cứu mơn Hóa học 1.3.4.2 Biểu chung người có NLTDPPHH: nhận vấn đề hóa học, hồi nghi khoa học, động não thông qua công cụ đồ họa duy, đánh giá tự đánh giá 1.3.4.3 NLTDPPHH HS chuyên hóa học trường THPT chuyên khả vận dụng linh hoạt thao tác hóa học để đưa kết quả, giải pháp sáng tạo, đột phá suốt trình học tập nghiên cứu mơn Hóa học sở phân tích, đánh giá, tổng hợp vấn đề hóa học có liên quan 1.4 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 1.4.1 Cơ sở phương pháp luận đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực người học gồm: thuyết hành vi, thuyết nhận thức, thuyết kiến tạo 1.4.2 Phương pháp dạy học giải vấn đề 1.4.3 Phương pháp sử dụng tập hóa học 1.4.4 Phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học 1.5 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN HĨA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG CHUN Chúng tơi tiến hành điều tra nhận thức 318 GV biểu NLTDPPHH, mức độ thường xuyên sử dụng biện pháp công cụ đánh giá NLTDPPHH NLTDPPHH 1140 HS đạt thông qua kiểm tra đánh giá lực 1.5.4 Kết điều tra 1.5.4.1 Các kết điều tra giáo viên Đa số GV chưa nhận thức đầy đủ xác việc phát triển NLTDPPHH cho HS Chính vậy, việc sử dụng cơng cụ đánh giá NL có phần thiên lệch, có hai công cụ sử dụng mức thường xuyên (câu hỏi tự luận trắc nghiệm) công cụ lại sử dụng mức (phiếu tự đánh giá, bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi) 6 1.5.4.2 Các kết điều tra học sinh Kết kiểm tra đánh giá NL phản ánh biểu NLTDPPHH HS có phát triển khơng đồng đều, có 3/10 biểu phát triển mức tốt, biểu lại phát triển mức đạt yêu cầu Như vậy, Việt Nam NLTDPPHH HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên phát triển hạn chế CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN CHO HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ HĨA HỌC CHUNG 2.1 PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC LỚP 10 CHUN SÂU Chương trình hóa học lớp 10 chuyên sâu chưa thể rõ mục tiêu phát triển NL nói chung NLTDPPHH nói riêng cho HS lớp 10 chuyên hóa học 2.2 KHUNG NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CỦA HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG CHUN 2.2.1 Quy trình xây dựng khung NLTDPPHH học sinh chuyên hóa học trường THPT chuyên Bước Xác định sở khoa học trình xây dựng khung NLTDPPHH HS chuyên hóa học trường THPT chuyên Bước Đề xuất lực thành phần Bước Đề xuất tiêu chí đánh giá mức độ biểu cho lực thành phần Bước Xin ý kiến chuyên gia khung NL dự thảo Bước Đề xuất bảng mô tả chi tiết mức độ biểu NLTDPPHH (chỉ số hành vi) gồm: Mức A NL mức độ tốt; Mức B NL mức độ khá; Mức C NL mức độ đạt yêu cầu; Mức D NL mức yếu Bước Xin ý kiến chuyên gia thử nghiệm bảng mô tả chi tiết mức độ biểu NLTDPPHH Bước Hồn thiện khung NL bảng mơ tả chi tiết mức độ biểu NLTDPPHH dành cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên 2.2.2 Cấu trúc khung NLTDPPHH HS chuyên hóa học trường THPT chuyên Bảng 2.2 Khung NLTDPPHH HS chuyên hóa học trường THPT chuyên Các lực TT Tiêu chí đánh giá thành phần Năng lực phân Hiểu chất quy luật hoạt động tích vấn đề hóa học bên vấn đề hóa học 7 Đặt câu hỏi hoài nghi khoa học liên quan đến vấn đề hóa học xét Giải thích vấn đề hóa học Xác định ưu điểm, hạn chế cần khắc phục Năng lực đánh Lập luận để bảo vệ quan điểm, nhận định giá vấn đề hóa học thân Kết luận vấn đề hóa học xét Đề xuất giả thuyết khoa học khác để giải vấn đề hóa học Năng lực tổng Xây dựng kế hoạch thực để kiểm chứng hợp vấn đề hóa học tính đắn giả thuyết Thực kế hoạch độc lập, sáng tạo 10 Tự điều chỉnh kế hoạch thực giải vấn đề không thành công 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 2.3.1 Định hướng đề xuất biện pháp phát triển NLTDPPHH cho học sinh lớp 10 chuyên hóa học 2.3.1.1 Yêu cầu đề xuất biện pháp a Tạo điều kiện để HS suy xét cẩn trọng, cân nhắc kĩ lưỡng, suy luận ngược suốt trình giải vấn đề hóa học b Tạo điều kiện để HS ln có thái độ hồi nghi khoa học tích cực c Tạo điều kiện để HS nhận sửa chữa sai lầm d Tạo điều kiện để HS nhận phát triển NLTDPPHH giai đoạn học tập 2.3.1.2 Nguyên tắc xác định biện pháp Nguyên tắc Đảm bảo tính đặc thù mơn Hóa học Nguyên tắc Đảm bảo tính định hướng vào mục tiêu chương trình Ngun tắc Đảm bảo tính sư phạm Nguyên tắc Đảm bảo tính đa dạng tồn diện Ngun tắc Đảm bảo tính thực tiễn 2.3.1.3 Quy trình đề xuất áp dụng biện pháp Bước 1: Sử dụng phương pháp điều tra Bước 2: Đề xuất biện pháp phát triển NLTDPPHH Bước 3: Sử dụng phương pháp chuyên gia Bước 4: Thử nghiệm biện pháp dạy học hoá học lớp 10 THPT chuyên Bước 5: Rút học kinh nghiệm 8 Bước 6: Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm lựa chọn biện pháp tối ưu, khả thi, hiệu Bước 7: Thực nghiệm biện pháp Bước 8: Đánh giá phát triển NLTDPPHH HS lớp 10 chuyên hóa học qua công cụ đánh giá NL Bước Rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoàn thiện biện pháp đề xuất 2.3.2 Biện pháp Vận dụng phương pháp dạy học giải vấn đề theo hướng đa chiều nhằm phát triển NLTDPPHH cho học sinh lớp 10 chuyên hóa học 2.3.2.1 Nội dung biện pháp Giai đoạn “Phân tích đa chiều” giai đoạn yêu cầu người học xem xét, nhìn nhận, phân tích nhiệm vụ học tập nhiều khía cạnh, góc nhìn, lăng kính khác để đưa so sánh, nhận định, đánh giá riêng thân cách tiếp cận đối tượng hóa học Giai đoạn “Đánh giá đa chiều” giai đoạn yêu cầu người học đưa nhận xét, đánh giá riêng thân cách tiếp cận đối tượng hóa học khác Trên sở đó, người học khái qt hóa q trình nhận thức đối tượng hóa học Trong giai đoạn này, người học tự đánh giá lẫn cách nhận thức, lĩnh hội kiến thức khác chủ thể khác Giai đoạn “Tổng hợp đa chiều” giai đoạn yêu cầu người học tự tổng hợp, chọn lọc ý kiến nhận định khác để đề xuất, xây dựng, thực phương án nhận thức đối tượng hóa học theo hướng tốt 2.3.2.2 Mục tiêu phát triển NLTDPPHH biện pháp Giai đoạn “Phân tích đa chiều”chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu NL phân tích vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (1), (2), (3) Giai đoạn “đánh giá đa chiều” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu NL đánh giá vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (4), (5), (6) Giai đoạn “Tổng hợp đa chiều” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu NL tổng hợp vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (7), (8), (9), (10) 2.3.2.3 Tiến trình sử dụng biện pháp theo hướng phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên Bước Chuẩn bị Bước Tổ chức hoạt động dạy học giai đoạn “Phân tích đa chiều” Bước Tổ chức hoạt động dạy học giai đoạn “Đánh giá đa chiều” Bước Tổ chức hoạt động dạy học giai đoạn “Tổng hợp đa chiều” Bước GV nhận xét, tổng hợp đánh giá NLTDPPHH HS dựa kết bảng kiểm quan sát 9 2.3.2.4 Một số kế hoạch học minh họa a Kế hoạch học “Liên kết hóa học” (phụ lục 6) b Kế hoạch học “Phức chất” (phụ lục 7) c Kế hoạch học “Bậc phản ứng hóa học” (phụ lục 8) 2.3.3 Biện pháp Sử dụng tập hóa học nhằm phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học 2.3.3.1 Nội dung biện pháp Dựa vào bảng mô tả khung, tiêu chí đánh giá NLTDPPHH HS trường THPT chuyên (bảng 2.2) định hướng việc đề xuất biện pháp pháp phát triển NLTDPPHH (mục 2.3.1), chia tập phát triển NLTDPPHH thành loại: biện luận số trường hợp xảy ra, phát sửa lỗi sai, tối ưu hóa giải pháp a Bài tập “Biện luận số trường hợp xảy ra” tập hóa học đòi hỏi người học khai thác triệt để mối quan hệ biện chứng giả thuyết kết luận sở xem xét cẩn trọng, cân nhắc kĩ lưỡng, phân tích đa chiều kiện yêu cầu thực toán b Bài tập “Phát sửa lỗi sai” tập hóa học xây dựng dựa lỗi sai thường gặp HS trình học tập Nhiệm vụ người học phát hiện, giải thích lỗi sai sở vận dụng kiến thức, kĩ hóa học có thân với khả phân tích, đánh giá mối liên hệ giả thuyết, kết luận phương án giải vấn đề tình hóa học cụ thể Qua đó, người học đề xuất, thực phương án sửa lỗi sai theo hướng tốt c Bài tập “Tối ưu hóa giải pháp” tập hóa học yêu cầu người học phân tích ưu điểm, hạn chế phương án giải vấn đề hóa học người khác sở vận dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân Từ đó, người học tự đề xuất việc điều chỉnh, thay thế, bổ sung lược bỏ bước quy trình thực theo hướng tăng tính hiệu quả, khả thi khắc phục hạn chế tồn phương án giải vấn đề hóa học trước 2.3.3.2 Mục tiêu phát triển NLTDPPHH biện pháp a Bài tập “Biện luận số trường hợp xảy ra” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu NL phân tích vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (1), (2), (3) b Bài tập “Phát sửa lỗi sai” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu lực đánh giá vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (4), (5), (6) c Bài tập “Tối ưu hóa giải pháp” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu lực tổng hợp vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (7) , (8), (9), (10) 10 2.3.3.3 Tiến trình sử dụng biện pháp theo hướng phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên Bước Chuẩn bị Bước Hình thành phát triển NL phân tích vấn đề hóa học Bước Hình thành phát triển NL đánh giá vấn đề hóa học Bước Hình thành phát triển NL tổng hợp vấn đề hóa học Bước Đánh giá kết luận NLTDPPHH HS 2.3.3.4 Một số kế hoạch học minh họa a Kế hoạch học “Luyện tập cấu tạo nguyên tử” (phụ lục 9) b Kế hoạch học “Luyện tập axit – bazơ” (phụ lục 10) c Kế hoạch học “Luyện tập nhiệt động hóa học” (phụ lục 11) 2.3.4 Biện pháp Sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học 2.3.4.1 Nội dung biện pháp Giai đoạn “Phân tích – Nhận định” giai đoạn yêu cầu người học đề xuất nguyên tắc, quy trình tiến hành chuẩn độ dựa sở việc phân tích, đánh giá, so sánh đặc điểm cấu tạo, số hóa lý (hằng số cân K, giá trị điện cực chuẩn E0, thế,v.v ) chất tham gia trình chuẩn độ, chất phản ứng hóa học phương pháp chuẩn độ Sau đó, người học tiến hành chuẩn độ với quy trình chất chị thỉ tự đề xuất Giai đoạn “Đánh giá – Đề xuất” giai đoạn yêu cầu người học tự xem xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế quy trình, thao tác tiến hành thí nghiệm người khác dựa sở phân tích, so sánh đối chiếu kết thí nghiệm hóa học Từ đó, người học đề xuất phương án sửa lỗi sai liên quan đến thí nghiệm hóa học xét Giai đoạn “Chỉnh sửa – Thực hiện” giai đoạn yêu cầu người học tự xây dựng thực quy trình chuẩn độ theo hướng giảm dần kết sai số đến mức tối đa dựa sở trình tổng hợp, chọn lọc ý kiến nhận định, phân tích, đánh giá quy trình cũ từ phía bạn bè GV 2.3.4.2 Mục tiêu phát triển NLTDPPHH biện pháp Giai đoạn “Phân tích – Nhận định” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu lực phân tích vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (1), (2), (3) Giai đoạn “Đánh giá – Đề xuất” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu lực đánh giá vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (4), (5), (6) Giai đoạn “Lựa chọn – Thực hiện” chủ yếu dùng để đo lường mức độ biểu lực đánh giá vấn đề hóa học, tương ứng với tiêu chí (7), (8), (9), (10) 11 2.3.4.3 Tiến trình sử dụng biện pháp theo hướng phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên Bước Chuẩn bị Bước Phát triển lực phân tích vấn đề hóa học thông qua việc tổ chức hoạt động dạy học giai đoạn “Phân tích – Nhận định” Bước Phát triển lực đánh giá vấn đề hóa học thông qua việc tổ chức hoạt động giai đoạn “Đánh giá – Đề xuất” Bước Phát triển lực tổng hợp vấn đề hóa học thơng qua việc tổ chức hoạt động dạy học giai đoạn “Lựa chọn – Thực hiện” Bước Đánh giá kết luận lực phê phán 2.3.4.4 Một số kế hoạch học minh họa a Kế hoạch học “Chuẩn độ axit – bazơ” (phụ lục 12) b Kế hoạch học “Chuẩn độ oxi hóa – khử” (phụ lục 13) c Kế hoạch học “Chuẩn độ tạo phức” (phụ lục 14) 2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2.4.1 Sử dụng bảng kiểm quan sát BẢNG KIỂM QUAN SÁT CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NLTDPPHH KHI VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DUY ĐA CHIỀU) (Dành cho GV) Trường THPT Ngày tháng năm Tên GV Đối tượng quan sát: Lớp ., nhóm Tên học Mức độ thực Tiêu Minh nhiệm Tiêu chí ĐG mức độ biểu NLTDPPHH chí chứng vụ học tập tổ chức hoạt động đa chiều ĐG ĐG Hiểu chất quy luật hoạt động Phiếu bên vấn đề hóa học thơng qua việc phân học tập tích mối quan hệ biện chứng thành mơn hóa phần cấu tạo chất mối tương quan học chất phản ứng hóa học Đặt câu hỏi hoài nghi khoa học liên quan đến vấn đề hóa học xét thơng qua việc phân tích tính xác, độ tin cậy hướng tiếp cận 12 Tiêu chí ĐG Tiêu chí ĐG mức độ biểu NLTDPPHH tổ chức hoạt động đa chiều Giải thích vấn đề hóa học thơng qua việc phân tích vai trò đối tượng hóa học cần nhận thức cách tiếp cận khác Xác định ưu điểm, hạn chế cần khắc phục thông qua việc đánh giá phạm vi, mức độ ứng dụng/hoạt động cách tiếp cận Lập luận để bảo vệ quan điểm thân thông qua việc sử dụng luận khoa học ví dụ phản chứng để chứng minh ưu điểm, hạn chế cách tiếp cận Kết luận vấn đề hóa học xét thơng qua việc khái quát hóa, tổng quát hóa hướng tiếp cận đối tượng hóa học Đề xuất giả thuyết khoa học khác để giải vấn đề hóa học thông qua việc đề xuất phương án giải theo hướng hồn thiện hóa phương pháp tiếp cận đối tượng hóa học Xây dựng kế hoạch nhằm kiểm chứng tính đắn giả thuyết thơng qua việc cụ thể hóa, chi tiết hóa bước tiến hành phương án giải Thực kế hoạch độc lập sáng tạo thông qua việc tối ưu hóa bước thực phương án giải Tự điều chỉnh kế hoạch thực giải vấn đề không thành công thông qua việc 10 tự đề xuất phương án thay sở tự đánh giá tính hiệu quả, khả thi phương án giải Tổng điểm đạt được: /30 0: không thực hiện; 1: thực sai; Kết 2: thực xác chưa đầy đủ; luận 3: thực xác đầy đủ Mức độ NLTDPPHH đạt được: Mức độ thực nhiệm vụ học tập Minh chứng ĐG Phiếu đánh giá tự đánh giá HS Phiếu điều chỉnh bổ sung Thang đánh giá Từ 0-5 : Mức D Từ -14:Mức C Từ 15 - 23: Mức B Từ 24 - 30: Mức A 13 BẢNG KIỂM QUAN SÁT CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NLTDPPHH KHI SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC (Dành cho GV) Trường THPT Ngày tháng năm Tên GV: Đối tượng quan sát: Lớp ., nhóm Tên học/ chủ đề học tập Mức độ thực Tiêu Minh Tiêu chí ĐG mức độ biểu NLTDPPHH nhiệm vụ chí chứng học tập sử dụng tập hóa học ĐG ĐG Hiểu chất quy luật hoạt động Kết bên vấn đề hóa học thơng qua việc phân tích mối liên hệ giả thuyết yêu cầu bài tốn để xác định trường hợp xảy làm HS Đặt câu hỏi hoài nghi khoa học liên quan đến phiếu vấn đề hóa học xét thơng qua việc tự theo phân tích tính xác trường hợp dõi xảy Từ đó, người học chấp nhận bác hoạt bỏ trường hợp xác/khơng động xác học Giải thích vấn đề hóa học thơng qua việc phân tập tích ngược để xác định vai trò, mức độ ảnh hưởng đối tượng hóa học HS tốn hóa học Xác định ưu điểm, hạn chế cần khắc phục thông qua việc đánh giá điểm bất hợp lí thiếu tính logic phương án giải tập hóa học bạn Lập luận để bảo vệ quan điểm thân thông qua việc sử dụng luận khoa học ví dụ phản chứng để chứng minh ưu điểm, hạn chế phương án giải tập hóa học bạn Phiếu ĐG hoạt động giải tập HS 14 Mức độ thực Tiêu Minh Tiêu chí ĐG mức độ biểu NLTDPPHH nhiệm vụ chí chứng học tập sử dụng tập hóa học ĐG ĐG Kết luận vấn đề hóa học xét thơng qua việc khái qt hóa, tổng qt hóa phương án giải tập hóa học Từ đó, đưa phương án thực sửa chữa lỗi sai Đề xuất giả thuyết khoa học khác để giải vấn đề hóa học thơng qua việc đề xuất bước thực nhằm tăng tính hiệu quả, xác cho phương án giải tập hóa học cũ Phiếu Xây dựng kế hoạch nhằm kiểm chứng tính đề đắn giả thuyết thơng qua việc cụ thể nghị hóa, chi tiết hóa bước tiến hành chỉnh phương án giải tập hóa học sửa, bổ Thực kế hoạch độc lập sáng tạo thông sung qua việc tối ưu hóa bước thực phương án giải tập hóa học HS Tự điều chỉnh kế hoạch thực giải vấn đề không thành công thông qua 10 việc tự đề xuất phương án thay sở tự đánh giá tính hiệu quả, khả thi phương án giải tập hóa học Tổng điểm đạt được: /30 Thang đánh giá 0: không thực hiện; 1: thực sai; Từ - : Mức D Kết 2: thực xác chưa đầy đủ ; Từ -14 : Mức C luận 3: thực xác đầy đủ Từ 15 - 23: Mức B Từ 24 - 30: Mức A Mức độ NLTDPPHH đạt được: BẢNG KIỂM QUAN SÁT CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NLTDPPHH KHI SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HĨA HỌC (Dành cho GV) Trường THPT Ngày tháng năm Tên GV Đối tượng quan sát: Lớp ., nhóm Tên thực hành 15 Tiêu chí ĐG Tiêu chí ĐG mức độ biểu NLTDPPHH sử dụng thí nghiệm hóa học Hiểu chất quy luật hoạt động bên vấn đề hóa học thơng qua việc phân tích mối quan hệ chất tham gia phản ứng chuẩn độ Đặt câu hỏi hoài nghi khoa học liên quan đến vấn đề hóa học xét thơng qua việc phân tích tính xác, độ tin cậy thuốc thử phản ứng chuẩn độ Từ đó, người học chấp nhận bác bỏ thuốc thử phù hợp/không phù hợp với phản ứng chuẩn độ xét Giải thích vấn đề hóa học thơng qua việc phân tích vai trò chất phản ứng chuẩn độ dựa kết quy trình chuẩn độ ngược (thay đổi vai trò chất chuẩn độ) Xác định ưu điểm, hạn chế cần khắc phục thông qua việc đánh giá kết sai số thí nghiệm Lập luận để bảo vệ quan điểm thân thông qua việc sử dụng luận khoa học ví dụ phản chứng để chứng minh ưu điểm, hạn chế thí nghiệm chuẩn độ Kết luận vấn đề hóa học xét thơng qua việc khái qt hóa, tổng quát hóa phương pháp chuẩn độ nghiên cứu Đề xuất giả thuyết khoa học khác để giải vấn đề hóa học thơng qua việc đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy trình chuẩn độ trước sở tổng hợp, phân tích ý kiến đánh giá từ phía bạn GV Mức độ thực nhiệm vụ học tập Minh chứng ĐG Phiếu thực hành mơn hóa học HS Phiếu đánh giá kết thí nghiệm hóa học Phiếu điều chỉnh, bổ sung quy 16 Tiêu chí ĐG Tiêu chí ĐG mức độ biểu NLTDPPHH sử dụng thí nghiệm hóa học Mức độ thực nhiệm vụ học tập Xây dựng kế hoạch nhằm kiểm chứng tính đắn giả thuyết thơng qua việc cụ thể hóa, chi tiết hóa bước thực quy trình chuẩn độ Thực kế hoạch độc lập sáng tạo thông qua việc tối ưu hóa bước thực quy trình chuẩn độ Tự điều chỉnh kế hoạch thực giải vấn đề không thành công thông qua 10 việc tự đề xuất phương án thay sở tự đánh giá tính hiệu quả, khả thi quy trình chuẩn độ Tổng điểm đạt được: /30 0: không thực hiện; 1: thực sai; Kết 2: thực xác chưa đầy đủ; luận 3: thực xác đầy đủ Mức độ NLTDPPHH đạt được: Minh chứng ĐG trình chuẩn độ hóa học Thang đánh giá Từ 0-5: Mức D Từ 6- 14: Mức C Từ 15-23: Mức B Từ 24-30: Mức A 2.4.2 Đánh giá qua phiếu hỏi giáo viên PHIẾU HỎI VỀ GIỜ HỌC VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY PHÊ PHÁN HÓA HỌC (Dành cho GV) Trường THPT Ngày tháng năm Lớp ., họ tên GV: Tên học: Quý thầy (cơ) vui lòng đánh dấu (X) vào tương ứng để thể mức độ ảnh hưởng biện pháp đến phát triển NLTDPPHH HS Tiêu chí Các biểu NLTDPPHH ĐG số Hiểu chất quy luật hoạt động bên vấn đề hóa Mức độ ảnh hưởng biện pháp đến phát triển NLTDPPHH Khơng đáng kể Ít TB Nhiều 17 học Đặt câu hỏi hoài nghi khoa học liên quan đến vấn đề hóa học xét Giải thích vấn đề hóa học cách trọn vẹn, sâu sắc, toàn diện Xác định ưu điểm, hạn chế Lập luận để bảo vệ quan điểm, nhận định thân Kết luận vấn đề hóa học xét Đề xuất giả thuyết khoa học khác Xây dựng kế hoạch thực để kiểm chứng tính đắn giả thuyết Thực kế hoạch độc lập, sáng tạo 10 Tự điều chỉnh kế hoạch thực thực giải pháp không thành công 2.4.3 Đánh giá qua phiếu tự đánh giá học sinh PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ NLTDPPHH CỦA HỌC SINH Trường THPT Ngày tháng năm Lớp .nhóm Tên học/ chủ đề học tập Tên HS Các em vui lòng cho biết mức độ phát triển NLTDPPHH trước (TTĐ) sau (STĐ) học vừa trải qua cách khoanh tròn vào chữ số tương ứng với mức độ từ (1) đến (5) Trong 1: Rất chậm; 2: Chậm; 3: Trung bình; 4: Nhanh; 5: Rất nhanh Tiêu Các biểu NLTDPPHH Thời Mức độ phát triển chí điểm 18 ĐG số 10 Hiểu chất quy luật TTĐ hoạt động bên vấn đề hóa học STĐ Đặt câu hỏi hoài nghi khoa học liên TTĐ quan đến vấn đề hóa học xét STĐ Giải thích vấn đề hóa học cách TTĐ trọn vẹn, sâu sắc, toàn diện STĐ Xác định ưu điểm, hạn TTĐ chế cần khắc phục STĐ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Lập luận để bảo vệ quan điểm, nhận TTĐ định thân STĐ TTĐ Kết luận vấn đề hóa học xét STĐ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Đề xuất giả thuyết khoa học TTĐ khác STĐ Xây dựng kế hoạch thực để TTĐ kiểm chứng tính đắn STĐ giả thuyết 1 2 3 4 5 Thực kế hoạch độc lập, sáng TTĐ tạo STĐ Tự điều chỉnh kế hoạch thực TTĐ thực giải pháp không thành STĐ công 1 2 3 4 5 2.4.4 Đánh giá qua kiểm tra đánh giá lực 2.4.4.1 Quy trình thiết kế kiểm tra đánh giá lực Bước Xác định mục đích đề kiểm tra Bước Xác định hình thức đề kiểm tra Chúng thiết kế loại kiểm tra đánh giá NL gồm: trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan Mỗi loại kiểm tra tiến hành vào hai thời điểm trước sau áp dụng biện pháp phát triển lực Độ khó kiểm tra phải tương đương Bước Thiết lập ma trận đề kiểm tra Bước Biên soạn câu hỏi theo ma trận Bước Xây dựng hướng dẫn chấm, thang điểm bảng quy đổi 19 Bước Rà soát lại việc biên soạn đề kiểm tra Bước Thử nghiệm dạy học hóa học trường THPT chuyên Bước Chỉnh sửa hoàn thiện 2.4.4.2 Đề kiểm tra đánh giá NLTDPPHH Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (phụ lục 15, 19, 23, 27) kiểm tra trắc nghiệm tự luận (phụ lục 17, 21, 25, 29) CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm (TNSP) tiến hành nhằm khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học đánh giá tính khả thi, hiệu biện pháp phát triển NLTDPPHH dạy học hóa học lớp 10 trường THPT chuyên 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm - Chọn đối tượng địa bàn để tổ chức TNSP - Xác định nội dung phương pháp TNSP - Chuẩn bị KHBH, phương tiện dạy học trao đổi với GV KHBH TN, công cụ đánh giá, cách áp dụng biện pháp - Chuẩn bị công cụ đánh giá NLTDPPHH HS - Lập kế hoạch tiến hành TNSP theo kế hoạch: Vòng thử nghiệm nhằm thăm dò, rút kinh nghiệm TNSP thức vòng 1, - Xử lí kết TNSP (định tính, định lượng), rút kết luận 3.2 TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.2.1 Chọn đối tượng, địa bàn thực nghiệm - Đối tượng TNSP lựa chọn HS lớp 10 học chương trình chuyên sâu mơn Hóa học Do đặc điểm trường THPT chuyên thường có lớp 10 chuyên hóa học nên TNSP tiến hành nhóm đối tượng HS thuộc trường - Địa bàn TNSP trường THPT chuyên khu vực phía Nam Nam Trung 3.2.2 Chọn nội dung thực nghiệm Bảng 3.1 Nội dung thực nghiệm sư phạm Biện pháp thực Thứ Nội dung cụ thể Kí hiệu nghiệm tự TN Biện pháp Vận - Bài “Liên kết hóa học” GA1 dụng PPDH giải - Bài “Phức chất” GA2 vấn đề theo hướng đa - Bài “Bậc phản ứng hóa học” GA3 chiều - Bài “Luyện tập cấu tạo nguyên tử” GA4 20 - Bài “Luyện tập axit – bazơ” GA5 - Bài “Luyện tập nhiệt động học hóa GA6 học” - Bài “Chuẩn độ axit – bazơ” GA7 Biện pháp Sử - Bài “Chuẩn độ oxi hóa – khử” GA8 dụng thí nghiệm hóa học - Bài “Chuẩn độ tạo phức” GA9 3.2.3 Quy trình thực nghiệm 3.2.3.1 Thực nghiệm thăm dò Bước Đánh giá đầu vào Bước Lựa chọn nội dung thực nghiệm Bước Thiết kế kế hoạch học (KHBH) cho lớp TN Bước Trao đổi với GV tham gia TN Bước Triển khai thực kế hoạch học Bước Tổ chức rút kinh nghiệm Bước Đánh giá đầu Bước Xử lí số liệu thực nghiệm Bước Kết luận 3.2.3.2 Thực nghiệm đánh giá Các bước thực tương tự thực nghiệm thăm dò 3.2.4 Chọn phương pháp xử lí số liệu thực nghiệm 3.2.4.1 Phân tích kết thực nghiệm định tính 3.2.4.2 Phân tích kết thực nghiệm định lượng 3.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 3.3.1 Kết đánh giá qua bảng kiểm quan sát - NLTDPPHH HS phát triển theo hướng tích cực nghĩa % HS đạt điểm thấp (mức 0, mức 1) có khuynh hướng giảm dần (đều 5%) lượng HS đạt điểm cao (mức 2, mức 3) có chiều hướng tăng dần (trên 95%) trải tất biểu NLTDPP qua biện pháp Sự phát triển NLTDPP HS thể qua nội dung học Qua TN, tổng điểm NL em tăng dần biện pháp (bảng 3.8, 3.10, 3.12) - Q trình thay đổi khơng phải ngẫu nhiên mà tác động từ biện pháp, lẽ giá trị tham số p phép kiểm định T – Test nhỏ 0,05 Không vậy, mức độ tác động biện pháp tăng dần qua nội dung TN 3.3.2 Kết đánh giá qua phiếu hỏi giáo viên Theo ý kiến đánh giá 11 GV tham gia TNSP phát triển NLTDPPHH HS chịu ảnh hưởng từ tác động biện pháp Bên cạnh tiêu chí chịu ảnh hưởng lớn thường xuyên biện pháp tiêu chí số 1, 2, 5, (luôn chiếm tỉ lệ mức nhiều từ 18,18% trở lên) Biện pháp Sử dụng tập hóa học 21 có tiêu chí chịu ảnh hưởng mức trung bình tiêu chí số 3, 4, 8, Điều đòi hỏi phát triển NL nói chung NLTDPPHH nói riêng cần có thời gian tự giác rèn luyện HS sau giai đoạn học tập tiêu chí số 10 3.3.3 Kết đánh giá qua phiếu tự đánh giá học sinh Khi tiến hành TN biện pháp hầu hết tiêu chí HS đánh giá có mức phát triển dao động từ 0,23 đến 2,23, tiêu chí (2) (6) có thay đổi nhiều với biên độ dao động thời điểm TTĐ – STĐ là: 2,23 (1,78- 4,01); 2,20 (1,83-4,01) Tương tự biện pháp tiêu chí (8), (9) với thay đổi: 2,09 (2,03-4,12); (2,13-4,02) biện pháp có thay đổi nhiều tiêu chí (1), (2) với biên độ lần lượt: 2,58 (1,33-3,91); 2,55 (1,46- 4,01) Như vậy, biện pháp có ưu điểm phát triển mạnh nhóm tiêu chí, ngồi cộng hưởng biện pháp giúp cho biểu NLTDPP phát triển đồng 3.3.4 Kết đánh giá qua kiểm tra đánh giá lực Đồ thị biểu diễn đường phát triển NLTDPPHH HS lớp 10 chuyên hóa học hai thời điểm trước tác động (TTĐ) sau tác động (TTĐ) biện pháp 22 Hình 3.4 Đường phát triển NLTDPPHH HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên Kết qua từ kiểm tra đánh giá NL cho thấy chênh lệch giá trị TB STĐ TTĐ lớp TN tăng dần qua lần TNSP biện pháp Chẳng hạn biện pháp 1, độ chêch lệch tăng dần qua kiểm tra với giá trị là: 9,53; 10,26; 10,46; 10,94 (Bảng 3.19, 3.20) Biện pháp có kết tương tự Như vậy, HS quen dần với hình thức, nội dung, phương pháp đánh giá NLTDPPHH Sự thay đổi theo hướng tích cực phản ánh tăng dần mức động tác động biện pháp, cụ thể biện pháp giá trị ES thay đổi qua vòng TN: 0,86; 0,91; 0,92; 0,93 (bảng 3.21; 3.22) Như vậy, chúng tơi kết luận phát triển NLTDPPHH HS chịu ảnh hưởng rõ nét từ biện pháp đề xuất Kết phân tích, so sánh, đánh giá số liệu thực nghiệm giúp nhận thấy rằng, NLTDPPHH HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyênphát triển rõ rệt sau áp dụng biện pháp: “Vận dụng phương pháp giải vấn đề theo hướng đa chiều”, “Sử dụng tập hóa học”, “Sử dụng thí nghiệm hóa học”, Sự phát triển ngẫu nhiên mà tác động biện pháp lẽ tham số p T-test phép so sánh TTĐ STĐ lớp TN nhỏ 0,05 Bên cạnh đó, mức độ ảnh hưởng biện pháp đến phát triển NLTDPPHH HS dao động từ mức trung bình đến lớn phần phản ánh tính hiệu ba biện pháp đến trình phát triển lực cho HS trường THPT chuyên 23 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận chung Luận án thực đầy đủ mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, đạt kết sau: 1.1 Đã hệ thống hóa làm sáng tỏ số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài luận án - phát triển duy, NL, NLTDPP, NLTDPPHH HS chuyên hóa học trường THPT chuyên - Hệ thống hóa đặc điểm, ưu nhược điểm số PPDH góp phần phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên 1.2 Đã điều tra số vấn đề thực tiễn liên quan đến đề tài luận án - Điều tra, phân tích kết quả, rút kết luận thực trạng phát triển NLTDPPHH 38 trường THPT chuyên với 318 GV, 1140 HS lớp 10 chun hóa học - Phân tích chương trình SGK dành cho HS lớp 10 chuyên hóa học phần kiến thức sở hóa học chung 1.3 Trên sở lí luận thực tiễn thu được, đề xuất việc phát triển NLTDPPHH dạy học hóa học lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên - Đề xuất khung NLTDPPHH dành cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên - Đưa định hướng việc đề xuất biện pháp phát triển NLTDPPHH cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên gồm: nguyên tắc bước quy trình đề xuất, áp dụng biện pháp dạy học hóa học lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên - Đề xuất biện pháp phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên: + Biện pháp 1: Vận dụng PPDH giải vấn đề theo hướng đa chiều + Biện pháp 2: Sử dụng tập hóa học + Biện pháp 3: Sử dụng thí nghiệm hóa học - Từ xây dựng cơng cụ đánh giá NLTDPPHH dành cho HS chuyên hóa học gồm: bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi GV, phiếu tự đánh giá HS, kiểm tra đánh giá NL 1.4 Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm: Tiến hành dạy thử nghiệm sau TNSP KHBH qua vòng, 11 trường THPT chuyên với tham gia 11 GV, 424 HS lớp TN Kết TNSP đánh giá thông qua: phiếu hỏi GV, phiếu tự đánh giá HS, bảng kiểm quan sát, kiểm tra đánh giá NL Các số liệu TN xử lý phần mềm SPSS Microsoft Excel 2007 cho thấy 24 điểm TB cộng lớp TN thời điểm STĐ cao TTĐ, khác biệt có ý nghĩa quy mơ ảnh hưởng nằm khoảng từ TB đến lớn Kết định tính, định lượng chứng tỏ tính khả thi tính hiệu biện pháp phát triển NLTDPPHH Qua đó, khẳng định đắn giả thuyết khoa học đề 1.5 Kết luận: Kết TNSP sau xử lí thốngcho thấy việc áp dụng biện pháp đề xuất phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên TNSP chứng tỏ biện pháp đề xuất luận án có tính hiệu quả, khả thi, góp phần đổi PPDH hóa học trường THPT chuyên Khuyến nghị Qua trình nghiên cứu thực nghiệm, chúng tơi có số khuyến nghị sau: - Kết nghiên cứu đề tài tiếp tục triển khai áp dụng rộng rãi dạy học hóa học trường THPT chuyên - Đề tài tiếp tục triển khai mở rộng nghiên cứu để xây dựng hệ thống câu hỏi hóa học, tập hóa học phát triển NLTDPPHH cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên sở khung tiêu chí đánh giá NLTDPPHH luận án đề cập - Các trường THPT chuyên cần quan tâm, trọng, đầu phát triển NLTDPPHH cho HS chun hóa học thơng qua việc động viên, khuyến khích GV mơn vận dụng PPDH hóa học theo hướng phát triển NLTDPPPHH như: PPDH giải vấn đề, PP sử dụng tập hóa học, PP sử dụng thí nghiệm hóa học ... NLTDPPHH HS lớp 10 chuyên hóa học trường THPT chuyên phát triển hạn chế CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHÊ PHÁN CHO HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG... Phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học 1.5 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHÊ PHÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 CHUN HĨA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG CHUN Chúng tiến hành... khoa học Vì vậy, nội dung phần kiến thức sở hóa học chung có khả phát triển tốt NLTDPPHH cho HS chuyên hóa học trường THPT chuyên Do đề tài Phát triển lực tư phê phán cho học sinh dạy học hóa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tư duy phê phán cho học sinh trong dạy học hóa học lớp 10 chuyên hóa học trường trung học phổ thông chuyên tom tat LA , Phát triển năng lực tư duy phê phán cho học sinh trong dạy học hóa học lớp 10 chuyên hóa học trường trung học phổ thông chuyên tom tat LA , Cấu trúc luận án, CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay