nghien cuu ve ky thuat trong cam chương chau

75 31 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 15:21

LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình làm việc hồn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi cố gắng nỗ lực học tập thân, nhận giúp đỡ quý báu, tận tình thầy cơ, gia đình bạn bè Trước hết, tơi xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Vũ Quang Sáng tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô Bùi Thị Hồng, chị Nguyễn Thị Thu Thùy, chị Phạm Thị Trang anh chị thuộc Trung tâm nghiên cứu Phát triển Hoa Cây cảnh, Viện Nghiên cứu Rau hoa tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình thực tập Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ suốt q trình học tập thời gian hồn thành báo cáo tốt nghiệp Trong q trình hồn thành báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận ý kiến, đóng góp quý thầy cô Cuối xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới quý thầy cô, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thơm BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơ sở thực tập: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hoa Cây cảnh – Viện Nghiên cứu Rau Quả Giáo viên hướng dẫn trường: PGS.TS Vũ Quang Sáng Giáo viên hướng dẫn sở: ThS Bùi Thị Hồng, ThS Nguyễn Thị Thu Thùy Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu ảnh hưởng số biện pháp kĩ thuật đến khả sinh trưởng phát triển hoa Cẩm chướng trồng chậu (Dianthus chinensis L.)” MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC ĐỒ THỊ Phần I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung 2.1.1 Nguồn gốc vị trí phân loại 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Yêu cầu ngoại cảnh 2.2 Giá trị sử dụng giá trị kinh tế 2.3 Một số kết nghiên cứu Cẩm chướng trồng chậu giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình nghiên cứu hoa cẩm chướng giới 2.3.2 Tình hình nghiên cứu hoa cẩm chướng Việt Nam 2.4 Một số kết nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kĩ thuật tới sinh trưởng phát triển hoa cẩm chướng Phần III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi 3.5 Phương pháp xử lý số liệu Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng phát triển hoa Cẩm chướng trồng chậu 4.2 Ảnh hưởng thời điểm bấm đến sinh trưởng phát triển hoa Cẩm chướng trồng chậu 4.3 Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến sinh trưởng phát triển hoa Cẩm chướng trồng chậu 4.4 Ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển hoa Cẩm chướng trồng chậu 4.5 Một số tiêu sâu bệnh tiêu khác hoa Cẩm chướng trồng chậu PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt CC CDL CT Tên viết tắt Chiều cao Chiều dài Công thức CTTN ĐKT SL SN Cơng thức thí nghiệm Đường kính tán Số Số nhánh DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến chiều cao, số chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.2: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số nhánh đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.3: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.4: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến chiều cao, số chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.5: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến số nhánh đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.6: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.7: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến chiều cao, số chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.8: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến số nhánh đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.9: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.10: Ảnh hưởng mật độ trồng đến chiều cao, số chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.11: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số nhánh đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.12: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng 4.13: Một số tiêu sâu bệnh hoa Cẩm chướng trồng chậu DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến chiều cao hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.2: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.3: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.4: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số nhánh hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.5: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.6: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.7: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến chiều cao hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.8: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến số hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.9: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.10: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến số nhánh hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.11: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.12: Ảnh hưởng thời điểm bấm đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.13: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến chiều cao hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.14: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến số hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.15: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.16: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến số nhánh hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.17: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.18: Ảnh hưởng nồng độ phân bón plant soul đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.19: Ảnh hưởng mật độ trồng đến chiều cao hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.20: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.21: Ảnh hưởng mật độ trồng đến chiều dài hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.22: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số nhánh hoa Cẩm chướng trồng chậu Hình 4.23: Ảnh hưởng mật độ trồng đến đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu CT1 CT2 khác khơng có ý nghĩa khác có ý nghĩa so với CT3 CT4 mức tin cậy 95% Object 42 Hình 4.19: Ảnh hưởng mật độ trồng đến chiều cao Cẩm chướng trồng chậu - Số lá: 15 ngày sau trồng, số trung bình đạt từ 12,73 - 13,37 lá/cây Sau đó, phát triển mạnh thân lá, cho số tăng lên cao hơn, đạt 22,93 - 23,73 cm Cây trồng mật độ cây/chậu cho tổng số trung bình cao (23,73 lá/cây) Đến ngày 45 sau trồng, số đạt từ 36,97 - 39,57 lá/cây Cây trồng mật độ cây/chậu cho số cao Trong trồng mật độ cây/chậu cho 36,97 lá/cây Ngày 60 sau trồng, số trung bình đạt 47,17 – 48,57 lá/cây Cây mật độ trồng cây/chậu cho số cao Mật độ cây/chậu có số 48,33 lá/cây Trong đó, mật độ trồng cây/chậu cho số 47,17 lá/cây mật độ cây/chậu cho số 47,60 lá/cây Ở mức tin cậy 95%, số lá/cây khác khơng có ý nghĩa mật độ trồng khác Object 44 Hình 4.20: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số Cẩm chướng trồng chậu - Chiều dài lá: giai đoạn sau trồng 15 ngày, chiều dài trung bình đạt từ 3,77 - 3,95 cm Cây tiếp tục phát triển thân cho chiều dài ngày 30 từ 4,68 - 4,96 cm Cây trồng mật độ cây/chậu cho chiều dài cao Ngày 45 sau trồng, chiều dài đạt 5,42 - 5,98 cm Giai đoạn trồng mật độ cây/chậu cho có chiều dài thấp (5,42 cm), mật độ cây/chậu cho chiều dài cao (5,98 cm) Ngày 60 sau trồng, chiều dài đạt từ 6,14 - 6,54 cm Mật độ cây/chậu cho chiều dài 6,54 cm; mật độ cây/chậu có chiều dài 6,36 cm; mật độ cây/chậu cho có chiều dài 6,24 cm mật độ cây/chậu cho có chiều dài thấp (6,14 cm) Ở mức tin cậy 95%, chiều dài CT1 khác có ý nghĩa so với cơng thức mật độ lại; chiều dài khác khơng có ý nghĩa công thức với CT3, CT3 với CT4 Object 46 Hình 4.21: Ảnh hưởng mật độ trồng đến chiều dài Cẩm chướng trồng chậu 4.4.2 Ảnh hưởng mật độ trồng đến số nhánh đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu Bảng kết 4.11 theo dõi ảnh hưởng mật độ trồng đến số nhánh đường kính tán hoa Cẩm chướng trồng chậu sau: Bảng 4.11: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số nhánh, đường kính tán Lần đo CTTN Sau 15 ngày Sau 30 ngày Sau 45 ngày Sau 60 ngày SN/cây ĐKT (cm) SN/cây ĐKT (cm) SN/cây ĐKT (cm) SN/cây ĐKT (cm) CT1 1,87 7,76 2,57 10,36 4,03 11,41 5,03ab 13,52ab CT2 1,93 7,86 2,53 10,52 4,17 11,68 5,03ab 13,90ab CT3 1,67 7,75 2,60 10,01 4,17 11,80 5,07a 13,81ab CT4 1,73 7,82 2,70 10,26 4,27 11,82 5,07a 14,05a CV% 3,7 3,0 4,9 2,9 2,3 3,3 4,1 2,7 LSD0,05 0,13 0,46 0,26 0,60 0,19 0,78 0,42 0,74 Chú thích: chữ giống cột biểu thị sai khác khơng có ý nghĩa Các chữ khác cột biểu thị sai khác có ý nghĩa Dựa vào kết bảng 4.11 cho thấy: - Số nhánh: số nhánh công thức với mật độ trồng khác nhau, thời gian đầu theo dõi số nhánh Tuy nhiên, vào khoảng thời gian theo dõi sau, có tăng rõ rệt số nhánh 15 ngày sau trồng, số nhánh đạt 1,67 - 1,93 nhánh/cây Đến ngày 30 sau trồng, số nhánh tăng lên đạt mức 2,53 – 2,70 nhánh/cây Cây mật độ trồng cây/chậu cho số nhánh cao (2,70 nhánh/cây) Ngày thứ 45 sau trồng, lúc số nhánh trung bình khoảng từ 4,03 - 4,27 nhánh/cây, trồng với mật độ cây/chậu cho số nhánh cao Ngày theo dõi 60, số nhánh trung bình đạt từ 5,03 - 5,07 nhánh/cây Cây mật độ cây/chậu cây/chậu cho số nhánh trung bình 5,03 nhánh/cây; mật độ trồng cây/chậu cây/chậu có số nhánh cao đạt 5,07 nhánh/cây Tại mức tin cậy 95% số nhánh khác khơng có ý nghĩa mật độ trồng khác Object 48 Hình 4.22: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số nhánh Cẩm chướng trồng chậu - Đường kính tán: với mật độ trồng khác có đường kính tán khác Sau trồng 15 ngày, đường kính tán trung bình thấp, đạt 7,75 - 7,86 cm Sau trồng 30 ngày, đường kính tán đạt 10,01 - 10,52 cm Cây trồng mật độ cây/chậu cho đường kính tán rộng Sau trồng 45 ngày, đường kính tán đạt từ 11,41 - 11,82 cm Cây trồng mật độ cây/chậu có đường kính 5,80 cm, mật độ cây/chậu cho đường kính tán lớn (11,82 cm) Ngày 60 sau trồng, đường kính tán đạt từ 13,52 – 14,05 cm Cây trồng mật độ cây/chậu cho đường kính tán cao (14,05 cm), mật độ cây/chậu cho đường kính tán 13,81 cm; mật độ cây/chậu 13,90 cm, mật độ cây/chậu lại cho đường kính tán bé (13,52 cm) Ở mức tin cậy 95% đường kính tán Cẩm chướng trồng chậu khác khơng có ý nghĩa mật độ trồng khác Object 50 Hình 4.23: Ảnh hưởng mật độ trồng đến đường kính tán Cẩm chướng trồng chậu 4.4.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến số lượng đường kính hoa hoa Cẩm chướng trồng chậu Mật đồ trồng có ảnh hưởng lớn đến số lượng đường kính hoa cẩm chướng Với mật độ trồng thưa, phát triển tốt, cho đường kính hoa lớn, trồng mật độ dày lại cho hoa có đường kính nhỏ Tuy nhiên, mật độ dày lại cho tổng suất tốt so với trồng thưa Đối với mật độ trồng dày lại cho suất dễ nhiễm bệnh, bị sâu có tượng thối nhiều Bảng 4.12: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số lượng đường kính hoa CTTN Số lượng hoa/cây Đường kính hoa (cm) CT1 CT2 CT3 14,30a 13,60b 12,40c 3,73a 3,52b 3,36c CT4 CV% 10,90d 2,4 2,99d 1,1 LSD0,05 0,62 0,07 Chú thích: chữ giống cột biểu thị sai khác khơng có ý nghĩa Các chữ khác cột biểu thị sai khác có ý nghĩa Dựa vào kết số lượng đường kính hoa bảng 4.12 thấy: - Số lượng hoa: trồng mật độ thưa cho số hoa nhiều hẳn so với mật độ trồng dày Trong trồng mật độ cây/chậu cho 14,30 hoa/cây mật độ cây/chậu cho số hoa trung bình đạt 13,60 hoa/cây, mật độ cây/chậu cho 12,40 hoa/chậu mật độ trồng dày (7 cây/chậu) cho số hoa trung bình thấp nhất, 10,90 hoa/cây Nên lưu ý mật độ trồng sản xuất hoa cẩm chướng, mật độ trồng dày cho suất không cao bị nhiễm bệnh nhiều, nhiên, mật độ trồng thưa lại không đảm bảo hiệu kinh tế tốt Kết cho thấy, mức tin cậy 95% số lượng hoa/cây khác có ý nghĩa mật độ trồng khác - Đường kính hoa: có mật độ trồng thưa nên trồng mật độ cây/chậu cây/chậu cho hoa có đường kính cao hẳn so với mật trồng trồng dày Mật độ cây/chậu cho hoa có đường kính đạt 3,73 cm Cây trồng mật độ cây/chậu cho hoa có đường kính 3,52 cm, trồng mật độ cây/chậu cho hoa có đường kính 3,36 cm, mật độ cây/chậu cho đường kính hoa bé 2,99 cm Kết cho thấy đường kính hoa khác có ý nghĩa mật độ trồng khác mức tin cậy 95% Object 52 Hình 4.24: Ảnh hưởng mật độ trồng đến số lượng đường kính hoa Cẩm chướng 4.5 Một số tiêu sâu bệnh tiêu khác hoa Cẩm chướng trồng chậu 4.5.1 Một số tiêu sâu bệnh Đối với thực vật nói chung hoa cẩm chướng nói riêng, q trình trồng, chăm sóc cần ý quan sát thường xuyên để tránh việc bị nhiễm sâu bệnh, làm giảm suất làm chậm phát triển Nên ý phun thuốc trừ sâu, bệnh định kì cho thời gian trồng, bắt bỏ sâu hại tiến hành nhổ bỏ cần thiết để tránh ảnh hưởng xấu đến khác Trong thời gian theo dõi thí nghiệm hoa Cẩm chướng trồng chậu, có bị nhiễm số loại sâu, bệnh hại, kết theo dõi thể bảng 4.13 Bảng 4.13: Một số tiêu sâu bệnh cẩm chướng TN CT 4 4 Chỉ tiêu Sâu ăn (con) 1 1 1 Ghi chú: Héo xanh Lở cổ rễ (cấp bệnh) (cấp bệnh) 1 1 1 1 1 1 - : không bị nhiễm bệnh (sâu) Thối thân (cấp bệnh) Cấp 1: 3000 lux) hoa sớm, cường độ ánh sáng thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: nghien cuu ve ky thuat trong cam chương chau, nghien cuu ve ky thuat trong cam chương chau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay