bài báo cáo môn quản trị chất lượng Ngân hàng thương mại

19 16 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 15:10

Trong việc thực hiện các nghiệp vụ cho vay tiêu dung cá nhân, ngân hàng ACB trở thành địa chỉ tin cậy và thường xuyên cho mọi khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Asia Commercial Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB), chính thức đi vào hoạt động kinh doanh sau ngày 04 061993 với số vốn điều lệ tính đến thời điểm cuối năm 2012 là hơn 9000 tỷ đồng. Hiện tại ACB có đến 345 chi nhánh và phòng giao dịch tại những vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc.Các sản phẩm dịch vụ chính mà ngân hàng ACB cung cấp bao gồm:Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng.Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng.Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng.Kinh doanh ngoại tệ và vàng.Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. Trong suốt 13 năm hoat động ngân hàng đã đạt được rất nhiều thành tựu trong đó kể đến việc thành công trong hoạt động phát hành thẻ ra công chúng như thẻ tín dụng quốc tế ACBMastercard (1996), thẻ tín dụng quốc tế ACBVisa (1997), thẻ ghi nợ quốc tế ACBVisa Electron (2003) sớm nhất tại Việt Nam. 06012013, ngân hàng ACB được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong các lĩnh vực huy động vốn, cho vay ngắn hạn và trung dài hạn, thanh toán quốc tế và cung ứng nguồn lực tại Hội sở. z Nhóm ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ***@*** THẢO LUẬN Đề tài: Soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân theo ISO 9001 – 2000 ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Học phần: Quản trị chất lượng DVNHTM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Nhóm  Biên họp nhóm lần Thời gian: 14h, ngày 14 tháng năm 2013 Địa điểm: sân thư viện Có mặt: 10 người Nội dung: - Nhóm trưởng nêu đề tài thảo luận - Các thành viên đóng góp ý kiến làm đề cương - Phân công công việc Hà nội, ngày 14 tháng năm 2013 Nhóm trưởng (kí ghi rõ họ tên) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Nhóm  Biên họp nhóm lần Thời gian: 9h30h, ngày 20 tháng năm 2013 Địa điểm: sân thư viện Có mặt: 10 người Nội dung: - Nêu vấn đề khúc mắc - Hoàn chỉnh word Hà nội, ngày 20 tháng năm 2013 Nhóm trưởng (kí ghi rõ họ tên) Nhóm BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CƠNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM (theo thang điểm 5) STT Họ tên Xếp loại Trần Thị Nết Nguyễn Thị Ngọc Ngoan Lê Thị Yến Ly Trần Thi Mai Phạm Thị Mai Nguyễn Thị Mai Dương Thị Thuỳ Linh Đặng Mỹ Linh Nguyễn Thị Mơ 10 Chu Thi Diệu Ly Nhóm Ghi GIỚI THIỆU Trong việc thực nghiệp vụ cho vay tiêu dung cá nhân, ngân hàng ACB trở thành địa tin cậy thường xuyên cho khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (tên giao dịch tiếng Anh: Asia Commercial Bank), gọi tắt Ngân hàng Á Châu (ACB), thức vào hoạt động kinh doanh sau ngày 04/ 06/1993 với số vốn điều lệ tính đến thời điểm cuối năm 2012 9000 tỷ đồng Hiện ACB có đến 345 chi nhánh phòng giao dịch vùng kinh tế phát triển tồn quốc Các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng ACB cung cấp bao gồm:  Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ     vàng Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng Các dịch vụ trung gian (thực toán nước, thực dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng Kinh doanh ngoại tệ vàng Phát hành tốn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Trong suốt 13 năm hoat động ngân hàng đạt nhiều thành tựu kể đến việc thành công hoạt động phát hành thẻ cơng chúng thẻ tín dụng quốc tế ACB-Mastercard (1996), thẻ tín dụng quốc tế ACB-Visa (1997), thẻ ghi nợ quốc tế ACB-Visa Electron (2003) sớm Việt Nam 06/01/2013, ngân hàng ACB công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 lĩnh vực huy động vốn, cho vay ngắn hạn trung dài hạn, toán quốc tế cung ứng nguồn lực Hội sở Các quy trình nghiệp vụ chuẩn hố theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Trong phải kể đến nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Đây nghiệp vụ cung cấp khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng bao gồm cá nhân hộ gia đình Bên cạnh cho vay tiêu dùng đáp ứng chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế, du lịch… Với mục tiêu ban đầu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, ACB hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Vì nói nghiệp vụ cho vay tiêu dung cá nhân nghiệp vụ quan trọng ngân hàng Với việc đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Nhóm Nhóm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 1/11 Lần ban hành: 02 Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Nhóm 10 người Vũ Thị Thu Huyền Vũ Thị Thu Huyền Lần ban hành Lần Lần Nhóm Nội dung Ngày thay đổi ban hành có hiệu lực hết hiệu lực 06/1/2003 06/01/2003 30/4/2013 20/4/2013 30/04/2013 Chưa hết Lưu đồ: bước B1 hướng dẫn KH làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ B2 Phân tích HS, lập tờ trình B3 thẩm định tài sản đảm bảo B4 Trình phê duyệt hay từ chối B5 Cơng chứng vào ĐKGDĐB B6 Giải ngân B7 Quản lí sau vay B8 Có nợ xấu phải xử lý TSĐB - Lưu đồ: gộp bước bước thành bước 2, gộp bước bước thành B3, thêm bước kí hợp đồng tín dụng bước 4, gộp bước 7.8 thành B6 Thêm bước tất toán khoản vay B7 - Ngày Ngày Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 2/11 Lần ban hành: 02 Mục đích Giúp cho q trình cho vay diễn thống nhất, khoa học quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân ngân hàng ACB Hạn chế sai xót, phòng ngừa rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đáp ứng ngày tốt nhu cầu vay vốn KH Phạm vi áp dụng: Quy trình quy định chi tiết quy trình cho vay áp dụng tồn ngân hàng TMCP Á Châu, bao gồm: Hội sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch đơn vị trực thuộc Đối tượng áp dụng: nhân viên hỗ trợ tín dụng, nhân viên quản lý phát triển KH, nhân viên phân tích tín dụng, nhân viên định giá tài sản Tài liệu tham khảo ISO 9001 – 2000 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên(2011), Giáo trình quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Giáo trình tập huấn cán tín dụng - Ngân hàng thương mại cổ phần ACB Tác giả Nguyễn Chí Thanh, năm 2003, Hồn thiện số quy trình nghiệp vụ theo hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000 khách sạn Kim Liên, NXB khoa khách sạn du lịch trường ĐHTM Một số trang web:http://nganhangonline.com/,www.acb.com.vn, tailieu.vn Định nghĩa Cho vay tiêu dùng cá nhân hiểu quan hệ kinh tế bên ngân hàng, bên cá nhân, người tiêu dùng nhằm phục vụ đời sống, tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tạm thời chưa có khả tốn, ngân hàng chuyển giao cho KH lượng giá trị tiền nguyên tắc KH hoàn trả gốc lãi hạn thỏa thuận Theo ACB: Cho vay tiêu dùng sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài cho nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe giới, làm kinh tế hộ gia đình, tốn học phí, du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi nhu cầu thiết yếu khác sống Ngân Hàng Thương Mại Nhóm Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Cổ Phần Á Châu Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 3/11 Lần ban hành: 02 Nội dung Lưu đồ quy trình Hướng dẫn thủ tục vay vốn tiếp nhận hồ sơ Phân tích HS, lập tờ trình thẩm định tài sản đảm bảo K Đồng ý Xét duyệt Đồng ý Lập hợp đồng tín dụng kí kết giải ngân Quản lí sau vay Hồn tất khoản vay Nhóm 10 Thơng báo cho KH Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 4/11 Lần ban hành: 02 5.1 Hướng dẫn thủ tục vay vốn tiếp nhận hồ sơ: Tại sở giao dịch/ chi nhánh, khách hàng có nhu cầu vay vốn tiếp nhận hướng dẫn thủ tục vay vốn: khách hàng cá nhân Phòng khách hàng cá nhân Nhân viên ACB thực theo phân công: 5.1.1 5.1.2 Hướng dẫn thủ tục, điều kiện giấy tờ cần thiết việc vay vốn thực bởi: a) Nhân viên quản lý phát triển khách hàng b) Nhân viên dịch vụ tín dụng Đánh dấu vào khoản mục khách hàng cần nộp giao cho khách hàng, theo hướng dẫn Đối với khách hàng cá nhân sử dụng mẫu: - QF-01/NH: “ Danh mục hồ sơ vay vốn ngắn hạn” - QF-01/TDH: “Danh mục hồ sơ vay vốn trung, dài hạn” Nhân viên tiếp thị phát triển khách hàng (A/O) nhân viên dịch vụ khách hàng vay tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu hướng dẫn khách hàng nộp đủ hồ sơ tín dụng Đối với khách hàng vay vốn lần đầu, hồ sơ gồm có: Hồ sơ pháp lý; hồ sơ đảm bảo tài sản nợ vay; hồ sơ khác Đối với khách hàng vay vốn tai ACB, kiểm tra lại hồ sơ tín dụng cũ, đề nghị khách hàng bổ sung chứng từ thay đổi chứng từ phục vụ cho khoản vay Sau nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ hồ sơ; ký nhận chuyển sang phận khác có liên quan Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ACB) Hồ sơ pháp lý: CMND/ hộ chiếu, Hộ khẩu/ KT3, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân, bên trả nợ cùng, bên bảo lãnh… Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, xác nhận lương, hợp đồng cho thuê nhà…của người vay người trả nợ Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo Thời gian giải vay vốn phụ thuộc vào khaỏn vay, ví dụ là: cho vay chấp cổ phiếu chưa niêm yết(trong vòng 24 giờ); cho vay chấp chứng khoán niêm yết (tối đa 60 phút); cho vay chứng khoán ngày (tối đa 30 phút) Nhóm 11 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 5/11 Lần ban hành: 02 5.2 Phân tích hồ sơ, lập tơ trình thẩm định tài sản đảm bảo Sau nhận đủ hồ sơ vay vốn từ khách hàng từ Loan CSR (Nhân viên hỗ trợ tín dụng ACB) phân công, nhân viên quản lý phát triển khách hàng (A/O) tiến hành: - Tiến hành thẩm định khách hàng lập tờ trình khách hàng Gửi cho Trưởng phòng phân tích tín dụng đề nghị hỗ trợ phân tích; nhân viên phân tích tín dụng (C/A) thực phân tích lập tờ trình phân tích tín dụng - Gửi hồ sơ tài sản đảm bảo cho nhân viên định giá tài sản (A/A) để định giá tài sản chấp, cầm cố; A/A thẩm định khách hàng lập tờ trình thẩm định tài sản 5.3 Xét duyệt • Sau lập tờ trình thẩm định khách hàng, A/O trình cấp có thẩm quyền xem xét ký vào tờ trình thẩm định khách hàng.Sau tờ trình thẩm định khách hàng cấp có thẩm quyền thơng qua A/O C/A tiến hành trình hồ sơ lên Ban giám đốc Trung tâm giao dịch, giám đốc chi nhánh người Tổng giám đốc Uỷ quyền để phê duyệt.Thẩm quyền phê duyệt cấp Tổng giám đốc quy định cụ thể cho mục đích vay cụ thể ( ban tín dụng BTD) Số tiền vay lớn,cấp có thẩm quyền phê duyệt cao • Thơng báo kết cho Khách hàng • Tối đa hai ngày làm việc kể từ ngày người có thẩm định cho vay không cho vay A/O LoanCSR phải thông báo kết cho khách hàng 5.4 Lập hợp đồng tín dụng/ Khế ước nhận nợ kí kết • Sau phê duyệt thông báo kêt cho KH, Loan CSR lập hồ sơ chuẩn bị giải ngân bao gồm : hợp đồng tín dung, giấy đề nghị vay vốn cá nhân Và khế ước nhân nợ • 2) Hợp đồng Tín dụng/ Khế ước Nhận nợ sau soạn xong, Loan CSR chuyển cho khách hàng bên có liên quan ký, sau trình cấp có thẩm quyền ký Nhóm 12 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 6/11 Lần ban hành: 02 5.5 giải ngân khoản vay Sau ký hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ, Loan CSR O/A đưa hồ sơ lên kế toán để tiến hành hạch toán thu phí, giải ngân tiền vay Loan CSR hướng dẫn KH làm thủ tục lĩnh tiền, chuyển khoản hay lĩnh trực tiếp Loan CSR phối hợp với nhân viên kiểm soát phận kế toán hạch toán hiệu lực hóa khoản vay giải ngân cho KH 5.6 Quản lí sau vay a Theo dõi q trình trả lãi, vốn đôn đốc thu hồi nợ: A/O Loan CSR thường xuyên theo dõi tình hình trả nợ, kì hạn nợ khách hàng thơng qua hình TCBS kê khoản nợ gốc, lãi vay đến hạn phát sinh trước ngày • Loan CSR có trách nhiệm soạn thư báo nợ gốc, laĩ vay đến hạn • A/O, Loan CSR nhắc nhở, đơn đốc khách hàng trả nợ đề xuất ý kiến xử lí nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bất ổn tốn có thay đổi làm ảnh hưởng đến khoản vay • b Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động khách hàng Lập biên kiểm tra nếu: Khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích, tình hình hoạt động ảnh hưởng xấu tới khả trả nợ khách hàng • A/O lập tờ trinh báo cáo đề xuất hướng xử lí trình cấp có thẩm quyền xem xét kí định • c Kiểm tra đánh giá lại TSĐB • • Đơi với BĐS: việc đánh giá lại thực 12 tháng/ lần Đối với động sản: thục hiến tháng/lần Nhóm 13 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 7/11 Lần ban hành: 02 5.7 Hoàn tất khoản vay A/O Loan CSR theo dõi tình hình trả nợ KH Các khoản nợ, lãi đến hạn phải thông báo cho KH trước ngày làm việc Khi khách hàng hồn thành hết nghĩa vụ tài với NH, tiến hành tất toán cho khách hàng quy trình kết thúc Lưu trữ Hồ sơ tín dụng sau phê duyệt, A/O bàn giao cho Loan SCR lưu trữ hồ sơ tín dụng Riêng tài sản bảo đảm tiền vay, hô sơ tài sản đảm bảo tiền vay lưu trữ theo Quy định bảo đảm tiền vay, A/O lưu giữ tài liệu có lien quan đến hoạt động quảnhàng ngày khoản vay Thời gian lưu trữ hồ sơ thực theo quy định pháp luật Hồ sơ tín dụng phải lập mục lục, thực đánh số xếp hồ sơ tín dụng theo thứ tự Mục lục cập nhát có bổ sung hocawcj loại bớt tài liệu Mục lục đính trang đầu hồ sơ Mỗi KH phê duyệt phải lưu vào: Hồ sơ pháp lý Hô sơ vay vốn Hồ sơ tài sản đảm bảo Hồ sơ mục đích sử dụng vốn Hồ sơ tình hình sản xuất kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Nhóm Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… 14 Cổ Phần Á Châu Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 8/11 Lần ban hành: 02 Phụ lục ĐẶC TÍNH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG Mẫu: Hà Nội, ngày tháng năm 201… Năm: ……… Đơn vị…………………………………………………………………… Đặc tính Nhóm Số tiền vay linh hoạt, tùy theo nhu cầu thực tế khả chứng minh mục đích sử dụn Thời gian vay tối đa lên đến 84 tháng (7 năm) Phương thức giải ngân linh hoạt, giải ngân lần nhiều lần theo nhu cầu sử 15 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Trang: 9/11 Lần ban hành: 02 ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHO VAY TIÊU DÙNG Mẫu: Hà Nội, ngày tháng năm 201… Năm: ……… Đơn vị…………………………………………………………………… Nhóm Điều kiện cho vay Khách hàng cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam Độ tuổi từ 18 trở lên Có nguồn thu nhập ổn định đủ khả trả nợ cho khoản vay từ nguồn sau: lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà/đất xe, góp vốn, cổ tức Có tài sản chấp: bất động sản (nhà/đất), chứng từ có giá,… khách hàng người thân gia đình Có mục đích sử dụng vốn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hợp pháp 16 Giấy tờ Thủ tục - Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ACB) CMND, Hộ khẩu/KT3 người vay người bảo lãnh (nếu có) Chứng từ liên quan đến mục đích vay Chứng từ liên quan đến tài sản chấp Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,… người vay người trả nợ (nếu có) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Nhóm 17 Trang: 10/11 Lần ban hành: 02 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Nhóm 18 Trang:11/11 Lần ban hành: 02 Nhóm 19 ... thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại Quy trình: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân Nhóm 17 Trang: 10/11 Lần ban hành: 02 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị. .. cho KH lượng giá trị tiền nguyên tắc KH hoàn trả gốc lãi hạn thỏa thuận Theo ACB: Cho vay tiêu dùng sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài cho nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa. .. Lập hợp đồng tín dụng kí kết giải ngân Quản lí sau vay Hồn tất khoản vay Nhóm 10 Thơng báo cho KH Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Hệ thống quản trị chất lượng Mã số:………… Ngân Hàng Thương Mại
- Xem thêm -

Xem thêm: bài báo cáo môn quản trị chất lượng Ngân hàng thương mại, bài báo cáo môn quản trị chất lượng Ngân hàng thương mại, Trong việc thực hiện các nghiệp vụ cho vay tiêu dung cá nhân, ngân hàng ACB trở thành địa chỉ tin cậy và thường xuyên cho mọi khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Asia Commercial Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay