TÓM tắt TIENG VIET tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh an giang để ứng phó với biến đổi khí hậu

27 3 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:53

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU THỊNH TÁI CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÃ SỐ: 62 31 01 02 HÀ NỘI - 2018 Công trình hồn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS PHẠM THỊ TÚY 2.TS ĐỖ ĐỨC QUÂN Phản biện 1: ……………………………………… …………………………………… Phản biện 2: ……………………………………… ………………………………… Phản biện 3: ……………………………………… ……………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2018 thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài luận án Biến đổi khí hậu (BĐKH) khủng hoảng nghiêm trọng mà nhân loại đối mặt từ trước đến BĐKH đã, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống môi trường phạm vi toàn cầu Việt Nam đánh giá quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề BĐKH, Đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL) ba đồng giới dễ bị tổn thương nước biển dâng Theo dự báo, mực nước biển dâng (NBD) m, năm khoảng 40 nghìn km² đồng ven biển Việt Nam bị ngập, 90% diện tích thuộc tỉnh ĐBSCL bị ngập hoàn toàn, tổn thất GDP khoảng 10% An Giang tỉnh đầu nguồn ĐBSCL, nơi chịu nhiều tác động nặng nề BĐKH Các tượng nắng nóng kéo dài, hạn hán, xâm nhập mặn (XNM), thiên tai, dịch bệnh, ngập lụt, sạt lở, v.v ngày diễn thường xuyên, gây thiệt hại nặng nề sản xuất đời sống nơng dân Để ứng phó với BĐKH, tỉnh An Giang triển khai nhiều giải pháp Tuy nhiên, TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH chưa quan tâm mức thực liệt nên gây tác động tiêu cực đến sản xuất đời sống nông dân, ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế tỉnh Nguyên nhân chủ yếu hạn chế vấn đề TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH mẻ lý luận thực tiễn, quyền cấp tỉnh chưa nhận thức đầy đủ tính thời cấp thiết cơng việc phải làm thực TCC ngành nông nghiệp để ứng phó với BĐKH,v.v Vì vậy, đề tài: “Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với biến đổi khí hậu” lựa chọn làm luận án tiến sĩ khoa học kinh tế cấp thiết, ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc phù hợp với chuyên ngành Kinh tế trị Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án nhằm làm rõ sở lý luận thực tiễn TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp TCC ngành nông nghiệp tỉnh An Giang nhằm chủ động ứng phó với BĐKH, tạo tảng cho phát triển KT- XH tỉnh theo hướng ổn định, hiệu bền vững 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích cơng trình nghiên cứu liên quan công bố để xác định vấn đề giải kế thừa phát triển, khoảng trống cần phải bổ khuyết Hệ thống hóa nghiên cứu cách vấn đề lý luận, thực tiễn TCC ngành nông nghiệp để ứng phó với BĐKH Phân tích thực trạng TCC ngành nơng nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH, thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân Đề xuất phương hướng giải pháp TCC ngành nơng nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH đến năm 2030 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án TCC ngành nơng nghiệp theo hướng chủ động ứng phó với BĐKH phương diện địa phương cấp tỉnh Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học Kinh tế trị như: Trừu tượng hóa khoa học, phân tích tổng hợp, lơgíc kết hợp với lịch sử, phương pháp điều tra xã hội học,v.v để giải vấn đề đặt nghiên cứu Những đóng góp luận án Thứ nhất, tổng quan cơng trình nghiên cứu tác giả nước liên quan đến đề tài, luận án khoảng trống lý luận thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu Thứ hai, cung cấp thêm sở lý luận thực tiễn TCC ngành nông nghiệp để ứng phó với BĐKH như: Quan niệm, cần thiết, nội dung, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng giá kinh nghiệm thực TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng TCC ngành nơng nghiệp tỉnh An Giang ứng phó với BĐKH giai đoạn 2010 - 2017, luận án thành tựu, hạn chế nguyên nhân Thứ tư, đề xuất phương hướng giải pháp tính khả thi nhằm TCC ngành nơng nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH giai đoạn 2018 – 2030 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu thành chương 13 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Biến đổi khí hậu vấn đề mang tính tồn cầu, tác động nghiêm trọng đến phát triển KT-XH tất quốc gia giới, đe dọa tồn vong người trái đất Do vậy, nghiên cứu BĐKH nhận quan tâm nghiên cứu quốc gia giới, Việt Nam 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu tác giả nước ngồi liên quan đến đề tài 1.1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu biến đổi khí hậu tác động biến đổi khí hậu ngành nơng nghiệp “Clobal Climate Change and Agricutural Production” (Biến đổi khí hậu tồn cầu sản xuất nơng nghiệp) Fakhri Bazzaz Wim Sombroek; “Effects of global climate change on agriculture: an interpretative review” (Ảnh hưởng biến đổi khí hậu tồn cầu nơng nghiệp) Richard M Adams cộng sự; “Viet nam: Economics of Adaptation to Climate Change” (Việt Nam: Nền kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu) Ngân hàng Thế giới ; “Climate Change Affecting Land Use in Mekong Delta: Adaptation of Rice based Cropping Systems” (Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sử dụng đất Đồng sông Cửu Long: Sự thích ứng hệ thống canh tác lúa) 1.1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu tái cấu ngành nông nghiệp “Regional Trends of Agricultural Restructuring in Canada” (Xu hướng vùng miền tái cấu nông nghiệp Canada Helen E.Parson; “Conceptual framework for analysing structural change in agriculture and rural livelihoods” (Khung lý thuyết phân tích thay đổi cấu nơng nghiệp sinh kế nông thôn) Gertrud Buchenrieder; “China's Economic Restructuring: Role of Agriculture” (Tái cấu trúc kinh tế Trung Quốc: Vai trò nơng nghiệp) Zhang Hongzhou 1.1.1.3 Những cơng trình nghiên cứu tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu “Building Climate Resilience in the Agricuture Sector of Asia and the Pacific” (Xây dựng khả hồi phục khí hậu ngành nơng nghiệp Châu Á Thái Bình Dương) ADB; “Vietnam Development Report 2016 Transforming Vietnamese Agricuture: Gaining more from less” (Báo cáo phát triển Việt Nam 2016: Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng gía trị, giảm đầu vào); “Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ” Nhóm Ngân hàng giới, Bộ Kế hoạch Đầu tư 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu tác giả nước liên quan đến đề tài Không nhà khoa học giới nghiên cứu BĐKH mà Việt Nam khơng cơng trình nghiên cứu liên quan, có: 1.1.2.1 Những cơng trình nghiên cứu biến đổi khí hậu tác động biến đổi khí hậu ngành nơng nghiệp “Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam” Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường; “Tác động biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước biện pháp thích ứng Đồng Sơng Cửu Long” Viện khoa học khí tượng thủy văn mơi trường; “Tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nơng nghiệp giải pháp ứng phó” Đinh Vũ Thanh Nguyễn Văn Viết ; “Đối sách quốc gia vùng lãnh thổ Đông Bắc Á biến đổi khí hậu vấn đề mơi trường giai đoạn 2001- 2020” Trần Quang Minh chủ biên; “Tác động biến đổi khí hậu đến tăng trưởng phát triển Việt Nam số gợi ý sách” tác giả Trần Thọ Đạt Vũ Thị Hồi Thu; “Những thơng tin cập nhật biến đổi khí hậu dùng cho đối tượng cộng đồng” Ngô Trọng Thuận Nguyễn Văn Liêm; “Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp hộ nông dân Đồng Sông Cửu Long” Ngô Quang Thành; “Tác động biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp đồng sơng Cửu Long” Lê Quang Trí,v.v 1.1.2.2 Những cơng trình nghiên cứu tái cấu ngành nông nghiệp “Luận khoa học chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn: Hiện trạng yếu tố tác động Việt Nam” Lê Quốc Doanh, Đào Thế Anh Đào Thế Tuấn; “Cơ sở khoa học giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng Đồng Sông Cửu Long” luận án tiến sĩ Nguyễn Trọng Uyên; “Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững Việt Nam” Phạm Thị Khanh làm chủ biên; “Tái cấu nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao” TS Đặng Kim Sơn; “Tái cấu ngành nơng nghiệp nước ta nay” Vương Đình Huệ,v.v 1.1.2.3 Những cơng trình nghiên cứu tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu “Tổng quan nghiên cứu biến đổi khí hậu hoạt động thích ứng miền Nam Việt Nam” viết Lê Anh Tuấn; “Phát triển nơng nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” Trường Đại học Cần Thơ; “Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương” TS Lê Anh Tuấn; “Mơ hình tăng trưởng xanh khung phân tích lựa chọn sách cho Việt Nam” Nguyễn Trọng Hoài; “Cơ sở khoa học để Đồng Sơng Cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dâng” Bùi Lai; “Sản xuất lúa tác động biến đổi khí hậu Đồng Sông Cửu Long” Nguyễn Ngọc Đệ Lê Anh Tuấn; “Một số điều cần biết biến đổi khí hậu với nơng nghiệp” Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Quang An Nguyễn Thiện Sơn; “Chủ động ứng phó với BĐKH, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường - số vấn đề lý luận thực tiễn” Hội đồng khoa học quan Trung ương; “Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng Sơng Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu” luận án tiến sĩ Phạm Văn Ơ”; “Quy hoạch chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên đất nước thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng Sông Cửu Long” Nguyễn Hiếu Trung cộng sự; “Chọn giống lúa ngập mặn phục vụ Đồng Sông Cửu Long” Nguyễn Thị Lang cộng sự; “Biến động cấu sử dụng đất lúa vùng dễ bị ảnh hưởng tác động biến đổi khí hậu Đồng Sơng Cửu Long” Võ Quang Minh cộng sự.; Báo cáo tổng quan đề tài cấp bộ: Phát triển nông nghiệp Việt Nam điều kiện biến đổi khí hậu” Nguyễn Thị Hường cộng sự; “Chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ” TS Trương Thị Mỹ Nhân TS Lê Thị Thục,v.v; “Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến canh tác lúa tỉnh An Giang sở kịch biến đổi khí hậu khác nhau” Nguyễn Thị Hà Mi Võ Quang Minh 1.2 TỔNG QUAN KẾT QUẢ CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.2.1 Tổng quan kết nghiên cứu công bố 1.2.1.1.Về lý luận Thứ nhất, nhiều vấn đề lý luận TCC ngành nông nghiệp làm sáng tỏ Nhiều công trình khoa học tập trung nghiên cứu khái niệm, lý thuyết TCC, tính quy luật TCC kinh tế chế, sách liên quan Thứ hai, vấn đề lý luận liên quan đến BĐKH nhà khoa học đề cập toàn diện, sâu sắc Thứ ba, số cơng trình nghiên cứu tác động BĐKH ngành dễ bị tổn thương BĐKH nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, tài nguyên biển, tài nguyên nước Thứ tư, số cơng trình nghiên cứu đề cập nhiều vấn đề lý luận liên quan đến TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH 1.2.1.2.Về thực tiễn Thứ nhất, nghiên cứu rằng, BĐKH thách thức lớn nhân loại BĐKH thực tế chứng minh sở khoa học Thứ hai, nhà nghiên cứu đánh giá thực trạng, xu BĐKH toàn cầu, Việt Nam khu vực ĐBSCL; Xây dựng kịch BĐKH giới, Việt Nam ĐBSCL kỷ XXI Thứ ba, nghiên cứu BĐKH tiếp cận nhiều phương diện khác nhau, song tất thống nông nghiệp ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện sâu sắc BĐKH Thứ tư, nhiều cơng trình nghiên cứu thành cơng phân tích, đánh giá thực trạng TCC ngành nơng nghiệp Việt Nam, ĐBSCL nhiều địa phương khác nước Thứ năm, số cơng trình khoa học nghiên cứu thành cơng mơ hình, kỹ thuật canh tác, giống trồng, vật ni khả thích ứng tốt với điều kiện BĐKH NBD 1.2.2 Những khoảng trống, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Qua tổng quan kết cơng trình nghiên cứu nêu cho thấy, cơng trình nghiên cứu vấn đề TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH ít, chưa tương xứng với vị trí, vai trò tầm quan trọng vấn đề Trong thực tiễn, việc vận dụng lý luận để thực TCC ngành nơng nghiệp ứng phó với BĐKH khơng hạn chế Vì vậy, đề tài luận án “Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với biến đổi khí hậu” hồn tồn mới, cần thiết, khơng trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố ý nghĩa lý luận - thực tiễn quan trọng, phù hợp với chuyên ngành Kinh tế trị Đề tài luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chủ yếu sau: Về lý luận: Làm sáng tỏ thêm sở lý luận TCC ngành nông nghiệp để ứng phó với BĐKH: Quan niệm, cần thiết, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH Qua đó, cung cấp luận khoa học TCC ngành nông nghiệp Về thực tiễn: Nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm kinh nghiệm ứng phó với BĐKH thơng qua TCC ngành nông nghiệp số quốc gia giới Việt Nam; Đánh giá thực trạng TCC ngành nơng nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH năm qua, thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Trên sở đó, đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp thực TCC ngành nông nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH từ đến năm 2030 Chương SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TÁI CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 QUAN NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1.1.Quan niệm tái cấu ngành nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu Khi BĐKH thách thức thực cho phát triển KT-XH tương lai, cơng tác ứng phó với BĐKH đánh giá hoạt động ưu tiên địa phương hay quốc gia giới Ứng phó với BĐKH hiểu hoạt động người nhằm thích ứng giảm nhẹ BĐKH Thích ứng với BĐKH ngành nơng nghiệp việc điều chỉnh, quy hoạch, cấu lại hệ thống nơng nghiệp cho phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi Nó bao gồm giải pháp sản xuất nơng nghiệp sạch, đa dạng hóa bền vững Hoạt động thích ứng nơng nghiệp cần tiếp cận nhanh hiệu thành tựu khoa học, cơng nghệ mới, cơng nghệ cao, khả cạnh tranh nước quốc tế Giảm nhẹ BĐKH nông nghiệp hiểu giảm phát thải KNK sản xuất nông nghiệp Để làm điều này, cần cải tiến quản lý kỹ thuật nông nghiệp; tăng cường sản xuất sử dụng nhiên liệu sinh học, hạn chế khai phá rừng, tăng cường trồng rừng tái tạo rừng, phòng chống cháy rừng; nghiên cứu công nghệ sinh học nhằm cải thiện nguồn giống lồi thủy sản, khả thích nghi với mơi trường, phát thải KNK thấp,v.v Từ phân tích quan niệm: TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH q trình phát triển ngành nơng nghiệp gắn với bố trí, xếp lại chuyên ngành sản xuất nhằm tạo cấu ngành nơng nghiệp đại với tính hiệu phát triển bền vững để thích ứng giảm nhẹ tác động BĐKH Bản chất TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH q trình phân bổ lại nguồn lực theo hướng tối ưu hóa để tạo cấu với hiệu cao ứng phó tốt với BĐKH Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc phân bổ lại nguồn lực cho TCC bị chi phối nhiều quan hệ từ phía 11 * Đối với trồng trọt: Biến đổi khí hậu làm giảm diện tích đất sản xuất; Gây nguy thiếu nước cho sản xuất; Gia tăng loại dịch bệnh trồng, ảnh hưởng đến suất, chất lượng, hiệu sản xuất * Đối với chăn nuôi: Nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi bị hạn chế; BĐKH tác động tới sinh trưởng phát triển gia súc, gia cầm; Nguy bùng phát dịch bệnh; Tính đa dạng sinh học bị giảm 2.1.2.4 Tác động biến đổi khí hậu lâm nghiệp Biến đổi khí hậu làm giảm diện tích rừng; Thay đổi cấu tổ chức rừng; Chất lượng rừng bị suy giảm 2.1.2.5 Tác động biến đổi khí hậu thủy sản Nhiệt độ nước biển tăng gây bất lợi nơi cư trú số thủy sản; Nước mặn lấn sâu vào nội địa, làm nơi sinh sống thích hợp số loài thủy sản nước 2.1.3 Sự cần thiết phải tiến hành tái cấu ngành nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu Thứ nhất, ngành nơng nghiệp vai trò quan trọng ứng phó với BĐKH Thứ hai, biến đổi khí hậu nhân tố cản trở phát triển ngành nông nghiệp Thứ ba, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến lợi ích nơng dân Thứ tư, biến đổi khí hậu gây bất ổn đời sống xã hội nông thơn Thứ năm, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái 2.2 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.2.1 Nội dung tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu Tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH nhiều chủ thể tham gia, chủ thể vai trò định Trong đó, nơng dân chủ thể trực tiếp thực TCC lại thiêu thơng tin, kiến thức nguồn lực Vì vậy, vai trò chủ yếu Nhà nước Trung ương dự báo xác tình hình BĐKH, định hướng, hỗ trợ, tạo lập thể chế, phân bổ lại nguồn lực tổ chức thực phạm vi nước Đối với quyền địa phương cấp tỉnh, vai trò Nhà nước thể thơng qua cơng tác quy hoạch, đầu tư, KHCN, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng, huy động sử dụng hiệu nguồn lực, tuyên truyền nâng cao nhận thức 12 nông dân thành phần khác xã hội, tạo lập điều kiện tổ chức thực TCC địa phương 2.2.1.1 Tái cấu tổng thể ngành nông nghiệp: Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp thông qua giải pháp tổng thể quy hoạch, đầu tư, KH-CN, phát triển nguồn nhân lực, phân công lại lao động nông nghiệp,v.v - Chuyển dịch nội cấu ngành nông nghiệp - Tiến hành rà sốt, quy hoạch, tái bố trí sử dụng đất đai - Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp 2.2.1.2 cấu lại nội ngành nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi) - Trồng trọt: Phát triển ngành trồng trọt theo chiều sâu; Phát triển theo hướng tập trung, quy mơ lớn; Triển khai nhân rộng mơ hình, biện pháp canh tác tiên tiến - Chăn nuôi: Xác định đối tượng chăn nuôi phù hợp; Quy hoạch, bố trí khu vực chăn ni; Phát triển chăn ni theo phương thức tiên tiến; Bảo vệ môi trường chăn nuôi 2.2.1.3 cấu lại nội ngành lâm nghiệp - Phát triển rừng sản xuất - Nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức - Quản lý, khai thác hiệu tài nguyên rừng 2.2.1.4 cấu lại nội ngành thủy sản - Tăng tỷ trọng giá trị khai thác, đánh bắt thủy sản, thủy sản xa bờ - Xác định đối tượng thủy sản nuôi trồng phù hợp - Quy hoạch, quản lý tốt vùng nuôi - Áp dụng tiến khoa học công nghệ ni trồng thủy sản 2.2.2.Tiêu chí đánh giá kết TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH Thứ nhất, khả thích ứng ngành nơng nghiệp điều kiện BĐKH Thứ hai, phát thải khí nhà kính sản xuất nơng nghiệp Thứ ba, chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Thứ tư, tăng trưởng bền vững ngành nông nghiệp 13 Thứ năm, thu nhập đời sống dân cư nông thôn Thứ sáu, mức độ thiệt hại ngành nông nghiệp BĐKH 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu 2.2.3.1 Nhân tố khách quan: Điều kiện tự nhiên, diễn biến thị trường 2.2.3.2 Nhân tố chủ quan: Vai trò Nhà nước; chất lượng nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trình độ phát triển khoa học - cơng nghệ nông nghiệp 2.3 KINH NGHIỆM TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.3.1 Kinh nghiệm giới 2.3.1.1 Kinh nghiệm Hà Lan Thứ nhất, chuyển đổi cấu nông nghiệp theo hướng tối ưu hóa Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - cơng nghệ Thứ ba, xây dựng hồn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng Thứ tư, xây dựng quy hoạch tổng thể dài hạn 2.3.1.2 Kinh nghiệm Israel Thứ nhất, tập trung đầu tư cho KH-CN phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp Thứ hai, tiết kiệm tối đa nguồn nước sản xuất nông nghiệp Thứ ba, thực mơ hình liên kết “5 nhà” nông nghiệp 2.3.1.3 Kinh nghiệm Thái Lan Thứ nhất, xây dựng lực thích ứng giảm thiểu rủi ro tác động BĐKH Thứ hai, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao suất trồng, vật nuôi Thứ ba, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Thứ tư, thúc đẩy hoạt động giảm thiểu khí nhà kính dựa sở phát triển nông nghiệp bền vững 2.3.2 Kinh nghiệm địa phương nước 2.3.2.1 Kinh nghiệm tỉnh Cà Mau Để ứng phó với BĐKH, đảm bảo sinh kế bền vững cho nông dân, ngành nông nghiệp Cà Mau triển khai thực giải pháp sau: 14 Thứ nhất, chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa, đại bền vững Thứ hai, kết hợp hài hòa giải pháp cơng trình phi cơng trình ứng phó với BĐKH Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó với BĐKH 2.3.2.2 Kinh nghiệm tỉnh Kiên Giang Để ứng phó với BĐKH, Kiên Giang xác định ưu tiên phát triển sản phẩm lợi như: Lúa gạo, loại thủy hải sản giá trị kinh tế cao (tơm, cá, cua, sò ), chăn ni gia súc gia cầm (heo, gà, vịt) gắn với lợi so sánh theo 04 tiểu vùng sinh thái tỉnh 2.3.2.3 Kinh nghiệm tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp tỉnh nằm thượng nguồn khu vực ĐBSCL, chịu nhiều tác động BĐKH Các tượng hạn hán, XNM, NBD, thời tiết cực đoan, sạt lở bờ sơng xu hướng ngày tăng diễn biến phức tạp Vì vậy, để ứng phó BĐKH, ngành nơng nghiệp Đồng Tháp chủ trương thực TCC gắn tổ chức lại sản xuất sở áp dụng tiến KH-CN Nội dung cốt lõi TCC ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp xây dựng chuỗi ngành hàng vùng chuyên canh nông sản với mặt hàng chủ lực tỉnh 2.3.3 Bài học tỉnh An Giang Qua nghiên cứu kinh nghiệm nước số địa phương Việt Nam ứng phó với BĐKH, bước đầu rút số học An Giang sau: Thứ nhất, xây dựng chiến lược ứng phó với BĐKH mang tính khoa học Thứ hai, bố trí, xếp lại ngành nơng nghiệp theo hướng đại thích ứng với BĐKH Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến khoa học công nghệ đại phục vụ sản xuất nông nghiệp Thứ tư, hệ thống kết cấu hạ tầng phải đảm bảo mục tiêu phát triển nơng nghiệp thích ứng với BĐKH Thứ năm, coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế ứng phó với BĐKH 15 Chương THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA AN GIANG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên An Giang nhiều thuận lợi nguồn nước, khí hậu, thời tiết ơn hòa, đất đai nên điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên gây khơng khó khăn: đất đai bị bạc màu, số lượng chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày suy giảm, tình trạng lũ lụt, sạt lở bờ sơng, hạn hán XNM xu hướng gia tăng 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội An Giang 11 đơn vị hành trực thuộc gồm thành phố, thị xã huyện Dân số toàn tỉnh đến ngày 31/12/2017 khoảng 2.161.713 người, dân số sống nông thôn chiếm khoảng 69,25% Đa số người dân An Giang sinh sống nghề nông, chủ yếu trồng lúa nước, nuôi tôm cá, đặc biệt nuôi cá lồng bè sông Hiện nay, số lao động nông nghiệp chiếm 53,66%, công nghiệp 14,29%, dịch vụ 32,05% Tỉnh nhiều tiềm năng, lợi để phát triển KT-XH, ngành nông nghiệp; Nông dân An Giang vốn cần cù, chịu khó, ham học hỏi sáng tạo,v.v Tuy nhiên, điều kiện KT-XH gây nhiều khó khăn q trình TCC ngành nơng nghiệp ứng phó với BĐKH: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; CCKT chuyển dịch chậm, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao; Kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; Giá mặt hàng nông sản chủ lực tỉnh thường “bắp bênh”; Trình độ dân trí thấp 3.2 THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 3.2.1 Tác động biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp An Giang An Giang xác định bốn tỉnh vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề BĐKH Các biểu chủ yếu đất đai bị bạc màu, XNM, nhiệt độ tăng cao, hạn hán, sạt lở, lũ lụt không theo quy luật nhiều dịch bệnh trồng, vật nuôi đe dọa đến tình hình sản xuất đời sống nhân dân tỉnh 16 Trong năm gần đây, tượng thời tiết cực đoan XNM ngày diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho nông dân ngành nông nghiệp Theo Sở NN &PTNT An Giang, từ năm 2015, tượng El Nino bắt đầu xuất kéo dài đến hết năm 2016, gây tượng thời tiết bất thường khơ hạn, khơng lũ, XNM Nhiệt độ thời điểm cao lên đến 37,6°C, mực nước lũ thị xã Tân Châu đạt 255cm (thấp so chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1926), XNM nồng độ cao kéo dài (4,5o/oo) Với diễn biến hạn hán XNM gây thiếu nước sinh hoạt cho khoảng 150.000 dân khu vực vùng cao huyện Tịnh Biên Tri Tôn; khoảng 26.162 người dân bị ảnh hưởng nhiễm mặn; 6.000 vùng cao gần 40.000 huyện lại bị thiếu nước sản xuất BĐKH làm gia tăng loài dịch bệnh, ảnh hưởng đến suất trồng thu nhập người dân Năm 2016, nắng nóng kéo dài nên gần 468,5 ngàn trồng nhiễm sâu bệnh Trong năm 2017, tình hình mưa bão kéo dài kèm theo dông lốc gây thiệt hại 12.191 lúa hoa màu Theo báo cáo UBND tỉnh, tổng thiệt hại kinh tế giai đoạn 2011- 2017 lũ lụt, hạn hán, thiên tai, dịch bệnh sạt lở đất 1683,56 tỷ đồng 3.2.2 Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2017 3.2.2.1 Tái cấu tổng thể ngành nông nghiệp: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Thứ nhất, giảm tỷ trọng nông nghiệp cấu kinh tế An Giang nhiều giải pháp đồng bộ, liệt để giảm nhanh tỷ trọng ngành nông nghiệp Từ năm 2010 đến năm 2017, ngành nông nghiệp giảm từ 38,5% xuống 30,90% CCKT, đồng thời gia tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Chính điều góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực BĐKH phát triển KT-XH tỉnh, đặc biệt góp phần làm hạn chế mức độ tổn thương ngành nông nghiệp trước tác động BĐKH Thứ hai, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp thủy sản Đến cuối năm 2017, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 79,01%, ngành lâm nghiệp 0,75% ngành thủy sản 20,24% tổng GTSX nông - lâm - 17 thủy sản Nếu so với thời điểm năm 2010, tỷ trọng nông nghiệp giảm 1,13%, ngành lâm nghiệp giảm 0,08%, ngành thủy sản tăng 1,21% Thứ ba, rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất nông, lâm, thủy sản thích ứng với BĐKH Trên sở điều kiện sinh thái, khả thủy lợi tập quán canh tác, tỉnh An Giang tập trung đạo rà sốt, điều chỉnh quy hoạch có, đồng thời nghiên cứu xây dựng quy hoạch phục vụ TCC ngành nơng nghiệp thích ứng với BĐKH Đến nay, tỉnh hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020, quy hoạch chi tiết phát triển vùng chuyên canh lúa, rau màu thủy sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Thứ tư, phân công lại lực lượng lao động nông nghiệp Tổng số lao động tham gia lĩnh vực sản xuất nơng - lâm - thủy sản tính đến ngày 01/7/2016 361.713 người Nếu so với năm 2011, số lao động tham gia nông - lâm - thủy sản giảm 165.193 người (34,14%) Điều cho thấy lao động nông nghiệp chuyển dịch sang ngành nghề khác di cư thành thị Đây xu tích cực TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH Thứ năm, bố trí, sử dụng đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp Năm 2017, tổng diện tích tự nhiên tỉnh An Giang 353.668,02 ha, diện tích đất nơng nghiệp 298.512,43 ha, chiếm 84,40%; Đất phi nông nghiệp 54.013,79 ha, chiếm 15,27%; Đất chưa sử dụng 1.141,80 ha, chiếm 0,32% So với năm 2010, quỹ đất nông nghiệp tỉnh An Giang tăng 726,47 Theo tiêu Nghị số 50/NQ-CP, ngày 08/4/2013 Chính phủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, diện tích đất nơng nghiệp tỉnh An Giang 291.870 Thứ sáu, đổi mới, phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh nơng nghiệp Sự phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng hướng tích cực q trình TCC ngành nơng nghiệp Trong đó, phát triển hình thức liên kết HTX với doanh nghiệp, liên kết nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết sản xuất theo mơ hình CĐL mở hướng q trình xã hội hóa sản xuất nơng nghiệp, góp phần giúp nơng dân bước tiến lên sản xuất lớn, đại thích ứng tốt với BĐKH 18 Thứ bảy, định vị lại hệ thống kết cấu hạ tầng Cơng tác bố trí, xếp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thời gian qua phát huy tác dụng to lớn việc giúp cho nông dân ổn định phát triển sản xuất trước diễn biến bất thường lũ lụt, hạn hán, thiên tai, XNM,v.v Tuy nhiên, khó khăn nguồn lực đầu tư nên hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH An Giang khiêm tốn, chưa cơng trình mang tính chiến lược để thích ứng với diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường BĐKH tương lai, tình trạng nắng nóng kéo dài, thiếu nước ngọt, XNM, sạt lở bờ sông, ngập lụt,v.v Thứ tám, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến khoa học - công nghệ nông nghiệp Sản phẩm lúa - gạo: Đã nghiên cứu lai tạo tuyển chọn giống lúa thơm Bảy Núi, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt thích nghi với BĐKH Sản phẩm rau màu: Các loại giống tốt sử dụng phổ biến sản xuất rau, màu Sản phẩm chăn nuôi: Ngồi việc cải thiện giống vật ni, nhiều giải pháp kỹ thuật chăn nuôi triển khai sản xuất chăn ni an tồn sinh học, ứng dụng đệm lót sinh học, chế biến phụ phẩm nơng nghiệp làm thức ăn chăn ni, biogas, vaccine phòng bệnh Nhóm sản phẩm thủy sản: Trung tâm giống thủy sản sản xuất cung cấp cho thị trường 150.000 giống cá điêu hồng Ecuador chất lượng tốc độ tăng trưởng nhanh tỷ lệ sống cao Tập đoàn Tiran sản xuất tơm xanh giống tồn đực theo công nghệ Israel cung cấp giống cho tỉnh An Giang tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL với gần 11 triệu giống chất lượng,v.v 3.2.2.2 cấu lại nội chuyên ngành nông nghiệp Để nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp chủ động ứng phó với BĐKH, An Giang chủ trương đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, giảm dần trồng lúa, tăng loại hoa màu, phát triển chăn nuôi quy mô lớn dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Đến nay, nội chuyên ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực GTSX tồn ngành ngày tăng, tỷ trọng trồng trọt từ 85,7% (2011) giảm 83% (2017), ngành chăn ni từ 6,4% tăng lên 6,6%, dịch vụ từ 7,9% tăng lên 10,4% Đối với trồng trọt Nhìn chung, trình TCC ngành trồng trọt mang lại kết bước đầu đáng trân trọng Diện tích đất trồng trọt giảm nhờ chuyển đổi cấu 19 trồng áp dụng tiến khoa học kỹ thuật nên suất, chất lượng hiệu sản xuất xu hướng tăng lên So với thời điểm năm 2010, giá trị sản phẩm thu đất trồng trọt năm 2016 tăng thêm 33,8 triệu đồng (39,7%) Đây kết đáng khích lệ điều kiện BĐKH diễn biến phức tạp gây nhiều tổn thất ngành nông nghiệp An Giang năm qua Tuy nhiên, so với yêu cầu ứng phó với BĐKH tương lai việc TCC nội ngành trồng trọt hạn chế sau: Thứ nhất, cấu trồng chưa chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thích ứng với BĐKH, chủ yếu sản xuất lúa rau màu - loại trồng dễ nhạy cảm với BĐKH Thứ hai, gia tăng sản xuất lúa vụ làm suy giảm tài nguyên đất, ô nhiễm tài nguyên nước gia tăng dịch bệnh Thứ ba, chưa tạo đột phá giống trồng thích nghi tốt với điều kiện BĐKH, tình trạng hạn hán, XNM, ngập lụt, dịch bệnh Thứ tư, phương thức tổ chức sản xuất phần lớn nông dân, nghề trồng lúa mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, lạc hậu, trình độ thấp Thứ năm, cơng tác bảo vệ môi trồng, giảm phát thải KNK ngành trồng trọt quan tâm chưa đáp ứng yêu cầu giảm thiểu tác động BĐKH Đối với chăn nuôi Bên cạnh trồng trọt, An Giang chủ trương tận dụng điều kiện thuận lợi nhân lực, đất đai, nguồn nước, địa hình để phát triển ngành chăn ni theo hướng đại bền vững Các lồi vật ni giá trị kinh tế thấp nhỏ lẻ, phân tán thay lồi vật ni giá trị kinh tế cao, quy mơ lớn tập trung, dịch bệnh, phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý chất thải chăn ni làm phân bón hữu sinh học chưa quan tâm mức, ô nhiễm môi trường chăn ni phổ biến 3.2.2.3 cấu lại nội ngành lâm nghiệp Trong năm qua tỉnh chủ trương mở rộng diện tích, thực thâm canh, nâng cao suất, chất lượng giá trị rừng trồng sản xuất Tăng cường giao khoán bảo vệ rừng cho người dân Triển khai dự án bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với phát triển tiềm du lịch Theo Cục thống kê tỉnh An Giang, từ năm 2010 đến năm 2017, tổng diện tích rừng trồng tập trung 2.093,58 ha, diện tích rừng sản xuất 20 724,37 ha, diện tích rừng phòng hộ 1.369,21 Đến nay, tổng diện tích rừng tồn tỉnh 12.572,70 ha, chiếm 3,55% diện tích tự nhiên 3.2.2.4 cấu lại nội ngành thủy sản Là tỉnh đầu nguồn Sông Cửu long, An Giang nhiều lợi việc ni trồng khai thác thủy sản Trong nhiều năm liền, An Giang tỉnh dẫn đầu nước phát triển nuôi trồng thủy sản, sản phẩm cá tra, cá ba sa, tôm Tuy nhiên, năm gần đây, diễn biến bất lợi BĐKH giá thị trường, ngành thủy sản An Giang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức Diện tích ni trồng thủy sản xu hướng giảm, giá trị sản xuất toàn ngành tăng chậm Năm 2010, diện tích ni trồng thủy sản An Giang 4.019 ha, tăng 3.316 so với năm 2000 Đến năm 2017, diện tích ni giảm xuống 2.742 Tổng sản lượng thủy sản năm 2017 đạt 401.725 tấn, tăng 84.743 so với năm 2010 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÁI CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.3.1 Thành tựu đạt nguyên nhân 3.3.1.1 Những thành tựu đạt Thứ nhất, ngành nông nghiệp bước đầu bố trí, xếp lại theo hướng đại, hiệu thích ứng với BĐKH Thứ hai, cấu trồng, vật ni thích ứng ngày tốt với BĐKH Thứ ba, số mơ hình mới, cách làm hay ứng phó với BĐKH bước hình thành phát triển Thứ tư, thiệt hại BĐKH gây ngành nông nghiệp bước đầu kiểm sốt tốt Thứ năm, thúc đẩy tăng trưởng nơng nghiệp, nâng cao đời sống nông dân 3.3.1.2.Nguyên nhân Thứ nhất, quan tâm đạo cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương Thứ hai, xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung nguồn lực đầu tư Thứ ba, tranh thủ hỗ trợ hợp tác quốc tế Thứ tư, động sáng tạo nông dân An Giang 21 3.3.2.Những hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1.Những hạn chế Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng ngành nơng nghiệp thấp Thứ hai, khả tổn thương ngành nông nghiệp trước tác động BĐKH cao Thứ ba, quy hoạch phát triển nông nghiệp chưa đáp ứng tốt yêu cầu Thứ tư, hệ thống kết cấu hạ tầng nhiều hạn chế Thứ năm, nơng dân gặp nhiều khó khăn, lúng túng ứng phó với BĐKH 3.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế * Nguyên nhân khách quan: BĐKH diễn nhanh dự báo, diễn biến ngày phức tạp, khó lường * Nguyên nhân chủ quan: chế, sách liên quan đến TCC ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH chưa hồn thiện; Nhận thức TCC ngành nơng nghiệp ứng phó với BĐKH hạn chế; Nguồn lực phục vụ TCC ngành nơng nghiệp ứng phó với BĐKH chưa đáp ứng u cầu; Trình độ lực lượng lao động nơng nghiệp thấp Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÁI CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THỜI GIAN TỚI 4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG THỜI GIAN TỚI - Dự báo tình hình biến đổi khí hậu Việt Nam - Dự báo tình hình biến đổi khí hậu Đồng Sơng Cửu long - Dự báo tình hình biến đổi khí hậu An Giang 4.2 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2018 - 2030 4.2.1 Quan điểm Thứ nhất, tái cấu ngành nông nghiệp ứng phó với BĐKH sở tơn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên 22 Thứ hai, tái cấu ngành nơng nghiệp ứng phó với BĐKH phải trọng tâm, trọng điểm tầm nhìn dài hạn Thứ ba, tái cấu ngành nơng nghiệp phải gắn với sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ môi trường Thứ tư, kết hợp đồng thời thích ứng giảm nhẹ, thích ứng với BĐKH trọng tâm Thứ năm, tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu trách nhiệm cấp, ngành tầng lớp nhân dân 4.2.2 Phương hướng - Giảm mạnh tỷ trọng ngành nông nghiệp cấu kinh tế - Phát triển loại trồng vật ni thích ứng với biến đổi khí hậu - Mở rộng phát triển hình thức liên kết, hợp tác đa dạng - Tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn - cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững 4.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÁI CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2018 - 2030 Để phát huy thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, từ đến năm 2030 tỉnh An Giang cần quan tâm thực số nhóm giải pháp chủ yếu sau: 4.3.1 Nhóm giải pháp cấu lại không gian ngành nghề sản xuất nơng nghiệp - Rà sốt, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp - Bố trí, xếp lại ngành nơng nghiệp gắn với điều chỉnh cấu trồng, vật ni để ứng phó với BĐKH 4.3.2 Nhóm giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến khoa học - công nghệ Ủy ban Nhân dân tỉnh đạo ngành chức địa phương liên quan phối hợp với Viện, Trường quan để nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn, phục tráng giống lúa, rau màu thị trường tiêu thụ tốt giá trị cao, nâng cao suất chất lượng sản phẩm thích ứng với điều kiện BĐKH Từng bước nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao chuyển giao để sản 23 xuất loại giống tiềm thay giống nhập theo dạng hợp tác công tư - PPP Từng bước phát huy mạnh An Giang sản xuất giống lúa, cá tra, rau màu, nấm 4.3.3 Nhóm giải pháp điều kiện đảm bảo thực tái cấu ngành nơng nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu Thứ nhất, xây dựng tầm nhìn, chiến lược dài hạn TCC ngành nơng nghiệp ứng phó với BĐKH Thứ hai, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Thứ ba, củng cố, nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng Thứ tư, huy động sử dụng hiệu nguồn lực 4.3.4.Nhóm giải pháp tổ chức thực tái cấu ngành nơng nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu Thứ nhất, tăng cường tham gia tồn hệ thống trị tổ chức đạo, phối hợp liên ngành ứng phó với BĐKH Thứ hai, phát huy vai trò chủ thể nông dân Thứ ba, đẩy mạnh liên kết vùng Thứ tư, tổ chức cảnh báo hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh Thứ năm, tích hợp vấn đề ứng phó với BĐKH vào chương trình, kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó với BĐKH Thứ bảy, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cơng tác ứng phó với BĐKH 4.4 KIẾN NGHỊ - Tổ chức cảnh báo hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, dịch bệnh - Rà sốt, hồn thiện sách đất đai - Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tái cấu ngành nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu - Hồn thiện sách tín dụng phục vụ tái cấu nơng nghiệp - Xây dựng, hồn thiện sách bảo hiểm nơng nghiệp - Nâng cao hiệu sách bảo hiểm nơng nghiệp 24 KẾT LUẬN Biến đổi khí hậu thách thức nghiêm trọng nhân loại giai đoạn BĐKH tác động đến tất lĩnh vực đời sống xã hội, nơng nghiệp ngành dễ bị tổn thương Những năm qua, TCC ngành nông nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH đạt thành tựu đáng khích lệ: Ngành nơng nghiệp bố trí, xếp lại theo hướng thích ứng tốt với BĐKH; Một số mơ hình mới, cách làm hay ứng phó với BĐKH ngành nơng nghiệp bước hình thành phát triển; Mức độ thiệt hại BĐKH gây bước đầu kiểm soát tốt; Thu nhập đời sống đại đa số nơng dân nhiều khởi sắc Bên cạnh thành tựu đạt được, TCC ngành nông nghiệp tỉnh An Giang thời gian qua đặt số vấn đề cần giải như: Khả tổn thương ngành nông nghiệp tác động BĐKH cao; Cơng tác quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp điều kiện BĐKH chưa đáp ứng tốt yêu cầu; Nông dân gặp nhiều khó khăn, lúng túng ứng phó với BĐKH; Trình độ lực lượng lao động nơng nghiệp nhìn chung thấp; Huy động sử dụng nguồn lực chưa thật hiệu Để phát huy thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế nêu trên, TCC ngành nông nghiệp tỉnh An Giang để ứng phó với BĐKH từ đến năm 2030 cần thực đồng giải pháp sau: cấu lại không gian ngành nghề sản xuất nông nghiệp; Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến KHCN; Đẩy mạnh bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Huy động sử dụng hiệu nguồn lực; Tăng cường tham gia tồn hệ thống trị tổ chức đạo, phối hợp liên ngành ứng phó với BĐKH; Tích hợp vấn đề ứng phó với BĐKH vào chương trình, kế hoạch phát triển ngành nơng nghiệp Kinh nghiệm cho thấy, thách thức nảy sinh từ BĐKH không thiết trở thành lực cản Tác động BĐKH ngành nông nghiệp không phụ thuộc vào diễn biến tượng ấm lên toàn cầu mà phụ thuộc vào lực thích ứng với hồn cảnh Do đó, Nhà nước sách chủ động dự án đầu tư thích hợp nhằm thúc đẩy TCC, ngành nơng nghiệp hội chiến thắng đua với BĐKH DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ Nguyễn Hữu Thịnh (2016), Tình hình, nhiệm vụ tỉnh An Giang, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Hữu Thịnh (2017), “Kinh nghiệm tái cấu ngành nơng nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia giới học Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin khoa học trị, (4) Nguyễn Hữu Thịnh (2017), “Tái cấu nông nghiệp vùng Đồng Sông Cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu”, Tạp chí Kinh tế Quản lý, (24) Nguyễn Hữu Thịnh (2017), “Bàn thêm giải pháp tái cấu ngành nơng nghiệp tỉnh An Giang”, Tạp chí Tài chính, (670) Nguyễn Hữu Thịnh (2017), “Giải pháp để ngành nông nghiệp An Giang ứng phó với biến đổi khí hậu”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (35) ... HƯỞNG ĐẾN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.2.1 Nội dung tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu Tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH có... VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 QUAN NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1.1.Quan niệm tái cấu ngành nơng nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu Khi BĐKH... ứng phó với BĐKH 15 Chương THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐỂ ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA AN GIANG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÁI CƠ CẤU NGÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM tắt TIENG VIET tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh an giang để ứng phó với biến đổi khí hậu , TÓM tắt TIENG VIET tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh an giang để ứng phó với biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay