Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực bắc trung bộ tóm tắt TIẾNG VIỆT lê đại HÙNG

27 11 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC - - ĐẠI HÙNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM QUANG TRÌNH PGS.TS TRẦN HỮU HOAN Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Họp Học viện Quản lý Giáo dục Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin thư viện Học viện Quản lý Giáo dục MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong lĩnh vực nghề điện cơng nghiệp, máy móc, tự động hóa, robot thay vai trò sức lao động người số lĩnh vực Con người không cạnh tranh việc làm với người phải cạnh tranh với máy móc Vậy nên, người lao động cần hình thành lực phù hợp với phát triển khoa học kỹ thuật, thích ứng đối mặt với cách mạng 4.0 Ở Việt Nam, nghiệp CNH, HĐH đòi hỏi GD&ĐT phải nhanh chóng đổi mới, tạo nguồn nhân lực chất lượng; đồng thời phát triển hệ thống nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo theo hướng ứng dụng, thực hành đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực kĩ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế Để đáp ứng yêu cầu bối cảnh Giáo dục Đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Nghị số 29-NQ/TW với nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đảng Nhà nước xác định mục tiêu đổi lần là: tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Theo Nghị 29 TW quan điểm đạo đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo tập trung chuyển từ chủ yếu quan tâm trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất lực người học, kết hợp hài hòa dạy chữ, dạy người dạy nghề, chuyển từ chủ yếu quan tâm phát triển quy mô sang đảm bảo phát triển quy mô, chất lượng hiệu giáo dục; xây dựng giáo dục thực học, thực nghiệp, người dân có hội học tập suốt đời xã hội học tập Với chủ trương đó, giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp cần chuyển từ đào tạo theo khả nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, thị trường lao động; cần đổi nội dung giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp phải cung cấp cho người học theo hướng bản, tích hợp lĩnh vực kiến thức kỹ cần biết với việc rèn luyện kỹ luật thái độ lao động, hiểu biết xã hội để làm việc… Mạng lưới trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ có 40 trường trung cấp thực chức nhiệm vụ đào tạo nhân lực trực tiếp cung ứng cho thị trường lao động khu vực Trong nhiều năm qua trường trung cấp tích cực đổi cơng tác đào tạo, bắt đầu áp dụng đào tạo theo NLTH Đối với đào tạo nghề, trường trung cấp tiếp cận triển khai đào tạo theo NLTH Hiện nay, Bắc Trung khu vực có nhiều khu cơng nghiệp đòi hỏi người lao động nghề điện cơng nghiệp có tay nghề cao như: khu cơng nghiệp Vũng Áng, khu công nghiệp Nam Cấm – Nghệ An; khu cơng nghiệp Nghi Sơn, Khu cơng nghiệp Hồng Mai… Ngành Điện cơng nghiệp ngành giữ vai trò chủ đạo việc phát triển hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh Nghề Điện cơng nghiệp có nhiệm vụ thực thiết kế, thi công hệ thống truyền tải điện, đảm bảo hoạt động truyền tải điện ổn định toàn hệ thống Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu công nghiệp này, trường trung cấp khu vực Bắc Trung cần phải tính đến yếu tố đào tạo nghề theo lực thực Tuy nhiên, trình triển khai gặp nhiều khó khăn, kết chưa đạt mục tiêu mong muốn Điều nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu trường chưa đổi cách thức QLĐT, lấy quản lý hành áp đặt vào q trình đào tạo nên dẫn đến vận hành rời rạc, thiếu đồng phận toàn hệ thống QLĐT, gây mâu thuẫn nội trình QLĐT Quản lý tuyển sinh thiếu tính hệ thống đa dạng; quản lý phát triển chương trình đào tạo chưa sát với yêu cầu thực tế sản xuất nhu cầu thị trường lao động cần; quản lý điều kiện bảo đảm chất lượng xuất phát từ khả đáp ứng nhà trường; quản lý trình dạy học triển khai theo kiểu truyền thống; quản lý đầu chưa theo chuẩn NLTH; chưa triển khai quản lý thơng tin đầu q trình đào tạo… Các trường nhận khiếm khuyết khơng dễ dàng tìm mơ hình giải pháp QLĐT phù hợp với thực tiễn trường để khắc phục Với lý nêu trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ” để nghiên cứu khuôn khổ luận án tiến sĩ với mong muốn tìm giải pháp QLĐT vừa thực tiễn, vừa khả thi để nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nghề điện công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất nhu cầu lao động cho doanh nghiệp khu vực Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận đào tạo quản lý đào tạo nghề theo lực thực trường trung cấp; nghiên cứu thực trạng đào tạo quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ nay, từ luận án đề xuất giải pháp QLĐT nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo NLTH trường trung cấp nh m nâng cao chất lượng hiệu đào tạo, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực Bắc Trung nói riêng nước nói chung Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Đào tạo nghề theo NLTH trường Trung cấp 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý đào tạo nghề điện công nghiêp theo lực thực trường Trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ Câu hỏi nghiên cứu 4.1 Đào tạo nghề quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực xác định dựa sở lý luận dựa vào mơ hình quản lý nào? 4.2 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp? 4.3 Quản lý đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực có điểm mạnh hạn chế nào? Các giải pháp quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp? Giả thuyết khoa học Việc tìm giải pháp QLĐT nghề Điện công nghiệp theo NLTH cách khoa học, phù hợp thực tiễn; thực giải pháp cách đồng bộ, từ quản lý yếu tố đầu vào, quản lý trình đào tạo, quản lý yếu tố đầu bước cải tiến chất lượng hiệu đào tạo nghề Điện công nghiệp trường trung cấp bối cảnh nay, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp nhu cầu nguồn nhân lực thị trường lao động nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo QLĐT nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo NLTH trường trung cấp 6.2 Đánh giá thực trạng đào tạo QLĐT nghề Điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo NLTH trường Trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ 6.3 Đề xuất giải pháp QLĐT nghề Điện công nghiệp theo NLTH trường Trung cấp 6.4 Tổ chức khảo nghiệm mức độ cấp thiết, khả thi giải pháp đề xuất Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực - Địa bàn khảo sát thực trạng thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ có tổ chức đào tạo nghề điện cơng nghiệp - Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo, cán quản lý, giáo viên học sinh trường trung cấp số doanh nghiệp thuộc khu vực Bắc trung - Việc thử nghiệm thực với 01 giải pháp Quan điểm tiếp cận phương pháp nghiên cứu 8.1 Quan điểm tiếp cận 8.1.1 T ; 8.1.2 T uẩ đầu a; 8.1.3 T ì 8.2 Phương pháp nghiên cứu 8.2.1 P ê ứu lý lu ; 8.2.2 P ê ứu ự ễ ; 8.2.3 Mộ số á Luận điểm bảo vệ 9.1 Quản lý đào tạo nghề theo lực thực có tính định đến thành công trường trung cấp bối cảnh 9.2 Vận dụng yếu tố mơ hình CIPO vào quản lý đào tạo nghề theo lực thực hiện, cụ thể: yếu tố đầu vào, trình đào tạo, yếu tố đầu ra, tác động bối cảnh giúp cho trình tổ chức đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp đạt hiệu hiệu suất cao 9.3 Đổi quản lý đào tạo nghề trình độ trung cấp theo theo lực thực trường trung cấp góp phần tạo sản phẩm đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn thị trường lao động 10 Những đóng góp luận án 10.1 Về lý luận 10.2 Về thực tiễn 11 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, khuyến nghị, phụ lục, luận án trình bày gồm chương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CƠNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu đào tạo theo lực thực sở giáo dục nghề nghiệp  Cá ê ứu oà  Cá ê ứu o 1.1.2 Các nghiên cứu quản lý đào tạo nghề trình độ trung cấp theo lực thực  Cá ê ứu oà  Cá ê ứu o 1.1.3 Nhận xét chung vấn đề nghiên cứu hướng tiếp tục nghiên cứu luận án Về lĩnh vực quản lý đào tạo có nhiều cơng trình nghiên cứu ngồi nước đề cập đến góc độ khía cạnh khác mục tiêu đào tạo, thiết kế phát triển chương trình, mơ hình quản lý… Thực tế cho thấy, quản lý đào tạo trường đại học, cao đẳng hay trung cấp nhà nghiên cứu quan tâm vấn đề quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp theo lực thực lĩnh vực chưa nhiều tác giả đề cập nghiên cứu cách toàn diện Đây “khoảng trắng” việc nghiên cứu lý luận thực tiễn 1.2 Khái niệm công cụ đề tài 1.2.1 Đào tạo Đào tạo trình làm cho cá nhân trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định thông qua hoạt động giảng dạy học tập gắn với việc giáo dục đạo đức, nhân cách người học đáp ứng yêu cầu nhân lực thị trường lao động Quản lý đào tạo tác động chủ thể quản lý đến khách thể quản lý q trình đào tạo thơng qua chức quản lý b ng công cụ, phương pháp quản lý phù hợp để đạt mục tiêu chung trình đào tạo 1.2.2 Đào tạo nghề Đào tạo nghề nh m cung cấp cho người học kỹ cần thiết để thực tất nhiệm vụ liên quan tới công việc, nghề nghiệp giao 1.2.3 Năng lực Năng lực hiểu khả cá nhân vận dụng kiến thức, kỹ thân để tiến hành hoạt động đạt kết định 1.2.4 Năng lực thực Năng lực thực tổ hợp ba thành tố kiến thức, kỹ thái độ nghề nghiệp mà cá nhân cần có để hồn thành nhiệm vụ công việc nghề đạt chuẩn quy định điều kiện định 1.2.5 Đào tạo nghề theo lực thực Đào tạo nghề theo lực thực trình làm cho người học trở thành người có lực thực theo tiêu chuẩn định thông qua hoạt động giảng dạy học tập nghề gắn với việc giáo dục đạo đức, nhân cách người học đáp ứng yêu cầu nhân lực TTLĐ 1.2.6 Quản lý Quản lý hiểu tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nh m đạt mục tiêu đề 1.2.7 Quản lý đào tạo nghề theo lực thực Quản lý đào tạo theo lực thực trình thực hoạt động quản lý đào tạo nh m hình thành nên lực thực cho người học để người học hoàn thành nhiệm vụ công việc nghề đạt chuẩn quy định điều kiện định 1.3 Đào tạo nghề trình độ trung cấp theo lực thực 1.3.1 Vị trí, vai trò trường trung cấp Trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo trình độ trung cấp xếp bậc giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh nhóm đối tượng tốt nghiệp trung học sở trung học phổ thông 1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn trường trung cấp - Trường trung cấp thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều 23 Luật giáo dục nghề nghiệp Trường trung cấp thực quyền tự chủ theo quy định Điều 25 Luật giáo dục nghề nghiệp 1.3.3 Triết lý đào tạo nghề theo lực thực Triết lý đào tạo ý vào nhân cách tồn diện, triết lý đào tạo theo NLTH lại quan tâm đến việc làm lực kiếm sống, khả tồn mơi trường thay đổi 1.3.4 Đặc trưng đào tạo nghề theo lực thực - Dạy học “năng lực thực hiện” - Đánh giá xác nhận “năng lực thực hiện” 1.4 Đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực 1.4.1 Nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp - Mục tiêu đào tạo - Chương trình nội dung đào tạo 1.4.2 Khung lực thực nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp - Cơ sở đề xuất khung lực - Mục đích xây dựng khung lực - Khung lực thực 1.4.3 Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp cần hiểu trình thực hoạt động quản lý đào tạo nh m hình thành nên lực thực cho người học nghề điện công nghiệp để người học hồn thành nhiệm vụ cơng việc đạt theo chuẩn quy định điều kiện định 1.5 Quản lý đào tạo trình độ trung cấp nghề điện công nghiệp theo lực thực 1.5.1 Vận dụng mơ hình CIPO quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực 1.5.1.1 Mơ hình CIPO Đầu vào (Input) - Tuyển sinh - Giáo viên - Tài - Chương trình đào tạo - Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học - Quá trình (Process) Đầu (Output/Outcome) Quá trình dạy - học - Người học tốt nghiệp - Thỏa mãn nhu cầu cá nhân - Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Tác động bối cảnh (Context) Chính trị, kinh tế, xã hội Chính sách (Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, ) Tiến khoa học công nghệ Hội nhập quốc tế, đối tác cạnh tranh, Đầu tư cho dạy nghề, Sơ đồ 1.4 Các thành tố mơ hình CIPO 1.5.1.2 V dụ mơ ì CIPO o lý đào ạo ềđệ eo ă lự ự ệ Quản lý đầu vào Quản lý q trình - Quản lý cơng tác tuyển sinh theo NLTH - Quản lý phát triển CTĐT theo NLTH - Quản lý điều kiện bảo đảm chất lượng (GV, sở vật chất trang thiết bị…) - Quản lý trình dạy học theo tiếp cận NLTH ô Quản lý đầu - Quản lý công tác đánh giá kết đầu theo NLTH - Quản lý công tác cấp văn b ng, chứng theo mô đun NLTH Quản lý thông tin đầu ra: - Việc làm - Triển vọng phát triển nghề nghiệp Tác động bối cảnh đến QLĐT nghề - Thể chế, Chính sách, Dân cư… Tiến khoa học cơng nghệ Hội nhập quốc tế, đối tác cạnh tranh Đầu tư cho dạy nghề, Sơ đồ 1.5 Vận dụng mơ hình CIPO quản lý đào tạo nghề theo NLTH ệ 1.5.1.3 Tổ ứ lý đào ạo ề dựa vào mơ ì CIPO Bảng 1.4 Hướng dẫn thực nội dung quản lý đào tạo nghề theo lực thực TT 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 Các nội dung quản lý theo CIPO Quản lý đầu vào Quản lý công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học nghề theo NLTH Quản lý phát triển CTĐT nghề theo NLTH Quản lý điều kiện bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề theo NLTH Lập kế hoạch Hướng dẫn thực Tổ chức Chỉ đạo/ Lãnh thực đạo Lập kế hoạch tư Tổ chức công tác Chỉ đạo công tác vấn hướng nghiệp tư vấn hướng tư vấn hướng tuyển sinh học nghiệp tuyển nghiệp tuyển nghề theo NLTH sinh học nghề sinh học nghề theo NLTH theo NLTH Lập kế hoạch Tổ chức phát Chỉ đạo phát phát triển CTĐT triển CTĐT nghề triển CTĐT nghề nghề theo NLTH theo NLTH theo NLTH - Lập kế hoạch - Tổ chức tuyển - Chỉ đạo công tuyển dụng, bồi dụng, bồi dưỡng tác tuyển dụng, dưỡng đội ngũ đội ngũ GV; bồi dưỡng đội GV; - Tổ chức cải ngũ GV; - Lập kế hoạch thiện trang thiết - Chỉ đạo cải cải thiện trang bị dạy học thiện trang thiết thiết bị dạy học bị dạy học Quản lý trình Quản lý trình Lập kế hoạch dạy Tổ chức Chỉ đạo hoạt dạy học nghề theo học nghề, đánh trình dạy học động dạy học NLTH giá kết dạy đánh giá kết đánh giá kết học theo NLTH dạy học theo dạy học theo NLTH NLTH Quản lý đầu Đánh giá kết Lập kế hoạch Tổ chức đánh giá Chỉ đạo công tác đầu theo NLTH đánh giá kết kết đầu đánh giá kết đầu theo theo NLTH đầu theo NLTH NLTH Quản lý cấp văn Lập kế hoạch cấp Tổ chức cấp văn Chỉ đạo công tác b ng, chứng văn b ng, chứng b ng, chứng cấp văn b ng, nghề theo NLTH nghề theo nghề theo NLTH chứng nghề NLTH theo NLTH Quản lý thông tin Lập kế hoạch thu Tổ chức thu nhận Chỉ đạo công tác đầu nhận xử lý xử lý thông thu nhận xử lý thông tin đa chiều tin đa chiều thông tin đa đầu đầu ĐTN chiều đầu ĐTN ĐTN Lập kế hoạch chủ Tổ chức phương Chỉ đạo sẵn sàng Thích ứng với án thích ứng với thích ứng với tác động bối động thích ứng tác động tác động cảnh đến quản lý với tác động bối cảnh bối cảnh bối cảnh đào tạo Kiểm tra/ Giám sát Kiểm tra công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học nghề theo NLTH Kiểm tra công tác phát triển CTĐT nghề theo NLTH - Kiểm tra công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ GV; - Kiểm tra công tác cải thiện trang thiết bị dạy học Kiểm tra trình dạy học đánh giá kết dạy học theo NLTH Kiểm tra công tác đánh giá kết đầu theo NLTH Kiểm tra công tác cấp văn b ng, chứng nghề theo NLTH Kiểm tra công tác thu nhận xử lý thông tin đa chiều đầu ĐTN Kiểm tra hoạt động thích ứng với tác động bối cảnh 1.5.2 Nội dung quản lý đào tạo trình độ trung cấp nghề điện công nghiệp theo lực thực - Quản lý công tác tuyển sinh - Quản lý phát triển chương trình đào tạo - Quản lý trình tổ chức thực chương trình đào tạo - Quản lý điều kiện phục vụ tổ chức đào tạo - Quản lý kết đầu trình đào tạo 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực Tư lãnh đạo chưa đổi mới, phương thức lãnh đạo lạc hậu Các trường xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai thực trình đào tạo theo hướng “cung” không theo hướng “cầu”, nghĩa chưa coi người học, người sử dụng lao động làm mục tiêu hướng đến trình đào tạo Quá trình quản lý thiếu đồng bộ, rời rạc Cơng cụ, phương pháp quản lý không đổi kịp trình phát triển xã hội Chính sách Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục chuyên nghiệp nói riêng ảnh hưởng đến đào tạo nghề theo lực thực Tình trạng mở lớp tràn lan sở giáo dục nghề nghiệp Việc quy hoạch mạng lưới trường trung cấp, sở dạy nghề, sách phát triển nhân lực ngành đào tạo nghề điện công nghiệp ảnh hưởng tới q trình đào tạo Quản lý đầu phần bị buông lỏng Kết luận chương Quản lý đào tạo theo lực thực trình thực hoạt động quản lý đào tạo nh m hình thành nên lực thực cho người học để người học hoàn thành nhiệm vụ công việc nghề đạt chuẩn quy định điều kiện định Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp cần hiểu trình thực hoạt động quản lý đào tạo nh m hình thành nên lực thực cho người học nghề điện công nghiệp để người học hồn thành nhiệm vụ cơng việc đạt theo chuẩn quy định điều kiện định Việc xây dựng hướng dẫn chức quản lý nội dung quản lý theo CIPO định hướng tạo điều kiện tiếp cận điểm đặc trưng vấn đề cốt lõi QLĐT nghề theo NLTH cần tập trung nghiên cứu thực tiễn đề xuất giải pháp QLĐT nghề phù hợp Trên sở lập luận trên, chương này, luận án khái quát nghiên cứu đề cập tới quản lý đào tạo nghề theo lực thực Từ xây dựng nên hệ thống khái niệm cơng cụ luận án 11 2.3.5.3 T ự ểm a đá ọ Khảo sát cho thấy, nhóm CBQL đánh giá mức với X = 3.50, lại nhóm GV đánh giá mức trung bình với X = 3.14 Những năm qua, việc thực quy trình đánh giá kết rèn luyện học sinh đảm bảo quy định nhà trường Kết đánh giá dựa sở tự đánh giá học sinh xác nhận lại giáo viên chủ nhiệm, trưởng Khoa/bộ môn Sau Hội đồng đánh giá kết rèn luyện, đại diện Ban giám hiệu thông qua kết cuối cơng bố đến tồn thể học sinh 2.3.6 Thực trạng sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo Trong trình khảo sát thực tiễn, tác giả luận án nhận thấy r ng, Ban giám hiệu trường trung cấp phân cấp quản lý CSVC - TBDH QTĐT cho đơn vị sau: TBDH chung, phòng học lý thuyết giao cho phòng đào tạo quản lý; xưởng thực tập, thiết bị dạy nghề giao cho khoa chuyên môn quản lý Đồng thời loại tài sản cố định giao cho giáo viên yêu cầu ghi ch p lại trình sử dụng Chính nội dung nhận nhiều đánh giá tốt 2.3.7 Nhận xét chung hoạt động đào tạo Biểu đồ 2.3 Thực trạng hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp 12 Bảng cho thấy, khảo sát nhóm đối tượng cán quản lý 10 nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp khảo sát, điểm trung bình chung X = 3.34 n m ngưỡng 3,40 < X ≤ 4,20 Điều cho thấy hoạt động đào tạo trường trung cấp đạt mức độ 2.4 Thực trạng quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực Trên sở trạng đào tạo, trạng quản lý đào tạo nói chung nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ, việc xác định thực trạng quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực cần thiết hoàn toàn logic để sở đề xuất giải pháp phù hợp 2.4.1 Thực trạng quản lý công tác tuyển sinh Biểu đồ 2.4 Quản lý công tác tuyển sinh Nhìn vào bảng ta thấy, nhóm cán quản lý đánh giá công tác tuyển sinh theo lực thực nghề điện công nghiệp đạt mức Trong đó, nhóm giáo viên nhận định cơng tác đạt mức trung bình 2.4.2 Thực trạng quản lý xây dựng chương trình đào tạo Một hoạt động quản lý đào tạo hướng tới tăng cường lực thực cho học sinh trình đào tạo sau tốt nghiệp công tác xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo Chương trình đào tạo yếu tố thực quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo, đặc biệt theo lực thực Trong 10 nội dung khảo sát bảng có khác biệt nhóm CBQL GV nhận định công tác quản lý xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo Trong nội dung “Phòng đào tạo lập kế hoạch, phối hợp lên thời khoá biểu tiến độ đào tạo 13 dựa kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo” CBQL xếp vị trí thứ với điểm trung bình X = 3.49 (trong có người chiếm 4.7% 54 người chiếm 51.9% đánh giá mức khá) nhóm GV lại xếp vị trí thứ với X = 3.09 có người chiếm 2.8% đánh giá mức tốt, 54 người chiếm 24.8% mức khá, có tới 113 người chiếm 51.8% đánh giá mức trung bình 2.4.3 Thực trạng quản lý trình tổ chức thực chương trình đào tạo 2.4.3.1 T ự lý ô ả dạy áo v ê Với 10 nội dung quản lý, theo khảo sát ta thấy, nhận định CBQL quản lý cơng tác giảng dạy giáo viên có phần cao so với giáo viên nhận định Điểm trung bình chung 10 nội dung phía CBQL X = 3.43 (mức khá), phía GV X = 3.10 (mức trung bình) 2.4.3.2 T ự lý oạ độ ọ ọ s Song song với quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên, quản lý hoạt động học tập học sinh nhiệm vụ quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ có đào tạo nghề điện cơng nghiệp Khảo sát CBQL GV trực tiếp giảng dạy, ta thấy r ng nội dung quản lý hoạt động học tập học sinh đề cập đến Các nội dung thể xoay quanh trục lực thực học sinh sau tốt nghiệp Điểm trung bình chung 13 nội dung quản lý theo đánh giá CBQL GV X = 3.49 (mức Khá) X = 3.13 (mức Trung bình) 2.4.3.3 Đá ọ s ựu ọ s đào ạo lý đào ạo ềđệ ô ệ Bảng 2.18 Về mức độ nội dung chương trình đào tạo Stt Nội dung Tốt Khá SL % SL % Khối lượng kiến thức chương trình đào tạo Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ Giá trị thiết thực nội dung môn học Phù hợp với thời gian đào tạo Nội dung chương trình phù hợp với trình độ người học Trung bình chung Các mức độ TB Yếu SL % SL ĐTB Thứ bậc X SL % ( ) Kém % 2.5 62 25.8 99 41.2 73 30.4 3.00 10 4.2 66 27.5 124 51.7 40 16.7 3.19 2 0.8 68 28.3 141 58.8 29 12.1 3.17 15 6.2 77 32.1 138 57.5 10 4.2 3.40 2.9 92 38.3 111 46.2 30 12.5 3.13 3.17 - - - - - - - - - - - Theo đánh giá học sinh mức độ nội dung chương trình học, thấy r ng, hầu hết học sinh nhận định đạt mức trung bình Chỉ có nội dung “Phù hợp với nội dung đào tạo” đánh giá mức 14 Stt 10 Bảng 2.19 Về quản lý hoạt động học tập học sinh Mức độ ĐTB Thứ Tốt Khá TB Yếu Kém Nội dung ( X ) bậc SL % SL % SL % SL % SL % Phổ biến quy chế Trường nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi học sinh Giáo dục nhận thức nghề nghiệp, động thái độ học tập học sinh Xây dựng quy chế quản lý hoạt động học tập học sinh Xác lập mối liên hệ chặt chẽ Trường, gia đình xã hội việc tổ chức quản lý hoạt động học tập học sinh Phổ biến phương pháp học tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp cho học sinh Khuyến khích học sinh phát huy lực tự học, tự nghiên cứu, tổ chức tốt học tập ngoại khoá Khen thưởng, kỷ luật kịp thời học sinh mặt phong trào thi đua học tập rèn luyện Xây dựng tiêu chí đánh giá giá hoạt động phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh Tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện học lý thuyết lớp Tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện học thực hành phòng thí nghiệm, xưởng trường 37 15.4 105 43.8 64 26.7 34 14.2 3.60 20 8.3 98 40.8 96 40.0 26 10.8 3.46 13 5.4 99 41.2 128 53.3 3.52 2.5 78 32.5 89 37.1 67 27.9 3.09 11 15 6.2 65 27.1 105 43.8 55 22.9 3.16 10 3.3 59 24.6 111 46.2 62 25.8 3.05 12 3.8 76 31.7 108 45.0 47 19.6 3.19 11 4.6 69 28.8 128 53.3 32 13.3 3.24 3.3 68 28.3 131 54.6 32 13.3 3.22 3.3 71 29.6 85 35.4 76 31.7 3.04 13 15 Tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện học 11 15 6.2 66 27.5 125 52.1 34 14.2 thực hành, thực tập doanh nghiệp Tổ chức hoạt động học 12 tập, rèn luyện buổi 3.3 73 30.4 123 51.2 36 15.0 tham quan, thực địa Tổ chức hoạt động học 13 tập, rèn luyện ngoại khóa, 3.3 73 30.4 127 52.9 32 13.3 đoàn thể trường Trung bình chung - - - - - - - - - 3.25 3.22 3.23 - 3.26 - Về nội dung quản lý hoạt động học tập học sinh, hầu kiến HS cho r ng, mức độ quản lý nhà trường đạt mức trung bình Chỉ có nội dung đạt mức (Phổ biến quy chế Trường nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi học sinh; Giáo dục nhận thức nghề nghiệp, động thái độ học tập học sinh; Xây dựng quy chế quản lý hoạt động học tập học sinh) với điểm trung bình tương ứng X = 3.6; X = 3.46; X = 3.52) Bảng 2.20 Đánh giá cựu học sinh mức độ đạt kiến thức Mức độ Khơng ĐTB Rất Bình Ít Thứ Đầy đủ đầy Stt Nội dung đầy đủ thường đầy đủ ( X ) bậc đủ SL % SL % SL % SL % SL % Kiến thức điện công 1 0.6 18 11.6 68 43.9 58 37.4 10 6.5 2.62 nghiệp nói chung Kiến thức chuyên môn 2 1.3 22 14.2 69 44.5 50 32.3 12 7.7 2.69 sâu Kiến thức thực tế 1.3 18 11.6 66 42.6 58 37.4 11 7.1 2.62 Trình độ ngoại ngữ 3.2 22 14.2 66 42.6 48 31.0 14 9.0 2.71 Trình độ tin học ứng 1.9 16 10.3 70 45.2 56 36.1 10 6.5 2.65 dụng cơng nghệ Hiểu biết văn hóa, 6 3.9 20 12.9 69 44.5 47 30.3 13 8.4 2.73 lịch sử, xã hội, trị Trung bình chung - 2.67 Theo số liệu thống kê bảng cho thấy, kiến thức mà cựu học sinh có đạt mức bình thường với điểm trung bình X = 2.67 Trong đánh giá cựu học sinh nội dung “Kiến thức điện công nghiệp nói chung” có 18 người chiếm 11.6 cho r ng mức đầy đủ, 68 ý kiến chiếm 43.9% cho r ng mức bình thường Có tới 58 ý kiến chiếm 37.4% đầy đủ 6.5% không đầy đủ 16 Bảng 2.21 Những lý học sinh sau tốt nghiệp khơng tìm việc làm Các mức Điểm Rất ảnh Ảnh Ít ảnh T Thứ TB Nội dung hưởng hưởng hưởng T bậc (X ) SL % SL % SL % Kết học tập chứng liên quan chưa đáp ứng yêu cầu 65 41.9 71 45.8 19 12.3 2.29 nhà tuyển dụng Do kiến thức, kỹ trang bị trường chưa đủ không phù hợp 68 43.9 69 44.5 18 11.6 2.32 với yêu cầu công việc Do thiếu thông tin việc làm 64 41.3 69 44.5 22 14.2 2.271 Khơng có khả tài để hỗ trợ 60 38.7 77 49.7 18 11.6 2.271 cho trình xin việc Trình độ tin học, ngoại ngữ chưa đáp 64 41.3 70 45.2 21 13.5 2.277 ứng Bản thân chưa nỗ lực tìm kiếm 61 39.4 75 48.4 19 12.3 2.271 Trung bình chung - 2.28 Trong nội dung khảo sát nội dung “Do kiến thức, kỹ trang bị trường chưa đủ không phù hợp với yêu cầu cơng việc” xếp vị trí thứ với điểm trung bình X = 2.32, 43.9% cho r ng ảnh hưởng, 45.8% nhận định ảnh hưởng có 12.3% ảnh hưởng Như vậy, thấy lực thực đào tạo trường có ảnh hưởng đến q trình tìm kiếm việc làm cựu học sinh 2.4.4 Thực trạng quản lý điều kiện phục vụ tổ chức đào tạo - Thực trạng quản lý công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán quản lý - Thực trạng tăng cường quản lý sử dụng có hiệu sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo - Thực trạng quản lý việc tăng cường đổi phương pháp giảng dạy 2.4.5 Thực trạng quản lý kết đầu trình đào tạo - Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo - Thực trạng phối hợp nhà trường doanh nghiệp tổ chức quản lý đào tạo 2.5 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến quản lý đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực - Các yếu khách quan như: chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, Sự phát triển giáo dục - đào tạo; phương hướng chuyển đổi cấu kinh tế, cấu ngành nghề xã hội; kinh phí của tổ chức khác đầu tư cho đào tạo nghề Trường - Các yếu tố chủ quan, như: Năng lực quản lý, trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức người lãnh đạo; trình độ trách nhiệm đội ngũ giáo viên cán quản lý; nội dung, chương trình tài liệu giảng dạy Trường; sở vật chất, trang thiết bị dạy, học Trường 17 2.6 Nhận xét chung thực trạng quản lý đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực 2.6.1 Điểm mạnh Căn kết khảo sát tất lĩnh vực quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ, cho r ng, trường trung cấp khu vực Bắc Trung có số điểm mạnh sau đây: máy quản lý đào tạo; mục tiêu đào tạo; phối hợp hoạt động đào tạo; nội dung chương trình đào tạo; hoạt động giảng dạy; hoạt động học tập học sinh; công tác tuyển sinh; hoạt động đánh giá kết học tập, kiểm định đảm bảo chất lượng đào tạo; điều kiện trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo có điểm mạnh ưu điểm định 2.6.2 Điểm hạn chế Bên cạnh điểm mạnh phân tích trên, đào tạo nghề điện cơng nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung gặp phải số hạn chế định Các điểm yếu, hạn chế tập trung số lĩnh vực sau: công tác quản lý phát triển nội dung chương trình đào tạo; công tác tuyển sinh; quản lý hoạt động giảng dạy đội ngũ giáo viên; thiếu thốn, lạc hậu trang thiết bị dạy học; trình giám sát, thi đánh giá kết học tập công tác phối hợp với doanh nghiệp sử dụng lao động Kết luận chương Dựa hệ thống sở lý luận xây dựng chương 1, tranh thực trạng hoạt động đào tạo quản lý hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộc lộ rõ nét tất khía cạnh Trong nghiên cứu thực trạng đào tạo thực trạng quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc trung bộ, kết cho thấy, hoạt động quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung đạt mức trung bình Bên cạnh đó, hoạt động quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực đạt mức trung bình Một số nội dung hoạt động quản lý đào tạo đạt mức khá, nhiên hoạt động quản lý đào tạo đạt mức không nhiều Hoạt động quản lý đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung có số điểm mạnh bên cạnh số điểm hạn chế Có nhiều yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến hoạt động quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung Trên sở điểm mạnh, điểm hạn chế yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng, luận án đề xuất giải pháp phù hợp nh m nâng cao hiệu quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp 18 Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp Việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp đổi QLĐT theo NLTH nghề điện công nghiệp cần bảo đảm nguyên tắc chủ yếu là: tính kế thừa, đồng bộ, hệ thống, tính thực tiễn tính khả thi 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Tính kế thừa trình tiếp thu, sử dụng, tận dụng có Trong cơng tác quản lý đào tạo, tính kế thừa yếu tố quan trọng Các giải pháp đề xuất sở xem x t, kế thừa thành tựu đạt thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống Đảm bảo quán từ việc đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo ngành điện công nghiệp hệ thống trường trung cấp, đề xuất giải pháp phải đặt hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn mục tiêu, nhiệm vụ sở đào tạo 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Nguyên tắc đòi hỏi người nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp sở phân tích thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp thời gian qua 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Tính khả thi giải pháp phải phát huy hiệu áp dụng vào tình hình thực tế, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội địa phương 3.2 Giải pháp quản lý đào tạo nghề điện cơng nghiệp trình độ trung cấp trường trung cấp khu vực Bắc Trung theo lực thực 3.2.1 Giải pháp 1: Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh theo định hướng lực thực 3.2.1.1 Mụ đí ả 3.2.1.2 Nộ du ả 3.2.1.3 Cá ứ ự ệ 3.2.1.4 Đ ều ệ ự ệ 3.2.2 Giải pháp 2: Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận lực thực gắn với chuẩn đầu 3.2.2.1 Mụ đí ả 3.2.2.2 Nộ du ả 3.2.2.3 Cá ứ ự ệ 3.2.2.4 Đ ều ệ ự ệ ả 3.2.3 Giải pháp 3: Chỉ đạo đổi hình thức, phương pháp giảng dạy giáo viên 3.2.3.1 Mụ đí ả 3.2.3.2 Nộ du ả pháp 3.2.3.3 Cá ứ ự ệ 19 3.2.3.4 Đ ều ệ ự ệ 3.2.4 Giải pháp 4: Quản lý chặt chẽ hoạt động học tập, tự học học sinh 3.2.4.1 Mụ ả 3.2.4.2 Nộ du ả 3.2.4.3 Cá ứ ự ệ 3.2.4.4 Đ ều ệ ự ệ 3.2.5 Giải pháp 5: Chỉ đạo đổi hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết đào tạo theo tiếp cận phát triển lực người học 3.2.5.1 Mụ đí ả 3.2.5.2 Nộ du ả 3.2.5.3 Cá ứ 3.2.5.4 Đ ều ệ ự ệ 3.2.6 Giải pháp 6: Tăng cường điều kiện sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo 3.2.6.1 Mụ đí ả 3.2.6.2 Nộ du ả 3.2.6.3 Cá ứ ự ệ 3.2.6.4 Đ ều ệ ự ệ 3.2.7 Giải pháp Tổ chức phối hợp chặt chẽ nhà trường doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp 3.2.7.1 Mụ ả 3.2.7.2 Nộ du ả 3.2.7.3 Cá ứ ự ệ 3.2.7.4 Đ ều ệ ự ệ 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi giải pháp Biểu đồ 3.1 Tính cấp thiết giải pháp đề xuất 20 Biểu đồ 3.2 Tính khả thi giải pháp đề xuất Qua khảo nghiệm ta thấy, theo nhận định cán quản lý giáo viên, hầu hết giải pháp đánh giá cấp thiết cấp thiết với điểm trung bình chung nhóm CBQL GV X = 4.25 X = 4.21 Chỉ có ý kiến đánh giá giải pháp đề xuất mức độ bình thường Trong giải pháp trên, hai nhóm CBQL GV đánh giá giải pháp cấp thiết giải pháp cấp thiết Ở tính khả thi vậy, ý kiến cho r ng giải pháp mang tính khả thi, nhóm CBQL cho r ng, giải pháp “Quản lý tốt công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh trường theo định hướng lực thực hiện” mang tính khả thi với điểm trung bình X = 4.51 Tương tự, nhóm giáo viên đánh giá nhóm giải pháp khả thi “Quản lý tốt công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh trường theo định hướng lực thực hiện” với X = 4.43 Điểm trung bình chung tính khả thi giải pháp khối CBQL GV tương đương với X = 4.25 X = 4.26 Điều phần cho thấy giáo viên cán quản lý nhận định giải pháp đề xuất khả thi 21 3.4 Thử nghiệm giải pháp Căn vào phạm vi nghiên cứu luận án, điều kiện thực tế thực trạng QLĐT theo NLTH nghề điện công nghiệp, tác giả luận án tổ chức thử nghiệm cho 01 giải pháp là: Thử nghiệm giải pháp thứ 7: Tổ chức phối hợp chặt chẽ nhà trường doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động hoạt động đào tạo nghề điện cơng nghiệp 3.4.1 Mục đích thử nghiệm Thử nghiệm nh m đánh giá tính phù hợp giải pháp quản lý công tác phối hợp với doanh nghiệp sử dụng lao động nghề điện công nghiệp 3.4.2 Giới hạn thử nghiệm - Thời gian thử nghiệm: từ tháng 2/2017 đến tháng 6/2017 3.4.3 Nội dung thử nghiệm Lên kế hoạch nội dung cần hợp tác với doanh nghiệp tham gia thử nghiệm Phối hợp với doanh nghiệp việc cung cấp thông tin thị trường việc làm cho học sinh nhà trường Cùng doanh nghiệp tổ chức hoạt động, buổi ngoại khóa để tăng cường kỹ nghề nghiệp cho học sinh Phối hợp doanh nghiệp điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo nhà trường Doanh nghiệp cử chuyên gia đến hỗ trợ giáo viên giảng dạy học kỳ số học phần thực hành liên quan Doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh tham quan, thực hành tạo sở sản xuất Doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển chọn học sinh vào làm doanh nghiệp 3.4.4 Phương pháp tiến trình thử nghiệm 3.4.5 Kết thử nghiệm Sau học kỳ thử nghiệm biện pháp, thu kết sau nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng: Bảng 3.5 Kết thử nghiệm giải pháp Mức đánh giá Các nội dung đối tượng TT X Bình đánh giá Tốt Khá Yếu Kém thường Doanh nghiệp cung cấp thông tin NĐC 13.2 52.6 34.2 2.78 cho nhà trường nhu cầu tuyển NTN 37.1 42.9 11.4 8.6 4.08 dụng phương thức tuyển lao động Doanh nghiệp cung cấp thông tin NĐC 2.6 18.4 52.6 26.3 2.97 cho nhà trường trình đổi sản xuất - kinh doanh NTN 48.6 20.0 31.4 4.17 yêu cầu, nhu cầu lao động kỹ thuật Nhà trường cung cấp thông tin cho NĐC 18.4 2.6 55.3 23.7 3.15 doanh nghiệp học sinh tốt NTN 54.3 37.1 8.6 4.45 nghiệp 22 Mức đánh giá TT X Bình Tốt Khá Yếu Kém thường Chuyên gia doanh nghiệp tham NĐC 5.3 21.1 52.6 21.1 3.10 gia giảng dạy hướng dẫn thực NTN 62.9 25.7 8.6 2.9 4.48 tập cho học sinh Doanh nghiệp tạo điều kiện cho NĐC 15.8 7.9 44.7 31.6 3.07 học sinh tham quan, thực tập sản NTN 48.6 37.1 14.3 4.34 xuất Doanh nghiệp hỗ trợ sở vật NĐC 13.2 10.5 47.4 28.9 3.07 chất, phương tiện dạy học cho NTN 57.1 37.5 5.7 4.51 nhà trường Doanh nghiệp tham gia xây dựng NĐC 5.3 18.4 57.9 18.4 3.10 hiệu chỉnh chương trình đào NTN 51.4 37.1 11.4 4.40 tạo Doanh nghiệp tham gia đánh giá NĐC 3.0 kết đầu HS theo NLTH kết hợp tuyển dụng lao động nghề NTN 71.4 22.9 2.9 2.9 4.62 điện công nghiệp Chuyên gia doanh nghiệp tham NĐC 18.4 7.9 55.3 18.4 3.26 gia tư vấn tuyển dụng HS tốt NTN 57.1 34.3 5.7 2.9 4.45 nghiệp trường CBQL nhà trường đến tìm hiểu NĐC 18.4 10.5 55.3 15.8 3.31 10 nhu cầu sử dụng lao động nghề NTN 62.9 28.6 8.6 4.54 điện công nghiệp doanh nghiệp Doanh nghiệp cử người lao động NĐC 13.2 10.5 52.6 10.5 13.2 3.13 nghề điện công nghiệp đến bồi 11 dưỡng phát triển nghề nghiệp NTN 65.7 34.3 4.65 trường Các nội dung đối tượng đánh giá Kết thử nghiệm bảng cho thấy, có chênh lệch đáng kể điểm trung bình nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng Điểm trung bình nhóm thử nghiệm cao nhiều so với nhóm đối chứng Kết luận chương Dựa thực tiễn quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ, tác giả luận án đề xuất nguyên tắc giải pháp giải pháp thực tế hoạt động quản lý đào tạo theo lực thực Theo nghiên cứu, có giải pháp đề xuất nh m quản lý hoạt động đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trường trung cấp khu vực Bắc Trung Các giải pháp hướng đến việc nâng cao hiệu hoạt động quản lý đào tạo trường khảo sát 23 Các giải pháp mang tính cần thiết mang tính khả thi việc nâng cao hiệu đào tạo quản lý đào tạo theo lực thực nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung Kết thử nghiệm 01 giải pháp cho thấy, giải pháp thử nghiệm mang tính phù hợp, khả thi hữu dụng cho trường thử nghiệm việc nâng cao chất lượng quản lý đào tạo ngành điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo lực thực Các giải pháp đề xuất chương mô tả với thành phần khác mục tiêu giải pháp, nội dung giải pháp, điều kiện thực đặc biệt có nhấn mạnh đến yếu tố lực thực nghề điện công nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Năng lực thực nghề nghiệp yếu tố quan cho người học sau tốt nghiệp trực tiếp hoạt động nghề Sự thành bại cá nhân phụ thuộc nhiều vào lực mà cá nhân có sau đào tạo trường Luận án tìm hiểu số khái niệm quản lý, đào tạo, quản lý đào tạo, quản lý đào tạo theo lực thực Trong khuôn khổ luận án tiến sĩ, tác giả tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn giải pháp quản lý hoạt động đào tạo theo lực thực nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung Đào tạo nghề theo lực thực ý đến yếu tố đầu vào, trình , đầu tác động nhiều yếu tố chủ quan khách quan, có yếu tố bối cảnh kinh tế xã hội, đặc thù nghề nghiệp, thay đổi công nghệ Một ưu điểm lớn đào tạo theo lực thực sản phầm đầu tiệm cận sát với yêu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp nhu cầu xã hội Đào tạo nghề điện công nghiệp theo tiếp cận lực trường trung cấp khu vực Bắc Trung chưa thực rõ n t chưa hướng nhiều tới lực thực học sinh sau tốt nghiệp Kết khảo sát cho thấy, yếu tố (mục tiêu, công tác tuyển sinh, người dạy, người học, điều kiện sở vật chất, mối quan hệ với doanh nghiệp…) phương thức đào tạo theo lực thực chưa đáp ứng đầy đủ Quản lý đầu vào, quản lý trình, quản lý đầu tồn bất cập, đạt mức trung bình, cần có thích ứng phù hợp với tác động bối cảnh cần giải pháp khắc phục Qua nghiên cứu cho thấy, có nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến trình đào tạo nghề điện công nghiệp theo hướng lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung Sự ảnh hưởng yếu tố đến quản lý đào tạo khác Trên sở lý luận thực tiễn hoạt động quản lý đào tạo, tác giả đề xuất giải pháp cần thiết có tính khả thi nh m nâng cao hiệu quản lý hoạt động đào tạo theo lực đào tạo nghề điện công nghiệp trường 24 Với kết thu được, giải pháp lựa chọn quản lý hoạt động đào tạo nh m nâng cao hiệu giáo dục đào tạo theo lực thực nghề điện công nghiệp trường trường trung cấp khu vực Bắc Trung Khuyến nghị 2.1.Đối với trường đào tạo nghề điện công nghiệp khu vực Bắc Trung Cần đổi chế quản lý cho phù hợp hệ đào tạo nghề nhà trường Đổi công tác tuyển sinh hàng năm, quảng bá thương hiệu nhà trường nhiều phương tiện thông tin đại nh m thu hút học sinh vào trường Cần có văn pháp quy, hướng dẫn tổ chức quản lý đào tạo cho phù hợp với phương thức đào tạo nghề Cần tiến hành nghiên cứu để triển khai đào tạo nghề qua phương thức đào tạo chỗ b ng cách trường Trung học Phổ thông để tuyển sinh mở lớp Có sách hợp lý để khuyến khích giáo viên, cán quản lý nhà trường học tập nâng cao trình độ thu hút nguồn nhân lực trường Cần tăng cường đạo việc đổi nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy Tăng cường lực lượng cán giảng dạy trẻ, đặc biệt môn chuyên ngành Tạo điều kiện cho cán quản lý, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật thông tin khoa học tiên tiến phục vụ cho hoạt động dạy học hoạt động công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường tổ chức cơng tác đào tạo có kế hoạch tra, kiểm tra, đánh giá thường xuyên kịp thời Cần có kế hoạch lâu dài đồng tăng cường sở vật chất, thiết bị để mở rộng quy mơ, đa dạng hố loại hình đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ nhà trường nh m đáp ứng thoả mãn nhu cầu học tập Tập trung xây dựng chiến lược phát triển nhà trường dài hạn, cấu ngành nghề đào tạo hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Cần phối kết hợp với doanh nghiệp khu vực Bắc Trung bộ, khu công nghiệp, khu chế xuất hợp tác đào tạo sử dụng lao động nghề điện công nghiêp trường đào tạo 2.2 Đối với Bộ Lao động Thương binh Xã hội Ban hành khung chương trình đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề điện cơng nghiệp sát với thực tiễn yêu cầu nhân lực xã hội cần Cần tổ chức hoạt động, hội thi nh m nâng cao lực cho cán bộ, giáo viên sinh viên trường nghề Tổ chức lớp bồi dưỡng nh m nâng cao lực quản lý cho cán giữ vai trò quản lý trường trung cấp./ DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Đại Hùng (2015) Quả lý đào ạo u đấ ấ ề ụ vụ ệ eo ă lự ệ ự ệ ố ệ đạ ố Tạp chí Giáo dục số 357 kỳ tháng 5/2015 Đại Hùng (2015).Quả lý đào ạo ì ự ệ Tu ấ N độ u ấ eo ă lự ề Asea Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt, tháng 9/2015 Đại Hùng (2017).T ự ệ Tu ấ lý đào ạo u vự Bắ T u eo ă lự ự Tạp chí Quản lý giáo dục, số 10 tháng 10/2017 Đại Hùng (2017).Quả lý đào ạo u ấ ô eo ă ự ô ệ yêu ầu uộ ì độ mạ ệ 4.0 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế, Hà Nội 2017 Đại Hùng (2018) Cá ệ Tu ệ đá ứ ềđệ eo ă lự ự ả ệ lý đào ạo Tu Tạp chí Quản lý giáo dục, Tháng 5/2018 ề đệ ấ ô u vự Bắ ... cơng nghiệp trình độ trung cấp theo NLTH trường trung cấp 6.2 Đánh giá thực trạng đào tạo QLĐT nghề Điện cơng nghiệp trình độ trung cấp theo NLTH trường Trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ 6.3 Đề xuất... độ trung cấp theo lực thực 2.6.1 Điểm mạnh Căn kết khảo sát tất lĩnh vực quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ, cho r ng, trường trung cấp khu vực Bắc Trung. .. theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc trung bộ, kết cho thấy, hoạt động quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo lực thực trường trung cấp khu vực Bắc Trung đạt mức trung bình Bên cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực bắc trung bộ tóm tắt TIẾNG VIỆT lê đại HÙNG , Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực bắc trung bộ tóm tắt TIẾNG VIỆT lê đại HÙNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay