Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế việt nam trường hợp ngành điện tử TOMTATLA 20 11 vu thanh huyen

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:53

BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƢƠNG THỊ THANH HUYỀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP NGÀNH ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 31 01 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành tại: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tuệ Anh PGS, TS Nguyễn Thị Minh Phản biện 1: PGS,TS Nguyễn Ngọc Sơn Phản biện 2: PGS,TS Bùi Quang Tuấn Phản biện 3: TS Trương Thị Chí Bình Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện họp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Thư viện Quốc gia, Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Trong 10 năm qua, tăng trưởng kinh tế (TTKT) Việt Nam có dấu hiệu chậm lại Mơ hình tăng trưởng Việt Nam cho thấy nhiều bất ổn mặt kinh tế Thêm vào đó, Việt Nam ngày tham gia sâu vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với xu hướng CMCN lần thứ tư, đặt hội thách thức cho kinh tế Trong bối cảnh vậy, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) coi giải pháp để tận dụng hội mới, đẩy lùi thách thức nâng cao chất lượng TTKT Công nghiệp điện tử (CNĐT) coi ngành sản xuất vật chất mang tính kinh tế quốc dân Tại Việt Nam, ngành CNĐT có phát triển nhanh chóng, chủ yếu thu hút đầu lớn từ tập đoàn đa quốc, đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất toàn ngành điện tử Tuy nhiên, CNHT Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành điện tử dẫn đến giá trị gia tăng tồn ngành điện tử tạo thấp, chưa đóng góp nhiều vào TTKT Vì vậy, nghiên cứu tác động phát triển CNHT đến TTKT nhằm đề xuất giải pháp liên quan đến phát triển CNHT thúc đẩy TTKT trường hợp ngành điện tử có ý nghĩa Ý nghĩa luận án Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần xây dựng hoàn thiện khung lý thuyết phân tích thực trạng CNHT ngành điện tử tác động phát triển ngành CNHT ngành điện tử đến TTKT, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ tác động phát triển CNHT đến TTKT trường hợp ngành điện tử nhằm tạo sở tham khảo lý luận cho nghiên cứu trường hợp cụ thể khác tương lai Ý nghĩa thực tiễn Dựa phân tích, đánh giá thực trạng tác động phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT Việt Nam, luận án đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển CNHT ngành điện tử gắn với mục tiêu thúc đẩy TTKT Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU HƢỚNG NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRONG TRƢỜNG HỢP NGÀNH ĐIỆN TỬ 1.1 Tổng quan cơng trình khoa học đƣợc cơng bố ngồi nƣớc CNHT TTKT trƣờng hợp ngành điện tử 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.1.1.1 Nghiên cứu CNHT phát triển CNHT ngành điện tử Xem xét khái niệm, phạm vi CNHT, Nguyễn Thị Xuân Thúy (2005) đề xuất định nghĩa CNHT Việt Nam nhóm hoạt động cơng nghiệp cung cấp đầu vào trung gian (gồm linh kiện, phụ tùng công cụ để sản xuất linh kiện phụ tùng này) cho ngành công nghiệp lắp ráp chế biến Một số nghiên cứu lại đề xuất khái niệm "CNHT ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng” nghiên cứu Nguyễn Thị Dung Huệ (2012), Hà Thị Hương Lan (2014), … Nghiên cứu đặc điểm ngành CNHT, theo Hồng Văn Châu (2010), CNHT có đặc điểm tính đa cấp; tính hệ thống liên kết theo quy trình sản xuất, theo khu vực phụ thuộc vào ngành cơng nghiệp chính; đa dạng cơng nghệ trình độ cơng nghệ; thu hút số lượng lớn doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ Về nhân tố thúc đẩy phát triển CNHT, theo Diễn đàn phát triển Việt Nam (2007), yếu tố bao gồm: dung lượng thị trường, nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao; ưu đãi thuế; mơi trường sách; khoảng cách thơng tin nhận thức; tiêu chuẩn công nghiệp tiêu chuẩn an tồn; phát triển cơng nghiệp sản xuất ngun liệu thơ Trần Đình Thiên (2012) bổ sung thêm yếu tố định phát triển CNHT bao gồm: Khả cạnh tranh … Về tiêu chí đánh giá mức độ phát triển CNHT, Hoàng Văn Châu (2010), đưa tiêu chí đánh giá phát triển CNHT bao gồm tiêu chí: số lượng doanh nghiệp CNHT; quy mơ DN CNHT; trình độ cơng nghệ DN CNHT; mức độ liên kết DN CNHT với khách hàng nhà cung cấp; mức độ đáp ứng ngành CNHT ngành CN sản xuất sản phẩm 1.1.1.2 Nghiên cứu mối quan hệ phát triển CNHT tăng trưởng kinh tế Nguyễn Thị Xuân Thúy (2005) cho rằng, phát triển CNHT thúc đẩy q trình Cơng nghiệp hóa thu hút đầu nước ngoài, để Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc Theo Hoàng Văn Châu (2010), CNHT tảng thực trình CNH, HĐH Đối với tăng trưởng kinh tế, CNHT góp phần giúp kinh tế tăng trưởng dài hạn Theo Lê Xuân Sang, Nguyễn Thị Thu Huyền (2011), CNHT động lực trực tiếp tạo giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh sản phẩm cơng nghiệp đẩy nhanh q trình CNH Về phương pháp đánh giá đóng góp CNHT đến TTKT Hiện nghiên cứu nước đưa số lập luận mặt lý thuyết, chưa có cơng trình xem xét, đánh giá đóng góp ngành CNHT đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, để đo lường mức độ ảnh hưởng ngành đến toàn kinh tế, số nghiên cứu ứng dụng phương pháp bảng cân đối liên ngành tính tốn tác động lan tỏa liên kết ngành đến kinh tế Việt Nam Theo Nguyễn Mạnh Toàn Nguyễn Thị Hương (2013), phân tích cân đối liên ngành để tính tốn số liên kết cách tiếp cận phổ biến để phân tích ảnh hưởng ngành ứng dụng nhiều quốc gia Nghiên cứu Bùi Trinh cộng (2011) thông qua bảng cân đối liên ngành Tổng cục Thống kê công bố lý thuyết W.Leontief J Keynes để phân tích số kích thích sản xuất số kích thích nhập dựa cấu trúc kinh tế Để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, suất ngành sản phẩm, phương pháp sử dụng tương đối phổ biến, ứng dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas phương pháp hồi quy Cụ thể là: Nghiên cứu Chu Thị Thu Hoàng Thị Dung (2013) ứng dụng hàm cobb-douglas phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác than Việt Nam Ở cấp độ doanh nghiệp, Phạm Thế Anh Nguyễn Đức Hùng (2013), dựa tiếp cận hàm sản xuất phương pháp hồi quy liệu mảng với hiệu ứng cố định, có phân tích, đánh giá tác động thể chế môi trường kinh doanh đến kết hoạt động doanh nghiệp Việt Nam 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2.1 Nghiên cứu CNHT phát triển CNHT quốc gia Định nghĩa CNHT Ratana E (1999) định nghĩa CNHT doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng sử dụng công đoạn lắp ráp cuối ngành công nghiệp, cụ thể cơng nghiệp tơ, máy móc, điện tử Còn theo Ryuichiro Inoue (1998), theo nghĩa rộng, CNHT sản xuất nhiều phận, phụ kiện nguyên vật liệu Theo nghĩa hẹp, coi CNHT trình biến đổi vật liệu, bao gồm khuôn dập, đúc, rèn, dập, mạ, hàn, gia công, xử lý nhiệt chế biến nhựa Về điều kiện phát triển CNHT, Keiko Morisawa (2000) cho mở rộng nhu cầu cho linh phụ kiện điều kiện quan trọng cho phát triển ngành CNHT, tiếp theo, phát triển công nghệ kỹ thuật, công nghiệp vật liệu chế vốn đòi hỏi cần thiết Bên cạnh đó, theo Ryuichiro Inoue (1998), phát triển nguồn nhân lực, chế chiến lược, sách, chương trình; chuyển đổi công nghệ nhân tố cần thiết cho phát triển CNHT nước ASEAN 1.1.2.2 Nghiên cứu mối quan hệ phát triển CNHT với TTKT Vai trò CNHT đến tăng trƣởng kinh tế Vai trò ngành CNHT tăng trưởng kinh tế thể qua số quan điểm nhà nghiên cứu giới sau: Michael Porter (2012) nhân tố định chủ yếu lợi cạnh quốc gia ngành công nghiệp tồn ngành CNHT liên quan có khả cạnh tranh quốc tế quốc gia Junichi Mori (2005) cho vai trò phát triển CNHT đến TTKT thể thông qua việc dẫn dắt dòng FDI vào nước, thu hút đầu từ cơng ty đa quốc gia, đẩy mạnh tích tụ FDI, thúc đẩy TTKT dài hạn Theo Kaldor (1966), có mối liên hệ chặt chẽ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng trưởng GDP Ha-Joon Chang cộng (2013) vai trò ngành CN CBCT bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng suất; Sản xuất đầu vào cho sản xuất; Đổi tổ chức; Tạo nhu cầu hoạt động suất cao ngành công nghiệp khác; Có khả thương mại cao so với nơng nghiệp dịch vụ Thêm vào đó, nghiên cứu Adam Szirmai (2009, 2010, 2012) rằng, sản xuất q trình cơng nghiệp hóa động lực cho tăng trưởng kinh tế phát triển Phƣơng pháp đánh giá đóng góp phát triển CNHT đến tăng trƣởng kinh tế Để tính toán hệ số lan tỏa liên kết ngành đến tăng trưởng kinh tế, số nghiên cứu sử dụng phương pháp bảng cân đối liên ngành Rohana bt Kamaruddin, Zakariah Abdul Rashid Kamaruzaman Jusoff (2008) sử dụng mơ hình I-O để xem xét nguồn tăng trưởng ngành then chốt kinh tế Malaysia giai đoạn 1978-2000 Loo sze Ying (2013) ứng dụng phương pháp IO để kiểm tra tầm quan trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đển tăng trưởng kinh tế Malaysia Ở cấp độ ngành/ doanh nghiệp, để nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng, suất ngành/ doanh nghiệp, có nhiều nghiên cứu ứng dụng phương pháp hồi quy dựa sở lý thuyết hàm sản xuất để đưa kết luận, đánh giá cho nghiên cứu Chẳng hạn như: nghiên cứu Chu-Yao Tseng (2008) tác động nỗ lực nghiên cứu phát triển nội bộ, công nghệ nhập đến giá trị gia tăng kinh tế với trường hợp ngnh in t i Loan; nghiờn cu ca Daniel Gonỗalves Ana Martins (2016) yếu tố định tăng trưởng ngành CN CBCT Bồ Đào Nha; 1.1.3 Tổng hợp đánh giá vấn đề thuộc đề tài luận án chưa nghiên cứu (i) Nghiên cứu phát triển CNHT Về lý luận, hệ thống sở lý thuyết phát triển CNHT nói chung CNHT trường hợp ngành điện tử nói riêng số hạn chế thống khái niệm phạm vi CNHT; tiêu chí đánh giá phát triển chưa bám sát theo khái niệm vấn đề Phát triển theo tiếp cận chuyên ngành Kinh tế phát triển Về thực trạng: chưa làm bật thực trạng phát triển, khó khăn hạn chế trình hoạt động DN CNHT gắn với ngành CN cụ thể (như ngành điện tử) (ii) Đối với việc xem xét mối quan hệ phát triển CNHT tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu dừng lại lập luận lý thuyết chủ yếu, chưa có đề tài lượng hóa tác động phát triển CNHT nói chung CNHT ngành điện tử nói riêng số biến số kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xuất khẩu, thu hút FDI, … Về phương pháp đánh giá tác động: để đánh giá tác động ngành đến tăng trưởng kinh tế, có phương pháp chủ yếu tác giả ngồi nước áp dụng: phương pháp bảng cân đối liên ngành (I/O) phương pháp kinh tế lượng (hồi quy) (iii) Về nhân tố tác động đến mối quan hệ phát triển CNHT tăng trưởng kinh tế: Đã có cơng trình nghiên cứu xem xét nhân tố tác động đến phát triển CNHT, nhiên, chưa có đề tài tập trung phân tích nhân tố tác động đến phát triển ngành CNHT mối quan hệ tương quan với tăng trưởng kinh tế 1.2 Hƣớng nghiên cứu luận án 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu khái quát: Tìm luận lý thuyết thực tiễn tác động phát triển CNHT đến TTKT, xem xét với trường hợp ngành CNĐT; từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển CNHT ngành CNĐT Việt Nam gắn với mục tiêu thúc đẩy TTKT 1.2.2 Các câu hỏi nghiên cứu luận án (i)Về lý luận: làm rõ vấn đề lý luận phát triển CNHT bao gồm: Phát triển CNHT CNHT ngành điện tử gì; tiêu chí sử dụng để đánh giá phát triển CNHT?; Vai trò phát triển CNHT thúc đẩy TTKT trường hợp ngành điện tử?; Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động thúc đẩy TTKT phát triển CNHT ngành điện tử? (ii) Về thực trạng: Thực trạng tình hình phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam năm vừa qua nào?; Tác động phát triển CNHT ngành điện tử thúc đẩy TTKT VN?; Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT Việt Nam?; Cần làm để phát triển CNHT ngành điện tử, đáp ứng cho ngành CNĐT VN thúc đẩy TTKT? 1.2.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án nghiên cứu mối quan hệ chiều (tác động) phát triển CNHT đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam – nghiên cứu với trường hợp ngành điện tử Việt Nam; đồng thời, nghiên cứu thực trạng phát triển DN sản xuất CNHT cho ngành điện tử Việt Nam Phạm vi nghiên cứu (i) Về nội dung: phần lý thuyết nghiên cứu chung cho ngành CNHT, phần thực trạng tập trung phân tích thực trạng phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam (ii) Về thời gian nghiên cứu: Để phân tích thực trạng phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam, luận án tập trung chủ yếu giai đoạn 2011 – 2016 11 Đặc điểm ngành CNHT CNHT ngành điện tử Thứ nhất, tính đa cấp CNHT; Thứ hai, tính hệ thống liên kết theo quy trình sản xuất, theo khu vực phụ thuộc vào ngành cơng nghiệp chính; Thứ ba, tính đa dạng cơng nghệ trình độ sản xuất; Thứ tư, thu hút số lượng lớn DN, DNVVN; Bên cạnh đó, sản xuất CNHT ngành điện tử có thêm số đặc điểm sau: Một là, chu kỳ sản phẩm điện tử ngắn, dẫn đến nhu cầu sản phẩm CNHT ngành điện tử thay đổi nhanh chóng; Hai là, ngành sản xuất CNHT ngành điện tử phụ thuộc lớn vào phát triển KHCN; Ba là, sản phẩm linh kiện điện tử chia thành nhóm chính: linh kiện nhỏ; linh kiện chi tiết máy móc lớn Đo lƣờng phát triển CNHT Nhóm tiêu phản ánh thay đổi số lượng quy mô sản lượng ngành CNHT: Số lượng DN; Quy mô DN; Kết từ hoạt động sản xuất, kinh doanh DN Các tiêu phản ánh thay đổi cấu: thể thơng qua mối quan hệ tương quan nguồn cung cấp, bao gồm: nguồn nhập khẩu; nguồn nội DN; nguồn cung cấp nước Chỉ tiêu phản ánh tiến lực sản xuất DN sản xuất CNHT: Trình độ cơng nghệ đổi tổ chức; Mức độ liên kết DN CNHT với khách hàng nhà cung cấp 2.1.2 Lý thuyết mối quan hệ phát triển CNHT TTKT 2.1.2.1 Lý thuyết Kaldor Quy luật tăng trưởng Kaldor (Kaldor, 1966) tóm gọn cụm từ "sản xuất công nghiệp động lực tăng trưởng"; quy luật tăng trưởng thứ hai Kaldor (còn gọi Luật Verdoorn), phản ánh mối quan hệ tăng trưởng sản lượng tăng trưởng suất sản xuất CN CBCT 2.1.2.2 Lý thuyết Penélope pacheco-lópez a p Thirlwall 12 Trong kinh tế mở quốc gia phát triển, rõ ràng là, quốc gia có mối liên kết chặt chẽ tăng trưởng sản lượng CN CBCT tăng trưởng xuất khẩu, tăng trưởng xuất tăng trưởng GDP 2.1.2.3 Các lý thuyết khác Thứ nhất, ngành CNHT có vai trò quan trọng việc nâng cao suất kinh tế; Thứ hai, vai trò thu hút dẫn dắt dòng vốn đầu tư, đặc biệt FDI; Thứ ba, thúc đẩy xuất khẩu; Thứ tư, tác động liên kết lan tỏa ngành CNHT; Thứ năm, bảo đảm tính chủ động cho kinh tế, hạn chế nhập siêu; Thứ sáu, phát triển CNHT giúp nâng cao sức cạnh tranh giá trị gia tăng cho sản phẩm CN cho kinh tế 2.2 Khung phân tích tác động phát triển CNHT đến TTKT trƣờng hợp ngành điện tử Phƣơng pháp đánh giá tác động 2.2.1 Khung phân tích  Thứ nhất, phát triển CNHT ngành điện tử có vai trò quan trọng việc nâng cao suất, hiệu kinhh tế  Thứ hai, phát triển CNHT ngành điện tử có vai trò thu hút, định hướng trì dòng vốn đầu tư, đặc biệt FDI  Thứ ba, phát triển CNHT ngành điện tử có vai trò thúc đẩy XK  Thứ tư, phát triển ngành CNHT ngành điện tử có tác động liên kết lan tỏa đến ngành CN khác kinh tế  Thứ năm, phát triển CNHT giúp hạn chế nhập siêu, ngược lại, ngành CNHT phát triển khiến NK có xu hướng tăng  Thứ sáu, phát triển CNHT có tác động nâng cao sức cạnh tranh giá trị gia tăng cho ngành CNĐT cho toàn kinh tế 2.2.2 Phương pháp đánh giá đóng góp ngành CNHT đến TTKT Phương pháp định tính thống kê mơ tả, so sánh đối chiếu, sử dụng để phân tích thực trạng phát triển CNHT, từ đó, 13 đưa đánh giá ảnh hưởng ngành đến việc tăng suất thông qua đổi công nghệ, đổi tổ chức; thu hút FDI thúc đẩy xuất Phương pháp định lượng: mơ hình cân đối liên ngành mơ hình kinh tế lượng 2.2.2.1 Mơ hình cân đối liên ngành (I/O) Quan hệ bản: ( A d  A m ) X  Y d  Y m  M  X  A d X  Y d  A m X  Y m  M  X (1) Trong đó: Ad.X véc tơ chi phí trung gian sản phẩm sản xuất nước; Am.X véc tơ chi phí trung gian sản phẩm nhập khẩu; Yd véc tơ nhu cầu cuối sản phẩm sản xuất nước; Ym véc tơ nhu cầu cuối sản phẩm nhập (bao gồm nhu cầu tiêu dùng cuối cá nhân, tiêu dùng cuối Nhà nước, tích lũy tài sản xuất khẩu) Nhu cầu nhập chia thành mục đích: cho sản xuất (A X) cho tiêu dùng cuối (Ym) hay: A m X  Y m  M , Khi đó, phương trình (1) viết lại là: m A d X  Y d  X  X  ( I  A d ) 1 Y d (2) Ứng dụng mơ hình cân đối liên ngành phân tích tác động lan tỏa: tính tốn hệ số tác động ngành CNHT đến GTSX; hệ số tác động đến GTGT, tính tốn hệ số liên kết ngược, liên kết xuôi, hệ số lan tỏa đến nhập khẩu, hệ số lan tỏa đến thu nhập 2.2.2.2 Phương pháp kinh tế lượng Phương trình tổng quát đánh giá tác động CNHT đến phát triển CNĐT có dạng sau: 14 log( YCNDT )  log( A)   log( K )   (log L)   log( YCNLKDT )   log( YCNHTK )  Xi Trong đó: YCNĐT: doanh thu ngành CNĐT; A: yếu tố khác có ảnh hưởng đến doanh thu CNĐT; K: tổng nguồn vốn; L: số lượng lao động; YCNLKĐT: doanh thu ngành sản xuất linh kiện điện tử; YCNHTK: doanh thu ngành CNHT khác; Xi: Các biến kiểm sốt thêm vào mơ Quy mơ thị trưởng; chất lượng lao động; Các yếu tố hệ thống CSHT, thể chế, sách; biến đặc tính DN ( Quy mơ DN, có/khơng XK); 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tác động thúc đẩy TTKT phát triển CNHT ngành CNĐT  Thứ nhất, dung lượng thị trường  Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp  Thứ ba, hệ thống sở hạ tầng  Thứ tư, hệ thống chiến lược, sách  Thứ năm, hệ thống thông tin  Thứ sáu, lợi quốc gia chuỗi giá trị CNĐT  Thứ bày, vấn đề khả cạnh tranh quản trị DN 2.4 Kinh nghiệm tác động phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT số quốc gia giới học cho VN 2.4.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 2.4.1.1 Trường hợp Thái Lan 2.4.1.2 Trường hợp Malaysia 2.4.1.3 Trường hợp Trung Quốc 2.4.2 Một số học rút cho Việt Nam (i) Phát triển ngành CNHT gắn liền với đối tượng DNVVN; (ii) Phát triển ngành CNHT với biện pháp thu hút đầu tư, đặc biệt thu hút FDI định hướng vào ngành CNHT; (iii) Chú trọng 15 sách hỗ trợ đổi cơng nghệ; (iv) Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơng nghiệp; (v) Xác định nhóm ngành cơng nghiệp cần ưu tiên; (vi) Gia tăng tính liên kết bên có liên quan; (vii) Quan tâm đến chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng hệ thống thơng tin CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP NGÀNH ĐIỆN TỬ 3.1 Khái quát thực trạng phát triển Công nghiệp chế biến chế tạo tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Trong 10 năm trở lại đây, TTKT chững lại nhìn chung, theo xu hướng suy giảm., đặc biệt, giai đoạn 2005 -2012 Từ năm 2013 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP có xu hướng phục hồi so với giai đoạn trước, nhiên, xu tăng trưởng chưa thực ổn định Khi xét cấu đóng góp, giai đoạn 2011 – 2016, ngành CN CBCT chiếm bình qn 13,5% GDP có xu hướng thấp so với giai đoạn 2005 – 2010 (bình quân 17,9% GDP) Tuy nhiên, xem xét tốc độ tăng trưởng ngành, CN CBCT ngành chiếm ưu Về đóng góp ngành CN CBCT cho chất lượng TTKT: CN CBCT ngành thu hút phần lớn vốn FDI đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng xuất Việt Nam Năm năm gần đây, CN CBCT đánh giá có tăng trưởng tốt, chất lượng, đó, có đóng góp đáng kể vào tốc độ chất lượng tăng trưởng chung kinh tế Tuy nhiên, CN CBCT Việt Nam nhiều điểm hạn chế công nghiệp nội địa thiên khai thác tài ngun theo mơ hình gia cơng sản xuất thơ, chưa mang lại GTGT cao cho kinh tế gây hạn chế cho chất lượng TTKT 3.2 Thực trạng phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam 16 3.2.1 Khái quát tình hình phát triển ngành CNĐT Việt Nam Cơng nghiệp điện tử (CNĐT) Việt Nam phát triển nhanh từ 2010 đến Tính đến hết 2016, số lượng doanh nghiệp 1145 doanh nghiệp, thu hút 497.037 lao động Phần lớn doanh nghiệp sản xuất điện tử doanh nghiệp nhỏ vừa, gây khó khăn cho q trình đổi nâng cao trình độ cơng nghệ Về xuất nhập khẩu: xuất sản phẩm CNĐT nói chung Việt Namtăng trưởng tương đối mạnh mẽ Đặc biệt, kim ngạch xuất chung ngành điện tử Việt Nam chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng kim ngạch xuất nước Về thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngồi, ngành CNĐT Việt Nam có vai trò quan trọng thu hút vốn FDI Tuy nhiên, phần lớn số vốn đầu vào ngành điện tử tập trung hình thức 100% vốn nước ngồi, hình thức liên doanh, đặc biệt hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm tỷ trọng thấp Điều thể tính liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa 3.2.2 Tình hình phát triển Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử 3.2.2.1 Sự thay đổi số lượng quy mô sản lượng CNHT ngành điện tử Về số lượng DN: tỷ lệ DN sản xuất linh kiện/ tổng số DN ngành điện tử chiếm khoảng 53,28% Với tỷ lệ này, ngành CNHT điện tử Việt Nam chưa thực phát triển Về quy mô DN CNHT ngành điện tử: DN CNHT chủ yếu DNNVV, thiếu vốn, công nghệ nhân lực chất lượng cao 3.2.2.2 Sự thay đổi cấu ngành CNHT Tỷ lệ cung ứng nội địa nước cho nhà lắp ráp thấp, thường DN đầu nước đảm nhiệm DN nội địa cung cấp loại linh kiện phụ tùng đơn giản, hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng thấp bao bì; vật liệu, phụ tùng nhựa, kim loại; 17 3.2.2.3 Tiến lực sản xuất doanh nghiệp sản xuất CNHT Về đổi công nghệ lĩnh vực sản xuất CNHT, nhìn chung, DN sản xuất CNHT có nỗ lực đổi công nghệ, nhiên, phần lớn DN CNHT DN nhỏ vừa, thiếu vốn, đó, q trình đổi cơng nghệ DN gặp nhiều khó khăn Về đổi tổ chức sản xuất, theo đánh giá SIDEC (2017), DN CNHT Việt Nam nhìn chung tích cực áp dụng tiêu chuẩn công cụ quản lý đại vào hoạt động sản xuất, chế tạo DN Tuy nhiên, phần lớn DN CNHT Việt gặp khó khăn q trình đổi tổ chức, tổ chức, xếp lại sản xuất khó khăn chất lượng nguồn nhân lực, thiếu vốn, Về thu hút vốn đầu tư:Vốn FDI thu hút chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lắp ráp, vốn đầu (cả nước) vào lĩnh vực sản xuất CNHT lại thấp Về mức độ liên kết DN CNHT ngành điện tử với khách hàng nhà cung cấp: Nhìn chung, tính liên kết cụm, khu CN; DN hạn chế 3.3 Tác động phát triển CNHT ngành điện tử đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 3.3.1 Phân tích tác động phát triển CNHT đến tăng trưởng kinh tế VN theo tiếp cận bảng cân đối liên ngành 3.3.1.1 Mô tả phương pháp vận dụng nguồn số liệu Vận dụng ý nghĩa ma trận nghịch đảo Leontief, tác giả xem xét ảnh hưởng ngành CNHT đến sản xuất ngành kinh tế ảnh hưởng đến tổng GTSX, GTGT, liên kết kinh tế Về nguồn liệu: sử dụng bảng I/O dạng phi cạnh tranh Việt Nam giai đoạn năm 2007, 2012, 2016 18 3.3.1.2 Kết đánh giá Phân tích tác động với mơ hình I-O đóng Tác động ngành CNHT đến GTSX GTGT: xu hướng sản xuất CNHT khiến cho GTSX gia tăng, GTGT có xu hướng giảm (hệ số tác động ngành CNHT đến giá trị gia tăng giảm từ 0,53 xuống 0,38 0,41) Về tác động liên kết: số liên kết ngược ngành CNHT tương đối thấp (< = 1), thể vai trò ngành CNHT với cách bên cầu nhỏ Chỉ số liên kết xuôi ngành CNHT tương đối lớn, tăng từ 1,55 lên 1,72 1,86, thể rõ vai trò cung ứng Về tác động đến NK, hệ số lan tỏa đến nhập ngành CNHT ba giai đoạn tương đối cao, lớn giảm nhẹ giai đoạn 2016-2020 Phân tích tác động với mơ hình I – O mở rộng Kết cho thấy vai trò ngành CNHT thu nhập tương đối thấp so với ngành lại kinh tế 3.3.2 Phân tích tác động phát triển CNHT đến ngành điện tử Việt Nam theo tiếp cận hàm sản xuất Cobb-Douglas 3.3.2.1 Xây dựng mơ hình nguồn số liệu Về nguồn liệu: Luận án sử dụng nguồn liệu Tổng điều tra DN Tổng cục Thống kê (VES) giai đoạn 2006 – 2015 để chạy với mơ hình hồi quy cấp tỉnh; sử dụng liệu VES giai đoạn 2012 – 2015 cho mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc cấp DN Phương trình đánh giá tác động CNHT đến phát triển CNĐT có dạng sau: Phƣơng trình 1: 19 log( tinh _ doanhthu _ dientu it )  log( A)   log( tinh _ von _ dientu it   log( tinh _ laodong _ dientu it )   log( tinh _ doanhthu _ lkdientu ) it )  log( tinh _ doanhthu _ ptkhac )   log( PCI it )   log( daotaold it )  eit it Phƣơng trình 2: log( doanhthu _ dientu it )  log( A)   log( laodong _ dientu it )   log( von _ dientu it )   log( dtlkdt _ tinh it )   log( doanhthu _ ptkhac _ tinhit )   log( GDP _ tinh )  PCI it  daotaold it  qmdn _ ld i  XNK i  n hom dni  eit 3.3.2.2 Kết tác động (i) Hàm hồi quy với biến phụ thuộc doanh thu ngành điện tử theo cấp tỉnh Kết cho thấy, doanh thu ngành điện tử phụ thuộc lớn vào vốn, lao động ngành điện tử doanh thu ngành sản xuất linh kiện điện tử, hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê lớn (ở mức ý nghĩa 95% trở lên) có giá trị dương Ở (mh4), hệ số hồi quy χ = 0,08879545 có nghĩa yếu tố khác không thay đổi, doanh thu linh kiện điện tử tỉnh năm trước tăng thêm 1% làm cho doanh thu ngành điện tử tỉnh năm sau tăng thêm 0,089%, điều khẳng định tác động thuận chiều ngành sản xuất linh kiện điện tử đến doanh thu ngành điện tử Việt Nam (ii) Hàm hồi quy với biến phụ thuộc doanh thu ngành điện tử theo cấp DN Kết tính tốn mơ hình cho thấy doanh thu ngành sản xuất linh kiện điện tử doanh thu số ngành sản xuất CNHT khác có tác động đến doanh thu toàn ngành CNĐT Ở (mh4), với hệ số hồi quy χ=0,25290833 có nghĩa là, yếu tố khác khơng thay đổi, doanh thu linh kiện điện tử tỉnh tăng thêm 1% làm cho doanh thu ngành CNĐT tăng gần 0,253 % 3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tác động thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế phát triển CNHT ngành CNĐT Việt Nam 20 3.4.1 Dung lượng thị trường Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu dùng nước với sản phẩm điện tử có xu hướng tăng mạnh Đây điều kiện cần thiết cho phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam Thêm vào đó, xem xét hoạt động xuất nhập sản phẩm điện tử linh kiện, thấy rằng, ngành có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, nhập lớn, cho thấy hội mở rộng thị trường ngành điện tử Việt Nam 3.4.2 Nguồn nhân lực cơng nghiệp chất lượng cao Nhìn chung, đánh giá rằng, nguồn lao động Việt Nam tình trạng chất lượng thấp, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng cao Thêm vào đó, suất lao động tăng chậm khó khăn ngành CN CBCT Những điều khiến cho trình tiếp cận, đổi cơng nghệ DN CNĐT gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng xấu đến trình phát triển CNHT ngành điện tử, trình nâng cao suất toàn kinh tế 3.4.3 Hệ thống sở hạ tầng Việt Nam hình thành hệ thống sở hạ tầng KCN, KCN CNHT để tạo điều kiện thuận lợi ban đầu cho phát triển CN CBCT nói chung CNHT ngành điện tử nói riêng Tuy nhiên, hạn chế công tác quy hoạch, quản lý thu hút đầu khu CN khiến cho tính liên kết doanh nghiệp KCN rời rạc, chưa tạo tác động tích cực mối quan hệ phát triển CNHT với TTKT 3.4.4 Hệ thống chiến lược, sách Việt Nam có sách cụ thể để phát triển CNHT Năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 111 Về Phát triển Công nghiệp hỗ trợ nhằm quy định sách hỗ trợ, sách 21 ưu đãi nhằm phát triển CNHT Tuy nhiên, q trình xây dựng thực thi sách tồn số thiếu sót lớn 3.4.5 Hệ thống thông tin Hiện nay, hệ thống thông tin thị trường, xúc tiến thương mại đầu tư, thông tin doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm CNHT chủ yếu cung cấp Bộ Công thương, Hiệp hội, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Tuy nhiên, trình triển khai chậm, chưa thu hút quan tâm đông đảo cộng đồng DN CNHT, lại chưa gắn sát với đối tượng CNHT ngành điện tử, nên tác động tích cực đem lại chưa đáng kể 3.4.6 Nhân tố lợi quốc gia chuỗi giá trị CNĐT Việt Nam đánh giá quốc gia có lợi nguồn lao động dồi dào, tiền lương thấp; bên cạnh đó, ngành CNĐT có lợi quy mơ thị trường tiêu thụ lớn; đó, thu hút số lượng lớn DN FDI đầu vào lĩnh vực sản xuất CNĐT Tuy nhiên, hoạt động sản xuất chủ yếu thông qua hoạt động lắp ráp, phụ thuộc lớn vào NK, CNHT phát triển khiến lợi quốc gia khơng phát huy tác động tích cực đến TTKT Việt Nam 3.4.7 Các nhân tố khả cạnh tranh, quản trị doanh nghiệp số nhân tố khác Đối với doanh nghiệp FDI sản xuất CNHT cung ứng cho Samsung, kết vấn cho thấy, khó khăn chủ yếu hoạt động SXKD DN phần lớn tập trung vào ba vấn đề: chi phí sản xuất lớn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu; dung lượng thị trường không đủ lớn; chất lượng lao động thấp (8/11 câu trả lời đề cập đến) Các khó khăn đề cập đến bao gồm thiếu liên kết DN nhà cung cấp; khó khăn thủ tục hành chính; khó khăn thiếu vốn cơng nghệ (4/11 ý kiến đề cập) 22 Đối với DN Việt Nam, vấn đề sản xuất vốn, nhân lực (cả số lượng chất lượng) cơng nghệ khó khăn doanh nghiệp Thêm vào thiếu liên kết doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường, khách hàng nguyên nhân dẫn đến DN khó phát triển CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 4.1 Bối cảnh Quan điểm, định hƣớng phát triển CNHT ngành điện tử hƣớng tới thúc đẩy TTKT Việt Nam Trong thời gian qua, tình hình giới lên hai xu hướng có tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực sản xuất điện tử nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung, xu hướng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng hơn, xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ Những xu hướng đem tới nhiều hội, đồng thời thách thức cho trình phát triển ngành CNHT CNĐT Việt Nam 4.2 Một số giải pháp chủ yếu phát triển CNHT ngành điện tử nhằm thúc đẩy TTKT Việt Nam Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế trình phát triển CNHT ngành điện tử nâng cao khả cạnh tranh, quản trị DN DN CNHT bao gồm: Thứ nhất, xác định phạm vi CNHT ưu tiên phát triển ; Thứ hai, có biện pháp để thu hút đầu tư, đặc biệt đầu trực tiếp nước để phát triển ngành CNHT; Thứ ba, tích cực đổi cơng nghệ, đổi tổ chức sản xuất; Thứ tư, thúc đẩy tính liên kết Nhóm giải pháp thúc đẩy nhân tố tác động tích cực đến việc thúc đẩy TTKT phát triển CNHT ngành điện tử bao gồm: 23 thúc đẩy tăng dung lượng cầu thị trường sản phẩm CNHT; trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CN cho ngành CNHT; tăng cường khả thực thi sách phát triển CNHT; Thúc đẩy khai thác tốt lợi quốc gia để tham gia có hiệu vào chuỗi giá trị CNĐT KẾT LUẬN Những đóng góp luận án Về mặt lý luận, luận án có hai đóng góp chính: (1) Xây dựng hồn thiện khung lý thuyết vai trò CNHT ngành điện tử với TTKT bao gồm: Nâng cao suất kinh tế; Thu hút dẫn dắt dòng vốn đầu tư; Thúc đẩy XK; Tác động liên kết lan tỏa; Tác động đến Nhập khẩu; Nâng cao sức cạnh tranh GTGT cho ngành CNĐT cho kinh tế (2) Đề xuất phương pháp đánh giá ảnh hưởng tác động CNHT ngành điện tử đến TTKT cách kết hợp phương pháp định lượng: mơ hình bảng cân đối liên ngành hồi quy sở hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng Về mặt thực tiễn, luận án có phát sau với trường hợp Việt Nam: (1) Khái quát thực trạng CNHT ngành điện tử Việt Nam; (2) Đánh giá tác động phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT Việt Nam; (3) Chỉ yếu tố ảnh hưởng tới tác động thúc đẩy TTKT Việt Nam phát triển CNHT ngành điện tử; Từ nguyên nhân dẫn đến hạn chế tác động CNHT ngành điện tử đến TTKT; (4) Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tác động tích cực phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT Việt Nam năm Kiến nghị phƣơng hƣớng nghiên cứu Một số hạn chế luận án: 24 Thứ nhất, phân tích thực trạng, việc tách biệt số liệu phản ánh thực trạng phát triển riêng sản phẩm CNHT phục vụ cho ngành điện tử gặp nhiều khó khăn Thứ hai, phần đánh giá ảnh hưởng CNHT ngành điện tử đến thu hút FDI, đổi công nghệ, đổi tổ chức thúc đẩy suất, luận án dừng lại phương pháp định tính dựa số liệu thống kê thực trạng CNHT ngành điện tử Thứ ba, phương pháp phân tích tác động dựa bảng I-O buộc phải tính trùng số sản phẩm cuối với số sản phẩm trung gian để đại diện cho nhóm sản phẩm CNHT ngành điện tử Thứ bốn, phương pháp hồi quy định lượng hàm sản xuất Cobb – Douglas dựa liệu tổng điều tra DN dừng lại phân tích tác động doanh thu ngành sản xuất linh kiện điện tử (mã ngành 26100) số ngành sản xuất CNHT khác có liên quan (chỉ liệt kê số mã sản phẩm theo cấp chưa phân chi tiết hơn, đó, bị tính lẫn số sản phẩm khơng phải sản phẩm hàng hóa trung gian (CNHT)) đến doanh thu CN điện tử (mã ngành 26) Từ đó, số nghiên cứu gợi mở như: - Nghiên cứu với thực trạng phát triển với số liệu CNHT ngành điện tử phân tách chi tiết đến mã cấp 6, - Nghiên cứu định lượng ảnh hưởng CNHT ngành điện tử đến xuất khẩu/ suất ngành điện tử toàn ngành kinh tế; định lượng ảnh hưởng phát triển CNHT đến thu hút FDI, phát triển công nghệ (trong sử dụng phân tích định tính) DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 1, Thị Thanh Huyền (2016), "Những hội thách thức Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam xu hướng hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN", Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập: Cơ hội thách thức, tr 135-147 2, Thị Thanh Huyền (2016), "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử điện tử Việt Nam – Cơ hội thách thức xu hướng tăng trưởng xanh", Tạp chí Khoa học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, số 4(03) 2016, tr 116-128 3, Thị Thanh Huyền (2017), "Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ với nâng cao suất hiệu kinh tế", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Năng suất đổi sáng tạo kinh tế Việt Nam, phát từ nghiên cứu thực chứng”, tr 221-234 4, Thị Thanh Huyền (2017), "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", Kỷ yếu hội thảo quốc gia Khoa học quản trị kinh doanh lần thứ VI: “Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp”, tr 298-304 5, Thị Thanh Huyền (2018), "Chính sách phát triển khoa học cơng nghệ cho ngành công nghiệp hỗ trợ bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0", Tạp chí kinh tế dự báo, 01/2018, Số 02, tr 7-9 6, Thị Thanh Huyền (2018), "Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Tiếp cận theo phương pháp bảng cân đối liên ngành", Tạp chí Thơng tin Dự báo Kinh tế - Xã hội, Số 147/ 32018, tr 21-28 7, Thị Thanh Huyền (2018), "Công nghiệp hỗ trợ với phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Kinh doanh bền vững bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, tr.101-117 ... CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP NGÀNH ĐIỆN TỬ 3.1 Khái quát thực trạng phát triển Công nghiệp chế biến chế tạo tăng trƣởng kinh tế Việt Nam. .. động) phát triển CNHT đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam – nghiên cứu với trường hợp ngành điện tử Việt Nam; đồng thời, nghiên cứu thực trạng phát triển DN sản xuất CNHT cho ngành điện tử Việt Nam. .. trạng phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam 16 3.2.1 Khái quát tình hình phát triển ngành CNĐT Việt Nam Công nghiệp điện tử (CNĐT) Việt Nam phát triển nhanh từ 201 0 đến Tính đến hết 201 6, số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế việt nam trường hợp ngành điện tử TOMTATLA 20 11 vu thanh huyen , Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế việt nam trường hợp ngành điện tử TOMTATLA 20 11 vu thanh huyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay