Đề tài giảm thiểu tai nạn giao thông

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:44

6 tháng đầu năm 2018 4.000 người chết tai nạn giao thông 13:37 05/07/2018 Theo báo cáo Ủy ban An tồn giao thơng quốc gia, nước xảy gần 9.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người tháng đầu năm 9.000 vụ tai nạn giao thông xảy tháng đầu năm 2018 (TG) - Theo Ủy ban An tồn giao thơng Quốc gia, tháng đầu năm (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018) tồn quốc xảy 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người Nguồn: Báo tintucvietnam.vn Về nguyên nhân tai nạn giao thông, Ủy ban An tồn Giao thơng Quốc gia cho hay, phân tích 6.804 vụ tai nạn giao thông đường bộ: 26% người điều khiển phương tiện vi phạm đường khiển phương tiện vi phạm đường, phần đường; 8,77% vi phạm tốc độ xe chạy; 8,86% chuyển hướng không ý; 6,23% không nhường đường; 5,97% vượt xe sai quy định; 7,82% vi phạm quy trình thao tác lái xe; 2,32% tránh xe; 4,23% sử dụng rượu bia; 29,8% vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, Giấy phép lái xe, vi phạm quy trình thao tác lái xe, phương tiện khơng đảm bảo an tồn kỹ thuật, người bộ, cơng trình giao thông nguyên nhân khác Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông đường sắt nhiều địa phương chưa tổ chức triển khai cảnh giới lối tự mở có nguy cao xảy tai nạn khơng bố trí nguồn kinh phí; nguồn vốn nhà nước cấp hạn hẹp chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp đường ngang, xây dựng hàng rào đường gom, hàng rào hộ lan ; vốn đầu tư thiếu giải phóng mặt chậm dẫn đến tiến độ thi cơng số cơng trình, dự án an tồn giao thơng chậm, chí dừng, giãn tiến độ dẫn đến việc bảo đảm trật tự an tồn giao thơng đường sắt gặp nhiều khó khăn / G ần 40% v ụ TNGT tu ổi thi ếu niên Theo phân tích, thống kê Bộ Cơng an liên quan đến TNGT độ tuổi niên chiếm gần 40%, người 18-27 tuổi chiếm 33,9% số vụ TNGT nước Đây người nằm độ tuổi ngồi ghế nhà trường, có người trụ cột gia đình, tương lai dòng họ Tuy nhiên, vụ TNGT nghiêm trọng lứa tuổi gây thời gian gần ngày gia tăng đặc biệt niên vùng nông thôn Đối tượng tụ tập, cổ vũ đua xe, tham gia đua xe có độ tuổi niên chiếm tỉ lệ cao; tình trạng niên điều khiển xe giới có nồng độ cồn máu, thở có chiều hướng tăng cao Tình trạng vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự an tồn giao thơng người có độ tuổi niên làm việc khu công nghiệp, kinh tế tập trung, niên khu vực nông thôn phổ biến đặc biệt thời gian gần tăng cao Chính vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề giao thông 2017 “Xây dựng văn hóa giao thơng thanh, thiếu niên” ... tồn giao thơng người có độ tuổi niên làm việc khu công nghiệp, kinh tế tập trung, niên khu vực nông thôn phổ biến đặc biệt thời gian gần tăng cao Chính vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề giao. .. chậm dẫn đến tiến độ thi cơng số cơng trình, dự án an tồn giao thơng chậm, chí dừng, giãn tiến độ dẫn đến việc bảo đảm trật tự an tồn giao thơng đường sắt gặp nhiều khó khăn / G ần 40% v ụ TNGT... đặc biệt thời gian gần tăng cao Chính vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề giao thông 2017 “Xây dựng văn hóa giao thơng thanh, thiếu niên”
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài giảm thiểu tai nạn giao thông, Đề tài giảm thiểu tai nạn giao thông

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay