ĐỀ CƯƠNG on tap cuoi ki

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:39

1 C B B D D B B C B 10 A 11 A 12 A 13 A 14 D 15 A 16 C 17 A 18 A 19 a.A b.B,C 20 a.C b.A c.C 21 B 22 A 23 D 24 B 25 26 B 27 A 28 B 29 30 D 31 B 32 C 33 A 34 A 35 B 36 A 37 D 38 A 39 B 40 B 41 C 42 C 43 44 C 45 C 46 A 47 a.B b.B c 48 B 49 A 50 A 51 52 53 54 55 56 A D A A B Câu 25:Sửa lài hàm Q=540-k P-2KP Đáp án đúng:270 Câu 29: Đề sai Câu 35: Sửa đề thành: Câu 43: Đáp án:d2z=8dx2+16dxdy+6dy2 Câu 47c: đáp án (150,200,150)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG on tap cuoi ki, ĐỀ CƯƠNG on tap cuoi ki

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay