BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 TRẮC NGHIỆM

11 4 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_1_HTK01 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Diện tích xung quanh hình nón Thời gian 07/8/2018 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên hình nón Tính diện tích xung quanh hình nón cho A π a C πa π a2 D π a 12 B Đáp án C Lời giải chi tiết a Diện tích xung quanh: S xq = π rl = π a 2 Đường sinh l = a; đường cao r = Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai công thức S xq = 2π rl + Phương án B: Nhầm bán kính đáy AH + Phương án D: Nhầm cơng thức thể tích SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_1_HTK02 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Thời gian 07/8/2018 Thể tích khối nón Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho khối nón có chiều cao độ dài đường sinh Tính thể tích V khối nón A V = 16π B V = 48π C V = 34π D V = 64π Đáp án A Lời giải chi tiết Đường cao h = 3; bán kính đáy r = 1 Thể tích khối nón V= Sd h=πr h=16π 3 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Sai công thức V = S d h + Phương án C: Nhầm bán kính đáy 34 (Sai định lí Pithagore) + Phương án D: Sai cơng thức diện tích hình tròn đáy S=πr SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_1_HTK03 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Diện tích xung quanh hình nón Thời gian 07/8/2018 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Cho tam giác ABC vuông cân B cạnh C huyền a quay xung quanh AB tạo nên Lời giải chi tiết hình nón Tính diện tích xung quanh Hình nón cho có chiều cao h = a , bán hình nón kính đáy r = a đường sinh l = a nên A 2π 2a B 4π 2a có S xq = π rl = π 2a 2 C π 2a D πa Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai công thức S xq = 2π rl + Phương án B: Sai công thức S xq = 2π rl nhầm bán kính thành đường kính r= 2a + Phương án D: Nhầm lẫn đường sinh chiều cao ( h=l) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_1_HTK04 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Thời gian 07/8/2018 Thể tích khối nón Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hồng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình nón có chiều cao h góc đỉnh 900 Tính thể tích khối nón xác định hình nón πh A 3 C 4πh B πh D 2πh 3 Đáp án A Lời giải chi tiết Hình nón cho có chiều cao h, bán kính đáy r = h đường sinh l = h nên có π h3 V = π r 2h = 3 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Sai công thức V = π r h + Phương án C: Nhầm bán kính thành đường kính r = 2h + Phương án D: Nhầm lẫn đường sinh chiều cao ( h =l) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_2_HTK05 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Thời gian 07/8/2018 Thể tích khối nón Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hồng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình nón có góc đỉnh 600, độ dài đường sinh 2a Tính thể tích khối nón A.V=π 3a C.V=πa π 3 a π 3 D.V= a B.V= Đáp án D Lời giải chi tiết Đường sinh l = 2a; bán kính đáy r = a Suy đường cao h = a π 3 Thể tích khối nón V = S h = a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai cơng thức tính thể tích khối nón V = Sh + Phương án B: Sai đường cao h = " a " + Phương án C: lẫn bán kính đường cao 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_2_HTK06 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Diện tích xung quanh hình nón Thời gian 07/8/2018 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Gọi S diện tích xung quanh hình nón D tròn xoay sinh tam giác AA’C’ Lời giải chi tiết quay quanh cạnh AA’ hình lập phương Đường sinh l = b ; bán kính đáy r = ABCD.A’B’C’D’ có cạnh b Tính diện tích S b Diện tích xung quanh hình nón: pb S xq = π rl = π b A B pb 2 C 2pb D pb Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai công thức S xq = π rl + Phương án B: Sai bán kính đáy r = AC = b + Phương án C: Sai công thức S xq = 2π rl SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.4_2_HTK07 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Thời gian 07/8/2018 Thể tích khối nón Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết Cho hình tròn có bán kính Cắt bỏ hình Ta có chu vi đáy hình nón tròn bán kính OA, OB, ghép bán kính lại cho thành hình nón đỉnh O 2π r = 2π nên r = Tính thể tích khối nón tương ứng A 81π B 9π Hình nón cho có bán kính đáy 8 r = , đường sinh l = chiều cao 81π 9π C D nên tích h= 81π V = π r 2h = Giải thích phương án nhiễu V = π rh + Phương án B: Sai công thức + Phương án C: Sai công thức V = π r 2h + Phương án D: Hiểu sai 2π r = 2π nên r = SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_3_HTK08 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Diện tích xung quanh hình nón Thời gian 07/8/2018 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có C cạnh a Một hình nón có đỉnh tâm Lời giải chi tiết hình vng ABCD có đường tròn đáy a ; bán kính đáy r = ngoại tiếp hình vng A’B’C’D’.Tính diện Đường sinh l = tích xung quanh hình nón a π a2 A B π a Diện tích xung quanh hình nón: π a2 π a2 C D π a2 2 S xq = π rl = Giải thích phương án nhiễu a + Phương án A: Sai bán kính đáy r = + Phương án B: Sai công thức S xq = 2π rl + Phương án D: Sai đường sinh xác định sai góc vng hình vẽ → áp dụng định lí Pithagore sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_3_HTK09 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Diện tích xung quanh hình nón Thời gian 07/8/2018 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án C Lời giải chi tiết Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Cạnh bên hợp với mặt đáy góc 45o Hình nón có đỉnh S, có đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD Tính diện tích xung quanh hình nón A S = π a2 π a2 C S = B S = π a2 D S = π a2 Gọi O = AC ∩ BD I trung điểm BC Khi OC = a Ta có SO = OC tan 45o = a Trong ∆SOI vuông O SI = SO + OI ⇒ SI = a a Khi S xq = π rl = π a Giải thích phương án nhiễu a π a2 + Phương án A: Sai công thức S xq = 2π rl = 2π a = 2 a , đường sinh l = SC=a + Phương án D: Xác định sai góc cạnh bên với đáy SIO + Phương án C: Tính sai bán kính r= OC= = π a2 = SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN 12 Mã câu hỏi HH12_C2.4_4_HTK10 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Mặt nón Bài tốn liên quan mặt nón Thời gian 07/8/2018 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Hoàng Thị Kim Lý NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án µ µ Cho hình thang ABCD có A=B=90° , AB=BC=a , AD=2a Tính thể tích khối tròn Đáp án C Lời giải chi tiết xoay sinh hình thang ABCD quay quanh cạnh CD 15 2π a A 12 C 2π a B D 10 2π a 12 2π a Khối nón đỉnh D , trục CD có CD = a , bán kính đáy CA = a Nên khối nón tích 2π a V1 = CD.π CA2 = 3 Khối chóp cụt có trục CH = a , hai đáy có bán kính CA = a HB = a nên thể tích khối chóp cụt 2π a V2 = CH π ( CA2 + HB + CA.HB ) = 12 Khối chóp đỉnh C , trục CH tích B 2π a V3 = CH π HB = 12 Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là: V = V1 + V2 − V3 = 2π a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Tính V = V1 + V2 + Phương án B: Tính sai khối nón cụt V2 = CH π ( CA2 + HB − CA.HB ) = + Phương án D: Tính sai khối nón cụt V3 = CH π HB = 2π a a3
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 TRẮC NGHIỆM, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 TRẮC NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay