BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mat cau lop 12

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng TRẦN QUANG TRÚC Cấp độ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho mặt cầu  S1  có bán kính a , Đáp án C Lời giải chi tiết mặt cầu  S  có bán kính 2a Tỉ số diện tích hai mặt cầu Diện tích mặt cầu  S1  : S1  4 a A Diện tích mặt cầu  S  : S  16 a B S1  Tỉ số: S2 C D Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Nhầm cơng thức tính diện tích mặt cầu S  8 a + Phương án B: Nhầm cơng thức tính diện tích mặt cầu S  8 a lập tỉ số + Phương án D: Lập tỉ số S2 4 S1 S2 2 S1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng TRẦN QUANG TRÚC Cấp độ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình lập phương cạnh a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương 3 a A B 2 a C  a D 3 a Đáp án D Lời giải chi tiết Vẽ hình lập phương ABCD Gọi I tâm mặt cầu cần tìm Tính AC '  a  2a  a a Diện tích mặt cầu cần tìm s  4 r  3 a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai cơng thức tính s   r Suy bán kính mặt cầu r  + Phương án B: Tính sai đường chéo AC ’  a dẫn đến sai bán kính + Phương án C: Nhầm mặt cầu nội tiếp nên tính bán kính r  a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng TRẦN QUANG TRÚC Cấp độ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho tứ diện SABC cạnh a Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện SABC  a3 A a B  a3 C 3 a D Đáp án A Lời giải chi tiết Gọi G trọng tâm ABC , M trung điểm SA Trong mp(SAG) vẽ đường trung trực SA cắt SG I I tâm mặt cầu bán kính mặt cầu r = IS=IA=IB=IC Ta có: SIM  SAG � SI  SM SA SA2   SG SG Bán kính mặt cầu r  a2 a  ( a)2  a Vậy thể tích khối cầu V   a3 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Không nắm kiến thức nên cho bán kính r = AG + Phương án C: Do ký hiệu hình vẽ ngộ nhận tính SG = a nên suy bán kính r  + Phương án D: Nhớ sai cơng thức thể tích V  4 r SG a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng TRẦN QUANG TRÚC Cấp độ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = 3 a, AB = 3a, diện tích mặt đáy 6a2 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’ABC A 10 a B 13 a C 27 a D 40 a Đáp án D Lời giải chi tiết HV Mặt cầu ngoại tiếp hình hộp mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’ABC Gọi O tâm hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tâm mặt cầu cần tìm Tính cạnh đáy BC = 2a AC’  10a nên bán kính r  OA  10a Vậy diện tích mặt cầu S  40 a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Nhớ nhầm cơng thức diện tích AC 13a + Phương án B: Xác định sai tâm tính bán kính r  nên tính sai diện tích  2 + Phương án C: Xác định sai tâm tính bán kính r  BB ' 3a nên tính sai diện tích  2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CIII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng TRẦN QUANG TRÚC Cấp độ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian Oxyz, cho điểm I  1;3; 2  đường thẳng x4 y4 z3 :   Phương trình 1 mặt cầu (S) có tâm điểm I cắt  hai điểm phân biệt A, B cho đoạn thẳng AB có độ dài có phương trình là: 2 A  S :  x  1   y  3  (z  2)  Đáp án B Lời giải chi tiết HV: B  S :  x  1   y  3   z    2 C  S :  x  1   y     z    81 2 D  S :  x  1   y     z    10 2 Giả sử mặt cầu (S) cắt  điểm A, B cho AB  => (S) có bán kính R  IA Gọi H trung điểm đoạn AB, đó: IH  AB � IHA vng H Ta có, HA  2; Đường thẳng  có VTCP r u  (1; 2; 1) qua M(4;4;-3) uuur r � � IM,u � � IH  d  I,     r u R  IA  IH  HA   5  22  Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: 2  S :  x  1   y  3   z    Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai dạng phương trình mặt cầu + Phương án C: Sai bán kính + Phương án D: Sai tính khoảng cách d  I,    tử độ dài tích có hướng tính nhầm tích vơ hướng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_ MẶT CẦU Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Tâm, bán kính mặt cầu Trường THPT Nguyễn Huệ Cấp độ Tổ trưởng Trần Quang Trúc NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu Xác định tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu 2  S  :  x  3   y  1   z    25 A I  3; 1;  ; R  25 Đáp án D Lời giải chi tiết Tâm I(3;1;-2) ; bán kính R=5 B I  3; 1;  ; R  C I  3;1; 2  ; R  25 D I  3;1; 2  ; R  Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: HS xác định sai dấu tọa độ tâm I, xác định sai bán kính R + Phương án B: HS xác định sai dấu tọa độ tâm I, xác định bán kính R + Phương án C: HS xác định tọa độ tâm I, xác định sai bán kính R SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi HH12_ MẶT CẦU Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức PT mặt cầu Trường THPT Nguyễn Huệ Cấp độ Tổ trưởng Trần Quang Trúc NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu Phương trình mặt cầu tâm I(3 ; -1 ; 2), R= B Lời giải chi tiết A ( x  3)  ( y  1)  ( z  2) 16 Phương trình mặt cầu tâm I(3 ; -1 ; 2), R= B ( x  3)  ( y  1)  ( z  2) 16 ( x  3)  ( y  1)  ( z  2) 16 C ( x  3)  ( y  1)  ( z  2) 4 D ( x  3)  ( y  1)  ( z  2) 4 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: HS viết sai dấu tọa độ tâm + Phương án C: HS viết sai dấu tọa độ tâm, khơng bình phương bán kính + Phương án D: Khơng bình phương bán kính SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_ MẶT CẦU Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Tâm, mặt cầu Trường THPT Nguyễn Huệ Cấp độ Tổ trưởng Trần Quang Trúc NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án C Lời giải chi tiết Câu Phương trình mặt cầu x  y  z  y  10 z   có tâm I Tâm I(0; ; -5) A I(4 ; -5 ; 4) B I(- ; ; - 4) C I(0; ; -5) D I(0 ; -4 ; 5) Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: HS không để ý pt khuyết biến x + Phương án B: HS không để ý pt khuyết biến x xác định sai dấu +Phương án D: HS xác định sai dấu tọa độ tâm I SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_ MẶT CẦU Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Tâm, mặt cầu Trường THPT Nguyễn Huệ Cấp độ Tổ trưởng Trần Quang Trúc NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu Trong phương trình sau, phương trình sau phương trình mặt cầu A x  ( y  1)  ( z  2) 10 Đáp án D Lời giải chi tiết 2 PT x  y  z  0  x  y  z 9 Tâm I(0; ; 0) ; R= B x  y  z  x  z  14 0 C x  y  z  x  y  0 D x  y  z  0 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: HS không để ý dấu pt mặt cầu + Phương án B: HS không để ý điều kiện a  b  c  d  +Phương án C: HS không để ý hệ số z SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_ MẶT CẦU Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Bán kính mặt cầu Trường THPT Nguyễn Huệ Cấp độ Tổ trưởng Trần Quang Trúc NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu Cho tứ diện SABC có mặt cầu nội tiếp  S1  mặt cầu ngoại tiếp  S  Một hình lập phương ngoại tiếp  S  nội tiếp mặt cầu  S  Gọi r1 , r2 , r3 bán kính mặt cầu  S1  ,  S  ,  S  Khẳng định sau đúng? r1 r2 r1 B r2 r1 C r2 r1 D r2 A     r2 r3 r2 r3 r2 r3 r2 r3    3  Đáp án C Lời giải chi tiết + Gọi a cạnh tứ diện SABC Khi chiều cao a diện h  + Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SA a r2   2h + Bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện r1 h  r2  + Do đó: a 12 r1  r2 b b + Gọi b cạnh hình lập phương r2  r3  2 + Do đó: r2  r3 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: HS tính sai r1 ,r3 + Phương án B: HS tính sai r1 +Phương án D: : HS tính sai r3 ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ...  a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ... SG a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CII _ Bài Nội dung kiến thức Mặt cầu Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Nguyễn Huệ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mat cau lop 12 , BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mat cau lop 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay