CAU HOI TRAC NGHIEM KHOI DA DIEN,DEU ,LOI 12

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:09

Mã câu hỏi HH12_C1.1_1 BTM01 Nội dung kiến thức Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm khối đa diện Trường THPT Bắc Trà My Cấp độ Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 1: Khối đa diện là: A.Phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó B Phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện C Cách gọi khác của một hình đa diện D Các khối chóp, khối lăng trụ Đáp án A Lời giải chi tiết Dựa vào định nghĩa khối đa diện Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Thiếu nội dung ( Kể cả hình đa diện đó) + Phương án C: Hs hiểu nhầm khối đa diện hình đa diện + Phương án D: Hs không nắm vững định nghĩa nên nghĩ khối đa diện khối chóp khối lăng trụ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1,2 _1 BTM02 Nội dung kiến thức Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Đơn vị kiến thức Khối đa diện Trường THPT Bắc Trà My Cấp độ Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 2: Khối tứ diện có tính chất A Mỗi mặt của nó một tam giác mỗi đỉnh của nó đỉnh chung của mặt B Mỗi đỉnh của nó đỉnh chung của mặt C Mỗi mặt của nó một tứ giác mỗi đỉnh của nó đỉnh chung của mặt D Mỗi mặt của nó một tam giác mỗi đỉnh của nó đỉnh chung của mặt Đáp án D Lời giải chi tiết Dựa vào tính chất của khối tứ diện Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs sai lầm liên quan đỉnh chung của tứ diện mặt + Phương án B: Hs thiếu tính chất( Mỗi mặt của tứ diện một tam giác đều) + Phương án C: Hs sai lầm (Mỗi mặt của nó một tam giác đều) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_1 BTM03 Nội dung kiến thức Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm khối đa diện Trường THPT Bắc Trà My Cấp độ Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết Dựa vào bảng tóm tắt của năm loại khối đa diện Câu 3: Khối đa diện loại có số đỉnh,số cạnh số mặt lần lượt tương ứng A 6;12;8 B 12;6;8 C 8;12;6 D 4;6;4 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Hs nhầm số cạnh với số đỉnh + Phương án C: Hs nhầm khối đa diện loại với loại + Phương án D: Hs nhầm khối đa diện loại với loại SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_BTM04 Nội dung kiến thức Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm khối đa diện Trường THPT Bắc Trà My Cấp độ Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu 4: Trong mệnh đề sau, mệnh đề C sai? Lời giải chi tiết A Khối tứ diện khối đa diện lồi B Khối hộp khối đa diện lồi C Lắp ghép hai khối hộp khối Dựa vào định nghĩa khối đa diện lồi đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs nghĩ đáp án A bị thiếu + Phương án B: Hs nghĩ đáp án B bị thiếu + Phương án D: Hs nghĩ đáp án C bị thiếu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_BTM05 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Trường THPT Bắc Trà My Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 5: Khối tứ diện có mấy mặt phẳng đối xứng ? Đáp án C Lời giải chi tiết Mỗi mặt phẳng đối xứng của tứ diện mặt phẳng chứa một cạnh qua trung điểm của cạnh đối diện tứ diện đó A B C D Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs nhầm mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác + Phương án B: Hs xác định thiếu trường hợp + Phương án D: Hs nhầm mặt phẳng đối xứng của hình lập phương SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_BTM06 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Trường THPT Bắc Trà My Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án D Lời giải chi tiết Hình ảnh: Kim Tự Tháp ở Ai Cập Câu 6: Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện sau đây? A Khối chóp tam giác B Khối chóp ngũ giác C Khối tứ diện D Khối chóp tứ giác Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs nhận dạng hình ảnh sai + Phương án B: Hs chưa quan sát kĩ hình dáng của Kim Tự Tháp + Phương án C: Hs chưa nhận dạng được mặt đáy của Kim Tự Tháp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1 1, 2_2BTM07 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Trường THPT Bắc Trà My Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án D Lời giải chi tiết Vi phạm khái niệm một cạnh cạnh chung của mặt Hình không phải Câu 7: Tìm một hình hình đa diện hình dưới đây: Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Không phải một khối chóp + Phương án B: Hợp thành từ khối chóp + Phương án C: Hợp thành từ nhiều khối hộp chữ nhật SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_3BTM08 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện,khối Thời gian đa diện lồi,khối đa diện Khối đa diện lồi,khối đa diện Trường 6/8/2018 THPT Bắc Trà My Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Hình Đáp án C Lời giải chi tiết Dựa vào số đỉnh của khối chóp ta suy số cạnh của nó.Cụ thể một số hình ảnh minh họa phía dưới H1: Khối chóp tam giác H2:Khối chóp tứ giác Câu 8: Số cạnh của một khối chóp bất kì A Một số chẵn lớn hoặc B Một số chẵn lớn C Một số chẵn lớn hoặc H3: Khối chóp ngũ giác H4: Khối chóp lục giác D Một số lẻ lớn Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs nhầm lẫn tứ giác với tứ diện ( khối chóp tam giác) + Phương án B: Hs thiếu trường hợp ( khối chóp tam giác) + Phương án D: Hs nhầm lẫn khối chóp với khối lăng trụ (khối lăng trụ tam giác có cạnh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi HH12_C1-1, 2_3 BTM09 Nội dung kiến thức Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm khối đa diện Trường THPT Bắc Trà My Cấp độ Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án B Lời giải chi tiết Nhìn vào hình vẽ ta thấy MN giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) (NAB), đó ta thấy tứ diện cho được chia thành bốn tứ diện AMCN, AMND, BMNC, BMDN Câu 9: Cho khối tứ diện ABCD Lấy một điểm M nằm A B, một điểm N nằm C D Bằng hai mặt phẳng  MCD   NAB  ta chia khối tứ diện cho thành bốn khối tứ diện A AMCN, AMND, AMCD, BMCN B AMCN, AMND, BMNC, BMDN C.AMCD,AMND,BMCD,BMND D BADN, BMND, AMCN, AMDN Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs xác định sai khối tứ diện AMCD ( CD không phải giao tuyến của hai mặt phẳng Hình (MCD) (NAB) + Phương án C: Hs xác định sai khối tứ diện BMCD ( CD không phải giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) (NAB) + Phương án D: Hs xác định sai khối tứ diện BADN ( BA không phải giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) (NAB) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_4 BTM10 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Hình Cấp độ Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời gian 6/8/2018 Trường THPT Bắc Trà My Tổ trưởng ĐỖ VĂN CHÍN NỘI DUNG CÂU HỎI 10 Lời dẫn phương án Đáp án D Lời giải chi tiết Sau cắt bỏ hình chóp tam giác ở góc của hình hợp, ngồi mặt của hình hợp ta có thêm mặt ở góc của hình hộp chữ nhật Từ đó suy số cạnh 24 Câu 10: Người ta nối trung điểm cạnh của một hình hộp chữ nhật cắt bỏ hình chóp tam giác ở góc của hình hộp (như hình bên dưới) Hình lại mợt hình đa diện có số cạnh số mặt A.12 mặt ; 36 cạnh Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: HS tìm sai số cạnh dẫn đến tìm sai số mặt + Phương án B:HS tìm sai số mặt của hình đa diện mới + Phương án C:HS tìm sai số cạnh của hình đa diện mới dẫn đến tìm sai số cạnh ... diện Câu 3: Khối đa diện loại có số đỉnh,số cạnh số mặt lần lượt tương ứng A 6 ;12; 8 B 12; 6;8 C 8 ;12; 6 D 4;6;4 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Hs nhầm số cạnh với số đỉnh +... phương án nhiễu + Phương án A: Hs nhận da ng hình ảnh sai + Phương án B: Hs chưa quan sát kĩ hình dáng của Kim Tự Tháp + Phương án C: Hs chưa nhận da ng được mặt đáy của Kim Tự Tháp SỞ... đều) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1.1, 2_1 BTM03 Nội dung kiến thức Khái niệm khối đa diện,khối đa diện lồi,khối đa diện Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: CAU HOI TRAC NGHIEM KHOI DA DIEN,DEU ,LOI 12 , CAU HOI TRAC NGHIEM KHOI DA DIEN,DEU ,LOI 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay