Thực trạng việc triển khai các hoạt động CTXH cho NKT tại trung tâm sống độc lập hà nội

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:03

LỜI MỞ ĐẦULý do chọn chủ đề : Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống vui tươi và đầy ý nghĩa. Rất nhiều người đã may mắn đạt được điều mình mong muốn, nhưng cũng không ít người vì những rào cản vô hình hay hữu hình mà chưa thực hiện được. Trong số đó có người khuyết tật (NKT), những người được coi là đối tượng thiệt thòi nhất xã hội. Người khuyết tật giống như những thành viên khác của xã hội, họ cũng có những nhu cầu cơ bản nhất của một con người như tự mình lựa chọn những món đồ mình yêu thích, nấu một bữa ăn ngon, cùng gia đình, bạn bè tham gia các hoạt động của cộng đồng, xã hội; nhu cầu về học tập, lao động và cống hiến. NKT là một cá thể độc lập, có thể tự lựa chọn, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc từ suy nghĩ, hành động đến lối sống…Tuy nhiên, do khiếm khuyết của cơ thể, do suy nghĩ bi quan về khả năng và giá trị của NKT, nhất là do những rào cản vô hình và hữu hình đã khiến NKT không thể hoặc mất đi khả năng sống độc lập. “Sống độc lập” ở đây không có nghĩa là người khuyết tật tự sống một mình, tự làm tất cả mọi việc không cần sự hỗ trợ nào khác từ những người xung quanh. “Sống độc lập” có nghĩa là người khuyết tật có quyền quyết định về cuộc sống của mình từ việc chăm sóc bản thân đến việc hòa nhập cộng đồng thông qua sự trợ giúp của Người hỗ trợ cá nhân (Personal Assistant hay PA). Trước đây, người ta cho rằng chỉ có những chuyên gia như bác sĩ, y tá, bác sĩ trị liệu, nhà tư vấn mới có thể thấu hiểu và giúp đỡ được người khuyết tật. Nhưng vào năm 1972, tại Backerley, Bang California, Mỹ lần đầu tiên xuất hiện trung tâm sống độc lập cung cấp các dịch vụ do người khuyết tật quản lý. Họ cho rằng chính những người khuyết tật sẽ là chuyên gia của người khuyết tật, chỉ những người khuyết tật mới có thể hiểu được nhu cầu của người khuyết tật. Các trung tâm sống độc lập xuất hiện liên tiếp tại Mỹ, rồi sau đó bắt đầu lan rộng sang Canada và Châu Âu. Năm 1986 lần đầu tiên tại Nhật Bản, một trung tâm sống độc lập với tên gọi Hội chăm sóc con người ra đời. Sau đó nó bắt đầu lan rộng sang các nước Châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan…Và ở Việt Nam, Trung tâm sống độc lập đầu tiên của NKT được hình thành vào năm 2009 tại Hà Nội. Trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã là nơi NKT tuyên truyền và tư vấn cho NKT về SĐL, khuyến khích họ làm việc và hòa nhập, đồng thời cung cấp sự trợ giúp tích cực cho NKT thuộc tất cả các dạng tật. Văn phòng trung tâm SĐL là nơi điều phối dịch vụ SĐL (tư vấn đồng cảnh, tư vấn tiếp cận, người hỗ trợ cá nhân, tập huấn nâng cao năng lực…Để làm rõ hơn về điều này em xin chọn chủ đề :Thực trạng việc triển khai các hoạt động CTXH cho NKT tại Trung tâm sống độc lập Hà Nội để làm tiểu luận. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn chủ đề : .1 NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Khái niệm 1.1 Khái niệm " Người khuyết tật" .3 1.2 Khái niệm "Sống độc lập" 1.3 Khái niệm " CTXH với người khuyết tật" Phân loại dạng khuyết tật mức độ khuyết tật 2.1 Phân loại khuyết tật 2.2 Các mức độ khuyết tật Chức CTXH giải vấn đề Người khuyết tật Các phương pháp tiếp cận CTXH với Người khuyết tật 5 Lịch sử phong trào Sống độc lập Trung tâm Sống độc lập giới II Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Nội .7 Giới thiệu Trung tâm sóng độc lậpHà Nội Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Nội .8 III Đề xuất giải pháp 21 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 DANH MỤC VIẾT TẮT NKT : Người khuyết tật SĐL : Sống độc lập PA :Người hỗ trợ cá nhân ILP : Chương trình Sống độc lập LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn chủ đề : Ai mong muốn có sống vui tươi đầy ý nghĩa Rất nhiều người may mắn đạt điều mong muốn, khơng người rào cản vơ hình hay hữu hình mà chưa thực Trong số có người khuyết tật (NKT), người coi đối tượng thiệt thòi xã hội Người khuyết tật giống thành viên khác xã hội, họ có nhu cầu người tự lựa chọn đồ u thích, nấu bữa ăn ngon, gia đình, bạn bè tham gia hoạt động cộng đồng, xã hội; nhu cầu học tập, lao động cống hiến NKT cá thể độc lập, tự lựa chọn, tự định tự chịu trách nhiệm tất việc từ suy nghĩ, hành động đến lối sống…Tuy nhiên, khiếm khuyết thể, suy nghĩ bi quan khả giá trị NKT, rào cản vơ hình hữu hình khiến NKT khả sống độc lập “Sống độc lập” khơng có nghĩa người khuyết tật tự sống mình, tự làm tất việc không cần hỗ trợ khác từ người xung quanh “Sống độc lập” có nghĩa người khuyết tật có quyền định sống từ việc chăm sóc thân đến việc hòa nhập cộng đồng thơng qua trợ giúp Người hỗ trợ cá nhân (Personal Assistant hay PA) Trước đây, người ta cho có chuyên gia bác sĩ, y tá, bác sĩ trị liệu, nhà tư vấn thấu hiểu giúp đỡ người khuyết tật Nhưng vào năm 1972, Backerley, Bang California, Mỹ lần xuất trung tâm sống độc lập cung cấp dịch vụ người khuyết tật quản lý Họ cho người khuyết tật chuyên gia người khuyết tật, người khuyết tật hiểu nhu cầu người khuyết tật Các trung tâm sống độc lập xuất liên tiếp Mỹ, sau bắt đầu lan rộng sang Canada Châu Âu Năm 1986 lần Nhật Bản, trung tâm sống độc lập với tên gọi Hội chăm sóc người đời Sau bắt đầu lan rộng sang nước Châu Á Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan…Và Việt Nam, Trung tâm sống độc lập NKT hình thành vào năm 2009 Nội Trung tâm Sống độc lập - Nội nơi NKT tuyên truyền tư vấn cho NKT SĐL, khuyến khích họ làm việc hòa nhập, đồng thời cung cấp trợ giúp tích cực cho NKT thuộc tất dạng tật Văn phòng trung tâm SĐL nơi điều phối dịch vụ SĐL (tư vấn đồng cảnh, tư vấn tiếp cận, người hỗ trợ cá nhân, tập huấn nâng cao lực…Để làm rõ điều em xin chọn chủ đề :"Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Nội" để làm tiểu luận NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Khái niệm 1.1 Khái niệm " Người khuyết tật" Theo Luật Người khuyết tật 2010: " Người khuyết tật người bị khiếm khuyết nhiều phận thể bị suy giảm chức biểu dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt , học tập khó khăn 1.2 Khái niệm "Sống độc lập" Sống độc lập việc người khuyết tật sống hồ nhập, tự chủ vấn đề có liên quan đến sống thơng qua trợ giúp xã hội cộng đồng Sống độc lập khơng có nghĩa người khuyết tật tự làm tất việc mà họ tự định điều khiển toàn hỗ trợ người khác Mơ hình Trung tâm sống độc lập đời nước Mỹ vào năm 1972 Đến năm 1986, mô hình xuất Nhật Bản có mặt nhiều nước giới với số lượng ngày lớn, như: Nhật Bản (200 trung tâm), Hàn Quốc (100 trung tâm), Đài Loan (1 trung tâm), Phillipin (4 trung tâm), Thái Lan (10 trung tâm) Việt Nam (1 trung tâm)… Nhiệm vụ chủ yếu trung tâm triển khai dịch vụ: tư vấn đồng đẳng; chương trình sống độc lập; dịch vụ trợ giúp dịch vụ khác dịch chuyển, đưa đón, sửa chữa, cải tạo nhà ở…, tư vấn đồng đẳng quan trọng Ngồi ra, trung tâm giống tổ chức phong trào xã hội, thực tuyên truyền cá nhân tuyên truyền hệ thống (việc đàm phán với quyền, kiểm tra phương tiện tiếp cận tổ chức hội thảo) Sống độc lập có nghĩa người khuyết tật có thể: - Tự định hướng dẫn toàn hỗ trợ người khác mình, có việc sử dụng thiết bị trợ giúp cần thiết cho sống hàng ngày thân - Tiếp cận cách bình đẳng với người không khuyết tật với hội nhà ở, giao thông vận tải, y tế, giáo dục - đào tạo, việc làm phúc lợi, dịch vụ xã hội khác - Được hỗ trợ Nhà nước cộng đồng, đặc biệt dịch vụ người hỗ trợ nhân, để tiếp cận hội cách bình đẳng 1.3 Khái niệm " CTXH với người khuyết tật" CTXH với Người khuyết tật hoạt động chuyên nghiệp nhân viên xã hội nhắm trợ giúp cá nhân, gia đình NKT nâng cao lực, đáp ứng nhu cầu tăng cường chức xã hội cho người khuyết tật, đồng thời thúc đẩy mơi trường xã hội sách , nguồn lực dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình Người khuyết tật tiếp cận dịch vụ xã hội thơng qua giải vấn đề cá nhân gia đình NKT qua đảm bảo quyền cho NKT Phân loại dạng khuyết tật mức độ khuyết tật 2.1 Phân loại khuyết tật - Khuyết tật vận động: tình trạng giảm chức cử động đầu, cổ, chân, tay, thân dẫn đến hạn chế vận động, di chuyển - Khuyết tật nghe, nói: tình trạng giảm chức nghe, nói nghe nói, phát âm thành tiếng câu rõ ràng dẫn đến hạn chế giao tiếp, trao đổi thông tin lời nói - Khuyết tật nhìn: tình trạng giảm khả nhìn cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, vật điều kiện ánh sáng mơi trường bình thường - Khuyết tật thần kinh, tâm thần tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm sốt hành vi, suy nghĩ có biểu với lời nói, hành động bất thường - Khuyết tật trí tuệ: tình trạng giảm khả nhận thức, tư biểu việc chậm suy nghĩ, phân tích vật, tượng, giải việc - Khuyết tật khác: tình trạng giảm chức thể khiến cho hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà khơng thuộc trường hợp quy định dạng khuyết tật : hội chứng Down, tự kỷ, hội chứng đói giao tiếp 2.2 Các mức độ khuyết tật - Người khuyết tật đặc biệt nặng: người khuyết tật dẫn đến hoàn toàn chức năng, khơng tự kiểm sốt khơng tự thực hoạt động lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hồn tồn Chính học cần có nhu cầu trợ giúp cao - Người khuyết tật nặng: người khuyết tật dẫn đến phần suy giảm chức năng, khơng tự kiểm sốt khơng tự thực số hoạt động lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc Họ người cần có nhu cầu trợ giúp cao - Người khuyết tật nhẹ: người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định Họ cần trợ giúp nhỏ, nhiên họ cần tư vấn, kèm cặp Chức CTXH giải vấn đề Người khuyết tật - Phòng ngừa: - Can thiệp, chữa trị - Phục hồi - Phát triển Các phương pháp tiếp cận CTXH với Người khuyết tật - Tiếp cận dựa quyền + Quyền người : Công ước quốc tế quyền người + Quyền công dân : Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Tiếp cận theo nhu cầu nhằm : + Xác định nhu cầu NKT + Các hoạt động hỗ trợ NKT hiệu + Nhìn nhận NKT có nhu cầu NKT + Khơng trầm trọng hóa vấn đề NKT Dựa thuyết nhu cầu Maslow, xác định NKT có nhu cầu : + Nhu cầu : Nhu cầu thể chất ( thức ăn, chỗ ở, nước uống, mặc đủ ấm, tình dục ) + Nhu cầu an tồn: chăm sóc, bảo vệ + Nhu cầu tơn trọng : Được tôn trọng, ghi nhận giá trị NKT gia đình, cộng đồng + Nhu cầu thể thâ, tỏa sáng : NKT trở thành thành viên gia đình, cộng đồng đóng góp cho gia đình, cộng đồng - Tiếp cận dựa theo hệ thống sinh thái giúp nhân viên CTXH có nhìn tổng quan vấn đề khuyết tật người khuyết tật Lịch sử phong trào Sống độc lập Trung tâm Sống độc lập giới 1972: Trung tâm sống độc lập (TTSĐL) giới Ed Robert, người khuyết tật vận động nặng, phải sử dụng máy thở, thành lập Berkeley, Hoa Kỳ Kể từ đó, TTSĐL nhân rộng phát triển mạnh Bắc Mỹ Châu Âu Năm 1986: Tại Châu Á, TTSĐL Nhật Bản (Hội chăm sóc người - HCA) thành lập, chủ tịch ông Shoji Nakanishi, người khuyết tật nặng tổn thương cột sống 1999 – 2007: ba Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu TTSĐL tổ chức Hội nghị gần tổ chức vào tháng 9/2007 Seoul, Hàn Quốc, với nghị tạo lập mạng lưới TTSĐL châu lục Đầu tháng 5/2008: Công ước quyền người khuyết tật có hiệu lực tồn cầu Quyền sống độc lập người khuyết tật yêu cầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập nêu rõ Điều 19 - Sống độc lập hòa nhập cộng đồng Năm 1988: HCA tổ chức tập huấn chuyên sâu Tham vấn đồng cảnh lần Nhật Bản 30 người khuyết tật từ khắp Nhật tham dự tạo sức ảnh hưởng lớn Năm 1991: Hội đồng Trung tâm sống độc lập Nhật Bản (JIL) thành lập với 130 tổ chức thành viên bầu ông Shoji Nakanishi làm Chủ tịch Các hoạt động tự vận động tuyên truyền dịch vụ mạng lưới dành cho người khuyết tật nặng tạo lập ảnh hưởng lớn tới Chính phủ Nhật Bản Năm 1996: Mơ hình Trung tâm Sống độc lập Tham vấn đồng cảnh cơng nhận tồn quốc 2000 đến 2007: phong trào sống độc lập từ Nhật Bản lan sang quốc gia Châu Á Hàn Quốc, Thái Lan, Philippin, Malaysia, Pakistan Năm 2009: Trung tâm Sống độc lập Nội thành lập trở thành mơ hình điểm Việt Nam 2010 đến nay: Chương trình Sống độc lập phát triển tới TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ Trung tâm sống độc lập tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng Văn phòng Trung tâm nơi điều phối cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật thuộc tất dạng tật Tại đây, người khuyết tật học nâng cao kỹ sống, tuyên truyền tư vấn cho người khuyết tật khác sống độc lập, khuyến khích họ tự lựa chọn cách sống độc lập hoà nhập cộng đồng; đồng thời cung cấp trợ giúp tích cực cho người khuyết tật thuộc tất dạng tật Trung tâm đầu mối tổ chức phong trào sống độc lập II Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Nội Giới thiệu Trung tâm sóng độc lậpHà Nội Trung tâm sống độc lập người khuyết tật Nội địa 42, Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Nội Số điện thoại : (84-4)37674808 - 37674809 (84-4)37674 808 - 37 674 809 Trung tâm thành lập từ năm 2009 Nhóm Tương lai tươi sáng NKT thực hiện, với giúp đỡ Hội NKT Nội tổ chức NKT quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (DPI/AP) tài trợ Quỹ Nippon (Nhật Bản).Trung tâm thức có tư cách pháp nhân năm 2014 đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ Sống độc lập người khuyết tật Nội Mục tiêu Trung tâm Sống độc lập: - Hỗ trợ cá nhân khuyết tật để họ phát huy tiềm mức cao gia đình cộng đồng - Vận động xã hội ủng hộ tiếng nói mạnh mẽ để đảm bảo quyền người khuyết tật tiếp cận nhà ở, việc làm, giao thông, giao tiếp, phương tiện giải trí dịch vụ y tế dịch vụ xã hội cách bình đẳng người không khuyết tật Nguyên tắc hoạt động Trung tâm Sống độc lập: 1) Lãnh đạo chủ chốt Trung tâm sống độc lập người khuyết tật nặng 2) Hơn 51% Ban lãnh đạo Trung tâm sống độc lập người khuyết tật 3) Tổ chức hoạt động sau: tham vấn đồng cảnh, thiết kế chương trình đào tạo kỹ sống độc lập dành cho người khuyết tật, cung cấp người hỗ trợ cá nhân, cung cấp thông tin phúc lợi xã hội, cách sửa chữa nhà cửa theo hướng tiếp cận 4) Hỗ trợ cho nhiều dạng khuyết tật Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Nội Trung tâm Sống độc lập người khuyết tật Nội mơ hình hỗ trợ người khuyết tật cộng đồng tiến bộ, phát triển nhiều năm qua giới, giới thiệu lần đầu Việt Nam.Một hoạt động Trung tâm cung cấp miễn phí người hỗ trợ cá nhân tới NKT nặng gia đình họ Thực "sống độc lập" khơng có nghĩa NKT phải tự làm việc sống Thực chất, sống độc lập có nghĩa NKT tự định việc có liên quan tới thân điều khiển toàn hỗ trợ người khác sống hàng ngày, qua tiếp cận bình đẳng người khơng khuyết tật hội nhà ở, giao thông vận tải, y tế, giáo dục giờ/ngày, song số phục vụ tùy theo yêu cầu NKT Người hỗ trợ cá nhân người trả lương làm việc tiếng/ngày, tùy theo nhu cầu NKT mà PA làm việc 10 tiếng/ngày" - anh Vũ Anh Tú cho biết Thời gian qua, Trung tâm đạt kết tốt: xã hội có nhìn tích cực nghề PA, NKT có nhìn lạc quan sống Một hoạt động Trung tâm gần tổ chức cho học viên viếng Lăng Bác Hồ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh Chuyến dã ngoại gây ấn tượng tốt đẹp PA NKT Chị Nguyễn Hồng - Trưởng nhóm "Vì tương lai tươi sáng", Giám đốc Dự án TTSĐL Nội cho biết, tất đối tượng khuyết tật dự án quan tâm, lần đầu tiên, chưa mở rộng, nên người quan tâm trước NKT nặng, khả trí tuệ TTSĐL mái ấm thân thương, khơng phân biệt giàu nghèo Với hình thức tư vấn đồng cảnh, thành viên đến với trung tâm cởi mở chia sẻ, bày tỏ tư vấn lẫn Bên cạnh đó, NKT làm quen với chương trình sống độc lập để làm việc sống bình thường làm: Nấu ăn, chợ, lập kế hoạch chi tiêu Theo chị Nguyễn Bích Thủy - Giám đốc điều hành TTSĐL cho biết: "PA khơng có nghĩa người giúp việc nhà, mà người khuyết tật chủ động nói họ cần để PA thực Người khuyết tật có thêm đơi chân cánh tay để làm chủ ý chí, từ phục hồi tự tin, thiết lập quan hệ bình đẳng với xã hội Chúng tơi có đôi NKT PA hoạt động ăn ý hiểu nhau, nên công việc hiệu quả" Những đơi hoạt động hiệu anh Phan Đăng Nguyên người PA em Trần Tuấn Dũng Từ ngày có Dũng, đời sống tinh thần anh Nguyên trở nên phong phú nhiều Không giúp đỡ, chia sẻ, động viên, anh Dũng đưa chơi, ngắm cảnh, thăm hỏi bạn Hay anh Nguyễn Khánh Lâm, năm 26 tuổi Bị liệt, teo khuyết tật vận động, anh Lâm trung tâm cử bạn Đình Lâm tới làm PA Có 10 Đình Lâm giúp đỡ, anh Khánh Lâm ngồi nhiều chăm sóc thường xuyên Khi đến gặp anh Nguyên lúc Lâm tới mời anh Nguyên hai người bạn PA ngồi ăn trưa Nhìn họ tươi vui, tự chủ, dường nỗi buồn bệnh tật tan biến, thay vào độc lập tự chủ cách nghĩ, sống người xe lăn Chị Vũ Hải Yến, NKT động viết trang thông tin cho website TTSĐL không giấu cảm xúc: "Mới năm trước, sống chuỗi ngày bận bịu với công việc bán hàng lặt vặt với nỗi đơn thường trực hai bố mẹ nơi chín suối, anh chị có gia đình riêng để chăm lo vun vén Mặc dù khơng sống mình, song nỗi buồn đơn mơ hồ len lỏi Năm bán hàng đặn nỗi cô đơn qua đi, nỗi buồn vơi bớt Vì tơi gặp TTSĐL, có người anh, người chị, người em, người bạn Và quan trọng gặp Thương, người trợ giúp Tôi không coi em người trợ giúp cá nhân đơn thuần, mà người em, người bạn để tơi sẻ chia tâm buồn vui sống" Các hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Nội triển khai : Tham vấn đồng cảnh Tham vấn đồng cảnh cho người khuyết tật người khuyết tật thực Mục đích lớn tham vấn đồng cảnh giúp người khuyết tật nặng phục hồi lại tự tin, xây dựng lại mối quan hệ người đóng góp trở lại xã hội góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp Các hoạt động tham vấn đồng cảnh bao gồm tư vấn tâm lý, học kỹ sống độc lập, tìm nhà ở, hiểu biết phương pháp sử dụng nguồn lực xã hội, tham khảo việc làm phù hợp hàng loạt phương pháp tự vận động cho thân Tham vấn đồng cảnh hỗ trợ tích cực cho việc thực hố sống độc lập người khuyết tật nặng cộng đồng thông qua việc người khuyết tật lắng nghe lẫn vị trí ngang hàng 11 Bốn hội viên Trung tâm đào tạo kỹ lãnh đạo tham vấn đồng cảnh Nhật Bản Sau trở về, học viên tổ chức hội thảo tuyên truyền Tham vấn đồng cảnh cho 70 người khuyết tật Nội Họ trở thành người lãnh đạo tham vấn đồng cảnh Trung tâm Những hội viên tham gia tham vấn đồng cảnh nhận giá trị thân thấy yêu sống, yêu khuyết tật thân Họ viết cảm tưởng sau tham gia tham vấn đồng cảnh sau: “Chúng xich lại gần lúc chẳng biết, lắng nghe nhau, giải toả cảm xúc, chia sẻ, cảm thông niềm vui nỗi buồn cho Tôi nhận từ trước tới sống che chở, ưu người thân, bè bạn tơi phần giúp đỡ, chở che tinh thần cho người bạn đồng cảnh tôi, cảm thấy việc tham gia hoạt động TVĐC có ý nghĩa biết bao!” (NT.L) Về thực chất, tham vấn đồng cảnh hoạt động công tác xã hội người khuyết tật thực nhằm trợ giúp tâmcho người bạn đồng cảnh Nghề cần chứng nhận phần nghề công tác xã hội Hiện Trung tâm thực hướng dẫn thực khóa tham vấn đồng cảnh ngắn cho thành viên lựa chọn Hội thành viên Hội Người khuyết tật Nội quận nội thành 12 Chương trình Sống độc lập (ILP) Đây chương trình mang đến cho người khuyết tật nặng kiến thức kỹ cần thiết cho sống độc lập, mà sống gia đình sở chăm sóc họ khơng trải qua, từ việc hàng ngày quản lý tiền bạc, xây dựng mối quan hệ người, nấu ăn, đến kỹ làm việc làm việc theo nhóm, tổ chức chuyến đi, vận động ủng hộ, vận động sách Kinh nghiệm thu ILP hỗ trợ NKT giải vấn đề lo lắng, khuyến khích họ tự tin sống độc lập, quản lý việc trợ giúp dành cho mình, sống, học tập làm việc, mang khả lại để sống, làm việc, đóng góp vào phát triển đất nước làm phong phú thêm sống họ Cũng giống tham vấn đồng cảnh, chương trình sống độc lập lúc đầu giảng viên thuyết trình viên có kinh nghiệm thực hiện, sau người khuyết tật lãnh đạo thực Điều giúp cho người tham gia tránh khỏi áp lực, trở nên tự tin hơn, hiểu dù người khuyết tật, chí khuyết tật nặng, trợ giúp cho người khuyết tật khác Hiện Trung tâm thực hoạt động ILP với tần suất tháng lần Khi cần thiết có hội, Trung tâm có mời thêm chuyên gia người có kinh nghiệm lĩnh vực tham gia vào chuyên đề, tạo nên tính chuyên nghiệp chương trình Tập huấn kỹ hỗ trợ cung cấp người hỗ trợ cá nhân (PA) miễn phí tới NKT Một hoạt động điển hình Trung tâm sống độc lập cung cấp người hỗ trợ cá nhân (Personal Assistant, gọi tắt PA) tới NKT Dịch vụ PA cần thiết để trì sống độc lập NKT, vậy, trụ cột Sống độc lập Nguyên tắc tảng dịch vụ PA là: Dịch vụ cần đảm bảo rằng, tất NKT mức độ khuyết tật 13 hưởng thụ chất lượng sống giống người không khuyết tật độ tuổi họ Với nguyên tắc này, công việc chủ yếu người hỗ trợ cá nhân cho NKT sống độc lập mơ tả sau: - Giúp NKT sinh hoạt cá nhân ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, di chuyển, nấu nướng… - Giúp NKT ngoài, học tập nhà trường, làm việc, giao lưu, tham gia hoạt động ngoại khóa…bằng phương tiện Tuy nhiên, cơng việc PA không đơn công việc “chân tay”, mục đích hỗ trợ “đồng hành với NKT trẻ tuổi trải qua kinh nghiệm sống xã hội, trưởng thành với thất bại thành công” Người hỗ trợ cá nhân giúp NKT có hiểu biết mới, khuyến khích tự tin quản lý lấy đời họ, vậy, cơng việc PA vơ ý nghĩa Bên cạnh đó, người hỗ trợ cá nhân đóng vai trò nhịp cầu giao tiếp cho NKT có khó khăn ngơn ngữ (ví dụ: người mắc chứng bại não) Do vậy, người hỗ trợ được tập huấn đầy đủ kỹ hỗ trợ giao tiếp, kỹ xây dựng trì mối quan hệ tốt với NKT 14 Ảnh: Những người hỗ trợ cá nhân TT SDL Nội PA người làm việc với kỹ chuyên nghiệp trả lương Công việc chủ yếu họ giúp đỡ NKT sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, tắm rửa, di chuyển…, đưa NKT giao lưu, học, làm, gặp gỡ bạn bè, hỗ trợ NKT công việc (đánh máy, ghi chép…), giao tiếp (đối với người nói khó)… Trong năm đầu hoạt động (2009-2011), Trung tâm sống độc lập Nội quản lý số PA dao động khoảng 60-87 PA, nam nữ, hỗ trợ cho 40-65 NKT PA chủ yếu sinh viên trường Đại học, Cao đẳng địa bàn Nội Đặc biệt, sinh viên khối ngành xã hội-nhân văn, có chuyên ngành Cơng tác xã hội chiếm số lượng lớn Có số NKT Trung Tâm hỗ trợ thời gian học tập Nội, sau quê hương sống làm việc, mang theo kỹ sống độc lập Trung tâm trang bị Hiện Trung tâm hỗ trợ cho 43 NKT có số PA tương tự làm việc Những khóa đào tạo PA Trung tâm tổ chức đặn 3-6 tháng lần với hai cấp độ sơ đẳng nâng cao nhằm cung cấp kiến thức kỹ cần thiết dạng tật, tâm lý NKT, kỹ giao tiếp (trong có cách tiếp 15 xúc với NKT thuộc tất dạng tật), kỹ hỗ trợ NKT nặng, kỹ quản lý thời gian, giải xung đột đặc thù công việc… PA làm sống NKT thay đổi theo chiều hướng tích cực Với trợ giúp PA, NKT làm, học, giao lưu gặp gỡ bạn bè, chí du lịch xa…, NKT nặng trở lại bắt đầu làm việc PA ví cánh tay, đơi chân, giọng nói NKT, họ giúp cho NKT khắc phục khó khăn mặt thể chất để sống, học tập làm việc Rất nhiều NKT chia sẻ từ có PA, họ sống cách trọn vẹn hơn, làm việc mà trước họ dám mơ ước đến Vì PA người xóa tan cảm giác bất lực, bối lòng NKT, giải tỏa tâm lý tiêu cực, đặc biệt với người không may trở thành khuyết tật tai nạn PA không người hỗ trợ, mà người bạn tâm giao thân thiết, có ảnh hưởng tích cực đến NKT Thời gian đầu, trung tâm có khố tập huấn cho 20 tư vấn viên đồng đẳng nhận trợ giúp cho tất người khuyết tật nặng có nhu cầu Có điều thú vị là, phần lớn sinh viên tham gia khóa tào tạo trợ giúp người khuyết tật đến từ trường đại học cao đằng địa bàn Nội Những bạn trẻ 16 coi công việc hỗ trợ cá nhân ( PA) cho người khuyết tật nghề mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc, công việc để bạn trẻ có thu nhập năm học Hường sinh viên trường cao đẳng May Nội, người làm trợ giúp (PA) cho người khut tật cho biết, cơng việc Hường giúp cho người khuyết tật việc mà người khuyết tật tự làm được, tắm giặt, vệ sinh, đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật việc di chuyển Hơn tháng trở thành người trợ giúp, khó khăn nhiều việc học hành tốn nhiều thời gian, Hường lại phải tự xếp để tham gia hỗ trợ cho người khuyết tật theo nguyện vọng họ Trò chuyện với chúng tơi ánh mắt Hường lộ rõ niềm vui: “Đi làm việc có khoản thu nhập, học hỏi nhiều kỹ sống, đem lại tự tin cho người khuyết tật đem lại nghị lực sống cho lúc khó khăn, biết nhìn vào họ để vượt lên sống mình” Còn với Cao Thị Thoa, sinh viên Học viện Hành dù việc học hành quan trọng cần thời gian Thoa tâm trở thành người trợ giúp cá nhân cho người khuyết tật nặng Bởi, “được biết có người khuyết tật nặng trước không tiếp xúc với xã hội Những mối quan hệ bạn bè gần khơng có, họ mặc cảm tự ti, sống khép kín Nhờ giao lưu giúp đỡ người trợ giúp mình, nhiều người khuyết tật tự tin hơn, họ tự định sống riêng họ, khơng q phụ thuộc vào gia đình, thấy vui, góp phần tạo nên tự tin cho người khuyết tật”, Thoa nói lên suy nghĩ Như thấy, nghề hỗ trợ cá nhân mang đặc điểm nghề công tác xã hội, thúc đẩy thay đổi xã hội, giải vấn đề sống NKT nặng Cũng vậy, PA nghề hướng tới mục tiêu: NKT hòa nhập với xã hội Thông qua hoạt động trợ giúp, nghề PA 17 nghề giúp NKT phục hồi chức mặt y tế, mà nhấn mạnh vào việc hỗ trợ NKT phục hồi chức xã hội PA người giúp NKT khắc phục khó khăn để sống cách độc lập suy nghĩ, định việc tự chịu trách nhiệm sống Rất nhiều NKT nhờ có PA sống độc lập nghĩa, học, làm, cống hiến tài trí tuệ cho xã hội Như nghề PA khơng giúp NKT nặng giải phóng họ khỏi rào cản khuyết tật môi trường gây nên mà góp phần tăng lực cho họ Các hoạt động khác - Tun truyền mơ hình sống độc lập cộng đồng giúp gây dựng phong trào Sống độc lập trung tâm sống độc lập số thành phố lớn - Qua hoạt động người khuyết tật hoạt động vấn đề người khuyết tật, vận động quyền cộng đồng ủng hộ quyền người khuyết tật, có quyền sống độc lập - Cung cấp thông tin, văn pháp luật sách người khuyết tật - Dịch vụ vận chuyển với xe oto có thang nâng - Tư vấn cải tạo nhà cửa theo hướng tiếp cận với người khuyết tật - Những hoạt động khác liên quan đến vấn đề người khuyết tật Từ người khuyết tật nặng, không đủ khả tự phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, mà Trần Quốc Hiệp (23 tuổi, Qụân Hoàng Mai, Nội) biết sống độc lập, tức tự định việc ăn, chơi, học tập… “Trước đây, em gặp nhiều khó khăn sinh hoạt thiếu tự tin giao tiếp Những lần đường, bắt gặp ánh mắt nhìn nhìn sinh vật lạ, em thấy đau lòng lắm” - Hiệp bắt đầu câu chuyện hồi ức xa xưa Khoảng lặng sau chữ “đau lòng lắm” thật dài, đủ để người viết nhìn quanh nhà Khơng có ảnh tuổi đơi mươi Quanh phòng nhỏ, Hiệp treo ảnh vừa chụp người cảnh trung tâm Giấu niềm vui sau giọt nước mắt lăn dài má, Hiệp kể tiếp: “Từ tham gia hội viên trung tâm sống độc lập, đời em sang trang mới, gặp 18 người thực hiểu mình” Đến trung tâm, Hiệp có bạn Mọi người cảnh ngộ nên dễ thơng cảm với Khơng ánh mắt thương hại, khơng lắc vai hờ hững, vơ tình Ở có tiếng cười nói Sống tình cảm chan hồ, thành viên gọi trung tâm “nhà”, gọi anh em nghe đến thân thiết Hiệp hồ hởi khoe , “Năm học đấy, lớp hẳn hoi nhé” Vừa nói, anh vừa nắm tay tơi lắc mạnh Như nhận ra, bàn tay nắm nhỏ, Hiệp cúi đầu bẽn lẽn: “Hồi tuổi, thèm học bọn bạn khu tập thể Mình muốn học để sau tìm việc tự ni thân Thấy khao khát, mẹ cầm đơn gõ cửa hết trường sang trường khác mà khơng nhận Nhận làm Một người tàn tật, ngồi lớp thêm chật chỗ ích gì” Nhưng chuyện ngày xưa, với Hiệp kỷ niệm, niềm động viên để Hiệp tiếp đường vừa trải trước mắt Ở trung tâm, người Hiệp trợ giúp Những chuyến thăm Lăng Bác, đến bảo tàng, hay đơn giản công viên…, chuyến xa hàng chục số thành viên Trung tâm sống độc lập Nội tổ chức thường xuyên Từ chuyến này, Hiệp người cảnh thoát khỏi cảm giác tự ti, mặc cảm để hướng đến sống tích cực Những thành tích đạt - Qua Tham vấn đồng cảnh khóa tập huấn Kỹ sống độc lập, thành viên Trung tâm thắng mặc cảm, tự tin mong muốn thể khả - Những người hỗ trợ cá nhân Trung tâm điểm tựa chắn người bạn giúp người khuyết tật sống, học tập làm việc, đem khả phục vụ cộng đồng - Dịch vụ Người hỗ trợ cá nhân trở thành nghề cho nhiều niên sinh viên 19 - Sống độc lập thức đưa vào Luật Người khuyết tật Việt Nam một quyền người khuyết tật mơ hình sống độc lập Bộ, ngành có liên quan cơng nhận mơ hình tốt cần thiết cho người khuyết tật nặng Trung tâm sống độc lập xem sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật nặng - Trung tâm Sống độc lập Nội phổ biến mô hình sống độc lập đến tỉnh Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ Đó việc hợp tác với Hội người khuyết tật thành phố giúp hình thành Nhóm thực Chương trình Sống độc lập, hỗ trợ người khuyết tật nặng bước để hình thành trung tâm sống độc lập, thí điểm cung cấp dịch vụ người hỗ trợ cá nhân Kết thúc giai đoạn đầu 2009-2011, giai đoạn Nippon Foundation tài trợ tồn phần để trở thành mơ hình mẫu, phát triển tiếp với giai đoạn 2012-1016, Trung tâm Sống độc lập Nội đem lại lợi ích cho nhiều NKT nặng địa bàn thành phố, giúp họ sống độc lập hòa nhập cộng đồng, đồng thời mở giai đoạn hoạt động mới, giai đoạn vận động Nhà nước cộng đồng đóng góp nguồn tài vào việc hỗ trợ NKT nặng sống độc lập Những thành cơng việc tìm kiếm nguồn tài từ dự án nhỏ chứng minh quan tâm cộng đồng tổ chức phi phủ quốc tế đến việc phát triển mơ hình hỗ trợ hiệu Từ kinh nghiệm tư vấn Trung tâm Sống độc lập Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ hình thành bước trung tâm sống độc lập địa phương – thành lập Nhóm thực Sống độc lập, xây dựng đội ngũ Sống độc lập động với lãnh đạo tốt, chứng minh cần thiết hiệu mơ hình hỗ trợ sống độc lập NKT nặng Việt Nam, đóng góp phần quan trọng vào việc tạo điều kiện cho NKT hòa nhập cộng đồng Bên cạnh việc thực hoạt động CTXH trợ giúp NKT Trung tâm gặp nhiều khó khăn Khó khăn mà người khuyết tật gặp phải cảm thông xã 20 hội tình trạng khuyết tật họ Nhiều trẻ em khuyết tật học gia đình, cha mẹ em thân em sợ bị bạn bè trêu chọc Nhiều người khuyết tật khơng dám đến nơi cơng cộng sợ bị nhiều ánh mắt để ý khiến họ cảm thấy tự ti Ngay doanh nghiệp, người khuyết tật tưởng nhiều ưu đãi thực chất họ lại gặp nhiều khó khăn khơng mong đợi sở vật chất, thời gian làm, công việc làm, vv…Nhiều người khuyết tật sau trường tìm cho cơng việc phù hợp nhiều nhà tuyển dụng ngại khả lao động người khuyết tật Khó khăn việc tiếp cận dành cho người khuyết tật, bao gồm tiếp cận thông tin sách, tiếp cận giao thơng tiếp cận sở vật chất Người khuyết tật muốn tham gia vào hoạt động xã hội họ lại tiếp cận giao thông Người khiếm thị khơng thể tiếp cận trường lớp thiếu giáo trình (phần mềm đọc chữ, chữ nổi, ) chưa có phương pháp giảng dạy phù hợp Hiện nay, Luật NKT nói rõ vai trò trung tâm SĐL, Cơng ước quốc tế ghi nhận mơ hình SĐL phát triển Hiện nay, trung tâm SĐL hoạt động có hiệu có tài trợ nước ngồi Nhưng đến lúc phía bạn giảm dần kinh phí tài trợ Nhà nước phải bắt tay vào nghiên cứu mơ hình này, tạo điều kiện kinh phí chế sách để thúc đẩy hoạt động tốt Bên cạnh đó, Nhà nước tạo điều kiện để mở rộng trung tâm SĐL địa phương khác Hiện nay, mơ hình có TP, tỉnh khác có nhu cầu lớn trung tâm SĐL, việc mở rộng vơ khó khăn Ngồi ra, khó khăn nằm nội lực người khuyết tật nhiều người khuyết tật chưa thực cố gắng để vượt qua khiếm khuyết, hoà nhập cộng đồng khẳng định thân III Đề xuất giải pháp Để mơ hình hoạt động ngày hiệu nữa, Trung tâm sống độc lập cho NKT Nội cần có giải pháp : 21 Người đứng đầu trung tâm phải trang bị, bồi dưỡng, đào tạo, để họ đầu tàu lôi kéo trung tâm lên Bên cạnh cần trang bị kiến thức, kỹ tập huấn cho cán nhân viên, cộng tác viên Bởi đa số cộng tác viên học sinh, sinh viên không đào tạo chuyên ngành Thứ hai phải tuyên truyền tốt để NKT nặng thấy nơi cần đến để gửi gắm tâm tư tình cảm, tạo điều kiện Tuyên truyền qua nhiều hình thức tờ rơi, pano, áp phích, lao đài, truyền hình Tổ chức nhiều hoạt động ngoại kháo tạo liên kết thành viên Thứ ba làm tốt công tác tuyền truyền trung tâm SĐL để quan, tổ chức trợ giúp tài tinh thần động viên phát triển Nhân rộng mơ hình khắp phường, quận , huyện Bên cạnh cần đẩy mạnh phong trào người khuyết tật đến địa phương, giúp người khuyết tật tự tin hồ nhập cộng đồng Khuyến khích doanh nghiệp đánh giá, nhìn nhận người khuyết tật người có khả lao động nhận người khuyết tật vào làm việc Đẩy mạnh giao lưu, tuyên truyền vấn đề người khuyết tật để cộng đồng hiểu đánh giá người khuyết tật cơng dân bình thường 22 KẾT LUẬN Tóm lại, thấy mơ hình trung tâm sống độc lập - Nội đời sớm (năm 2009), trước Luật NKT ban hành có hiệu lực Vì thế, văn pháp luật công nhận quyền NKT sống độc lập mơ hình sống độc lập đáng trân trọng Tung tâm sống độc lập NKT mà họ làm việc quan trọng để NKTsống tốt đẹp hơn, có quyền đạt ước mơ nguyện vọng Đó mong muốn Nhà nước tạo chế, điều kiện sách để NKT thực Hoạt động thực tế trung tâm SĐL giúp cho xã hội nhận thức NKT sống người bình thường Nhưng, điều quan trọng họ cần động viên trợ giúp để tự vươn lên Chúng ta ghi nhận kết hoạt động trung tâm SĐL mang lại cần phải có giải pháp để nhân rộng mơ hình phát huy ,có điều kiện hoạt động tốt 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Cơng tác xã hội với người khuyết tật, Nhà xuất Lao động- Xã hội http://www.ttsongdoclaphn.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2&lang=vi http://www.ttsongdoclaphn.vn/index.php? option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Item id=19&lang=vi http://cand.com.vn/Xa-hoi/Trung-tam-song-doc-lap-cua-nguoikhuyet-tat-Ha-Noi-150950/ http://dangcongsan.vn/xa-hoi/trung-tam-song-doc-lap-ha-noingoi-nha-chung-cua-nhung-nguoi-khuyet-tat-249519.html http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/18237302-.html 24 ... tật Trung tâm đầu mối tổ chức phong trào sống độc lập II Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Hà Nội Giới thiệu Trung tâm sóng độc lậpHà Nội Trung tâm sống độc. .. Thực trạng việc triển khai hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Hà Nội Trung tâm Sống độc lập người khuyết tật Hà Nội mơ hình hỗ trợ người khuyết tật cộng đồng tiến bộ, phát triển nhiều... để tơi sẻ chia tâm buồn vui sống" Các hoạt động CTXH cho NKT Trung tâm sống độc lập Hà Nội triển khai : Tham vấn đồng cảnh Tham vấn đồng cảnh cho người khuyết tật người khuyết tật thực Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng việc triển khai các hoạt động CTXH cho NKT tại trung tâm sống độc lập hà nội, Thực trạng việc triển khai các hoạt động CTXH cho NKT tại trung tâm sống độc lập hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay