Đề tài Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình

96 12 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:00

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế dẫn đến nhu cầu trên thị trường thường xuyên biến đổi và mức độ cạnh tranh giữa các Doanh Nghiệp phải tự tìm hướng đi cho mình để khẳng định sự tồn tại và phát triển, khả năng chiếm lĩnh thị trường xây dựng cơ bản. Đấu thầu ra đời với mục tiêu thực hiện tính cạnh tranh công bằng và minh bạch, trong quá trình ĐT để lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án. Trong xây dựng cơ bản đứng ở mỗi góc độ khác nhau có những cách nhìn khác nhau về ĐT. Và từ đó có các quan điểm khác nhau, ở đây chúng ta xem xét một quan điểm của những đối tượng liên quan trực tiếp đến ĐT. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU 1.1 Sự cần thiết, khái niệm, đặc điểm, tác dụng, mục tiêu đấu thầu số thuật ngữ khác 1.1.1 Sự cần thiết đấu thầu (ĐT) - Trong tình hình nước ta nay, việc đầu tư vào sở hạ tầng cần thiết cho phát triển kinh tế quốc dân Trong thiếu vốn nên cần phải sử dụng vốn cho có hiệu song chưa có phương thức quản lý tốt phương thức đấu thầu, đấu thầu tạo nên tính cạnh tranh lành mạnh lĩnh vực xây dựng - Đấu thầu khâu quan trọng giai đoạn thực đầu tư, phương thức kinh doanh phụ thuộc vào tính chất cạnh tranh thị trường Có thể nói ĐT nhân tố đảm bảo thành cơng dự án đầu tư Hiện chế áp dụng nhiều phương pháp thích hợp với chế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng XHCN Ngồi hình thức giao nhận trước (bây định thầu cho cơng trình đặc biệt), chủ yếu áp dụng phương thức ĐT 1.1.2 Khái niệm - Ngày với phát triển không ngừng kinh tế dẫn đến nhu cầu thị trường thường xuyên biến đổi mức độ cạnh tranh Doanh Nghiệp phải tự tìm hướng cho để khẳng định tồn phát triển, khả chiếm lĩnh thị trường xây dựng Đấu thầu đời với mục tiêu thực tính cạnh tranh cơng minh bạch, trình ĐT để lựa chọn nhà thầu phù hợp đảm bảo hiệu kinh tế dự án Trong xây dựng đứng góc độ khác có cách nhìn khác ĐT Và từ có quan điểm khác nhau, xem xét quan điểm đối tượng liên quan trực tiếp đến ĐT - Đứng góc độ chủ đầu tư: Đấu thầu phương thức cạnh tranh xây dựng nhằm lựa chọn người nhận thầu (khảo sát, thiết kế, xây lắp, mua sắm máy móc thiết bị ) đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đặt cho việc xây dựng cơng trình - Đứng góc độ nhà thầu: Đấu thầu hình thức kinh doanh mà thơng qua nhà thầu giành hội nhận thầu: khảo sát thiết kế, mua sắm máy móc thiết bị xây lắp cơng trình SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Đứng góc độ quản lý Nhà nước: Đấu thầu phương thức quản lý thực dự án đầu tư mà thơng qua lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu sở cạnh tranh nhà thầu  Vậy, đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu yêu cầu chủ đầu tư với chi phí hợp lý 1.1.3 Đặc điểm - Đặc điểm phương thức ĐT xây dựng chứa đựng yếu tố cạnh tranh nhận thầu - Các tổ chức xây dựng muốn có việc làm để tồn phát triển phải tự tìm hiểu nhu cầu thị trường xây dựng Vì nhà thầu phải nâng cao khả tiếp cận thị trường, nâng cao khả tìm kiếm việc làm cho đơn vị - Do đặc điểm chứa đựng yếu tố cạnh tranh nên tổ chức xây dựng muốn thắng thầu phải cạnh tranh với tổ chức xây dựng khác chất lượng cơng trình, thời gian thi cơng, giá Vì chất lượng cơng trình hoàn thiện nâng cao, giá thành giảm Các chủ đầu tư muốn thực dự án đầu tư phải chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết vốn, mặt xây dựng, thiết bị, công nghệ, thủ tục cần thiết khác để tổ chức ĐT xây dựng 1.1.4 Tác dụng đấu thầu - Đối với Nhà nước: thông qua việc ĐT chủ đầu tư nhà thầu phải tính hiệu kinh tế cho việc xây dựng cơng trình trước ký kết hợp đồng kinh tế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình thời hạn xây dựng, nhanh chóng đưa vào sản xuất sử dụng, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước - Đối với chủ đầu tư: nhờ ĐT mà chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có lực đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư mặt kỹ thuật, trình độ thi công, đảm bảo kế hoạch tiến độ giá hợp lý chống tình trạng độc quyền giá nhà thầu thực tế quản lý, sử dụng có hiệu vốn xây dựng, kích thích cạnh tranh nhà thầu Vì phương diện ĐT có tác dụng tích cực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển - Đối với nhà thầu (NT): đấu thầu mang lại lợi ích quan trọng, đảm bảo tính cơng thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử NT Do phải cạnh tranh nên NT phải cố gắng tìm tòi kỹ thuật, cơng nghệ, biện pháp SVTH: Ngơ Hoàng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm giải pháp tốt để thắng thầu, phải có trách nhiệm cao cơng việc nhận thầu nhằm giữ uy tín khách hàng chất lượng cơng trình nâng cao, giá thành xây dựng trọng 1.1.5 Mục tiêu đấu thầu - Đảm bảo tính cạnh tranh: thơng qua tổ chức ĐT đòi hỏi NT phải phát huy hết lực kinh nghiệm trình độ khoa học kỹ thuật, cơng nghệ tiềm sẵn có liên doanh để cạnh tranh với NT khác - Đảm bảo tính cơng bằng: đấu thầu tạo sở hợp lý để NT có điều kiện bình đẳng với Các NT có đủ điều kiện theo yêu cầu HSMT tham gia, không phân biệt thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp - Đảm bảo tính minh bạch: đấu thầu tiến hành công khai thể suốt trình từ mời thầu đến việc mở thầu xét thầu, ký kết hợp đồng thực có kiểm tra, đánh giá cấp có thẩm quyền theo quy định quy chế quản lý đầu tư xây dựng Tránh đặc quyền, thiên vị, tình cảm hay ngoặc riêng với - Đảm bảo hiệu kinh tế: đấu thầu tạo hội cho nhà đầu tư có hội thực dự án với giá thành hạ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng  Như vậy, với bốn mục tiêu ĐT tương lai trở thành hình thức áp dụng rộng rãi hầu hết tất ngành kinh tế quốc dân như: giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, công nghiệp… 1.1.6 Một số thuật ngữ khác - Đấu thầu nước trình lựa chọn NT đáp ứng yêu cầu bên mời thầu với tham gia NT nước - Đấu thầu quốc tế trình lựa chọn NT đáp ứng yêu cầu bên mời thầu với tham gia NT nước NT nước - Dự án (DA) tập hợp đề xuất để thực phần hay toàn công việc nhằm đạt mục tiêu hay yêu cầu thời gian định dựa nguồn vốn xác định - Chủ đầu tư (CĐT) người sở hữu vốn giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý thực dự án SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Bên mời thầu CĐT tổ chức chun mơn có đủ lực kinh nghiệm CĐT sử dụng để tổ chức ĐT theo quy định pháp luật ĐT - Nhà thầu tổ chức, cá nhân có đủ tư cách hợp lệ theo quy định sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư cấp theo quy định pháp luật có định thành lập tổ chức khơng có đăng ký kinh doanh trường hợp NT nước; có đăng ký hoạt động quan có thẩm quyền nước mà NT mang quốc tịch cấp trường hợp NT nước ngồi; Hoạch tốn kinh tế độc lập; Khơng bị quan có thẩm quyền kết luận tình hình tài khơng lành mạnh, lâm vào tình trạng phá sản nợ đọng khơng có khả chi trả; trình giải thể - Nhà thầu NT chịu trách nhiệm việc tham gia ĐT, đứng tên dự thầu, ký kết thực hợp đồng lựa chọn (sau gọi NT tham gia ĐT) Nhà thầu tham gia ĐT cách độc lập gọi NT độc lập NT với nhiều NT khác tham gia ĐT đơn dự thầu gọi NT liên danh - Nhà thầu tư vấn NT tham gia ĐT cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu kiến thức kinh nghiệm chuyên môn, dịch vụ tư vấn bao gồm: Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án gồm có lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng đồ phát triển, kiến trúc, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; Dịch vụ tư vấn thực DA gồm có khảo sát, lập thiết kế, tổng dự tốn dự toán, lập HSMT, đánh giá HSDT, giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị; Dịch vụ tư vấn điều hành quản lý DA, thu xếp tài chính, đào tạo, chuyển giao cơng nghệ dịch vụ tư vấn khác - Nhà thầu cung cấp NT tham gia ĐT gói thầu cung cấp hàng hóa bao gồm: máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng dịch vụ dịch vụ tư vấn - Nhà thầu xây dựng NT tham gia ĐT gói thầu xây lắp bao gồm công việc thuộc trình xây dựng lắp đặt thiết bị cơng trình, hạng mục CT, cải tạo, sửa chữa lớn - Nhà thầu EPC NT tham gia ĐT để thực gói thầu EPC Gói thầu EPC gói thầu bao gồm tồn cơng việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư xây lắp SVTH: Ngô Hoàng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Nhà thầu phụ NT thực phần cơng việc gói thầu sở thỏa thuận hợp đồng ký với NT Nhà thầu phụ khơng phải NT chịu trách nhiệm việc tham gia ĐT - Nhà thầu nước NT thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam - Nhà thầu nước NT thành lập hoạt động theo pháp luật nước mà NT mang quốc tịch - Gói thầu phần dự án, số trường hợp đặc biệt gói thầu tồn dự án; gói thầu gồm nội dung mua sắm giống thuộc nhiều dự án khối lượng mua sắm lần mua sắm thường xuyên - Hồ mời tuyển toàn tài liệu bao gồm yêu cầu lực kinh nghiệm NT làm pháp lý để bên mời thầu lựa chọn danh sách NT mời tham gia ĐT - Hồ dự tuyển toàn tài liệu NT lập theo yêu cầu hồ mời tuyển - HSMT toàn tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế bao gồm yêu cầu cho gói thầu làm pháp lý để NT chuẩn bị hồ dự thầu để bên mời thầu đánh giá HSDT nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; cho việc thương thảo, hoàn thiện ký kết hợp đồng - HSDT toàn tài liệu nhà thầu lập theo yêu cầu HSMT nộp cho bên mời thầu theo quy định nêu HSMT - Giá gói thầu giá trị gói thầu xác định kế hoạch đấu thầu sở tổng mức đầu tư tổng dự toán, dự toán duyệt quy định hành - Giá dự thầu giá NT nêu đơn dự thầu thuộc HSDT Trường hợp NT có thư giảm giá giá dự thầu giá sau giảm giá - Giá đề nghị trúng thầu giá bên mời thầu đề nghị sở giá dự thầu NT lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu HSMT - Giá trúng thầu giá phê duyệt kết lựa chọn NT làm sở để thương thảo, hoàn thiện ký kết hợp đồng SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Chi phí mặt bao gồm giá dự thầu NT đề xuất để thực gói thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch, cộng với chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng chi phí khác liên quan đến tiến độ, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa cơng trình thuộc gói thầu suốt thời gian sử dụng Chi phí mặt dùng để so sánh, xếp hạng HSDT gọi giá đánh giá - Hợp đồng văn ký kết CĐT NT lựa chọn sở thỏa thuận bên phải phù hợp với định phê duyệt kết lựa chọn NT - Bảo đảm dự thầu việc NT thực biện pháp đặt cọc, ký quỹ nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm dự thầu NT thời gian xác định theo yêu cầu HSMT - Bảo đảm thực hợp đồng việc NT thực biện pháp đặt cọc, ký quỹ nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hợp đồng NT trúng thầu thời gian xác định theo yêu cầu HSMT Kiến nghị đấu thầu việc NT tham gia đấu thầu đề nghị xem xét lại kết lựa chọn NT vấn đề liên quan đến trình đấu thầu thấy quyền, lợi ích bị ảnh hưởng - Hệ thống mạng ĐT quốc gia hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin quan quản lý nhà nước ĐT xây dựng quản lý nhằm mục đích quản lý thống thông tin ĐT phục vụ hoạt động ĐT - Thẩm định đấu thầu việc kiểm tra, đánh giá quan, tổ chức có chức thẩm định kế hoạch ĐT, HSMT kết lựa chọn NT để làm sở cho người có thẩm quyền xem xét, định theo quy định Luật Việc thẩm định kết lựa chọn NT đánh giá lại HSDT - Thông báo kết đấu thầu - Thương thảo hoàn thiện ký kết hợp đồng 1.2 Nguyên tắc đấu thầu - Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang - Nguyên tắc liệu đầy đủ - Nguyên tắc đánh giá công - Nguyên tắc đánh giá phân minh - Nguyên tắc ba chủ thể: + Chủ đầu tư SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm + Nhà thầu + Tư vấn giám sát - Nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt quản lý thống nhà nước 1.3 Phân loại đấu thầu 1.3.1 Phân loại theo phạm vi: - Đấu thầu nước - Đấu thầu quốc tế 1.3.2 Phân loại theo đối tượng gói thầu: a Đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị Nhằm chọn nhà thầu cung cấp loại vật tư thiết bị cho công trình đầu tư xây dựng giá tương đối rẻ đảm bảo yêu cầu chất lượng b Đấu thầu tuyển chọn tư vấn Để chọn nhà tư vấn bao gồm cá nhân hay tổ chức để thực công việc sau: - Chuẩn bị đầu tư: Lập báo cáo đầu tư xây dựng - Thực đầu tư: Bao gồm việc lập thiết kế, tổng dự toán, dự toán, thẩm định thiết kế tổng dự tốn, lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT, giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị - Các tư vấn khác như: Vận hành thời gian đầu, thực chương trình đào tạo, chuyển giao cơng nghệ quản lý dự án c Đấu thầu xây lắp Để chọn nhà thầu thực việc xây lắp cơng trình d Đấu thầu dự án: Để chọn nhà thầu thực loại dự án như: - DA phải chia thành gói thầu Gói thầu phần công việc dự án đầu tư phân chia theo tính chất trình tự thực dự án có quy mơ hợp lý đảm bảo tính đồng dự án để tổ chức lựa chọn NT Gói thầu tồn dự án - DA thực theo phương thức xây dựng chuyển giao BT - DA thực theo phương thức xây dựng vận hành chuyển giao B0T SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm 1.3.3 Phân loại theo hình thức lựa chọn nhà thầu  Căn Luật Đấu thầu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 gồm hình thức lựa chọn NT sau: 1.3.3.1 Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu rộng rãi hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng NT tham gia Bên mời thầu công bố công khai điều kiện, thời gian dự thầu phương tiện thông tin đại chúng trang Web đấu thầu Nhà nước Bộ, Ngành địa phương tối thiểu 10 ngày trước phát hành HSMT Đấu thầu rộng rãi hình thức chủ yếu áp dụng rộng rãi ĐT - Các hình thức lựa chọn NT khác áp dụngđủ người có thẩm quyền định kế hoạch ĐT 1.3.3.2 Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế thực trường hợp sau đây: - Gói thầu có yêu cầu cao kỹ thuật kỹ thuật có tính chất đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà có số NT có khả đáp ứng yêu cầu gói thầu - Theo yêu cầu nhà tài trợ nước nguồn vốn sử dụng cho gói thầu - Khi thực ĐT hạn chế, phải mời tối thiểu năm NT xác định có đủ lực kinh nghiệm tham gia ĐT; trường hợp thực tế có năm NT, CĐT phải trình người có thẩm quyền xem xét, định cho phép tiếp tục tổ chức ĐT hạn chế áp dụng hình thức lựa chọn khác 1.3.3.3 Chỉ định thầu Chỉ định thầu áp dụng trường hợp sau đây: - Sự cố bất khả kháng thiên tai, địch họa, cố cần khắc phục CĐT quan chịu trách nhiệm quản lý cơng trình, tài sản định NT để thực hiện; trường hợp CĐT quan chịu trách nhiệm quản lý cơng trình, tài sản phải với NT định tiến hành thủ tục định thầu theo quy định thời hạn không 15 ngày kể từ ngày định thầu; SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm - Gói thầu yêu cầu nhà tài trợ nước ngồi; - Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia; dự án cấp bách lợi ích quốc gia, an ninh an toàn lượng Thủ tướng Chính phủ định thấy cần thiết; - Gói thầu mua sắm loại vật tư, thiết bị để phục hồi, tu, mở rộng công suất thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước mua từ nhà thầu cung cấp mua từ NT cung cấp khác phải bảo đảm tính tương thích thiết bị, cơng nghệ; - Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu năm trăm triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hố, xây lắp có giá gói thầu tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển; gói thầu mua sắm hàng hố có giá gói thầu trăm triệu đồng thuộc dự án dự toán mua sắm thường xuyên; trường hợp thấy cần thiết tổ chức đấu thầu.(Theo NĐ85/2009/NĐ-CP) 1.3.3.4 Chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hoá Chào hàng cạnh tranh áp dụng trường hợp sau đây: - Gói thầu có giá hai tỷ đồng; - Nội dung mua sắm hàng hố thơng dụng, sẵn có thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hoá tương đương chất lượng - Khi thực chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho nhà thầu Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu cách trực tiếp, Fax qua đường bưu điện Đối với gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba NT khác 1.3.3.5 Mua sắm trực tiếp - Mua sắm trực tiếp áp dụng hợp đồng gói thầu có nội dung tương tự ký trước khơng q 06 tháng - Khi thực mua sắm trực tiếp, mời NT trước lựa chọn thơng qua ĐT để thực gói thầu có nội dung tương tự - Đơn giá nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không vượt đơn giá nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự ký hợp đồng trước SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 10 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm +Quy trình thi cơng nghiệm thu độ chặt đất ngành GTVT 22TCN02-71 QĐ 4313/2001/QĐ-BGTVT +Quy trình cơng nghệ thi cơng nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường ôtô 22TCN 334-06 +Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa 22 TCN2712001 +Các quy trình, quy phạm tiêu chuẩn liên quan  Thi công đường vào cầu: Đường vào cầu bên mố A: - Trình tự thi cơng: + Thi cơng đường: Phần mở rộng: Đào lề đường cũ, đắp lớp cát đá gia cố, đầm chặt, đắp cát đường phần mở rộng lề đường đầm chặt Phạm vi mặt đường cũ: Lu lèn cho đạt độ chặt Trải vải kỹ thuật - Sau nghiệm thu đường, trình tự thi cơng: + Thi công lớp thứ 1: Rải lớp cấp phối đá dăm loại 1, lớp lu lèn chặt, tạo phẳng Định vị khuôn đường, cắm cọc chi tiết Lu lèn mặt đường cũ cho ổn định Vật liệu tập kết đến công trường băng xe ben, đổ đống nhỏ, khối lượng đống nhỏ tương ứng với khối lượng mặt cắt đường Tưới nước tạo độ ẩm cho vật liệu Dùng xe ban, ban gọt vật liệu theo chiều dày thiết kế, nhân thêm hệ số lu lèn cao độ mặt cắt khống chế Tiến hành dùng xe lu 6-8T lu lượt/ điểm cho vật liệu ổn định Kiểm tra lại cao độ lu lèn cho xác Sau dùng xe lu 10-12T vào lu 8-10 lượt/ điểm Kiểm tra lại vật liệu cao độ, vật liệu không đủ ẩm tưới nước để tiến hành lu lu 4-5 lượt/điểm tiến hành đo độ chặt kích SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 82 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm thước hình học khuôn đường, từ làm sở để nghiệm thu thi công tiếp lớp đá + Thi công lớp đá thứ 2: Tương tự nhu lớp số Rải lớp cấp phối đá dăm loại 1, lớp lu lèn chặt, tạo phẳng + Thi công lớp đá thứ 3: Tương tự lớp Rải lớp cấp phối đá dăm loại 1, lớp lu lèn chặt, tạo phẳng + Thi cơng tưới nhựa dính bám: Tưới nhựa thấm bám 1.0kg/cm2 Nhựa dính bám pha với tỷ lệ dầu theo thiết kế Đun nóng bồn, đưa xe bồn vị trí Trước tưới nhựa dính bám, phải vệ sinh mặt đường khơng có vết bẩn đất hay cát sình lầy vướng vào Dùng xe bồn để tưới nhựa nóng, tưới theo yêu cầu thiết kế + Thi công tưới nhựa: Thi công mặt đường láng nhựa lớp dày 3.5cm, tiêu chuẩn nhựa 4.5kg/cm Sau tưới nhựa thấm bám 6h, tiến hành tưới nhựa lớp Nên phân nhựa lớp 1.8 kg/cm2 Dùng xe bồn đưa nhựa đun nóng đến trường, cốt liệu loại tập kết hai bên mặt đường Dùng nhân công rải cốt liệu – đá 1x2 tiêu chuẩn Thiết bị dùng loại lu: 4-6 tấn, bánh sắt lau dầu vào bánh sắt lu 10 – 12 để lu hoàn thiện Sau tưới nhựa lớp rồi, nhân công bung đá 1x2 cho kín mặt nhựa Sau bung cốt liệu kín mặt nhữa rồi, dùng xe lu nhỏ lu cho ổn định cốt liệu, lu 2-3 lượt/ điểm, tốc độ 8-10km/h Kiểm tra lại mặt đường vị thiếu đá dùng chổi xương qt cho đều, chỗ cho nhân cơng bung thêm cốt liệu Sau dùng xe lu 10-12T vào lu 6-8 lượt điển, tốc đọ 6km/h Tiếp tục tưới nhựa lớp thứ Cũng thi công tương tự, làm lượng nhựa 1.5 kg/cm2 SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 83 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Cốt liệu dùng cho lớp thứ đá 1x1 Trình tự thi cơng lu lèn nhu lớp nhựa thứ Thi công lớp nhựa cuối, hàm lượng nhựa 1.5 kg/cm2 Cốt liệu đá dăm, trình tự thi cơng lớp Đây lớp hồn thiện, nên thời gian lu lèn lâu 8-10 lượt/ điểm Tốc độ 5-6km/h Đường vào cầu bên mố B: Trình tự thi cơng: - Thi cơng đường: + Phần mở rộng: Đào lề đường cũ, đắp lớp cát đá giá cố, đầm chặt, đắp đất đường phần mở rộng lề đường đầm chặt + Phạm vi mặt đường cũ: Đắp lớp cát đá gia cố, đầm chặt - Thi công lớp áo đường: + Thi công lớp thứ 1: Rải lớp cấp phối đá dăm loại 1, lớp lu lèn chặt, tạo phẳng Định vị khuôn đường, cắm cọc chi tiết Lu lèn mặt đường cũ cho ổn định Vật liệu tập kết đến công trường xe ben, đổ đống nhỏ, khối lượng đống nhỏ tương ứng với khối lượng mặt cắt đường Tưới nước tạo độ ẩm cho vật liệu Dùng xe ban, ban gọt vật liệu theo chiều dày thiết kế, nhân thêm hệ số lu lèn cao độ mặt cắt khống chế Tiến hành dùng xe lu 6-8T lu lượt/điểm cho vật liệu ổn định Kiểm tra lại cao độ lu lèn để ban sửa lại cho xác Sau dùng xe lu 10-12T vào lu 8-10 lượt/điểm Kiểm tra lại vật liệu cao độ, vật liệu khơng đủ ẩm tưới nước để tiến hành lu lu 4-5 lượt/điểm tiến hành đo độ chặt kích thước hình học khuôn đường, từ làm sở để nghiệm thu thi công tiếp lớp đá + Thi công lớp đá thứ 2: Tương tự lớp số 1, rải lớp cấp phối đá dăm loại 1, lớp lu lèn chặt, tạo phẳng + Thi công lớp đá thứ 3: SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 84 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Tương tự hai lớp dưới, rải lớp cấp phối đá dăm loại 1, lớp lu lèn chặt, tạo phẳng + Thi cơng tưới nhựa dính bám: Tưới nhựa thấm bám 1.0kg/cm2 Nhựa dính bám pha với tỷ lệ dầu theo thiết kế Đun nóng bồn, đưa xe bồn vị trí Trước tưới nhựa dính bám, phải vệ sinh mặt đường khơng có vết bẩn đất hay cát sình lầy vướng vào Dùng xe bồn để tưới nhựa nóng, tưới theo yêu cầu thiết kế +Thi công tưới nhựa: Thi công mặt đường láng nhựa lớp dày 3.5cm, tiêu chuẩn nhựa 4.5kg/cm Sau tưới nhựa thấm bám 6h, tiến hành tưới nhựa lớp Nên phân nhựa lớp 1.8 kg/cm2 Dùng xe bồn đưa nhựa đun nóng đến trường, cốt liệu loại tập kết hai bên mặt đường Dùng nhân công rải cốt liệu – đá 1x2 tiêu chuẩn Thiết bị dùng loại lu: 4-6 tấn, bánh sắt lau dầu vào bánh sắt lu 10 – 12 để lu hoàn thiện Sau tưới nhựa lớp rồi, nhân công bung đá 1x2 cho kín mặt nhựa Sau bung cốt liệu kín mặt nhữa rồi, dùng xe lu nhỏ lu cho ổn định cốt liệu, lu 2-3 lượt/ điểm, tốc độ 8-10km/h Kiểm tra lại mặt đường vị thiếu đá dùng chổi xương qt cho đều, chỗ cho nhân cơng bung thêm cốt liệu Sau dùng xe lu 10-12T vào lu 6-8 lượt điển, tốc đọ 6km/h Tiếp tục tưới nhựa lớp thứ Cũng thi công tương tự, làm lượng nhựa 1.5 kg/cm2 Cốt liệu dùng cho lớp thứ đá 1x1 Trình tự thi cơng lu lèn nhu lớp nhựa thứ Thi công lớp nhựa cuối, hàm lượng nhựa 1.5 kg/cm2 Cốt liệu đá dăm, trình tự thi cơng lớp Đây lớp hoàn thiện, nên thời gian lu lèn lâu 8-10 lượt/ điểm Tốc độ 5-6km/h + Thi cơng móng kè: SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 85 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Đào bạt đất hữu cơ, đào móng chân khay Rải lớp cát đệm tạo phẳng, đầm chặt Đặt cốt thép, ván khn, đổ bêtơng móng kè, bảo dưỡng bêtơng Đắp lại đất bên móng kè + Thi công gia cố mặt mái taluy: Sửa mặt mái dốc taluy, trải vải nilon lót ngăn cách mặt đất mái taluy với lớp BTCT gia cố Lắp đặt cốt thép, ván khuôn, đổ bêtông đan Bảo dưỡng bêtông  Thi công đường nhánh: - Trình tự thi cơng: + Thi cơng đường: Đắp đất lề đường lớp đầm chặt, bấm tạo khn Đắp lớp cát lòng đường đầm chặt, tạo mặt phẳng + Thi công lớp BTCT mặt đường - Sau nghiệm thu đường, trình tự thi cơng: + Rải vải nilon lót ngăn cách mặt với lớp BTCT + Lắp đặt cốt thép, ván khuôn + Đổ bêtông đan mặt đường bảo dưỡng bêtông Chi tiết công tác thi công: đường thực theo mục Công tác cốt thép, bêtông, ván khuôn thực theo mục 3, công tác thi công mặt đường đá dăm láng nhựa thực theo mục phần V – Quy trình thực cơng việc chủ yếu  Hoàn thiện: - Lắp đặt lan can nhịp mố: + Lắp liên kết trụ lan can với gờ bêtông mặt cầu, chỉnh thẳng hàng đảm bảo mỹ quan trước xiết chặt bu lông + Nối kết đoạn lan can ống nối đường hàn - Lắp đặt tường hộ lan can đường hai đầu cầu: + Đào hố móng trụ đỡ: Đặt trụ thép U vào hố móng, chỉnh thẳng hàng đảm bảo cao độ đỉnh trụ theo thiết kế, đổ bêtơng xi măng mác móng trụ SVTH: Ngơ Hoàng Giang Trang: 86 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm + Khi bêtông chân trụ đạt 70-80% cường độ lắp tơn lượn sóng lên trụ, chỉnh thẳng hàng đảm bảo mỹ quan trước xiết chặt bu lông - Lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, biển tên cầu: + Đào hố móng cột đỡ biển báo, đặt cột thép ống mạ kẽm sơn vạch theo quy định vào hố móng, chỉnh thẳng đứng đảm bảo cao độ đỉnh cột theo thiết kế Đổ bêtơng xi măng mác móng cột + Gắn biển lên cột, chỉnh đảm bảo mỹ quan, xiết chặt bu lông - Kẻ sơn nước mia thân trụ: + Quét vệt sơn màu trắng làm nền: Rộng 50cm, dọc hai bên sườn thân trụ + Dùng sơn đỏ đen kẻ vạch mia, viết chữ số sơn đỏ theo thiết kế - Tổ chức nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng: + Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu cơng trình - Tháo dỡ cầu tạm, thu hồi vật tư: Tiến hành sau cơng trình nghiệm thu đưa vào sử dụng, tháo dỡ từ xuống, chi tiết khơng gây an tồn cản trở việc tháo dỡ chi tiết tiếp theo, thứ tự: + Tháo dỡ hệ mặt cầu; + Tháo dỡ dầm cầu; + Tháo dỡ trụ cầu, mố cầu; + Thanh thải lòng sơng; + Thu hồi vật liệu nơi tập kết - Hoàn trả trả mặt bằng, vệ sinh cơng trường: Tiến hành sau hồn thành tồn cơng trình, trước rút khỏi trường gồm: + Tháo dỡ toàn kết cấu tạm phục vụ thi công: Lán trại, nhà xưởng, đường điện …vận chuyển vật liệu nơi tập kết + San sửa, dọn vệ sinh mặt phạm vi công trường, vận chuyển rác thải đổ nơi quy định SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 87 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 88 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm 4.2.3 Bảng tiến độ thi công biểu đồ nhân lực 4.2.3.1 Bảng tiến độ thi cơng SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 89 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm 4.2.3.2 Biểu đồ nhân lực: SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 90 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm 4.3 Giá dự thầu 4.3.1 Thuyết minh giá dự thầu - Định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần xây dựng cơng trình 2012 ban hành kèm theo định 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 sửa đổi, bổ sung tập định mức số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 - Hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính Phủ - Căn nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức có th mướn lao động - Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Cơng văn số 87/UBND-KTN ngày 22/02/2012 việc điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2012 địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Các loại vật tư lấy theo thông báo giá nhà cung cấp địa phương địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham khảo đơn giá thị trường thời điểm tháng 10/2012 - Giá ca máy theo Quyết định 45/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 UBND tỉnh Đồng Tháp - Căn công văn số 407/QLDA-QLĐT ngày 27/9/2012 việc điều chỉnh khối lượng bảng tiên lượng hồ mời thầu gói thầu số 06: Xây dựng cầu Tư Tình thuộc dự án Đường ĐT 846 đoạn Km 5+951.43 – Km 8+785.20 4.3.2 Bảng tổng hợp giá dự thầu (Phụ lục đính kèm) 4.3.3 Bảng chi tiết giá dự thầu (Phụ lục đính kèm 4.3.4 Bảng phân tích đơn giá dự thầu (Phụ lục đính kèm) 4.3.5 Bảng tính giá vật liệu, nhân cơng, máy thi công đơn giá dự thầu (Phụ lục đính kèm) SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 91 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Đối với tình hình đấu thầu nay: Chúng ta khẳng định giai đoạn nay, đấu thầu coi phương thức tốt phổ biến cho CĐT lựa chọn cách thức công nghệ thi công hiệu với giá thành phù hợp, đặc biệt cơng trình có quy mơ lớn đòi hỏi kỹ thuật thi cơng phức tạp chi phí cao Qua hồ dự thầu, bên mời thầu có lựa chọn cách khách quan xác nhà thầu có đầy đủ tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu đề để thi cơng cơng trình Nhưng xét với tình hình tại, có q nhiều bất cập, tiêu cực hoạt động đấu thầu gây khơng khó khăn cho CĐT Lựa chọn nhầm nhà thầu - Ta nhận thấy việc lựa chọn nhà thầu mang nặng tính hình thức, chưa chọn lọc nhà thầu có lực thực Trong hoạt động đấu thầu coi DN nhau, CĐT chưa đủ lực để đánh giá lựa chọn nhà thầu, - Một kẽ hở khác nay, giá dự thầu coi yếu tố “chốt” để lựa chọn nhà thầu, dựa vào lý đó, nhà thầu thường bỏ thầu với mức giá thấp nhằm trúng thầu giá Với mức giá trúng thầu thấp (có thể tốn Bán thầu tràn lan - Mặc dầu luật hình có quy định tội danh bán thầu luật đấu thầu luật xây dựng có quy định: nhà thầu nhà thầu phụ => Lợi dụng điểm này, xảy tình trạng bán thầu Tình hình việc bán thầu tràn lan, DN lợi dụng kẽ hở định nghĩa Nhà thầu nhà thầu phụ Luật Đấu Thầu Luật Xây Dựng Trong Luật Đấu thầu khơng có quy định rõ nhà thầu phải thực cơng việc luật Xây Dựng Như lợi dụng điểm nhà thầu bán thầu để kiếm lợi nhuận kể phần việc chính, nhà thầu phụ lại bán thầu cho nhà thầu phụ thầu phụ,… Dẫn đến tình trạng gói thầu bị chia cho nhà thầu ko đủ lực đảm nhận => chất lượng cơng trình giảm rõ rệt Coi việc đấu thầu hình thức SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 92 Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Ta nhận thấy điều cơng trình địa phương đầu tư vốn ngân sách có chất lượng thấp hẳn so với cơng trình có vốn đầu tư tư nhân Được biết các dự án vốn không cao định thầu tư vấn xây lắp, thường dành cho nhà thầu quen biết, sau nhà thầu lại bán thầu,….dẫn tới chất lượng kém, - Đối với dự án lớn mà tổ chức đấu thầu, có nhà thầu tham gia, thường có nhà thầu tham gia đấu thầu Và điều lạ nhà thầu thường xuất dự án có vốn ngân sách KIẾN NGHỊ: - Nhà nước ta cần có thống rõ ràng cách xác định nhà thầu chính, nhà thầu phụ với Luật xây dựng Luật đấu thầu Quy định rõ ràng trách nhiệm, mức độ cơng việc mà nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải thực - Cần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên tư vấn đấu thầu Bồi dưỡng đấu thầu dài hạn, có chất lượng tốt - Cần nâng cao nhận thức chủ đầu tư dự án vốn Ngân sách Tránh hời hợt, thiếu trách nhiệm thiếu minh bạch khiến cho việc đấu thầu hình thức DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu HSMT HSDT Giải thích Hồ mời thầu Hồ dự thầu SVTH: Ngô Hoàng Giang Trang: 93 Luận văn tốt nghiệp BDL CĐT DN XDCT NT ĐT ATLĐ ATGT PCCC CTGT GTVT TCVN NC VT BTCT GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Bảng liệu Chủ đầu tư Doanh nghiệp Xây dựng cơng trình Nhà thầu Đấu thầu An toàn lao động An toàn giao thơng Phòng cháy chữa cháy Cơng trình giao thơng Giao thông vận tải Tiêu chuẩn Việt Nam Nhân công Vật tư Bêtông cốt thép MỤC LỤC Trang CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU 1.1 Chương 1: Tổng quan đấu thầu Sự cần thiết, khái niệm, đặc điểm, tác dụng, mục tiêu đấu thầu 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 số thuật ngữ khác Nguyên tắc thầu Phân loại đấu thầu Quy trình thực đấu thầu Trình tự thực đấu thầu Các loại hợp đồng Bảo đảm dự thầu 8 13 13 14 16 SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 94 Luận văn tốt nghiệp 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm Chương 2: Phương pháp lập hồ dự thầu Khái niệm Quy trình đấu thầu doanh nghiệp xây dựng Chuẩn bị lập hồ dự thầu Yêu cầu hồ dự thầu Nội dung hồ dự thầu Phương pháp xác định giá dự thầu lập phương án thi công 18 18 18 19 20 29 LẬP HỒ DỰ THẦUGói thầu số 6: Xây dựng cầu Tư Tình (Km8+668)” Chương 3: Giới thiệu gói thầu yêu cầu hồ 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 mời thầu Giới thiệu gói thầu Các yêu cầu hồ mời thầu Chương 4: Lập hồ dự thầu Hồ pháp lý, lực, kinh nghiệm Biện pháp thi công tiến độ thi công Giá dự thầu KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KÝ HIỆU SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 95 42 47 57 64 92 93 95 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Hạnh Tâm SVTH: Ngơ Hồng Giang Trang: 96 ... gia đấu thầu cơng trình xây dựng, doanh nghiệp xây dựng lập dự tốn chi phí xây dựng chi tiết cho cơng trình nhằm xác định đắn giá dự thầu cơng trình theo khả tổ chức trình độ kỹ thuật thi cơng... Bảo đảm dự thầu; - Hồ sơ pháp lý; - Tài liệu giới thi u lực hồ sơ kinh nghiệm thi công nhà thầu kể nhà thầu phụ (nếu có); - Hồ sơ tài chính; - Hồ sơ liệu liên danh (nếu có) SVTH: Ngơ Hồng Giang... Qi: Khối lượng công việc xây dựng thứ i bên mời thầu cung cấp sở tiên lượng bóc từ vẽ thi t kế kỹ thuật thi t kế vẽ thi công + ĐGi: Đơn giá dự thầu công tác xây dựng thứ i nhà thầu lập theo hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình, Đề tài Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình, CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU, d. Đấu thầu dự án:, Để chọn nhà thầu thực hiện các loại dự án như:, Đối tượng hợp đồng;, Yêu cầu về kỹ thuật:, Bao gồm các nội dung sau:, Chủ đầu tư của dự án sẽ mời thầu và lựa chọn ra nhà thầu. Tùy theo điều kiện, hồ sơ mời dự thầu xây dựng chỉ có thể gửi cho một số nhà thầu (đấu thầu hạn chế) hoặc công bố trên phương tiện thong tin đại chúng ( đấu thầu rộng rãi)., Đơn giá dự thầu tính cho từng bộ phận công trình hoặc từng loại công việc xây dựng bao gồm các khoản chi phí sau:, Đường chính: Đường vào cầu mố A dài 156,03m, mố B dài 93,12m, nền đường rộng 9m, mặt rộng 7m, lề rộng 1m. Độ dốc ngang mặt đường: 3%, (riêng mặt cắt tại mố cầu 2%), lề 4%. Độ dốc dọc đường: 4%. Đường cong đứng: Rlồi=700m; Rlõm=450m., Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận., CHƯƠNG 4: LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay