Hoa ly duoc kiem tra giua ky

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 13:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔKIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦNKHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNGMÔN: HÓA LÝ DƯỢCBỘ MÔN HÓAThời gian làm bài: 60 phútI PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)Câu 1: Hệ phân tán keo là hệ dị thể gồm môi trường phân tán và các hạt nhỏ kích thước trong khoảngA. Từ 107 đến 105 mm.C. Từ 107 đến 105 cm.B. Từ 107 đến 105 μm.D. Từ 107 đến 105 dm.Câu 2: Một tiểu phân dạng khối vuông có kích thước cạnh là 1 cm thì diện tích bề mặt là 6 cm2. Nếu chia tiểu phân trên thành các khối vuông nhỏ hơn với cạnh 0,01 cm thì tổng diện tích bề mặt làA. 60 m2.C. 60 dm2.B. 600 m2.D. 600 cm2.Câu 3: Khi nghiền một chất rắn thành nhửng hạt nhỏ thật mịn đạt kích thước 103 cm và phân tán vào không khí ta đượcA. Hệ keo rắn trong khí.C. Khói.B. Sol khí.D. Bụi.Câu 4: Dựa theo trạng thái tập hợp các pha, người ta xếp hồng ngọc là hệ phân tánA. Rắn rắn.C. Lỏng rắn.B. Rắn lỏng.D. Lỏng khí.Câu 5: Theo tính chất của hệ phân tán keo thì gelatin có tính chất nào trong những tính chất sau đây?A. Hệ keo thân nước.C. Hệ keo sơ nước và thuận nghịch.B. Hệ keo sơ nước.D. Hệ keo thân nước và thuận nghịch.Câu 6: Yếu tố làm cho tốc độ sa lắng của hạt keo tăng làA. Độ nhớt cao của môi trường.C. Lực ly tâm với gia tốc lớn.B. Sự khuếch tán.D. Chuyển động Brown.Câu 7: Chất nào có thể được sử dụng làm chất tẩy rửa trong vùng nước cứngA. Natri stearat.C. Bột giặt tổng hợp.B. Calci acetat.D. Calci stearat.Câu 8: Propara là thuốc tiêm chứa paracetamol có tác dụng cấp cứu hạ nhiệt giảm đau mạnh, đặc biệt trong các trường hợp sốt cao co giật nhất là với trẻ em. Phân loại thuốc tiêm propara thuộc hệ phân tán nào?A. Hỗn dịch.C. Dung dịch thật.B. Nhũ dịch.D. Hỗn nhũ dịch. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG BỘ MƠN HĨA KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN MƠN: HĨA DƯỢC Thời gian làm bài: 60 phút I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Câu 1: Hệ phân tán keo hệ dị thể gồm môi trường phân tán hạt nhỏ kích thước khoảng A Từ 10-7 đến 10-5 mm C Từ 10-7 đến 10-5 cm B Từ 10-7 đến 10-5 μm D Từ 10-7 đến 10-5 dm Câu 2: Một tiểu phân dạng khối vng có kích thước cạnh cm diện tích bề mặt cm2 Nếu chia tiểu phân thành khối vng nhỏ với cạnh 0,01 cm tổng diện tích bề mặt A 60 m2 C 60 dm2 B 600 m2 D 600 cm2 Câu 3: Khi nghiền chất rắn thành nhửng hạt nhỏ thật mịn đạt kích thước 10 -3 cm phân tán vào khơng khí ta A Hệ keo rắn khí C Khói B Sol khí D Bụi Câu 4: Dựa theo trạng thái tập hợp pha, người ta xếp hồng ngọc hệ phân tán A Rắn/ rắn C Lỏng/ rắn B Rắn/ lỏng D Lỏng/ khí Câu 5: Theo tính chất hệ phân tán keo gelatin có tính chất tính chất sau đây? A Hệ keo thân nước C Hệ keo sơ nước thuận nghịch B Hệ keo sơ nước D Hệ keo thân nước thuận nghịch Câu 6: Yếu tố làm cho tốc độ sa lắng hạt keo tăng A Độ nhớt cao môi trường C Lực ly tâm với gia tốc lớn B Sự khuếch tán D Chuyển động Brown Câu 7: Chất sử dụng làm chất tẩy rửa vùng nước cứng A Natri stearat C Bột giặt tổng hợp B Calci acetat D Calci stearat Câu 8: Propara thuốc tiêm chứa paracetamol có tác dụng cấp cứu hạ nhiệt giảm đau mạnh, đặc biệt trường hợp sốt cao co giật với trẻ em Phân loại thuốc tiêm propara thuộc hệ phân tán nào? A Hỗn dịch C Dung dịch thật B Nhũ dịch D Hỗn nhũ dịch Câu 9: Thế Helmholtz tạo A Do điện bề mặt nhân lớp khuếch tán B Do điện lớp ion đối lớp khuếch tán C Do lớp tạo hiệu lớp ion đối D Do lớp tạo hiệu ion môi trường Câu 10: Khi cho keo AgI tích điện am tiếp xúc với hỗn hợp chất điện ly: KCl, FrCl, LiCl, NaCl, CsCl, RbCl cho biết keo AgI hấp phụ ion nhiều nhất? A Ion Rb+ B Ion Cs+ C Ion K+ D Ion Na+ Câu 11: Thẩm tích phương pháp tinh chế hệ keo cách cho A Các ion phân tử di chuyển qua màng thẩm tích lực khuếch tán B Các hạt keo di chuyển qua màng thảm tích lực khuếch tán C Các ion phân tử di chuyển qua màng thẩm tích áp suất nén D Các hạt keo di chuyển qua màng thảm tích lực hút chân khơng Câu 12: Khi bốc Na ngưng tụ dung môi hữu lạnh ta thu hệ phân tán A Nhũ dịch Na dung môi hữu B Hỗn dịch Na dung môi hữu C Keo Na dung môi hữu D dd NaOH dung môi hữu Câu 13: Keo lưu huỳnh điều chế phương pháp sau đây? A Phân tán cách thay dung môi B Phân tán lưu huỳnh vào cồn tuyệt đối C Ngưng tụ phản ứng trao đổi D Ngưng tụ phản ứng oxi hóa-khử Câu 14: Trong thí nghiệm tượng nhiễu xạ Tyndall A Ánh sáng chiếu qua vật khảo sát từ góc bên B Ánh sáng chiếu qua vật khảo sát từ lên C Ánh sáng chiếu qua vật khảo sát từ xuống D Không dùng ánh sáng chiếu qua vật khảo sát nên thị trường có đen Câu 15: Muối oleat trimetyl amoni bromur chất hoạt động bề mặt có đặc tính A Phân ly thành anion B Có khả sát khuẩn tốt C Tạo bọt tốt D Được dùng môi trường kiềm Câu 16: Trong cấu tạo hạt keo, φ định danh gì? A Thế động hóa học B Thế nhiệt động học C Thế điện học D Thế điện động học Câu 17: Trong chạy thận nhân tạo, thẩm tích phúc mạc, để loại tiểu phân có kích thước nhỏ urê, H+ khỏi huyết người bị suy thận ngộ độc toan huyết, người ta ứng dụng nguyên tắc A Thẩm tích liên tục B Điện thẩm tích C Thẩm tích gián đoạn D Lọc gel Câu 18: Khi cho lít dung dịch FeCl 0,002M tác dụng với lít dung dịch KOH 0,004M ta keo A Mang điện tích dương (K+) B Mang điện tích âm (Cl-) C Trung hòa điện tích D Mang điện tích dương (Fe3+) Câu 19: Sự keo tụ tương hỗ trình keo tụ A Sự diện chất điện ly thêm vào hệ keo B Sự tương tác hai loại keo có điện tích khác C Sự tương tác hai loại keo điện tích D Do khối lượng tiểu phân keo tự hút thành keo tụ Câu 20: Khi điều chế nhũ dịch N/D, để nhũ dịch ổn định người ta A Thêm dung dịch CaCl2 B Tăng tỷ lệ dầu so với nước C Thêm span D Thêm natri stearate II PHẦN ĐIỀN KHUYẾT ( 2.5 ĐIỂM) Khi bảo quản hệ keo thời gian, tiểu phân keo kết hợp lại, tượng gọi … Keo thạch điều chế phương pháp phân tán đơn giản … chất pepti hóa … hệ phân tán gồm chất lỏng phân tán thành tiểu phân nhỏ chất lỏng khác Chất pepti hóa phương pháp điều chế keo xanh phổ … Sự … trình di chuyển chất từ nơi nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp Hỗn dịch có … nhỏ, hạt to dễ sa lắng Một ứng dụng tượng Tyndall chế tạo … Chất bảo vệ thường dùng để hệ keo bền vững … dung dịch chất cao phân tử Quá trình chuyển biến tương hỗ loại nhũ tương D/N € N/D điều kiện thích hợp gọi … 10 Trong cơng nghiệp để khử bụi ống khói, khí thải ngồi, người ta dùng biện pháp … để lọc keo khí III PHÂN BIỆT ĐÚNG/SAI CÁC NHẬN ĐỊNH SAU Ở nồng độ cao thích hợp, dung dịch xà phòng tạo gel Chất HĐBM giảm độ nhớt nhũ tương nồng độ vừa phải Sự keo tụ trình tất yếu theo thời gian Keo hồ tinh bột hệ keo sơ dịch Trong máy ly tâm, vận tốc quay máy định vận tốc sa lắng tiểu phân hệ keo Hiện tượng khuếch tán ánh sáng xảy kích thước tiểu phân hệ keo > λ/2 (λ: độ dài sóng) Trong sương mù, ánh sáng đỏ bị khuếch tán nhiều Kính hiển vi đen giúp quan sát di dộng tiểu phân hệ keo Keo nhôm hydroxyd hệ keo có tiểu phân mang điện tích âm 10 Xà phòng natri chất HĐBM thường dùng mỹ phẩm dược phẩm ...Câu 10: Khi cho keo AgI tích điện am tiếp xúc với hỗn hợp chất điện ly: KCl, FrCl, LiCl, NaCl, CsCl, RbCl cho biết keo AgI hấp phụ ion nhiều nhất? A Ion Rb+ B Ion Cs+... sau đây? A Phân tán cách thay dung môi B Phân tán lưu huỳnh vào cồn tuyệt đối C Ngưng tụ phản ứng trao đổi D Ngưng tụ phản ứng oxi hóa-khử Câu 14: Trong thí nghiệm tượng nhiễu xạ Tyndall A Ánh sáng... trường có đen Câu 15: Muối oleat trimetyl amoni bromur chất hoạt động bề mặt có đặc tính A Phân ly thành anion B Có khả sát khuẩn tốt C Tạo bọt tốt D Được dùng môi trường kiềm Câu 16: Trong cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa ly duoc kiem tra giua ky, Hoa ly duoc kiem tra giua ky

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay