Y4 TONG QUAN y VAN TRONG NCKH

58 13 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 12:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TỔNG QUAN Y VĂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BS TRẦN VĨNH TÀI Bộ môn QuảnY tế - Kinh tế Y tế MỤC TIÊU Hiểu khái niệm tổng quan y văn Hiểu tầm quan trọng tổng quan y văn nghiên cứu Biết mục đích việc tổng quan y văn Thực bước xây dựng tổng quan y văn Trình bày cách viết tổng quan y văn GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? TỔNG QUAN Y VĂN LÀ GÌ? Là miêu tả chi tiết để lý thuyết nói đến sử dụng đề tài nghiên cứu KHÔNG PHẢI “bản danh sách” miêu tả tài liệu, lý thuyết có sẵn tập hợp kết luận PHẢI phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp tài liệu mối liên hệ với mục tiêu đề TẦM QUAN TRỌNG CỦA TQYV Cung cấp tảng lý thuyết Giúp tập trung làm rõ ràng vấn đề nghiên cứu Giảm thiểu sai lầm Định hướng việc tìm số liệu thiết lập bảng câu hỏi Vấn đề nghiên cứu có đáng để thực có khả thực hay khơng? Chọn lọc phương pháp nghiên cứu phù hợp MỤC ĐÍCH CỦA TQYV Xác định vấn đề nghiên cứu Trình bày kiến thức hiểu biết vấn đề nghiên cứu Đánh giá ưu – khuyết điểm lý thuyết/phương pháp áp dụng Tìm khuyến cáo tác giả có kinh nghiệm Khơi nguồn ý tưởng http://books.google.com B3 – XD TQYV: PHÂN TÍCH TÀI LIỆU Abstract Objective (mục tiêu nghiên cứu) Thiết kế nghiên cứu gì? Phù hợp với MTNC? Mẫu nghiên cứu có đại diện hay khơng? (Nhóm chứng chọn có chấp nhận hay khơng?) Chất lượng thu thập kiện Nghiên cứu có trọn vẹn hay không? Kết nghiên cứu Bàn luận Đánh giá nghiên cứu có tốt hay khơng? B3 – XD TQYV: PHÂN TÍCH TÀI LIỆU Abstract Objective (mục tiêu nghiên cứu) Thiết kế nghiên cứu gì? Phù hợp với MTNC? Mẫu nghiên cứu có đại diện hay khơng? (Nhóm chứng chọn có chấp nhận hay khơng?) Chất lượng thu thập kiện Nghiên cứu có trọn vẹn hay không? Kết nghiên cứu Bàn luận Đánh giá nghiên cứu có tốt hay khơng? B3 – XD TQYV: PHÂN TÍCH TÀI LIỆU Abstract Objective (mục tiêu nghiên cứu) Thiết kế nghiên cứu gì? Phù hợp với MTNC? Mẫu nghiên cứu có đại diện hay khơng? (Nhóm chứng chọn có chấp nhận hay khơng?) Chất lượng thu thập kiện Nghiên cứu có trọn vẹn hay không? Kết nghiên cứu Bàn luận Đánh giá nghiên cứu có tốt hay khơng? KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Số thống kê lựa chọn có xác đầy đủ hay khơng? Những phép kiểm thống kê lựa chọn có phù hợp hay khơng? Phương pháp phân tích kiện có phù hợp trọn vẹn hay không? Tất kết cần thiết nghiên cứu có trình bày hay khơng? BÀN LUẬN NGHIÊN CỨU Bàn luận có theo kết hay khơng? Ý nghĩa thống kê thật có hay khơng? Có lý giải kết khơng có ý nghĩa thống kê hay không? Ý nghĩa sinh học ý nghĩa lâm sàng B4 – XD TQYV: TỔNG HỢP TÀI LIỆU Nguồn sơ cấp Nguồn thứ cấp Nguồn không dựa nghiên cứu Tiêu đề Tiêu đề Tiêu đề Tác giả & năm xuất Tác giả & năm xuất Tác giả & năm xuất Tên tạp chí (các thơng tin liên quan cho trích dẫn) Tên tạp chí (các thơng tin liên quan cho trích dẫn) Tên tạp chí (các thơng tin liên quan cho trích dẫn) Mục đích nghiên cứu Các định nghĩa Mục đích báo Loại nghiên cứu Khung giới hạn báo Uy tín người viết Địa điểm nghiên cứu Các tiêu chí đánh giá Kết tổng hợp Kết luận Chất lượng viết Phương pháp thu thập số liệu Các kết Kiến nghị/đề xuất Bình luận/ý kiến/nhận xét bạn báo: Điểm mạnh/điểm yếu Nội dung Tính hợp lý/mạch lạc Kiến nghị/đề xuất Bình luận/ý kiến/nhận xét bạn báo: Điểm mạnh/điểm yếu → Viết tóm tắt ngắn cho báo Bình luận/ý kiến/nhận xét bạn báo: Điểm mạnh/điểm yếu CÁC BƯỚC XÂY DỰNG TQYV Chủ đề Tìm tài liệu Phân tích tài liệu Tổng hợp tài liệu Ngân hàng tài liệu tham khảo Viết tổng quan NGUYÊN TẮC TB TỔNG QUAN Y VĂN Rõ ràng mạch lạc Tránh sử dụng từ dài dòng, khó hiểu tránh lạm dụng thuật ngữ chuyên ngành Câu văn nên viết ngắn gọn, rõ nghĩa, khơng sai tả ngữ pháp Câu từ mang tính khách quan, khơng nên đưa nhận định chủ quan ý kiến cá nhân vào viết Các nội dung trích dẫn vào viết nên viết văn Bảo đảm tính logic có đề mục tổng quan CẤU TRÚC BÀI TỔNG QUAN Y VĂN (1) Phương pháp Định nghĩa Ưu điểm/khuyết điểm Được sử dụng phổ biến Chia phần thân theo chủ đề loại Tách biệt y văn thành chủ đề nhỏ để thảo luận Cho phép kết hợp nhiều loại nghiên cứu Cần đảm bảo y văn nhóm có liên quan với CẤU TRÚC BÀI TỔNG QUAN Y VĂN (2) Phương pháp Trình bày theo trình tự gian thời Định nghĩa Các y văn trình bày theo thứ tự thời gian Ưu điểm/khuyết điểm Hữu dụng viết trình phát triển vấn đề theo thời gian CẤU TRÚC BÀI TỔNG QUAN Y VĂN (3) Phương Định nghĩa pháp Thảo luận y văn mặt học thuyết đến Khai thác mặt thuyết học phương pháp y văn phương pháp, cách giúp bạn giải thích thiết kế nghiên cứu bạn sử dụng phù hợp cho chủ đề bạn quan tâm Ưu điểm/khuyết điểm Các thích hợp phần lớn y văn bạn tìm thảo luận phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu đo lường vấn đề quan tâm Có thể sử dụng để xác định nhu cầu cho nghiên cứu định lượng CẤU TRÚC BÀI TỔNG QUAN Y VĂN (4) Phương pháp Phân thành Định nghĩa chia hai Các y văn học phần: y văn thuyết nghiên cứu học thực địa thảo thuyết Ưu điểm/khuyết điểm luận theo phần nghiên riêng biệt cứu thực địa Dạng cấu trúc thiên mô tả nhiều bàn luận Liên hệ Văn phòng LBMYHCĐ: lầu 2, khu A1, cầu thang kế bên phòng Photo Email: drtai.yhcd@pnt.edu.vn ĐT: 01638.40.70.98 – 01222.08.23.86 – 0917.24.26.94 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ... tổng quan y văn Hiểu tầm quan trọng tổng quan y văn nghiên cứu Biết mục đích việc tổng quan y văn Thực bước x y dựng tổng quan y văn Trình b y cách viết tổng quan y văn GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN... (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV... dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì? Tầm quan trọng TQYV gì? Mục đích TQYV gì? Thế TQYV TỐT? Các dạng TQYV gồm dạng nào? GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Y VĂN (TQYV) TQYV gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Y4 TONG QUAN y VAN TRONG NCKH, Y4 TONG QUAN y VAN TRONG NCKH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay