tanghuyetap27 02 2018 180304133509

78 12 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 12:55

CẬP NHẬT TĂNG HUYẾT ÁP 2018 BS.CKII Nguyễn Tri Thức Tập thể Khoa Điều Trị Rối Loạn Nhịp ĐẶT VẤN ĐỀ  Một bệnh phổ biến giới  Là yếu tố nguy hàng đầu gây: bệnh mạch vành, suy tim, đột quỵ bệnh mạch máu ngoại biên  Tốn nhiều nguồn lực xã hội  Có nhiều bước tiến lớn nghiên cứu THA Các vấn đề  I Tổng quan THA  Lịch sử bệnh THA  Định nghĩa phân độ theo VNHA 2015  Các nghiên cứu tảng Các vấn đề  II Điều trị  Đánh giá nguy tổng thể  Hướng điều trị HA mục tiêu  Điều trị thuốc: nào? HA mục tiêu? thuốc nào?  Điều trị thể tăng huyết áp đặc biệt  4.1 THA kháng trị  4.2 THA số địa đặc biệt Các vấn đề  III So sánh guideline  Các đồng thuận khác biệt  Ngưỡng HA khởi đầu điều trị  HA mục tiêu Điều trị thuốc: chọn lựa thuốc đầu tay, phối hợp thuốc, vai trò chẹn beta   IV Cập nhật ACC/AHA 2017  V Kết luận I Tổng quan THA Lịch sử bệnh THA  Bệnh “mạch nảy mạnh” y văn từ hàng ngàn năm trước: Thái Y Viện, Hippocrates => dùng đĩa, trích máu  1733, Stephen Hales lần đo HA  1896, Scipione Riva-Rocci phát minh máy đo HA gọi HA kế  1905, Nikolai Korotkoff cải tiến kỹ thuật cách đo HA với ống nghe, mô tả tiếng Korotkoff Lịch sử bệnh THA  2/1945, hội nghị Yalta: tổng thống Roosevelt ghi nhận HA 220/120 mmHg tháng sau ông tử vong xuất huyết não  tháng sau: tổng thống Truman ký đạo luật “the pivotal National Heart Act” mở đường cho nghiên cứu bệnh THA  Các dịch vụ bảo hiểm trước nhiều năm hạn chế bán bảo hiểm cho người có số HA cao Định nghĩa phân độ theo VNHA 2015  Tăng huyết áp định nghĩa huyết áp ≥140/90 mmHg  ACC/AHA 2017: ≥130/80 mmHg 30 triệu người chẩn đoán THA Mỹ (46% dân số người lớn)  Thêm  Nghĩa làm tăng thêm 14% người Mỹ trưởng thành cần phải khẩn cấp thay đổi lối sống  Nhưng 2% cần phải uống thuốc Khởi đầu điều trị thuốc VI Kết luận  Định nghĩa tăng huyết áp 140/90 mmHg, riêng AHA/ACC 2017 định nghĩa lại tăng huyết áp 130/80 mmHg  Hầu hết guideline chấp nhận HA mục tiêu 140/90 mmHg cho dân số chung Có số khác biệt guideline HA mục tiêu bệnh nhân bệnh thận mạn đái tháo đường  Các guideline thống nhóm: lợi tiểu thiazide, UCMC/UCTT chẹn canxi first-choice cho dân số chung  Các tổ chức Mỹ bác bỏ vai trò chẹn beta Châu Âu, CHEP Việt Nam ủng hộ chẹn beta  Hiện có nhiều điểm guideline nhiều điểm chưa thống Đôi làm bối rối bác sĩ lâm sàng => Nên sử dụng VNHA 2015 tiếp tục chờ đợi VNHA update Xin cám ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: tanghuyetap27 02 2018 180304133509, tanghuyetap27 02 2018 180304133509

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay