Đơn yêu cầu thành lập hội đồng định giá

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018ĐƠN YÊU CẦU THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁKính gửi: Tòa án nhân dân Tôi tên là:Sinh nămCư trú: Là trong vụ án “ ” đang được Tòa án thụ lý giải quyết theo Thông báo thụ lý số của Tòa án nhân dân .Nay tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân thành lập Hội đồng định giá để định giá tài sản đang tranh chấp là quyền sử dụng đất tọa lạc tại theo Giấy chứng nhận: Xin chân thành cảm ơn..NGƯỜI YÊU CẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 ĐƠN YÊU CẦU THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ Kính gửi: Tòa án nhân dân Tơi tên là: Sinh năm Cư trú: Là vụ án “ ” Tòa án theo Thơng báo thụ lý số Tòa án nhân dân thụ lý giải Nay tơi làm đơn u cầu Tòa án nhân dân thành lập Hội đồng định giá để định giá tài sản tranh chấp quyền sử dụng đất tọa lạc theo Giấy chứng nhận: Xin chân thành cảm ơn./ NGƯỜI YÊU CẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn yêu cầu thành lập hội đồng định giá, Đơn yêu cầu thành lập hội đồng định giá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay