Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMSXDV hiệp sanh g

117 15 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP HCM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM-DV HIỆP SANH Ngành: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : Ths Tăng Thị Thanh Thủy Sinh viên thực : Bùi Phương Chi MSSV : 107403033 Lớp : 07DKT4 TP Hồ Chí Minh, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực Công ty TNHH SX-TM & DV Hiệp Sanh, không chép nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đồn TP Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng năm 2011 Sinh viên thực Bùi Phương Chi LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM thầy khoa Kế Tốn - Tài Chính - Ngân Hàng tận tình hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt bốn năm học tập rèn luyện trường Đại học Kỹ Thuật Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh Em xin chân thành ơn Ban lãnh đạo công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh, cô – anh chị phòng kế tốn, đặc biệt Kế tốn trưởng Công ty - Nguyễn Văn Điệp nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Th.s Tăng Thị Thanh Thủy, cô người trực tiếp hướng dẫn em thực khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, kiến thức chuyên mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy tồn thể cán nhân viên Cơng ty để khóa luận em hồn thiện Một lần nữa, em xin gởi đến Quý thầy cô Quý Công ty lời cảm ơn chân thành Trân trọng kính chào!! Sinh viên thực Bùi Phương Chi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy MỤC LỤC Trang Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Trang vii Danh mục bảng, biểu sử dụng .ii Danh mục sơ đồ sử dụng vi LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu .6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Một số vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành .4 1.1.1 Khái niệm, phân loại đối tương tập hợp chi phí sản xuất 1.1.2 Khái niệm, phân loại đối tượng tính giá thành 1.1.3 Nhiệm vụ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .8 1.1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 10 1.2.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp khai thường xuyên 10 1.2.2 Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm 18 1.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo PP khai thường xuyên 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM & DV HIỆP SANH .29 SVTH: Bùi Phương Chi Trang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy 2.1 Giới thiệu khai quát công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh .29 2.1.1 Lịch sử hình thành hình thức sở hữu 29 2.1.2 Ngành nghề hoạt động, chức nhiệm vụ 30 2.1.3 Quy mô công ty .30 2.1.4 Sản phẩm quy trình cơng nghệ 31 2.1.5 Cơ cấu máy quản lý 33 2.1.6 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 35 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 40 2.2.1 Các sách kế tốn đối tượng hạch tốn chi phí Cơng ty 40 2.2.2 Tổ chức cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty 41 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 57 2.2.4 Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm 58 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ .65 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty 65 3.1.1 Những ưu điểm .65 3.1.2 Những tồn 67 3.2 Một số kiến nghị 69 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 PHỤ LỤC 80 SVTH: Bùi Phương Chi Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT - - Kí hiệu: Giải thích BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Công cụ dụng cụ CĐ : Công đoạn CPSX : Chi phí sản xuất HĐTT : Hố đơn tốn KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NCTT : Nhân cơng trực tiếp NVL : Nguyên vật liệu NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp SP : Sản phẩm SXC : Sản xuất chung SPDD : Sản phẩm dỡ dang SXKD : Sản xuất kinh doanh TK : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định ZSP : Giá thành sản phẩm SVTH: Bùi Phương Chi Trang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỬ DỤNG - TÊN NỘI DUNG TRANG Bảng 1.1 Mối quan hệ chi phí SX giá thành sản phẩm Bảng 3.2 Bảng so sánh chi phí NCTT tháng 7, 8, 66 Biểu 2.1 Trình tự ghi chép sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ 37 Biểu 2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ kế tốn chi phí NVLTT 43 Biểu 2.3 Trích sổ Nhật ký - sổ tháng 8/2009 45 Biểu 2.4 Trích sổ chi tiết tài khoản 621 tháng 8/2009 45 Biểu 2.5 Trình tự luân chuyển chứng từ kế tốn chi phí NCTT 49 Biểu 2.6 Trích sổ Nhật ký - sổ tháng 8/2009 51 Biểu 2.7 Trích sổ chi tiết tài khoản 622 tháng 8/2009 51 Biểu 2.8 Trích sổ Nhật ký - sổ tháng 8/2009 56 Biểu 2.9 Trích sổ chi tiết tài khoản 627 tháng 8/2009 57 Biểu 2.10 Trích sổ Nhật ký - sổ tháng 8/2009 60 Biểu 2.11 Trích sổ chi tiết tài khoản 154 tháng 8/2009 60 Biểu 2.12 Bảng tính giá thành thùng carton tháng 8/2009 63 Biểu 3.13 Bảng tính giá thành thùng carton tháng 8/2009 66 Biểu 3.14 Trích sổ Nhật ký - sổ 67 SVTH: Bùi Phương Chi Trang viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy Biểu 3.15 Trích sổ chi tiết tài khoản 154 68 Biểu 3.16 Sổ chi tiết TK 622 trích thêm KPCĐ 70 Biểu 3.17 Sổ chi tiết TK 154 trích thêm KPCĐ 70 Biểu 3.18 Bảng tính giá thành thùng carton 71 Biểu 3.19 Mẫu phiếu báo vật tư lại cuối kỳ 73 Biểu 3.20 Trích nhật ký - sổ tháng 8/2009 chỉnh sữa 74 Biểu 3.21 Trích sổ chi tiết tài khoản 154 chỉnh sữa 74 Biểu 3.22 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung 76 SVTH: Bùi Phương Chi Trang ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG - TÊN NỘI DUNG TRANG Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch tốn chi phí NVLTT theo PP khai thường xun 12 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch tốn chi phí NCTT theo PP khai thường xuyên 14 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí SXC theo PP khai thường xuyên 17 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm 21 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ tính giá thành phân bước khơng tính giá thành bán thành phẩm 23 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí SX theo PP khai thường xuyên 28 Sơ đồ 2.7 Quy trình cơng nghệ sản xuất gỗ 32 Sơ đồ 2.8 Quy trình cơng nghệ sản xuất thùng carton 32 Sơ đồ 2.9 Sơ đồ máy quản lý công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Sanh 33 Sơ đồ 2.10 Sơ đồ máy kế toán công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Sanh 35 Sơ đồ 2.11 Sơ đồ hạch tốn chi phí NVL Cơng ty 42 Sơ đồ 2.12 Sơ đồ hạch tốn chi phí NCTT Công ty 48 SVTH: Bùi Phương Chi Trang x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy Sơ đồ 2.13 Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế tốn chi phí SXC 55 Sơ đồ 2.14 Sơ đồ tập hợp chi phí SX tháng 8/2009 61 SVTH: Bùi Phương Chi Trang xi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy PHỤ LỤC F SVTH: Bùi Phương Chi Trang 94 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 95 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 96 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy PHỤ LỤC G SVTH: Bùi Phương Chi Trang 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy PHỤ LỤC H SVTH: Bùi Phương Chi Trang 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 101 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy PHỤ LỤC I SVTH: Bùi Phương Chi Trang 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 103 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy PHỤ LỤC J SVTH: Bùi Phương Chi Trang 104 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 105 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 106 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Tăng Thị Thanh Thủy SVTH: Bùi Phương Chi Trang 107 ... mức giá thành thực tế − Giá thành kế hoạch giá thành tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch − Giá thành định mức giá thành tính sở sản lượng sản phẩm sản xuất. .. tượng tính giá thành 1.1.3 Nhiệm vụ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .8 1.1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá. .. tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm coi khâu trung tâm cơng tác kê tốn doanh nghiệp sản xuất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu hàng đầu để đánh giá hiệu quản lý hoạt động sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMSXDV hiệp sanh g , Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMSXDV hiệp sanh g

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay