Kế toán bán hàng tại công ty TNHH đức viện

45 16 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:08

Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Lời nói đầu Từ chuyển đổi chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường làm cho kinh tế sơi động với cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại muốn tồn để tự khẳng định có chỗ đứng vững thị trường đòi hỏi hàng hoá bán phải thị trường, người tiêu dùng chấp nhận Mục tiêu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn để tạo tiền đề cho việc mở rộng thị phần nước nước Để bắt kịp xu phát triển, doanh nghiệp thương mại phải tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, bán hàng khâu định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bán hàng hay gọi tiêu thụ khâu cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Để tiêu thụ đạt hiệu quả, hàng hố bán phải có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm loại thị trường Bởi có tiêu thụ tốt sản phẩm doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh thường xuyên liên tục Qua doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay vốn, có thu nhập để bù đắp chi phí tích luỹ vốn đầu tư phát triển Bán hàng có ý nghĩa doanh nghiệp thương mại, với kinh tế tồn xã hội Nó có ảnh hưởng trực tiếp mang tính định đến kết hoạt động doanh nghiệp thương mại Nó cung cấp lượng sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày người dân nhu cầu sản xuất nghành kinh tế khác có liên quan Để hồn thành tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hố, doanh nghiệp có biện pháp tổ chức quản lý mà kế tốn nghiệp vụ bán hàng giữ vai trò quan trọng.Việc tổ chức hợp lý q trình hạch tốn kế tốn nghiệp vụ bán hàng yêu cầu cần thiết không riêng với doanh nghiệp thương mại nào.Thực tế kinh tế quốc dân cho thấy rõ điều Tuy nhiên cơng cụ sử dụng triệt để chưa lại vấn đề cần đề cập đến Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Nhận thức vai trò, ý nghĩa cơng tác bán hàng đòi hỏi doanh nghiệp thương mại khơng ngừng củng cố, nâng cao, hồn thiện kế tốn bán hàng để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế Xuất phát từ lý nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “ Kế toán bán hàng công ty TNHH Đức Viện ” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, đề tài phản ánh đánh giá thực trạng kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện, từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng cơng ty 2.2 Mục tiêu cụ thể * Hệ thống hóa sở lý luận kế toán bán hàng * Phản ánh đánh giá thực trạng công tác kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện * Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Về nội dung: Kế tốn q trình bán hàng * Về khơng gian: Công ty TNHH Đức Viện * Về thời gian: Số liệu phục vụ để nghiên cứu thu thập khoảng năm 2010-2012, đặc biệt tập trung vào tháng năm 2012 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 4.2 Phương pháp thu thập số liệu 4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 4.4 Phương pháp kế toán Phương pháp kế toán sử dụng đề tài bao gồm: Bài tập nhóm K8A-Kế tốn  Phương pháp chứng từ kế toán  Phương pháp tài khoản kế toán  Phương pháp tính giá  Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Kết cấu đề tài Ngồi lời nói đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chương : Chương : Cơ sở lý luận việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương : Thực trạng kế tốn q trình bán hàng công ty TNHH Đức Viện Chương : Mọt số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn q trình bán hàng công ty TNHH Đức Viện Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN Q TRÌNH BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng q trình trao đổi thơng qua phương tiện toán để thực giá trị hàng hố, dịch vụ Trong q trình doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng khách hàng phải trả cho doanh nghiệp khoản tiền tương ứng với giá bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo giá qui định giá thoả thuận Hàng hoá doanh nghiệp thương mại hàng hoá mua vào đế bán nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng xuất Quá trình bán hàng trình vận động vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn tiền hình thành kết kinh doanh Quá trình bán hàng hồn tất hàng hố chuyển giao cho người mua doanh nghiệp thu tiền bán hàng khách hàng chấp nhận tốn Qua đó, ta khái quát đặc điểm chủ yếu trình bán hàng sau: - Về mặt hành vi: Có thoả thuận trao đổi diễn người mua người bán Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, người bán xuất giao hàng cho người mua, người mua trả tiền chấp nhận trả tiền - Về chất kinh tế: Bán hàng q trình thay đổi quyền sở hữu hàng hố Sau bán hàng quyền sở hữu hàng hoá chuyển cho người mua, người bán khơng quyền sở hữu số hàng bán Thực trình bán hàng, đơn vị bán xuất giao cho khách hàng khối lượng hàng hoá định theo thoả thuận hợp đồng ký kết nhận lại từ khách hàng khoản tiền tương ứng với giá bán số hàng hố Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Doanh thu bán hàng hình thành nguồn bù đắp chi phí hình thành kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Về nguyên tắc chuyển quyền sở hữu hàng hoá từ đơn vị bán sang khách hàng khách hàng tốn tiền chấp nhận tốn hàng coi bán, lúc phản ánh doanh thu Do thời điểm xác nhận bán hàng ghi nhận doanh thu doanh nghiệp thu tiền hàng chưa thu người mua chấp nhận trả 1.1.2 Vai trò bán hàng Bán hàng giai đoạn cuối q trình tuần hồn vốn sở để xác định kết bán hàng Với doanh nghiệp, bán hàng có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ có lãi Xác định xác doanh thu bán hàng sở để đánh giá tiêu kinh tế –tài chính, trình độ hoạt động đơn vị thực nghĩa vụ ngân sách Nhà nước Đối với người tiêu dùng công tác bán hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng Chỉ có thơng qua bán hàng tính hữu ích hàng hoá thực xác định mặt số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng xác định rõ Như bán hàng điều kiện để tái sản xuất xã hội Quá trình bán hàng ảnh hưởng đến quan hệ cân đối nghành, doanh nghiệp với nhau, tác động đến quan hệ cung cầu thị trường.Công tác bán hàng doanh nghiệp mà tổ chức tốt, thông suốt tác động đến hoạt động mua hàng, sản xuất, dự trữ, tạo điều kiện thúc đẩy trình kinh doanh tiến hành cách nhanh chóng, đồng vốn ln chuyển nhanh Kinh doanh có lãi doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý đời sống cán công nhân viên doanh nghiệp, tạo nguồn tích luỹ quan trọng kinh tế quốc dân Một doanh nghiệp coi kinh doanh có hiệu có tích luỹ tồn chi phí bỏ q trình kinh doanh bù đắp lại thu nhập bán hàng Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Bán hàng điều kiện vô quan trọng để doanh nghiệp đứng vững thị trường Do cơng tác bán hàng cần phải nắm bắt, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên trình bán hàng từ khâu mua hàng, dự trữ, bán hàng, toán thu nộp kịp thời đảm bảo xác định kết kinh doanh tránh tượng lãi giả, lỗ thật 1.1.3 Các phương thức bán hàng 1.1.3.1 Phương thức bán buôn Bán buôn việc bán hàng cho đơn vị, cá nhân (những người trung gian) để họ tiếp tục chuyển bán bán cho người sản xuất để tiếp tục sản xuất sản phẩm Hàng hố sau bán nằm lưu thông, sản xuất, chưa đến tay người tiêu dùng cuối Bán hàng theo phương thức thường bán với khối lượng lớn có thời hạn thu hồi vốn nhanh Trong doanh nghiệp thương mại, bán bn hàng hố thường áp dụng hai phương thức:  Bán buôn qua kho: phương thức bán hànghàng hoá đưa kho đơn vị tiếp tục chuyển bán Bán buôn qua kho tiến hành hai hình thức: - Bán bn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp : theo hình thức bên mua cử cán nghiệp vụ trực tiếp đến nhận hàng trực tiếp kho bên bán Số hàng xác định tiêu thụ đại diện bên mua ký nhận hàng trả tiền chấp nhận nợ - Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng : theo hình thức bên bán xuất kho để giao hàng cho bên mua địa điểm người mua qui định hợp đồng kinh tế hai bên phương tiện vận tải tự có th ngồi Khi hàng hố vận chuyển thuộc bên bán Chứng từ gửi hàng phiếu gửi hàng, vận đơn vận chuyển Chứng từ bán hàng hoá đơn phiếu xuất kho kiêm hoá đơn Hàng hoá gửi chưa phải bán mà thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Hàng gửi xác định tiêu thụ bên mua trả tiền chấp nhận trả tiền Bài tập nhóm K8A-Kế tốn  Bán bn vận chuyển thẳng: Là trường hợp hàng hố bán cho bên mua giao thẳng từ kho bên cung cấp giao thẳng từ bến cảng nhà ga không qua kho công ty Bán buôn vận chuyển thẳng phương thức bán hàng tiết kiệm giảm chi phí lưu thơng, tăng nhanh vận động hàng hoá Nhưng phương thức áp dụng trường hợp cung ứng hàng hoá có kế hoạch, khối lượng hàng hố lớn, hàng bán khơng cần chọn lọc, bao gói Phương thức thực theo hình thức sau: - Bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức giao trực tiếp (hình thức giao tay ba) : Theo hình thức này, doanh nghiệp tiến hành buôn bán với bên cung cấp mua hàng đồng thời tiến hành toán với bên mua bán hàng Cả bên chứng kiến việc giao nhận hàng hoá Khi bên mua ký nhận đủ hàng trả tiền chấp nhận nợ hàng hố xác định tiêu thụ - Bán bn vận vận chuyển thẳng theo hình thức vận chuyển hàng :Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua, phương tiện vận tải tự có th ngồi chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm qui định hợp đồng kinh tế Hàng hoá xác định tiêu thụ nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua nhận hàng chấp nhận toán 1.2.3.2 Phương thức bán lẻ hàng hoá Bán lẻ bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu cá nhân tập thể Hàng hoá sau bán vào tiêu dùng trực tiếp, kết thúc khâu lưu thông Khối lượng hàng bán thường nhỏ, phong phú đa dạng chủng loại, mẫu mã Trong bán lẻ áp dụng hình thức sau:  Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp : Đây hình thức bán hàng mà nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách hàng giao hàng cho khách Trong hình thức nhân viên bán hàng người chịu trách nhiệm vật chất số hàng nhận quầy để bán lẻ Để phản ánh rõ số lượng hàng nhận bán nhân viên bán hàng phải tiến hành hạch tốn nghiệp vụ thẻ hàng quầy hàng Thẻ hàng mở cho mặt hàng để ghi chép biến Bài tập nhóm K8A-Kế tốn động hàng hóa ca, ngày Cuối ca, ngày nhân viên bán hàng phải kiểm tiền, làm giấy nộp tiền bán hàng ca, cuối ngày để ghi chép vào thẻ lập báo cáo bán hàng Phương thức áp dụng phổ biến công ty thương mại bán lẻ tiết kiệm lao động, khách mua hàng thuận tiện không quản lý chặt chẽ dễ xảy tiêu cực, tiền…  Hình thức bán hàng thu tiền tập trung: Là phương thức bán hàng mà nghiệp vụ bán hàng thu tiền tách rời nhau, quầy hàng có nhân viên thu ngân làm nhiệm vụ viết hố đơn tích thu tiền khách mua hàng Khách hàng cầm hố đơn tích đến nhận hàng quầy nhân viên thu ngân giao trả hoá đơn, tích cho nhân viên bán hàng Cuối ca, cuối ngày nhân viên thu ngân kiểm tiền làm giấy nộp tiền bán hàng, nhân viên bán hàng vào số hàng giao theo hoá đơn tích thu lại kiểm hàng hố lại cuối ca, cuối ngày để xác định hàng hóa giao, lập báo cáo bán hàng ca(ngày) Đối chiếu số tiền nộp theo giấy nộp tiền với doanh thu bán hàng theo báo cáo bán hàng để xác định thừa thiếu tiền hàng Do có việc tách rời người bán người thu tiền tránh sai sót, mát hàng hoá tiền Người bán giao hàng nên tránh nhầm lẫn tiền hàng trình bán, mặt khác họ có nhiều thời gian để chuẩn bị hàng hoá phục vụ khách hàng tốt Tuy vậy, hình thức lại gây phiền hà cho khách hàng, áp dụng với mặt hàng có giá trị cao  Hình thức bán hàng trả góp: Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần Người mua toán lần đầu thời điểm mua Số tiền lại người mua chấp nhận trả dần kỳ Ngoài số tiền phải trả theo giá mua hàng hố, người mua phải trả thêm khoản tiền lãi trả chậm Theo hình thức trả góp, mặt hạch tốn giao hàng cho người mua lượng hàng chuyển giao coi tiêu thụ Hình thức giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút nhiều khách hàng Bài tập nhóm K8A-Kế tốn  Hình thức bán hàng tự phục vụ: Hình thức phát triển mạnh mẽ nước ta, tổ chức dạng cửa hàng tự chọn siêu thị Khách hàng đến mua hàng tự lựa chọn mang phận thu tiền để toán Nhân viên thu ngân tính thu tiền khách hàng lập hoá đơn bán hàng cuối ngày nộp tiền cho thủ quỹ Hình thức đòi hỏi vốn đầu tư lớn phải trang bị phương tiện kỹ thuật đại vào việc bán hàng 1.2.3.3 Phương thức bán hàng đại lý Là phương thức mà doanh nghiệp thương mại xuất hàng giao cho bên nhận đại lý để bán Bên đại lý trựctiếp bán hàng, toán tiền cho doanh nghiệp thương mại hưởng hoa hồng đại lý Số hàng gửi đại lý thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp xác định tiêu thụ doanh nghiệp nhận tiền bên đại lý toán nhận giấy báo chấp nhận toán 1.1.4 Giá hàng hoá Các doanh nghiệp thương mại thị trường cạnh tranh với giá chất lượng hàng hố Tuy nhiên, dù hàng hố có chất lượng tốt mà giá lại cao khơng thể thu hút khách hàng Bởi vậy, giá yếu tố vô quan trọng, vũ khí chiến lược có vai trò định đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, lợi nhuận coi tiêu chí quan trọng, mục tiêu cuối mà doanh nghiẹp hướng tới Vì thế, việc xác định giá bán công việc khó khăn, doanh nghiệp phải tự xác định cho mức giá phù hợp dựa vào nhu cầu thị trường, điều kiện mình…Hiện doanh nghiệp thường xác định giá bán theo công thức: Giá bán = Giá mua thực tế + Thặng số thương mại Thặng số thương mại = Giá mua thực tế x Tỉ lệ(%)thặng số thương mại Từ ta có: Giá bán = Giá mua thực tế x [ 1+Tỉ lệ (%) thặng số thương mại ] Bài tập nhóm 1.1.5 Các phương thức toán K8A-Kế toán Trong trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thường xuyên phát sinh hoạt động toán với đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan toán tiền hàng hoá, dịch vụ với người cung cấp, toán tiền thuế với quan thuế…Mặt khác với tư cách nhà cung cấp, doanh nghiệp nhận thường xuyên khoản toán từ khách hàng Việc tốn tiền hàng tiến hành theo nhiều phương thức, trả tiền trước, trả tiền ngay, trả tiền sau tuỳ theo thoả thuận mua bán hai bên Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho hai bên giúp cho việc quản lý tiền vốn doanh nghiệp phù hợp với vận động chúng Hiện doanh nghiệp thương mại áp dụng hình thức chủ yếu sau:  Phương thức toán : Sau giao hàng cho bên mua bên mua chấp nhận tốn ln, bên bán thu tiền hàng tiền mặt, séc, hàng ( bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng ) Phương thức áp dụng khách hàng khơng thường xun liên tục giao dịch trước nhận hàng phảI toán đầy đủ tiền hàng theo hố đơn Nếu muốn nợ lạI phảI có tàI sản chấp hay tín chấp cơng ty, cá nhân khác đứng cam đoan trả hạn theo quy định  Phương thức toán chậm trả : Theo phương thức này, bên bán nhận tiền hàng sau khoảng thời gian mà hai bên thoả thuận trước Do hình thành khoản cơng nợ phảI thu khách hàng Nợ phảI thu cần hạch toán chi tiết cho đối tượng phảI thu Việc cho khách hàng nợ toán sau doanh nghiệp hạn chế thời gian ngắn mà cho số khách hàng mua bán thường xun, có tín nhiệm, làm ăn lâu dài 1.1.6 Phạm vi thời điểm ghi chép Trong doanh nghiệp thương mại, bán hàng khâu cuối hoạt động kinh doanh có tính định đến trình kinh doanh Bởi vậy, việc xác định hàng bán có ý nghĩa vơ quan trọng, giúp cho việc xác định xác doanh thu bán hàng, từ tạo đIều kiện cho việc tổ chức kế 10 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Sản phẩm công ty nước hầu hết theo đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế khách hàng Không công ty mà doanh nghiệp khác vậy, việc tiêu thụ hàng hoá vấn đề quan trọng mà đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ lại có ý nghĩa tồn phát triển doanh nghiệp Nhận thức rõ vấn đề mà cơng ty có quy định chặt chẽ khâu trình hoạt động kinh doanh đặc biệt khâu bán hàng Bán hàng phải ln giữ chữ tín với khách hàng Để đẩy nhanh khối lượng hàng hoá tiêu thụ nhằm đat kết cao kinh doanh, công tác bán hàng công ty quan tâm mức tới số mặt sau: - Trong trình bán hàng, phương thức toán tiền hàng vấn đề mấu chốt để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, điều đòi hỏi cơng ty phải sâu tìm hiểu khách hàng: - Đối với khách hàng công ty lớn, bạn hàng quen với công ty có quyền nợ lại tốn sau - Đối với khách hàng khơng thường xun trước nhận hàng phải toán đầy đủ tiền hàng theo hoá đơn Việc cho khách hàng nợ công ty hạn chế thời gian ngắn mà cho số khách hàng Hiện phương thức bán hàng chủ yếu công ty bán buôn với phương thức toán : - Bán hàng thu tiền : Trong phương thức toán này, thời đIểm thu tiền trùng với thời điểm giao hàng, hàng bán coi tiêu thụ doanh thu tiêu thụ xác định - Bán hàng chậm trả : Theo phương thức này, xuất giao hàng cho khách số hàng coi tiêu thụ, khách hàng chấp nhận toán Việc trả tiền khách hàng thực sau giao hàng Trường hợp lấy với số lượng lớn toán trước phần tiền hàng 2.2.2 Kế tốn nghiệp q trình bán hàng 31 Bài tập nhóm 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng K8A-Kế toán Trong trình bán hàng, cơng ty sử dụng loại chứng từ : - Hoá đơn GTGT: Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ số hoá đơn, ngày tháng năm, tên đơnvị, quy cách, số lượng, đơn giá, giá bán chưa thuế, thuế suất thuế GTGT, tổng giá toán - Phiếu thu : Khi khách hàng toán tiền hàng tiền mặt, kế tốn lập phiếu thu gồm có liên : liên giao cho khách hàng, liên lưu giữ cơng ty - Bảng hố đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ( kèm tờ khai thuế GTGT): Nội dung tờ khai phải ghi rõ tên khách hàng, doanh số bán chưa thuế, thuế GTGT…để làm tính thuế khấu trừ thuế đầu vào 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng nội địa kế toán công ty sử dụng số tài khoản: - Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng ” - Tài khoản 156 “ Hàng hoá ” - Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán ” - Tài khoản 333 “ Thuế khoản phải nộp nhà nước ” TK 3331 “ Thuế GTGT đầu phải nộp ” - Tài khoản 131 “ Phải thu khách hàng - Tài khoản 111 “ Tiền mặt ” - Tài khoản 112 “ Tiền gửi ngân hàng ” 2.2.3 Trình tự hạch tốn  Cơng ty thực bán bn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp kho : Trong phương thức này, vào hoá đơn GTGT , phiếu xuất kho phiếu thu kế toán hạch toán sau : - Phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ 111,112 Khách hàng toán trước phần Nợ 1312 Khách hàng nhận nợ 32 Bài tập nhóm Có 5112 K8A-Kế tốn Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế GTGT Có 333 Thuế GTGT đầu phải nộp - Phản ánh trị giá mua thực tế hàng xuất bán: Nợ 6322 Giá vốn hàng bán Có 1561 - Khi tốn số tiền phải thu khách hàng kế tốn ghi : Nợ 111 Tiền mặt Nợ 112 Tiền gửi ngân hàng Có 1312 Phải thu khách hàng Ví dụ : Theo HĐ số 100 ngày 27/8/2012, công ty xuất bán cho cơng ty TNHH VC & K 250m2 kính trắng 4ly đơn giá 48.500đ 109,85m kính màu ly đơn giá 51.500đ, thuế suất GTGT 10% Tiền mua hàng cơng ty TNHH VC & K tốn tiền mặt Kế tốn cơng ty định khoản sau : - Phản ánh doanh thu bán hàng Nợ 111 19.560.503 Có 511 17.782.275 Có 333 1.778.228 - Phản ánh trị giá mua thực tế hàng xuất bán Nợ 632 17.388.865 Có 1561 33 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Trích: BÁO CÁO BÁN HÀNG THÁNG Tháng năm 2012 (Đơn vị tính: đồng) Mặt hàng Kính trắng 4ly Kính trắng 6ly …… Kính mầu 5ly Kính mầu 6ly …… Tổng cộng Doanh số bán Tiền mặt K/H nợ ĐVT Đơn giá Số lượng Tổng giá toán Doanh số bán chưa thuế Thuế GTGT M2 47.365,7 4045 212.316.751 193.015.228 19.301.523 192.630.000 19.686.751 M2 49.725,9 3275 179.137.555 162.852.323 16.285.232 170.260.500 8.877.055 …… …… …… …… …… …… …… M2 50.500 2895,5 160.845.025 146.222.750 14.622.275 158.854.500 1.990.525 M2 52.378,2 2681,7 154.508.881 140.462.619 14.046.262 154.000.000 508.881 …… …… …… 25.885,3 …… 942.618.097 …… 856.925.543 …… 85.692.554 …… 891.670.560 …… 50.947.537 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) 34 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Trích: SỔ CÁI TK 156- Hàng hóa ĐVT: đồng Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng B C 2/8 2/8 4/8 5/8 24/8 24/8 27/8 27/8 29/8 29/8 Người lập (ký, họ tên) Diễn giải D Số dư đầu kỳ Nhập kho kính trắng 4ly Nhập kho kính mầu 5ly đường kỳ trước Nhập kho kính mầu 6ly Xuất kho bán kính trắng 4ly kính mầu 5ly cho cơng ty VC & K Xuất kho bán kính trắng ly cho cơng ty cổ phần XD Sông Hồng số 22 Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có 331 2.640.000 64.910.00 151 41.505.000 331 69.142.500 E 111 17.388.865 131 20.256.358 Cộng số phát sinh 945.426.00 Số dư cuối kỳ 52.304.621 Kế toán trưởng (ký, họ tên) 35 895.761.379 Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH ĐỨC VIỆN 3.1 Tính tất yếu việc hồn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại 3.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng Hạch toán kế toán đời nhu cầu tất yếu khách quan phát triển kinh tế xã hội lồi người Đó công cụ đắc lực việc quản lý hoạt động kinh tế tài Tuỳ thời kỳ mà kế toán sử dụng cho phù hợp với mục tiêu, sách Đảng nhà nước mà khơng ngồi nội dung phục vụ cho quản lý hoạt động kinh tế tài giai đoạn Hiện nay, kinh tế thị trường, việc hạch toán kế toán phụ thuộc vào điều kiện yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp, nhà nước có thơng tư hướng dẫn để doanh nghiệp tuỳ vào điều kiện, tình hình cụ thể mà vận dụng cho thích hợp Tuy nhiên, chế độ kế tốn ban hành phát sinh nhiều vấn đề thực tế cần phải hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu quản lý doanh nghiệp Vì yêu cầu đổi hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng nhu cầu cần thiết doanh nghiệp nghành thương mại toàn kinh tế Đối với doanh nghiệp thương mại với chức chủ yếu lưu thông hàng hố nghiệp vụ bán hàng khâu vận động cuối hàng hố, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, phản ánh kết kinh doanh thời kỳ Vì kế tốn nghiệp vụ bán hàng có vai trò quan trọng q trình thu thập xử lý, cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, cung cấp tài liệu trình tiêu thụ hàng hoá giúp cho việc đánh giá chất lượng toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ bán hàng tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động bán hàng, tăng tốc độ chu chuyển vốn 36 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn từ nâng cao hiệu kinh doanh Từ cho thấy kế tốn nghiệp vụ bán hàng đóng vai trò to lớn cơng tác tổ chức kế tốn doanh nghiệp Đó lý để doanh nghiệp thương mại phải hoàn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng 3.1.2 Đánh gía kế tốn nghiệp vụ bán hàng cơng ty Trong thành công bước đầu công ty không kể đến đóng góp phận kế tốn Bộ phận kế tốn cơng ty thực công cụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế Với tư cách phần hành cơng tác kế tốn cơng ty, kế tốn nghiệp vụ bán hàng quan tâm coi trọng Cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng cơng ty tiến hành dựa khoa học, dựa tình hình thực tế cơng ty vận dụng chế độ kế toán hành Kế tốn hạch tốn xác q trình bán hàng, theo dõi toán cụ thể cho khách hàng, tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, từ sở để hạch tốn xác kết hoạt động kinh doanh cơng ty kỳ hạch tốn 3.1.2.1 Ưu điểm - Việc tổ chức máy kế tốn nói chung kế tốn bán hàng tương đối hợp lý, đáp ứng nhu cầu quản lý hạch tốn cơng ty đảm bảo tn thủ ngun tắc kế tốn, chế độ sách kế tốn Nhân phòng kế tốn tương đối gọn nhẹ - Các số liệu kế toán phản ánh trung thực, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho ban lãnh đạo công ty, làm sở để lãnh đạo công ty đưa định kinh doanh quan trọng Không cung cấp đầy đủ thông tin cho bên thuế, ngân hàng - Giữa phận kế toán bán hàng phận kế tốn khác có đối chiếu so sánh số liệu để hỗ trợ - Các phương thức bán hàng, phương thức toán đổi hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 37 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn - Cơng nợ theo dõi chặt chẽ giúp cho việc thu hồi nợ dễ dàng, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn 3.1.2.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm trên, kế tốn bán hàng cơng ty số vấn đề hạn chế cần lưu ý, đòi hỏi biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện để kế toán bán hàng ngày thực tốt chức nhiệm vụ vốn có mình, phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế điều kiện - Công ty không thực việc bán hàng có tính đến chiết khấu cho khách hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán mà biện pháp để kích thích việc tiêu thụ hàng hố, thu hồi vốn nhanh chóng, tạo mối quan hệ làm ăn hợp tác lâu dài với khách hàng để nâng cao kết kinh doanh - Như biết việc ứng dụng tin học cơng tác kế tốn dã trở nên phổ biến dễ dàng việc sử lý, thu thập thông tin cách kịp thời, hữu ích Tại cơng ty cơng việc thu thập, ghi chép, xử lý liệu kế toán thực cách thủ cơng nên độ xác chưa cao, tốn nhiều thời gian nhân công 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn q trình bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện 3.2.1 Giải pháp kế toán chiết khấu thương mại, chiết khấu tốn giảm giá hàng bán Cơng ty phải trọng đến công tác khuyến mại tiêu thụ Hiện nay, cơng ty có lượng khách hàng truyền thống Những khách hàng thường mua với số lượng lớn, vậy, doanh nghiệp nên áp dụng số biện pháp khuyến mại giảm giá, chiết khấu thương mại khách hàng mua với khối lượng lớn, nhằm giữ khách hàng Với khách hàng có tiềm vốn, khuyến khích bán hàng toán áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng Bằng biện pháp khuyến mại công ty giữ lượng khách hàng thân quen mà tăng khối lượng khách hàng tương lai cơng ty có ưu đãi việc bán hàng toán 38 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn Thứ nhất: Đối với chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán Kế toán mở TK 521 “ Chiết khấu thương mại” TK 532 “ Giảm giá hàng bán” để theo dõi Phương pháp kế toán TK 521,TK 532 TK111, 112 ,131 TK 521, 532 TK 511 CK TM, GGHB cho Khách hàng Cuối kỳ K/C TK 3331 Thuế Thứ hai: Đối với chiết khấu tốn Cơng ty áp dụng sách sau: - Khách hàng toán hưởng chiết khấu toán 1% tổng số tiền toán - Khách hàng toán trước thời hạn vòng ngày kể từ ngày nhận hàng chiết khấu toán 0.8% tổng số tiền toán - Khách hàng toán trước thời hạn vòng từ ngày đến 10 ngày kể từ ngày nhận hàng hưởng chiết khấu toán 0.5% tổng số tiền toán Phương pháp kế tốn: Nợ TK 635: Có TK: 111,112,131, 3.2.2 Ứng dụng kế tốn máy cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế toán Việc sử dụng phần mềm giúp kế toán hạch tốn tốt hơn, tránh tình trạng bỏ xót hay trùng lặp chứng từ Sử dụng kế toán máy giúp cơng việc kế tốn nhẹ nhàng hơn, tránh áp lực cho nhân viên, tạo suất làm việc hiệu Với tình hình sản xuất cơng ty, cơng ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy ASIA ACCOUNTING hãng ASIA SOFT phần mềm kế toán máy MISA công ty Cổ phần MISA hợp lý 39 Bài tập nhóm Để sử dụng phần mềm kế tốn máy cơng ty phải: K8A-Kế tốn a Đảm bảo điều kiện kỹ thuật: - Lựa chọn phần mềm phù hợp với hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp - Trang bị hệ thống thiết bị tin học phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý, trình độ tin học cán quản lý, đội ngũ nhân viên kế toán - Sử dụng thử nghiệm phần mềm Sau trình thử nghiệm, phần mềm kế toán đáp ứng tiêu chuẩn phần mềm kế toán yêu cầu kế tốn đơn vị đơn vị triển khai áp dụng thức - Xây dựng quy chế sử dụng phần mềm kế tốn máy vi tính như: quản lý máy chủ (nếu có); quản lý liệu; kiểm tra, kiểm sốt việc đưa thơng tin từ ngồi vào hệ thống; thực công việc chép, lưu trữ liệu định kỳ; phân quyền máy nhập xử lý số liệu… - Tổ chức trang bị sử dụng thiết bị lưu trữ an tồn cho hệ thống, bố trí vận hành theo yêu cầu kỹ thuật b Đảm bảo điều kiện người tổ chức máy kế toán: - Lựa chọn tổ chức đào tạo cán kế tốn có đủ trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế toán tin học - Lập kế hoạch tổ chức thực khâu công việc: lập chứng từ vào máy; kiểm tra việc nhập số liệu vào máy; thực thao tác máy theo u cầu phần mềm kế tốn; phân tích số liệu sổ kế toán báo cáo tài chính, quản trị mạng quản trị thơng tin kế toán - Quy định rõ trách nhiệm, yêu cầu bảo mật liệu máy tính; chức năng, nhiệm vụ người sử dụng hệ thống; ban hành quy chế quản lý liệu, quy định chức năng, quyền hạn nhân viên; quy định danh mục thông tin không phép lưu chuyển 3.2.3 Việc lập dự phòng phải thu khó đòi Do thực tế cơng ty có nhiều trường hợp khách hàng chịu tiền hàng Bên cạnh việc thu tiền hàng gặp nhiều khó khăn tình trạng ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc giảm doanh thu doanh nghiệp Vì cơng ty nên tính 40 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn tốn khoản nợ có khả khó đòi, tính tốn lập dự phòng để đảm bảo cho phù hợp doanh thu chi phí kỳ Để tính tốn mức khó đòi cơng ty đánh giá khả toán khách hàng % sở số nợ thực tỷ lệ có khả khó đòi tính dự phòng nợ thất thu Đối với khoản nợ thất thu sau xóa bỏ khỏi bảng cân đối kế tốn, kế tốn cơng ty mặt tiến hành đòi nợ, mặt theo dõi TK 004 – nợ khó đòi xử lý Khi lập dự phòng phải thu khó đòi phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, nội dung khoản nợ, số tiền phải thu đơn vị nợ người nợ ghi rõ số nợ phải thu khó đòi Phải có đầy đủ chứng từ gốc, giấy xác nhận đơn vị nợ, người nợ số tiền nợ chưa toán hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, giấy cam kết nợ để có lập bảng phải thu khó đòi Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: Số dự phòng phải thu khó đòi cho tháng kế Số nợ phải = hoạch khách hàng Y thu Tỷ lệ ước tính khơng X thu khách khách hàng Y hàng Y Ta tính dự phòng phải thu khó đòi theo phương pháp ước tính doanh thu bán chịu: Số dự phòng phải thu khó đòi cho tháng kế hoạch = Tổng DT bán chịu X Tỷ lệ phải thu khó đòi ước tính Các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo dõi tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi 41 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn 3.2.4 Hồn thiện tổ chức máy cơng tác tổ chức kế tốn nhằm thực tốt nhiệm vụ kế toán bán hàng Với cấu tổ chức nay, máy kế toán cơng ty chưa có phận kế tốn bán hàng riêng để chun trách theo dõi tồn q trình bán hàng công ty Chúng ta biết rằng, công ty TNHH Đức Viện doanh nghiệp thương mại hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh thương mại nên nghiệp vụ bán hàng đóng vai trò quan trọng Nó đẩy mạnh việc hoạt động kinh doanh để cơng ty chủ động vốn, giảm chi phí lãi vay, tăng nhanh vòng quay vốn, tạo điều kiện cho cơng ty làm ăn ngày có hiệu Bởi vậy, thời gian tới công ty cần xếp lại cấu phòng tài kế tốn 3.3 Điều kiện thực giải pháp - Doanh nghiệp phải coi trọng cơng tác kế tốn, coi kế tốn cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý doanh nghiệp - Lựa chọn phương pháp cách thức hạch toán kế toán phù hợp với quy mơ, đặc điểm mục đích kinh doanh doanh nghiệp - Công ty phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực quy chế nói chung thủ tục nhập xuất hàng hóa nói riêng có hình thức thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cán công nhân viên - Mỗi cán công nhân viên nói chung cán kế tốn nói riêng phải nắm trách nhiệm cơng việc, tuân thủ theo quy định, thủ tục làm việc mà doanh nghiệp đặt - Để đáp ứng phù hợp với điều kiện phát triển công ty nên bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên kế tốn cơng tác kế tốn máy, trang bị máy tính cho phòng kế toán, áp dụng phần mềm kế toán nhằm giảm bớt khối lượng cơng việc cho nhân viên kế tốn lại nâng cao hiệu công tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng đơn vị - Cán kế tốn khơng phải thường xuyên học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn mà phải bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng nhu cầu ngày cao công việc theo kịp xu thị trường 42 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn - Cán kế toán phải thường xuyên cập nhật thông tin, quy định Nhà nước chế độ kế tốn, để đảm bảo cho cơng việc hạch tốn kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng xác - Bên cạnh cơng tác hạch tốn kế tốn, kế tốn cơng ty phải biết đánh giá mặt tích cực hạn chế vể thực trạng hạch tốn kế tốn đơn vị mình, từ đề giải pháp tham mưu cho lãnh đạo cơng ty nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn, nâng cao hiệu cơng việc 43 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn KẾT LUẬN Tổ chức cơng tác kế tốn cơng cụ quan trọng cho nhà quản lý việc đưa định kinh doanh, cụ thể tổ chức kế tốn bán hàng có vị trí vơ quan trọng việc định hướng phát triển doanh nghiệp Qua q trình nghiên cứu cơng ty TNHH Đức Viện em thấy điều Nhưng trước phát triển nhanh chóng kinh tế thị trường tổ chức cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng doanh nghiệp bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục Đề tài làm rõ vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận kế toán bán hàng - Phản ánh đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng công ty TNHH Đức Viện - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng công ty TNHH Đức Viện Để thực mục tiêu lợi nhuận, đứng vững thị trường công ty TNHH Đức Viện cần phải hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Đặc biệt tổ chức cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng, ban quản lý phòng kế toán cần phải nghiên cứu vận dụng tốt biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng để từ tăng cường tính hiệu quả, kịp thời thông tin phục vụ cho nhà quản lý việc đưa định kinh doanh đắn để thực mục tiêu đề Và hi vọng thời gian không xa công ty trưởng thành mặt lớn mạnh không ngừng phát triển bền vững với kinh tế nước nhà 44 Bài tập nhóm K8A-Kế tốn TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), Giáo Trình Kế tốn tài chính, NXB Tài Chính 2.PGS.TS Nguyễn văn Cơng (2006), Lý thuyết thực hành KẾ TỐN TÀI CHÍNH, NXB Tài Chính Bộ Tài (2011), Hệ thống kế tốn Việt Nam, Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Thời Đại Bộ Tài (2011), Hệ thống kế tốn Việt Nam, Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán sơ đồ kế toán, NXB Thời Đại GS.TS Võ Văn Nhị (2009), 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, NXB Lao Động PGS.TS Đồn Xn Tiên (2009), Giáo trình ngun lý kế tốn, NXB Tài Chính TS Trương Thị Thủy (2009), Thực hành kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính Một số tài liệu lưu trữ thư viện trường Đại học Hùng Vương Tài liệu kế tốn cơng ty TNHH Đức Viện 10 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-cuacong-ty-co-phan-thuong-mai-dau-tu-long-bien.176465.html 11 http://tailieutonghop.com/free/hoan-thien-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ketqua-kinh-doanh-tai-cong-ty-tnhh-phu-tha_f+41-5536.html 45 ... hàng công ty TNHH Đức Viện * Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng công ty TNHH Đức Viện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện. .. tài: “ Kế toán bán hàng công ty TNHH Đức Viện ” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, đề tài phản ánh đánh giá thực trạng kế tốn bán hàng. .. trình bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện Chương : Mọt số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn q trình bán hàng cơng ty TNHH Đức Viện Bài tập nhóm K8A -Kế toán Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN Q TRÌNH BÁN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng tại công ty TNHH đức viện , Kế toán bán hàng tại công ty TNHH đức viện , Phương pháp nghiên cứu, 3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay