Báo cáo thực hành hóa vô cơ

20 47 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:06

Bài 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ACID – BASE ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ACETIC ACID LOÃNG I.NGUYÊN TẮC CHUNG Phản ứng chuần độ trong bài thực hành: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ LỚP ĐẠI HỌC DƯỢC 11 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA ĐẠI CƯƠNG Nhóm Năm 2017 Bài PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ACID – BASE ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ACETIC ACID LOÃNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Phản ứng chuần độ thực hành: NaOH + CH3COOH  CH3COONa + H2O Tại thời điểm tương đương: C NaOH V NaOH =C CH3COOH V CH3COOH Nhận điểm tương đương chất thị phenolphtalein, chuyển từ khơng màu sang màu hồng nhạt II HĨA CHẤT – DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Hóa chất Các dung dịch: NaOH 0.1N CH3COOH loãng (giấm ăn) chất thị Phenolphthalein Dụng cụ III pipet bầu 10 mL becher(cốc) 50 Ml erlen (bình nón) cổ rộng buret 25 Ml becher 100 mL TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Dùng cốc 50 mL chuyển dung dịch chuẩn độ NaOH 0,1N lên buret, điều chỉnh vạch (chú ý khơng để bọt khí khoảng khơng xuất phía khóa điều chỉnh tốc độ dòng) Lấy xác 10 mL dung dịch mẫu vào erlen (bằng pipet) Thêm tiếp vào erlen giọt phenolphthalein, ta thấy dung dịch không màu Điều chỉnh dung dịch buret chảy xuống bình nón thật chậm thực thao tác lắc erlen cho dung dịch bên xốy tròn màu hồng nhạt bền 30 giây dừng chuẩn độ Đọc lại giá trị VNaOH sử dụng buret Lặp lại thí nghiệm lần, lấy kết trung bình Ghi lại số liệu tính nồng độ đương lượng dung dịch acid acetic Tính nồng độ P(g/L) axit theo cơng thức: (1) VNaOH giá trị trung bình chuẩn độ (đơn vị lít) Biểu diễn kết dạng chữ số sau dấu phẩy, ghi sai số kèm theo giá trị ± buret IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM V1 9,9 ml V2 10 ml V3 9,9 ml Vtb 9,9333 ml = 9,9333.10-3 l Vtb = ml Nồng độ đương lượng dung dịch acid acetic: → = = 0,0993 N Nồng độ P(g/L) acid acetic: = 5,96 (g/L) V CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Thiết lập biểu thức (1) Trả Lời: Tại điểm tương đương: → → (CN = ) → (N = ) → với → Thay số vào ta biểu thức (1) : Cho 20ml dung dịch H2SO4 0,1N vào bình nón Thể tích buret ta dùng chất chuẩn dung dịch NaOH 0,15N? Tính nồng độ mol/L dung dịch acid cho Trả Lời: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O Tại điểm tương đương: → = Nồng độ mol/L : CN = ℽ CM → CM = = Vì ta chọn chất thị thực hành Phenolphthalein? Trả lời : Phenolphthalein chuyển sang không màu dung dịch tính axit màu hồng dung dịch bazơ Do ta cho phenolphthalein vào erlen chứa CH3COOH ta thấy dung dịch không màu Tại thời điểm tương đương lượng nhỏ bazơ làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng BÀI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ĐỊNH LƯỢNG OXY HÓA – KHỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ Fe2+ BẰNG DUNG DỊCH CHUẨN KMnO4 0,1N I NGUYÊN TẮC CHUNG Phản ứng hóa học định lượng FeSO4 dung dịch KMnO4 : 5Fe2+ + MnO4− + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O Trong đó: Fe2+ nhường electron; MnO4 – nhận electron II HÓA CHẤT – DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Hóa chất:  Dung dịch FeSO4 x N  Dung dịch KMnO4 0,1N  Dung dịch H2SO4 4N  Nước cất Dụng cụ: III becher 100 mL pipet bầu 10 mL becher 50 mL buret 25mL erlen (bình nón) ống đong 5mL ống nhỏ giọt ống đong 25mL TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Bước 1: Hút 10 mL dung dịch mẫu (chứa Fe2+) cho vào erlen Bước 2: Thêm mL (bằng ống đong) dung dịch H2SO4, 20 mL nước cất vào erlen Dung dịch lúc khơng màu (hoặc ngã vàng) Bước 3: Dùng becher (50mL) lấy rót dung dịch KMnO4 0,1N cho lên buret Bước 4: (Định lượng) Nhỏ giọt dung dịch KMnO4 0,1N buret thật chậm vào erlen đến dung dịch erlen chuyển sang màu hồng trắng nhạt, bền khoảng 30 giây ngưng Đọc kết buret Lưu ý: Lặp lại thí nghiệm tối thiểu lần để lấy kết trung bình Cơng thức áp dụng để tính tốn:  Tính nồng độ đương lượng: Cox.Vox = Ckh.Vkh Với Ckh: nồng độ axit Fe2+ cần xác định Vkh: thể tích mẫu lấy Cox: nồng độ dung dịch KMnO4 làm chất chuẩn Vox: kết lấy từ việc xác định buret  Tính nồng độ g/L: (2) Với γ số electron Fe2+ trao đổi mol Biểu diễn kết dạng bốn chữ số sau dấu phẩy, ghi sai số kèm theo giá trị ± buret IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM V1 9,2 ml V2 9,4 ml V3 9,4 ml Vtb 9,3333 ml = 9,3333.10-3 l Vtb = ml Nồng độ đương lượng FeSO4 → Nồng độ P(g/L) FeSO4 = V CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Thiết lập biểu thức (2) Trả lời: Ta : P FeSO4 = E P FeSO4 = FeSO4 C FeSO4 Và : → C FeSO4 Cho 10ml dung dịch FeSO4 0,1N vào bình nón Thể tích buret ta dung chất chuẩn dung dịch KMnO4 0,015N? Tính nồng độ mol/L dung dịch chuẩn KMnO4 Trả lời: Ta : → Nồng độ mol/L dung dịch chuẩn KMnO4: Vì phải cho thêm dung dịch H2SO4 4N vào phản ứng? thể thay H2SO4đặc cho H2SO4 4N khơng, sao? KMnO4 chất oxy hóa mạnh khả oxy hóa phụ thuộc mạnh vào mơi trường Mn số oxi hóa +7 cao nên xu hướng giảm *Trong môi trường axit : Mn(+7) -> Mn(+2) *Trong mơi trường trung tính ( H2O) : Mn(+7) -> Mn(+4) ( MnO2 kết tủa đen) *Trong mơi trường bazơ (cái gặp) dung dịch kiềm mạnh dư chất khử, MnO4- bị khử MnO4 (2-) Vì ta cho thêm dung dịch H2SO4 4N vào phản ứng để tạo môi trương axít cho phản ứng, để Mn(+7) -> Mn(+2)  Không thể thay H2SO4đặc cho H2SO4 4N H2SO4đặc tính oxy hóa mạnh, háo nước Khi cho H2SO4đặc vào phản ứng tạo muối (kim loại số oxy hóa cao nhất) khí SO2 , H2O BÀI VẬN TỐC PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC I NGUYÊN TẮC CHUNG (Bài giảng thực hành hóa đại cương cơ) II HĨA CHẤT – DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Hóa chất: Các dung dịch: Na2S2O3 0,2N H2SO4 0,2M H2C2O4 0,1N MnSO4 0,2M K2CrO4 0,1M K2Cr2O7 0,2% Lá Magie (Mg) KMnO4 0,05N H2SO4 1M NaOH 1M Dụng cụ: pipet ml pipet thẳng ml 10 ống nghiệm giá đỡ ống nghiệm ống nhỏ giọt bình điều nhiệt cân kỹ thuật becher ( cốc) 100ml kéo becher 250 ml đồng hồ bấm giây III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nồng độ chất phản ứng đến tốc độ phản ứng hệ đồng thể - Lấy ml dung dịch H2SO4 0,2M pipet cho vào ống nghiệm (ký hiệu a, b c) - Lấy ống nghiệm khác (đánh số 1, 2, 3): + Ống 1: cho vào ml dung dịch Na2S2O3 0,2M, ml nước cất pipet + Ống 2: cho vào ml dung dịch Na2S2O3 0,2M , ml nước cất pipet + Ống 3: cho vào ml dung dịch Na2S2O3 0,2M pipet - Đổ nhanh dung dịch H2SO4 ống nghiệm a chuẩn bị vào ống nghiêm 1, lắc ( Tính thời gian đồng hồ bấm giây từ lúc đổ axit vào đến lúc kết tủa đục sữa) - Làm tương tự cho ống nghiệm b vào 2, c vào Kết thí nghiệm: STT Thể tích H2SO4 Na2S2O3 3ml 1ml H2 O 2ml Tổng 6ml Tỉ lệ nồng độ Δt Na2S2O3 V= 1/Δt (s) C1:C2:C3 Tỷ lệ tốc độ phản ứng V : V2 : V3 3ml 2ml 1ml 6ml 3ml 3ml 0ml 6ml Nhận xét giải thích: *Nhận xét: Ta thấy ống nghiệm xuất hện kết tủa trắng đục nhanh ống nghiệm ống nghiệm  điều cho thấy tốc độc phản ứng ống nghiệm 3> tốc độc phản ứng ống nghiệm > tốc độ phản ứng ống nghiệm * Giải thích: Ở nhiệt độ không đổi, vận tốc phản ứng tỷ lệ với tích nồng độ chất phản ứng lũy thừa lên với số mũ hệ số li lượng tương ứng giai đoạn chuyển hóa sở Na2S2O3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + S + H2O Ta V= K[Na2SO4][ H2SO4 ] Ta thấy: nồng độ Na2S2O3 tăng dần từ ống nghiệm dến -> số va chạm hệ tăng ( điều kiện để Na2S2O3 v H2SO4 tác dụng với nhau) => tốc độ phản ứng xảy ống nhanh Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nhiệt độ đến tốc độ phản ứng Thực phản ứng ơxi hóa axit oxalic dung dịch KMnO môi trường axit: - Lấy ml dung dịch KMnO4 0,05N vào ống nghiệm 1; ml dung dịch H2C2O4 0,1N ml dung dịch H2SO4 0,2M vào ống nghiệm ( pipet) - Đổ dung dịch từ ống vào ống Dùng đồng hồ bấm giây tính thời gian từ lúc trộn đến lúc dung dịch màu hoàn toàn ( ghi lại nhiệt độ phòng) - Tiến hành thí nghiệm tương tự nhiệt độ 40 oC 50oC bình điều nhiệt Lưu ý: + Trước trộn dung dịch, ta ngâm ống nghiệm đựng chất bình điều nhiệt khoảng phút + Sau trộn ống nghiệm giữ chúng bình điều nhiệt Kết thí nghiệm: STT Nhiệt độ phản ứng Nhiệt độ phòng 40oC 50OC Thời gian Δt (s) 358 236 77 Tốc độ phản ứng V= 1/Δt 0,002 0,004 0,012 Hệ số nhiệt độ γ γ = K50/K40 =0,012/0,004 =3 Nhận xét giải thích:  Nhận xét: Khi nhiệt độ 50oC dung dịch ống nghiệm màu nhanh nhiệt độ 40 oC nhanh nhiệt độ phòng  Giải thích: Theo qui tắc Wan’t Hoff tăng nhiệt độ lên 10oC phản ứng tăng lên từ 2-4 lần Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng chất xúc tác đồng thể đến phản ứng Chuẩn bị ống nghiệm: - Lấy vào ống nghiệm ml dung dịch H 2C2O4 0,1N ml dung dịch H2SO40,2M ( pipet) Làm tương tự cho ống nghiệm - Thêm vào ống nghiệm 1: – giọt dung dịch MnSO4 - Cho tiếp vào ống nghiệm, ống ml dung dịch KMnO 0,05N ( pipet) Theo dõi thời gian từ lúc trộn đến dung dịch màu hoàn tồn Kết thí nghiệm: 1ml 2ml 2ml giọt 8’10’’ V = 1/ Δt 0,002 1ml 2ml 2ml 16’2’’ 0,001 Stt Dd MnSO4 Δt Nhận xét giải thích:  Nhận xét: ta thấy ống nghiệm màu hoàn toàn nhanh ống  Giải thích: Do cho giọt MnSO4 vào dung dịch thời gian phản ứng ống xảy nhanh ống MnSO4 vai trò chất xúc tác nên tốc độ phản ứng tăng Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hệ dị thể - Lấy vào ống nghiệm, ống ml dung dịch H2SO4 1M (bằng pipet) - Cân 0,05 g Mg, cân hai - Cắt nhỏ thành nhiều mảnh nhỏ hai Mg, cho ống nghiệm Mg nguyên, vào ống mảnh Mg cắt Quan sát so sánh tốc độ phản ứng ống nghiệm (theo dõi thời gian từ đầu phản ứng kết thúc) Kết thí nghiệm: 10 Ở ống nghiệm (2) miếng Mg cắt nhỏ => diện tích tiếp xúc với chất phản ứng lớn miếng Mg ống nghiệm (1) Diện tích tiếp cúc lớn dẫn đến tốc độ phản ứng nhanh Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng nồng độ đến chuyển dịch cân Trong dung dịch, muối crom ( VI ) cân bằng: 2CrO42- + 2H+ (màu vàng) Cr2O72- + H2 O (màu da cam) Lấy ống nghiệm: - Ống 2: lấy ml dung dịch K2CrO4 0,1M vào ống ( pipet) - Ống 4: lấy ml dung dịch K2Cr2O7 0,2% vào ống ( pipet) Ống dùng để so sánh - Với ống 2, cho tiếp giọt dung dịch H2SO4 1M so sánh màu với - Với ống 4, cho tiếp giọt dung dịch NaOH 1M so sánh màu với ống Kết thí nghiệm giải thích thay đổi màu sắc:  Nhận xét: - ống nghiệm (2) từ màu vàng nhạt chuyển sang vàng da cam Màu ống (2) đậm ống (1) (3) - ống nghiệm (4) từ màu da cam chuyển sang vàng đậm ( màu ống (4) đậm (1) nhạt (3)  Giải thích: - Khi cho tiếp giọt dd H2SO4 1M vào ơng nghiệm (2) nồng độ H+ tăng, phản ứng xảy theo chiều thuận, để làm giảm nộng độ lúc ống nghiệm (2) chuyển từ màu vang sang da cam - Với ống nghiệm (4) nhỏ giọt NaOH 1M làm ống nghiệm tăng nồng độ OH- , phản ứng xảy làm giảm nồng độ OH- nên ống (4) chuyển từ vàng -> vàng đậm IV CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Hãy viết phương trình phản ứng xảy thí nghiệm 1,2,3 Trả lời: TN1: Na2S2O3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + S + H2O TN2: 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4  2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O TN3: 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4  2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O TN4: Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 11 Tại xem tốc độ phản ứng nghịch đảo khoàng thời gian phản ứng? Quan niệm ảnh hưởng đến kết thí nghiệm khơng? Trả lời: Tốc độ phản ứng hóa học đại lượng đặc trưng cho nhanh hay chậm phản ứng xác định độ biến thiên nồng độ chất đơn vị thời gian - Các biểu thức tính tốc độ phản ứng: Δv = ΔC/Δt (1) ΔC: độ biến thiên nồng độ chất (lấy trị tuyệt đối) Δt: khoảng thời gian xảy biến thiên nồng độ Với phản ứng: xA + yB → sản phẩm thì: v = k.[A]x.[B]y *Trong thí nghiệm trên, chất tham gia phản ứng thí nghiệm giá trị biến thiên nồng độ Nên quan niệm khơng ảnh hưởng đến kết thí nghiệm 12 Bài CHUẨN ĐỘ THEO PHƯƠNG PHÁP COMPLEXON ĐỊNH LƯỢNG DUNG DỊCH Ca2+ VÀ Mg2+ I NGUYÊN TẮC CHUNG Phương pháp chuẩn độ complexon hay gọi chuẩn độ tạo phức phương pháp sử dụng tính chất tạo phức bền cation kim loại với phối tử tạo phức bền sử dụng thuốc tạo phức mang màu để nhận điểm tương đương EDTA dạng muối natri axit etylen diamin tetraacetic, kí hiệu: Na2H2Y (còn gọi trilon B) tạo phức với Ca2+ Mg2+ : H2Y2- + Ca2+ H2Y2- + Mg2+ CaY2- + 2H+ MgY2- + 2H+ Chất thị dùng để xác định điểm tương đương Eriocom black T Murexit II HĨA CHẤT - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM : Hóa chất :  Mẫu phân tích (dung dịch)  Dung dịch EDTA 0,01M  Dung dịch đệm ammoniac (pH = ÷ 10)  Dung dịch NaOH 1M  Chất thị: Eriocrom blac T 1% Murexit 1% Dụng cụ : III pipet bầu 50mL beccher (cốc) 50mL buret 25mL erlen (bình nón) cổ rộng becher 100mL ống đong 5mL ống nhỏ giọt ống đong 25mL TIẾN HÀNH VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Cần xác định hàm lượng tổng Ca 2+ Mg2+, với chất thị Eriocrom black T, sau xác định hàm lượng Ca 2+, với chất thị Murexit Suy hàm lượng Mg2+ Xác định hàm lượng tổng : Bước 1: Hút 50 mL mẫu phân tích cho vào erlen Bước 2: Thêm mL dung dịch đệm chất thị Eriocom black T, Dung dịch lúc co màu tím sẫm rượu vang 13 Bước 3: Dùng becher lấy rót dung dịch EDTA cho lên buret Bước 4: (Định lượng) Nhỏ giọt dung dịch EDTA buret thật chậm vào erlen đến dung dịch erlen chuyển sang màu xanh dương rõ rệt, bền khoảng 30 giây ngưng Đọc kết buret Lưu ý: Lặp lại thí nghiệm tối thiểu lần để lấy kết trung bình (Vtb1)  Kết thí nghiệm: V1 18,2 ml V2 18 ml V3 18,1 ml Vtb1 18,1 ml = 0,0181 L Vtb1 = ml Xác định lượng Ca2+: Bước 1: Hút 50mL mẫu phân tích cho vào erlen Bước 2: Thêm 3mL dung dịch NaOH chất thị Murexit Dung dịch lúc màu hồng Bước 3: Dùng becher lấy rót dung dịch EDTA cho lên buret Bước 4: (Định lượng) Nhỏ giọt dung dịch EDTA buret thật chậm vào erlen đến dung dịch erlen chuyển sang màu tím, bền khoảng 30 giây ngưng Đọc kết buret CƠNG THỨC ÁP DỤNG ĐỂ TÍNH TỐN: *Hàm lượng Ca2+: C% = 0,008.Vtb2 (g/L) *Hàm lượng Mg2+: C% = 0,0048 (Vtb1 – Vtb2) (g/L ) (*) (**)  Kết thí nghiệm: V1 9,7 ml V2 9,8 ml V3 9,7 ml Vtb2 9,7333 ml = 9,7333.10-3 L Vtb2 = ml - Hàm lượng Ca2+ C% = 0,008.Vtb2 = 0,008.9,7333.10-3 = 0,078 10-3 (g/L) 14 - Hàm lượng Mg2+ C% = 0,0048.(Vtb1 – Vtb2) = 0,0048.(18,1 - 9,7333).10-3 = 0,040 10-3 (g/L) IV CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Thiết lập biểu thức (*)và (**) (*) Xét phản ứng : H2Y2+ Ca2+ Ta : → Số mol Ca2+ 1L dung dịch : Hàm lượng Ca2+ (g/L) C(g/L) = (**) Xét phản ứng : H2Y2+ Ca2+ H2Y2+ Mg2+ CaY2- + 2H+ CaY2- + MgY2- + 2H+ 2H+ → Số mol Mg2+ 1L dung dịch : Hàm lượng Mg2+ (g/L) C(g/L) = Viết công thức cấu tạo phức chất tạo thành Ca2+, Mg2+ với EDTA −OOCH2 C CH2 N CH2 CH2 C O −OOCH2 C CH2 N C O N CH2COO − O CH2 CH2 CH2 Mg O CH2COO − CH2 Ca O N C C O O O 15 16 BÀI ĐIỀU CHẾ KHÍ ƠXI VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI VÀ PHI KIM ĐIỂN HÌNH I NGUYÊN TẮC CHUNG Các nguyên tố thuộc nhóm A nằm nhóm VI tính phi kim chủ yếu Đại diện cho nhóm ơxi lưu huỳnh Khí ơxi tính phi kim mạnh lưu huỳnh nên đại đa số trường hợp bị khử , lưu huỳnh vừa bị khử vừa bị ơxi hóa Kim loại tính khử chủ yếu Bán phản ứng tổng quát: A + ye Ay- A O2 S Na Ca – + + – – ze 4e 2e 1e 2e Az+ 2O2S2Na+ Ca2+ S S – – 4e 6e S+4 S+6 Hoặc Nếu O2 Nếu S Nếu Na Nếu Ca Hoặc Khí oxi điều chế phương pháp đẩy nước: O2 tan nước nên O2 sinh đẩy nước bình chiếm chổ nước II HĨA CHẤT – DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Hóa chất : + + + + + + KMnO4 rắn, KCLO3 rắn Bột S, bột P Than gỗ, than hoạt tính Canxi hạt, Natri mảnh Nước cất, dung dịch H2SO4 2N, phenophtalein Dây thép 17 Dụng cụ: Dao thép: Bình nắp nhám: Cối (không lấy chày): Kéo: 1cây Hộp quẹt diêm: hộp Đèn cồn: Kiềng ba chân: Lưới amiang: miếng Ống nghiệm lớn: ống 10.Đũa thủy tinh: 11.Chậu thủy tinh: 12.Bình tam giác nhánh lắp hệ thống ống nhựa: 13.Môi (cong) đồng: 14.Ống đong ml: 15.Ống nhỏ giọt: III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Điều chế khí ơxi: Thí nghiệm 1: Chuẩn bị bình nón nút nhám Ta điều chế O2 phương pháp đẩy nước: + Cân 12 gam KMnO4 rắn cho hết vào bình cầu nhánh + Lắp đặt hệ thống dẫn khí vào phần nhánh, đậy kín bình cầu nút nhựa đặt bình cầu lên kiền (3 chân) + Lấy chậu thủy tinh cho vào lượng nước chiếm 2/3 thể tích chậu Lấy vào bình nón đầy nước úp ngược vào chậu + Hơ nóng bình cầu nung nóng đồng thời làm ngập đầu dây dẫn khí thấy 5-6 bong bóng bay bỏ, sau lấy tất bong bóng khí vào bình nón cho khoảng khơng lớn nhất, đóng nắp bình nón lấy ngồi Ta nhanh chóng thay bình lại để lấy bình khí O2 Phương trình phản ứng : 2KMnO4 t K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑ Khảo sát tính ơxi hóa O2 tính khử S a Thí nghiệm 2: O2 ơxi hóa Cacbon (than) + Lấy mẫu than gỗ dài khoảng cm, đường kính trung bình đũa ăn, buột dây thép nhỏ + Đốt nóng mẫu than bên ngồi khơng khí nhanh tay đưa mẫu than vào bình khí O2 (bình 1) * Quan sát thí nghiệm ta thấy: Khi cho than hồng vào bình ta thấy than cháy mãnh liệt lên sau giảm dần rối tắt hẳn kèm theo khói trắng bốc lên C + O2 t CO2↑ b Thí nghiệm 3: O2 ơxi hóa lưu huỳnh (làm tủ hút) + Lấy it lưu huỳnh bột mơi cong (cái muỗng cong) + Đun nóng lưu huỳnh bột ngồi khơng khí cho vào bình khí O2 ( bình 3) * Quan sát thí nghiệm ta thấy: Lưu huỳnh cháy khơng khí với lửa nhỏ, màu xanh nhạt; cháy khí oxi mãnh liệt hơn, tạo thành khí lưu huỳnh đioxit SO2 (còn gọi khí sunfurơ) lưu huỳnh trioxit (SO3) Chất rắn màu vàng Lưu huỳnh (S) dần chuyển sang thể S + O2 t SO2↑ c Thí nghiệm 4: S khử kali clorat (KClO3) + Lấy thìa bột S trộn với thìa KClO3 cối nhỏ (sạch khơ) Trộn + Đun nóng đũa thủy tinh nhanh chóng gâm sâu vào hỗn hợp (làm tủ hút) * Quan sát thí nghiệm ta thấy: Khi cho đầu đũa thủy tinh đun nóng gâm vào hỗn hợp, ta thấy hỗn hợp bùng cháy khói bốc lên, kèm theo mùi hắt 2KClO3 + 3S t 2KCl + 3SO2↑ Khảo sát tính chất kim loại nhóm A a Thí nghiệm 5: Natri khử nước nhiệt độ thường + Chuẩn bị ống nghiệm chứa khoảng 2/3 thể tích nước cất + Cắt mẫu natri (bằng hạt tiêu nhỏ) cho vào ống nghiệm Quan sát thí nghiệm đến kết thúc + Nhỏ tiếp vài giọt phenolphthalein vào ống nghiệm * Quan sát thí nghiệm ta thấy: Khi cho Natri vào nước ta thấy mẩu Natri cháy mạnh mẽ kèm theo tỏa nhiệt Khi cho tiếp phenolthalein vào ta thấy nước chuyển sang màu hồng Nguyên nhân chất thị màu phenolthalein phản ứng với bazo (NaOH) → chuyển màu hồng 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2O b Thí nghiệm 6: Natri phản ứng với khí ơxi + Cắt mẫu natri mẫu natri thí nghiệm Nung chảy natri lửa đèn cồn + Đưa nhanh mẫu natri nung vào bình khí ơxi (bình số 3) * Quan sát thí nghiệm ta thấy Khi cho mẫu Natri vào oxi ta thấy mẫu Natri cháy bùng lên tắt hẳn 4Na + O2 t 2Na2O c Thí nghiệm 7: Canxi phản ứng với dung dịch axit + Lấy ống nghiệm, rót vào ống nghiệm ml dung dịch H2SO4 2N + Cho hạt canxi vào ống nghiệm * Quan sát thí nghiệm ta thấy: Khi cho mẫu Canxi vào dung dịch H2SO4 ta thấy xảy tượng sủi bọt khí Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2↑ ... NGUYÊN TẮC CHUNG Phản ứng chuần độ thực hành: NaOH + CH3COOH  CH3COONa + H2O Tại thời điểm tương đương: C NaOH V NaOH =C CH3COOH V CH3COOH Nhận điểm tương đương chất thị phenolphtalein, chuyển... tốn:  Tính nồng độ đương lượng: Cox.Vox = Ckh.Vkh Với Ckh: nồng độ axit Fe2+ cần xác định Vkh: thể tích mẫu lấy Cox: nồng độ dung dịch KMnO4 làm chất chuẩn Vox: kết lấy từ việc xác định buret... rối tắt hẳn kèm theo khói trắng bốc lên C + O2 t CO2 ↑ b Thí nghiệm 3: O2 ôxi hóa lưu huỳnh (làm tủ hút) + Lấy it lưu huỳnh bột môi cong (cái muỗng cong) + Đun nóng lưu huỳnh bột ngồi khơng khí cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành hóa vô cơ, Báo cáo thực hành hóa vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay