Nghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặng (Luận án tiến sĩ)

187 5 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:57

Nghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặngNghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 - VŨ VĂN KHÂM NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ÁP LỰC NỘI SỌ CỦA NATRICLORUA 7,5% VÀ MANNITOL 20% SAU PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG Chuyên ngành : Gây mê Hồi sức Mã số : 62.72.01.22 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN ĐỒNG PGS.TS NGUYỄN CÔNG TÔ HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi VŨ VĂN KHÂM nghiên cứu sinh khóa - Học viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 chuyên ngành Gây mê hồi sức, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Trịnh văn Đồng PGS TS Nguyễn Công Tô Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam đoan Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Vũ Văn Khâm LỜI CẢM ƠN Hồn thành luận án tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trịnh Văn Đồng, PGS TS Nguyễn Công Tô người thầy tận tâm dạy bảo trực tiếp hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy, Cô bạn đồng nghiệp chuyên ngành Gây mê Hồi sức, chuyên nghành Hồi sức cấp cứu chuyên ngành liên quan tận tình dạy bảo, tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến q báu cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cám ơn: - Ban giám đốc, Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Đa khoa Xanh pôn nơi tơi cơng tác, Phòng đào tạo sau đại học, Bộ môn Gây mê hồi sức – Học viện nghiên cứu Khoa học Y-Dược lâm sàng 108 tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập hồn thành luận án - Tập thể cán nhân viên phòng Hồi sức ngoại khoa, khoa Gây mê hồi sức, khoa Phẫu thuật thần kinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án - Xin bày tỏ lòng biết ơn đến bệnh nhân gia đình bệnh nhân giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi có hội thực luận án - Trân trọng biết ơn bố mẹ bên nội ngoại, vợ yêu quý người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018 Vũ Văn Khâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 1.1.1 Các tổn thương tiên phát 1.1.2 Tổn thương thứ phát 1.2 ÁP LỰC NỘI SỌ VÀ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ 1.2.1 Sinh lý áp lực nội sọ 1.2.2 Tăng áp lực nội sọ chấn thương sọ não 1.2.3 Theo dõi đánh giá tổn thương sọ não 10 1.2.4 Điều trị tăng áp lực nội sọ 15 1.3 MANNITOL VÀ NATRICLORUA ƯU TRƯƠNG 24 1.3.1 Cơ chế tác dụng dung dịch thẩm thấu 24 1.3.2 Mannitol 28 1.3.3 Natriclorua ưu trương 30 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MANNITOL VÀ NATRICLORUA ƯU TRƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG ALNS 32 1.4.1 Nghiên cứu sử dụng mannitol natriclorua 32 1.4.2 Nghiên cứu so sánh hiệu giảm áp lực nội sọ mannitol natriclorua ưu trương 34 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 39 2.1.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 39 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu 39 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.2.2 Cỡ mẫu 40 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 41 2.2.4 Những thủ thuật tiến hành trình nghiên cứu 44 2.2.5 Thang điểm, tiêu chuẩn, định nghĩa sử dụng nghiên cứu 46 2.2.6 Các thơng số tiêu chí đánh giá nghiên cứu 51 2.2.7 Tiến hành nghiên cứu 53 2.2.8 Phác đồ điều trị hồi sức chấn thương sọ não nặng chung 58 2.2.9 Xử lý số liệu 64 2.2.10 Ðạo đức nghiên cứu 64 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 ĐẶC ĐIỂM NGHIÊN CỨU CHUNG 66 3.1.1 Đặc điểm giới, tuổi, nguyên nhân gây chấn thương sọ não 66 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng thời điểm bắt đầu nghiên cứu 68 3.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng 70 3.1.4 Đặc điểm áp lực nội sọ 71 3.2 HIỆU QUẢ TRÊN ÁP LỰC NỘI SỌ 73 3.2.1 Đặc điểm thay đổi ALNS 73 3.2.2 Đánh giá hiệu mức độ giảm ALNS, thời gian cần thiết đạt ALNS, thời gian kéo dài số lần đạt ALNS
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặng (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu tác dụng giảm áp lực nội sọ của natriclorua 7,5% và mannitol 20% sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặng (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay