CHƯƠNG II ĐẠI SỐ TỔ HỢP 2018 2019 (TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN)

22 33 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:49

Đây là Tài liệu tổng hợp các bài tập trắc nghiệm chuyên đề đại số tổ hợp lớp 11 năm học 2018 2019 rất hay với hơn 300 câu hỏi hay và khó giành cho học sinh ôn tập học kì, ôn luyện học sinh giỏi, luyện tập kỹ năng thi thpt quốc gia. ôn thi học sinh quốc gia CHƯƠNG II: ĐẠI SỐ TỔ HỢP LỚP 11 NĂM HỌC 20182019 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NHOM CAU DANG [DS11.C2.0.a] Câu [DS11.C2.0.BT.a] Từ chữ số 2,3, 4,5 lập số gồm chữ số: A 256 B 120 C 24 D 16 Câu [DS11.C2.0.BT.a] Từ chữ số 2, 3, 4, lập số gồm chữ số? A 256 B 120 C 24 D 16 Câu [DS11.C2.0.BT.a] Cho chữ số 2,3, 4,5, 6, số số tự nhiên chẵn chữ số lập thành từ chữ số đó: A 36 B 18 C 256 D 108 Câu [DS11.C2.0.BT.a] Cho chữ số 4,5, 6, 7,8,9 số số tự nhiên chẵn chữ số khác lập thành từ chữ số đó: A 120 B 60 C 256 D 216 Câu [DS11.C2.0.BT.a] Cho số 1, 2, 4,5, cách tạo số chẵn gồm chữ số khác từ chữ số cho: A 120 B 256 C 24 D 36 Câu [DS11.C2.0.BT.a] Cho số 1, 2,3, 4,5, 6, Số số tự nhiên gồm chữ số lấy từ chữ số cho chữ số là: A 75 B 7! C 240 D 2401 Câu [DS11.C2.0.BT.a] Từ số 1,3,5 lập số tự nhiên chữ số: A B C 12 D 27 Câu [DS11.C2.0.BT.a] số chữ số, mà tất chữ số lẻ: A 25 B 20 C 30 D 10 Câu [DS11.C2.0.BT.a] số tự nhiên gồm chữ số lớn đôi khác nhau: A 240 B 120 C 360 D 24 Câu 10 [DS11.C2.0.BT.a] Cho số 1,5, 6, lập số tự nhiên chữ số với chữ số khác nhau: A 12 B 24 C 64 D 256 Câu 11 [DS11.C2.0.BT.a] Cho hai tập hợp A  {a, b, c, d } ; B  {c, d , e} Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A N  A   B N  B   C N ( A �B)  D N ( A �B)  Câu 12 [DS11.C2.0.BT.a] số tự nhiên gồm chữ số khác nhau: A 4536 B 49 C 2156 D 4530 NHOM CAU DANG [DS11.C2.0.b] Câu 13 [DS11.C2.0.BT.b] Từ số 1, 2,3 lập số tự nhiên khác số chữ số khác nhau: A 15 B 20 C 72 D 36 Câu 14 [DS11.C2.0.BT.b] số tự nhiên hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị? A 40 B 45 C 50 D 55 Câu 15 [DS11.C2.0.BT.b] số tự nhiên nhỏ 100 chia hết cho A 12 B 16 C 17 D 20 Câu 16 [DS11.C2.0.BT.b] số tự nhiên chữ số: A 900 B 901 C 899 D 999 Câu 17 [DS11.C2.0.BT.b] số tự nhiên chữ số lập từ số 0, 2, 4, 6,8 với điều chữ số khơng lặp lại: A 60 B 40 C 48 D 10 Câu 18 [DS11.C2.0.BT.b] Số số tự nhiên gồm chữ số chia hết cho 10 là: A 3260 B 3168 C 9000 D 12070 Câu 19 [DS11.C2.0.BT.b] Cho chữ số 0,1, 2,3, 4,5 Từ chữ số cho lập số chẵn chữ số chữ số phải khác nhau: A 160 B 156 C 752 D 240 Câu 20 [DS11.C2.0.BT.b] thể lập số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ số 0,1, , 3, 4,5 A 60 B 80 C 240 D 600 Câu 21 [DS11.C2.0.BT.b] Số điện thoại Huyện Củ Chi chữ số bắt đầu chữ số 790 Hỏi Huyện Củ Chi tối đa máy điện thoại: A 1000 B 100000 C 10000 D 1000000 Câu 22 [DS11.C2.0.BT.b] Từ chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, lập số từ chữ số khác nhau? A 7! B C 7.6.5.4 D 7!.6!.5!.4! NHOM CAU DANG [DS11.C2.0.c] Câu 23 [DS11.C2.0.BT.c] số tự nhiên chín chữ số mà chữ số viết theo thứ tự giảm dần: A B 15 C 55 D 10 0,1, 2, 7,8,9 Câu 24 [DS11.C2.0.BT.c] Từ số tạo số chẵn chữ số khác nhau? A 120 B 216 C 312 D 360 Câu 25 [DS11.C2.0.BT.c] Từ số 0,1, 2, 7,8,9 tạo số lẻ chữ số khác nhau? A 288 B 360 C 312 D 600 NHOM CAU DANG [DS11.C2.1.a] Câu 26 [DS11.C2.1.BT.a] Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn món, loại tráng miệng loại tráng miệng nước uống loại nước uống cách chọn thực đơn: A 25 B 75 C 100 D 15 Câu 27 [DS11.C2.1.BT.a] Số tam giác xác định đỉnh đa giác 10 cạnh là: A 35 B 120 C 240 D 720 Câu 28 [DS11.C2.1.BT.a] Tên 15 học sinh ghi vào 15 tờ giấy để vào hộp Chọn tên học sinh du lịch Hỏi cách chọn học sinh: A 4! B 15! C 1365 D 32760 Câu 29 [DS11.C2.1.BT.a] Một hội đồng gồm giáo viên học sinh chọn từ nhóm giáo viên học sinh Hỏi cách chọn? A 200 B 150 C 160 D 180 Câu 30 [DS11.C2.1.BT.a] Một tổ gồm 12 học sinh bạn An Hỏi cách chọn em trực phải An: A 990 B 495 C 220 D 165 Câu 31 [DS11.C2.1.BT.a] Số cách chọn ban chấp hành gồm trưởng ban, phó ban, thư kí thủ quỹ chọn từ 16 thành viên là: 16! 16! 16! A B C D 12!.4! 12! Câu 32 [DS11.C2.1.BT.a] Trong hộp bánh loại bánh nhân thịt loại bánh nhân đậu xanh cách lấy bánh để phát cho em thiếu nhi A 240 B 151200 C 14200 D 210 Câu 33 [DS11.C2.1.BT.a] Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực màu khác nhau, bút chì màu khác Như bạn cách chọn A 64 B 16 C 32 D 20 Câu 34 [DS11.C2.1.BT.a] Trong tuần (7 ngày), bạn A dự định ngày thăm người bạn 12 người bạn Hỏi bạn A lập kế hoạch thăm bạn (Có thể thăm bạn nhiều lần) A 7! B 35831808 C 12! D 3991680 Câu 35 [DS11.C2.1.BT.a] Trong tuần (7 ngày) bạn A dự định ngày thăm người bạn 12 người bạn Hỏi bạn A lập kế hoạch thăm bạn (thăm bạn khơng q lần) A 3991680 B 12! C 35831808 D 7! Câu 36 [DS11.C2.1.BT.a] Số tập hợp phần tử tập hợp phần tử là: 7! 3 A C B A7 C D 3! Câu 37 [DS11.C2.1.BT.a] tất 120 cách chọn học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh Số n nghiệm phương trình sau đây? A n  n  1  n    120 B n  n  1  n    720 C n  n  1  n    120 D n  n  1  n    720 NHOM CAU DANG [DS11.C2.1.b] Câu 38 [DS11.C2.1.BT.b] 10 cặp vợ chồng dự tiệc Tổng số cách chọn người đàn ông người phụ nữ bữa tiệc phát biểu ý kiến cho hai người khơng vợ chồng: A 100 B 91 C 10 D 90 Câu 39 [DS11.C2.1.BT.b] cách xếp nữ sinh, nam sinh thành hàng dọc cho bạn nam nữ ngồi xen kẻ: A B 72 C 720 D 144 Câu 40 [DS11.C2.1.BT.b] Một liên đồn bóng rổ 10 đội, đội đấu với đội khác hai lần, lần sân nhà lần sân khách Số cách xếp là: A 45 B 90 C 100 D 180 Câu 41 [DS11.C2.1.BT.b] Một liên đồn bóng đá 10 đội, đội phải đá trận với đội khác, trận sân nhà trận sân khách Số cách xếp là: A 180 B 160 C 90 D 45 Câu 42 [DS11.C2.1.BT.b] Giả sử ta dùng màu để cho nước khác đồ khơng màu dùng hai lần Số cách để chọn màu cần dùng là: 5! 5! A B C D 53 2! 3!2! Câu 43 [DS11.C2.1.BT.b] Nếu tất đường chéo đa giác 12 cạnh vẽ số đường chéo là: A 121 B 66 C 132 D 54 Câu 44 [DS11.C2.1.BT.b] Sau bữa tiệc, người bắt tay lần với người khác phòng tất 66 người bắt tay Hỏi phòng người: A 11 B 12 C 33 D 66 Câu 45 [DS11.C2.1.BT.b] Một tổ gồm nam nữ Hỏi cách chọn em trực cho nữ? 2 A  C7  C6 )  (C7  C6   C6 B  C7 C6    C7 C6   C6 2 C C112 C122 D C7 C6  C7 C6  C7 Câu 46 [DS11.C2.1.BT.b] Số cách chia 10 học sinh thành nhóm gồm , , học sinh là: 5 A C10  C10  C10 B C10 C8 C5 5 C C10  C8  C5 D C10  C5  C2 Câu 47 [DS11.C2.1.BT.b] Một thí sinh phải chọn 10 số 20 câu hỏi Hỏi cách chọn 10 câu hỏi câu đầu phải chọn: 10 10 7 A C20 B c7  C10 C C10 C10 D C17 Câu 48 [DS11.C2.1.BT.b] Mười hai đường thẳng nhiều giao điểm? A 12 B 66 C 132 D 144 Câu 49 [DS11.C2.1.BT.b] Trong buổi hồ nhạc, ban nhạc trường đại học từ Huế, Đà Nằng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt tham dự Tìm số cách xếp đặt thứ tự để ban nhạc Nha Trang biểu diễn A B 20 C 24 D 120 Câu 50 [DS11.C2.1.BT.b] Trong tủ sách tất 10 sách Hỏi cách xếp cho A kề B: A 10! B 725760 C 9! D 9! 2! NHOM CAU DANG [DS11.C2.1.c] Câu 51 [DS11.C2.1.BT.c] Từ nhóm người, chọn nhóm người Hỏi cách chọn: A 25 B 26 C 31 D 32 Câu 52 [DS11.C2.1.BT.c] Ông bà An đứa lên máy bay theo hàng dọc cách xếp hàng khác ông An hay bà An đứng đầu cuối hàng: A 720 B 1440 C 18720 D 40320 Câu 53 [DS11.C2.1.BT.c] cách xếp sách Văn khác sách Toán khác kệ sách dài sách Văn phải xếp kề nhau? A 5!.7! B 2.5!.7! C 5!.8! D 12! Câu 54 [DS11.C2.1.BT.c] Nếu đa giác 44 đường chéo, số cạnh đa giác là: A 11 B 10 C D [DS11.C2.1.BT.c] Một đa giác số đường chéo gấp đơi số cạnh Hỏi đa giác cạnh? A B C D NHOM CAU DANG [DS11.C2.2.a] 10 Câu 56 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x khai triển   3x  Câu 55 6 A C10 (3) Câu 57 6 B C10 (3) 10 B C10 Câu 63 D C10 10 B C10 C C10 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x12 khai triển  x  x   là 6 D C10 10 C C10 B C10 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x12 khai triển  x  x   là 6 D C10 10 A C10 Câu 62 3 C C10 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x8 khai triển  x    là A C10 Câu 61 5 D C8 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x khai triển  x   A C10 Câu 60 5 C C8 B C8 A C10 Câu 59 6 D C10 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x khai triển  x  3 3 A C8 Câu 58 C C10 (3) B C10 D C10 C C10 [DS11.C2.2.BT.a]Trong khai triển (1  x)8 , hệ số x là: A 118 B 112 C 120 [DS11.C2.2.BT.a] Trong khai triển  0,  0,8  , số hạng thứ tư D 122 A 0, 2048 B 0,0064 C 0,0512 D 0, 4096 Câu 64 [DS11.C2.2.BT.a] Trong khai triển (2 x  1)10 , hệ số số hạng chứa x8 A 11520 B 11520 C 256 D 45 Câu 65 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x khai triển (3  x) 7 7 A C9 B 9C9 C 9C9 D C9 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x5 khai triển (1  x)12 A 820 B 210 C 792 D 220 4 Câu 67 [DS11.C2.2.BT.a] Trong khai triển ( a  2b) , hệ số số hạng chứa a b A 1120 B 560 C 140 D 70 15 Câu 68 [DS11.C2.2.BT.a] Hệ số x khai triển (2  x) 8 8 8 A C15 B C15 C C15 D C15 Câu 66 [DS11.C2.2.BT.a] Trong bảng khai triển nhị thức ( x  y )11 , hệ số x8 y 8 A C11 B C11 C C10  C10 D C11 Câu 70 [DS11.C2.2.BT.a] Ba số hạng theo lũy thừa tăng dần x khai triển (1+2x)10 : A 1, 45 x, 120 x B 1, x, x C 1, 20x, 180x2 D 10, 45 x, 120 x Câu 69 Câu 71 [DS11.C2.2.BT.a] Trong khai triển ( 2a – b) , hệ số số hạng thứ ba bằng: B - 10 A 80 Câu 72 [DS11.C2.2.BT.a] Trong khai triển nhị thức: ( a + 2) trị n là: A 17 Câu 73 D - 80 C 10 B 10 n+6 với n  N tất 17 số hạng giá C 11 [DS11.C2.2.BT.a] Khai triển nhị thức: ( 2x + y ) Ta kết là: 2 A 32 x +16 x y + x y + x y + xy + y D 13 2 B 32 x + 80 x y + 80 x y + 40 x y +10 xy + y C x +10 x y + 20 x y + 20 x y +10 xy + y 2 D 32 x +10000 x y + 80000 x y + 400 x y +10 xy + y NHOM CAU DANG [DS11.C2.2.b] Câu 74 [DS11.C2.2.BT.b] Số hạng khai triển  3x  2y là: B  x  2 A C4 x y Câu 75  2y 2 2 C 6C4 x y [DS11.C2.2.BT.b] Hệ số đứng trước x 25 y10 khai triển  x3  xy  D 36C42x2y2 15 là: 3200 A 2080 B 3003 C 2800 D � Câu 76 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức   x  xét khẳng định sau: I Gồm số hạng II Số hạng thứ 6x III Hệ số x5 Trong khẳng định A Chỉ I III B Chỉ II III C Chỉ I II D Cả ba Câu 77  [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển 3x  y  10 , hệ số số hạng A 61236 B 4000 C 8960 D 40000 Câu 78 [DS11.C2.2.BT.b] Tìm số nguyên dương bé n cho khai triển (1  x) n hai hệ số liên tiếp tỉ số 15 A 20 B 21 C 22 D 23   Câu 79 [DS11.C2.2.BT.b] Tìm hệ số x16 khai triển P  x   x  x A 3630 B 3360 C 3330 D 3260 Câu 80 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( 2a - b) hệ số số hạng thứ ba là: 10 A - 80 C - 10 B 80 D 10 Câu 81 Câu 82 �2 � [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: � a  � Số hạng thứ là: � b� A - 35a 6b- B 35a 6b- C - 21a 4b- D 21a 4b- [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( 2a - 1) Ba số hạng đầu là: A 2a - 6a +15a C 64a - 192a + 480a B 2a - 12a + 30a D 64a - 192a + 240a � b� Câu 83 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: � 8a  � Số hạng thứ là: 2� � A - 80a 9b3 B - 64a 9b3 C - 1280a 9b3 D 60a 6b Câu 84 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( x - y ) Hệ số số hạng chứa x y là: A - 224000 B - 22400 C - 8960 D - 24000 10 Câu 85 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( x - 1) Hệ số số hạng chứa x8 là: A - 11520 B 45 C 256 D 11520 Câu 86 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( a - 2b) Hệ số số hạng chứa a 4b là: A 1120 B 560 C 140 D 70 Câu 87 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( 3x - y ) số hạng chứa x y là: A 3285 x y B - 3285x y 4 C - 2835 x y D 5283 x y Câu 88 [DS11.C2.2.BT.b] Trong khai triển nhị thức: ( + 0,02) Tìm tổng số ba số hạng A 2289,3283 B 2291,1012 NHOM CAU DANG [DS11.C2.2.c] C 2275,93801 D 2291,1141 n � 1� Câu 89 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển � 3x  �hệ số x3 Cn giá trị n x� � A 15 B 12 C D 14 Câu 90 [DS11.C2.2.BT.c]Hệ số x sau khai triển rút gọn đa thức: (1  x )9  (1  x)10   (1  x)14 là: A 3001 B 3003 C 3010 D 2901 Câu 91 [DS11.C2.2.BT.c] Tìm hệ số x khai triển P ( x) = ( x +1) +( x +1) + +( x +1) A 1711 B 1287 Câu 92 12 D 1715 C 1716 [DS11.C2.2.BT.c] Hệ số x y khai triển  1 x  1 y là: A 20 B 800 C 36 D 400 18 Câu 93   [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng không chứa x khai triển  x   là: x   10 A C18 B C18 C C18 D C18 13 Câu 94 � 1� [DS11.C2.2.BT.c] Hệ số  x khai triển �x  � là � x� 4 A C13 B C13 C C13 D C13 � � [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng x khai triển �x  � là � 2x � 3 3 3 A  C9 x B .C9 x C C9 x 8 � 1� Câu 96 [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng  x 4  khai triển �x  � là � x� 4 A C8 x B C8 x C C8 x Câu 95 3 D C9 x D C8 x 40 � � Câu 97 [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng x khai triển �x  �  là � x � 37 31 31 31 A C40 x B C40 x C C40 x 31 31 D C40 x � 2� Câu 98 [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng không chứa x khai triển �x  � là � x� 2 A C6 B C6 4 C C6 D C6 10 � 1� [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng không chứa x khai triển �x  �  là � x� 5 A C10 B C10 C C10 D C10 Câu 100 [DS11.C2.2.BT.c] Tìm số hạng khai triển ( x  ) ,với x  x Câu 99 1 A 56x Câu 101 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển  x   A 1293600 B 70x B 1293600 1 C 70x 56x 100 D 70 x x  a0  a1 x   a100 x100 Hệ số a97 97 C 2 C100 98 98 D 2 C100  Câu 102 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển x  y A 16 x y15  y  16 , tổng hai số hạng cuối C 16 xy15  x B 16 x y15  y D 16 xy15  x8 n � � Câu 103 [DS11.C2.2.BT.c] Số hạng thứ khai triển � x  � khơng chứa x Tìm x biết số x � � hạng số hạng thứ hai khai triển   x  30 A 2 C 1 B D n � 1� Câu 104 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển � x  �, hệ số x Cn Tính n x� � A n = 12 B n = 13 C n = 14 D n = 15 15 � � Câu 105 [DS11.C2.2.BT.c] Tính số hạng khơng chứa x khai triển �x  � � 2x � 3300 3300 3003 3003 A B C  D 64 64 32 32 24 � � Câu 106 [DS11.C2.2.BT.c] Tính hệ sốcủa x khai triển P  x   � 2x  � x � � 20 16 14 12 A C24 B C24 C C20 D C24 � � Câu 107 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển nhị thức: �x  � Hệ số x với x > là: x � � A 60 B 80 C 160 D 240 12 � � Câu 108 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển nhị thức: �x  � với x �0 Số hạng không chứa x � x � số hạng thứ: A B C D  Câu 109 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển nhị thức: x  y 15  16 Hai số hạng cuối là: 15 A - 16 xy  + y B - 16 x  + y C 16xy + y 15 D - 16xy + y 8 � � Câu 110 [DS11.C2.2.BT.c] Trong khai triển nhị thức: �x  � Số hạng không chứa x là: � x � A 1729 B 1700 C 1800 D 1792 Câu 111 [DS11.C2.2.BT.c] Tổng tất hệ số khai triển ( x + y ) A 77520 B 1860480 Câu 112 [DS11.C2.2.BT.c] Biểu thức ( x ) ( A x - y2 ) ( B x - C 1048576 (- 6y ) y2 ) 20 D 81920 số hạng khai triển nhị thức ( ) ( C x - y D x - y C 24 D 96 C Cn  n  n 1 D Cn  n ) 18 NHOM CAU DANG [DS11.C2.3.a] Câu 113 [DS11.C2.3.BT.a] Số 5! P4 bằng: A B 12 Câu 114 [DS11.C2.3.BT.a] Kết sau sai: n A Cn 1  B Cn  Câu 115 [DS11.C2.3.BT.a] Nghiệm phương trình An3  20n A n  B n  C n  Câu 116 [DS11.C2.3.BT.a] Cơng thức tính số hốn vị Pn A Pn  (n  1)! B Pn  (n  1)! C Pn  n! (n  1) D không tồn D Pn  n ! nk Câu 117 [DS11.C2.3.BT.a] Cho biết Cn  28 Giá trị n k là: A B C D 2 Câu 118 [DS11.C2.3.BT.a] Nếu Ax 110 thì: A x  10 B x  11 C x  11 hay x  10 D x  Câu 119 [DS11.C2.3.BT.a] Trong câu sau câu sai? 11 4 A C14  C14 B C10  C10  C11 4 C C4  C4  C4  C4  C4  16 D C10  C11  C11 n k Câu 120 [DS11.C2.3.BT.a] Cho biết C n 28 Giá trị n k là: A B C D Khơng thể tìm NHOM CAU DANG [DS11.C2.3.b] 4 Câu 121 [DS11.C2.3.BT.b] Nếu An  An 1 n bằng: A n  11 B n  12 C n  13 D n  14 n 1 n Câu 122 [DS11.C2.3.BT.b] Tìm n ��, biết Cn   Cn  7(n  3) A n  15 B n  18 C n  16 D n  12 n2 Câu 123 [DS11.C2.3.BT.b] Tìm n ��, biết An  Cn  14n A n  B n  C n  n  D n  7n Câu 124 [DS11.C2.3.BT.b] Giá trị n �� thỏa mãn Cn  Cn  Cn  A n  B n  C n  D n  Câu 125 [DS11.C2.3.BT.b] Tìm số tự nhiên n thỏa An  210 A 15 B 12 C 21 D 18 n 1 Câu 126 [DS11.C2.3.BT.b] Biết An  Cn 1  4n  Giá trị n A n  12 B n  10 C n  13 D n  11 Câu 127 [DS11.C2.3.BT.b] Nếu Ax  110 A x  11 B x  10 C x  11 hay x  10 D x  10 A Câu 128 [DS11.C2.3.BT.b] Nghiệm phương trình x  Ax  Ax A x = B x =11 C x =11 x = D x = 10 x = k k Câu 129 [DS11.C2.3.BT.b] Nếu Cn  10 An  60 Thì k A B C D 10 NHOM CAU DANG [DS11.C2.3.c] 2 Câu 130 [DS11.C2.3.BT.c] Giá trị n thỏa mãn An  A2 n  42  A B C D 10 Câu 131 [DS11.C2.3.BT.c] Biết n số nguyên dương thỏa mãn 3Cn 1  An  52( n  1) Giá trị n bằng: A n  13 B n  16 C n  15 D n  14 x 1 x2 Câu 132 [DS11.C2.3.BT.c] Tìm x ��, biết C x  Cx  Cx  79 A x  13 B x  17 C x  16 D x  12 n 3 Câu 133 [DS11.C2.3.BT.c] Giá trị n �� thỏa mãn Cn 8  An  A n  15 B n  17 C n  D n  14 2 n Câu 134 [DS11.C2.3.BT.c] Giải phương trình với ẩn số nguyên dương thỏa mãn An  3Cn  15  5n A n  n  B n  n  n  12 C n  D n  Câu 135 [DS11.C2.3.BT.c] Tìm hệ số chứa x khai triển (1  x)9  (1  x)10  (1  x)11  (1  x)12  (1  x)13  (1  x)14  (1  x)15 A 3000 B 8008 C 3003 D 8000 NHOM CAU DANG [DS11.C2.4.a] n Câu 136 [DS11.C2.4.BT.a] Tổng T    Cn  Cn  Cn  Cn   Cn bằng: A T  2n B T  2n – C T  n  D T  4n Câu 137 [DS11.C2.4.BT.a] Tính giá trị tổng S  C6  C6   C6 bằng: A 64 B 48 C 72 D 100 5 Câu 138 [DS11.C2.4.BT.a] Nếu khai triển nhị thức Niutơn:  x  1  a5 x  a4 x  a3 x  a2 x  a1 x  a0 tổng a5  a4  a3  a2  a1  a0 A - 32 B C D 32 2 n n Câu 139 [DS11.C2.4.BT.a] Cho A  Cn  5Cn  Cn   Cn Vậy A A n B 5n C 6n D 4n n 1 Câu 140 [DS11.C2.4.BT.a] Trong khai triển (1  x) n biết tổng hệ số Cn  Cn  Cn   Cn  126 Hệ số x A 15 B 21 C 35 D 20 n Câu 141 [DS11.C2.4.BT.a] Tổng T  Cn  Cn  Cn  Cn   Cn A T  2n B T  4n C T  2n  D T  2n  Câu 142 [DS11.C2.4.BT.a] Cho khai triển   x   a0  a1 x  a2 x   an x n , n ��* n a1 a   nn  4096 Tìm hệ số lớn ? 2 B 126720 C 924 D 792 hệ số thỏa mãn hệ thức a0  A 1293600 Câu 143 [DS11.C2.4.BT.a] Khai triển  x  y thay x, y giá trị thích hợp Tính tổng S  C50  C51   C55 32 A � B 64 C D 12 NHOM CAU DANG [DS11.C2.4.b] Câu 144 [DS11.C2.4.BT.b] Giá trị tổng A  C7  C7  .C7 A 255 B 63 C 127 D 31 2n Câu 145 [DS11.C2.4.BT.b] C2 n  C2 n  C2n   C2n A 2n B 2n1 C 22 n D 22 n1 2016 Câu 146 [DS11.C2.4.BT.b] Tổng C2016  C2016  C2016   C2016 bằng: A 22016 B 22016  C 22016  D 42016 n n Câu 147 [DS11.C2.4.BT.b] Tổng số C n - C n + C n - + (- 1) C n giá trị bằng: A n chẵn B n lẻ n C hữu hạn D trường hợp NHOM CAU DANG [DS11.C2.6.a] Câu 148 [DS11.C2.6.BT.a] Trong thí nghiệm sau thí nghiệm khơng phải phép thử ngẫu nhiên: A Gieo đồng tiền xem mặt ngửa hay mặt sấp B Gieo đồng tiền xem đồng tiền lật ngửa C Chọn học sinh lớp xem nam hay nữ D Bỏ hai viên bi xanh ba viên bi đỏ hộp, sau lấy viên để đếm xem tất viên bi Câu 149 [DS11.C2.6.BT.a] Gieo đồng tiền phép thử ngẫu nhiên khơng gian mẫu là: A  NN , NS , SN , SS  B  NNN , SSS , NNS , SSN , NSN , SNS  C  NNN , SSS , NNS , SSN , NSN , SNS , NSS , SNN  D  NNN , SSS , NNS , SSN , NSS , SNN  Câu 150 [DS11.C2.6.BT.a] Gieo đồng tiền súcsắc Số phần tử không gian mẫu là: A 24 B 12 C D Câu 151 [DS11.C2.6.BT.a] Gieo súc sắc hai lần Biến cố A biến cố để sau hai lần gieo mặt chấm : A A    1;6  ,  2;6  ,  3;6  ,  4;6  ,  5;6   B A    1,  ,  2,  ,  3,  ,  4,  ,  5,  ,  6,   C A    1,  ,  2,  ,  3,6  ,  4,6  ,  5,  ,  6,  ,  6,1 ,  6,  ,  6,3  ,  6,  ,  6,5   D A    6,1 ,  6,  ,  6,3 ,  6,  ,  6,   Câu 152 [DS11.C2.6.BT.a] Gieo đồng tiền hai lần Số phần tử biến cố để mặt ngửa xuất lần là: A B C D Câu 153 [DS11.C2.6.BT.a] Gieo ngẫu nhiên đồng tiền khơng gian mẫu phép thử biến cố: A B C 12 D 16 NHOM CAU DANG [DS11.C2.6.b] Câu 154 [DS11.C2.6.BT.b] Gieo súc sắc gọi kết xảy tích số hai nút mặt Số phần tử không gian mẫu là: A B 18 C 29 D 39 Câu 155 [DS11.C2.6.BT.b] Cho phép thử khơng gian mẫu  1,2,3,4,5,6 Các cặp biến cố không đối là: A A   1 B   2,3, 4,5,6 B C  1, 4,5 D   2,3, 6 C E   1, 4, 6 F   2,3 D  � Câu 156 [DS11.C2.6.BT.b] Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ đến 10 Chọn ngẫu nhiên thẻ Gọi A biến cố để tổng số thẻ chọn không vượt Số phần tử biến cố A là: A B C D Câu 157 [DS11.C2.6.BT.b] Gieo súc sắc lần Số phần tử không gian mẫu là? A B 12 C 18 D 36 NHOM CAU DANG [DS11.C2.7.a] Câu 158 [DS11.C2.7.BT.a] Từ chữ số , , , , , lấy ngẫu nhiên số Xác suất để lấy số nguyên tố là: 1 1 A B C D Câu 159 [DS11.C2.7.BT.a] Gọi S tập hợp tất số tự nhiên chữ số phân biệt lấy từ số , , , , , , , , Chọn ngẫu nhiên số từ S Xác suất chọn số chứa số lẻ 16 16 10 23 A P  B P  C P  D P  42 21 21 42 Câu 160 [DS11.C2.7.BT.a] Cho tập A   1; 2;3; 4;5;6 Từ tập A lập số tự nhiên chữ số khác Tính xác suất biến cố cho tổng chữ số 9 A B C D 20 20 20 20 Câu 161 [DS11.C2.7.BT.a]Cho tập A   1; 2;3; 4;5;6 Từ tập A lập số tự nhiên chữ số khác Tính xác suất biến cố cho tổng chữ số A B C D 20 20 20 20 Câu 162 [DS11.C2.7.BT.a]Cho A biến cố liên quan phép thử T Mệnh đề sau mệnh đề ? A P ( A) số lớn B P ( A)   P A   C P ( A)  � A   D P ( A) số nhỏ Câu 163 [DS11.C2.7.BT.a] Cho A A hai biến cố đối Chọn câu A P  A    P A B P  A   P A   C P  A    P  A    D P  A   P  A   NHOM CAU DANG [DS11.C2.7.b] Câu 164 [DS11.C2.7.BT.b] Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên chữ số khác Tính xác suất chọn số chẵn ( lấy kết hàng phần nghìn ) 0, 652 0, 756 D A B 0, 256 C 0,922 Câu 165 [DS11.C2.7.BT.b] Chọn ngẫu nhiên số chữ số từ số 00 đến 99 Xác suất để số tận là: A 0,1 B 0, C 0,3 D 0, Câu 166 [DS11.C2.7.BT.b] Chọn ngẫu nhiên số hai chữ số từ số 00 đến 99 Xác suất để số lẻ chia hết cho : A 0,12 B 0, C 0, 06 D 0,01 Câu 167 [DS11.C2.7.BT.b]Chọn ngẫu nhiên số nguyên dương tập {1;2; ;10} xếp chúng theo thứ tự tăng dần Gọi P xác suất để số chọn xếp vị trí thứ Khi P bằng: 1 1 A B C D 60 Câu 168 [DS11.C2.7.BT.b] Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên nhỏ 30 Tính xác suất biến cố A : “số chọn số nguyên tố” ? 11 10 A p  A   B p  A   30 29 1 C p  A  D p  A  NHOM CAU DANG [DS11.C2.8.a] Câu 169 [DS11.C2.8.BT.a] Gieo súc sắc Xác suất để mặt chấm chẵn xuất là: A 0, B 0,3 C 0, D 0,5 Câu 170 [DS11.C2.8.BT.a] Rút từ 52 Xác suất để bích là: 1 12 A B C D 13 13 Câu 171 [DS11.C2.8.BT.a] Rút từ 52 Xác suất để ách (A) là: 1 A B C D 13 169 13 Câu 172 [DS11.C2.8.BT.a] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng số chấm hai mặt 11 là: 1 A B C D 18 25 Câu 173 [DS11.C2.8.BT.a] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng số chấm hai mặt là: 1 A B C D 12 Câu 174 [DS11.C2.8.BT.a] Gieo ngẫu nhiên súc sắc Xác suất để mặt chấm xuất hiện: 1 A B C D 6 Câu 175 [DS11.C2.8.BT.a] Gieo ngẫu nhiên hai súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để sau hai lần gieo kết là: 1 A B C D 36 Câu 176 [DS11.C2.8.BT.a] Rút từ gồm 52 Xác suất để bích A 13 B C 12 13 D Câu 177 [DS11.C2.8.BT.a]Từ 52 bài, rút Xác suất để ba ách(A) là: A 0,000181 B 0,00181 C 0,00362 D 0,000362 Câu 178 [DS11.C2.8.BT.a] Rút từ 52 Xác suất để ách (A) hay rô là: 17 A B C D 52 13 13 52 Câu 179 [DS11.C2.8.BT.a] Rút từ 52 Xác suất để ách (A) hay già (K) hay đầm (Q) là: 1 A B C D 2197 64 13 13 Câu 180 [DS11.C2.8.BT.a] Rút từ 52 Xác suất để bồi (J) màu đỏ hay là: 3 A B C D 13 26 13 238 NHOM CAU DANG [DS11.C2.8.b] Câu 181 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo súc sắc lần Xác suất để mặt số hai xuất lần là: 1 1 A B C D 172 18 20 216 Câu 182 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng số chấm hai mặt chia hết cho là: 13 11 1 A B C D 36 36 Câu 183 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo đồng tiền hai lần Xác suất để sau hai lần gieo mặt sấp xuất lần 1 A B C D 4 Câu 184 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng số chấm hai mặt chia hết cho 13 11 1 A B C D 36 36 Câu 185 [DS11.C2.8.BT.b] Cho 100 thẻ đánh số từ đến 100 , chọn ngẫu nhiên thẻ Xác suất để chọn thẻ tổng số ghi thẻ số chia hết cho 5 A P  B P  C P  D P  Câu 186 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo đồng tiền liên tiếp lần n() bao nhiêu? A B C D 16 Câu 187 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo đồng tiền liên tiếp lần Số phần tử không gian mẫu n() là? A B C D Câu 188 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A :”lần xuất mặt sấp” A P ( A)  B P( A)  C P ( A)  D P ( A)  8 Câu 189 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A :”kết lần gieo nhau” A P ( A)  B P( A)  C P ( A)  D P ( A)  8 Câu 190 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A :”ít lần xuất mặt sấp” A P ( A)  B P( A)  C P ( A)  D P ( A)  8 Câu 191 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo hai súc xắc cân đối đồng chất Xác suất để hiệu số chấm mặt xuất hai súc xắc là: 1 A B C D 12 9 36 Câu 192 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo hai súc xắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm mặt xuất hai súc xắc là: A B C D 36 36 Câu 193 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo súc xắc cân đối đồng chất hai lần Xác suất để lần xuất mặt sáu chấm là: 12 11 A B C D 36 36 36 36 Câu 194 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo ba súc xắc cân đối đồng chất Xác suất để số chấm xuất ba là: 12 B C D 216 216 216 216 Câu 195 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo đồng tiền cân đối đồng chất bốn lần Xác suất để bốn lần xuất mặt sấp là: A B C D 16 16 16 16 Câu 196 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo ngẫu nhiên đồng thời bốn đồng xu Tính xác xuất để hai đồng xu lật ngửa, ta kết A 11 11 D 16 15 [DS11.C2.8.BT.b] Một súc sắc đồng chất đổ lần Xác suất để số lớn hay xuất lần 31 41 51 21 A B C D 23328 23328 23328 23328 [DS11.C2.8.BT.b] Rút từ gồm 52 Xác suất để 10 hay át A B C D 13 169 13 [DS11.C2.8.BT.b] Rút từ gồm 52 Xác suất để át hay rô 17 A B C D 52 13 13 52 [DS11.C2.8.BT.b] Rút từ gồm 52 Xác suất để át (A) hay già (K) A Câu 197 Câu 198 Câu 199 Câu 200 10 B 11 12 C 2197 B 64 C 13 B 26 C hay đầm (Q) A 13 D 13 D 13 Câu 201 [DS11.C2.8.BT.b] Rút từ gồm 52 Xác suất để bồi (J) màu đỏ hay A 238 Câu 202 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo ngẫu nhiên đồng tiền cân đối đồng chất bốn lần Xác suất để bốn lần gieo xuất mặt sấp là: D A B C 16 16 16 16 Câu 203 [DS11.C2.8.BT.b] Gieo ngẫu nhiên hai súc sắc cân đối, đồng chất Xác suất biến cố “Tổng số chấm hai súc sắc 6” 11 D A B C 36 36 36 Câu 204 [DS11.C2.8.BT.b] bốn bìa đánh số từ đến Rút ngẫu nhiên ba Xác suất biến cố “Tổng số ba bìa 8” 1 A B C D 4 Câu 205 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo đồng tiền liên tiếp lần Gọi A biến cố “có lần xuất mặt sấp” Xác suất biến cố A A P  A   B P  A   C P  A   D P  A   8 Câu 206 [DS11.C2.8.BT.b]Rút ba quân từ mười ba quân chất rô  2;3; 4; ; J;Q; K; A Tính xác suất để ba qn khơng J Q ? 11 25 A B C D 26 26 26 26 Câu 207 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo súc sắc cân đối đồng chất lần độc lập Tính xác xuất để khơng lần xuất mặt số chấm số chẵn ? 1 1 B C D 36 64 32 72 Câu 208 [DS11.C2.8.BT.b]Gieo súc sắc cân đối đồng chất hai lần Xác suất để tổng số chấm xuất số chia hết cho là: A B C D 36 36 36 36 Câu 209 [DS11.C2.8.BT.b]Rút từ 52 Xác suất để rơ hay hình người (lá già, đầm, bồi) là: 17 11 A B C D 52 26 13 13 NHOM CAU DANG [DS11.C2.8.c] Câu 210 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo ba súc sắc Xác suất để nhiều hai mặt là: 1 215 A B C D 72 216 72 216 Câu 211 [DS11.C2.8.BT.c] Rút từ 52 Xác suất để rô hay hình người (lá bồi, đầm, già) là: 17 11 3 A B C D 52 26 13 13 Câu 212 [DS11.C2.8.BT.c] Một súc sắc cân đối đồng chất gieo lần Xác suất để tổng số chấm hai lần gieo đầu số chấm lần gieo thứ ba: 10 15 16 12 A B C D 216 216 216 216 Câu 213 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để số chấm xuất súc sắc nhau: 1 A B C D 36 18 36 Câu 214 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo đồng tiền lần cân đối đồng chất Xác suất để lần xuất mặt sấp là: 31 21 11 A B C D 32 32 32 32 Câu 215 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm xuất hai mặt súc sắc khơng vượt là: A B C D 18 18 Câu 216 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo đồng tiền lần cân đối đồng chất Xác suất để đồng tiền xuất mặt sấp 31 21 11 A B C D 32 32 32 32 Câu 217 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo đồng tiền liên tiếp lần Tính xác suất biến cố A :”có lần xuất mặt sấp” A P ( A)  B P( A)  C P ( A)  D P ( A)  8 Câu 218 [DS11.C2.8.BT.c]Một xúc sắc cân đối đồng chất gieo ba lần Gọi P xác suất để tổng số chấm xuất hai lần gieo đầu số chấm xuất lần gieo thứ ba Khi P bằng: 10 15 16 12 A B C D 216 216 216 216 Câu 219 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo mọt súc sắc ba lần Xác suất để mặt số hai xuất ba lần 1 1 A B C D 172 18 20 216 Câu 220 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt 11 A 1 1 B C D 18 15 Câu 221 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt 1 A B C D 12 Câu 222 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt chia hết cho 13 11 A B C D 36 36 3 Câu 223 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo ba súc sắc Xác suất để nhiều hai mặt 1 215 A B C D 72 216 72 216 Câu 224 [DS11.C2.8.BT.c] Gieo súc sắc sáu mặt mặt 1, 2,3, sơn đỏ, mặt 5,6 sơn xanh Gọi A biến cố số lẻ, B biến cố nút đỏ (mặt sơn màu đỏ) Xác suất A  B là: 1 A B C D 4 NHOM CAU DANG [DS11.C2.9.a] Câu 225 [DS11.C2.9.BT.a] Một hộp bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn đủ hai màu 5 A B C D 324 9 18 Câu 226 [DS11.C2.9.BT.a] Một tổ nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ A B C D 15 15 15 15 Câu 227 [DS11.C2.9.BT.a] Một tổ nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn khơng nữ A B C D 15 15 15 15 Câu 228 [DS11.C2.9.BT.a] Một tổ nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn người nữ A B C D 15 15 15 15 Câu 229 [DS11.C2.9.BT.a] Một bình chứa 16 viên bi với viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất lấy viên bi đỏ 143 A B C D 560 40 28 280 Câu 230 [DS11.C2.9.BT.a] Một bình chứa 16 viên bi với viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất lấy viên bi không đỏ 143 A B C D 560 40 28 280 Câu 231 [DS11.C2.9.BT.a] Một bình chứa 16 viên bi với viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất lấy viên bi trắng, viên bi đen, viên bi đỏ 143 A B C D 560 40 28 280 Câu 232 [DS11.C2.9.BT.a] Một hộp viên bi đỏ viên bi xanh Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất để chọn viên bi khác màu là: 14 45 46 15 A B C D 45 91 91 22 Câu 233 [DS11.C2.9.BT.a] Một bình chứa 16 viên bi với viên bi trắng, viên bi đen, viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất lấy viên bi trắng, viên bi đen, viên bi đỏ 1 143 A B C D 560 16 40 240 A Câu 234 [DS11.C2.9.BT.a]Một hộp viên bi đỏ viên bi xanh Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất để chọn viên bi khác màu là: 14 45 46 15 A B C D 45 91 91 22 Câu 235 [DS11.C2.9.BT.a]Bạn Tân lớp 22 học sinh Chọn ngẫu nhiên em lớp để xem văn nghệ Xác suất để Tân xem là: A 19,6% B 18,2% C 9,8% D 9,1% Câu 236 [DS11.C2.9.BT.a]Một hộp chứa bi xanh, bi đỏ, bi vàng Xác suất để lần thứ bốc bi mà bi đỏ là: 10 11 A B C D 3 21 21 Câu 237 [DS11.C2.9.BT.a]Một chứa bi đỏ, bi xanh Nếu chọn ngẫu nhiên bi từ hộp Thì xác suất đến phần trăm để bi đỏ là: A 0,14 B 0,41 C 0,28 D 0,34 Câu 238 [DS11.C2.9.BT.a]Một hộp chứa bi xanh, bi đỏ Nếu chọn ngẫu nhiên bi từ hộp Thì xác suất để bi màu là: A 0,46 B 0,51 C 0,55 D 0,64 Câu 239 [DS11.C2.9.BT.a]Một hộp chứa bi xanh, bi đỏ, bi vàng Lấy ngẫu nhiên bi Xác suất để bi đỏ là: A B C D 5 Câu 240 [DS11.C2.9.BT.a]Có người đến nghe buổi hòa nhạc Số cách xếp người vào hàng ghế là: A 120 B 100 C 130 D 125 Câu 241 [DS11.C2.9.BT.a] Một lớp 20 học sinh nam 18 học sinh nữ Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất chọn học sinh nữ 10 19 D A B C 38 19 19 Câu 242 [DS11.C2.9.BT.a] Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn người nữ A B C D 15 15 15 Câu 243 [DS11.C2.9.BT.a]Bốn sách đánh dấu chữ cái: U, V, X, Y xếp tuỳ ý kệ sách dài Xác suất để chúng xếp theo thứ tự chữ là: 1 1 A B C D 24 256 NHOM CAU DANG [DS11.C2.9.b] Câu 244 [DS11.C2.9.BT.b] Một túi chứa bi trắng bi đen Rút bi Xác suất để bi trắng là: 1 A B C D 10 10 Câu 245 [DS11.C2.9.BT.b] Một hộp đựng bi xanh bi đỏ rút viên bi Xác suất để rút bi xanh bi đỏ 8 A B C D 15 25 25 15 Câu 246 [DS11.C2.9.BT.b] Một bình đựng cầu xanh cầu đỏ cầu vàng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác suất để cầu khác màu 3 3 A B C D 11 14 Câu 247 [DS11.C2.9.BT.b] Trong giải bóng đá nữ trường THPT 12 đội tham gia, hai đội hai lớp 12A2 11A6 Ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu A , B bảng đội Xác suất để đội hai lớp 12A2 11A6 bảng 5 B P  C P  D P  11 22 11 22 [DS11.C2.9.BT.b] Một tổ nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn nữ A B C D 15 15 15 15 [DS11.C2.9.BT.b]Trên giá sách quyến sách tốn, quyến sách lý, quyến sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy thuộc môn khác 37 A B C D 21 42 42 [DS11.C2.9.BT.b] Trên giá sách quyến sách tốn, quyến sách lý, quyến sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy mơn tốn 37 A B C D 21 42 42 [DS11.C2.9.BT.b]Tổ An Cường học sinh Số cách xếp học sinh theo hàng dọc mà An đứngđầu hàng, Cường đứng cuối hàng là: A 120 B 100 C 110 D 125 [DS11.C2.9.BT.b]Từ hộp chứa ba cầu trắng hai cầu đen lấy ngẫu nhiên hai Xác suất để lấy hai trắng là: 12 10 A B C D 30 30 30 30 [DS11.C2.9.BT.b] Một bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ (các viên bi khác màu sắc) Lấy ngẫu nhiên viên bi, lấy ngẫu nhiên viên bi Khi tính xác suất biến cố “Lấy lần thứ hai viên bi xanh”, ta kết A P  Câu 248 Câu 249 Câu 250 Câu 251 Câu 252 Câu 253 A B C D Câu 254 [DS11.C2.9.BT.b] hộp bút chì màu Hộp thứ bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Hộp thứ hai bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Chọn ngẫu nhiên hộp bút chì Xác suất để bút chì màu đỏ bút chì màu xanh là: 19 17 A B C D 36 36 12 12 Câu 255 [DS11.C2.9.BT.b] Một lô hàng gồm 1000 sản phẩm, 50 phế phẩm Lấy ngẫu nhiên từ lơ hàng sản phẩm Xác suất để lấy sản phẩm tốt là: A 0,94 B 0,96 C 0,95 D 0,97 Câu 256 [DS11.C2.9.BT.b] nam, nữ xếp thành hàng dọc Tính xác suất để nam, nữ đứng xen kẽ 1 13 A B D C 125 126 36 36 Câu 257 [DS11.C2.9.BT.b] Một người chọn ngẫu nhiên hai giày từ bốn đôi giày cỡ khác Xác suất để hai chọn tạo thành đôi là: A B C D 14 28 Câu 258 [DS11.C2.9.BT.b] Một hộp chứa ba cầu trắng hai cầu đen Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Xác suất để lấy hai trắng là: D A B C 10 10 10 10 Câu 259 [DS11.C2.9.BT.b] Một hộp chứa sáu cầu trắng bốn cầu đen Lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn Tính xác suất cho màu trắng? 1 209 A B C D 21 210 210 105 Câu 260 [DS11.C2.9.BT.b] Một hộp chứa viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh 35 viên bi màu đỏ Lấy ngẫu nhiên từ hộp viên bi Xác suất để số viên bi lấy viên bi màu đỏ là: C557  C207 C357 A C B C D C35 C20 C55 C55 [DS11.C2.9.BT.b] Một đề thi 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi phương án lựa chọn, phương án Khi thi, học sinh chọn ngẫu nhiên phương án trả lời với câu đề thi Xác suất để học sinh trả lời khơng 20 câu là: 20 �3 � A B C D � � 4 20 �4 � [DS11.C2.9.BT.b] Trong túi viên bi xanh viên bi đỏ; lấy ngẫu nhiên từ viên bi Khi xác suất để lấy viên bi xanh là: A B C D 11 11 11 11 [DS11.C2.9.BT.b] Một lơ hàng 100 sản phẩm, biết sản phẩm hỏng Người kiểm định lấy ngẫu nhiên từ sản phẩm Tính xác suất biến cố A : “ Người lấy sản phẩm hỏng” ? 229 A P  A   B P  A   25 6402 1 C P  A   D P  A   50 2688840 [DS11.C2.9.BT.b] Bài kiểm tra mơn tốn 20 câu trắc nghiệm khách quan; câu lựa chọn phương án Một học sinh khơng học nên làm cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án trả lời Tính xác suất để học sinh trả lời sai 20 câu ? 20 20 20 A  0, 25  B   0,75  C   0, 25  D (0, 75) 20 [DS11.C2.9.BT.b]Trên giá sách sách Tốn, sách Vật lý, sách Hoá học Lấy ngẫu nhiên sách kệ sách Tính xác suất để lấy sách Toán 37 A B C D 21 42 42 [DS11.C2.9.BT.b]Có tờ 20.000 đ tờ 50.000 đ Lấy ngẫu nhiên tờ số Xác suất để lấy tờ tổng giá trị lớn 70.000 đ 15 A B C D 28 28 [DS11.C2.9.BT.b]Có viên bi đỏ viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để lấy bi đỏ bi xanh ? 12 126 21 A B C D 35 7920 70 35 [DS11.C2.9.BT.b]Có người vợ chồng anh X xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang Tính xác suất để vợ chồng anh X ngồi gần ? 1 1 A B C D 64 25 [DS11.C2.9.BT.b]Một bình đựng viên bi xanh viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Xác suất để hai viên bi xanh bao nhiêu? 28 14 41 42 A B C D 55 55 55 55 [DS11.C2.9.BT.b]Một nhóm gồm nam nữ Chọn ngẫu nhiên bạn Xác suất để bạn chọn nam lẫn nữ mà nam nhiều nữ là: 60 238 210 82 A B C D 143 429 429 143 [DS11.C2.9.BT.b]Bạn Tít hộp bi gồm viên đỏ viên trắng Bạn Mít hộp bi giống bạn Tít Từ hộp mình, bạn lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để Tít Mít lấy số bi đỏ 11 12 A B C D 25 120 15 25 35 Câu 261 Câu 262 Câu 263 Câu 264 Câu 265 Câu 266 Câu 267 Câu 268 Câu 269 Câu 270 Câu 271 Câu 272 [DS11.C2.9.BT.b]Có hai hộp bút chì màu Hộp thứ bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Hộp thứ hai bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Chọn ngẫu nhiên hộp bút chì Xác suất để bút chì màu đỏ bút chì màu xanh là: 19 17 A B C D 36 36 12 12 Câu 273 [DS11.C2.9.BT.b]Một lô hàng gồm 1000 sản phẩm, 50 phế phẩm Lấy ngẫu nhiên từ lơ hàng sản phẩm Xác suất để lấy sản phẩm tốt là: A 0,94 B 0,96 C 0,95 D 0,97 Câu 274 [DS11.C2.9.BT.b]Có nam, nữ xếp thành hàng dọc Tính xác suất để nam, nữ đứng xen kẻ 1 13 A B C D 125 126 36 36 Câu 275 [DS11.C2.9.BT.b] Một ban đại diện gồm người thành lập từ 10 người tên sau đây: Liên, Mai, Mộu, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Kim Xác suất để người ban đại diện tên bắt đầu chữ M là: 5 11 A B C D 252 24 21 42 Câu 276 [DS11.C2.9.BT.b]Lớp 12 học sinh giỏi, lớp 11 10 học sinh giỏi, lớp 10 học sinh giỏi Chọn ngẫu nhiên học sinh Xác suất để học sinh chọn từ mọt lớp là: A B C D 11 11 11 11 Câu 277 [DS11.C2.9.BT.b]Trong nhóm 60 học sinh 30 học sinh thích học Tốn, 25 học sinh thích học Lý 10 học sinh thích Tốn Lý Chọn ngẫu nhiên học sinh từ nhóm Xác suất để học sinh thích học mơn Tốn Lý? A B C D Câu 278 [DS11.C2.9.BT.b]Trên kệ sách 10 sách Toán, sách Lý Lần lượt lấy sách mà khơng để lại kệ Tính xác suất để hai sách đầu Toán thứ ba Lý là: 18 15 A B C D 91 91 45 15 NHOM CAU DANG [DS11.C2.9.c] Câu 279 [DS11.C2.9.BT.c] Một bình đựng cầu xanh cầu trắng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác suất để cầu xanh cầu trắng A B C D 20 7 Câu 280 [DS11.C2.9.BT.c] Một hộp chứa viên bi trắng, viên bi đỏ viên bi xanh Lấy ngẫu nhiên từ hộp viên bi Xác suất để viên bi chọn đủ ba màu số bi đỏ nhiều C 1C 2C C 1C 3C A P  54 B P  52 C15 C15 C41C52C61 C41C52C61 P  D C152 C152 Câu 281 [DS11.C2.9.BT.c] Lớp 11A1 41 học sinh 21 bạn nam 20 bạn nữ Thứ đầu tuần lớp phải xếp hàng chào cờ thành hàng dọc Hỏi cách xếp để 21 bạn nam xen kẽ với 20 bạn nữ? A P41 B P21  P20 D P21  P20 C 2.P21.P20 Câu 282 [DS11.C2.9.BT.c] Hai xạ thủ bắn người viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng vòng 10 xạ thủ thứ 0, 75 xạ thủ thứ hai 0, 85 Tính xác suất để viên trúng vòng 10 ? 0,9625 0, 6375 A B 0,325 C D 0, 0375 C P  Câu 283 [DS11.C2.9.BT.c]Cho hai đường thẳng song song d1 , d Trên d1 điểm phân biệt màu đỏ, d điểm phân biệt màu xanh Xét tất tam giác tạo thành nối điểm với Chọn ngẫu nhiên tam giác, xác suất để thu tam giác hai đỉnh màu đỏ là: 5 A B C D 9 Câu 284 [DS11.C2.9.BT.c]Ba người bắn vào bia Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích 0,8 ; 0,6 ; 0,5 Xác suất để người bắn trúng đích bằng: A 0, 24 B 0,96 C 0, 46 D 0,92 Câu 285 [DS11.C2.9.BT.c]Cho X tập hợp chứa số tự nhiên lẻ số tự nhiên chẵn Chọn ngẫu nhiên từ X ba số tự nhiên Xác suất để chọn ba số tích số chẵn C3 C3 C3 C3 A P  34 B P   34 C P  36 D P   36 C10 C10 C10 C10 Câu 286 [DS11.C2.9.BT.c] Một hộp đựng thẻ đánh số từ đến Rút ngẫu nhiên hai thẻ nhân hai số ghi hai thẻ với Xác suất để tích hai số ghi hai thẻ số lẻ là: A B C D 18 18 18 Câu 287 [DS11.C2.9.BT.c] Một bình đựng cầu xanh cầu trắng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác suất để cầu toàn màu xanh là: 1 A B C D 20 30 15 10 Câu 288 [DS11.C2.9.BT.c] Một bình đựng cầu xanh cầu trắng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác suất để cầu xanh cầu trắng là: A B C D 20 7 Câu 289 [DS11.C2.9.BT.c] Sắp sách Tốn sách Vật Lí lên kệ dài Xác suất để sách môn nằm cạnh 1 A B C D 10 20 Câu 290 [DS11.C2.9.BT.c] Cho đa giác 12 đỉnh Chọn ngẫu nhiên đỉnh 12 đỉnh đa giáC Xác suất để đỉnh chọn tạo thành tam giác 1 1 A P  B P  C P  D P  55 220 14 Câu 291 [DS11.C2.9.BT.c] Trên giá sách quyến sách tốn, quyến sách lý, quyến sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy mơn tốn 37 A B C D 21 42 42 Câu 292 [DS11.C2.9.BT.c]Có ba hộp A, B, C hộp chứa ba thẻ đánh số 1, 2, Từ hộp rút ngẫu nhiên thẻ Gọi P xác suất để tổng số ghi ba thẻ Khi P bằng: A B C D 27 27 27 27 Câu 293 [DS11.C2.9.BT.c] Xác suất bắn trúng mục tiêu vận động viên bắn viên đạn 0, Người bắn hai viên đạn cách độc lập Xác suất để viên trúng mục tiêu viên trượt mục tiêu là: A 0, B 0, C 0, 48 D 0, 24 Câu 294 [DS11.C2.9.BT.c]Hai xạ thủ độc lập với bắn vào bia Mỗi người bắn viên Xác suất bắn trúng xạ thủ thứ 0, ; xạ thủ thứ hai 0,8 Gọi X số viên đạn bắn trúng bia Tính kì vọng X : A 1, 75 B 1,5 C 1,54 D 1, Câu 295 [DS11.C2.9.BT.c] Ba người bắn vào bia Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích 0,8 ; 0,6; 0,5 Xác suất để người bắn trúng đích bằng: A 0.24 B 0.96 C 0.46 D 0.92 Câu 296 [DS11.C2.9.BT.c] hai hộp đựng bi Hộp I viên bi đánh số 1, 2, �, Lấy ngẫu nhiên hộp viên bi Biết xác suất để lấy viên bi mang số chẵn hộp II 10 Xác suất để lấy hai viên bi mang số chẵn là: A B C D 15 15 15 15 Câu 297 [DS11.C2.9.BT.c] Một tiểu đội 10 người xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc, anh A anh B Xác suất để A B đứng liền bằng: 1 1 A B C D Câu 298 [DS11.C2.9.BT.c] Hai người độc lập ném bóng vào rổ Mỗi người ném vào rổ bóng Biết xác suất ném bóng trúng vào rổ người tương ứng Gọi A biến cố: “Cả hai ném bóng trúng vào rổ” Khi đó, xác suất biến cố A bao nhiêu? 12 A p  A   B p  A   C p  A   D p  A   35 25 49 35 Câu 299 [DS11.C2.9.BT.c] Một bình đựng 12 cầu đánh số từ đến 12 Chọn ngẫu nhiên bốn cầu Xác suất để bốn cầu chọn số khơng vượt q 56 14 28 D A B C 99 99 99 99 Câu 300 [DS11.C2.9.BT.c] Một hộp chứa bi xanh 10 bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi Xác suất để bi xanh là: 45 200 A B C D 91 273 Câu 301 [DS11.C2.9.BT.c] Một bình chứa bi xanh bi đỏ Rút ngẫu nhiên bi Xác suất để bi xanh 1 A B C D 10 10 Câu 302 [DS11.C2.9.BT.c] Bạn Xuân 15 người Chọn người để lập ban đại diện Xác suất đến mười phần nghìn để Xuân ba người chọn A 0,2000 B 0,00667 C 0,0022 D 0,0004 Câu 303 [DS11.C2.9.BT.c] Một ban đại diện gồm người thành lập từ 10 người tên sau đây: Liên, Mai, Mộc, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Kim Xác suất để người ban đại diện tên bắt đầu chữ M 1 10 25 A B C D 42 21 63 Câu 304 [DS11.C2.9.BT.c]Có hộp Hộp A chứa bi đỏ, bi trắng Hộp B chứa bi đỏ, hai bi vàng Hộp C chứa bi đỏ, bi xanh Lấy ngẫu nhiên hộp lấy bi từ hộp Xác suất để bi đỏ là: 1 17 A B C D 15 40 Câu 305 [DS11.C2.9.BT.c] Một hộp chứa bi đỏ, bi vàng bi xanh Lần lượt lấy ba bi không bỏ lại Xác suất để bi thứ đỏ, nhì xanh, ba vàng là: 1 1 A B C D 60 20 120 Câu 306 [DS11.C2.9.BT.c] Một hộp chứa bi xanh bi đỏ Lấy bi lên xem bỏ vào, lấy bi khác Xác suất để hai bi đỏ là: A B C D 25 25 5 Câu 307 [DS11.C2.9.BT.c] hai hộp Hộp thứ chứa bi xanh, bi vàng Hộp thứ nhì chứa bi xanh, bi đỏ Lấy từ hộp bi Xác suất để hai bi xanh là: 2 11 B C D 12 Câu 308 [DS11.C2.9.BT.c] Trong kì thi 60% thí sinh đỗ Hai bạn A , B dự kì thi Xác suất để bạn thi đỗ là: A 0, 24 B 0,36 C 0,16 D 0, 48 Câu 309 [DS11.C2.9.BT.c] Một nhóm gồm nam nữ Chọn ngẫu nhiên bạn Xác suất để bạn chọn nam lẫn nữ mà nam nhiều nữ là: 60 238 210 82 A B C D 143 429 429 143 A ... [DS11.C2.7.BT.a] Từ chữ số , , , , , lấy ngẫu nhiên số Xác suất để lấy số nguyên tố là: 1 1 A B C D Câu 159 [DS11.C2.7.BT.a] Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số phân biệt lấy từ số , , , , , ,... 7,8,9 Câu 24 [DS11.C2.0.BT.c] Từ số tạo số chẵn có chữ số khác nhau? A 120 B 216 C 312 D 360 Câu 25 [DS11.C2.0.BT.c] Từ số 0,1, 2, 7,8,9 tạo số lẻ có chữ số khác nhau? A 288 B 360 C 312... biến cố cho tổng chữ số 9 A B C D 20 20 20 20 Câu 161 [DS11.C2.7.BT.a]Cho tập A   1; 2;3; 4;5;6 Từ tập A lập số tự nhiên có chữ số khác Tính xác suất biến cố cho tổng chữ số A B C
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG II ĐẠI SỐ TỔ HỢP 2018 2019 (TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN), CHƯƠNG II ĐẠI SỐ TỔ HỢP 2018 2019 (TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay