Nghiên cứu và ứng dụng các bài tập phát triển sức bền cho vđv đội tuyển bóng đá nữ thành phố hồ chí minh

265 18 0
  • Loading ...
1/265 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:29

1 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ , THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM ******************* DƯƠNG VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TP.HỒ CHÍ MINH - 2018 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ , THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM ******************* DƯƠNG VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hướng dẫn khoa học: GS.TS Dương Nghiệp Chí PGS.TS Lê Thiết Can TP.HỒ CHÍ MINH - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận án trung thực chưa tác giả cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Dương Văn Hiền MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, hình biểu đồ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT CĐT HCB HCV HL HLTT HLV LVĐ PPHL SBCM TĐTL TL TDTT TP.HCM TTHLTT VĐV XPC Cường độ thấp Huy chương bạc Huy chương vàng Huấn luyện Huấn luyện thể thao Huấn luyện viên Lượng vận động Phương pháp huấn luyện Sức bền chun mơn Trình độ tập luyện Tập luyện Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm huấn luyện thể thao Vận động viên Xuất phát cao DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Nội dung tên bảng Trang Sự biểu khả vận động sức mạnh tuyệt đối 20 bắp VĐV nam-nữ Sự biểu chức máu-tim-phổi 22 Năng lực vận động nữ vận động viên thời kỳ 27 kinh nguyệt Phân loại sức bền 42 Các nguyên tắc tập luyện ưa khí cường độ trung bình 48 cho VĐV bóng đá Các nguyên tắc tập luyện sức bền tốc độ cho VĐV bóng 51 đá Tiêu chuẩn đánh giá test Cooper 71 Kết khảo sát yếu tố cần thiết đánh giá sức bền 73 nữ vận động viên Đội tuyển bóng đá TP.HCM (n = 25) Kết vấn lựa chọn số vàtest đánh giá 89 sức bềnnữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM (n=23) Hệ số tương quan cặp (r) test qua lần kiểm tra 92 Kết kiểm tra thực trạng sức bền nữ VĐV đội 94 tuyển bóng đá thành phố Hồ Chí Minh Bảng thang điểm 10 test thể lực nữ VĐVđội tuyển bóng đá TP.HCM Bảng phân loại tổng hợp tiêu đánh giá sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM Kết vào điểm đánh giá sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM Kết tổng hợp tỷ lệ % phân loại thực trạng sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM Kết phóng vấn vai trò thời điểm huấn luyện sức bền cho nữ VĐV bóng đá (n=30) Hệ thống hố tập phát triển sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM Kết vấn lựa chọn tập phát triển sức bền cho nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM (n=30) 106 110 122 137 Kết vấn lựa chọn phương pháp huấn luyện Bảng 3.12 sức bền bóng đá nữ giai đoạn chu kỳ huấn luyện năm (n=30) Kết vấn lựa chọn tỷ lệ tổ hợp sử dụng Bảng 3.13 phương pháp huấn luyện sức bền giai đoạn Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 chu kỳ huấn luyện năm (n=30) Kết xác định số buổi tập/tuần huấn luyện sức bền theo giai đoạn huấn luyện (n = 30) Kết xác định thời gian huấn luyện sức bền buổi tập qua vấn (n = 30) Phân bổ tập phát triển sức bền chu kỳ huấn Sau 122 149 152 153 luyện năm đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM (2016) Hiệu ứng dụng hệ thống tập huấn luyện sức bền cho VĐV bóng đá nữ sau năm tập luyện Kết vào điểm sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM sau năm tập luyện Kết tổng hợp tỷ lệ % phân loại sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM sau năm tập luyện 172 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Nội dung tên biểu đồ Trang Biểu đồ 3.1 Thơng tin trình độ chun gia khảo sát 81 Biểu đồ 3.2 Thông tin thâm niên công tác 81 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ % trình độ chun mơn đối tượng vấn 121 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ % trình độ học vấn đối tượng vấn 121 Phân bổ tỷ lệ nội dung phát triển sức bền chương Biểu đồ 3.5 trình huấn luyện chu kỳ I II năm 2016 đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM Biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Nhịp tăng trưởng W% chức sinh lý nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM sau năm tập luyện Nhịp tăng trưởng W% chức sinh hóa nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM sau năm tập luyện Nhịp tăng trưởng W% sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM sau năm tập luyện 164 165 167 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 3.1 Nội dung tên sơ đồ Mơ hình tổ hợp PPHL Trang 151 DANH MỤC HÌNH VẼ TT Nội dung tên hình vẽ Trang Khả hấp thụ oxy tối đa (theo giá trị Hình 1.1 ml/ph/kg) cầu thủ nam đỉnh cao Đan 32 Mạch Khả hấp thụ oxy tối đa (theo giá trị Hình 1.2 ml/ph/kg) cầu thủ nữ đỉnh cao Đan 32 Mạch Hình 1.3 Tập luyện ưa khí cường độ cao 49 Hình 1.4 Các thành phần huấn luyện yếm khí bóng đá 50 Nhịp tim nồng độ lactat máu cầu thủ Hình 1.5 sau thờ gian tập buổi tập luyện sức 53 bền tốc độ trì Hình 2.1 Minh họa hệ thống MetaMax 3B 67 Hình 2.2 Hình minh họa Yo-Yo IR1 test 70 Hình 2.3 Hình minh họa test chạy gập khúc x 30m (s) 74 Hình 2.4 Hình minh họa Dẫn bóng luồn cọc 74 x x x x → x 30m x x x x → x 30m II Phần Tập kỹ thuật: 15’ x x Tâng bóng: theo tam giác chuyền cho x x x x Chuyền bóng khống chế x x x x x bòng: Nhóm người cách 25-30m chuyền bóng 15’ Chuyền bóng chạm: x x x x x Tồn đội đứng vòng tròn chuyền bóng chạm cho nhau, người cản phá, pha cản phá thành công, người cản phá vào thể x x x x x chổ người chuyền hỏng Dẫn bóng luồn cọc, cọc 20’ cách m sút cầu môn khu vực 16m50, người lặp lại lần x tổ Thể lực: a Chạy thoi x 30m x tổ, nghỉ 3’; Thực hiện: người chạy lần b Chạy tốc độ bứt lên đầu hàng Chia hàng dọc, cách 3m, 20’ 251 x B x x x x B x x x x x x xp 5m    16m50 chạy lặp lại lần x tổ, nghỉ 5’ A x 20’ 30m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x III Phần kết thúc A - Thả lỏng, hồi tĩnh 10’ xxxxxxx - Nhận xét đánh giá buổi tập xxxxxxx HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ĐTKC 252 Mẫu số 2: Giáo án mẫu giai đoạn chuẩn bị chuyên môn Trung tâm Tao Đàn Quận I TP.HCM Đội tuyển Bóng đá nữ TP.HCM GIÁO ÁN SỐ: Buổi: Chiều ngày / / 2016 Thời gian: 15h/17h (120 phút) Nhiệm vụ: Phát triển sức bền chung Căng cơ, ép déo Yêu cầu: Nội dung giáo án: LVĐ TT Nội dung huấn luyện I Phần - Điểm danh chuẩn bị Khối gian lượng 15’ Phương pháp tổ chức A - Phố biến nhiệm vụ buổi tập x x x x x x Khởi động: Đứng vòng tròn cách x x x x x x 2m + Tại chổ xoay khớp cổ, hông, gối, cổ chân + Bài tập phát triển chung động tác lần x nhịp 253 Thời + Căng cơ, ép dẻo + Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá tạt lòng bàn chân vào bên x x x x x x x x A x + Chạy khới động vòng sân x x x x x x x II Phần Tập kỹ thuật: Di chuyển chuyền bóng chạm liên tục cự ly 30m x lần, nghỉ 3’, hai hàng 10m 20’ x x x x → x 30m x x x x → x 30m x x x x x 10m Toàn đội đứng vòng tròn, tâng bóng 12 phận, chuyền bóng 254 x x x x x x Dẫn bóng luồn cọc cách x x x x x 2m dọc biên, chuyền bóng vào x trung lộ cho đồng đội đánh đầu (có đối kháng) x x x x Thi đấu ½ sân tập chiến thuật x x x x x phòng thủ: chia thành nhóm, nhóm phòng thủ nhóm thấn cơng (4 chống chống 5) 20’ Thể lực: a Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh: VĐV đứng hàng ngang cách 2m, chạy tốc độ trước, có hiệu lệnh đổi hướng theo quy định thời gian 1’ x tổ b Dẫn bóng tốc độ dọc biên tạt vào trung lộ: Dẫn bóng động tác giả qua người sút cầu môn, 20’ cách 15m liên tục x lần, nghỉ 3’ 255 x 15’ 20” A III Phần kết thúc - Thả lỏng, hồi tĩnh 10’ xxxxxxx - Nhận xét đánh giá buổi tập xxxxxxx HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ĐTKC 256 Mẫu số 3: Giáo án mẫu giai đoạn chuẩn bị thi đấu Trung tâm Tao Đàn Quận I TP.HCM Đội tuyển Bóng đá nữ TP.HCM GIÁO ÁN SỐ: Buổi: Chiều ngày / / 2016 Thời gian: 15h/17h (120 phút) Nhiệm vụ: Phát triển sức bền chung Căng cơ, ép déo Yêu cầu: Nội dung giáo án: LVĐ TT Nội dung huấn luyện I Phần - Điểm danh chuẩn bị Thời Khối gian lượng 15’ Phương pháp tổ chức A - Phố biến nhiệm vụ buổi tập x x x x x x Khởi động: Đứng vòng tròn cách x x x x x x 2m + chổ xoay khớp cổ, hông, gối, cổ chân + Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá tạt lòng bàn chân vào 257 x x x x x bên x + Căng cơ, ép dẻo x x + Chạy khới động vòng sân A x x x x x x x x x x x x → x 30m x x x x → x 30m II Phần Tập kỹ thuật: Chuyền khống chế bóng x x x x x 10’ x x x x x x x x x x Đá ma với đối thủ vòng tròn, thực đá chạm 15’ x x B B x x B x x x x x Dẫn bóng luồn cọc (cách 2m), chuyền bóng biên, chạy xuống nhận bóng, lừa bóng qua đối thủ sút cầu mơn x lần 258 20’ x x Tập chiến thuật chống 20’ chống nửa sân Thể lực: a Dẫn bóng dọc biêng cọc (cách 2m), chuyền vào trung lộ cho 30” đồng đội đánh đầu sút cầu môn lần x tổ, nghỉ tổ 5’ b Sút bóng liên tục theo vị trí trái, phải, chân x lần A III Phần kết thúc - Thả lỏng, hồi tĩnh 10’ xxxxxxx - Nhận xét đánh giá buổi tập xxxxxxx HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ĐTKC 259 Mẫu số 4: Giáo án mẫu giai đoạn thi đấu Trung tâm Tao Đàn Quận I TP.HCM Đội tuyển Bóng đá nữ TP.HCM GIÁO ÁN SỐ: Buổi: Sáng ngày / / 2016 Thời gian: 8h/10h (120 phút) Nhiệm vụ: Phát triển sức bền chung Căng cơ, ép déo Yêu cầu: Nội dung giáo án: LVĐ TT I Phần Nội dung huấn luyện - Điểm danh gian lượng 15’ Phương pháp tổ chức A x x x x x x Khởi động: Đứng vòng tròn cách x x x x x x 2m + chổ xoay khớp cổ, hông, gối, cổ chân + Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, 260 Khối - Phố biến nhiệm vụ buổi tập chuẩn bị Thời đá tạt lòng bàn chân vào x x x x x bên x x + Căng cơ, ép dẻo x A x + Chạy khới động vòng sân x x x x x x x x x x x → x 30m x x x x → x 30m II Phần Tập kỹ thuật: Dẫn bóng dọc biêng qua đối thủ chuyền bỏng vào trung lộ để đồng đội sút cầu môn 20’ Tập chiến thuật cơng, chia đội thành nhóm, nhóm phòng thủ theo vị trí, nhóm phối hợp nhỏ công ghi bàn 20’ Tập chống chống Thể lực a Tranh cướp bóng sút cầu mơn 10 lần x tổ, nghỉ 3’ 261 b Chạy 1500m tốc độ trung bình 60 – 75% sức 20’ 20’ 15’ III Phần kết thúc A - Thả lỏng, hồi tĩnh 10’ xxxxxxx - Nhận xét đánh giá buổi tập xxxxxxx HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ĐTKC 262 Mẫu số 5: Giáo án mẫu giai đoạn hồi phục Trung tâm Tao Đàn Quận I TP.HCM Đội tuyển Bóng đá nữ TP.HCM GIÁO ÁN SỐ: Buổi: Sáng ngày / / 2016 Thời gian: 8h/10h (120 phút) Nhiệm vụ: Phát triển sức bền chung Căng cơ, ép déo Yêu cầu: Nội dung giáo án: LVĐ TT I Phần Nội dung huấn luyện - Điểm danh Thời Khối gian lượng Phương pháp tổ chức 15’ A - Phố biến nhiệm vụ buổi tập x x x x x x Khởi động: Đứng vòng tròn cách x x x x x x chuẩn bị 2m + chổ xoay khớp cổ, hông, gối, cổ chân + Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá tạt lòng bàn chân vào bên x x x x x x x x A x + Căng cơ, ép dẻo x 263 x + Chạy khới động vòng sân x x x x x x x x x → x 30m x x x x → x 30m II Phần Tập kỹ thuật: Tập tâng bóng: Chia nhóm x 20’ x người đứng vòng tròn đường kính x 20m, tâng bóng x x Chuyền khống chế bóng từ 30 – 35m, tập theo nhóm tam giác người 15’ Dẫn bóng luồn cọc cách 2m dọc biên, chuyền bóng vào trung lộ cho đồng đội đánh đầu (có đối kháng) Thể lực: a Chạy 60m x lần x tổ nghỉ 3’; 120m x lần x tổ nghỉ 5’ A 20” x 264 60m x b Chạy cự ly 200m/1 phút x x x x x x tốc độ tối đa, nghỉ tổ là: phút 20” A x 120m x x x x x x 20” III Phần kết thúc A - Thả lỏng, hồi tĩnh 10’ - Nhận xét đánh giá buổi tập xxxxxxx xxxxxxx HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ĐTKC 265 x ... dựng ứng dụng số tập phát triển sức bền cho nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM Cơ sở ứng dụng hệ thống tập phát triển sức bền cho vận động viên Đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM; Lựa chọn hệ thống tập phát. .. đánh giá sức bền VĐV bóng đá nữ; Ứng dụng test đánh giá thực trạng sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM năm 2016 Thực trạng sử dụng tập huấn luyện sức bền cho nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM;... luyện năm đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM (2016) Hiệu ứng dụng hệ thống tập huấn luyện sức bền cho VĐV bóng đá nữ sau năm tập luyện Kết vào điểm sức bền nữ VĐV đội tuyển bóng đá TP.HCM sau năm tập luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và ứng dụng các bài tập phát triển sức bền cho vđv đội tuyển bóng đá nữ thành phố hồ chí minh, Nghiên cứu và ứng dụng các bài tập phát triển sức bền cho vđv đội tuyển bóng đá nữ thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay