Chuyển biến kinh tế nhật bản thời kỳ tokugawa (1600 1868)

213 7 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:27

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRẦN THỊ TÂM CHUYỂN BIẾN KINH TẾ NHẬT BẢN THỜI KỲ TOKUGAWA (1600 - 1868) LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TẬN HUẾ - NĂM 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRẦN THỊ TÂM CHUYỂN BIẾN KINH TẾ NHẬT BẢN THỜI KỲ TOKUGAWA (1600 - 1868) Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 62.22.03.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TẬN HUẾ - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án hồn tồn tơi thực Các kết nghiên cứu, tài liệu trích dẫn số liệu sử dụng luận án dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Tận, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khích lệ tơi suốt q trình thực luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Nguyễn Văn Kim (Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) người giúp đỡ tơi nhiều q trình chỉnh sửa luận án Tôi xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Bộ môn Lịch sử Thế giới Đông phương học, đồng nghiệp khoa Lịch sử, Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học, phòng ban chức năng, đặc biệt Phòng Đào tạo Sau Đại học giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình cơng tác học tập Tơi xin bày tỏ cảm kích đến Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản Đông Bắc Á, Thư viện Quốc gia, Thư viện Qn đội hỗ trợ tơi q trình tìm kiếm sưu tầm tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận án Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè khích lệ, ủng hộ tơi suốt thời gian thực luận án Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .vi MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, TIỀN TỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Các nguồn tài liệu .4 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể .5 Đóng góp đề tài 6.1 Về mặt khoa học 6.2 Về mặt thực tiễn .6 Bố cục luận án NỘI DUNG .7 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .7 1.1 Tình hình nghiên cứu đề tài nước 1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài nước .11 1.3 Nhận xét kết nghiên cứu vấn đề đặt cho luận án 16 1.3.1 Nhận xét kết nghiên cứu 16 1.3.2 Các vấn đề đặt cho luận án cần giải 18 CHƯƠNG NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ NHẬT BẢN THỜI KỲ TOKUGAWA 19 2.1 Tình hình trị, xã hội Nhật Bản thời Mạc phủ Tokugawa 19 2.1.1 Tình hình trị 19 2.1.2 Tình hình xã hội .23 2.2 Sự phát triển ngành kinh tế Nhật Bản trước năm 1600 .26 iii 2.2.1 Tình hình kinh tế nơng nghiệp thủ công nghiệp 26 2.2.2 Tình hình kinh tế thương nghiệp 32 2.3 Sự xâm nhập nước phương Tây thái độ quyền Nhật Bản .37 2.3.1 Giai đoạn trước năm 1639 37 2.3.2 Giai đoạn 1639-1854 41 2.3.3 Giai đoạn 1854-1868 44 CHƯƠNG CHUYỂN BIẾN KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN TRÊN CÁC NGÀNH CHỦ YẾU THỜI KỲ TOKUGAWA (1600-1868) .47 3.1 Trên lĩnh vực nông nghiệp .48 3.1.1 Chính sách ruộng đất phát triển nơng nghiệp 48 3.1.2 Những chuyển biến nông nghiệp 55 3.1.2.1 Những cải tiến canh tác nông nghiệp .55 3.1.2.2 Tác động việc mở rộng diện tích đất canh tác 58 3.1.2.3 Đa dạng hóa trồng, chất lượng sản phẩm hoạt động sản xuất nông nghiệp .60 3.2 Trên lĩnh vực thủ công nghiệp - công nghiệp 64 3.2.1 Gốm sứ .64 3.2.2 Ngành dệt 68 3.2.3 Khai mỏ luyện kim 70 3.2.4 Đóng tàu 72 3.3 Trên lĩnh vực thương nghiệp 75 3.3.1 Sự phát triển nội thương hoạt động Nakama 75 3.3.1.1 Sự phát triển nội thương 75 3.3.1.2 Sự đời hoạt động Kabu Nakama 81 3.3.2 Tiền tệ hóa phát triển kinh tế hàng hóa 84 3.3.3 Bn bán với nước khu vực phương Tây 88 3.3.3.1 Với nước khu vực 88 3.3.3.2 Với nước phương Tây 92 CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KINH TẾ NHẬT BẢN THỜI KỲ TOKUGAWA 101 4.1 Những thành tựu hạn chế kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 101 4.1.1 Trong lĩnh vực nông nghiệp 101 4.1.2 Trong lĩnh vực thủ công nghiệp công nghiệp 106 4.1.3 Trong lĩnh vực thương nghiệp 110 4.2 Đặc điểm kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 113 4.2.1 Nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với yếu tố trị, xã hội 113 4.2.2 Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa chịu chi phối mạnh mẽ bối cảnh quốc tế khu vực 116 4.2.3 Nền kinh tế phong kiến phương Đông với tương đồng dị biệt .119 4.2.4 Nền kinh tế có xuất mầm mống kinh tế tư chủ nghĩa 124 4.3 Tác động của chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 129 4.3.1 Tác động đến trị, xã hội 129 4.3.2 Tác động đến phát triển thành thị, nông thôn 132 4.3.3 Tác động đến văn hóa, tư tưởng .135 4.3.4 Chuyển biến kinh tế thời kỳ Tokugawa chuẩn bị điều kiện cần iv thiết cho Minh Trị Duy tân .137 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG NƯỚC NGOÀI Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ APEC Asia - Pacific Nghĩa tiếng Việt Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - ASEAN Cooperation Thái Bình Dương Association of South East Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nam EIC VOC Nations Á East India Company Công ty Đông Ấn Anh Vereenigde Oost-Indische Công ty Đông Ấn Hà Lan Compagnie BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Chữ viết tắt Cb ĐNA KHXH&NV LHQ MP NXB TP Nghĩa đầy đủ Chủ biên Đông Nam Á Khoa học Xã hội Nhân văn Liên Hợp Quốc Mạc phủ Nhà xuất Thành phố vi MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, TIỀN TỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN ST T ĐƠN VỊ QUY ĐỔI Bu Đơn vị đo diện tích gọi bộ, bu Chobu (đinh bộ) tương đương 1,8m Đơn vị đo diện tích ruộng, chobu tương đương Cho với hectare Đơn vị đo chiều dài gọi đinh, cho Chu (shu) = 60 bu tương đương 108m Đơn vị đo khối lượng vàng, bạc; chu tương Gulden đương ¼ phân Đơn vị tiền tệ Hà Lan Trong thời gian 1597-1641, gulden = 20 stuivers, stuivers = Jin Kabu Kan (quan) pennigen Đơn vị đo trọng lượng, jin tương đương 0,5 kg Cổ phần Đơn vị đo tiền tệ trọng lượng, kan = 1000 monme tương đương 3,76 kg kan hay kame = 100 tael 1kamme = 10 lạng bạc Đơn vị đo trọng lượng kin tương đương 0,596 kg Thỏi bạc lớn hình móng ngựa trị giá 50 lạng, 10 11 Kamme Kin Koban (keisu kahei) 12 13 14 15 khoảng 1.800g bạc Koku (thạch) koku tương đương với 180,4 lít Lạng (lượng) Đơn vị đo khối lượng vàng, bạc; lượng gồm phân Mon (Văn, tiền) mon tương đương 0,001 quan Momme (nhận, văn mục) momme bạc 3,76 gram (tức ryo vàng 225 gram bạc) Trong thời gian từ 18571859, ryo đổi 0,59 koku thóc 60 momme 16 17 18 Phân đổi 1ryo vàng Đơn vị đo khối lượng vàng, bạc; phân tương Peso đương ¼ lượng Đơn vị tiền tệ Tây Ban Nha, peso = reals = Tan dollar (Real of silver, reals = peso/1 dollar) Đơn vị đo diện tích, thời Tokugawa tan = 993 m2 vii 19 20 21 Tael tael tương đương 37,5 gram (khoảng 10 Thoi Yen momme) thoi = momme Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng từ năm 1871 đến viii PHỤ LỤC 11: Các tuyến thương mại thời Châu ấn thuyền Nguồn: https://nghiencuulichsu.com/2017/03/17/moi-quan-he-giua-nhat-banva-dang-trong-viet-nam-the-ky-xvi-xviii-thong-quan-nhung-tu-lieu-va-hien-vatdang-luu-giu-tai-nhat-ban/ PL 29 PHỤ LỤC 12: Châu ấn thuyền Nhật Bản năm 1634 Nguồn: https://nghiencuulichsu.com/2017/03/17/moi-quan-he-giua-nhat-banva-dang-trong-viet-nam-the-ky-xvi-xviii-thong-quan-nhung-tu-lieu-va-hien-vatdang-luu-giu-tai-nhat-ban/ PL 30 PHỤ LỤC 13: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ Hoạt động lò luyện kim Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.38 Sản xuất sắt Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.39 PL 31 Mơ hình khung dệt Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.40 PL 32 Khung dệt (karabikibata) năm 1770 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.41 PL 33 Một xưởng quay tơ Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.42 PL 34 Đánh bắt chế biến cá voi Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.43 PL 35 Biến động giá gạo kỷ XVII Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.44 Hàng nhập vào Tokyo năm 1726 1856 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (16001868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.32 PL 36 Cơ cấu sản phẩm quốc gia năm 1874 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.45 PL 37 Các thương nhân Bồ Đào Nha đến Nhật Bản buôn bán cuối kỷ XVI đầu kỷ XVII PL 38 Tàu nước thương cảng Yokohama sau năm 1854 Nguồn: http://www.wikiwand.com/vi/Bakumatsu Một tiệm buôn Yokohama năm 1861 Nguồn: http://www.wikiwand.com/vi/Bakumatsu PL 39 PHỤ LỤC 14: Tỷ lệ gia tăng dân số số vùng Nhật Bản (1798-1846) Đơn vị: % Vùng 1978 Kinki Tokai Kanto Tohoku Tozan Hokuriku Sanin Sanyo Shikoku Kyushu 93.5 100.1 85 86 106.1 105.3 118.8 106.8 111.7 105.3 1804 120 109.9 114.9 107.3 1828 129.9 119.8 123.8 111.3 1834 132.7 121.8 126.1 112.2 Tỉ lệ tăng trưởng 11.7 14.0 12.9 6.6 1846 1798-1846 93.5 106.6 86.6 88.7 110.1 117.6 124.8 120.2 126.8 113.8 0.0 6.5 1.9 3.1 3.8 11.7 4.0 9.4 10.4 6.1 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)” http://slideplayer.com/slide/4662350/ PL 40 PHỤ LỤC 15: Cơ cấu giai cấp Nhật Bản thời phong kiến Nguồn: http://www.legendsandchronicles.com/ancient-civilizations/feudal- japan/feudal-japan-hierarchy/ PL 41 PHỤ LỤC 16: Sự thay đổi trật tự giai cấp tác động phát triển kinh tế Nguồn: http://slideplayer.com/slide/10867151/ PHỤ LỤC 17: Dân số thành phố lớn Nhật Bản khoảng năm 1720 Thành phố Edo (Tokyo) Osaka Kyoto Kanazara Nagoya Nagasaki Dân số định 1.000.000 382.000 341.000 65.000 42.000 42.000 Nguồn: Nguyễn Nam Trân (2015), Giáo trình lịch sử Nhật Bản, Bản thảo năm 2015, tr.279 PHỤ LỤC 18: Bảng so sánh kinh tế Nhật Bản qua thời kỳ PL 42 Nguồn: https://www.slideshare.net/AntaresLeonardo/nguyn-nhn-thnh-cng-vsuy-thoi-ca-kinh-t-nht-bn-tnh-n-2015-bi-hc-kinh-nghim-cho-vit-nam PL 43 ... Luận án Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600- 1868) thực nhiệm vụ sau: - Phân tích nhân tố tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, bao gồm: phát triển ngành kinh tế trước... đến chuyển biến kinh tế Nhật Bản khoảng thời gian từ năm 1600 đến năm 1868 Chương 3: Chuyển biến kinh tế Nhật Bản ngành chủ yếu thời kỳ Tokugawa (1600- 1868) phân tích phát triển biến đổi ngành kinh. .. tình hình nghiên cứu kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600- 1868), rút số nhận xét sau đây: Thứ nhất, chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa nói riêng lịch sử Nhật Bản nói chung nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển biến kinh tế nhật bản thời kỳ tokugawa (1600 1868), Chuyển biến kinh tế nhật bản thời kỳ tokugawa (1600 1868)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay