BỘ đề THI TRƯỞNG CA , ĐIỀU HÀNH VIÊN TRẠM

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:24

BỘ ĐỀ THI TRƯỞNG CA, ĐIỀU HÀNH VIÊN TRẠM BIẾN ÁP 22110kV ĐƯỢC ÁP DỤNG RỘNG RÃI TẠI VIỆT NAM. GIU CHO CÁC HỌC VIÊN ÔN TẬP ĐỂ THI ĐIỀU HÀNH VIÊN TRẠM VÀ TRƯỞNG CA TRẠM BIẾN ÁP PHÙ HỢP TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TẠI VIỆT NAM BỘ ĐỀ THI TRƯỞNG CA, ĐIỀU HÀNH VIÊN TRẠM TRẠM Câu 1: Sơ đồ nối điện củ trạm 22/110kV Trạm thuộc dạng sơ đồ nối điện nào? Nêu đặc điểm dạng sơ đồ? Câu 2: Hãy sơ đồ kết nối lưới điện phía 110kV với trạm biến áp khác khu vực? Câu 3: Hãy giải thích sơ đồ sợi hệ thống bảo vệ đo lường (phía 110kV, 22kV MBA) hửu trạm Trạm? Câu 4: Giải thích sơ đồ sợi nguồn điện tự dùng tủ AC trạm? Hãy nêu ưu khuyết điểm sơ đồ? Câu 5: Giải thích sơ đồ sợi nguồn điện tự dùng tủ DC trạm? Hãy nêu ưu khuyết điểm sơ đồ? Câu 6: Hãy nêu thông số kỹ thuật, chế độ nạp có máy nạp BENNING trạm? Trình bày chế độ bảo dưỡng máy nạp biện pháp an tồn cần phải thực q trình bảo dưỡng? Câu 7: Hãy nêu giải thích ý nghĩa thơng số kỹ thuật, phân tích đặc điểm hệ thống Accu 110VDC hiệu CHANGHONG loại KPH300 Trung Quốc có trạm? Câu 8: Trình bày chế độ bảo dưỡng (chế độ nạp, xã, châm nước cất, vệ sinh, kiểm tra tỉ trọng) dàn Accu 110VDC trạm? Câu 9: Hãy nêu tín hiệu báo động trạm có chạm đất hệ thống tự dùng chiều? Trình bày cách xử lý xảy chạm đất DC? Câu 10: Hãy nêu hạng mục kiểm tra MBA T1 (22/110kV-30MVA) vận hành bình thường trạm? Câu 11: Trình bày cách đóng/mở van bướm cánh tản nhiệt MBA T1? Trình bày cách kiểm tra nhận xét cánh tản nhiệt có làm việc bình thường hay khơng (bị nghẹt, bị khóa vơ ý sau bảo dưỡng)? Câu 12: Hãy giải thích chế độ làm mát ONAN ONAF MBA T1? Câu 13: Trình bày cách xử lý rỉ dầu MBA T1? Trường hợp xử lý từ từ trường hợp phải ngừng khần cấp để xử lý? Câu 14: Giải thích tác dụng điểm nối đất MBA T1? Trình bày cách kiểm tra chất lượng điểm nối đất? Nêu tác hại, cách xử lý điểm nối đất bị lỏng, sút ? Câu 15: Giải thích chức cuộn dây tam giác (cấp 11kV) MBA T1? Công suất cuộn tam giác bao nhiêu? Có thể dùng cuộn dây để cấp điện cho phụ tải khơng? Vì sao? Câu 16: Nêu trường hợp cho phép đóng lại phải kiểm tra MBA T1 bảo vệ MBA tác động? Câu 17: Hãy nêu trường hợp phải tách MBA T1 khỏi vận hành? Câu 18: Nêu tượng bất thường xử lý MBA T1 tiếp tục vận hành? Câu 19: Máy biến áp T1 20/30MVA làm việc chế độ tải phụ thuộc vào điều kiện gì? Trình bày quy định tải MBA T1 nay? Trong trường hợp vận hành vi phạm quy định tải cho phép MBA T1 ca trực xử lý nào? Câu 20: Dầu thùng dầu OLTC bố trí chung hay riêng thùng? Vì sao? Câu 21: Trong mạch công tơ ranh giới pha MBA T1 (131M) đấu ngược cực tính dòng điện pha số công tơ ghi nhận so với số thực tế thay đổi nào? Câu 22: Trong mạch công tơ ranh giới pha (131M) MBA T1 đấu sai thứ tự pha mạch dòng điện số công tơ ghi nhận với số thực tế thay đổi nào? ( giả sử điện áp, dòng điện , hệ số cơng suất pha nhau, pha hai pha sai) Câu 23: Trình bày cách xác định hệ số nhân áp dụng cho đồng hồ đo ngăn lộ hữu trạm? Câu 24: Giải thích thơng số mặt đồng hồ trình bày cách khai thác thông số công tơ đo lường trạm? Câu 25: Liệt kê tất loại Relay bảo vệ ngăn lộ 131 MBA T1 hữu trạm (chỉ danh, chức năng, kiểu, loại, pha hay pha, tín hiệu cung cấp, tác động cắt máy cắt nào)? Chỉ rõ vị trí Relay? Relay bảo vệ Relay bảo vệ dự phòng? Câu 26: Liệt kê tất loại Relay bảo vệ phía 22kV hữu trạm (chỉ danh, chức năng, kiểu, loại, pha hay pha, tín hiệu cung cấp, tác động cắt máy cắt nào)? Chỉ rõ vị trí Relay? Relay bảo vệ Relay bảo vệ dự phòng? Câu 27: Liệt kê tất loại Relay bảo vệ ngăn lộ 171 hữu trạm (chỉ danh, chức năng, kiểu, loại, pha hay pha, tín hiệu cung cấp, tác động cắt máy cắt nào)? Chỉ rõ vị trí Relay? Relay bảo vệ Relay bảo vệ dự phòng? Câu 28: Liệt kê tất loại Relay bảo vệ ngăn lộ 172 hữu trạm (chỉ danh, chức năng, kiểu, loại, pha hay pha, tín hiệu cung cấp, tác động cắt máy cắt nào)? Chỉ rõ vị trí Relay? Relay bảo vệ Relay bảo vệ dự phòng? Câu 29: Hãy cho biết trường hợp làm Relay F87T tác động sai (F87T tác động cắt máy cắt khơng có cố vùng bảo vệ) có cố thật vùng bảo vệ mà Relay không tác động? Câu 30: Hãy nêu nguyên lý làm việc Relay giám sát mạch cắt? Vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc Relay giám sát mạch cắt hiệu arteche kiểu VDF10 ngăn lộ 171? Nếu cuộn dây Relay giám sát mạch cắt hiệu arteche kiểu VDF10 ngăn lộ 171 bị cháy tủ điều khiển báo tín hiệu gì? Lúc mạch cắt có khả cắt MC khơng? Tại sao? Câu 31: Ý nghĩa chức tự động đóng lặp lại (F79) Relay bảo vệ hệ thống điện? Nêu điều kiện cần thiết để đưa chức tự động đóng lặp (F79) lại vào làm việc? Câu 32: Sau tái lập MC, cần phải kiểm tra thông số đo lường đồng hồ đo lường Panel điều khiển, có cần kiểm tra thông số Relay có khả khai thác hay khơng? Tại sao? Câu 33: Cho biết ý nghĩa việc ghi nhận ∑n.I2 MC, làm để xác định lấy từ đâu để có đầy đủ đại lượng này? Câu 34: Hãy giải thích thơng số mặt trước, thông số vận hành, thông số cài đặt, thông số cố Relay trạm? Câu 35: Trình bày giải thích lập Relay bảo vệ trạm có yêu cầu? Đối với loại Relay hữu trạm, Relay tác động đóng lại MC chưa Reset relay hay không? Câu 36: Hãy xem xét bảng trị số chỉnh định relay trạm, giải thích ý nghĩa thông số trị số cài đặt? Câu 37: Hãy trình bày cách truy xuất thơng số cố Relay trạm (có cách truy xuất, truy xuất nào)? Câu 38: Hãy giải thích ý nghĩa thông số cố Relay trạm? Câu 39: Hãy giải thích đèn tủ điều khiển RCP1, RCP2 RCP4? Câu 40: Nêu giải thích thơng số kỹ thuật MBA T1 22/110kV20/30MVA trạm? Câu 41: Nêu giải thích thơng số kỹ thuật MC SF6 145kV hiệu SIEMENS, kiểu 3AP1FG? Câu 42: Nâu giải thích thơng số kỹ thuật MC hợp 24kV hiệu SIEMENS, kiểu Simoprime A4? Câu 43: Trong vận hành MC SF6, áp suất khí SF6 giảm thấp gây tác hại gì? Phân tích trường hợp cắt-khóa khóa? Câu 44: Hãy cho biết số lượng cuộn thứ cấp , tỷ số biến, cấp xác biến dòng chân sứ cấp điện áp MBA T1? Câu 45: Hãy giải thích thơng số kỹ thuật MBA tự dùng TD41-100KVA, 22/0,4kV hiệu ABB trạm? Câu 46: Hãy nêu lưu ý an toàn vận hành CT, PT hạng mục kiểm tra CT, PT vận hành? Câu 47: Hãy nêu giải thích thơng số kỹ thuật dao cách ly 110kV hiệu ALSTOM kiểu S2DA/S2DA1T/S2DA2T trạm? Câu 48: Hãy nêu hạng mục kiểm tra MC SF6 145kV hiệu SIEMENS, kiểu 3AP1FG trạm vận hành bình thường? Câu 49: Hãy nêu trình tự kiểm tra xử lý MC, DCL 110kV thao tác đóng mở khơng được? Câu 50: Nêu mức cài đặt nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây MBA T1 (trị số khởi động quạt làm mát, báo động, tác động cắt máy cắt)? Trình bày cách xử lý ca trực hệ thống làm mát MBA T1 bị cố? Câu 51: Hãy quan sát đánh giá tình trạng hạt hút ẩm? Cách xử lý để tái sử dụng hạt hút ẩm? Trình tự tháo, lắp hộp đựng hạt hút ẩm cần thay hạt hút ẩm MBA T1? Mức dầu chén dầu đáy hộp phải giới hạn nào? Vì sao? Câu 52: Trình bày bước cần thực muốn thao tác đổi nấc MBA tự dùng TD41 đổi nấc xong cần phải kiểm tra gì? Câu 53: Trình bày thao tác đóng/cắt MC 131 phòng điều hành? Nêu nội dung ca trực cần kiểm tra trước sau thao tác? Câu 54: Trình bày thao tác đóng/cắt MC 431(T401, T403, 471, 473, 475)? Nêu nội dung ca trực cần kiểm tra trước sau thao tác? Câu 55: Giải thích mạch điều khiển hệ thống làm mát MBA T1 22/110kV 20/30MVA trạm? Câu 56: Mô tả nguyên lý làm việc điều chỉnh điện áp tải (OLTC) MBA T1? Câu 57: Giải thích mạch điều khiển điều chỉnh điện áp tải (OLTC) MBA T1? Câu 58: Giải thích mạch điều khiển MC SF6 145kV hiệu SIEMENS, kiểu 3AP1FG trạm? Câu 59: Giải thích mạch điều khiển dao cách ly (DCL) 110kV hiệu ALSTOM kiểu S2DA/S2DA1T/S2DA2T trạm? Câu 60: Đọc giải thích mạch điều khiển MC, DCL (vị trí đấu nối, hàng kẹp, thiết bị…) ngăn lộ 131 (từ panel điều khiển nhà điều hành đến thiết bị)? Câu 61: Đọc giải thích mạch điều khiển DCL (vị trí đấu nối, hàng kẹp, thiết bị…) ngăn lộ 171, 172 (từ panel điều khiển nhà điều hành đến thiết bị)? Câu 62: Đọc giải thích mạch bảo vệ (vị trí đấu nối, hàng kẹp, ô đèn…) ngăn lộ 131? Câu 63: Đọc giải thích mạch báo hiệu, báo động (vị trí đấu nối, hàng kẹp, ô đèn…) cho ngăn lộ 131, 171, 172? Câu 64: Đọc giải thích mạch báo hiệu, báo động (vị trí đấu nối, hàng kẹp, ô đèn…) cho ngăn lộ 22kV? Câu 65: Cho biết điều kiện liên động dao cách ly (DCL), dao nối đât (DNĐ), máy cắt (MC) ngăn lộ phía 110kV trạm? Câu 66: Liệt kê cấp xác CT cung cấp cho bảo vệ đo lường trạm? Giải thích ý nghĩa loại cấp xác này? Cho biết cuộn dây thứ cấp có cấp xác sử dụng cho bảo vệ đo lường, hốn đổi chức sử dụng khơng? Vì sao? Câu 67: Nêu cấu tạo nguyên lý làm việc Relay MBA T1 (F96)? Câu 68: Nêu cấu tạo nguyên lý làm việc Relay nhiệt MBA T1? Câu 69: Nêu cấu tạo nguyên lý làm việc Relay mức dầu MBA T1? ... (vị trí đấu nối, hàng kẹp, thi t bị…) ngăn lộ 131 (từ panel điều khiển nhà điều hành đến thi t bị)? Câu 61: Đọc giải thích mạch điều khiển DCL (vị trí đấu nối, hàng kẹp, thi t bị…) ngăn lộ 171,... 131 phòng điều hành? Nêu nội dung ca trực cần kiểm tra trước sau thao tác? Câu 54: Trình bày thao tác đóng/cắt MC 431(T401, T403, 471, 473, 475)? Nêu nội dung ca trực cần kiểm tra trước sau thao... dây MBA T1 (trị số khởi động quạt làm mát, báo động, tác động cắt máy cắt)? Trình bày cách xử lý ca trực hệ thống làm mát MBA T1 bị cố? Câu 51: Hãy quan sát đánh giá tình trạng hạt hút ẩm? Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI TRƯỞNG CA , ĐIỀU HÀNH VIÊN TRẠM, BỘ đề THI TRƯỞNG CA , ĐIỀU HÀNH VIÊN TRẠM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay