Chuyên đề môi trường và sự phát triển bền vững

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:23

CHUYÊN ĐỀ: MÔI TRƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (số tiết: 02) I Nội dung chuyên đề Hiểu trình bày khái niệm: mơi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững * Khái niệm mơi trường - Mơi trường địa lí: khơng gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến tồn phát triển xã hội lồi người - Mơi trường sống người: tất hồn cảnh bao quanh người, có ảnh hưởng đến sống phát triển người (như sinh vật thực thể xã hội), đến chất lượng sống người * Khái niệm tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên thành phần tự nhiên mà trình độ định phát triển lực lượng sản xuất chúng sử dụng sử dụng làm phương tiện sản xuất đối tượng tiêu dùng * Khái niệm phát triển bền vững Phát triển bền vững phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu mà không làm thiệt hại đến khả hệ tương lai thỏa mãn nhu cầu họ Trình bày số vấn đề môi trường phát triển bền vững nhóm nước * Vấn đề môi trường phát triển bền vững nước phát triển: - Vấn đề môi trường phát triển bền vững nước phát triển chủ yếu gắn với tác động môi trường phát triển công nghiệp vấn đề đô thị - Các nước cơng nghiệp phát triển nước phát thải chất khí (CO2, SO2…) nhiều giới việc sử dụng nhiều lượng, sản xuất công nghiệp…dẫn tới tượng thủng tầng ôdôn, hiệu ứng nhà kinh, mưa axít…Các trung tâm phát thải khí lớn giới nuớc EU, Nhật Bản, Hoa Kì - Ở nước phát triển, vấn đề nhiễm nguồn nước tồn tại, chủ yếu hoạt động công nghiệp khai thác mỏ * Vấn đề môi trường phát triển bền vững nước phát triển: - Môi trường nước phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng trình độ chậm phát triển, thiếu vốn, thiếu cơng nghệ, gánh nặng nợ nước ngồi, hậu chiến tranh xung đột triền miên, sức ép dân số, nạn đói… - Các nước phát triển chiếm ½ diện tích lục địa, khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, đất trồng Những vấn đề môi trường khu vực suy giảm tài nguyên khoáng sản, thu hẹp tài nguyên rừng, tình trạng khan nước tranh chấp nguồn nước - Việc khai thác chế biến khống sản có vị trí đặc biệt quan trọng kinh tế nước phát triển làm cho nguồn tài nguyên khoáng sản ngày suy giảm, số loại khống sản có nguy cạn kiệt Việc khai thác mỏ lớn mà không trọng đến biện pháp bảo vệ môi trường làm cho nguồn nuớc, đất, khơng khí, sinh vật…bị nhiễm - Việc đốn rừng với quy mô lớn để lấy gỗ, củi, đốt nương làm rẫy, phá rừng để lấy đất canh tác làm suy giảm diện tích rừng thay vào đất trống, dồi núi trọc; việc phát rừng làm đồng cỏ việc chăn thả gia súc mức, vùng khí hậu nhiệt đới khơ hạn thúc đẩy q trình hoang mạc hóa Phát triển bền vững liên hệ thực tế: - Vấn đề phát triển bền vững liên hệ với thực tế địa phương - Nêu phương hướng biện pháp địa phương II Tổ chức dạy học theo chuyên đề Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Hiểu trình bày khái niệm: mơi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững - Trình bày số vấn đề mơi trường phát triển bền vững phạm vi toàn cầu nhóm nước 1.2 Kỹ - Phân tích bảng số liệu, tranh ảnh vấn đề mơi trường (ơ nhiễm khơng khí, nghiễm nguồn nước; suy thoái đất, rừng…) rút nhận xét - Biết cách tìm hiểu vấn đề mơi trường địa phương: chọn chủ đề, thu thập thông tin, viết báo cáo 1.3 Thái độ - Tích cực tham gia hoạt động góp phần giải vấn đề môi trường trường học địa phương tổ chức - Hình thành ý thức bảo vệ mơi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên - Tham gia vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường cho người dân - Có thái độ phê phán hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường 1.4 Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tính tốn, lực CNTT truyền thông -Năng lực chuyên biệt: Tư tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng đồ - biểu đồ… Phương pháp dạy học - Phương pháp thảo luận nhóm - PP sử dụng phương tiện dạy học trực quan Chuẩn bị GV HV - Chuẩn bị GV + Kế hoạch dạy học + Phiếu học tập + Một số tranh ảnh môi trường + Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu… + Một số thơng tin biến đổi khí hậu, suy giảm tầng dơn, hậu tác động đến Việt Nam - Chuẩn bị HV: + SGK, ghi + Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan đến mơi trường Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - Cho HV xem clip: vấn đề cấp bách trái đất biến đổi khí hậu "tàn phá" Việt Nam - Yêu cầu HV nhận xét theo dàn ý sau: + Trong video vấn đề môi trường đề cập + Các nguyên nhân + Hậu Hoạt động 1: Tìm hiểu mơi trường tài ngun thiên nhiên (Hình thức tổ chức dạy dọc: Cá nhân/ toàn lớp) Bước 1: ( lớp) - Sau HV xem video, GV yêu cầu học sinh trả lời phiếu học tập theo nội dung sau: PHIẾU HỌC TẬP - Môi trường: HV đọc SGK Địa lí 10 mục I,II trang 159, 160 hồn thành phiếu học tập sau: - Khái niệm: + Phân loại: + Chức năng: + Vai trò: Tài nguyên thiên nhiên: Đọc SGK Địa lí 10 mục III trang 161, 162, hoàn thành phiếu học tập sau: + Khái niệm: + Phân loại: Bước 2: HV đọc SGK, dựa vào hiểu biết hoàn thành phiếu học tập GV quan sát HV làm việc, hỗ trợ ( cần) Bước 3: GV gọi vài HV đọc phiếu học tập, HV khác nhận xét, bổ sung Bước 4: GV nhận xét, cho điểm HV, chốt KT HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 2: Vấn đề môi trường phát triển bền vững (Hình thức tổ chức dạy dọc: Nhóm/ tồn lớp) Bước 1: GV chia lớp thành nhóm Nhóm 1,3: Tìm hiểu Vấn đề mơi trường phát triển bền vững nhóm nước phát triển Quan sát biểu đồ, đọc sgk Địa lí 10 trang 164 mục II trả lời câu hỏi sau: + Các nước phát triển gặp vấn đề mơi trường? + Vì nói nước phát triển phải chịu trách nhiệm tình trạng biến đổi khí hậu suy giảm tầng dơn, tình trạng nhiễm nước phát triển? + Các nước phát triển làm để khắc phục vấn đề mơi trường? Nhóm 2,4: Tìm hiểu Vấn đề môi trường phát triển bền vững nhóm nước phát triển Đọc sgk Địa lí 10 trang 164, 165 mục III quan sát số hình ảnh, trả lời câu hỏi sau: + Những vấn đề môi trường mà nước phát triển phải đối mặt gì? + Nguyên nhân: tình trạng chậm phát triển, thiếu vốn, hậu chiến tranh, sức ép dân số, nạn đói ? + Biện pháp khắc phục? + Các nước phát triển gặp khó khăn mặt kinh tế - xã hội giải vấn đề môi trường? Bước : HV đọc sgk , dựa vào hiểu biết làm việc nhóm GV quan sát HV làm việc, hỗ trợ (nếu cần) Bước 3: - HV nhóm trình bày kết làm việc GV cung cấp thông tin phản hồi Nhóm nước phát triển - Vấn đề mơi trường gắn với tác động phát triển công nghiệp vấn đề đô thị - Là trung tâm phát thải khí lớn giới - Các nước công nghiệp phát triển chuyển sở sản xuất gây ô nhiễm sang nước phát triển Nhóm nước phát triển - Là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường phát triển - Vấn đề khai thác chế biến khoáng sản làm cho mơi trường bị suy thối nặng nề - Việc khai thác tài nguyên nông lâm nghiệp làm cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường nặng nề HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Hoạt động : Phát triển bền vững liên hệ thực tiễn (Hình thức tổ chức dạy dọc: Cá nhân/ tồn lớp) Bước : GV yêu cầu HV đọc Sgk Địa lí 10 trang 163 mục I tài liệu chuẩn bị HV viết báo cáo ngắn khoảng 10 dòng theo gợi ý sau: Thế phát triển bền vững? Ở địa phương em làm góp phần bảo vệ mơi trường phát triển bền vững? Bước : HV hoàn thành báo cáo(5 phút) GV quan sát HV làm việc hỗ trợ (nếu cần) Bước : HV trình bày báo cáo trước lớp có tranh ảnh minh họa Các HV khác nhận xét GV nhận xét, cho điểm chốt kiến thức Khái niệm : Phát triển bền vững phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu mà không làm thiệt hại đến khả hệ tương lai Giữ vệ sinh chung, vứt rác nơi quy định, phân loại rác Sử dụng tiết kiệm nước, điện HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG III Câu hỏi tập kiểm tra đánh giá q trình kiểm tra đánh giá Bảng mơ tả mức độ nhận thức lực hình thành Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Nội dung Mơi trường Tài ngun thiên nhiên - Trình bày khái - Hiểu vai niệm, phân loại mơi trò, chức trường mơi trường - Trình bày khái niệm, cách phân loại TNTN Vận dụng Vận dụng cao - Hiện trạng sử dụng tài - Trình bày khái niệm nguyên - Phân tích phát triển bền vững nhóm nước tranh ảnh, clip Mơi trường - Trình bày vấn - Liên hệ thực giải pháp - Phân tích phát triển bền vững đề môi trường tiễn Việt Nam - Hiểu bảng số liệu, nhóm nước giải pháp biểu đồ để phát triển bền vững Câu hỏi tập 2.1 Câu hỏi nhận biết: Câu 1: Môi trường thiên nhiên bao quanh Trái Đất có quan hệ trực tiếp đến tồn phát triển xã hội lồi người là: a Mơi trường tự nhiên b Mơi trường c Mơi trường địa lí d Mơi trường nhân văn Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên hiểu là: a Các thành phần tự nhiên (bao gồm vật thể lực tự nhiên) b Được sử dụng sử dụng làm phương tiện sản xuất đối tượng tiêu dùng trình độ định c Cả hai d Cả hai sai Câu 3: phát triển bền vững? Trình bày vấn đề mơi trường phát triển bền vững nước phát triển Gợi ý trả lời: Phát triển bền vững: Là phát triển nhằm đáp ứng nhu mà không làm thiệt hại đến khả hệ tương lai để thỏa mãn nhu cầu họ Các vấn đề mơi trường + MT nước phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng trình độ chậm phát triển, thiếu vốn, cơng nghệ, hậu chiến tranh + khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt kháng sản, tài nguyên rừng, đất trồng + suy giảm TN khoáng sản, thu hẹp TN rừng, tình trạng khan nước tranh chấp nguồn nước 2.2 Câu hỏi thông hiểu Câu 1: Nêu khác môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Gợi ý trả lời: Môi trường tự nhiên Môi trường nhân tạo Là kết lao động Xuất bề mặt Trái Đất người Khơng phụ thuộc vào người Nó tồn phụ thuộc vào người, Chịu tác động người khơng có chăm sóc người phát triển theo quy luật riêng thành phần TN bị hủy hoại Câu : Dựa vào khả bị hao kiệt q trình sử dụng, nước xếp vào loại tài nguyên nào? Tại sao? Gợi ý trả lời: Nước xếp vào loại tài ngun khơng bị hao kiệt nước có lượng lớn đến mức người sử dụng làm cho chúng cạn kiệt Tuy nhiên, tài nguyên nước không phân bố vùng trái đất: có nhiều vùng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt, đặc biệt thiếu nước Điều làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người Câu : Việc khai thác, chế biến khoáng sản khai thác tài nguyên nông lâm nghiệp ảnh hưởng đến môi trường nước phát triển? Gợi ý trả lời: Khai thác chế biến khoáng sản nguồn chủ yếu để xuất thu ngoại tệ không trọng đến biện pháp bảo vệ môi trường bị ô nhiễm Việc khai thác rừng quy mơ lớn mục đích kinh tế, đặc biệt khai thác lấy củi kế hoạch làm cho diện tích đất trống đồi trọc gia tăng, suy thối mơi trường , suy giảm đa dạng sinh học Nền nông nghiệp quảng canh, suất thấp, đốt rừng làm nương rẫy, lấy đất canh tác, chăn thả gia súc thúc đẩy trình hoang mạc hóa (nhất vùng khí hậu nhiệt đới) 2.3 Câu hỏi vận dụng Câu : Cho bảng số liệu: Diện tích rừng giới, châu lục khu vực giai đoạn 1990 – 2010 (Đơn vị : triệu ha) Châu lục 1990 2010 Châu Phi 749 674 Châu Á 576 593 Châu Âu 989 1005 Châu Mĩ 1754 1569 Châu Úc 199 191 Thế giới 4167 4032 Nhận xét biến động rừng giới châu lục giai đoạn trên? Gợi ý trả lời: Trong giai đoạn 1990 -2010 diện tích rừng giới, châu lục có biến động: + Diện tích rừng giảm (dẫn chứng) + Diện tích Châu Phi, châu Mĩ, Châu Úc giảm(dc) + Diện tích rừng Châu Á, Châu Âu tăng nhẹ (dc) 2.4 Câu hỏi vận dụng cao: Câu : Môi trường vấn đề toàn cầu nay, em chọn phân tích khía cạnh em cho tiêu biểu môi trường địa phương em? Hướng dẫn: - Kể tên vấn đề MT địa phương - Chọn khía cạnh (vấn đề) mà em tâm đắc nhất: + tên vấn đề + biểu + nguyên nhân + giải pháp ... định c Cả hai d Cả hai sai Câu 3: phát triển bền vững? Trình bày vấn đề mơi trường phát triển bền vững nước phát triển Gợi ý trả lời: Phát triển bền vững: Là phát triển nhằm đáp ứng nhu mà không... 2: Vấn đề môi trường phát triển bền vững (Hình thức tổ chức dạy dọc: Nhóm/ tồn lớp) Bước 1: GV chia lớp thành nhóm Nhóm 1,3: Tìm hiểu Vấn đề mơi trường phát triển bền vững nhóm nước phát triển. .. vấn đề mơi trường? Nhóm 2,4: Tìm hiểu Vấn đề môi trường phát triển bền vững nhóm nước phát triển Đọc sgk Địa lí 10 trang 164, 165 mục III quan sát số hình ảnh, trả lời câu hỏi sau: + Những vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề môi trường và sự phát triển bền vững, Chuyên đề môi trường và sự phát triển bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay