Bài giảng giải phẩu cơ và mạc đầu mặt cổ

35 10 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:18

Giải phẫu Đầumặtcổ có mục tiêu sau: biết được một số cơ vùng đầu mặt cổ và chức năng, biết được động mạch chính chi phối vùng đầu mặt cổ, biết được thần kinh chi phối vùng đầu mặt cổ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này. mạc đầu mặt cổ Bs Võ Thành Nghĩa Mục tiêu Mô tả vùng đầu mặt cổ Mô tả mạc cổ Mô tả tam giác cổ thành phần chứa Dàn Da đầu Các đầu mặt cổ  Các đầu  Các cổ Các tam giác cổ Mạc đầu mặt cổ Phôi thai học Da đầu Các đầu mặt cổ mặt Cơ sọ Cơ tai Cơ mắt Cơ mũi Cơ miệng mặt nhai Cơ thái dương Cơ cắn Cơ chân bướm Cơ chân bướm nhai TK hàm chi phối Các tam giác cổ Các tam giác cổ Tam giác cổ trước  Tam giác hàm  Tam giác cảnh  Tam giác Tam giác cổ sau  Tam giác chẩm  Tam giác vai đòn Tam giác cổ trước Tam giác cổ trước Tam giác hàm Tuyến nước bọt hàm ĐM mặt Tm mặt Tam giác cổ trước Tam giác cổ trước Tam giác cảnh ĐM, TM cảnh Tk lang thang Thân giao cảm cổ Tam giác cổ trước Tam giác cổ trước Tam giác ĐM, TM giáp TK TQ Khí quản Thực quản Tuyến giáp Tam giác cổ trước Mạc đầu mặt cổ Mạc thái dương Đường TD Cung gò má  mạc cắn Mạc cắn Liên tục mạc TD Bọc cắn Bám vào X hàm Mạc tuyến mang tai Phần móng mạc cổ nông tạo thành Mạc cổ Cám ơn bạn ý lắng nghe ... vùng đầu mặt cổ Mô tả mạc cổ Mô tả tam giác cổ thành phần chứa Dàn Da đầu Các đầu mặt cổ  Các đầu  Các cổ Các tam giác cổ Mạc đầu mặt cổ Phôi thai học Da đầu Các đầu mặt cổ Cơ mặt Cơ. .. sau bé Cơ chéo Cơ chéo đầu Cơ chéo đầu TK: nhánh sau C1 Cơ gối đầu – dài đầu Cơ gối đầu Cơ dài đầu Các cổ Cơ móng Cơ hai thân Cơ trâm móng Cơ hàm móng Cơ cằm móng Cơ móng Cơ móng Cơ ức... sọ Cơ tai Cơ mắt Cơ mũi Cơ miệng Cơ mặt Cơ nhai Cơ thái dương Cơ cắn Cơ chân bướm Cơ chân bướm Cơ nhai TK hàm chi phối Cơ thẳng Cơ thẳng đầu trước Cơ thẳng đầu sau lớn Cơ thẳng đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giải phẩu cơ và mạc đầu mặt cổ, Bài giảng giải phẩu cơ và mạc đầu mặt cổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay