Truyện đọc letter G Phonics Oxford World

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:32

Phonics Oxford World là giáo trình tiếng anh cực hay giúp trẻ em hoặc người mới bắt đầu học tiếng anh có thể nắm vững quy luật phát âm tiếng anh, bạn có thể đọc chuẩn từng từ mới dù chưa được học, cuối mỗi bài có các câu cấu trúc đơn giản giúp trẻ ghi nhớ thành tiềm thức. Các câu truyện từng letter giúp bé ghi nhớ bài học nhanh hơn và thích thú hơn các học truyền thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện đọc letter G Phonics Oxford World, Truyện đọc letter G Phonics Oxford World

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay