Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy cơ khí hồng nam

104 14 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:30

Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Lời mở đầu Trong điều kiện kinh tế nay, kinh tế nớc ta chuyển đổi từ chế bao cấp sang chế thị trờng Sự thay đổi làm thay đổi mạnh mẽ kinh tế Để trì phát triển doanh nghiệp trớc hết phải đòi hỏi kinh doanh phải hiệu Không ngừng nâng cao hiệu không mối quan tâm ai, mà mối quan tâm bât kỳ xã hội nào, làm điều Đó vấn đề bao trùm xuyên suốt thể công tác quản lý Bởi suy cho quản lý kinh tế để đảm bảo tạo kết hiệu cao cho trình sản xuất kinh doanh Tất nhng cải tiến đổi nội dung phơng pháp biện pháp áp dụng quản lý thực đem lại ý nghĩa chúng làm tăng đợc hiệu kinh doanh thớc đo chất lợng, phản ánh tổ chức, quản lý kinh doanh mà vấn đề sống doanh nghiệp Nhà máy khí Hồng Nam doanh nghiệp trực thuộc công ty xây lắp sản xuất công nghiệp chuyên sản xuất, lắp đặt sửa chữa thiết bị nâng vận chuyển (hay gọi máy nâng hạ) phục vụ cho ngành công nghiệp khác Nhà máy nh doanh nghiệp khác muốn tồn chế thị trờng phải quan tâm đến hiệu sản xuất kinh doanh Trong năm qua với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, Nhà máy tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất minh SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Là sinh viên khoa quản lý trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội, thực tập nhà máy khÝ Hång Nam Trong thêi gian qua, víi mong muèn vận dụng phần kiến thức thân, với hiểu biết nhiều Nhà máy nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy Với kiến thức học trờng giúp đỡ nhiệt tình thầy Phan Thế Vinh nh anh chị Nhà máy, em xin đề chọn đề tài là: Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất Nhà máy khí Hồng Nam Nội dung đồ án gồm phần sau: Chơng I: sở lý luận phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Chơng II: Giới thiệu chung Nhà máy khí Hồng Nam Chơng III: Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy khí Hồng Nam Chơng IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Vì khả hạn chế nên đồ án em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc nhng đóng góp phê bình thầy cô, để em đợc cách nhìn nhận thấu đáo hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy khí Hồng Nam Em xin chân thành cảm ơn SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Hà nội ngày 20 tháng 12 năm 2003 Sinh viên Đỗ Minh Đức Chơng I Sở Lý Luận Của Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh I Khái niệm hiệu kinh doanh phân loại hiệu kinh doanh Khái niệm hiệu kinh doanh Kinh doanh việc thực số thực tất công đoạn trình đầu t sản xuất đến tiêu thụ thcj dịch vụ thị trờng nhằm mục đích sinh lời Các doanh nghiệp quan tâm vấn đề hiệu sản xt S¶n xt kinh doanh cã hiƯu qu¶ sÏ gióp cho doanh nghiệp tồn phát triển Hiểu theo mục đích cuối SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp hiệu kinh doanh cđồng nghĩa với phạm trù lợi nhuận, hiệu số kết thu với chi phí bỏ để đạt đợc kết Hiệu sản xuất kinh doanh cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ tổ chức sản xuất quản lý doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế, gắn với chế thị trờng quan hệ với tất yếu tố trình sản xuất hay kinh doanh nh: lao động, vốn , tài sản, nguyên vật liệu nên doanh nghiệp đạt hiệu cao việc sử dụng yếu tố trình kinh doanh hiệu Khi đề cập đến hiệu kinh doanh nhà kinh tế dựa vào góc độ xem xét để đa định nghĩa khác Đối với doanh nghiệp để đạt đợc mục tiêu sản xuất kinh doanh cần phải trọng đến điều kiện nội tại, phát huy lực hiệu yếu tố sản xuất tiết kiệm chi phí yêu cầu việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phải sử dụng yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt đợc kết tối đa với chi phí tối thiểu Tuy nhiên, để hiệu rõ chất hiệu cần phân biệt khái niệm hiệu kết hậot động sản xuất kinh doanh Ta rút khái niệm hiệu nh sau: "Hiệu kinh doanh so sánh kết đầu với yếu tố, nguồn lực đầu vào để tạo đầu đó" Trong nguồn lực đầu vào là: - Lao động, vốn, tài sản, chi phí SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Các kết đầu là: - Giá trị tổng sản lợng, doanh thu, lợi nhuận Hiệu gồm hiệu tuyệt đối hiệu tơng đối Hiệu tuyệt đối đợc xác định nh sau: A=KC Trong đó: A: Hiệu sản xuất kinh doanh K: Kết thu đợc C: Nguồn lực đầu vào Căn vào nguồn lực bỏ để thu kết tiêu hiệu tơng đối đợc xác định nh sau: K A= C Trong ®ã: A: HiƯu qu¶ kinh tÕ C: Ngn lùc bá K: Kết đạt đợc Phân biệt kết hiệu sản xuất kinh doanh Bản chất hiệu kinh doanh hiệu lao động xã hội, phản ánh mặt chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng yếu tố đầu vào trình kinh doanh để đạt đợc mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Song, thớc đo trình độ tiết kiệm yếu tố đầu vào, nguồn nhân lực xã hội Tiêu chuẩn hoá hiệu đặt tối đa hoá kết tối thiểu hoá dựa nguồn lực sẵn Còn kết hoạt động sản xuất kinh doanhdoanh nghiệp đạt đợc sau trình kinh doanh SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp định kết cần đạt đợc mục tiêu cần thiết doanh nghiệp Kết đợc phản ánh tiêu định lợng nh uy tín, chất lợng sản phẩm Phân loại hiệu kinh doanh Hiệu phạm trù lớn mang tính tổng hợp việc tiếp cận phân tích đánh giá tiêu cần nhận rõ tính đa dạng tiêu hiệu phân tích tiêu theo sau: - Căn vào nội dung tính chất kết nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng mục tiêu, ngời ta phân biệt tiêu hiệu kinh tế loại hiệu khác + Các loại hiệu khác: Hiệu xã hội cải thiện điều kiện làm việc, đời sống, bảo vệ môi trờng cho dến mặt trị, an ninh quốc phòng Nói chung vai trò xã hội ngày tăng, nhng hiệu kinh tế vai trò định nhất, chi phối tiền tệ để thực yêu cầu xã hội khác + Hiệu kinh tế: mối quan hệ kết sản xuất kinh tế đạt đợc so với chi phí bỏ việc sử dụng nguồn lực Tức hiệu kinh tế tác dụng lao dộng xã hội đạt đợc trình sản xuất kinh doanh nh trình tái tạo sản xuất xã hội việc cải tạo cải vật chất dịch vụ - Căn theo yêu cầu tổ chức xã hội tổ chức quản lý kinh tế cấp quản lý kinh tế quốc dân: Phân loại hiệu kinh tế theo cấp hiệu ngành nghề tiềm lực theo đơn vị kinh tế bao gồm: + Hiệu kinh tế quốc dân SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp + Hiệu kinh tế sản xuất xã hội khác + Hiệu kinh tế khu vực sản xuất.( giáo dục, y tế ) + HiƯu qu¶ kinhdoanh nghiƯp ý nghÜa viêc nâng cao hiệu kinh doanh Đối với kinh tế quốc dân: Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế quan trọng, phản ánh yêu cầu quy luật tiết kiệm thời gian, phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực, trình độ sản xuất mức độ hoàn thiện sản xuất chế thị trờng Trình độ phát triển lực lợng sản xuất ngày cao, quan hệ sản xuất hoàn thiện, nâng cao hiệu Càng nâng cao hiệu hoàn thiện quan hệ sản xuất trình độ hoàn thiện sản xuất ngày cao yêu cầu quy luật kinh tế ngày thoả mãn điều kiện quản lý kinh tế ngày đợc phát huy đầy đủ vai trò Tóm lại, nâng cao hiệu kinh doanh đem lại cho quốc gia phân bố, sử dụng nguồn lực hợp lý hiệu Đối với thân doanh nghiệp: Hiệu kinh doanh xét tuyệt đối lợi nhuận thu đợc Nó sở để tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống cán công nhân viên Đối với doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp hoạt động chế thị trờng việc nâng cao hiệu kinh doanh đóng vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Nó giúp cho doanh nghiệp bảo toàn phát triển vốn, qua SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh thị trờng, vừa giải tốt đời sống lao động, vừa đầu t mở rộng, cải tạo, đại hoá sở vật chất kỹ tht phơc vơ cho viƯc s¶n xt kinh doanh Do vậy, hiệu quan trọng xác để doanh nghiệp đánh giá hoạt động Nhận thức đắn hiệu giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu Đối với ngời lao động Hiệu sản xuất kinh doanh động lực thúc đẩy, kích thích ngời lao động hăng say sản xuất, quan tâm tới kết lao động Nâng cao hiệu sản xuất đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống ngời lao động doanh nghiệp để tạo động lực sản xuất, suất lao động đợc tăng cao, tăng cao suất lao động góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh II Nội dung số tiêu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Để biết đợc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu hay không ta cần phân tích kết đầu yếu tố đầu vào Kết đầu hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Giá trị tổng sản lợng, doanh thu lợi nhuận Do phân tích kết đầu ta cần phân tích tiêu A Kết đầu bao gồm: Doanh thu, lợi nhuËn, GTTSL a Doanh thu: Doanh thu cña doanh nghiƯp thêi kú xem xÐt ( thêng lµ năm ) tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mà doanh SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp nghiệp bán đợc thời kỳ đó( xuất hoá đơn bán hàng ) Doanh thu = Giá bán x Số lợng bán hàng Doanh thu số tiền doanh nghiệp thu đợc từ kết bán hàng dịch vụ ký sản xuất kinh doanh, tiêu phản ánh kết SXKD Doanh thu dợc chia làm loại: - Với giá bán thuế GTGT doanh thu đựoc gọi doanh thu thuế GTGT - Với giá bán cha tính thuế GTGT doanh thu dợc gọi lµ doanh thu cha cã thuÕ GTGT - Doanh thu cha thuế khấu trừ khoản liên quan ( giảm giá, chiết khấu, hành bán trả lại ) đợc gọi doanh thu b Lợi nhuận Lợi nhuận lợi nhuận trớc thuế trừ khoản thuế, tiêu phản ánh kết trình sản xuất kinh doanh Phản ánh chất lợng sản xuất kinh doanh Lợi nhuận = Doanh thu - chi phí Để phân tích đợc tiêu cần phải dựa vào sau: - Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Bảng báo cáo tài tổng hợp Trên sở ta đánh giá đợc mối quan hệ tiêu phản ánh quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác ta nghiên cứu biến động chi tiêu kỳ vừa qua so sánh với kỳ trớc đợc lấy làm kỳ gốc SV: Đỗ Minh Đức Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp doanh nghiệp Điều giúp ta đánh giá đợc thực trạng triển vọng tõng doanh nghiƯp so víi nỊn kinh tÕ qc d©n Một số tiêu phân tích lợi nhuận chi phÝ Tỉng lỵi nhn kú Tû st lỵi nhn chi phí = Tổng chi phí kỳ Đây tiêu quan trọng để đánh giá hiệu kinh doanhdoanh nghiệp thơng dùng Chỉ tiêu cho biết đồng chi phí bỏ thu đựoc đồng lợi nhuận B Các yếu tố đầu vào: bao gồm lao động, vốn, tài sản a Hiệu sử dụng lao động Phân tích ảnh hởng yếu tố lao động đến sản xuất đánh giá hai mặt số lợng chất lợng ảnh hởng đến sản xuất Điều nghĩa quan trọng qua phân tích đánh giá đợc tình hình biến động số lợng lao động, tình hình tăng suất lao động, tình hình bố trí nh tình hình sử dụng thời gian lao động để thấy rõ khả mặt mạnh nh mặt hạn chế lao động Trên sở biện pháp khai thác quản lý sử dụng hợp lý lao động để làm tăng suất ngời sử dụng lao động Một số tiêu phân tích tình hình sử dụng lao động Trong yếu tố trình sản xuất, lao động ngời tính chất định Sử dụng lao động co hiệu làm tăng khối lợng sản phẩm, giảm SV: Đỗ Minh Đức 10 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp chuyên môn tay nghề, lực sở trờng, sau xem xét xem cần phải đào tạo tái đào tạo Trên sở công ty tiến hành tổ chức đào tạo bồi dỡng nhiều phơng pháp khác nh cử học trờng đại hoc trung cấp, dạy nghề trực tiếp mời giáo viên chuyên gia trực tiếp giảng dạy Tổ chức khoá học thực tập ngắn hạn dể nâng cao trình đọ chuyên môn, co thể hoc tập trung định kỳ năm theo hình thức vừa làm vừa học trờng chuyên nghiệp tổ chức lớp học doanh nghiệp Đây hình thức đợc áp dụng phổ biến nhiều Công ty Công ty đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất cao nh Nhà máy Hồng nam Đối tợng tham gia cán bé qu¶n lý kinh tÕ, hay kü tht, còng cã thể công nhân lao động trực tiếp Muốn nhà máy vào nhiệm vụ ngời việc thực lập kế hoạch đào tạo cụ thể nh sau: SV: Đỗ Minh Đức 90 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Bảng 24: Stt Lĩnh vực đào tạo Chất lợng sản phẩm Đôi tợng đào tạo Số lợng Cán phòng KT Quản lý Cán phòng TC-HC Tài Cán phòng KT-TC Cán phòng KH- TT Nghiên cứu thị trờng Sản xuất Công nhân trực tiếp sản xuất Hình thức Cử học Mời chuyên gia dạt Mời chuyên gia dạt Cử di học Đào tạo nâng cao tay nghề Ngoài viêc tạo lao động cho tập thể cá nhân ngời lao động kính thích hoạt dộng sản xuất kinh doanh hiệu nhà máy cần phân phối thu nhập thoả đáng, hợp lý Đặc biệt cần chế độ đãi ngộ thoả đáng với cán công nhân viên giỏi, thành tích sáng kiến kỹ thuật, tạo không khí thoải mái hăng say Nhà máy Cần thiết lËp mét hƯ thèng th«ng tin néi bé thu thËp nhng ý kiến đóng góp, phê bình ngời lao động để qua lãnh đạo nhà máy thấy đợc mâu thuẫn phát sinh biện pháp giải kịp thời tránh tình trạng xảy việc đáng tiếc cho Nhà máy Giải pháp tạo cho Nhà máy đợc tập thể nhng ngời đoàn kế lao động, lực nhiệt tình SV: Đỗ Minh Đức 91 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp công việc mà đồng thời làm cho doanh thu Nhà máy tăng lên nhanh chóng vợt mức kế hoạch Giảm khoản phải thu a sở lý luận Để tạo điều kiện cho Công Ty, doanh nghiệp Nhà máy, tránh tình trạng nợ mà Nhà máy chủ động tài Nhà máy nên áp dụng biện pháp triết khấu cho khách hành để tránh tình trạng động vốn so khách hành cha toán tiền Biện pháp thu hút khách hàng đặt hàng với số lợng nhiều tạo điều kiện cho sản xuất sau Để tránh việc trì hoãn toán, Nhà máy áp dụng hình thức triết bán hàng dới đay để kích thích toán nhanh áp dụng hình thức chiết khấu bán hành cho phù hợp với điều kiện thức tế Nhà máy b Nội dung biện pháp Việc định tỷ lệ chiết khấu khách hàng cần phải vào vấn đề sau: Thứ : nhà máy nên áp dụng chiết khấu cho khách hàng theo thời hạn toán số lợng tiêu thụ Biện pháp khuyến khích khách hàng toán thời hạn toán ngắn mức chiết khấu cao Hơn tỷ lệ chiết khấu khuyến khích khách hàng mua với số lợng lớn, tăng sản lợng tiêu thụ doanh nghiệp Chính thế, tỷ lệ chiết khấu mà nhà máy đa phải vừa hầp dẫn khách hàng vừa đảm bảo lợi nhuận nhà máy Tỷ lệ chiết khấu phải đặt mối liên hệ với lãi suất vay vốn ngân hàng Bởi lẽ cho khách hàng trả chậm tiền SV: Đỗ Minh Đức 92 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ ¸n tèt nghiƯp hµng, tøc lµ vèn cđa doanh nghiƯp bị chiếm dụng, doanh nghiệp phải vay vốn để đảm bảo đợc trình sản xuất kinh doanh Nh tỷ lệ chiết khấu phải đảm bảo doanh thu bán hàng thu lãi đồng thời phải bù đắp đợc chi phí cho khoản vốn vay doanh nghiệp Trên thực tế, nhà máy áp dụng chiết khấu khách hàng truyền thống Tuy nhiên tỷ lệ chiết khấu thấp (1,5-3%), cha thu hút đợc khách hàng, mở rộng thị trờng Trong phạm vi kiến thức minh, dựa vào yếu tố liên quan, em xin mạnh dạn đề xuất mức chiết khấu sau: SV: Đỗ Minh §øc 93 Líp K3 – Ph¸p ViƯt Khoa Kinh tÕ Quản lý Đồ án tốt nghiệp Bảng 25: Thời hạn toán Mức chiết khấu Thanh toán 5,3% Sau 3-4 tuÇn 3,2% Sau 5-7 tuÇn 2,4% Thø hai: Nhà máy nên thiết lập tổ thu hồi công nợ, chuyên theo dõi khoản nợ tình hình thu hồi công nợ nhà máy, đảm bảo thu khoản nợ hạn Dựa vào báo cáo tổ thu hồi công nợ, nhà máy đa sách thu hút khách hàng mức chiết khấu hợp lý Giả thiết công ty áp dụng mức chiết khấu nh trên, mức doanh thu năm 2002 không đổi (29.041.089.000đ) Đồng thời vào mức tiêu thụ sản phẩm kỳ trớc, ớc tính tỷ lệ mua hàng trả tiền chiếm29% tổng doanh thu, khách hàng toán sau 3-4 tuần chiếm 21% doanh thu khách hàng toán sau 5-7 tuÇn chiÕm 17% doanh thu Ta cã møc chi phí giảm là: Bảng 26: TT Chỉ tiêu ®vt Møc Tû lƯ Tỉng sè tiỊn chiÕt doanh thu chiÕt khÊu khÊu (1) (2) (1) x (2) x Thanh toán Ngđ 4,5% 29% DThu 3.789.862.115 Tt sau 3-4 Ngđ 2,9% 21% 1.768.602.320 tuần SV: Đỗ Minh §øc 94 Líp K3 – Ph¸p ViƯt Khoa Kinh tÕ Quản lý TT sau 5-7 Ngđ tuần Tổng cộng Ngđ Đồ án tốt nghiệp 2% 17% 987.397.026 6.545.861.164 Qua bảng ta thấy chi phí mà nhà máy áp dụng mức chiết khấu 6.545.861.164 đ.Trong nhà máy dự tính khoản phải thu giảm là2.031.401.057 đ Tiền tiết kiệm giảm chi phí lãi vay ngân hàng là: 1.421.980.740 x 12 = 17.063.768.879 đ Lợi nhuận nhà máy thay đổi : 17.063.768.879 - 6.545.861.461 = 10.517.907.418 ® Nh vËy áp dụng mức chiết khấu nh lợi nhuận nhà máy tăng 10.517.000.000đ, mà nhà máy khuyến khích khách hàng toán, giảm khoản phải thu, vốn quay vòng nhanh tăng hiệu sản xuất kinh doanh Đầu t đổi máy móc thiết bị nâng cao công suất a.Cơ sở lý luận Hiện mặt hàng chủ yếu nhà máy thiết bi nâng tải nên hầu hết phân thiết bị đợc chế tạo nên từ máy Vì Nhf máy cânf phải thực số biện pháp đẻ tăng cờng cho công tác sử dụng máy móc hiệu cao góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy Hơn nhng yêu cầu nagú cµng cao vỊ kü tht, tÝnh phøc tËp cđa dự án đòi hỏi phải hệ thông máy móc thiết bọ công nghệ tối thiểu nhà máy khả thực thi đợc SV: Đỗ Minh Đức 95 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Việc đầu t vào máy móc thiết bị chiến lợc lâu dài quan trọng cần phải làm công ty nhằm nâng cao suất lao động Mục tiêu biện pháp khắc phục tác động bất lợi thiếu máy móc thiết bị dẫn đến Nhà máy phải thuê máy móc bên làm cho chi phí nh giá thành Nhà máy tăng điều làm ảnh hởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Máy móc thiết bị công nghệ đại sở để nâng cao chất lợng sản phẩm cao b Nội dung biện pháp Nhà máy khí Hồng nam làm ăn hiệu nhng cha trọng dến vấn đề tài sản cố định nhà máy, máy móc nhà máy đợc đánh giá tơng đối cũ lạc hậu công suất không dợc cao nên công ty phải thuê coong ty nên kế hoạch đầu t để tăng suất lao động đa dạng hoá sản phẩm Tuy nhiên việc áp dụng hình thức đồi hỏi Nhà máy phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phai xác định nhu cầu vốn cho loại sản phẩm nh loại máy đợc dùng nhiều nhấtđáp ứng đợc nhu cầu khách hàng, để tập trung vào máy móc cần thiết nên Nhà máy cần phải thc bớc sau: - Trớc tiên công ty phải đặt quy định việc xác định giá trị TSCĐ Tiến hành đánh giá lại tài sản cố định, tài sản giá trị nhỏ giá trị cho phép tiến hành lý nhợng bán ®ång thêi sư dơng q khÊu hao ®Ĩ ®ỉi míi tài sản SV: Đỗ Minh Đức 96 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp - Lập kế hoạch mua sắm dài hạn máy móc thiết bị đại nhằm đáp ứng đòi hỏi cao thị trờng, tạo điều kiện rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí hạ thấp giá sản phẩm Các thiết bi mua sắm phải lad thiết bị tính quan trọng phù hợp với đặc điẻm cảu Nhà máy nớc tiên tiến giới sản xuất với giá thành phù hợp với khả công ty Trong thời gian tới công ty mua sắm số máy móc chuyên dùng để phục vụ cho trình sản xuất: Bảng 27: Số năm T Tên máy móc Đ/v Số l- Giá T thiết bi tính ợng trị(đ) Máy tròn Cái Máy phay đứng Cái Cái 7.367.000 10 Cái 9.000.000 10 C¸i 1.721.000 10 C¸i 6.495.000 10 C¸i 3.491.000 10 M¸y cắt đột liên hợp Máy hàn chiều Máy khoan đứng Cần cẩu chân đế Cầu trục lăn 43.050.00 hao 10 10 138.174.0 Tổng SV: Đỗ Minh Đức 67.050.00 khấu 00 97 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp - Kết dự kiến đầu t máy móc thiết bị Nhà máy: Nhờ máy móc kỹ thuật đại nên theo dự kiến kết sản xuất kinh doanh tăng suất lao động tăng cao trớc Nhà máy thuê, diều làm cho thời gian nh tiến độ sản xuất nhà máy không bị gián đoạn, dẫn đến làm giảm suất Hơn nhờ máy móc tới Nhà máy tận dụng công suất máy móc để đa dạng hoá sản phẩm chiều rộng, chiều sâu đồng thời nâng cao chất lợng sản phẩm Mỗi năm nhà máy đầu t thêm cho máy móc trung bình vào khoảng 430 triệu đồng, chi phí bảo quản cho máy móc chiếm 10% năm hay hàng năm doanh nghiệp thêm khoản vào khoảng 13 triệu / năm cho việc bảo quản máy móc Với giá trị đầu t nhà máy nh hàng năm nhà máy phải đầu t cho máy móc chi phí cho việc bảo quản số máy móc 443 triệu Quá trình đầu t cho máy móc đem lại cho nhà máy lợi ích thực tế: - Doanh nghiệp thuê ngoài gia công hàng năm 530 triệu nhng bù lại trình đầu t máy móc làm cho nhà máy hàng năm giảm đợc 530 triệu tiền thuê gia công đồng thời công nhân nhà máy tự tay làm sảm phẩm gây đợc uy tín cho khách hàng làm cho doanh thu nhà máy tăng lên khoảng 0,07% hay hàng năm doanh thu nhà máy tăng lên 0,07% x 29tỷ =2 tỷ SV: Đỗ Minh Đức 98 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Nh trình đầu t nhà máy đem lại không lợi ích cho nhà máy trớc hết doanh nghiệp đợc tài sản riêng doanh thu nhà máy tăng lên đáng kể (2 tỷ đồng) SV: Đỗ Minh Đức 99 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Kết luận Nâng cao hiệu kinh doanh mục tiêu sống doanh nghiệp chế thị trờng Phân tích hiệu kinh doanh giúp cho nhà quản trị nắm đợc tình hình thực trạng doanh nghiệp, để thấy đợc mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trong nhng năm qua năm đựoc xu phát triển đất nớc, nh ngành khí nói chung Nhà máy khí Hồng Nam nói riêng bớc hoà nhập, tồn phát triển chế thị trờng Qua trình sản xuất kinh doanh Nhà máy Hồng Nam đạt đựoc thành tựu đánh khích lệ song tránh khỏi hạn chế khách quan chủ quan nên hiệu kinh doanh cha đợc mong muốn Sau thời gian thực tập Nhà máy em tiếp thu đợc số kiến thức thực tế kết hợp với lý thuyết đợc học trờng với giúp đỡ Thầy giáo Phan Thế Vinh ban tập thể Ban giám đốc, cán công nhân viên Nhà máy khí Hồng Nam, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Trong đồ án: Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy khí Hồng Nam số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Nhà máy em trình bày sở lý luận việc nâng cao hiệu kinh doanh đa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy Hồng Nam, nhiên biện pháp để số báo trình xem xét áp dụng Nhà máy cần co điều chỉnh cho phù hợp với SV: Đỗ Minh Đức 100 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp thực tế để sản xuất kinh doanh Nhà máy ngày phát triển Bản đồ án đến đay kết thúc, lần em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Phan Thế Vinh, Thầy giáo Khoa Kinh tế Quản lý, Ban giám đốc toàn thể cán công nhân viên chức Nhà máy khí Hồng Nam ®· tËn t×nh gióp ®ì em thêi gian thùc tập trình làm đồ án Hà Nội ngày 20 tháng 12 năm 2003 Sinh viên Đỗ Minh Đức Mục lục Lời mở đầu Ch¬ng I: C¬ së lý ln cđa hiƯu qu¶ SXKD .3 I Khái niệm hiệu kinh doanh phân loại hiệu qu¶ kinh doanh Khái niệm, hiệu kinh doanh Phân biệt hiệu SXKD Phân loại hiƯu qu¶ kinh doanh ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh doanh II Néi dung vµ mét sè chØ tiêu phân tích hiệu SXKD Néi dung ph©n tÝch hiệu SXKD Các phơng pháp phân tích hoạt động SXKD 14 III Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu SXKD cđa doanh nghiƯp 16 SV: Đỗ Minh Đức 101 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Nhân tố bên doanh nghiệp 16 Các nhân tố bên doanh nghiệp 18 IV Biện pháp nâng cao hiệu SXKD 19 Chơng II: Giới thiệu chung nhà máy khí Hồng Nam 22 I Giới thiệu số nét nhà máy khí Hång Nam .22 Lịch sử hình thành phát triển nhà máy 22 Những đặc điểm ảnh hởng tới hoạt động nhà máy 22 II Kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy .27 Tình hình lao động nhà máy 27 Tình hình sử dụng tài sản vật liệu nhà máy 31 Tình hình giá thành kế hoạch nhà máy 33 Phân tích tình hình tài nhà máy 35 Chơng III: Phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 38 I Phân tích kết doanh nghiệp 38 II Phân tích tiêu nhà máy 38 Tình hình sử dụng lao động 38 Tình hình tài sản 44 T×nh h×nh sư dơng vèn 53 T×nh h×nh sư dơng chi phÝ .56 III Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh nhà máy khí Hồng Nam 65 Chơng IV Những biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh 68 I Phơng hớng mục tiêu phát triển nhà máy khí Hồng Nam thêi gian tíi 68 II Mét số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh 69 Nâng cao chất lợng nguồn nhân lực .69 Giảm khoản phải thu 71 SV: Đỗ Minh Đức 102 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Đầu t đổi máy móc thiết bị nâng cao công suất 74 KÕt luËn .77 SV: Đỗ Minh Đức 103 Lớp K3 Pháp Việt Khoa Kinh tế Quản lý Đồ án tốt nghiệp Tài liệu tham khảo 1- Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh PGS TS Phạm Thị Gái NXB giáo dục năm 1997 Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh PTS Nguyễn Văn Công, Trần Quý Liên NXB Thống kê năm 1996 Kế toán, kiểm toán phân tích tài doanh nghiệp PTS Ngô Thế Chi, PTS Đào Văn Tiên , PTS Vơng Đình Huệ NXB Tài năm 1995 SV: Đỗ Minh Đức 104 Lớp K3 – Ph¸p ViƯt ... kinh doanh số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất Nhà máy khí Hồng Nam Nội dung đồ án gồm phần sau: Chơng I: Cơ sở lý luận phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Chơng II: Giới thiệu chung Nhà máy khí Hồng. .. phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh II Nội dung số tiêu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Để biết đợc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh... Giới thiệu chung Nhà máy khí Hồng Nam Chơng III: Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy khí Hồng Nam Chơng IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Vì khả hạn chế nên đồ án em
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy cơ khí hồng nam , Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy cơ khí hồng nam , IV. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, I. Giới thiệu một số nét về nhà máy cơ khí hồng nam, Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức và quản lý của nhà máy cơ khí Hồng Nam, Tình hình sử dụng tài sản và vật liệu của nhà máy, Bảng 3: Bảng đăng ký tài sản cố định (Trang bên), b. Tình hình nguyên vật liệu của nhà máy, Bảng5: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, I.Phân tích các kết quả của doanh nghiệp, Bảng 12: Hiệu quả sử dụng các khoản phải thu, Bảng 13: Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho, Bảng 16: Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ, Bảng 21: Tình hình sử dụng các yêu tố chi phí, Bảng 23: Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả HĐSXKD của Nhà máy, Những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay