5 4 cau truc de thi TA THPT (full)

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH Dùng cho học sinh lớp 12 hồn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Phổ thông (Kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo) Kỹ Phần thi, số lượng dạng câu hỏi Thời gian phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bao gồm: Phần 1: câu hỏi (một lựa chọn bốn lựa chọn/câu hỏi) Nghe hiểu Phần 2: câu hỏi (một lựa chọn bốn lựa chọn/câu hỏi) Phần 3: câu hỏi điền vào khoảng trống (điền từ số/khoảng trống) 35 phút (kể thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời) Phần 4: câu hỏi: chọn sai câu hỏi phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bao gồm: Phần 1: câu hỏi (một lựa chọn bốn lựa chọn/câu hỏi) Đọc hiểu Phần 2: câu hỏi điền vào khoảng trống ghi chú/biểu mẫu (điền từ số/khoảng trống) Phần 3: câu hỏi (một lựa chọn bốn lựa chọn/một câu hỏi) 40 phút (kể thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời) Phần 4: câu hỏi: chọn sai câu hỏi Phần 1: Viết thư từ, thư điện tử, ghi chú, tin nhắn, bưu Viết Nói thiếp khoảng 80-100 từ Phần 2: Viết câu chuyện ngắn đoạn văn 45 phút miêu tả, khoảng 100 - 120 từ Phần 1: Phỏng vấn Thí sinh hỏi câu hỏi đưa câu trả lời ngắn Phần 2: Mô tả tranh Thí sinh nhìn mơ tả tranh có nội dung hoạt động hàng ngày, bối cảnh quen thuộc lớp học, 13 phút dã ngoại, gia đình, Phần 3: Phương án (thi trực tiếp): Thảo luận theo cặp Giám khảo đưa câu hỏi chủ đề có liên quan đến (cho cặp/thí sinh: 10 phút thi phút cho dẫn) phần (mơ tả tranh) Thí sinh trình bày ý kiến khía cạnh chủ đề Phương án (thi máy tính): Trình bày ý kiến cá nhân.Thí sinh nêu ý kiến để trả lời câu hỏi chủ đề có liên quan đến phần (mô tả tranh) HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CẤU TRÚC ĐỀ THI Yêu cầu ngữ liệu kỹ đánh giá Cấu trúc đề thi đánh giá lực tiếng Anh cho học sinh lớp 12 tham gia chương trình tiếng Anh thí điểm cấp trung học phổ thơng thiết kế để đánh giá lực sử dụng tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT- BGDDT ngày 24/1/2014 Bộ GDĐT ban hành Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam) Đề thi tập trung đánh giá kỹ năng: nghe hiểu, nói, đọc hiểu viết Đối với kỹ nghe hiểu, đọc hiểu, viết, tiến hành thi giấy thi máy tính Đối với kỹ nói, tiến hành thi trực tiếp thi máy tính Bảng mơ tả chi tiết đề thi nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi Kỹ Thể loại văn Các kỹ đánh giá sử dụng thi Phần 1: Các mẫu đối thoại độc + Nghe hiểu thơng tin thoại ngắn (ví dụ: hướng dẫn nơi đối thoại độc thoại ngắn Nghe hiểu công cộng, dự báo thời tiết, …) + Nghe xác định ý thơng Phần 2: Các nói chủ đề học tin quan trọng nói chủ đường đề học đường Phần 3: Các thông báo hoạt + Nghe xác định chi tiết thơng tin động, kiện (ví dụ: thể thao, du thông báo hoạt động, lịch, lễ hội, …) Phần 4: Các đoạn hội thoại dài mở rộng chủ đề quen thuộc hàng ngày (ví dụ: mua sắm, thời khoá biểu học tập, du lịch …) kiện +Nghe hiểu thái độ, mục đích người nói chi tiết đoạn hội thoại dài hơn, nhiều chi tiết chủ đề quen thuộc hàng ngày Phần 1: Các thông báo bảng hiệu, thông tin nhãn hàng, tin nhắn trao đổi (ví dụ: lời nhắn, thư + Đọc tìm chi tiết, phát hiện, xác định điện tử, thiệp, bưu thiếp, ) so sánh thông tin chi tiết Phần 2: Thư từ, mẫu quảng cáo nhỏ, + Đọc xác định thể loại văn Đọc hiểu cẩm nang, quảng cáo tạp chí, +Đọc xác định chi tiết quan trọng thơng tin trang mạng có nội kết luận văn có dung đơn giản cấu trúc rõ ràng, nội dung đơn giản Phần 3: Các câu chuyện đơn giản + Đọc hiểu suy luận dựa thông kiện, cảm xúc, mong ước tin có sẵn văn Phần 4: Các báo đơn giản chủ đề quen thuộc Phần 1: Thí sinh viết thư, thư điện tử, ghi chú, tin nhắn, bưu thiếp, Phần 2: Thí sinh viết câu chuyện Viết ngắn đoạn văn miêu tả với gợi ý sau đây: Mô tả kinh nghiệm, trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc, ấn tượng thân - Cho sẵn tiêu đề đoạn văn - Cho sẵn câu mở đầu đoạn văn - Cho sẵn câu kết thúc đoạn văn Phần 1: Thí sinh nghe câu hỏi trả Nói lời chủ đề liên quan đến cá + Trả lời câu hỏiđơn giản thông nhân thường liên quan đến cá nhân (ví dụ: Phần 2: Thí sinh mơ tả tranh thói quen, trải nghiệm khứ, kế Phần 3: Thí sinh thể ý kiến cá hoạch tương lai) nhân thảo luận với thí sinh + Mơ tả, kể chuyện, giải thích trình cặp bày chi tiết có liên quan đến chủ đề thể tranh + Bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân, đề xuất giải pháp cho vấn đề cụ thể Cách tính điểm thi Mỗi kỹ thi: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói đánh giá thang điểm từ đến 25 Điểm thi cộng điểm từ kỹ thi, tổng điểm 100 quy thang 10, làm tròn đến 0,5 Điểm tổng sử dụng để xác định Không đạt hay Đạt mức độ Bảng quy đổi điểm thi ĐIỂM TRUNG BÌNH 7.5 Đạt Bậc 3/6, hạng Giỏi Có thể nghe hiểu nội dung bao quát, ý nắm bắt thông tin chi tiết (hầu như) trọn vẹn đoạn văn hay hội thoại ngắn, thông tin chi tiết đoạn thông báo hay hội thoại dài chủ đề quen thuộc Có thể đọc tìm chi tiết, ý nhận biết thể loại văn xác Có thể viết văn ngắn thư từ, câu chuyện ngắn ngữ pháp, sử dụng từ vựng, có ý tưởng tốt Có khả giới thiệu thân gia đình trơi chảy, tương tác giao tiếp cách tự nhiên, có liên kết lượt lời, tranh luận trình bày quan điểm cách xác ... hành thi giấy thi máy tính Đối với kỹ nói, tiến hành thi trực tiếp thi máy tính Bảng mơ tả chi tiết đề thi nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi Kỹ Thể loại văn Các kỹ đánh giá sử dụng thi. .. cụ thể Cách tính điểm thi Mỗi kỹ thi: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói đánh giá thang điểm từ đến 25 Điểm thi cộng điểm từ kỹ thi, tổng điểm 100 quy thang 10, làm tròn đến 0 ,5 Điểm tổng sử dụng để... ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông tư 01/20 14/ TT- BGDDT ngày 24/ 1/20 14 Bộ GDĐT ban hành Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam) Đề thi tập trung đánh giá kỹ năng: nghe hiểu, nói, đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 4 cau truc de thi TA THPT (full), 5 4 cau truc de thi TA THPT (full)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay