CHẤT BÉO VÀ SẢN XUẤT XÀ PHÒNG Hóa 9

12 34 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:15

Xà phòng được làm từ chất béo động vật tự nhiên và dầu thực vật. Chất béo động vật và dầu thực vật là những este của rượu glyxerin hay propan1,2,3 triol (glycerol), CH 2 OHCHOHCH 2 OH và các axit cacboxylic dài (thường được gọi là axit béo) RCO 2 H, ở đó các nhóm ankan chứa từ 7 đến 21 nguyên tử cacbon.Chất béo và dầu được làm nóng bằng kiềm, thông thường là Xút NaOH, và những este được thủy phân để tạo thành muối natri của axit cacboxylic và rượu, glyxerin propan1,2,3 triol (glycerol) CHẤT BÉO SẢN XUẤT PHÒNG -Thành viên tổ : Kim Chi, Hồng Nhung, Ngọc Hường, Minh Châu, Nguyễn Bính, Tuấn Hùng • Nội dung thuyết trình Tiến hành thí nghiệm điều chế phòng Báo cáo  Nguyên liệu : Chất béo ( dầu ăn ) : 30gam NAOH : 10gam Nước : 30ml Cồn 90 độ : 30ml Màu nước ( xanh ) Dụng cụ : đũa khuấy, đồ đựng, đồ múc, cân,  Cách tiến hành - Cho 30ml cồn 90 vào bát , đổ 30ml nước vào cồn - Cho tiếp 30gam NaOH khuấy ( Ta thấy tượng từ màu xanh => màu hồng nhạt ) - Dầu ăn sau đun nóng để khoảng 30 độ => 40 độ đổ từ từ vào trộn khuấy - Tiếp tục khuấy, cho thêm màu đẹp mắt - Sau tích tực khuấy khoảng 1h: - Đỗ hỗn hợp vào cốc nhựa ta hồn thành thí nghiệm PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN Người đọc: Bụt Bà Bà Từ Khóa Tính chất chất béo Ngày đọc: 28/3/18 Nội dung đọc liên quan đếm từ khóa -TCVL : Nhẹ nước, không tan nước , tan benzen, xăng, dầu, - TCHH: + Thủy phân môi trường axit +  Thủy phân trong  môi trường kiềm Cách sản xuất phòng từ chất béo Thành phần phòng Nguyên tắc sản xuất phòng - Phương pháp phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm ( NAOH) - Chất béo, NAOH, cồn 90, nước -Đun chất béo với NAOH thùng kín nhiệt độ cao -(RCOO)3C3H5  +  3NaOH tº→  3RCOONa  +  C3H5(OH)3 Cách điều chế phòng phòng thí nghiệm - Cho mỡ ăn dầu ăn đun với NAOH KOH Chất béo gì? Vai trò chất béo sống công nghiệp + Chất béo ỗn hợp nhiều este glixerol với axit béo có cơng chung  (R-COO)3C3H5 + Vai trò: - Làm thức ăn cho người động vật - Dùng để sản xuất phòng, glixerol PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LN NHĨM Tên nhóm: Tổ 2 Cơng việc giao: Điều chế phòng Thời gian bắt đầu: 6/4 Thời gian kết thúc: 11/4 Nội dung báo cáo (Có trích dẫn nguồn thơng tin sử dung) *Chất béo gì? Vai trò chất béo sống công nghiệp + Chất béo ỗn hợp nhiều este glixerol với axit béo có cơng chung  (R-COO)3C3H5 + Vai trò: - Làm thức ăn cho người động vật - Dùng để sản xuất phòng, glixerol •Cách điều chế phòng phòng thí nghiệm: Cho mỡ ăn dầu ăn đun với NAOH KOH BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA TỔ EM XIN KẾT THÚC, CẢM ƠN CÔ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!!! ... thí nghiệm PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN Người đọc: Bụt Bà Bà Từ Khóa Tính chất chất béo Ngày đọc: 28/3/18 Nội dung đọc liên quan đếm từ khóa -TCVL : Nhẹ nước, khơng tan nước , tan benzen, xăng, dầu,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤT BÉO VÀ SẢN XUẤT XÀ PHÒNG Hóa 9, CHẤT BÉO VÀ SẢN XUẤT XÀ PHÒNG Hóa 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay