TANG TIET lý 11 NAM 2018 2019

30 28 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:05

CHƯƠNG I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG A HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG Định luật Cu lông Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n chân khơng: k = 9.109 Nm2/C2 F k q1q2 r2 Các điện tích đặt điện mơi vơ hạn lực tương tác chúng giảm  lần: F k Trong q1q2 r 2 Điện trường - Véctơ cường độ điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường mặt tác dụng lực: E  F q - Cường độ điện trường gây điện tích điểm Q điểm cách khoảng r chân khơng Q xác định hệ thức: E k r Công lực điện hiệu điện - Công lực điện tác dụng lên điện tích khơng phụ thuộc vào dạng đường điện tích mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu điểm cuối đường điện trường AMN qEd WM  WN WđN  WđM q.U MN - Công thức định nghĩa hiệu điện thế: U MN  A MN = VM - VN q U - Công thức liên hệ cường độ điện trường hiệu điện điện trường đều: E  d Tụ điện Q - Công thức định nghĩa điện dung tụ điện: C  U - Năng lượng tụ điện lượng điện trường B BÀI TẬP LUYỆN TẬP BÀI ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT COULOMB Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Cọ vỏ bút lên tóc; B Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện; C Đặt vật gần nguồn điện; D Cho vật tiếp xúc với viên pin Trong tượng sau, tượng không liên quan đến nhiễm điện? A Về mùa đơng lược dính nhiều tóc chải đầu; B Chim thường xù lông mùa rét; C Ơtơ chở nhiên liệu thường thả sợi dây xích sắt kéo lê mặt đường; D Sét đám mây Điện tích điểm A vật có kích thước nhỏ B điện tích coi tập trung điểm C vật chứa điện tích D điểm phát điện tích Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sai A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Cu – lơng A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần -1- Nhận xét không điện môi là: A Điện môi môi trường cách điện B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường nhỏ so với chúng đặt chân không lần D Hằng số điện mơi nhỏ Có thể áp dụng định luật Cu – lơng để tính lực tương tác trường hợp A tương tác hai thủy tinh nhiễm đặt gần B tương tác thủy tinh nhựa nhiễm điện đặt gần C tương tác hai cầu nhỏ tích điện đặt xa D tương tác điện thủy tinh cầu lớn đặt gần Cho điện tích có độ lớn khơng đổi, đặt cách khoảng không đổi Lực tương tác chúng lớn đặt A chân không B nước nguyên chất C dầu hỏa D khơng khí điều kiện tiêu chuẩn Sẽ khơng có ý nghĩa ta nói số điện mơi A hắc ín ( nhựa đường) B nhựa C Thủy tinh D nhôm -4 10 Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn 10 /3 C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A hút lực 0,5 N B hút lực N C đẩy lực 5N D đẩy lực 0,5 N 11 Hai điện tích điểm độ lớn 10-4 C đặt chân không, để tương tác lực có độ lớn 10-3 N chúng phải đặt cách A 30000 m B 300 m C 90000 m D 900 m 12 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N 13 Hai điện tích điểm đặt cách 100 cm parafin có số điện mơi tương tác với lực N Nêu chúng đặt cách 50 cm chân khơng tương tác lực có độ lớn A N B N C N D 64 N 14 Hai điện tích điểm độ lớn đặt cách m nước nguyên chất tương tác với lực 10 N Nước nguyên chất có số điện mơi 81 Độ lớn điện tích A C B 9.10-8 C C 0,3 mC D 10-3 C 15 Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng đẩy Khẳng định sau đúng? A q1> q2 < B q1< q2 > C q1.q2 > D q1.q2 < -7 -7 16 Hai cầu nhỏ có điện tích 10 (C) 4.10 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân không Khoảng cách chúng là: A r = 0,6 (cm) B r = 0,6 (m) C r = (m) D r = (cm) -BÀI THUYẾT ELECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Xét cấu tạo nguyên tử phương diện điện Trong nhận định sau, nhận định không là: A Proton mang điện tích + 1,6.10-19 C B Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton C Tổng số hạt proton notron hạt nhân số electron quay xung quanh nguyên tử D Điện tích proton điện tích electron gọi điện tích nguyên tố Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D -2- Nếu nguyên tử thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nhận thêm electron A ion dương B ion âm C trung hoà điện D có điện tích khơng xác định Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng B có chứa điện tích tự C vật thiết phải làm kim loại D vật phải mang điện tích Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác B vật bị nóng lên C điện tích tự tạo vật D điện tích bị Trong tượng sau, tượng nhiễm điện hưởng ứng tượng A Đầu kim loại bị nhiễm điện đặt gần cầu mang điện B Thanh thước nhựa sau mài lên tóc hút vụn giấy C Mùa hanh khô, mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính sát vào người D Quả cầu kim loại bị nhiễm điện chạm vào nhựa vừa cọ xát vào len Phát biểu sau khơng đúng? A Hạt êlectron hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C) B Hạt êlectron hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg) C Nguyên tử nhận thêm êlectron để trở thành ion D êlectron chuyển động từ vật sang vật khác Phát biểu sau không đúng? A Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron B Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương D Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron Phát biết sau khơng đúng? A Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự B Vật cách điện vật có chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự D Chất điện mơi chất có chứa điện tích tự 10 Phát biểu sau không đúng? A Trong trình nhiễm điện cọ xát, êlectron chuyển từ vật sang vật B Trong trình nhiễm điện hưởng ứng, vật bị nhiễm điện trung hoà điện C Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện, êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương D Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện, điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện 11 Khi đưa cầu kim loại không nhiễm điện lại gần cầu khác nhiễm điện A hai cầu đẩy B hai cầu hút C không hút mà không đẩy D hai cầu trao đổi điện tích cho 12 Phát biểu sau không đúng? A Trong vật dẫn điện có nhiều điện tích tự B Trong điện mơi có điện tích tự C Xét tồn vật nhiễm điện hưởng ứng vật trung hồ điện D Xét tồn vật nhiễm điện tiếp xúc vật trung hồ điện BÀI 3-4 ĐIỆN TRƯỜNG CƯỜNG ĐỢ ĐIỆN TRƯỜNG Điện trường là: A môi trường không khí quanh điện tích -3- B mơi trường chứa điện tích C mơi trường dẫn điện D mơi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho A thể tích vùng có điện trường lớn hay nhỏ B điện trường điểm phương diện dự trữ lượng C tác dụng lực điện trường lên điện tích điểm D tốc độ dịch chuyển điện tích điểm Tại điểm xác định điện trường tĩnh, độ lớn điện tích thử tăng lần độ lớn cường độ điện trường A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Véc tơ cường độ điện trường điểm có chiều A chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương điểm C phụ thuộc độ lớn điện tích thử B chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm D phụ thuộc nhiệt dộ mơi trường Trong đơn vị sau, đơn vị cường độ điện trường là: A V/m2 B V.m C V/m D V.m2 Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của mơi trường Nếu điểm có điện trường gây điện tích điểm Q âm Q2 dương hướng cường độ điện trường điểm xác định A hướng tổng véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần B hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích dương C hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích âm D hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích gần điểm xét Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Cường độ điện trường điểm đường trung trực AB có phương A vng góc với đường trung trực AB B trùng với đường trung trực AB C trùng với đường nối AB D tạo với đường nối AB góc 450 Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm xét tăng lần cường độ điện trường A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần 10 Đường sức điện cho biết A độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đường sức B độ lớn điện tích nguồn sinh điện trường biểu diễn đường sức C độ lớn điện tích thử cần đặt đường sức D hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt đường sức 11 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng 12 Điện trường điện trường mà cường độ điện trường A có hướng điểm B có hướng độ lớn điểm C có độ lớn điểm D có độ lớn giảm dần theo thời gian -4- 13 Đặt điện tích thử - 1μC điểm, chịu lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải Cường độ điện trường có độ lớn hướng A 1000 V/m, từ trái sang phải B 1000 V/m, từ phải sang trái C 1V/m, từ trái sang phải D V/m, từ phải sang trái 14 Một điện tính -1 μC đặt chân không sinh điện trường điểm cách 1m có độ lớn hướng A 9000 V/m, hướng phía B 9000 V/m, hướng xa C 9.10 V/m, hướng vầ phía D 9.109 V/m, hướng xa 15 Một điểm cách điện tích khoảng cố định khơng khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải Khi đổ chất điện mơi có số điện mơi bao trùm điện tích điểm điểm xét cường độ điện trường điểm có độ lớn hướng A 8000 V/m, hướng từ trái sang phải B 8000 V/m, hướng từ phải sang trái C 2000 V/m, hướng từ phải sang trái D 2000 V/m hướng từ trái sang phải 16 Trong khơng khí, người ta bố trí điện tích có độ lớn 0,5 μC trái dấu cách m Tại trung điểm điện tích, cường độ điện trường A 9000 V/m hướng phía điện tích dương B 9000 V/m hướng phía điện tích âm C D 9000 V/m hướng vng góc với đường nối hai điện tích 17 Cho điện tích điểm trái dấu, độ lớn nằm cố định A khơng có vị trí có cường độ điện trường B vị trí có điện trường nằm trung điểm đoạn nối điện tích C vị trí có điện trường nằm đường nối điện tích phía ngồi điện tích dương D vị trí có điện trường nằm đường nối điện tích phía ngồi điện tích âm 18 Tại điểm có cường độ điện trường thành phần vng góc với có độ lớn 3000 V/m 4000V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp A 1000 V/m B 7000 V/m C 5000 V/m D 6000 V/m -9 -9 19 Hai điện tích q1 = 5.10 (C), q2 = - 5.10 (C) đặt hai điểm cách 10 (cm) chân không Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách hai điện tích là: A E = 18000 (V/m) B E = 36000 (V/m) C E = 1,800 (V/m) D E = (V/m) -9 -9 20 Hai điện tích q1 = 5.10 (C), q2 = - 5.10 (C) đặt hai điểm cách 10 (cm) chân không Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách q (cm), cách q2 15 (cm) là: A E = 16000 (V/m) B E = 20000 (V/m) C E = 1,600 (V/m) D E = 2,000 (V/m) -BÀI CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN Cơng lực điện khơng phụ thuộc vào A vị trí điểm đầu điểm cuối đường B cường độ điện trường C hình dạng đường D độ lớn điện tích bị dịch chuyển Thế điện tích điện trường đặc trưng cho A khả tác dụng lực điện trường B phương chiều cường độ điện trường C khả sing công điện trường D độ lớn nhỏ vùng khơng gian có điện trường Nếu chiều dài đường điện tích điện trường tăng lần cơng lực điện trường A chưa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D không thay đổi Công lực điện trường khác điện tích A dịch chuyển điểm khác cắt đường sức -5- B dịch chuyển vng góc với đường sức điện trường C dịch chuyển hết quỹ đạo đường cong kín điện trường D dịch chuyển hết quỹ đạo tròn điện trường Nếu điện tích dịch chuyển điện trường cho tăng cơng của lực điện trường A âm B dương C không D chưa đủ kiện để xác định Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A 1000 J B J C mJ D Công lực điện trường dịch chuyển điện tích - 2μC ngược chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A 2000 J B – 2000 J C mJ D – mJ Công lực điện trường dịch chuyển qng đường m điện tích 10 μC vng góc với đường sức điện điện trường cường độ 106 V/m A J B 1000 J C mJ D J Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 10 mC song song với đường sức điện trường với quãng đường 10 cm J Độ lớn cường độ điện trường A 10000 V/m B V/m C 100 V/m D 1000 V/m 10 Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận công A J B / J C J D 7,5 J 11 Hai kim loại song song, cách (cm) nhiễm điện trái dấu Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ đến cần tốn công A = 2.10 -9 (J) Coi điện trường bên khoảng hai kim loại điện trường có đường sức điện vng góc với Cường độ điện trường bên kim loại là: A E = (V/m) B E = 40 (V/m) C E = 200 (V/m) D E = 400 (V/m) -BÀI ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ Điện đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường A khả sinh công vùng không gian có điện trường B khả sinh cơng điểm C khả tác dụng lực điểm D khả tác dụng lực tất điểm khơng gian có điện trường Khi độ lớn điện tích thử đặt điểm tăng lên gấp đơi điện điểm A không đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D tăng gấp Đơn vị điện vôn (V) 1V A J.C B J/C C N/C D J/N Trong nhận định hiệu điện thế, nhận định không là: A Hiệu điện đặc trưng cho khả sinh cơng dịch chuyển điện tích hai điểm điện trường B Đơn vị hiệu điện V/C C Hiệu điện hai điểm khơng phụ thuộc điện tích dịch chuyển hai điểm D Hiệu điện hai điểm phụ thuộc vị trí hai điểm Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U = E.d B U = E/d C U = q.E.d D U = q.E/q -6- Hai điểm đường sức điện trường cách 2m Độ lớn cường độ điện trường 1000 V/m Hiệu điện hai điểm A 500 V B 1000 V C 2000 V D chưa đủ kiện để xác định Trong điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C m Nếu UAB = 10 V UAC A = 20 V B = 40 V C = V D chưa đủ kiện để xác định Công lực điện trường dịch chuyển điện tích – μC từ A đến B mJ UAB = A V B 2000 V C – V D – 2000 V Mối liên hệ giưa hiệu điện UMN hiệu điện UNM là: 1 A UMN = UNM B UMN = - UNM C UMN = D UMN =  U NM U NM 10 Một điện tích q chuyển động điện trường khơng theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A A A > q > B A > q < C A = trường hợp D A ≠ dấu A chưa xác định chưa biết chiều chuyển động q 11 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích A q = 2.10-4 (C) B q = 2.10-4 (  C) C q = 5.10-4 (C) D q = 5.10-4 (  C) BÀI TỤ ĐIỆN Tụ điện A hệ thống gồm hai vật đặt gần ngăn cách lớp cách điện B hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần ngăn cách lớp cách điện C hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với bao bọc điện môi D hệ thống hai vật dẫn đặt cách khoảng đủ xa Để tích điện cho tụ điện, ta phải A mắc vào hai đầu tụ hiệu điện B cọ xát tụ với C đặt tụ gần vật nhiễm điện D đặt tụ gần nguồn điện Trong nhận xét tụ điện đây, nhận xét không A Điện dung đặc trưng cho khả tích diện tụ B Điện dung tụ lớn tích điện lượng lớn C Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) D Hiệu điện lớn điện dung tụ lớn 1nF = A 10-9 F B 10-12 F C 10-6 F D 10-3 F Nếu hiệu điện hai tụ tăng lần điện dung tụ A tăng lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Giá trị điện dung tụ xoay thay đổi A thay đổi điện mơi lòng tụ B thay đổi phần diện tích đối tụ C thay đổi khoảng cách tụ D thay đổi chất liệu làm tụ Trường hợp sau ta khơng có tụ điện? A Giữa hai kim loại sứ; B Giữa hai kim loại không khí; C Giữa hai kim loại nước vơi; D Giữa hai kim loại nước tinh khiết Một tụ có điện dung μF Khi đặt hiệu điện V vào tụ điện tụ tích điện lượng A 2.10-6 C B 16.10-6 C C 4.10-6 C D 8.10-6 C -7- Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20.10 -9 C Điện dung tụ A μF B mF C F D nF 10 Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V tụ tích điện lượng μC Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng A 50 μC B μC C μC D 0,8 μC 11 Để tụ tích điện lượng 10 nC đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 2V Để tụ tích điện lượng 2,5 nC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện A 500 mV B 0,05 V C 5V D 20 V 12 Giữa hai tụ phẳng cách cm có hiệu điện 10 V Cường độ điện trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m -ƠN TẬP CHƯƠNG I Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) q2 = - 0,5 (nC) đặt hai điểm A, B cách (cm) khơng khí Cường độ điện trường trung điểm AB có độ lớn là: A E = (V/m) B E = 5000 (V/m) C E = 10000 (V/m) D E = 20000 (V/m) -7 Một điện tích q = 10 (C) đặt điểm M điện trường điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3.10-3 (N) Cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm M có độ lớn là: A EM = 3.105 (V/m) B EM = 3.104 (V/m) C EM = 3.103 (V/m) D EM = 3.102 (V/m) Một điện tích điểm dương Q chân không gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 (cm), điện trường có cường độ E = 30000 (V/m) Độ lớn điện tích Q là: A Q = 3.10-5 (C) B Q = 3.10-6 (C) C Q = 3.10-7 (C) D Q = 3.10-8 (C) 4* Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 (  C) q2 = - 2.10-2 (  C) đặt hai điểm A B cách đoạn a = 30 (cm) khơng khí Cường độ điện trường điểm M cách A B khoảng a có độ lớn là: A EM = 0,2 (V/m) B EM = 1732 (V/m) C EM = 3464 (V/m) D EM = 2000 (V/m) * -16 20 Hai điện tích q1 = q2 = 5.10 (C), đặt hai đỉnh B C tam giác ABC cạnh (cm) khơng khí Cường độ điện trường đỉnh A tam giác ABC có độ lớn là: A E = 1,2178.10-3 (V/m) B E = 0,6089.10-3 (V/m) C E = 0,3515.10-3 (V/m) D E = 0,7031.10-3 (V/m) 22* Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt hai đỉnh B C tam giác ABC cạnh (cm) khơng khí Cường độ điện trường đỉnh A tam giác ABC có độ lớn là: A E = 1,2178.10-3 (V/m) B E = 0,6089.10-3 (V/m) C E = 0,3515.10-3 (V/m) D E = 0,7031.10-3 (V/m) 12* Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức điện trường Cường độ điện trường E = 100 (V/m) Vận tốc ban đầu êlectron 300 (km/s) Khối lượng êlectron m = 9,1.10 -31 (kg) Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc êlectron khơng êlectron chuyển động qng đường là: A S = 5,12 (mm) B S = 2,56 (mm) C S = 5,12.10-3 (mm) D S = 2,56.10-3 (mm) 11* Một cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng hai kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách khoảng (cm) Lấy g = 10 (m/s2) Hiệu điện đặt vào hai kim loại là: A U = 255,0 (V) B U = 127,5 (V) C U = 63,75 (V) D U = 734,4 (V) ÔN TẬP CHƯƠNG Câu Điện tích điểm A vật có kích thước nhỏ B điện tích coi tập trung điểm C vật chứa điện tích D điểm phát điện tích Câu Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sai -8- A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy Câu Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 đặt gần chúng đẩy Kết luận sau chắn sai? A q1 q2 điện tích dương B q1 q2 điện tích âm C q1 q2 trái dấu D q1 q2 dấu Câu Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng hút Khẳng định sau đúng? A q1> q2 > B q1< q2 < C q1.q2 > D q1.q2 < Câu Công thức định luật Culông qq qq qq qq A F k 2 B F  2 C F k 2 D F  22 r r r k r Câu Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Culơng A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu Nhận xét không điện môi là: A Điện môi môi trường cách điện B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường nhỏ so với chúng đặt chân khơng lần D Hằng số điện mơi nhỏ Câu Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác sau đây? A Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định mơi trường B Hai điện tích điểm nằm hai vị trí cố định mơi trường C Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, dầu, nước D Hai điện tích điểm chuyển động tự mơi trường Câu Cho điện tích có độ lớn khơng đổi, đặt cách khoảng không đổi Lực tương tác chúng lớn đặt A chân không B nước nguyên chất C dầu hỏa D khơng khí điều kiện tiêu chuẩn Câu 10 Xét tương tác hai điện tích điểm môi trường xác định Khi lực đẩy Cu – lơng tăng lần số điện môi A tăng lần B không đổi C giảm lần D giảm lần Câu 11 Trong vật sau khơng có điện tích tự do? A niken B khối thủy ngân C chì D gỗ khơ Câu 12: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện Vật A hút vật B đẩy vật C, vật C hút vật D Biết A nhiễm điện dương Hỏi B nhiễm điện gì: A B âm, C âm, D dương B B âm, C dương, D dương C B âm, C dương, D âm D B dương, C âm, D dương Câu 13: Hai điện tích điểm nằm n chân khơng tương tác với lực F Người ta giảm điện tích nửa, khoảng cách giảm nửa lực tương tác chúng sẽ: A không đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D giảm bốn lần Câu 14: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) q2 = -3 (µC),đặt dầu (ε= 2) cách khoảng r = (cm) Lực tương tác hai điện tích là: A lực hút với độ lớn F = 45 (N) B lực đẩy với độ lớn F = 45 (N) C lực hút với độ lớn F = 90 (N) D lực đẩy với độ lớn F = 90 (N) Câu 15: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích Câu 16 Hai điện tích điểm +q đặt cách xa 5cm Nếu điện tích thay –q, để lực tương tác chúng có độ lớn khơng đổi khoảng cách chúng -9- A 2,5cm B 5cm C 10cm D 20cm -9 Câu 17 Hai điện tích điểm q1= 2.10 C; q2= 4.10-9C đặt cách 3cm khơng khí, lực tương tác chúng có độ lớn A 8.10-5N B 9.10-5N C 8.10-9N D 9.10-6N -9 -9 Câu 18 Hai điện tích điểm q1 = 10 C q2 = -2.10 C hút lực có độ lớn 10-5N đặt khơng khí Khoảng cách chúng A 3cm B 4cm C cm D cm Câu 19 Hai điện tích điểm đặt chân không, cách đoạn 4cm Lực đẩy tĩnh điện chúng F = 10-5N Độ lớn điện tích 9 9 9 8 A q 1,3.10 C B q 2.10 C C q 2,5.10 C D q 2.10 C Câu 20 Hai điện tích điểm q1, q2 đặt khơng khí chúng hút lực F, đưa chúng vào dầu có số điện mơi  =2 lực tương tác chúng F’ với A F' = F B F' = 2F C F' = 0,5F D F' = 0,25F Câu 21 Hai điện tích điểm q1 = 10-8C, q2 = -2.10-8C đặt cách 3cm dầu có số điện mơi Lực hút chúng có độ lớn A 10-4N B 10-3N C 2.10-3N D 0,5.10-4N -4 Câu 22 Hai điện tích điểm độ lớn 10 C đặt chân không, để tương tác lực có độ lớn 10-3 N chúng phải đặt cách A 30000 m B 300 m C 90000 m D 900 m -9 Câu 23 Hai cầu nhỏ mang điện tích q1 = 10 C q2 = 4.10-9C đặt cách 6cm điện mơi lực tương tác chúng 0,5.10-5N Hằng số điện môi A B C 0,5 D 2,5 Câu 24 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N Câu 25 Hai điện tích q1, q2 đặt cách 6cm khơng khí lực tương tác chúng 2.10 N Khi đặt chúng cách 3cm dầu có số điện mơi  = lực tương tác chúng A 4.10-5N B 10-5N C 0,5.10-5 D 6.10-5N Câu 26 Hai điện tích điểm đặt cách 100 cm parafin có số điện mơi tương tác với lực N Nêu chúng đặt cách 50 cm chân khơng tương tác lực có độ lớn A N B N C N D 64 N Câu 27 Hai điện tích điểm độ lớn đặt cách m nước nguyên chất tương tác với lực 10 N Nước nguyên chất có số điện môi 81 Độ lớn điện tích A C B 9.10-8 C C 0,3 mC D 10-3 C Câu 28: Hai điện tích điểm đặt khơng khí cách 12cm, lực tương tác chúng 10N Đặt chúng vào dầu cách 8cm lực tương tác chúng 10N Hằng số điện môi dầu là: A 1,51 B 2,01 C 3,41 D 2,25 Câu 29 Hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách khoảng r khơng khí chúng hút lực F, đưa chúng vào dầu có số điện môi  = đặt chúng cách khoảng r' = 0,5r lực hút chúng A F' = F B F' = 0,5F C F' = 2F D F' = 0,25F Câu 30 Hai điện tích q1 q2 đặt cách khoảng r khơng khí lực tương tác chúng F Để độ lớn lực tương tác hai điện tích F đặt nước nguyên chất (hằng số điện môi nước nguyên chất 81) khoảng cách chúng phải A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên 81 lần D giảm 81 lần Câu 31 Hai điện tích điểm đặt khơng khí, cách khoảng 20cm lực tương tác tĩnh điện chúng có giá trị Khi đặt dầu, khoảng cách, lực tương tác tĩnh điện chúng giảm lần Để lực tương tác chúng lực tương tác ban dầu khơng khí, phải đặt chúng dầu cách - 10 - A P = EIt B P = UIt C P = EI D P = UI 19 Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) sáng bình thường A cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 B cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 C cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 D Điện trở bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở bóng đèn Đ1 20 Hai bóng đèn có cơng suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng U = 110 (V) U2 = 220 (V) Tỉ số điện trở chúng là: R1 R1 R1 R1     A B C D R2 R2 R2 R2 21 Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường mạng điện có hiệu điện 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở có giá trị A R = 100 (  ) B R = 150 (  ) C R = 200 (  ) D R = 250 (  ) -BÀI ĐỊNH LUẬT OHM CHO TOÀN MẠCH Nhận xét sau đúng? Theo định luật Ôm cho tồn mạch cường độ dòng điện cho tồn mạch A tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn; B tỉ lệ nghịch điện trở nguồn; C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn; D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở Hiệu điện hai đầu mạch cho biểu thức sau đây? A UN = Ir B UN = I(RN + r) C UN = E – I.r D UN = E + I.r Khi xảy tượng đoản mạch, cường độ dòng điện mạch A tăng lớn B tăng giảm liên tục C giảm D không đổi so với trước Khi khởi động xe máy, không nên nhấn lâu nhiều lần liên tục A dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh làm hỏng acquy B tiêu hao nhiều lượng C động đề nhanh hỏng D hỏng nút khởi động Hiệu suất nguồn điện xác định A tỉ số cơng có ích cơng tồn phần dòng điện mạch C cơng dòng điện mạch ngồi B tỉ số cơng tồn phần cơng có ích sinh mạch D nhiệt lượng tỏa toàn mạch Cho mạch điện gồm pin 1,5 V có điện trở 0,5 Ω nối với mạch điện trở 2,5 Ω Cường độ dòng điện tồn mạch A 3A B 3/5 A C 0,5 A D A Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện toàn mạch A A B 4,5 A C A D 18/33 A Một mạch điện gồm pin V , điện trở mạch Ω, cường độ dòng điện tồn mạch A Điện trở nguồn A 0,5 Ω B 4,5 Ω C Ω D Ω Trong mạch kín mà điện trở ngồi 10 Ω, điện trở Ω có dòng điện A Hiệu điện đầu nguồn suất điện động nguồn A 10 V 12 V B 20 V 22 V C 10 V V D 2,5 V 0,5 V 10 Một mạch điện có điện trở ngồi lần điện trở Khi xảy tượng đoản mạch tỉ số cường độ dòng điện đoản mạch cường độ dòng điện khơng đoản mạch A B C D chưa đủ kiện để xác định - 16 - 11 Một acquy V, điện trở 20 mΩ, đoản mạch dòng điện qua acquy A 150 A B 0,06 A C 15 A D 20/3 A 12 Cho điện trở giống giá trị Ω, hai điện trở mắc song song cụm nối tiếp với điện trở lại Đoạn mạch nối với nguồn có điện trở Ω hiệu điện hai đầu nguồn 12 V Cường độ dòng điện mạch suất điện động mạch A A 14 V B 0,5 A 13 V C 0,5 A 14 V D A 13 V 13 Một mạch điện có điện trở Ω Ω mắc song song nối với nguồn điện có điện trở Ω Hiệu suất nguồn điện A 1/9 B 9/10 C 2/3 D 1/6 14 Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở Ω cường độ dòng điện mạch 12/7 A tháo đèn cường độ dòng điện mạch A 6/5 A B A C 5/6 A D A -BÀI 10 GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A nE r/n B nE nà nr C E nr D E r/n Khi ghép n nguồn điện song song, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A nE r/n B nE nà nr C E nr D E r/n Ghép nối tiếp pin giống loại V – Ω thu nguồn có suất điện động điện trở A 27 V – Ω B V – Ω C V – Ω D V – 1/3 Ω Ghép song song pin giống loại V – Ω thu nguồn có suất điện động điện trở A V – Ω B V – Ω C V – Ω D V – 1/3 Ω 5: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: E1  E2 E1  E2 E1  E2 E1  E2 A I  B I  C I  D I R  r1  r2 R  r1  r2 R  r1  r2 R  r1  r2 6: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện (E, r) giống mắc song song với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: E 2E 2E E I r A I  B C I  D I  R R  2r Rr R  2r Muốn ghép pin giống pin có suất điện động V thành nguồn V A phải ghép pin song song nối tiếp với pin lại B ghép pin song song C ghép pin nối tiếp D khơng ghép có pin 12,5 V, điện trở 10 Ω mắc song song Suất điện động điện trở pin A 12,5 V 2,5 Ω B V 2,5 Ω C 12,5 V Ω D V Ω Nếu ghép pin giống thành pin, biết mối pin có suất điện động V nguồn đạt giá trị suất điện động A V B V C V D V 10 Muốn ghép pin giống nhau, pin có suất điện động 9V, điện trở 2Ω thành nguồn 18 V điện trở nguồn A 6Ω B 4Ω C 3Ω D 2Ω 11 Người ta mắc pin giống song song thu nguồn có suất điện động V điện trở Ω Mỗi pin có suất điện động điện trở A 27 V; Ω B V; Ω C V; Ω D V; Ω - 17 - 12 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch là: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I D I’ = 1,5I 13 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch là: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I D I’ = 1,5I BÀI 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN Cho mạch có điện trở mắc nối tiếp Ω, Ω 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở Ω Hiệu điện đầu nguồn điện A V B 10 V C V D V Một đèn giống có điện trở Ω mắc nối tiếp với nối với nguồn Ω dòng điện mạch A Khi tháo bóng khỏi mạch dòng điện mạch A A B 10/7 A C A D 7/ 10 A Một bóng đèn ghi V – W mắc vào nguồn điện có điện trở Ω sáng bình thường Suất điện động nguồn điện A V B 36 V C V D 12 V Một nguồn điện V, điện trở Ω nối với mạch ngồi có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn A Nếu điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A A B 1/3 A C 9/4 A D 2,5 A Mạch hình vẽ: e = 2v, r= 0,5  ,R =13  Tìm a: Suất điện động nguồn b: Điện trở nguồn c: Cường độ dòng điện tồn mạch d: Hiệu điện mạch ngồi Có pin giống mắc song song, pin có e= 6v, r= 0,3  ,R = 5,9  Tìm a Cường độ dòng điện tồn mạch b Cơng suất nguồn: Mạch điện hình vẽ: E1= 2v,E2= 4v, E3= 3v,r1=r2=r3= 0,1  , R = 8,7  Tìm a Cường độ dòng điện tồn mạch b Công suất nguồn c Hiệu suất nguồn Cho  = 12 V, r = , R biến trở hình bên Điều chỉnh cho R =  Tìm cơng suất nguồn  nhiệt lượng tỏa R phút ? Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Trong nguồn điện có suất điện động E = 12V có điện trở r = 1 Các điện trở mạch R1 = 6, R2 = 9,RR1 = 8 a Tính cường độ dòng điện chạy mạch hiệu điện hai đầu điện trở E,r R2 b Tính công suất tỏa nhiệt điện trở R1 R c Tính cơng nguồn điện sản 10 phút hiệu suất nguồn điện 10: Có mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện điện E = 12V có điện trở r = 0,5  Các điện trở mạch R1 = 1,5, R2 = 6, R3 = 12 Điện trở ampe kế khơng đáng kể a Tìm số ampe kế cường độ dòng điện qua điện trở b Tính cơng suất tỏa nhiệt mạch ngồi, hiệu suất nguồn điện - 18 - A R1 E,r R2 R3 11 Cho mạch điện hình vẽ:  = 12 V, r = 1, R1=2, R2 =1, Đ1(8V-16W), Đ2(4V-8W) a Tìm điện trở đèn cường độ dòng điện định mức đèn b Tìm số ampe kế c Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ A d Các đèn có sáng bình thường không? Tại sao? R1 Đ1 X R2 Đ2 X E,r 12: Có mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 3V Các điện trở mạch ngồi R1 = 5 Điện trở ampe kế khơng đáng kể, ampe kế 0,3A, vôn A kế 1,2 V Tính điện trở nguồn, cơng suất tiêu thụ mạch ngoài, R1 R2 hiệu suất nguồn điện 13 Cho mạch điện hình vẽ:  = V, r = 1, R1=2, R2=R3 = 3 a Tìm số ampe kế vơn kế V b Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ 14: Cho mạch điện hình vẽ câu Nguồn điện có suất điện động E = 8V, điện trở r =1 Các điện trở mạch R1 = R2 = R3 = 2 Tìm: a/Số ampe kế vơn kế b/ Cường độ dòng điện qua điện trở V E ,r A V R2 R1 R3 E ,r A 15 Cho mạch điện hình vẽ:  = 10 V, r = , R1=R2=R3=R4=4 c Tìm số ampe kế vơn kế d Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ V R1 R2 16 Cho mạch điện hình vẽ:  = 6V, r = 0,1, RĐ=11, R =0,9.Biết đèn sáng bình thường Tìm hiệu điện định mức cơng suất định mức đèn 17 Có mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 3V Các điện trở mạch R1 = 3, R3 = 2 Điện trở ampe kế không đáng kể, ampe kế 0,3A, vôn kế 1,2 V Tính điện trở nguồn, cơng suất tiêu thụ R3, hiệu suất nguồn điện - 19 - R3 E,r + Đ R4 R E,r A R1 R2 V R3 18 Cho mạch điện hình vẽ:  = 9,8V, r = 0,6, Đ(6V-9W), R1=6, R2 = 4 a Tìm cường độ dòng điện định mức điện trở đèn b Tìm số ampe kế vơn kế V c Đèn sáng nào? Đ d Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ e Tính cơng suất tiêu thụ mạch ngồi hiệu suất nguồn điện X 19: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 36V, điện trở r = 1 Các điện trở mạch R1 = R2 = 2, R3 = 6, Đ(23,8V; 166,6W) A V R1 R2 E,r A R1 a Tìm cường độ dòng điện định mức điện trở đèn b Tìm số ampe kế c Đèn sáng nào? d Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ e Tìm cơng suất nguồn 20 Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở r = 0,1 Các điện trở mạch R1 = R2 = 2,R3 = 4, Đ(6,6V; 9,9W) a Tìm cường độ dòng điện định mức điện trở đèn b Tìm cường độ dòng điện mạch c Tìm số vơn kế kế d Đèn sáng nào? e Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ f Tìm nhiệt lượng tỏa R3 sau 10 phút 21 Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V, điện trở r = 2 Các điện trở mạch R1 = R2 = 2,R3 = 12, Đ(6V; 9W) a Tìm cường độ dòng điện định mức điện trở đèn b Tìm số ampe kế vôn kế kế c Đèn sáng nào? e Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ f Tìm cơng suất tiêu thụ R1 E ,r Đ R2 R3 E,r Đ X V R1 R2 R3 E,r A R1 V R2 Đ R3 ÔN TẬP CHƯƠNG II Hiệu điện 1V đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω khoảng thời gian 20s Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở đó: A 200C B 20C C 2C D 0,005C Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho: A khả tạo điện tích dương giây B khả thực công nguồn điện đơn vị thời gian C khả thực công nguồn điện di chuyển đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên nguồn điện D khả thực công nguồn điện di chuyển đơn vị điện tích dương chiều điện trường bên nguồn điện Một nguồn điện có điện trở 0,1 (  ) mắc với điện trở 4,8 (  ) thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Suất điện động nguồn điện là: A E = 12,00 (V) B E = 12,25 (V) C E = 14,50 (V) D E = 11,75 (V) Trong giây lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 4,5 C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ? - 20 - A A B 0,9 A C 2,25 A D 22,5 A Đơn vị đo suất điện động là: A Ampe B Vôn C Culong D Oát Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn I = 0,273 A.Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc phút? A 1,875.1020 B 1,02.1021 C 1,02.1020 D 18,75.1020 Suất điện động nguồn điện 12 V Tính cơng lực lạ dịch chuyển lượng điện tích 0,5 C bên nguồn điện từ cực âm đến cực dương ? A 24V B 3V C J D 12V Tính suất điện động nguồn điện Biết dịch chuyển lượng điện tích 10-3 C hai cực bên nguồn điện lực lạ thực cơng mJ A V B 18V C 12V D 36V Cho mạch có điện trở mắc nối tiếp Ω, Ω 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở 1Ω Hiệu điện đầu nguồn điện A V B 10 V C V D V 10 có pin 12,5 V, điện trở 10 Ω mắc song song Suất điện động điện trở pin A 12,5 V 2,5 Ω B V 2,5 Ω C 12,5 V Ω D V Ω 11 Người ta mắc pin giống song song thu nguồn có suất điện động 12 V điện trở Ω Mỗi pin có suất điện động điện trở A 36 V; Ω B 12 V; Ω C 12 V; Ω D 12 V; Ω 12 Một nguồn điện có điện trở 0,1 (  ) mắc với điện trở 4,8 (  ) thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Cường độ dòng điện mạch R C R2 A I = 120 (A) B I = 12 (A) C I = 2,5 (A) D I = 25A(A) B R3 D R4 13 Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 7,8V,và điện trở r = 0,4 Các điện trở mạch R1 = R2 = R3 = 3, R4 = 6 E,r a Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở hiệu điện hai đầu điện trở R1 C R2 b Tính hiệu điện hai đầu nguồn điện hiệu suất nguồn điện 14 Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V,và điệnAtrở B R3 D R4 r = 1 Các điện trở mạch R1 = R3 =4, R2 = 8, R4 = 2 a Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở E,r b Tính cơng suất nguồn điện hiệu suất nguồn điện E,r 15: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có D suất điện động E = 12V, điện trở r = 1 Các điện trở mạch R1 R4 R1 = R2 = 2,R3 = 6, R4 = 3,4 a Tính cường độ dòng điện mạch hiệu điện mạch ngồi A R2 R3 b Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở B c Tính cơng suất tiêu thụ mạch hiệu suất nguồn điện C 16 Người ta mắc hai cực nguồn điện với biến trở thay đổi từ đến vô cực Khi giá trị biến trở lớn hiệu điện hai cực nguồn điện 4,5 (V) Giảm giá trị biến trở đến cường độ dòng điện mạch (A) hiệu điện hai cực nguồn điện (V) Suất điện động điện trở nguồn điện là: A E = 4,5 (V); r = 4,5 (  ) B E = 4,5 (V); r = 2,5 (  ) C E = 4,5 (V); r = 0,25 (  ) D E = (V); r = 4,5 (  ) 17 Một nguồn điện có suất điện động E = (V), điện trở r = (  ), mạch ngồi có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi (W) điện trở R phải có giá trị A R = (  ) B R = (  ) C R = (  ) D R = (  ) 18 Dùng nguồn điện để thắp sáng hai bóng đèn có điện trở R = (  ) R2 = (  ), cơng suất tiêu thụ hai bóng đèn Điện trở nguồn điện là: A r = (  ) B r = (  ) C r = (  ) D r = (  ) 19 Một nguồn điện có suất điện động E = (V), điện trở r = (  ), mạch ngồi có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị lớn điện trở R phải có giá trị - 21 - A R = (  ) B R = (  ) C R = (  ) D R = (  ) 20 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở r = ( Ω), mạch gồm điện trở R1 = (Ω) mắc song song với điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn điện trở R phải có giá trị A R = (Ω) B R = (Ω ) C R = (Ω ) D R = (Ω ) 21 Khi hai điện trở giống mắc nối tiếp vào hiệu điện U không đổi cơng suất tiêu thụ chúng 20 (W) Nếu mắc chúng song song mắc vào hiệu điện nói cơng suất tiêu thụ chúng là: A (W) B 10 (W) C 40 (W) D 80 (W) 22 Khi hai điện trở giống mắc song vào hiệu điện U không đổi cơng suất tiêu thụ chúng 20 (W) Nếu mắc chúng nối tiếp mắc vào hiệu điện nói cơng suất tiêu thụ chúng là: A (W) B 10 (W) C 40 (W) D 80 (W) CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG I HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG Dòng điện kim loại - Dòng điện kim loại dòng dịch chuyển có hướng êlectron tự - Sự va chạm eletron với ion dương dao động nút mạng nguyên nhân gây điện trở dây dẫn kim loại Điện trở suất kim loại tăng theo nhiệt độ: ρ = ρ0[1 + α(t – t0)] α: Hệ số nhiệt điện trở (K-1), ρ0 : điện trở suất vật liệu nhiệt độ t0 - Hiện tượng siêu dẫn: Khi nhiệt độ T< T c đó, điện trở số kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột không - Cặp nhiệt điện: kim loại khác chất hàn đầu, nhiệt độ mối hàn khác mạch xuất suất nhiệt điện động:  T (T1  T2 ) Dòng điện chất điện phân - Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng ion dương catôt ion âm anôt Hiện tượng cực dương tan:xảy bình điện phân có anơt kim loại mà muối có mặt dung dịch điện phân Bình điện phân giống điện trở - Nội dung định luật Faraday: + Định luật 1: Khôi lượng chất giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình m = kq A + Định luật 2: Đương lượng hóa học nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam nguyên tố n 1 A Hệ số tỉ lệ , F gọi số Faraday k  F n F A It Biểu thức kết hợp nội dung hai định luật: m  với F ≈ 96500 (C/mol) F n Dòng điện chất khí - Dòng điện chất khí dòng chuyển dịch có hướng ion dương catôt, ion âm êlectron anôt Khi cường độ điện trường chất khí yếu, muốn có ion êlectron dẫn điện chất khí cần phải có tác nhân ion hố (ngọn lửa, tia lửa điện ) Còn cường độ điện trường chất khí đủ mạnh có xảy ion hố va chạm làm cho số điện tích tự (ion êlectron) chất khí tăng vọt lên (sự phóng điện tự lực) Cường độ dòng điện chất khí khơng tn theo định luật Ơm (trừ hiệu điện thấp) - Tia lửa điện hồ quang điện hai dạng phóng điện khơng khí điều kiện thường - 22 - Cơ chế tia lửa điện ion hoá va chạm cường độ điện trường khơng khí lớn 3.106 (V/m) Dòng điện bán dẫn - Dòng điện bán dẫn tinh khiết dòng dịch chuyển có hướng êlectron tự lỗ trống Tuỳ theo loại tạp chất pha vào bán dẫn tinh khiết, mà bán dẫn thuộc hai loại bán dẫn loại n bán dẫn loại p Dòng điện bán dẫn loại n chủ yếu dòng êlectron, bán dẫn loại p chủ yếu dòng lỗ trống Lớp tiếp xúc hai loại bán dẫn p n (lớp tiếp xúc p – n) có tính dẫn điện chủ yếu theo chiều định từ p sang n II BÀI TẬP LUYỆN TẬP BÀI 13 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Trong nhận định sau, nhận định dòng điện kim loại khơng đúng? A Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron tự do; B Nhiệt độ kim loại cao dòng điện qua bị cản trở nhiều; C Nguyên nhân điện trở kim loại trật tự mạng tinh thể; D Khi kim loại có dòng điện electron chuyển động chiều điện trường Đặt vào hai đầu vật dẫn hiệu điện nhận định sau đúng? A Electron chuyển động tự hỗn loạn; B Tất electron kim loại chuyển động chiều điện trường; C Các electron tự chuyển động ngược chiều điện trường; D Tất electron kim loại chuyển động ngược chiều điện trường Kim loại dẫn điện tốt A Mật độ electron tự kim loại lớn B Khoảng cách ion nút mạng kim loại lớn C Giá trị điện tích chứa electron tự kim loại lớn chất khác D Mật độ ion tự lớn Điện trở kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào A nhiệt độ kim loại B chất kim loại C kích thước vật dẫn kim loại D Hiệu điện hai đầu vật dẫn kim loại Câu nói tính chất dẫn điện kim loại không đúng? A Kim loại chất dẫn điện B Điện trở suất kim loại lớn, lớn 107 Ω.m C Điện trở suất kim loại tăng theo nhiệt độ D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo định luật Ôm nhiệt độ dây kim loại thay đổi không đáng kể Sự phụ thuộc điện trở suất kim loại vào nhiệt độ: A    1    t  t0   B 0      t     t  t0  �    t  t0  � C    � D 0   � � � � �  Hệ số nhiệt điện trở kim loại phụ thuộc yếu tố nào? A Chỉ phụ thuộc khoảng nhiệt độ B Chỉ phụ thuộc độ (hay độ tinh khiết) kim loại C Chỉ phụ thuộc chế độ gia công kim loại D Phụ thuộc ba yếu tố Công thức tính điện trở dây kim loại đồng chất hình trụ: l l S A R   lS B R  C R  D R  S V l Khi nhiệt độ khối kim loại tăng lên lần điện trở suất A tăng lần B giảm lần C không đổi D tăng - 23 - 10 Khi chiều dài khối kim loại đồng chất tiết diện tăng lần điện trở suất kim loại A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định 11 Khi chiều dài khối kim loại đồng chất tiết diện tăng lần điện trở kim loại A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định 12 Khi tiết diện khối kim loại đồng chất tiết diện tăng lần điện trở suất kim loại A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định 13 Khi tiết diện khối kim loại đồng chất tiết diện tăng lần điện trở kim loại A tăng lần B giảm lần C không đổi D chưa đủ dự kiện để xác định 14 Hiện tượng siêu dẫn tượng A điện trở vật dẫn giảm xuống giá trị nhỏ nhiệt độ giảm xuống thấp B điện trở vật giảm xuống nhỏ điện trở đạt giá trị đủ cao C điện trở vật giảm xuống không nhiệt độ vật nhỏ giá trị nhiệt độ định D điện trở vật không nhiệt độ K 15 Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện phụ thuộc vào A Nhiệt độ thấp đầu cặp B nhiệt độ cao hai đầu cặp C Hiệu nhiệt độ hai đầu cặp D Bản chất hai kim loại cấu tạo nên cặp 16 Hạt tải điện kim loại A ion dương B electron tự C ion âm D ion dương electron tự -8 17 20 C điện trở suất bạc 1,62.10 Ω.m Biết hệ số nhiệt điện trở bạc 4,1.10 -3 K-1 Ở 330K điện trở suất bạc A 1,866.10-8 Ω.m B 3,679.10-8 Ω.m C 3,812.10-8 Ω.m D 4,151.10-8 Ω.m 18 Một sợi dây đồng có điện trở 74 500 C, có hệ số nhiệt điện trở 4,1.10-3K-1 Điện trở sợi dây 1000 C là: A 86,6 B 89,2 C 95 D 82 19 Phát biểu sau không đúng? A Hạt tải điện kim loại electron B Dòng điện kim loại tuân theo định luật Ôm nhiệt độ kim loại giữ không đổi C Hạt tải điện kim loại iơn dương iơn âm D Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây tác dụng nhiệt 20 Một sợi dây nhơm có điện trở 120 nhiệt độ 200C, điện trở sợi dây 1790C 204 Hệ số nhiệt điện trở nhôm là: A 4,8.10-3K-1 B 4,4.10-3K-1 C 4,3.10-3K-1 D 4,1.10-3K-1 21 Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số  T = 65 (V/K) đặt không khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 2320C Suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt A E = 13,00mV B E = 13,58mV C E = 13,98mV D E = 13,78mV 22 Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số  T = 48 (V/K) đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ t 0C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Nhiệt độ mối hàn là: - 24 - A 1250C B 3980C C 1450C D 4180C 23 Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số  T đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Hệ số  T là: A 1,25.10-4 (V/K) B 12,5 (V/K) C 1,25 (V/K) D 1,25(mV/K) -8 24 Ở 20 C điện trở suất đồng 1,69.10 Ω.m Biết hệ số nhiệt điện trở đồng 4,3.10 -3 K-1 Tìm điện trở suất đồng 300C A 1,76.10-8 Ω.m B 3,92.10-8 Ω.m C 3,82.10-8 Ω.m D Đáp án khác -8 25 Ở 20 C điện trở suất bạch kim 10,6.10 Ω.m Biết hệ số nhiệt điện trở bạch kim 3,9.10-3 K-1 Tìm điện trở suất bạch kim 11200C A 1,866.10-8 Ω.m B 56,074.10-8 Ω.m C 3,812.10-8 Ω.m D Đáp án khác BÀI 14 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Trong chất sau, chất chất điện phân A Nước nguyên chất B NaCl C HNO3 D Ca(OH)2 Trong dung dịch điện phân điện phân , ion mang điện tích âm A gốc axit ion kim loại B gốc axit gốc bazơ C ion kim loại bazơ D có gốc bazơ Bản chất dòng điện chất điện phân A dòng ion dương dịch chuyển anot B dòng ion âm dịch chuyển catot C dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường D dòng ion dương dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược Chất điện phân dẫn điện khơng tốt kim loại A mật độ electron tự nhỏ kim loại B khối lượng kích thước ion lớn electron C môi trường dung dịch trật tự D Cả Bản chất tượng dương cực tan A cực dương bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy B cực dương bình điện phân bị mài mòn học C cực dương bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân tan vào dung dịch D cực dương bình điện phân bị bay Khi điện phân nóng chảy muối kim loại kiềm A ion gốc axit ion kim loại chạy cực dương B ion gốc axit ion kim loại chạy cực âm C ion kim loại chạy cực dương, ion gốc axit chạy cực âm D ion kim loại chạy cực âm, ion gốc axit chạy cực dương NaCl KOH chất điện phân Khi tan dung dịch điện phân A Na+ K+ cation B Na+ OH- cation C Na+ Cl- cation D OH- Cl- cation Trong trường hợp sau đây, tượng dương cực tan không xảy A điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương bạc; B điện phân axit sunfuric với cực dương đồng; C điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương graphit (than chì); D điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương niken Khối lượng chất giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ với - 25 - A điện lượng chuyển qua bình B thể tích dung dịch bình C khối lượng dung dịch bình D khối lượng chất điện phân 10 Nếu có dòng điện khơng đổi chạy qua bình điện phân gây tượng dương cực tan khối lượng chất giải phóng điện cực khơng tỉ lệ thuận với A khối lượng mol chất giải phóng B cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân C thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân D hóa trị của chất giải phóng 11 Hiện tượng điện phân khơng ứng dụng để A đúc điện B mạ điện C sơn tĩnh điện D luyện nhôm 12 Khi điện phân dương cực tan, tăng cường độ dòng điện thời gian điện phân lên lần khối lượng chất giải phóng điện cực A khơng đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 13 Trong tượng điện phân dương cực tan muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng điện cực cần phải tăng A khối lượng mol chất giải phóng B hóa trị chất giải phóng C thời gian lượng chất giải phóng D đại lượng 14 Cơng thức Faraday điện phân: A A m  It , m tính gam F=96 500C/mol F n A B m  It , m tính kilogam F=96 500C/mol F n A C m  F It , m tính gam F=96 500C/mol n n D m  It , m tính gam F=96 500C/mol F A 15 Công thức sau công thức với định luật Fara-đây? A m.F n m.n A m  F I t B m = D.V C I  D t  n t A A.I F 16 Điện phân cực dương tan dung dịch 20 phút khối lượng cực âm tăng thêm gam Nếu điện phân với cường độ dòng điện trước khối lượng cực âm tăng thêm A 24 gam B 12 gam C gam D 48 gam 17 Cực âm bình điện phân dương cực tan có dạng mỏng Khi dòng điện chạy qua bình điện phân h cực âm tăng thêm 1g Để cực âm tăng thêm 2g phải tiếp tục điện phân điều kiện trước thời gian A h B h C h D h 19 Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = (A) Cho AAg=108 (đvc), nAg= Lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây là: A 1,08 (mg) B 1,08 (g) C 0,54 (g) D 1,08 (kg) 20 Một bình điện phân dung dịch CuSO có anốt làm đồng, điện trở bình điện phân R = (), mắc vào hai cực nguồn E = (V), điện trở r =1 () Khối lượng Cu bám vào catốt thời gian h có giá trị là: A (g) B 10,5 (g) C 5,97 (g) D 11,94 (g) 21 Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực niken Đương lượng điện hóa niken 0,3g/C Khi cho dòng điện 5A chạy qua bình khoảng thời gian khối lượng niken bám vào catot bao nhiêu? A 5400kg B 5,4kg C 5,4g D 54kg 22 Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương Ag biết khối lượng mol bạc 108 Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để h để có 27 gam Ag bám cực âm A 6,7 A B 3,35 A C 24124 A D 108 A - 26 - 23 Điện phân dương cực tan muối bình điện phân có cực âm ban đầu nặng 20 gam Sau h đầu hiệu điện cực 10 V cực âm nặng 25 gam Sau h hiệu điện cực 20 V khối lượng cực âm A 30 gam B 35 gam C 40 gam D 45 gam 24 Đặt hiệu điện U không đổi vào hai cực bình điện phân Xét khoảng thời gian, kéo hai cực bình xa cho khoảng cách chúng tăng gấp lần khối lượng chất giải phóng điện cực so với lúc trước sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần BÀI 15 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Khơng khí điều kiện bình thường khơng dẫn điện A phân tử chất khí khơng thể chuyển động thành dòng B phân tử chất khí khơng chứa hạt mang điện C phân tử chất khí ln chuyển động hỗn loạn khơng ngừng D phân tử chất khí ln trung hòa điện, chất khí khơng có hạt tải Khi đốt nóng chất khí, trở lên dẫn điện A vận tốc phân tử chất khí tăng B khoảng cách phân tử chất khí tăng C phân tử chất khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự D chất khí chuyển động thành dòng có hướng Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A ion dương B ion âm C ion dương ion âm D ion dương, ion âm electron tự Cơ chế sau cách tải điện trình dẫn điện tự lực chất khí? A Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử khí bị ion hóa; B Điện trường chất khí mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa nhiệt độ thấp; C Catơt bị làm nóng đỏ lên có khả tự phát electron; D Đốt nóng khí để bị ion hóa tạo thành điện tích Hiện tượng sau khơng phải tượng phóng điện chất khí? A đánh lửa buzi; B sét; C hồ quang điện; D dòng điện chạy qua thủy ngân Bản chất dòng điện chất khí là: A Dòng chuyển dời có hướng iơn dương theo chiều điện trường iôn âm, electron ngược chiều điện trường B Dòng chuyển dời có hướng iôn dương theo chiều điện trường iôn âm ngược chiều điện trường C Dòng chuyển dời có hướng iôn dương theo chiều điện trường electron ngược chiều điện trường D Dòng chuyển dời có hướng electron theo ngược chiều điện trường Phát biểu sau đúng? A Hạt tải điện chất khí có các iơn dương ion âm B Dòng điện chất khí tn theo định luật Ôm C Hạt tải điện chất khí electron, iơn dương iơn âm D Cường độ dòng điện chất khí áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện Phát biểu sau đúng? A Dòng điện kim loại chất khí dòng chuyển động có hướng electron, ion dương ion âm B Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hướng electron Dòng điện chất khí dòng chuyển động có hướng iơn dương iơn âm C Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hướng electron Dòng điện chất khí dòng chuyển động có hướng electron, iơn dương iơn âm D Dòng điện kim loại dòng điện chất khí dòng chuyển động có hướng electron - 27 - 10 Hiện tượng hồ quang điện ứng dụng trong: A kĩ thuật hàn điện B kĩ thuật mạ điện C điốt bán dẫn D ống phóng điện tử 11 Cách tạo tia lửa điện A Nung nóng khơng khí hai đầu tụ điện tích điện B Đặt vào hai đầu hai than hiệu điện khoảng 40 đến 50V C Tạo điện trường lớn khoảng 3.106 V/m chân không D Tạo điện trường lớn khoảng 3.106 V/m khơng khí 12 Khi tạo hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu than chạm vào để A Tạo cường độ điện trường lớn B Tăng tính dẫn điện chỗ tiếp xúc hai than C Làm giảm điện trở chỗ tiếp xúc hai than nhỏ D Làm tăng nhiệt độ chỗ tiếp xúc hai than lên lớn BÀI 17 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN Nhận định sau không điện trở chất bán dẫn ? A thay đổi nhiệt độ thay đổi; B thay đổi có ánh sáng chiếu vào; C phụ thuộc vào chất; D khơng phụ thuộc vào kích thước Silic pha tạp asen bán dẫn A mang điện âm bán dẫn loại n B mang điện âm bán dẫn loại p C mang điện dương bán dẫn loại n D mang điện dương bán dẫn loại p Silic pha pha tạp với chất sau không cho bán dẫn loại p? A bo; B nhôm; C gali; D phốt Lỗ trống A hạt có khối lượng electron mang điện +e B ion dương di chuyển tụ bán dẫn C vị trí liên kết bị thiếu electron nên mang điện dương D vị trí lỗ nhỏ bề mặt khối chất bán dẫn Pha tạp chất đono vào silic làm A mật độ electron dẫn bán dẫn lớn so với mật độ lỗ trống B mật độ lỗ trống bán dẫn lớn so với mật độ electron dẫn C electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân D ion bán dẫn dịch chuyển Trong chất sau, tạp chất nhận A nhôm B phốt C asen D atimon Nhận xét sau không lớp tiếp xúc p – n ? A chỗ tiếp xúc bán dẫn loại p bán dẫn loại n; B lớp tiếp xúc có điện trở lớn so với lân cận; C lớp tiếp xúc cho dòng điện dễ dàng qua theo chiều từ bán dẫn n sang bán dẫn p; D lớp tiếp xúc cho dòng điện qua dễ dàng theo chiều từ bán dẫn p sang bán dẫn n Diod bán dẫn có tác dụng A chỉnh lưu dòng điện (cho dòng điện qua theo chiều) B làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với có độ lớn khơng đổi C làm khuếch đại dòng điện qua D làm dòng điện qua thay đổi chiều liên tục R1 BÀI TẬP TỰ LUẬN DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Câu Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Trong nguồn điện E,r có suất điện động E = 48V có điện trở r = 1 Các điện trở mạch R1 = 12, R2 = 9, R3 bình điện phân đựng - 28 - R2 R3 dung dịch CuSO4 anot đồng, điện trở bình điện phân 10 a Tính cường độ dòng điện chạy mạch b Tìm khối lượng đồng bám catot sau 32 phút 10 giây Biết A= 64 c Tính cơng nguồn điện sản 10 phút hiệu suất nguồn điện E,r Câu 2: Có mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 20V có điện trở r = 0,5  Các điện trở mạch R1 = 1,5, R2 = 12, R3 bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 anot đồng, điện trở bình điện phân 24 Điện trở ampe kế không đáng kể a Tìm số ampe kế b Tính cơng suất tỏa nhiệt R2, hiệu suất nguồn điện c Tìm khối lượng đồng bám catot sau 16 phút giây Biết A= 64 A R2 R1 R3 E ,r Câu Cho mạch điện hình: Biết R = R = 16  , R = 10  R2 bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 có anot Ag Nguồn điện có suất điện động E = 22,8V, điện trở r = 1 a Tìm cường độ dòng điện mạch b Tìm số vơn kế d Tìm khối lượng Ag bám catot sau R1 V R3 R2 E ,r A Câu Cho mạch điện hình vẽ:  = 14V, r = 1, R1=R2= 4, R3=R4=8, R3 bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương Cu a Tìm số ampe kế vơn kế b Tìm cường độ dòng điện qua điện trở c Tìm khối lượng Cu giải phóng sau Câu Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V,và điện trở r = 1.Các điện trở mạch R1 = R3 =4, R2 = 8, R4 = 2, R4 bình điện phân cực dương Ag đựng dung dịch AgNO3 a Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở b Tính khối lượng Ag bám vào catot sau c Tính cơng suất nguồn điện cơng suất tiêu thụ mạch ngồi Câu 6: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở r = 1 Các điện trở mạch R1 = R2 = 2,R4 = 3,4, R3 bóng đèn (3V,1,5W), R1 bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương Cu a Tìm điện trở đèn cường độ định mức b Tính cường độ dòng điện mạch cường độ dòng điện chạy qua điện trở c Khối lượng Cu bám vào catot sau 30 phút d Đèn sáng nào? e Tính cơng suất tiêu thụ mạch ngồi hiệu suất nguồn điện - 29 - V R1 R3 R2 R4 R1 R2 R3 R4 E,r E,r R1 R2 R4 R3 ƠN TẬP CHƯƠNG III Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối niken, có anơt làm niken, biết ngun tử khối hóa trị niken 58,71 Trong thời gian 1h dòng điện 10A sản khối lượng niken bằng: A 8.10-3kg B 10,95 (g) C 12,35 (g) D 15,27 (g) Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO 4, có anơt Cu Biết đương A 7 lượng hóa đồng k  3,3.10 kg/C Để catơt xuất 0,33 kg đồng, điện tích F n chuyển qua bình phải bằng: A 105 (C) B 106 (C) C 5.106 (C) D 107 (C) 3.** Đặt hiệu điện U = 50 (V) vào hai cực bình điện phân để điện phân dung dịch muối ăn nước, người ta thu khí hiđrơ vào bình tích V = (lít), áp suất khí hiđrơ bình p = 1,3 (at) nhiệt độ khí hiđrơ t = 27 0C Cơng dòng điện điện phân là: A 50,9.105 J B 0,509 MJ C 10,18.105 J D 1018 kJ Để giải phóng lượng clo hiđrơ từ 7,6g axit clohiđric dòng điện 5A, phải cần thời gian điện phân bao lâu? Biết đương lượng điện hóa hiđrơ clo là: k = 0,1045.107 kg/C k2 = 3,67.10-7kg/C A 1,5 h B 1,3 h C 1,1 h D 1,0 h Chiều dày lớp Niken phủ lên kim loại d = 0,05(mm) sau điện phân 30 phút Diện tích mặt phủ kim loại 30cm Cho biết Niken có khối lượng riêng  = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 hoá trị n = Cường độ dòng điện qua bình điện phân là: A I = 2,5 (  A) B I = 2,5 (mA) C I = 250 (A) D I = 2,5 (A) Một nguồn gồm 30 pin mắc thành nhóm nối tiếp, nhóm có 10 pin mắc song song, pin có suất điện động 0,9 (V) điện trở 0,6 (Ù) Bình điện phân dung dịch CuSO có điện trở 205  mắc vào hai cực nguồn Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là: A 0,013 g B 0,13 g C 1,3 g D 13 g Khi hiệu điện hai cực bóng đèn U = 20mV cường độ dòng điện chạy qua đèn I = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn t = 250 C Khi sáng bình thường, hiệu điện hai cực bóng đèn U2 = 240V cường độ dòng điện chạy qua đèn I = 8A Biết hệ số nhiệt điện trở ỏ = 4,2.10-3 K-1 Nhiệt độ t2 dây tóc đèn sáng bình thường là: A 2600 (0C) B 3649 (0C) C 2644 (0K) D 2917 (0C) Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bạc Điện trở bình điện phân R= () Hiệu điện đặt vào hai cực U= 10 (V) Cho A= 108 n=1 Khối lượng bạc bám vào cực âm sau là: A 40,3g B 40,3 kg C 8,04 g D 8,04.10-2 kg - 30 - ... C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A hút lực 0,5 N B hút lực N C đẩy lực 5N D đẩy lực 0,5 N 11 Hai điện tích điểm độ lớn 10-4 C đặt chân không, để tương tác lực có độ lớn 10-3 N chúng phải... với vật chưa nhiễm điện, điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện 11 Khi đưa cầu kim loại không nhiễm điện lại gần cầu khác nhiễm điện A hai cầu đẩy B hai cầu hút... lớn điện tích thử cần đặt đường sức D hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt đường sức 11 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường
- Xem thêm -

Xem thêm: TANG TIET lý 11 NAM 2018 2019, TANG TIET lý 11 NAM 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay