FILE SLIDE PPT ĐẸP

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 07:08

Nhóm thuyết trình số 32/Nguyễn Phan Thơng 33/Đặng Huỳnh Minh Thư 34/Võ M i n h T hư 35/Nguyễn Diệp Thuận I N F O R M AT I O N T E C H N O LO GY G v h n g d ẫ n : N g u y ễ n Tr ầ n N h ậ t T i ế n CÔNG NGHỆ THƠNG TIN Có chun ngành riêng biệt ln hỗ trợ cho Công nghệ phần cứng Công Côngnghệ nghệphần phầnmềm mềm Hệ thống thống cơsở sởdữ dữliệu liệu Hệ Mạngmáy máytính tính, Mạng Truyềnthơng thơng Truyền Cơng Côngviệc việcliên liênquan quanđến đếnphần phầnmềm mềm Công Công việc việc liên liên quan quan đến đến việc việc phân phân Công Công việc việc liên liên quan quan thiết thiết kế, kế, xây xây để để chúng chúng hoạt hoạt động động bình bình thường thường phục phụcvụ vụcho chothế thếgiới giớiảo ảo tích tích dữ liệu, liệu, thông thông tin tin dựng dựng mạng mạng và bảo bảo mật mật thông thông tin tin Learn more LLeeaarrnn m moorree Learn more LLeeaarrnn m moorree Công Công việc việc liên liên quan quan đến đến phần phần cứng cứng CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Có chun ngành riêng biệt hỗ trợ cho Công nghệ phần cứng Công nghệ phần mềm Hệ thống sở liệu Mạng máy tính Truyền thơng Cơng việc liên quan đến phần cứng Công việc liên quan đến phần mềm Công việc liên quan đến việc phân Công việc liên quan thiết kế, xây để chúng hoạt động bình thường phục vụ cho giới ảo tích liệu, thông tin dựng mạng bảo mật thông tin Learn more Learn more Learn more Learn more KĨ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH -10 Nguyên cứu, thiết kế phận chức máy tính triệu LẬP TRÌNH VIÊN >=5,64 triệu Tạo lập phần mền ứng dụng,thành lập trang web NHÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Cung cấp kĩ thuật số cho lập trình viên, xây dựng mơ hình mạng 7-15 triệu Quản trị mạng Kiểm sốt thơng tin mạng, phòng chống tin tặc 5-8 triệu Hiểu lầm tai hại người làm CNTT Mà lầm tưởng dẫn đến câu chuyện bi hài Có nhiều lĩnh vực khác Lập trình viên dân IT VS Lương chưa hẳn cao Người làm IT CHẮC CHẮN LƯƠNG CAO Lao động tinh thần thể xác JAFAR DESIGNS STUDIO Cơng việc nhàn rỗi, chơi mà có tiền BUSNESS PROPOSAL Những phẩm chất người theo CNTT u thích cơng nghệ Kiên trì, nhẫn nại Khả làm việc nhóm động, ham học hỏi JAFAR DESIGNS STUDIO 01 thông minh, sáng tạo 02 03 04 05 06 07 08 Tính xác cao Chịu áp lực cơng việc cao Có khả ngoại ngữ BUSNESS PROPOSAL 10 Những công ty lớn lĩnh vực cntt JAFAR DESIGNS STUDIO BUSNESS PROPOSAL 11 24/30 96% Điểm chuẩn Tỉ lệ sv có việc làm ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÔNG TIN UIT Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Email tư vần tuyển sinh: tuyensinh@uit.edu.vn 28/30 94% Điểm chuẩn Tỉ lệ sv có việc làm ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - HỒ CHÍ MINH HCMUT Nhà A1 ,268 Lý Thường Kiệt, P 14, Q.10, Hồ Chí Minh Email tư vần tuyển sinh: pdt@hcmut.edu.vn  26/30 93% Điểm chuẩn Tỉ lệ sv có việc làm ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HCMUS 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh Email tư vần tuyển sinh: tuyensinh.hcmus.edu.vn 19% 96% Làm việc nước Tỉ lệ sv có việc làm ĐẠI HỌC FPT Trường đại học tư thục có vốn đầu tư 100% tư nhân với chất lượng giáo dục quốc tế Tòa nhà Innovation, cv Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM Email tư vần tuyển sinh:  daihoc.hcm@fpt.edu.vn Thank YOU for listening  it was a pleasure being here today !!!
- Xem thêm -

Xem thêm: FILE SLIDE PPT ĐẸP, FILE SLIDE PPT ĐẸP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay