Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

53 20 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 02:37

Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế hiện đại, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, Trong kinh tế học, khu vực tư nhân được xác định là một phần trong nền kinh tế quốc dân, do các nhóm tư nhân hoặc do cá nhân điều hành, và khái niệm này thường nói đến các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận và không chịu sự điều hành trực tiếp của nhà nước. Còn lại, những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hợp thành khu vực nhà nước; các tổ chức tư nhân phi lợi nhuận được coi là một phần trong khu vực tự nguyện.Quá trình toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra như một xu thế tất yếu tạo sức ép đáng kể để các nước mở cửa nền kinh tế nội địa, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nắm bắt những cơ hội mở rộng thị trường, tiếp thu đầu tư nước ngoài, và nhất là tiếp cận công nghệ mới từ những nền kinh tế đi trước và tham gia vào các chuỗi giá trị được tạo ra trong quá trình sản xuất, lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ. Song, cùng với quá trình đó, các nước, nhất là những nước đi sau, chưa có đủ nội lực kinh tế cũng như kinh nghiệm cạnh tranh quốc tế sẽ có nguy cơ chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí ngày càng tụt hậu trước sự đi lên của những nước khác nếu không có chiến lược và chính sách đúng đắn huy động và phát triển tiềm lực trong nước. Đến nay, lịch sử phát triển kinh tế đã chứng minh không một nhà nước nào có thể đảm nhiệm được tốt cả chức năng đảm bảo phúc lợi và chức năng phát triển thị trường, đảm bảo tăng trưởng. Chính vì vậy, phát huy vai trò của khu vực tư nhân là yếu tố thiết yếu để huy động tối đa nguồn lực và cơ hội ở cả trong và ngoài nước, xây dựng nền kinh tế thị trường vững mạnh. Để tạo sân chơi bình đẳng, lành mạnh và tiết kiệm các nguồn lực còn khan hiếm của xã hội trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tạo cho khu vực kinh tế tư nhân điều kiện để phát triển phù hợp với lợi thế cạnh tranh của mình. Ở đây vai trò chủ đạo lý tưởng nhất của Nhà nước thể hiện ở việc xây dựng hạ tầng cơ sở (cứng và mềm), giám sát thi hành pháp luật, định hướng thông tin phát triển vĩ mô, tổ chức tái phân phối thu nhập và các chương trình công cộng nhằm đảm bảo tính công bằng của nhà nước phúc lợi. Thực tế phát triển ở nhiều nước đã cho thấy không ít thành công của các nước là nhờ huy động đầy đủ và tạo điều kiện phù hợp để khu vực tư nhân phát triển, nhưng cũng đã có một số nước đang phải gánh những hậu quả nghiêm trọng đối với phúc lợi xã hội do những chiến lược và chính sách lệch lạc đối với thành phần kinh tế này. Do đó, song song với việc thúc đẩy kinh tế tư nhân chúng ta cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và vận hành môi trường thể chế cho nền kinh tế thị trường, điều tiết những yếu tố dân sinh và nhóm lợi ích một cách công bằng, khách quan nhất có thể đối với mọi thành phần kinh tế. VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN – LIỆU -PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN MỤC LỤC A KHU VỰC KINH TẾ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI I Phát triển kinh tế nhân nước phát triển: kinh nghiệm Hàn Quốc Quan hệ nhà nước khu vực nhân .5 Vai trò khu vực nhân kinh tế thị trường Một số tồn sách phát triển kinh tế nhân Hàn Quốc 10 II Phát triển kinh tế nhân nước phát triển 11 Các nước phát triển 11 Các nước chuyển đổi (Nga Đông Âu) .16 III Kinh nghiệm phát triển kinh tế nhân Trung Quốc 20 Vai trò khu vực nhân kinh tế 21 Những hạn chế khu vực nhân: Tiếp cận thị trường cạnh tranh lành mạnh 22 Chính sách hỗ trợ phát triển khu vực nhân 24 Xu hướng phát triển khu vực kinh tế nhân Trung Quốc .26 B KHU VỰC KINH TẾ NHÂNVIỆT NAM 28 I Chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước khu vực kinh tế nhân từ bắt đầu đổi đến 28 II Sự phát triển khu vực kinh tế nhân Việt Nam 32 Những thành tựu nguyên nhân 32 Một số khó khăn thách thức việc phá triển khu vực kinh tế nhân Việt Nam 39 III Những kiến nghị nhằm phát triển lành mạnh phát huy tác dụng khu vực kinh tế nhân năm tới 45 Xác định đắn vai trò quan trọng khu vực kinh tế nhân 45 CIEM - Trung tâm Thông tin - liệu Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước 46 Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực 48 Các giải pháp nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động khu vực kinh tế nhân 49 Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng 49 Nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nhân 50 Trong kinh tế học, khu vực nhân xác định phần kinh tế quốc dân, nhóm nhânnhân điều hành, khái niệm thường nói đến doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận khơng chịu điều hành trực tiếp nhà nước Còn lại, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hợp thành khu vực nhà nước; tổ chức nhân phi lợi nhuận coi phần khu vực tự nguyện Quá trình tồn cầu hố kinh tế diễn xu tất yếu tạo sức ép đáng kể để nước mở cửa kinh tế nội địa, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nắm bắt hội mở rộng thị trường, tiếp thu đầu nước ngồi, tiếp cận cơng nghệ từ kinh tế trước tham gia vào chuỗi giá trị tạo trình sản xuất, lưu chuyển hàng hoá dịch vụ Song, với q trình đó, nước, nước sau, chưa có đủ nội lực kinh tế kinh nghiệm cạnh tranh quốc tế có nguy chịu nhiều thiệt thòi, chí ngày tụt hậu trước lên nước khác khơng có chiến lược sách đắn huy động phát triển tiềm lực nước Đến nay, lịch sử phát triển kinh tế chứng minh khơng nhà nước đảm nhiệm tốt chức đảm bảo phúc lợi chức phát triển thị trường, đảm bảo tăng trưởng Chính vậy, phát huy vai trò khu vực nhân yếu tố thiết yếu để huy động tối đa nguồn lực hội nước, xây dựng kinh tế thị trường vững mạnh Để tạo sân chơi bình đẳng, lành mạnh tiết kiệm nguồn lực khan xã hội q trình tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa, cần tạo cho khu vực kinh tế nhân điều kiện để phát triển phù hợp với lợi cạnh tranh Ở vai trò chủ đạo lý tưởng Nhà nước thể việc xây dựng hạ tầng sở (cứng mềm), giám sát thi hành pháp luật, định hướng thông tin phát triển vĩ mô, tổ chức tái phân phối thu nhập chương trình cơng cộng nhằm đảm bảo tính cơng nhà nước phúc lợi Thực tế phát triển nhiều nước cho thấy khơng thành công nước nhờ huy động đầy đủ tạo điều kiện phù hợp để khu vực nhân phát triển, có số nước phải gánh hậu nghiêm trọng phúc lợi xã hội chiến lược sách lệch lạc thành phần kinh tế Do đó, song song với việc thúc đẩy kinh tế nhân cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế việc xây dựng vận hành môi trường thể chế cho kinh tế thị trường, điều tiết yếu tố dân sinh nhóm lợi ích cách cơng bằng, khách quan thành phần kinh tế A KHU VỰC KINH TẾ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI I Phát triển kinh tế nhân nước phát triển: kinh nghiệm Hàn Quốc Có thể nói hầu phát triển, nước theo mơ hình phát triển kinh tế thị trường tự kiểu Mỹ, hay nước theo đuổi mô hinh kinh tế phúc lợi nước phương Tây, khu vực nhân đóng vai trò then chốt xuyên suốt suốt trình phát triển kinh tế nước Sự tồn phát triển khu vực nhân tất yếu, góp phần quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế nước vươn nước (các tập đoàn đa quốc gia) Kinh tế nhân phận quan trọng cấu thành toàn kinh tế Nhiều quốc gia phát triển thừa nhận tồn hình thức kinh tế tích cực phát triển cơng cụ hiệu để phát triển kinh tế Có ý kiến cho nước phát triển nơi khu vực kinh tế nhân có sức mạnh khổng lồ ưu tuyệt đối Trong số nước này, trường hợp đáng để tham khảo phát triển kinh tế nhân Hàn Quốc Đây quốc gia Đông Bắc Á tạo nên thần kỳ Châu Á, từ nước bị tàn phá chia cắt sau chiến tranh vươn lên ngang hàng với nước phát triển giới nhờ biết nắm bắt thời vận dụng sách linh hoạt để huy động tiềm lực nước Từ năm 1960, Hàn Quốc đạt thành tích tăng trưởng hội nhập toàn cầu đáng nể để trở thành kinh tế cơng nghiệp hóa với tảng công nghệ cao tiên tiến giới Từ nước có GDP bình qn đầu người xấp xỉ nước nghèo Châu Phi Châu Á vào thập niên 1950, đến năm 1996 Hàn Quốc thành viên khối OECD, gia nhập câu lạc ngàn tỷ đôla giới năm 2004 Hiện Hàn Quốc 20 kinh tế lớn giới Cho đến nay, chất lượng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đánh giá tốt, so với nước có giai đoạn hoàn cảnh phát triển Ban đầu, hệ thống mối quan hệ phủ doanh nghiệp khép kín (hầu hết doanh nghiệp nhân lựa chọn đề nhận hỗ trợ), cấp tín dụng trực tiếp hạn chế nhập yếu tố, chừng mực định, phù hợp để tạo nên thành công Hàn Quốc áp dụng triệt để Chính phủ xúc tiến nhập ngun liệu thơ công nghệ để xuất hàng tiêu dùng, đồng thời khuyến khích tiết kiệm đầu tiêu dùng Cuộc khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 – 98 bùng nổ làm bộc lộ yếu có từ lâu mơ hình phát triển Hàn Quốc, cụ thể tỷ lệ nợ/ tài sản cao vay nước ngắn hạn ạt Năm 1998, tăng trưởng GDP đạt 6,9% sau tăng lên 9% giai đoạn 1999-2000 Sau khủng hoảng, Hàn Quốc triển khai nhiều cải cách kinh tế, có mở cửa rộng cho đầu nước nhập khẩu; đồng thời, khu vực kinh tế nhân tương đối phát triển nên nước mau chóng vượt qua khủng hoảng bắt đầu lấy lại sức mạnh Từ năm 2003 – 2007, tăng trưởng dao động khoảng 4-5% Trước tình trạng suy thối kinh tế toàn cầu năm 2008, tăng trưởng GDP Hàn Quốc trì mức 2,2% năm 2008 giảm xuống 0,8% năm 2009 Nền kinh tế bắt đầu hồi phục từ quý III năm 2009, chủ yếu nhờ tăng trưởng xuất khẩu, lãi suất thấp, sách tài khóa mở rộng Tuy nhiên, theo đánh giá chung chuyên gia nhà nghiên cứu, kết phục hồi kinh tế Hàn Quốc đến tương đối sớm chủ động so với số nước phát triển khác Các công ty nhân tạo điều kiện hình thành phát triển thành tập đồn xun quốc gia động lực cho phục hồi Quan hệ nhà nước khu vực nhân Quá trình phát triển khu vực nhân Hàn Quốc có gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển kinh tế, sách cơng nghiệp mục tiêu hỗ trợ nhà nước đặt nhằm hướng tới mục đích cuối đưa kinh tế Hàn Quốc từ kinh tế "bắt chước" vào năm 1960s - 1970s thành kinh tế "đổi sáng tạo" vào năm 1980s liên tục phát triển ngoạn mục dựa vào thành tựu đổi công nghệ cao Cụ thể sau: a Giai đoạn 1960 - 1970: đuổi theo nước trước nhờ bắt chước công nghệ Trong giai đoạn này, Hàn Quốc bắt đầu sách cơng nghiệp hố định hướng xuất khẩu, dựa vào công nghiệp chế biến chế tạo lắp ráp cách áp dụng công nghệ phát triển nước tiên tiến Để vượt qua hạn chế thị trường nội địa, phủ khuyến khích nhân thành lập doanh nghiệp lớn Các doanh nghiệp nhân lớn phủ trực tiếp hỗ trợ tiếp cận vốn song phải chịu chi phối phủ định hướng phát triển, chịu trách nhiệm trước phủ hiệu hoạt động lực cạnh tranh Ban đầu, khu vực nhân nước chưa có đủ lực cơng nghệ nên phải dựa vào nguồn nước ngồi Chính phủ giữ vai trò đầu tàu phát triển cơng nghệ có ảnh hưởng đến cách thức mà công ty tiếp thu cơng nghệ Lúc này, viện nghiên cứu phủ tài trợ thành lập có đóng góp đáng kể vào việc tăng cường lực công nghệ quốc gia Bên cạnh đó, khu vực nhân tiếp thu cơng nghệ qua nhập hàng hố vốn, khí chế tạo cấp phép sử dụng cơng nghệ Để hỗ trợ q trình này, phủ hạn chế FDI xúc tiến nhập hàng hoá vốn mua quyền sử dụng cơng nghệ nước ngồi nhằm khuyến khích nỗ lực học hỏi, bắt chước, từ phát triển sáng tạo khu vực nhân Biểu Mơ hình phát triển kinh tế Hàn Quốc giai đoạn đuổi theo nước trước Yếu tố điển hình giai đoạn đuổi kịp cách bắt chước Hàn Quốc lực nghiên cứu triển khai doanh nghiệp nhân lớn phát triển cách thụ động, trường đại học viện nghiên cứu nhà nước hỗ trợ để đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật phát huy khả đổi sáng tạo Chính phủ giữ vài trò đầu tàu tích cực dẫn dắt khu vực nhân tổ chức nghiên cứu b Giai đoạn 1980 - 1990: giai đoạn bắt kịp nhờ đổi Nền kinh tế giới năm đầu thập niên 1980 vướng vào suy thoái nước phát triển bắt đầu phòng thủ bảo hộ nhiều hơn, buộc nước phát triển phải tăng cường thực quy định quyền sở hữu trí tuệ Vòng đàm phán Uruguay gây sức ép khiến nước phát triển phải mở cửa thị trường nội địa Trước thay đổi kinh tế giới, công ty Hàn Quốc nhận thấy cần phát triển lực đổi phát triển cơng nghệ Do vậy, giai đoạn này, phủ tập trung thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin điều phối thành phần khác kinh tế Bắt đầu từ thập niên 1990, phủ tăng cường chương trình R&D quốc gia nhằm đưa đất nước trở thành nước đầu đổi công nghệ kỷ 21 Để thực điều này, phủ khuyến khích phát triển ngành cơng nghiệp thâm dụng công nghệ công nghệ thông tin Luật phát triển công nghiệp đời vào năm 1986 Từ đó, phủ nới lỏng can thiệp điều tiết chuyển giao cơng nghệ từ nguồn nước ngoài, mà chuyển sang đưa biện pháp hỗ trợ dạng miễn thuế ưu đãi tài Thập niên 1980, 1990 thời kỳ khu vực nhân, đặc biệt doanh nghiệp lớn Hàn Quốc vươn lên xây dựng lực công nghệ đổi vững mạnh, thể qua việc nhiều cơng ty tập đồn nhân Hàn Quốc nắm giữ quyền với công nghệ then chốt phát triển công nghệ giới, DRAM, CDMA, v.v doanh thu hàng năm từ phí quyền công nghệ mà công ty tập đoàn quốc tế khác giới phải trả cho cơng ty Hàn Quốc góp phần khơng nhỏ vào doanh thu công ty GDP quốc gia Đến năm 1996, có 2000 phòng nghiên cứu công ty thành lập Đặc trưng giai đoạn thực lực lên khu vực nhân với vai trò đầu tàu đổi phát triển công nghệ Hàn Quốc, dần đẩy lùi thay vị trí dẫn đầu phủ Phương pháp đổi cơng nghệ đa dạng hoá từ bắt kịp nước trước nhờ bắt chước kỹ thuật công nghệ sang bắt kịp nhờ đổi sáng tạo Đáng ý giai đoạn này, phủ giảm bớt can thiệp vào thị trường phát triển khu vực nhân, tự hoá kinh tế điều phối chiến lược phát triển định hướng đổi sáng tạo có hỗ trợ phủ c Giai đoạn từ năm 2000 trở lại Đến giai đoạn này, Hệ thống đổi quốc gia hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực nhân nhà nước thực thể mà hoạt động tương tác họ tạo ra, biến đổi khuyếch tán cơng nghệ Khu vực nhân từ tập trung thương mại hố cơng nghệ nước ngồi bắt chước cơng ty trước tồn cầu trở thành lực lượng tham gia dẫn dắt phát triển công nghệ giới vài lĩnh vực Năm 2002, tỷ lệ R&D đóng góp từ khu vực nhân chiếm 74% tổng lực R&D nước, số cao nhiều so với mức trung bình OECD Vai trò khu vực nhân kinh tế thị trường Đến nay, khu vực kinh tế nhân lực lượng thiết yếu tạo động lực kinh tế Hàn Quốc Theo kinh nghiệm Hàn Quốc, DN nhà nước không tham gia toàn chuỗi giá trị mà tạo dư chấn doanh nghiệp nhân tham gia Các doanh nghiệp nhân hồn tồn lớn mạnh, chí lấn át khu vực kinh tế nhà nước chuyện bình thường mục tiêu khơng phải vai trò nhà nước ln ln sở hữu đứng đầu ngành Nhiều tập đồn kinh tế nhân Hàn Quốc phát triển thành tập đồn xun quốc gia, có vai trò ảnh hưởng dẫn đầu thị trường giới lĩnh vực họ xét chất lượng số lượng tăng trưởng năm gần Cụ thể doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực: đóng tàu (đứng đầu giới); động ô tô (đứng thứ 6), thép (đứng thứ 8), hoá dầu (đứng thứ 5), dệt (đứng thứ 5), Công nghệ thông tin (dẫn đầu công nghệ CDMA, đứng thứ chất bán dẫn, đứng thứ thiết bị kỹ thuật số gia dụng) Dù nước phát triển sau, nhờ có sách đắn hỗ trợ đổi kịp thời nhà nước, khu vực nhân Hàn Quốc phát triển hùng mạnh, tạo chỗ đứng lực cạnh tranh vững vàng nước giới Hiện nay, khu vực nhân giữ vai trò nòng cốt phát triển cơng nghệ đóng góp vào doanh thu xuất nước Bảng 1: Doanh thu xuất thành phần kinh tế Hàn Quốc Đơn vị tính: triệu đô la Mỹ, % 2002 2003 2004 2007 162,471 (100.0) 193,817 (100.0) 184,883 (100.0) 371,489 Các doanh nghiệp vừa nhỏ 68,309 (42.0) 81,699 (42.2) 72,208 (39.1) 113,676 Các doanh nghiệp lớn 94,053 (57.9) 112,015 (57.7) 112,460 (60.8) 257,813 Thành phần khác 110 103 216 (khu vực nhà nước) (0.1) (0.1) (0.1) Tổng giá trị xuất Nguồn: Ngân hàng xuất - nhập Hàn Quốc (100.0) (30.6) (69.4) n.a 3.5 3.0 2.5 Biểu 2: Các số phát triển R&D Hàn Quốc 2.0 1.5 Tỷ lệ chi cho R&D GDP Chi phí R&D theo nguồn (2006) 1.0 80 0.5 % 75.4 60 0.0 24.3 40 20 0.3 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 Chính phủNgành nghềNước ngồi Government Industry Foreign Biểu 3: Chi phí cho R&D phân theo tổ chức (tỷ lệ phần trăm) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 74.1 77.3 14.6 12.7 11.310 Viện nghiên cứu nhà nước Trường Đại học 2000 khu vực nhân Doanh nghiệp 2006 Nguồn: Viện nghiên cứu sách cơng nghiệp Hàn Quốc (KIEP), 2008 Biểu 4: Trình độ nghiên cứu viên theo loại hình tổ chức 120000 98008 100000 80000 60000 40000 53615 40256 22878 20000 8083 11674 6887 Tiến sĩ Thạc sĩ Viện nghiên cứu nhà nước 15791835 10607 222 954 Kỹ sư/ nhânKhác khu vực nhân Trường đại học Doanh nghiệp Nguồn: Viện nghiên cứu sách cơng nghiệp Hàn Quốc (KIEP), 2008 Một số tồn sách phát triển kinh tế nhân Hàn Quốc Bên cạnh đóng góp ý nghĩa q trình phát triển kinh tế nước, mơ hình phát triển kinh tế nhân Hàn Quốc bộc lộ số vấn định đề cần lưu ý khắc phục với nước sau Thứ nhất, cách quản lý giai đoạn đầu buộc doanh nghiệp phải đầu vào ngành định, thể chế tài buộc phải xây dựng nguồn quỹ sẵn sàng cho đầu Do cần đảm bảo tồn thể chế tài bất chấp thực tế quản lý quản trị họ Điều dẫn đến việc có số tập đồn nhân hậu thuẫn trị nhận nhiều ưu tiên đặc quyền đối tượng khác Cơ chế phân bổ nguồn lực tài tạo nên tượng phủ có quyền tùy ý sử dụng quyền lực để điều khiển thị trường, kinh tế lớn mạnh cần củng cố vai trò tự thị trường cách tiếp cận bộc lộ nhiều hạn chế Vì thế, phủ kìm hãm hiệu kinh tế làm hạn chế tiềm tăng trưởng Thứ hai, thay tối đa hóa lợi nhuận qua cạnh tranh thị trường mở, nhiều công ty tập trung tăng lợi nhuận cách vận động ảnh hưởng trị kinh tế, thường vi phạm bẻ cong nhiều quy định Đến đầu năm 1997, nhiều chaebols (tập đoàn kinh tế lớn) đối mặt với tình hình tài làm ăn khơng có lãi, làm giảm tín nhiệm quốc tế Hàn Quốc khiến khủng hoảng kinh tế trầm trọng với quốc gia Thứ ba, vấn đề khác lực cạnh tranh quốc tế kinh tế Hàn Quốc ngày giảm sút Căn ngun tình trạng khơng có khả CIEM - Trung tâm Thơng tin - liệu 10 chóng phát triển số lượng chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội đất nước mặt: tạo công ăn việc làm, tăng vốn đầu phát triển, mở rộng xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy phát triển thị trường, đổi kinh tế hành Hai là, khu vực kinh tế nhân phát triển mạnh hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới, khởi đầu từ đổi mới, đặc biệt phát triển từ thập kỷ 1990, nước ta tham gia ASEAN, ASEM, APEC, WTO,… không ngừng mở rộng quan hệ song phương với nước khác giới Thị trường nước mở rộng dần cho sản phẩm Việt Nam tạo hội cho doanh nghiệp Việt Nam, có khu vực kinh tế nhân phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm thị trường khu vực quốc tế Điều đặc biệt quan trọng bối cảnh thị trường nước hạn hẹp tình trạng nước nghèo, mức thu nhập khả tiêu dùng thấp, doanh nghiệp thiếu "đầu ra" Các quan hệ thương mại đầu rộng mở tạo cho doanh nghiệp hội có đối tác làm ăn, hội học hỏi kinh nghiệm quản lý, tiếp thu công nghệ họ, đào tạo nguồn nhân lực cho trưởng thành dần qua hợp tác cạnh tranh Một số khó khăn thách thức việc phá triển khu vực kinh tế nhân Việt Nam Nhìn chung khu vực kinh tế nhân có vai trò ngày quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tất ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kinh tế văn hóa nước quốc tế Tuy nhiên, kết quả, thành tựu đạt vừa qua kinh tế nhân chưa tương xứng với tiềm yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn Khu vực kinh tế nhân tồn nhiều yếu cần phải khắc phục sớm, cụ thể: Một là, mơi trường kinh doanh Việt Nam nhiều khó khăn thiếu bình đẳng Tình trạng kéo dài lâu chậm khắc phục, khiến cho môi trường kinh doanh thách thức lớn nằm ngồi khả kiểm sốt doanh nghiệp Có thể nói mơi trường kinh doanh trở ngại lớn khu vực kinh tế nhân nói chung DNTN nói riêng thể điểm sau: - Luật thi thành Luật liên quan đến phát triển khu vực kinh tế nhân rào cản lớn Hiện có nhiều văn pháp lý quy định lĩnh vực trình thực lại không theo hướng thống nhất, gây nhiều tranh cãi quan quản lý doanh nghiệp Tệ trạng giấy phép trở lực khác DNTN, minh chứng tính cục tùy tiền thực thi sách pháp luật Trong thực tế, văn pháp luật nhiều quy định phân biệt đối xử doanh nghiệp thuộc kinh tế Nhà nước với DNTN thiếu thông tin thiếu rõ ràng, minh bạch sách Nhà nước đối xử thành phần kinh tế Thiếu khuôn khổ pháp lý quyền sử dụng đất; chưa có khuyến khích đầu vào ngành, vùng khó khăn; khả tiếp cận với thị trường nước để mua nguyên liệu đầu vào bán sản phẩm đầu - Việc gia nhập thị trường cải thiện nhiều, đòi hỏi chi phí cao tiền thời gian Do vậy, có khó khăn cho nhiều người, nhiều vùng muốn lập thêm doanh nghiệp Ngoài ra, quyền kinh doanh khu vực nhân số lĩnh vực bị hạn chế, quy định điều kiện kinh doanh quy hoạch ngành, vùng số nơi, rào cản thực tế khác - Những rào cản lớn pháp lý hành q trình hoạt động khu vực kinh tế nhân nhiều Hệ thống luật pháp sách nước ta nhược điểm: thiếu minh bạch, thiếu quán, thiếu ổn định, khó tiên liệu; tổ chức thực thi lại Hệ thống hành ta hiệu quả, với tình trạng can thiệp hành vào hoạt động doanh nghiệp phổ biến kéo dài Sự yếu kém, nhũng nhiễu khơng cơng chức làm vơ hiệu hóa sách tốt cam kết cải cách Nhà nước Nhiều vướng mắc doanh nghiệp lĩnh vực tra, kiểm tra, thuế, phí, hải quan, đất đai kéo dài lâu chậm giải Đó vấn đề chung loại hình kinh tế nước ta, khu vực kinh tế nhân, vấn đề nặng nề phân biệt đối xử tồn thực tế - Chi phí kinh doanh nước ta cao so với nước khu vực, khiến cho khu vực kinh tế nhân khó giảm giá thành để nâng cao lực cạnh tranh Đồng thời chi phí cao hạn chế khả sinh lời, làm giảm động lực nguồn lực kinh doanh, cản trở nhiều người vào hoạt động thương trường tích lũy thêm vốn cho đầu So với nước khu vực, chi phí kinh doanh nước ta cao nhiều mặt Các dịch vụ hạ tầng đất đai, nhà xưởng, điện, thông tin liên lạc, giao thơng vận tải có mức giá cao, chất lượng dịch vụ lại thấp, khiến cho chi phí thực tế DN lớn Chi phí vốn cao lãi suất, phí tiếp cận, lại khó vay trung hạn, dài hạn nên thêm đắt đỏ cho DN cần vốn để đầu Chi phí hành chính, chi cho dịch vụ cần thiết, nhiều khoản chi khơng tính vào giá CIEM - Trung tâm Thông tin - liệu 40 thành để trừ thuế làm tăng chi phí thực tế DN Những nguyên nhân tình trạng chi phí kinh doanh cao nước ta quản lý yếu kém, độc quyền kinh doanh số DNNN số lĩnh vực chậm khắc phục, nên tình trạng kéo dài trở thành gánh nặng lớn khu vực kinh tế nhân - Thiếu hệ thống dịch vụ tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, hệ thống tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp cần thiết khu vực kinh tế nhân, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp phi hình thức nước ta, hệ thống chưa phát triển, vừa thiếu, vừa yếu, vừa chất lượng Hai là, thân khu vực kinh tế nhân DNTN nhìn chung nhỏ bé, yếu kém,… Đại đa số DNTN có mức vốn thấp Vốn điều lệ trung bình DNTN tăng chậm (từ mức 1,29 tỷ VNĐ năm 2001 lên 11,16 tỷ VNĐ năm 2008) Trong DNTN có 1,44% số doanh nghiệp có vốn đăng ký từ 200 tỷ VNĐ trở lên, có 0,57% doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 500 tỷ VNĐ trở lên Trừ số doanh nghiệp vừa lớn co công nghệ sản xuất đại, lại hầu hết cơng nghệ lạc hậu, sản xuất thủ cơng, bán khí khí khơng có khả cạnh tranh thị trường Dẫn đến tình trạng kinh doanh khơng ổn đinh, khơng cố định lâu dài Tuy thời gian qua, khu vực kinh tế nhân đạt tốc độ phát triển nhanh số lĩnh vực, tính tới hàm lượng tăng trưởng, khu vực kinh tế nhân khó sánh với DNNN, tính hàm lượng chất lượng, họ khó sánh với khu vực kinh tế có vốn đầu nước ngồi, phát triển công nghiệp lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn Do vậy, khu vực kinh tế nhân vừa khó cạnh tranh, vừa khó đối tác bình đẳng với DNNN, doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước khác Cho tới nay, số DNTN trưởng thành, đạt quy mô kinh tế hiệu chiếm tỷ lệ thấp nước ta Ngay số DNTN trưởng thành khơng doanh nghiệp lúng túng chiến lược nguồn lực để tiếp tục phát triển thời gian tới Ba là, ý chí kinh doanh, tâm lý đầu chủ doanh nghiệp thấp Hiện nay, nhà đầu chưa mạnh dạn đầu Mặt khác, trình độ chủ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhân chưa đào tạo cách có hệ thống nên trình độ chủ doanh nghiệp, đội ngũ quản lý thấp Điều hạn chế việc định chủ đầu tâm lý lo sợ rủi ro nên không mạnh dạn đầu Đầu khu vực kinh tế nhân tập trung vào lĩnh vực thâm dụng vốn thâm dụng lao động cao, công nghệ thấp giá trị gia tăng nhỏ Các doanh nghiệp lĩnh vực chiếm 74,85% số DNTN chiếm 86,2% tổng số lao động khu vực DNTN Số lượng doanh nghiệp đầu lĩnh vực đánh giá cần phải sử dụng công nghệ cao hơn, sử dụng nhiều chất xám, sử dụng nhiều vốn tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ,… nhỏ, chiếm khoảng 19,5% doanh nghiệp thu hút 12,7% số lao động Chỉ có 6,33% doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hậu cần: vận tải, bến bãi, thông tin liên lạc, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 0.46% doanh nghiệp thực đầu vào lĩnh vực đào tạo, giáo dục; lĩnh vực ý tế chiếm 0.22%, lĩnh vực khoa học chiếm 0.03% Bốn là, Cần vạch rõ loại bỏ loạt cản trở từ phía ngân hàng, tổ chức tín dụng,…khu vực kinh tế nhân thiếu vốn để trì mở rộng sản xuất kinh doanh Hầu hết DNTN phải vay vốn thị trường khơng thức với lãi suất cao thời gian vay vốn ngắn, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng, nguồn vốn ưu đãi Nhà nước Nguyên nhân chủ yếu tín dụng bị hạn chế, lãi suất cao, thời gian đáo hạn ngắn,… Bên cạnh đó, hầu hết DNTN khơng có tài sản chấp; quy mô doanh nghiệp không cho phép niêm yết thị trường chứng khốn; khó khăn vấn đề sở hữu đất đai, … Những thủ tục vay vốn ngân hàng đặt tài sản chấp, kinh doanh liên tục có lãi, bảng tổng kết tài sản, chí phải có kiểm tốn muốn vay phải có dự án,… trở thành rào cản việc tiếp cận tín dụng DNTN; Các ngân hàng chưa có sách tín dụng riêng cho khu vực kinh tế nhân Điều kiện cho vay trang trại kinh tế, hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp vừa hình thành áp dụng giống DNNN, doanh nghiệp lớn khác, … đó, trái ngược với khó khăn mà khu vực kinh tế nhân gặp phải, DNNN dễ dãi vay vốn nhờ quan hệ, áp lực trị, chủ nhân nhiều dự án đầu hậu quả, khoản nợ to lớn khó đòi Năm là, có nhiêu ưu đãi, hỗ trợ Nhà nước việc giải mặt cho sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế nhân phải đối mặt với khó khăn Do mặt sản xuất kinh doanh chật hẹp, nhiều doanh nghiệp phải sử dụng nhà ở, đất gia đình khu dân cư làm nơi sản xuất, gây ô nhiễm môi trường Nhiều doanh nghiệp phải thuê lại đất, nhà xưởng với tiền thuê đất cao nhiều so với giá thuê đát Nhà nước quy định, nhiều doanh nghiệp không dam mở rộng đầu tư, đầu lâu dài vào nhà xưởng, máy móc, thiết bị lo phải trả lại đất thuê Nhiều doanh nghiệp găp khó khăn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thủ tục liên quan đến đất đai rườm ra, nhiều thời gian, cơng sức, chi phí hội kinh doanh doanh nghiệp Hiện nay, Luật đất đai quy định quyền sử dụng đất, không cho phép nhân có quyền sở hữu hạn chế việc mua bán đất đai Hậu quyền sử dụng đất không chuyển nhượng công khai, giá đất thiếu ổn định đấn đến tình trạng đầu cơ, sử dụng hiệu Trong điều kiện bất lợi cho doanh nghiệp thành lập khó có mặt ổn định để sản xuất, kinh doanh Thêm vào lại có phân biệt đối xử DNNN DNTN, điều gây bất lợi cho khu vực kinh tế nhân Sáu là, nguồn nhân lực khu vực kinh tế nhân nhiều bất cập Lao động khu vực kinh tế nhân hay DNTN chủ yếu lao động phổ thơng, thiếu kỹ năng, trình độ văn hố thấp, năm 2007, 86,2% lao động làm việc DNTN khơng đỏi hỏi trình độ cơng nghệ cao chủ yếu sử dụng lao động thủ cơng Chỉ có 12,7% số lao động làm việc DNTN coi có sử dụng trình độ cơng nghệ cao đòi hỏi chất xám cao Theo thống kê, 75% lao động khu vực kinh tế nhân chưa qua đào tạo Bảy là, trình độ khoa học cơng nghệ khu vực kinh tế nhân thấp, theo thống kê từ năm 1993 đến đầu năm 2009, Bộ Kế hoạch Đầu phê duyệt 701 hợp đồng chuyển giao công nghệ, chủ yếu hợp đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi Bên cạnh đó, với khoảng 480 tổ chức khoa học cơng nghệ ngồi cơng lập trung bình tổ chức có khoảng 10 nhà khoa học làm việc, có khoảng 4.800 nhà khoa học phục vụ thường xuyên lĩnh vực kinh tế nhân Khoảng 80 – 90% công nghệ Việt Nam sử dụng công nghệ ngoại nhập, 76% máy móc, dây chuyền cơng nghệ nhập thuộc hệ năm 80-90 kỷ trước, 75% số thiết bị hết khấu hao, 50% đồ tân trang Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2% đó, tỷ lệ 30% Thái Lan, 51% Malaysia, 73% Singapore Mức độ đầu đổi công nghệ doanh nghiệp trung bình 0,5% tổng doanh thu, thấp so với yêu cầu phát triển Tám là, khu vực kinh tế nhân gặp nhiều khó khăn việc trì hiệu kinh doanh khoảng thời gian dài đảm bảo khả cạnh tranh thị trường Ngun nhân tình trạng là, khu vực kinh tế nhân trình độ thấp; tổ chức quản lý thực chất mang tính gia đình; loại hình cơng ty có phát triển quy mơ sản xuất nhỏ, trình độ cơng nghệ thấp, khả tích tụ vốn huy động vốn thấp, trình độ kỹ quản lý yếu; nhiều doanh nghiệp kinh doanh khơng có chiến lược, mang nặng tính “chụp giật”, kinh doanh khơng ổn định Khu vực kinh tế nhân chưa thiết lập liên kết doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế với ngành, ngành liên quan, vùng để tạo mạnh tính hệ thống hiệu phối hợp, Do đó, khó tạo sức mạnh sở phát huy lợi so sánh cá nhân Từng DNTN dựa vào sức chính, chưa khai thác, sử dụng sức mạnh liên kết vốn cần thiết, doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa Thực tế vấn đề chung doanh nghiệp Việt Nam, với mạng lưới kinh doanh chưa hình thành đầy đủ, thiếu doanh nghiệp thật mạnh có khả làm trụ cột, đầu đàn tạo liên kết, hợp tác vững để nhân thêm sức mạnh cạnh tranh quốc tế Chín là, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm cản trở lớn đến phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nhân Hầu hết doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhân mua nguyên liệu đầu vào tiêu thụ sản phẩm đầu thị trường địa phương dựa vào quan hệ cá nhân Hiện nay, số hàng hoá khu vực nhân tham gia thị trường giới, nhiên sản phẩm đủ chất lượng mà chịu sức ép cạnh tranh gay gắt Thêm vào hàng hố tồn đọng nước lớn, với hàng nhập lậu tràn lan khơng kiểm sốt làm cho việc tiêu thụ hàng hoá khu vực nhân lâm vào tình tạng bất lợi Trong nước phát triển ln ln gặp sức ép đòi phải mở cửa thị trường, thực tế rào cản thuế phi thuế, hàng rào kỹ thuật lại ngày nước phát triển dựng lên nhiều hơn, gây trở ngại cho xuất nước phát triển Nước ta khu vực kinh tế nhân nước ta chí phải chịu phân biệt đối xử từ thủ tục chứng minh lực sản xuất, kiểm tra doanh nghiệp số nước bạn hàng tạo thêm Trong điều kiện vậy, khoảng cách với bạn hàng, hạn chế khu vực kinh tế nhân thiếu thông tin, hiểu biết, kinh nghiệm, kỹ năng, phương tiện kinh doanh quốc tế đẩy vào khó khăn Mười là, nhiều quy định Nhà nước không thực tốt Chẳng hạn như: số DNTN lợi dụng sơ hở pháp luật để trốn thuế, mua bán hóa đơn; nhiều doanh nghiệp không thực thường xuyên chế độ báo cáo tài chính, kê khai nộp thuế; tình trạng làm hàng nhái, làm hàng giả, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh, buôn lậu, gian lận thương mại diễn phổ biến; nhiều doanh nghiệp không áp dụng chế độ phụ cấp, điều kiện bảo hộ an toàn lao động, đóng bảo hiểm cho xã hội cho người lao động,… Như nói, hầu hết DNTN nước ta thiếu nguồn lực cần thiết, thiếu liên kết để nâng cao lực cạnh tranh phát triển: nguồn vốn, đất đai, kết cấu hạ tầng, công nghệ, kỹ quản lý, nhân lực có chất lượng, thị trường, thông tin mối quan hệ với đối tác quan trọng Bản thân họ khơng thể có đủ nguồn lực, lại gặp khó khăn lớn việc tiếp cận với nguồn lực có sẵn bên doanh nghiệp, kể nguồn Nhà nước cam kết hỗ trợ, ưu đãi giành quyền bình đẳng tiếp cận Tình trạng thiếu nguồn lực DNTN bị kéo dài hạn chế lớn phát triển họ III Những kiến nghị nhằm phát triển lành mạnh phát huy tác dụng khu vực kinh tế nhân năm tới Bên cạnh thành đạt được, khu vực kinh tế nhân nhiều vấn đề cần phải khắc phục Việc tổ chức thực chưa thực ngang tầm với chủ trương sách Đảng Nhà nước Sự kỳ thị tồn lâu năm chế cũ chưa khắc phục hoàn toàn Quản lý nhà nước với khu vực lỏng lẻo, chưa tạo mơi trường đầu thuận lợi nhiều tiêu cực sinh,… Do đó, để khu vực kinh tế nhân phát huy hết khả cơng phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới cần lưu ý tới vấn đề sau: Xác định đắn vai trò quan trọng khu vực kinh tế nhân Vấn đề phải xác định đắn vai trò kinh tế nhân kinh tế, cải thiện nhận thức xã hội khu vực kinh tế Do phương hướng hạn chế giảm thiểu yếu tố cản trở môi trường kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro mà khu vực kinh tế nhân gặp phải Để giải vấn đề Đảng Chính phủ phải khẳng định tầm quan trọng kinh tế nhân văn bản, nghị thức, phải thực coi kinh tế nhân phận động, tích cực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cần phải có tuyền truyền rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng ưu điểm thành phần kinh tế nhân để thay đổi quan điểm sai lầm kinh tế nhân Thay đổi nhận thức vai trò khu vực kinh tế nhân việc đảm bảo phát triển thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong kinh tế thị trường, định hướng XHCN Việt Nam, kinh tế nhân mang nhiều tính chất Nó với khu vực kinh tế nhà nước hợp thành tảng kinh tế quốc dân, sinh lực, động lực kinh tế thị trường Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước: Ngày kinh tế nhân khơng có tiếng nói định đến sức mạnh kinh tế hầu hết quốc gia mà trở thành lực lượng kinh tế có ý nghĩa trị tồn cầu Sự giàu có thịnh vượng quốc gia tùy thuộc nhiều vào thái độ toàn xã hội, đặc biệt đảng cầm quyền, khu vực kinh tế trọng yếu Kinh tế nhân hình thành dạng thức đa dạng phong phú đặc trưng cho giai đoạn phát triển đời sống xã hội Phát triển khu vực kinh tế nhân có nghĩa bảo tồn tính đa dạng, phong phú đời sống kinh tế, xem nguồn gốc phát triển Từ đó, Đảng Nhà nước cần có định hướng chiến lược cho phát triển kinh tế nhân, hướng phát triển khu vực kinh tế này vào ngành, nghề có lợi so sánh Có sách hỗ trợ kinh tế nhân liên kết hợp tác với thành phần kinh tế khác Do cần phải đảm bảo lãnh đạo Đảng thơng qua pháp luật, sách trực tiếp kinh tế nhân, tạo thống nhận thức toàn Đảng, toàn dân, tạo tâm lý thuận lợi cho phát triển kinh tế nhân Trong thời gian tới, Đảng Chính phủ cần trọng điểm sau: Một là, Chính phủ cần tạo khung pháp lý đồng bộ, có quán nhằm tạo điều kiện cho kinh tế nhân phát triển thuận lợi để phát huy vai trò, vị trí tầm vóc khu vực kinh tế nhân Tăng cường xử lý giải vi phạm để bảo vệ lưọi ích đáng cho doanh nghiệp Cần xóa bỏ kỳ thị, xóa bỏ thể chế, sách thể phân biệt đối xử kinh tế nhà nước với kinh tế nhân, DNNN với DNTN Tạo mơi trường thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp khu vực nhân phát triển sản xuất, kinh doanh không hạn chế quy mô lĩnh vực có lợi cho “quốc kế, dân sinh” Trong thực tế, môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật yêu cầu hàng đầu để phát triển đất nước tình hình Hơn nữa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày vào chiều sâu, việc phân biệt đối xử DNNN với DNTN doanh nghiệp có vốn đầu nước bị thu hẹp dần, mơi trường kinh doanh bình đẳng khơng thể khơng thiết lập Hai là, nâng cao vai trò quản lý vĩ mô Nhà nước theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quản lý, điều có ý nghĩa quan trọng, chí có tính định giải quan hệ Nhà nước – Thị trường – Doanh nghiệp Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế việc tiếp cận với nguồn vốn tài chính, đất đai, lao động, công nghệ thông tin thị trường theo hướng sách phải quán, minh bạch, đồng xóa bỏ phân biệt đối xử Ba là, xác định rõ chức quản lý Nhà nước khu vực kinh tế nhân Đó là: xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý ban hành sách đơn vị sản xuất, kinh doanh; xây dựng quy hoạch trợ giúp đào tạo quản lý cho doanh nghiệp; tích cực kiểm tra việc thực pháp luật, chế độ, sách Nhà nước hộ kinh doanh doanh nghiệp Bốn là, cải cách mạnh mẽ hành quốc gia máy tổ chức, chế vận hành đội ngũ công chức, viên chức Bộ máy Nhà nước cồng kềnh, hoạt động rườm rà đặc biệt thủ tục hành gây phiền hà cho doanh nghiệp, trình độ cán hạn chế, thêm vào nhiều cán thoái hoá biến chất, làm niềm tin doanh nghiệp Việc cải cách hành nhiệm vụ quan trọng Song, hơn, việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quan nhà nước, tức xem xét xác đinh rõ "phân vai" ba tác nhân kinh tế thị trường: Nhà nước - Thị trường - Xã hội dân Từ đó, xác định rõ Nhà nước cần làm khơng nên khơng cần làm gì, mà nên chuyển giao cho thị trường tổ chức xã hội dân thực hiện, nhự đạt hiệu kinh tế - xã hội cao hơn, tránh lãnh phí, thất Năm là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ kiện toàn máy Nhà nước kinh tế nhân bộ, ngành uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố từ thành lập, trình hoạt động đến chấm dứt hoạt động kinh doanh Chính phủ cần giao nhiệm vụ cho cấp, ngành tích cực theo giõi báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp để từ đưa biện pháp khắc phục khó khăn xử lý sai phạm kinh tế nhân Cũng không phần quan trọng chấn chỉnh, làm đội ngũ cơng chức, thực tế, ngồi quy định thành văn văn quy phạm pháp luật quy định, có quy định "bất thành văn" mà khơng cơng chức thối hóa, biến chất tự đặt để nhũng nhiễu, hạch sách người dân doanh nghiệp, trước hết với doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân Chính thế, cần xác định rõ công chức "chỉ làm mà pháp luật cho phép", tăng cường trách nhiệm công chức, tăng cường việc kiểm tra hoạt động cômg vụ công chức, kịp thời chấn chỉnh hành vi bất hợp pháp công chức gây khó cho dân doanh nghiệp để xoay xở, kiếm chác Sáu là, Nhà nước cần thúc đẩy phát triển đầy đủ đồng thị trường yếu tố sản xuất thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học – cơng nghệ Nhà nước cần sách hỗ trợ đầu tư, tín dụng, thuế, xúc tiến thương mại, thơng tin thị trường Ngồi ra, cần phát triển mạnh hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để tăng cường công tác xúc tiến thương mại, giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin, phát triển bảo ngành hàng phát triển, chí đóng vai trò trì trật tự thị trường,… Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực Vấn đề nguồn nhân lực quan trọng kinh tế nói chung khu vực kinh tế nhân nói riêng Do cần phải có phương hướng đầu vào đào tạo giáo dục phổ thông trọng đào tạo nghề Đối với DNTN cần đội ngũ lao động có lực, tay nghề cao, có kinh nghiệm, có khả sáng tạo để tăng sức cạnh tranh thành phần kinh tế với thành phần kinh tế khác Hiện nay, lao động khu vực kinh tế nhân đặc biệt kinh tế hộ thấp khơng qua đào tạo Do cần có sách khuyến khích tiến hành hoạt động đào tạo dạy nghề, nâng cao trình độ chun mơn người lao động Nhà nước cấp lại phần hay tồn số tiền thuế thu nhập mà sở đào tạo, dạy nghề nộp vào ngân sách dùng vào đầu phát triển Nhà nước cần có hỗ trợ vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán quản lý, cán kỹ thuật công nhân lành nghề Trong năm gần đậy, với phát triển số lượng, DNTN tạo nhiều việc làm cho xã hội song chủ yếu lao động có trình độ thấp người có trình độ cao lại khơng muốn làm việc cho khu vực nhân Do vậy, trình đào tạo Nhà nước phải trọng giáo dục ý thức xã hội nhằm tạo cho người học hiểu bình đẳng thành phần kinh tế để họ có hướng đắn Về phía DNTN phải tạo niềm tin cho người lao động cách tự khẳng định thị trường, phải có chiến lược thu hút người lao động có trình độ cao sách lương, điều kiện làm việc người lao động phát huy hết khả Các giải pháp nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động khu vực kinh tế nhân Mặc dù kinh tế nhân động việc huy động vốn tầng lớp dân cư số lượng hạn chế Đối với nguồn vốn ngân hàng khả vay khó khăn có phân biệt đối xử khu vực Nhà nước nhân Do cần phải có thay đổi tưởng cách thức hoạt động ngân hàng Nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng quan trọng khu vực nhân thực tế số vốn mà khu vực nhân huy động từ ngân hàng nhỏ so với khu vực Nhà nước Do cần phải có đổi toàn diện phương thức hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại, đảm bảo công cho vay thành phần kinh tế, đồng thời phải xử lý nghiêm minh vi pham, tiêu cực người thi hành sách tín dụng Các ngân hàng phải mạnh dạn cho khu vực nhân vay vốn dựa vào tính khả thi dự án Về phía Nhà nước phải tạo mơi trường pháp lý để DNTN tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi Phải có sách cho vay ưu đãi cho ngành hay sản phẩm trọng không phân biệt thành phần kinh tế nhằm tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nhân phát triển Tăng cường áp dụng hình thức thuê mua tài tạo điều kiện cho doanh nghiệp vốn tiếp cận với máy móc đại phục vụ cho q trình sản xuất, kinh doanh Hiện nay, nợ nần dây dưa DNTN phổ biến Do cần nhanh chóng đưa cơng ty mua bán nợ vào hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp giải khó khăn bước đầu tài để vực dậy doanh nghiệp có khả tồn Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng Phát triển sở hạ tầng dịch vụ thị trường, trọng vào việc cung cấp thông tin ứng dụng cơng nghệ thơng tin Nhìn chung mức giá dịch vụ hàng hố cao so với nước khu vực Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nước ta yếu Sở dĩ nhận thức Nhà nước vai trò dịch vụ chưa sát với thực tiễn, chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nước ta đạt mức trung bình kém, khách hàng khơng tin cậy vào chất lượng dịch vụ Do chủ doanh nghiệp thường lâm vào tình trạng thiếu thông tin cần thiết để đưa định Để khắc phục tình trạng Nhà nước cần đưa khung pháp lý cho việc thành lập hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nhân Trong kinh tế thị trường quy luật cạnh tranh tất yếu, vấn đề sống doanh nghiệp Do để nâng cao lực cạnh tranh khu vực kinh tế nhân cần không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu đổi trang thiết bị để tăng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm Làm tốt công tác tiếp thị để ổn định mở rộng thị phần Khơng ngừng nâng cao trình độ kinh doanh, điều hành, quản lý doanh nghiệp đội ngũ quản lý Cần phải có chiến lược phát triển lâu dài, có sách đối phó với đổi thủ cạnh tranh thị trường Tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác, cung cấp phụ kiện từ DNTN nước Điều này, giúp hạ giá thành sản phẩm mà hội để DNTN cải thiện hoạt động sản xuất phát triển kinh doanh Trực tiếp tham gia ngành sản xuất hoạt động xuất tạo điều kiện cho DNTN nước tiếp cận, làm quen với thị trường công nghệ tiên tiến giới, cải thiện suất Khó khăn lớn nguồn nhân lực: trình độ hạn chế đội ngũ doanh nhân người lao động doanh nghiệp phải đối mặt với yêu cầu nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp, doanh nhân phải xem lại mình, nhận rõ chỗ mạnh, chỗ yếu, để đề cho giải pháp thiết thực, bảo đảm hiệu Mỗi doanh nghiệp đề cho chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình mới, bao cấp khơng còn, hàng rào bảo hộ phải gỡ bỏ Mỗi DNTN phải đề cao văn hóa kinh doanh, tơn trọng pháp luật, tơn trọng người tiêu dùng, tơn trọng bạn hàng, khắc phục tình trạng trốn thuế, lậu thuế, kinh doanh bất hợp pháp DNTN ngày tăng nhanh, với yêu cầu cắp bách nâng cao hiệu kinh doanh lực cạnh tranh doanh nghiệp, nơi để đội ngũ doanh nhân thể tài kinh doanh mình; nói rộng ra, DNTN trở thành nơi đào tạo đội ngũ nhà kinh doanh chuyên nghiệp, tài kinh doanh nước vươn giới đất nước Nhân tài quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nảy nở trình vật lộn thương trường, trưởng thành cạnh tranh gay gắt Vì thế, doanh nhân ngày trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát huy cao vốn người doanh nghiệp vào việc hiến kế, nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, song khơng phần quan trọng vừa góp phần đào tạo nhân tài cho công quản trị kinh tế đất nước tương lai CIEM - Trung tâm Thơng tin - liệu 50 Nhìn chung, chặng đường trước mắt khu vực kinh tế nhân nước ta dài đầy gian nan Tuy nhiên, với tâm cao đường lối, sách đắn Đảng Nhà nước việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với lực lượng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế trưởng thành, đầy ý chí vươn lên làm giàu cho cho đất nước, với lĩnh tài mình, với liên kết, hợp tác ngày phát triển thành phần kinh tế tới nói chung doanh nghiệp nói riêng với với cộng đồng kinh doanh quốc tế, chắn khu vực kinh tế nhân Việt Nam vượt qua thách thức, giành thắng lợi lớn kinh doanh, phát triển nhanh vững để làm động lực mạnh đưa kinh tế nước ta phát triển hội nhập TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt - Đặng Minh Tiến, Vai trò tác động kinh tế nhân nghiệp đổi đất nước, http://www.vhdn.vn; - GS.TS Hồ Văn Vĩnh, Một số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh tế nhân nước ta, Tạp chí Lý luận Chính trị, 2007; - Lê Duy Bình, Đậu Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thạch, rà sốt số tiêu sách nhằm nâng cao chất lượng doanh nghiệp nhân thập niên tới, Economica Vietnam, 2010; - Lê Văn Sang; cục diện kinh tế giới hai thập niên đầu kỷ XXI, 2005 - Nguyễn Quang A (tuyển dịch), Lịch sử với học; học chuyển đổi Đông Âu, Kornai jancos, 2008 - TS Nguyễn Đăng Nam, Tài với phát triển kinh tế nhân, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2002; - PGS TS Nguyễn Đình Tài, Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế nhân Việt Nam nhìn từ góc độ hiệu sách, www.vnep.org.vn, 2006 - Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất Thống kê, 2009; - Phạm Chi Lan, Phát triển khu vực kinh tế nhân bối cảnh hội nhập quốc tế, http://www.tapchicongsan.org.vn; - Trần Bình, Khu vực kinh tế nhân – nguồn huyết mạch chưa khai thơng, www.vnep.org.vn; - Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Văn kiện Đại hội VII, Văn kiện Đại hội VIII, Văn kiện Đại hội IX, Văn kiện Đại hội X; - Một số nguồn khác tạp chí, sách báo, internet Tài liệu tiếng Anh - Chung Duck-Koo Eichengreen Barry, The Korea Economy Beyond Crisis 2004 - Graham Bannock cộng sự, Indigenous Private Sector Development and Regulation in Africa and Central Europe: A 10 Country Study, 2002 - Hongliang Zheng Yang Yang, Chinese private sector development in the past 30 years: retrospect and prospect, Thông tin chuyên đề số 45, Đại học Nottingham, Viện nghiên cứu sách Trung Quốc, 2009 - -Jan Winiecki, The role of the new, entrepreneurial private sector in transition and economic performance in light of the successes in Poland, the Czech Republic and Hungary – Thông tin chuyên đề, Viện nghiên cứu kinh tế chuyển đổi, BOFIT, 2001 - Jwa, Sung-Hee, A New Paradigm for Korea’s Economic Development: From Government Control to Market Economy, Palgrave - Kim, Ji-Hong, “Korean Experience and African Economic Development”, 2006 - Kim, Joon-Kyung cộng sự, “Trade, Investment and Economic Integration between South Korea and China: A Step toward East Asian Regionalism”, 2005 - Ngân hàng Hàn Quốc, “Sustaining Korean Economic Growth: A Way Forward”, 2004 - OECD, Accelerating Pro-Poor Growth through Support for Private Sector Development: An Analytical Framework, 2004 - Olga GARANINA, Russia between transition and globalization, Trường đại học Pierre Mendes France of Grenoble (Pháp); Đại học Kinh tế tài St Petersburg (Nga) - Paths out of Poverty - The Role of Private Enterprise in Developing Countries, Cơ quan hợp tác tài quốc tế, Washington D.C 2000 - Tcha, Moon Joong Chung-Sok Suh, The Korean Economy at the Crossroads, Routledge Curzon, 2003 - Toshiki Kanamori & Zhijun Zhao, Private Sector Development in the People’s Republic of China, Ngân hàng phát triển Châu Á, 2004 - WANG Zhikai, SHI Jinchuan, Private sector and China’s institutional transition: with the case studies in Zhejiang and Jiangsu, Trung tâm nghiên cứu kinh tế nhân, Đại học Zhejiang, Hàng Châu, Trung Quốc - The Growing Role of the Development Finance Institutions in International Development Policy, Copenhagen, 2010 ... "nền kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ", rõ sáu thành phần kinh tế: kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế gia đình; kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa; kinh tế tư tư nhân; kinh. .. (1992-1995) Tuy nhiên sau lại thất bại; năm 1997-1999 kinh tế CH Séc suy thoái thực cải cách kinh tế nhanh tư nhân hoá ạt, cấu kinh tế không vững chắc, nguồn lực bị phân tán, chuyển đổi kinh tế theo... ngành tâm lý kỳ thị kinh tế tư nhân Tuy nhiên, đào thải phát triển khu vực kinh tế tư nhân xu tất yếu kinh tế thị trường Qua quan sát phân tích trình phát triển khu vực tư nhân kinh tế thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam, Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam, Vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Một số tồn tại trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Hàn Quốc, Vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế hiện nay, Xu hướng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Trung Quốc, Những thành tựu và nguyên nhân, Một số khó khăn và thách thức đối với việc phá triển khu vực kinh tế tư nhân, Xác định đúng đắn vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay