Bai 27 cam ung o dong vat tiep theo (tổ 4)

35 21 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 22:33

II - CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống a Đại diện b Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống a Đại diện Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống a Đại diện - Ngành động vật có xương sống: cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú b Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống b Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống - Hệ thần kinh dạng ống hình thành nhờ số lượng lớn tế bào thần kinh tập hợp ống thần kinh nằm dọc theo vùng lưng thể Hình Cấu tạo hệ thần kinh dạng người Đặc điểm tiến hóa cấu tạo hệ thần kinh dạng ống? Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống b Cấu trúc hệ thần kinh dạng ống * Đặc điểm tiến hóa hệ thần kinh dạng ống: + Số lượng tế bào thần kinh nhiều + Sự liên kết phối hợp hoạt động tế bào thần kinh ngày phức tạp hoàn thiện Hoạt động động vật ngày đa dạng, xác hiệu Hệ thần kinh loài động vật tiến hoá nào? HỆ TK DẠNG LƯỚI HỆ TK DẠNG CHUỖI HẠCH HỆ TK ỐNG Tiến hoá hệ thần kinh Cảm ứng động vật có hệ thần kinh lưới Kích thích Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống - Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ - Phân loại phản xạ: + Phản xạ không điều kiện (phản xạ đơn giản) + Phản xạ có điều kiện (phản xạ phức tạp) Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống Cung Mộtthích bạn lỡtại chạm tay gai nhọn nào? phảnxạ ứng taykhông lại Phản xạ co tay bịvào kích thích làcó phản córụt hay Giải tay đưa gần nến cháy phản xạ gồm phận có điềugai kiện? Tạithì sao? (hoặc nhọn) tay co lại? Bộ phận tiếp nhận kích thích g n Đ ng Đư m ả c n vậ gi c ng đ Thụ quan đau da Cơ co (ngón tay co lại) Bộ phận thực Tủy sốn g Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin Kích thích Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống - Ghi lại tất suy nghĩ diễn đầu bạn gặp chó dại + Có thể có hành động như: bỏ chạy, đứng im, tìm gậy để đánh đuổi, nhặt gạch đá để ném, la lớn để người đến giúp - Hãy cho biết phận tiếp nhận kích thích, phận xử lí thơng tin định hành động, phận thực phản xạ tự vệ gặp chó dại + Bộ phận tiếp nhận kích thích mắt, phận điều khiển hành động não, phận thực chân, tay… Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống - Bạn có phản ứng (hành động) nào? + Các suy nghĩ diễn đầu như: nên làm bây giờ, chó dại có vi trùng gây bệnh dại, bị cắn chết, nên bỏ chạy hay nên chống lại, bỏ chạy chó đuổi - Đây phản xạ có hay khơng có điều kiện? Tại sao? + Đây phản xạ có điều kiện phải qua học tập rút kinh nghiệm biết chó dại có biểu hện nào, dựa vào kinh nghiệm có mà người có cách xử lí khác STT Ví dụ PXKĐK PXCĐK Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vả Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ  Vào lớp ăn cơm xong, học bàn nơi lý tưởng bỏ vỏ hộp cơm  Gió mùa đơng bắc về, mơi tím tái,nỗi da gà, tơi vội lấy áo len mặc Chẳng dại mà hút thuốc để chứng tỏ      Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống c Hoạt động hệ thần kinh dạng ống -* Cấu củatiến hệ thần có liên quan nàokinh Đặctạo điểm hóa kinh hoạt động củanhư hệ thần đến việc thực phản xạ động vật? dạng ống: - Số lượng phản xạ nhiều, đặc biệt phản xạ có điều kiện - Phản ứng xác, tiêu phí lượng, - Hình thức phản ứng phong phú, đa dạng Giúp động vật thích nghi tốt với mơi trường Phân biệt đặc điểm hệ TK dạng lưới, hệ TK dạng chuỗi hạch hệ TK dạng ống Hệ TK Đặc điểm Hệ TK dạng Lưới Hệ TK dạng Chuỗi hạch Hệ TK dạng ống Đại diện Ngành ruột khoang: Thủy tức, Sao biển… Ngành giun dẹp, giun tròn, chân khớp Ngành ĐV có xương sống: cá, chim , thú…… Cấu trúc hệ TK Các tế bào TK nằm rãi rác thể liên hệ với liên hệ tế bào biểu mô qua dây TK mạng lưới tế bào thần kinh - Các tế bào TK tập trung lại  hạch TK - Các hạch thần kinh nối với dây TK  chuỗi TK nằm dọc theo chiều dài thể *Mỗi hạch điều khiển vùng xác đinh thể Số lượng lớn TBTK tập trung lại  TK trung ương (não tủy sống) TK ngoại biên: hạch TK dây TK Hoạt động hệ TK - Phản xạ - Co tồn thể Tính xác Chưa thật xác Tiêu tốn lượng Nhiều -Phản xạ -Co rút phần thể - Phản ứng cục hạch TK chưa hồn tồn xác Ít so với hệ TK dạng lưới -Phản xạ: khơng ĐK có ĐK ngày tăng  phản ứng đa dạng phong phú thích nghi tốt với mt sống Cao Ít ... b o thần kinh tập hợp ống thần kinh nằm dọc theo vùng lưng thể - Hệ thần kinh dạng ống cấu t o từ hai phần: + Thần kinh trung ương: N o (Bán cầu đại n o, n o trung gian, n o giữa, tiểu n o hành... hành n o) tủy sống + Thần kinh ngoại biên: Hạch thần kinh dây thần kinh N o Tủy sống Gồm phần: - Bán cầu đại n o - N o trung gian - N o - Tiểu n o - Hành n o Bán cầu n o trái Bán cầu n o phải... b o thần kinh tập hợp ống thần kinh nằm dọc theo vùng lưng thể - Hệ thần kinh dạng ống cấu t o từ hai phần: + Thần kinh trung ương: N o (Bán cầu đại n o, n o trung gian, n o giữa, tiểu n o hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 cam ung o dong vat tiep theo (tổ 4), Bai 27 cam ung o dong vat tiep theo (tổ 4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay