DANH SÁCH học SINH GIỎI

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 22:31

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN TRƯỜNG THCS TAM HƯNG TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN STT Họ tên DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI Môn: Sinh học – Khối Năm học: 2018 – 2019 Lớp Học lực Mơn Vũ Đình Nghĩa 9A Giỏi LT + TH Nguyễn Hương Giang 9A Giỏi LT + TH Đỗ Thị Thúy Kiều 9A Giỏi LT + TH Điểm KST11 Điểm KST12 Điểm KST1 Điểm KST2 KQ (H) Tam Hưng, ngày 7/9/2018 NGƯỜI LẬP Mai Thị Vượng KQ (TP)
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH SÁCH học SINH GIỎI, DANH SÁCH học SINH GIỎI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay