công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần TMDV và sản xuất anh đức

46 8 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:50

LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế nước ta nhiều chuyển biến sách mở cửa kinh tế Nhà nước trước cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp khác kinh tế thị trường mối quan tâm lớn doanh nghiệp lợi nhuận yếu tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển đạt lợi nhuận kỳ vọng điều khong dễ dàng Muốn đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp mặt phải gia tăng doanh thu bán hang cung phải tìm cách để tiết kiệm chi phí đầu vào Để thực tốt mục tiêu đề cơng tác kế toán bán hang xác định kết bán hang phải hồn thành tốt vai trò mình, phận khơng thể thiếu doanh nghiệp Nó phản ảnh, giám đốc tình hình biến động hàng hóa, tình hình tiêu thụ mặt hang từ tham mưu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa định đắn kịp thời Chức chủ yếu doanh nghiệp thương mại tổ chức lưu thong hàng hóa, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dungfthoong qua mua bán Trong bán hàng đặt mấu chốt định cho ttonf doanh nghiệp Chỉ thong qua bán hàng thi doanh nghiệp thương mại đẩy nhanh vòng quay vốn thu lợi nhuận Nhận thức vai trò cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, sau thời gian thực tập công ty Cổ Phần TMDV SX Anh Đức hướng dẫn giáo PGS.TS Trương Thhij Thủy em sâu vào nghiên cứu chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần TMDV SX Anh Đức” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ Phần TMDV SX Anh Đức nhà phân phối thức mắt hàng điện tử như: tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt… hang sản xuất tiếng Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty xem trọng Do hạn chế khả thời gian thực tập hạn nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để viết em hoàn thiện Nội dung báo cáo em phần mở đàu kết luận chia làm chương: Chương 1: vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần TMDV SX Anh Đức Chương 3: Một số ý kiến đề suất nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1.1 Khái niệm bán hàng ý nghĩa cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh Đây trình chuyển giao vốn từ hình thái vật sản phẩm, hàn hóa sang hình thái vốn tiền tệ hay vốn toán 1.1.2 Các phương thức bán hàng - Bán bn hàng hóa: phương thức bán hàng cho đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản xuất…để thực bán để gia công chế biến, bán Đặc điểm hình thức bán bn hàng hóa nằm lĩnh vực lưu thông chưa vào lĩnh vực tiêu dung, hàng bán với khối lượng lớn giá biến động tùy thuộc vào khối lượng hàng bán phương thức tốn - Bán lẻ hàng hóa: phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Đặc điểm hình thức bán lẻ hàng hóa khỏi lĩnh vực lưu thong di vào lĩnh vực tiêu dùng, giá tị giá trị sử dụng hàng hóa thực hiện, số lượng hàng hóa bán nhỏ - Bán đại lý, ký gửi: Doanh nghiệp thương mại gaio hàng cho sỏ dại lý, ký gửi để sở trực tiếp bán hàng Bên nhận đại lý, ký gửi trực tiệp bán hàng, toán tiền hàng hưởng hoa hồng đại lý bán - Bán hàng trả góp, trả chậm: Là phương thức bán hàng mà doanh nghiệp thương mại dành cho người mua ưu đãi trả tiền hàng nhiều kỳ doanh nghiệp thương mại hưởng thêm khoản chênh lệch giá bán trả góp giá bán thong thường theo phương thức trả tiền gọi trả góp Tuy nhiên khoản lãi trả góp chưa ghi nhận toànphân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài vào nhiều kỳ sau giao dịch bán 1.1.3 Ý nghĩa công tác bán hàng Đối với doanh nghiệp trình bán hàng chiếm vị trí quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tồn phát triển doanh nghiệp Thông qua bán hàng doanh nghiệp thu hồi số vốn bỏ Vì làm tốt cơng tác bán hàng đồng nghĩa với việc đẩy nhanh trình bán hàng, rút ngắn thời gian quay vòng vốn tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.2 Doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1 Doanh thu bán hàng * Khái niệm: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu số thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng gồm khoản phụ thu chi phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) * Ngun tắc xác định doanh thu bán hàng: - Đối với sản phẩm hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB thuế xuất doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán bao gồm thuế TTĐb Thuế xuất - Những doanh nghiệp nhận gia cơng vật tư hàng hóa phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế hưởng không bao gồm giá trị vật tư hàng hóa nhận gia cơng - Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán giá hưởng hao hồng hạch toán vào doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phần hao hồng m,à doanh nghiệp hưởng - Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo theo giá trả ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phần lãi tính khoản phải trả trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu - Những sản phẩm hàng hóa xác định tiêu dùng lý chất lượng quy cách kĩ thuật …người mua từ chối toán, gửi trả lại nguwoif bán yêu cầu giảm giá doanh nghiệp chấp nhận người mua hàng với số lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại khoản giảm giá doanh thu bán hàng theo dõi riêng biệt TK 531 “ Hàng bán bị trả lại”, TK 532 “Giảm giá hàng bán”, TK 521 “Chiết khấu thương mại” - Trường hợp kỳ doanh nghiệp viết hóa đơn đến cuối kỳ chưa giao hàng cho người mua, trị giá số hàng không coi tiêu thụ không ghi vào TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” mà hạch toán vào TK 131 “Phải thu khách hàng” khoản tiền thu khách hàng - Đối với trường hợp cho thuê tài sản, nhận trước tiền cho thuê nhiều kỳ doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận năm tài số tiền cho thuê xác định sở lấy tổng số tiền thu chia cho kỳ thuê tài sản 1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao goomfchieets khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hầng bán bị trả lại: - Chiết khấu thương mại: khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ giá niêm yết doanh nghiệp giảm trừ cho nguwoif mua hàng việc người mua hàng hóa, sản phẩm với khối lượng luwownstheo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng mua bán cam kết mua hàng - Doanh thu hàng bán bị trả lại: số sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ, ghi nhận doanh thu bị khách hàng trả lại vi phạm diều kiện cam kết hợp đồng kinh tế theo sách bảo hành, như: hàng chất lượng, sai quy cách, chủng loại - Giảm giá hàng bán: là khoản tiền doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng trường hợp đặc biệt lý hàng bán phẩm chất, không quy cách,hoặc không thời hạn… ghi hợp đồng 1.3 Chi phí doanh thu hoạt động tài 1.3.1 Chi phí hoạt động tài Chi phí hoạt động tài chi phí lien quan đến hoạt động vốn, hoạt động đầu tư tài nghiệp vụ mang tính chất tài chinhscuar doanh nghiệp 1.3.2 Doanh thu hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu từ hoạt động tài kinh doanh vốn kì kế tốn Doanh thu hoạt động tài phát sinh tư khoản tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận đươc chia doanh nghiệp 1.4 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 1.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng * Tài khoản sử dụng: TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” * Kết cấu nội dung phản ánh TK511: Bên Nợ: - Thuế TTĐB thuế xuất thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính doanh thu bán hàng thực tế doanh nghiệp kỳ - Các khoản ghi giảm doanh thu bán hàng - Kết chuyển doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thuần, doanh thu BĐSĐT sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh Bên có: - Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ , doanh thu BĐSĐT doanh nghiệp thực khỳ hạch toan TK 511 khơng số dư cuối kỳ TK 511 Tk cáp Ngồi kế tốn sử dụng tài khoản lên quan khác (TK 111,112,131,3331,3387….) * Trình tự kế tốn tổng hợp doanh thu bán hàng: TK 333 TK 511 TK 111,112,131… Thuế XK,thuế TTĐB,phải Đơn vị áp dụng pp trực tiếp nộp NSNN,thuế GTGT đơn vị áp dụng TK521,531,532 PP khấu trừ Cuối kỳ K/c Các khoản giảm trừ doanh thu TK 911 Cuối kỳ k/c DT TK 333(1) Thuế GTGT đầu Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh kỳ Sơ đồ 1.1 1.4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng * Kế toán chiêt khấu thương mại: - Tài khoản sử dụng: TK 521 “Chiết khấu thương mại” - Kết cấu: Bên nợ: Số chiết khấu thương mại chấp nhận cho khách hàng Bên Có: Kết chuyển tồn chiết khấu thương mại sang TK 511 để xác định doanh thu kỳ Tk 521 khơng số dư cuối kỳ - Trình tự kế tốn chiết khấu thương mại: TK 111,112,131,… Tk 333(1) Thuế GTGT đầu Số CKTM Phát sinh Tk 521 Doanh thu khơng thuế Tk 511 Cuối kỳ K/c GTGT Sơ đồ 1.2 *Kế toán hàng bán bị trả lại - Tài khoản sử dung: TK 531 “Hàng bán bị trả lại” - Kết cấu : Bên Nợ: Doanh thu hàngbán bị trả lại trả lại tiền cho người mua hàng; trả vào khoản nợ phải thu Bên Có: Kết chuyển doanh thu hàng bị trả lại để xác định doanh thu TK 531 cuối kỳ khơng số dư - Trình tự hạch tốn: TK 111,112,131,… TK 531 DT hàng bán bi trả lại thuế GTGT đơn vị AD pp trực tiếp TK511,512 Cuối kỳ k/c Hàng bán bị Doanh thu chưa Trả lại AD thuế GTGT pp khấu trừ TK333(1) Thuế GTGT TK 111,112 TK 641 Chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại Sơ đồ 1.3 * Kế toán giảm giá hàng bán - Tài khoản sử dụng: TK 532 “giảm giá hàng bán” - Kết cấu: Bên Nợ: Các khản giảm giá chấp thuận cho người mua hang Bên Có: Kết chuyển tồn số tiền giảm giá hang bán sang TK 511 để xác định doanh thu Tk 532 cuối kì ko số dư - Trình tự hạch tốn: TK 111,112,131,… TK 532 Doanh thu giảm giá hàng bán Cuối kỳ K/c thuế GTGT AD theo trực tiếp AD pp Khấu trừ Doanh thu khơng thuế GTGT TK 333(1) Thuế GTGT Sơ đồ 1.4 TK 511,512 1.5 Kế toán giá vốn hàng bán 1.5.1 Tài khoản sử dụng - Tài khoản sử dụng: TK 632 “ Giá vốn hàng bán” - Kết cấu: Bên Nợ: - Ghi trị giá vốn hàng hóa xuất bán kỳ - phản ánh hao hụt mát HTK sau trừ phần bồi thường - Phản ánh số dự phòng năm thấp năm trước Bên Có: - Trị giá vốn hàng hóa bán bị trả lại - Kết chuyển Trị giá hàng hóa xuất bán để xác đinh kết - phản ánh số dự phòng năm lớn năm trước Tk cuối kỳ khơng số dư 1.5.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo PP khai thường xuyên TK 156(1) Hàng gửi bán TK 157 TK 632 TK 911 Hàng gửi bán K/c giá vốn hàng xác định tiêu thụ bán Xuất kho bán hàng TK 138(1) Tk156(1) Giá trị mát HTK sau trừ phần bắt Hàng bị trả lại bồi thường nhập kho TK 159 TK 156(2) Dự phòng giảm giá HTK Cuối kỳ phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho hàng bán kì Sơ đồ 1.5 - Tiền hàng: Phần mềm tính số tiền hàng chua bao gồm thuế GTGT - Thành tiền: Thể tổng số tièn khách hàng cần toán bao gồm thuế GTGT Sau kế tốn nhập đầy đủ thơng tin kế tốn nhấn nút “ghi” để hoàn tất việc nhập số liệu Muốn kiểm tra tình hình bán hàng thòi gian kế toán vào menu “Báo cáo/Danh sách phiếu xuất” sau hình lên Muốn kiểm tra tình hình kinh doanh từ ngày đến ngày kế toán nhập ngày tháng vào ô “Từ ngày”và ô “Đến ngày” Từ phần mềm cho ta biết đựơc số doanh thu bán hàng khoảng thời gian số thuế phải nộp số hàng 2.2.2.2 Kế tốn Giá vốn hàng bán Căn vào phiếu nhập kho hàng hoá thủ kho lập hoá đơn GTGT mà bên bán chuyển cho kế toán tiến hành nhập số liệu vào phần mềm: Kế toán vào Menu hệ thống chọn phiếu nhập kho hình lên phiếu nhập kho kế toán nhấn vào nút “mới” để nhập số liệu vào phiếu nhập Cũng gần giống với việc nhập hoá đơn GTGT, việc nhập phiếu Nhập kho tiến hành sau: * Ở Phần thông tin: kế toán nhập đầy đủ nội dung vào ô phiếu nhập: - Số CT:đây số phiếu nhập nhập kho lầm - Ngày: Ngày ghi phiiêú nhập - Nội dung, Khách hàng, Tên khách hàng: Ghi tên nguời bán hàng - Địa chỉ: Ghi địa nguời bán; - Nghiệp vụ: Kế toán chọn nghiệp vụ nhập hàng chịu; - Thuế(%): 10% - Tiền thuế: Sauk hi kế toán nhập phần hàng hố máy tụe tính số thuế GTGT khấu trừ; - Loại khấu trừ: Chọn “0-Khấu trừ cố định”; - Loại hàng: Kế toán ghi loại hàng mà đơn vị nhập kho tren phiếu nhập; - MS thuế: Mã số thuế nguời bán hàng; - K.hiệu HĐ gốc: Đây kí hiệu hố đơn GTGT mà bên bán chuyển cho công ty mua hàng; - Số CT gốc: số hoá đơn GTGT bên bán chuyển; * Phần hàng hoá: kế tốn nhập đầy đủ thơng tin lien quan đén loại hàng mà đơn vị nhạp kho như: Tên mặt hàng; Mã hiệu; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá; Sau máy tự tính cột thành tiền * Phần toán: - Hạn TT: Ngày cuối mà công ty phép nợ - TIền hàng: Số tiền hàng chưa thuế GTGT đầu vào - Thành tiền: Tổng số tiền mà công ty phải toán cho người bán gồm tiền hàng thuế GTGT đàu vào; Sau hoàn tất việc nhập số liệu kế toán nhấn nút “Ghi” để ghi lại phiếu nhập sau nhấn nút “thốt” để khỏi mần hình nhập phiếu nhập Để kiểm tra việc nhập số liệu phiếu xuất kế toán vào Menu Báo cáo/ Danh sách phiếu nhập; Danh sách phiếu nhập kiểm tra giá trị hàng hoá phiếu nhập khoảng thời gian mà kế toán chọn, kế toán cố thể sửa chưa sai sót in cần Sau q trình nhập phiếu nhập hố đơn GTGT vào phần mêm hoàn tất phần mềm tự động sử lí số liệu vào bảng tổng hợp Nhập xuất hàng hoá Khi cần kiểm tra kế toán vào menu báo cáo/ Tổng hợp nhập xuất, muốn kiểm tra chi tiết tình hình nhập xuất loại mặt hàng kế tốn kích chuột lần vào dòng tên mặt hàng hình cửa sổ thể tình hình nhập xuất mặt hàng đó: Phần mềm kế tốn cơng ty lập trình tính giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền, muốn kiểm tra giá vốn hàng suất bán kỳ kế toán vào menu cửa sổ/ sổ 156 bán hàng/ 2.2.2.3 Kế tốn Chi phí quản lý doanh nghiệp Tại công ty Cổ Phần TMDV & SX Anh Đức áp dụng chế độ kế toán theo định 48/2006/QĐ-BTC Bộ truởng Bộ tài ban hành vào ngày 14/09/2006 Nên Chi phí quản lý kinh doanh cơng ty bao gồm tất khoản khoản lien quan đến trình bán hàng quản lý kinh doanh như: Lương nhân viên cơng ty, chi phí điện nước , chi phí văn phòng phẩm, khấu hao tài sản cố đinh, chi phí dịch vụ mua ngồi khác… 2.2.2.4 Kế toán xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán thực bút toán kết chuyển but toán kết chuyển lên báo cáo kêt kinh doanh CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 3.1 Nhân xét đánh gí khái quát thực trạng tổ chức kế toan bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần TMDV SX Anh Đức Tuy vừa thành lập từ năm 2007 gặp nhiều khó khăn song cơng ty lớn mạnh không ngừng mặt không cở sở vật chất mà trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên cơng ty hồn thiện Do nắm bắt đựơc quy luật hoạt động kinh tế thị truờng với nhạy bén kinh doanh ban lãnh đạo công ty, công ty chọn phân phối thị trường loại mặt hàng điện tử, đồ gia dụng hang sản xuất tiếng với giá phù hợp chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường Chính năm qua tình hình kinh doanh cơng ty đạt đuợc nhiều khích lệ, đời sống nhân viên cải thiện Đóng góp khơng nhỏ vào kết kinh doanh cơng ty năm qua cần phải kể đến đội ngũ kế tốn phòng kế tốn cơng ty Những nhân viên phòng kế tốn cố gắng hồn thành tốt cơng tác kế tốn phản ánh tình hình kinh doanh cơng ty đồng thời tham mưa cho ban lãnh đạo kết quả, phưong hưóng kinh doanh để đạt lợi nhuận cao Trong công tác kế tốn kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng khâu vô quan trọng, N\nhờ cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng mà nhà quản lý cơng ty biết tình hình kinh doanh mặt hàng từ biện pháp thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng mà nhu cầu thị trưòng tăng cao Với lượng kiến thức tiếp thu trường, qua, qua thời gian thực tập phòng kế tốn cơng ty Cổ phần TMDV SX ANh Đức em xin rút số ý kiến nhận xét cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty sau: 3.1.1 Những ưu điểm tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần TMDV SX Anh Đức Nhìn chung, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần TMDV SX Anh Đức tổ chức tương đối khoa học hợp lý, thực tốt quy chế tài kế tốn nói chung quy chế tài cơng ty nói riêng, đảm bảo hồn nhiệm vụ đặt ra, cụ thể: - Đội ngũ kế tốn nhiệt tình động vững vàng chuyên môn khả ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác kế tốn Chính ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Kế toán bán hàng xác định kết công ty thực tốt việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp vủa chứng từ kế tốn xây dựng đựoc chu trình ln chuyển chứng từ hợp lý, bảo quản chứng từ theo yêu cầu quy định - Việc phân công, phân nhiệm giưa nhân viên phògn kế tốn tương đối hợp lý, thuận tiện mối quan hệ với không chồng chéo khâu đảm bảo thực hiên tốt nhiệm vụ kế toan Cụ thể : kế toán bán hàng xác định kết bán hàng thực tốt cơng tác quản lý q trình bán hàng, ghi chép, phản ánh trung thực, kịp thời đầy đủ tình hình bán hàng tốn tiền hàng với khách hàng, tình hình thực nghiac vụ với Nhà nước, quản lý chặt chẽ tình hình nhập xuất loại hàng hố, chi phí, cung cáp tài liệu giúp cho công tác quản trị công ty đạt kết cao Mặt khác, phối hợp nhân viên kế toán giúp cho khâu thực cách ăn khớp, nhịp nhàng, đảm bảo q trình quy trình king doanh thơng suốt - Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp thông tin ccàn thiết cách trung thực, kịp thời đày đủ, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý công ty - Tổ chức kế toán án hàng xác định kết bán hàng công ty áp dụng phần mềm kế toán máy- đay nhân tố quan trọng giúp cho việc ghi chép đơn giản, khoa học, đảm báo cung cấp kịp thời thông tin theo yêu cầu nhà quản trị Qua đảm bảo việc kiểm sốt, đạo thường xuyên lien tục ban giám đốc trình bán hàng Như vậy, kế tốn bán hàng xác định kết ban shàng cơng ty nhìn chung tổ chức khao học, phù hợp với đặc điểm kinh doanh đơn vị đảm bảo nhiệm vụ Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng đảm bảo theo dõi, phản ánh kịp thời trình bán hàng, nắm bắt tình hình Nhập- xuất- tồn, tình hình tốn với khách hàng 3.1.2 Những tồn tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần TMDV SX Anh Đức Bên cạnh ưu điẻm trên, tổ chức kế toán xác định kết cơng ty tồn số hạn chế đòi hỏi phải đưa giải pháp cụ thể, tính thực thi cao nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả, đảm bảo cho kế toán ngày thực tốt chức nhiệm vụ - Mặc dù, cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác đinh kết bán hàng đựoc tổ chức tuơng đối hợp lý song quy mô khối lượng công việc nhiều nên thức tế hiệu công việc chưa cao - Trong kỳ công ty chưa thực thực hình thức khuyến mại, chiết khấu thương mại nhằm gia tăng số lượng hàng hoá bán nên khối lượng hàng hoá bán thấp so với khả cung cấp công ty - Tuy áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn, song phần mềm công ty phần mềm thuê viết nên thiếu sót đinh như: hình thức, mẫu sổ phần mềm chưa phù hợp với quy định 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần TMDV SX Anh Đức Để thích ứng với kinh tế thị trường sơi động, mn hình mn vẻ việc hồn tiện cơng tác kế tốn nói chung hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cần thực cách thường xuyên Qua nghiên cứa lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại kết hợp với tìm hiểu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty, em nhận thấy bên cạnh ưu điểm đạt đựoc tồn cần giải Do vậy, em xin phép đưa số kiến nghị sau nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty: - Thứ nhất: Do quy mô công ty tuơng lại ngày lớn manh nên số lượng nghiệp vụ kế toán cụng ngày nhinhiều lên để cơng tác kế tốn đạt hiệu cao cơng ty tuyển thêm nhân viên kế tốn để phụ giúp cho phòng kế tốn - Thứ hai: Cơng ty nên áp dụng hình thức bán hàng khuyến mại, giảm giá, chiết khấu thưong mại cho khách hàng để khối lượng hàng hoá tiêu thụ tuơng lai tăng lên từ làm cho kết kinh doanh cơng ty tăng lên -Thứ ba: Cơng ty thuê viết lại phần mềm kế toán với mẫu sổ sách phù hợp với độ kế toán tiện cho việc kiểm tra đối chiếu Kết luân ... 1.8 1.6.3 Kế toán xác định kết bán hàng Để xác định phản ánh kết bán hàng kế toán sử dụng TK 911 xác định kết kinh doanh” Kết cấu: Bên Nợ: - Kết chuyển tồn giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi... em phần mở đàu kết luận chia làm chương: Chương 1: vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần. .. TMDV SX Anh Đức Chương 3: Một số ý kiến đề suất nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần TMDV và sản xuất anh đức , công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần TMDV và sản xuất anh đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay