Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng đồng tâm

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:49

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN LỜI MỞ ĐẦU ̵ Nền kinh tế thị trường nước ta năm qua cố thay đổi vượt bậc,đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần phải hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình kinh tế, doanh nghiệp Từ đó, vạch chiến lược phát triển ngắn hạn dài hạn, nhằm mục đích cuối tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu ̵ Muốn thực mục đích trên,điều cần làm phân tích tình hình tài đánh giá hiệu tài chính, thơng qua tìm giải pháp nâng cao hiệu chúng, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tương lai doanh nghiệp.Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh giúp nhà quản lý đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp,phát tiềm rủi ro xảy doanh nghiệp mình.Xác định bước doanh nghiệp gì,từ tạo hiệu tốt định đầu tư ̵ Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm doanh nghiệp với hệ thống doanh nghiệp nước góp phần to lớn việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài,tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước,tạo công ăn việc làm cho người lao động… ̵ Chính vậy,u cầu đặt công ty doanh nghiệp khác phải khơng ngừng nỗ lực,tạo móng vững cho phát triển đất nước ̵ Trong trình tìm hiểu hồn thành tiểu luận về: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm nhóm chúng em khơng thể tránh thiếu sót, mong bạn góp ý thêm để tiểu luận nhóm chúng em hồn thiện Nhóm sinh viên Chương I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Từ ngày thành lập công ty 29/03/2000 triết lý kinh doanh công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm đầy tính nhân văn ̵ Xuất phát từ thành công nghiên cứu ứng dụng lâm sàng Trung Tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh sản phẩm dinh dưỡng cơng ty thật tạo “ ấn tượng” thị trường với sản phẩm chất lượng, thành phần cơng thức tương đương sản phảm ngoại nhập cảm quan, giá ả bao bì phù hợp với thực tế người tiêu dùng Việt Nam… ̵ Sản phẩm ban đầu Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Đồng Tâm với nhóm: nhóm bột dinh dưỡng ăn dăm, nhóm sữa bột dinh dưỡng nhóm thực phẩm dinh dưỡng cao lượng ̵ Hệ thống phân phối ban đầu công ty Đồng Tâm: phân phối thong qua đại lý tỉnh phân phối trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh ̵ Ngày ấy, với sứ mạng cung cấp giải pháp dinh dưỡng phù hợp thể chất thu nhập người tiêu dùng Việt Nam, với kiến thức dinh dưỡng phổ thong ân cần chăm sóc văn hóa bán hàng đặc trưng, lực lượng bán hàng “mỏng” thị trường tin yêu ̵ Dù chưa thật chuyên nghiệp, hình ảnh hoạt động thương hiệu Đồng Tâm người tiêu dùng Việt Nam bình chọn vào Top hàng Việt Nam chất lượng cao đạt giải lực lượng bán hàng Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2001 ̵ Đáp ứng nhu cầu thị trường, với tầm nhìn chiến lược, thay đổi sang diện mạo, logo thương hiệu Nutifood năm 2002 cho phép cơng ty chuyển thành công sang bước ngoặc lịch sử ̵ Từ năm 2003, hệ thống phân phối với nhân sư chuyên nghiệp Nutifood mở rộng khắp 64 tỉnh thành với thành công chuyến lược “ Cá bé nuốt cá lớn” tạo doanh thu tăng 250% hàng năm Doanh thu từ nhãn hàng sữa bột Nutifood tự hào dẫn đâu thị trường Việt Nam ( từ số liệu điều tra công ty nghiên cứu thị trương uy tín) ̵ Trong sách “ Thương hiệu dành cho lãnh đạo”, chuyên gia tiếng Richard Moore khẳng định: “ Với trọng tâm thị trường rõ rang, với tên gọi đáng nhớ sắc thương hiệu tập trung Nutifood sãn sàng cho thành công Việt Nam thị trường suất khẩu” ̵ II.LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Nutifood chuyên sản xuất kinh doanh loại thực phẩm, bao gồm: ̵ Nhóm bột dinh dưỡng cho trẻ ăn dăm ̵ Nhóm sữa bột dinh dưỡng ̵ Nhóm sản phẩm dinh dưỡng cao lượng ̵ Nhóm sản phẩm dinh dưỡng hổ trợ điều trị ̵ Nhóm sản phẩm uống tuyệt trùng (UHT) III.TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – TRIẾT LÝ ̵ 1.Tầm nhìn Tập thể Lãnh đạo tồn thể nhân viên nổ lực để đưa công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood trở thành công ty hàng đầu sản xuất kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng Việt Nam ̵ 2.Sứ mệnh Mỗi sản phẩm làm nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt người tiêu dùng 3.Triết lý ̵ Mỗi sản phẩm làm để tìm kím lợi nhuận mà để đáp ứng xúc dinh dưỡng cộng đồng IV.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ̵ Công ty NutiFood xác định "Luôn tập trung nâng cao hài lòng khách hàng sản phẩm chất lượng phù hợp, an toàn dịch vụ tốt với giá hợp lý" sách cạnh tranh để đưa NutiFood trở thành Công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam khu vực ̵ Để Công ty ngày phát triển bền vững, cán nhân viên NutiFood tâm cải tiến không ngừng mặt để được: "NHÂN LỰC GIỎI - QUY TRÌNH TỐI ƯU GIÁ THÀNH HỢP LÝ - KHÁCH HÀNG VỪA Ý" ̵ Nhằm thực sách trên, Lãnh đạo Công ty cam kết: ̵ Sử dụng nguồn lực cần thiết để thực hiện, trì cải tiến thường xuyên tính hiệu lực hiệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2000, HACCP ̵ Luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi khách hàng để cải tiến đa dạng hóa sản phẩm ̵ Nhân viên cấp đào tạo đủ kiến thức, kỹ cần thiết theo yêu cầu công việc nhận thứctầm quan trọng việc đáp ứng cao yêu cầu khách hàng nhân tố định mang lại thành công cho Công ty ̵ Cố gắng để đảm bảo sách thấu hiểu, thực trì cấp Cơng ty ̵ Chương II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂMI.Phân tích kết cấu biến động kết cấu CÔNG TY CỔ PHÂN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM Bảng 1: Phân tích kết cấu biến động kết cấu tiêu bảng cân dối kế toán 31.12.2007/2008 2009 Đơn vị tính : NGÀN VND TÀI SẢN NĂM 2008 2007 Số tiền A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giam giá Đầu tư ngắn hạn(*) Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2009 Số tiền Tỷ trọng (%) 268.988.470 84,14 180.443.844 78,96 202.971.678 81,1 129.786.824 40,6 12.551.075 5,49 27.917.284 11,15 129.786.824 40,6 12.551.075 5,49 27.917.284 11,15 − − 60.504.342 26,48 41.945.541 16,75 − − 102.964.760 45,06 64.054.538 25,59 − − (42.460.418) (18,58) (22.108.997) (8,83) 123.455.816 38,61 92.494.702 40,47 105.991.193 42,34 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 94.342.570 29,51 14.861.784 6,50 57.222.782 22,86 2.714.049 0,85 53.005.719 23,19 24.767.636 9,89 26.399.197 8,26 27.107.039 11,86 26.480.615 10,58 − − (2.479.840) (1,09) (2.479.840) (0,99) 14.782.508 4,62 11.335.009 4,96 23.370.394 9,33 14.782.508 4,62 11.762.547 5,15 23.370.394 9,33 − − (427.538) (0,19) − − 963.322 0,30 3.558.715 1,56 3.747.266 1,50 − − 857.612 0,38 1.537.862 0,61 963.322 0,30 2.701.103 1,18 2.209.404 0,88 50.713.971 15,86 48.080.234 21,04 47.368.078 18,9 4.965.070 1,55 3.180.234 1,39 2.527.078 1,01 3.178.471 0,99 1.440.483 0.63 828.348 0,33 9.081.139 2,84 7.232.400 3,16 7.394.914 2,95 (5.902.668) (1,85) (5.791.916) (2,53) (6.566.530) (2,62) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố địnhhình 1.786.599 0,56 1.739.751 0,76 1.698.693 0,68 1.854.241 0,58 1.854.241 0.81 1.854.241 0,74 (67.642) 0,02 (114.491) 0,05 (155.548) (0,06) 44.900.000 14,04 44.900.000 19,65 44.859.000 17,92 41.000.000 12,82 41.000.000 17,94 40.959.000 16,36 3.900.000 1,22 3.900.000 1,71 3.900.000 1,56 848.901 0,27 − − − − 848.901 0,27 − − − − 319.702.441 100 228.524.078 100 250.357.756 100 26.204.289 8,2 51.889.376 22,7 79.208.933 31,64 23.209.420 7,26 51.543.232 22,55 78.972.174 31,54 − − − − 26.508.510 10,59 13.081.366 4,09 423.631 0,19 22.438.943 8,96 2.262.737 0,71 2.500.765 1,09 9.485.667 3,79 5.177.006 1,62 297.343 0,13 4.242.855 1,69 - Nguyên giá - Giá tri hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phi phải trả 1.192 0,0 245.945 0,11 1.245.042 0,5 − − 4.000.079 1,75 10.585.222 4,23 2.687.119 0,84 44.075.468 19,29 4.465.936 1,78 2.994.869 0,94 346.145 0,15 236.758 0,1 1.460.000 0,46 260.000 0,11 236.758 0,1 1.534.869 0,48 86.145 0,04 − − 293.498.152 91,80 176.634.701 77,3 171.148.823 68,36 293.471.756 91,80 176.485.281 77,23 171.072.403 68,33 149.930.000 46,90 149.930.000 65,61 149.930.000 59,89 140.236.164 43,86 140.236.164 61,37 140.236.164 56,01 (446.728) (0,14) (2.219.438) (0,97) (2.303.853) (0,92) − − 1.473.066 0,64 1.473.066 0,59 − − 368.266 0,16 368.266 0,15 3.752.320 1,17 (113.302.777) (49,580 (118.631.241) (47,38) 26.396 0,01 149.420 0,07 76.420 0,03 Các khoản phải trả phải nộp khác II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Dự phòng trợ cấp việc làm B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 26.396 0,01 149.420 0,07 76.420 0,03 319.702.441 100 228.524.078 100 250.357.756 100 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Phân tích phần tài sản: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tổng tài sản năm 2008 (tỷ trọng 78,96%) so với năm 2007 (tỷ trọng 84,14%) giảm 5,18%, năm 2009 (tỷ trọng 81,1%) so với năm 2008 tăng 2,14% Điều cho thấy kết cấu tài sản ngắn hạn biến động tương đối mạnh Trong đó: Tỷ trọng tiền khoản tương đương tiền năm 2008 ( tỷ trọng 5,49%) so với năm 2007 ( tỷ trọng 40,6%) giảm 35,11%, tỷ trọng năm 2009 (11,15%) so với năm 2008 tăng 5,66% Tỷ trọng khoản phải thu ngắn hạn năm 2008 (tỷ trọng 38,61%) so với năm 2007 (tỷ trọng 40,47%) tăng 1,86%, tỷ trọn năm 2009 (tỷ trọng 42,34%) so với năm 2008 tăng 1,87% Tỷ trọng hàng tồn kho năm 2008 (tỷ trọng 4,96%) so với năm 2007 (tỷ trọng 4,62%) tăng 0,34 %, tỷ trọng năm 2009 (tỷ trọng 9,33%) so với năm 2008 tăng 4,37%, điều cho thấy kinh doanh phát triển nên hàng tồn kho nhiều Tỷ trọng tài sản dài hạn tổng tài sản năm 2008 (tỷ trọng 21,04%) so với năm 2007 (chiếm tỷ trọng 15,86%) tăng 5,18%, điều cho thấy khơng tốt cơng ty đầu tư vào khoản dài hạn nên khó thu hồi vốn Tỷ trọng năm 2009 (chiếm tỷ trọng 18,9%) so với năm 2008 giảm 2,14% điều chứng tỏ năm công ty đầu tư vào tài sản cố định Tài sản hình thành tài sản ngắn hạn cấu thành chiếm tỷ trọng lớn so với tài sản dài hạn Phân tích phần nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả tổng cộng nguồn vốn năm 2008 ( tỷ trọng 22,7 %) so với năm 2007 (tỷ trọng 8,2 %) tăng 14,5 %; năm 2009 (tỷ trọng 31,64 %) so với năm 2008 (tỷ trọng 22,7 %) tăng 8,94 % Cũng giống tài sản ngắn hạn kết cấu nợ phải trả biến động mạnh Điều đánh giá khơng tốt cơng ty chưa trả khoản nợ năm trước công ty vay thêm khoản nợ khác.Trong biến động mạnh của: - Tỷ trọng phải trả người bán tổng nguồn vốn năm 2008 ( chiếm tỷ trọng 0,19 %) so với năm 2007 ( chiếm tỷ trọng 4,09 %) giảm 3,9 %; năm 2009 ( chiếm tỷ trọng 8,96 %) so với năm 2008(chiếm tỷ trọng 0,19 %) tăng 8,77 % Điều đánh giá khơng tốt cơng ty chưa toán khoản nợ năm trước chi phí phát sinh thêm - Tỷ trọng người mua trả tiền trước tổng nguồn vốn năm 2008 ( chiếm tỷ trọng 1,09 %) so với năm 2007 (chiếm tỷ trọng 0,71 %) tăng 0,38 %; năm 2009 ( chiếm tỷ trọng 3,79 %) so với năm 2008 (chiếm tỷ trọng 1,09 %) tăng 2,7 %.Điều đánh giá không tốt cơng ty phải tranh thủ giao hàng cho khách hàng thời gian ngắn hạn, khoản nợ ngắn hạn mà cơng ty phải tốn sớm - Tỷ trọng thuế khoản nộp nhà nước tổng nguồn vốn năm 2008 ( chiếm tỷ trọng 0,13 %) so với năm 2007 (chiếm tỷ trọng 1,62 %) giảm 1,49 %; năm 2009 ( chiếm tỷ trọng 1,69 %) so với năm 2008 (chiếm tỷ trọng 0,13 %) tăng 1,56 % Điều đánh giá tốt chứng tỏ mức tiêu thụ hàng hóa cơng ty tăng mạnh từ năm 2008 đến 2009 Tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn năm 2008 chiếm tỷ trọng 77,23%) so với năm 2007 (chiếm tỷ trọng 91,8%) giảm 14,57%,năm 2009 (chiếm tỉ trọng 68,33%) o với năm 2008(chiếm tỉ trọng 77,23%) giảm 8,9% Điều đánh giá khơng tốt nguồn vốn cơng ty giảm mạnh Trong biến động mạnh vốn đầu tư chủ sở hữu làm cho tỷ trọng vốn đầu tư chủ sở hữu tăng 18,71%, năm 2008 (chiếm tỷ trọng 65,61%), năm 2007 (chiếm tỷ trọng 46,9%, năm 2009 chiếm tỉ trọng 59,89%) so với năm 2008 (chiếm tỉ trọng 65,61%) giảm 5,72% II.Phân tích biến động theo thời gian CƠNG TY CỔ PHÂN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM Bảng 2:Phân tích biến động theo thời gian tiêu bảng cân đối kế toán 31.12.2007/2008 2009 TÀI SẢN NĂM 2008 2007 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 268.988.470 180.443.844 129.786.824 2009 202.971.678 Đơn vị tính : NGÀN VND CHÊNH LỆCH CHÊNH LỆCH 2008/2007 2009/2008 Mức Tỷ lệ Mức Tỷ lệ (%) (%) (88.544.626) (32,9) 22.527.834 12,5 12.551.075 27.917.284 (117.235.749) (90,3) 15.366.209 122,4 129.786.824 12.551.075 27.917.284 (117.235.749) (90,3) 15.366.209 122,4 − 60.504.342 41.945.541 60.504.342 100 (18.558.801) (30,7) − 102.964.760 64.054.538 102.964.760 100 (37,8) (38.910.222) Dự phòng giam giá Đầu tư ngắn hạn(*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác − (42.460.418) (22.108.997) (42.460.418) 100 20.351.421 (47,9) 123.455.816 92.494.702 105.991.193 (30.961.114) (25,1) 13.496.491 14,6 94.342.570 14.861.784 57.222.782 (81.480.786) (86,4) 42.360.998 285 2.714.049 53.005.719 24.767.636 50.291.670 1.853 (28.238.083) (53,3) 26.399.197 27.107.039 26.480.615 707.842 2,7 (626.424) (2,3) − (2.479.840) (2.479.840) (2.479.840) (100) − 0,0 14.782.508 11.335.009 23.370.394 (3.447.499) (23,3) 12.035.385 106,2 14.782.508 11.762.547 23.370.394 (3.019.961) (20,4) 11.607.847 98,7 − (427.538) − (427.538) (100) 427.538 (100) 963.322 3.558.715 3.747.266 2.595.393 269,4 188.551 5,3 857.612 1.537.862 857.612 100 680.250 79,3 963.322 2.701.103 2.209.404 1.737.781 180,4 (491.699) (18,2) 50.713.971 48.080.234 47.368.078 (2.633.737) (5,2) (712.156) (1,5) B Tài sản dài hạn II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố địnhhình - Ngun giá - Giá tri hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A Nợ phải trả 4.965.070 3.180.234 2.527.078 (1.784.836) (35,9) (653.156) (20,5) 3.178.471 1.440.483 828.348 (1.737.988) (54,7) (612.135) (42,5) 9.081.139 7.232.400 7.394.914 (1.848.739) (20,4) 162.514 2,2 (5.902.668) (5.791.916) (6.566.530) 110.752 (1,9) (774.614) 13,4 1.786.599 1.739.751 1.698.693 (46.848) (2,6) (41.058) (2,4) 1.854.241 1.854.241 1.854.241 0,0 0,0 (67.642) (114.491) (155.548) 46.849 (69,3) 41.057 (35,9) 44.900.000 44.900.000 44.859.000 0,0 (41.000) (0,1) 41.000.000 41.000.000 40.959.000 0,0 (41.000) (0,1) 3.900.000 3.900.000 3.900.000 0,0 − 0,0 848.901 − − (848.901) (100) − − 848.901 − − (848.901) (100) − − 319.702.441 228.524.078 250.357.756 (91.178.363) (28,5) 21.833.678 9,6 26.204.289 51.889.376 79.208.933 25.685.087 98 27.319.557 52,6 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phi phải trả Các khoản phải trả phải nộp khác II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Dự phòng trợ cấp việc làm B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần 23.209.420 51.543.232 78.972.174 28.333.812 122,1 27.428.942 53,2 − − 26.508.510 − − 26.508.510 100 2.262.737 2.500.765 9.485.667 238.028 10,5 6.984.902 279,3 5.177.006 297.343 4.242.855 (4.879.663) (94,3) 3.945.512 1.326, 1.192 245.945 1.245.042 244.753 20.533 999.097 406,2 4.000.079 10.585.222 4.000.079 100 6.585.143 164,6 (39.609.532) (89,9) 2.687.119 44.075.468 4.465.936 41.388.349 1.540 2.994.869 346.145 236.758 (2.648.724) (88,4) (109.387) (31,6) 1.460.000 260.000 236.758 (1.200.000) (82,2) (23.242) (8,9) 1.534.869 86.145 − (1.448.724) 94,4 (86.145) (100) 293.498.152 176.634.701 171.148.823 (116.986.475) (39,6) (5.485.878) (3,1) 293.471.756 176.485.281 171.072.403 (116.986.475) (39,9) (5.412.878) (3,1) 149.930.000 149.930.000 149.930.000 0,0 0,0 140.236.164 140.236.164 140.236.164 0,0 0,0 Cổ phiếu ngân quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (446.728) (2.219.438) (2.303.853) (1.772.710) 396,8 (84.415) 3,8 − 1.473.066 1.473.066 1.473.066 100 0,0 − 368.266 368.266 368.266 100 0,0 3.752.320 (113.302.777 (118.631.241) (117.055.097) ) (3.120) (5.328.464) 4,7 26.396 149.420 76.420 123.024 466,1 (73.000) (48,9) 26.396 149.420 76.420 123.024 466,1 (73.000) (48,9) 319.702.441 228.524.078 250.357.756 (91.178.363) (28,5) 21.833.678 9,6 Phân tích phần tài sản: Năm 2008 so với năm 2007 Qua số liệu cho thấy tổng tài sản công ty năm 2008 so với năm 2007 giảm 28,5% tương đương giảm 91.178.363 ngàn đồng, nguyên nhân chủ yếu sau: − Về tài sản ngắn hạn năm 2008 so với năm 2007 giảm 32,9% tương đương giảm 88.544.626 ngàn đồng + Đối với tiền khoản tương đương tiền giảm 90,3% tương đương giảm 117.235.749 ngàn đồng Điều đươc đánh giá khơng tốt làm cho tính thah khoản cơng ty giảm xuống tiên quỹ giảm + Đối với khoản phải thu năm 2008 so với năm 2007 giảm 25,1% tương đương tăng 30.961.114 ngàn đồng + Đối với hàng tồn kho năm 2008 so với năm 2008 so với năm 2007 giảm 23,3% tương đương giảm 3.447.499 ngàn đồng + Công ty dùng tiền cho khoản tài sản ngắn hạn khác tăng 269,4% tương đương tăng 2.595.393 ngàn đồng.Điều khơng tốt làm cho tính khoản công ty giảm − Về tài sản dài hạn cùa công ty năm 2008 so với năm 2007 giảm 5,2% tương đương giảm 2.633.737 ngàn đồng.Điều đánh giá tốt cơng ty cắt giảm khoảng đầu tư cho phần đầu tư dài hạn để đầu tư cho khoản tài sản để thu hồi lại vốn thời gian ngắn, đầu tư cho tài sản cố định nguyên hình tăng so với năm 2007 1.854.241 ngàn đồng + Tài sản cố định năm 2008 so với năm 2007 giảm 35,9% tương đương giảm 1.784.836 ngàn đồng.Các khoản mục tài sản dài hạn khác giảm công ty phải sư dụng đầu tư dài hạn khác Năm 2009 so với năm 2008 Qua số liệu cho thấy tổng tài sản công ty năm 2009 so với năm 2008 tăng 9,6% tương đương tăng 21.833.678 ngàn đồng − Về tài sản ngắn hạn năm 2009 so với năm 2008 tăng 12,5% tương đương tăng 22.527.834 ngàn đồngbcho thấy việc kinh doanh công ty phát triển nên tài sản công ty tăng lên + Tiền khoản tài sản khác tăng 122,4% tương đương tăng 15.366.209 ngàn đồng + Đối với khoản phải thu năm 2009 so với năm 2008 tăng 14,6% tương đương tăng 13.496.491 ngàn đồng quy mô công ty phát triển số lượng ngày nhiều nên việc bán chịu ngày nhiều làm cho khoản phải thu tăng + Đối với hàng tồn kho năm 2009 so với năm 2008 tăng 106,2% tương đương tăng 12.035.385 ngàn đồng, công ty phát triển nên phải dự trữ lượng hàng lớn để đáp ứng nhu cầu kịp thời nhu cầu khách hàng tài sản dài hạn công ty năm 2009 so với năm 2008 giảm 1,5% tương đương giảm 712.156 ngàn đồng.Tài sản cố định giảm 20,5% tương đương giảm 653.156 ngàn đồng + Đối với khoản đầu tư tài dài hạn giảm 0,1% tương đương 41.000 ngàn đồng Phân tích phần nguồn vốn: − Qua bảng số liệu cho thấy nợ phải trả năm 2008 so với năm 2007 tăng 25.685.087 ngàn đồng tương đương tăng 98%, năm 2000 tăng so với năm 2008 27.319.577 ngàn đồng tương đương tăng 52,6% Trong chủ yếu nợ ngắn hạn tăng, năm 2008 so với năm 2007 tăng 28.333.812 ngàn đồng tương đương tăng 122,1%, năm 2009 so với năm 2008 tăng 27.428.942 ngàn đồng tương đương tăng 53,2%, nợ dài hạn năm 2008 so với năm 2007 giảm 2.648.724 ngàn đồng tương đương tăng 88,4%, năm 2009 so với năm 2008 giảm 109.387 ngàn đồng tương đương giảm 31,6% − Về nguồn vốn chủ sở hửu năm 2008 so với năm 2007 giảm 116.986.475 ngàn đồng tương đương giảm 39,6%, năm 2009 so với năm 2008 giảm 5.485.878 ngàn đồng tương đương giảm 3,1% Tuy nhiên để phục vụ cho việc mở rộng quy mô kinh doanh công ty phải vay, phần vốn chủ sở hửu chiếm tỷ trọng thấp nhiều so với phần nợ phải trả, chứng tỏ cơng ty khơng khả tự chủ tài sản chính, bi ràng buộc chủ nợ 2007 Doanh thu bán hàng khoản dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn bán hàng Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 2009 mức 495980207 -23685306 282415417 20463278 543013491 23017863 472294901 -367768382 261952138 212154155 519995628 423876511 213564790 44148584 210342763 579922537 104526519 49797983 96119117 8318288 -215863 -157677 -85082381 14851243 51290284 168812 103488244 -15200830 14940328 14842680 12345733 274924 -12299 262625 -105069630 923260 849639 73620 -3401933 15040 2380 12660 12608358 -104996010 -4514599 % mức -43,06 -186,40 260598074 2554585 -44,54 -157,69 258043490 211722356 -54728536 -52,36 46321134 4811488 6532955 -15226187 51506147 28495 326489 104716044 188570625 78,54 -23860,57 -207,06 -221,63 -10039755 -66516471 -140317 1227800 -198,29 -97648 -951,06 235,82 -7008,20 -71,97 101667697 -908220 -847259 -60960 -3389273 30141158 117415363 648336 861938 -189005 117604368 -932,75 101606737 0 4514599 -100 848901 848901 0 -848901 8942660 -105844911 -3389273 114787571 -1283,60 102455638 ... hiểu, thực trì cấp Cơng ty ̵ Chương II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂMI .Phân tích kết cấu biến động kết cấu CÔNG TY CỔ PHÂN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM... THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Từ ngày thành lập cơng ty 29/03/2000 triết lý kinh doanh công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm đầy tính... để đưa công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood trở thành công ty hàng đầu sản xuất kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng Việt Nam ̵ 2.Sứ mệnh Mỗi sản phẩm làm nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng đồng tâm , Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng đồng tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay